Loading...

🇹🇭 หลายสิ่งที่อันเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นกำลังจะเลือนหาย และตายไปพร้อมกับเจ้าของผลงาน โดยปราศจากผู้สืบทอด เวลาเป็นเรื่องที่โหดร้าย เพราะมันฆ่าทุกสิ่ง แถมยังกำหนดชีวิตของคนอีกด้วย เสียดายยยน

6 months ago 0 0

Tagged Profiles

42 Likes

0 Comments