Loading...

با عشق تقدیم سلطان معرفت و کمال محبوب دلها علی کریمی❤❤ 🌹🌹🌹❤❤
فانوس چشمهایم را به دستهای تو سپردم
چراغ راهمان باشد ...
من تنهایی را دوست تر میداشتم
تو تنهایی را دوای درمان رهایی
چه ایده ال زیبایی که تو آرام بگیری در دامان افقهای روشنت و من مغرور از اینکه فاتح این همبستگی و وفای به انسانم...
تنها هراس من از این سهم بزرگ پیروزی آهی ست
که هر لحظه
از بغض ترک خورده ات سوسوی این فانوس را
چون بیدی در باد میلرزاند
.
👑@aliiiiiiiikarimi8 👑
#‌علی_پروین


8 months ago 0 11,069

11,069 Views
427 Likes (Last 100 Likes)

0 Comments