Loading...

Top smart city
شما کدام شهر هوشمند را ترجیح میدهید؟
لندن؛ نیویورک؛ بارسلونا و ...
اگر علاقه مند به حوزه شهر هوشمند هستید به یکی از این شهرها توجه نمودید. تفاوت در زمان و مکان شهرهای هوشمند با موضوع شهر هوشمند در ایران نیست؛ مانند بقیه حوزه ها؛ تفاوت در مدیریت است. آموزش و پرورش ما قبل از دیپلم درس مدیریت ندارد و بعد از دانشگاه فقط چند رشته واحد مدیریت دارند. ریشه مشکلاتی که شبکه ای پخش شده است و متاسفانه شیوع آن بیشتر و بیشتر میشود..
.
.8 months ago 5 4

Tagged Profiles

azarijahromi mohammadfarjood smartehran smart_mashhad

66 Likes

5 Comments