Loading...

ENG-NL
-oO0Oo-
Entering the Selection changed America Singer's life in ways she never could have imagined. Since she arrived at the palace, America has struggled with her feelings for her first love, Aspen-and her growing attraction to Prince Maxon. Now she's made her choice . . . and she's prepared to fight for the future she wants.
I really didn't like this last entry in the original Selection trilogy. The ending came out of nowhere; it left me unsatisfied.
Q: Did you ever read an ending that left you unsatisfied?
---
Aan de Selectie meedoen veranderde America Singers leven op een manier dat ze zich nooit had kunnen voorstellen. Sinds ze arriveerde in het paleis, heeft America geworsteld met haar gevoelens voor haar eerste liefde Aspen en haar groeiende affectie voor Prins Maxon. Nu moet ze een keuze maken... en ze is vastbesloten om te vechten voor de toekomst die ze wilt.
Ik vond het laatste deel van de originele Selectie-trilogie maar niks. Het einde kwam uit het niets; het liet me onverzadigd achter.
Q: Heb jij ooit een einde gelezen dat je onvoldaan achterliet?
- πŸ’ -

6 months ago 7 1

Tagged Profiles

bestofyabooks

101 Likes (Last 100 Likes)

7 Comments