Loading...


یک کلیپ فوق العاده و آموزنده از تقابل دو اسطوره تاریخ فوتبال.
تصویر مردی بزرگ با قلبی لبریز از افتادگی، بزرگی و از همه مهمتر نگاهی سرشار از غرور در چشمان پدر و معلمی که حالا با تمام وجود از عظمت فرزند و شاگردش لذت می برد. و البته احترام متقابلی که مرا بی درنگ به یاد جمله زیبای استاد بهرام بیضایی انداخت؛ ما کوچکیمان را حفظ میکنیم تا وقتی که شما از بزرگیتان سؤاستفاده نکنید.

8 months ago 0 46

46 Views
12 Likes

0 Comments