Loading...

😁 معتقدند 15دقیقه میتواند 2 ساعت کمبود را جبران کند به همین علت در برخی شرکتهای خارجی برای جبران کمبود خواب کارمندان شیفت شب، پخش میشود.

A smart way to health
.cloud29 days ago 1

35 Likes

1 Comments

  • amirooaln2
    لایک 👍 دوست داری توی ۲۸ روز خیلی راحت و بدون گرسنگی لاغر شی ؟ ی سر به پیج من بزن 💪🌹🌹 - 28 days ago