#ابوالفضل_حضرتی_بازیگر

65 posts

Loading...
بازیگران و هنرمندان بزرگواری که در این چندشب بیننده نمایش ما بودند هرشب ساعت ۹ خیابان نجات الهی کوچه مراغه پلاک ۲ تماشاخانه گندم سالن استاد پرستویی #ابوالفضل_حضرتی #نمایش_آنک_زمستان_میگرید #تئاتریها #تئاتریا #ابوالفضل_حضرتی_بازیگر #نویسنده #نمایشنامه_نویس #بازیگر #کارگردان #تئاتر #تلویزیون #آنک_زمستان_میگرید #مدرس_کامپیوتر #مدرس_خوشنویسی #خطاط #آموزش_خوشنویسی #خوشنویس
بعداز اجرای نمایش دلاک باشی از راست محمد نازنین من کارگردان نمایش حمیدرضا ساعتچی عزیز افشین گل شب فوق العاده ای بود جای همه خالی هرشب ساعت 10 سینما بلوار #ابوالفضل_حضرتی #تئاتریها #تئاتریا #ابوالفضل_حضرتی_بازیگر #نویسنده #نمایشنامه_نویس #بازیگر #کارگردان #تئاتر #تلویزیون #مدرس_کامپیوتر #مدرس_خوشنویسی #خطاط #آموزش_خوشنویسی #خوشنویس
در کنار جناب حسن اسدی نازنین دیشب نمایش دلاک باشی را به نظاره نشستن و مهمان ما بودند هرشب ساعت ۹ سینما بلوار #ابوالفضل_حضرتی #تئاتریها #تئاتریا #ابوالفضل_حضرتی_بازیگر #نویسنده #نمایشنامه_نویس #بازیگر #کارگردان #تئاتر #تلویزیون #مدرس_کامپیوتر #مدرس_خوشنویسی #خطاط #آموزش_خوشنویسی #خوشنویس