#احسان_خیرمند

118 posts

Loading...
نمایش انتیگونه پیش فروش در #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند #طراح_حرکت_سارینا_شاد نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب #
نمایش انتیگونه پیش فروش در #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب #
نمایش انتیگونه پیش فروش در #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب #هنر #هنرمندان_ایرانی #هنرمندان #تئاتر #art #artist #photoart @setayesh._.zeinali @alireza.aminataee @k.aminataee @hamedmehdinezhad @adnan_mohammadipour @sarinashad.official @ghazal.eny_photography
"این بار آنتیگونه پولنیکوس را در تالار حافظ به خاک می سپارد" پیش فروش نمایش آنتیگونه در #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی تیزر: عباس حسین زاده از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت
نمایش انتیگونه پیش فروش در #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب #تالار_حافظ @setayesh._.zeinali @kheyrmandehsan @adnan_mohammadipour @sarah_harandiii @hamedmehdinezhad @sarinashad.official @alireza.aminataee @ghazal.eny_photography @k.aminataee
🎭 نمایش «آنتیگونه» پیش فروش هفته جاری در #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل . بازیگران: عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی . تیزر: عباس حسین زاده . از ۲۳ اردیبهشت تا ۱۳ خرداد تالار حافظ ساعت ۲۱:۳۰ . #irancinema1 #تئاتر_ایران #تئاتر_تهران
نمایش انتیگونه پیش فروش در #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب #
نمایش انتیگونه پیش فروش در #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب #
نمایش انتیگونه پیش فروش در #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب #
نمایش انتیگونه پیش فروش در #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب #
" پیش فروش نمایش آنتیگونه در #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی تیزر: عباس حسین زاده از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت
موقت احسان خیر مندی: "این بار آنتیگونه پولنیکوس را در تالار حافظ به خاک می سپارد" فروش نمایش آنتیگونه در #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی تیزر: عباس حسین زاده از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب # @kheyrmandehsan @sajadafsharian
"این بار آنتیگونه پولنیکوس را در تالار حافظ به خاک می سپارد" پیش فروش نمایش آنتیگونه در #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل نورپردازی و اجرای نور:حمید سلامی بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی تیزر: عباس حسین زاده از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب #
#پارسینما نمایش «آنتیگونه» پیش فروش هفته بعددر #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی تیزر: عباس حسین زاده از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب #
نمایش انتیگونه پیش فروش هفته بعددر #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب #
. "این بار آنتیگونه پولنیکوس را در تالار حافظ به خاک می سپارد" پیش فروش نمایش آنتیگونه در #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی تیزر: عباس حسین زاده از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب #
"این بار آنتیگونه پولنیکوس را در تالار حافظ به خاک می سپارد" پیش فروش نمایش آنتیگونه در #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی تیزر: عباس حسین زاده از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب #
‼️ظرفیت روز جمعه به پایان رسید‼️ فروش بلیط روزهای آتی در Bio تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران: عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب #حامدمهدی_نژاد
تالار حافظ 📅  ۲۳ اردیبهشت تا ۱۳ خرداد ⏰  ۲۱:۳۰ ⏳  ۱ ساعت و ۵ دقیقه 💳 بها: ۴۰,۰۰۰ تومان نویسنده: سـوفوکل مترجم: دکتر نجف دریابندری کارگردان: احسان خیرمند بازیگران: عدنان محمدی پور، ستایش زینلی، علیرضا امین عطائی، کیانا امین عطایی و حامد مهدی نژاد تهیه کننده: سجاد افشاریان دستیار کارگردان: سارا هرندی منشی صحنه: بهاره حسـامی آهنگساز و طراحی صدا: علی سینا رضانیا طراح صحنه: یوسف قـوچانی اجرای دکور: سامان قوچانی طراح حرکت: سارینا شــاد طراح نور: حسام حسینی #تئاتر #تئاتر_خوب #تئاتر_خوب_ببینیم #تئاتر_لوتوس #حمایت_از_تئاتر #باگوشی_خاموش_تئاترببینیم #بازیگر #کارگردان #نمایش #اجرا #آنتیگونه #احسان_خیرمند
* ... "این بار آنتیگونه پولنیکوس را در تالار حافظ به خاک می سپارد" پیش فروش نمایش آنتیگونه در #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی تیزر: عباس حسین زاده از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب #theater #actortheater #cinemaarex @sajadafsharian @kheyrmandehsan @cinemaarex
نمایش انتیگونه ظرفیت روز جمعه تکمیل شد پیش فروش هفته بعددر #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی تیزر: عباس حسین زاده از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب #
نمایش انتیگونه ظرفیت روز جمعه تکمیل شد پیش فروش هفته بعددر #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی تیزر: عباس حسین زاده از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب #
نمایش انتیگونه ظرفیت روز جمعه تکمیل شد پیش فروش هفته بعددر #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی تیزر: عباس حسین زاده از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب #
نمایش انتیگونه ظرفیت روز جمعه تکمیل شد پیش فروش هفته بعددر #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی تیزر: عباس حسین زاده از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب #
نمایش انتیگونه ظرفیت روز جمعه تکمیل شد پیش فروش هفته بعددر #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی تیزر: عباس حسین زاده از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب #
★ ★ "این بار آنتیگونه پولنیکوس را در تالار حافظ به خاک می سپارد" پیش فروش نمایش آنتیگونه در #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی تیزر: عباس حسین زاده از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب #تئاترخوب @sajadafsharian @kheyrmandehsan
"آنتیگونه پولونیکوس را در حافظ به خاک میسپارد" 🎭نمایش آنتــــیگونه اثر ماندگار سـوفـــوکـل تهیه کننده: سجاد افشاریان مترجم:دکتر نجف دریابندری . کارگردان:احـــســان خیـــــرمنــد دستـــیار کارگـــردان: ســـــــــارا هرنــــــدی بازیـــــگران :عــدنان محمدی پور- ستایش زینلی علیرضا امین عطائی-حامد مهدی نژاد-کیانا امین عطائی آهنگساز و طراحی صدا:علی سینا رضانیا طـــراح حـــرکت: ســــاریــنا شاد حامی: @dowr.game مجری طرح :موسسه فرهنگی هنری اورنگ (مهتارحیمی)و موبایل اسکار ۲۳اردیبهشت ۹۸ لغایت ۱۳ خرداد ۹۸ تــــالار حــــافظ ،ساعت۲۱:۳۰ اینستاگرام: @theatr.antigone لینک خرید بلیت: http://tiwall.com/p/antigoneh4 رسانه تئاتر باشید... #آنتیگونه #سوفوکل #سجاد_افشاریان #تئاتر #حافظ #بازیگر #کارگردان #اجرا #طراح_حرکت_ #تهیه_کننده #طراح_نور #طراح_گریم #طراح_صحنه #تالار_حافظ #بازیگر #کارگردان #احسان_خیرمند #سارا_هرندی #طراح_حرکت_سارینا_شاد #سعید_بابایی #کیانا_امین_عطایی #حامد_مهدی_نژاد #علیرضا_امین_عطایی #عدنان_محمدی_پور #ستایش #ستایش_زینلی #setayesh #setayesh_zeinali عکس از : @ghazal.eny_photography
🎭 "این بار آنتیگونه پولنیکوس را در تالار حافظ به خاک می سپارد" . پیش فروش نمایش آنتیگونه در #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل . بازیگران: عدنان محمدی پور، ستایش زینلی، علیرضا امین عطائی، حامد مهدی نژاد، کیانا امین عطائی . تیزر: عباس حسین زاده . از ۲۳ اردیبهشت تا ۱۳ خرداد تالار حافظ ساعت ۲۱:۳۰ . #irancinema1 #تئاتر_ایران #تئاتر_تهران
#پارسینما "این بار آنتیگونه، پولنیکوس را در تالار حافظ به خاک می سپارد" . پیش فروش نمایش آنتیگونه در #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی تیزر: عباس حسین زاده از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب # @theatr.antigone
"این بار آنتیگونه پولنیکوس را در تالار حافظ به خاک می سپارد" پیش فروش نمایش آنتیگونه در #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی تیزر: عباس حسین زاده از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰
"این بار آنتیگونه پولنیکوس را در تالار حافظ به خاک می سپارد" پیش فروش نمایش آنتیگونه در #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی تیزر: عباس حسین زاده از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب # . #تئاتر #نمايش #اجرا #با_تلفن_همراه_خاموش_تئاتر_ببينيم #تئاترتياتر #تئاتر_تياتر #teatrtiatr #تئاتر #نمايش #اجرا #تبليغات_تئاتر #حمايت_از_تئاتر
"این بار آنتیگونه پولنیکوس را در تالار حافظ به خاک می سپارد" پیش فروش نمایش آنتیگونه در #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی تیزر: عباس حسین زاده از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب #
"این بار آنتیگونه پولنیکوس را در تالار حافظ به خاک می سپارد" پیش فروش نمایش آنتیگونه در #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی تیزر: عباس حسین زاده از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب #
"این بار آنتیگونه پولنیکوس را در تالار حافظ به خاک می سپارد" پیش فروش نمایش آنتیگونه در #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی تیزر: عباس حسین زاده از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #موسسه_فرهنگی_هنری_اورنگ #موسسه_هنری_اورنگ #پلاتواورنگ
"این بار آنتیگونه پولنیکوس را در تالار حافظ به خاک می سپارد" پیش فروش نمایش آنتیگونه در #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی تیزر: عباس حسین زاده از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب #
"این بار آنتیگونه پولنیکوس را در تالار حافظ به خاک می سپارد" پیش فروش نمایش آنتیگونه در #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی تیزر: عباس حسین زاده از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب #
"این بار آنتیگونه پولنیکوس را در تالار حافظ به خاک می سپارد" پیش فروش نمایش آنتیگونه در #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی تیزر: عباس حسین زاده از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب #
"این بار آنتیگونه پولنیکوس را در تالار حافظ به خاک می سپارد" پیش فروش نمایش آنتیگونه در #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی تیزر: عباس حسین زاده از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب #
"این بار آنتیگونه پولنیکوس را در تالار حافظ به خاک می سپارد" پیش فروش نمایش آنتیگونه در #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی تیزر: عباس حسین زاده از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب #
"این بار آنتیگونه پولنیکوس را در تالار حافظ به خاک می سپارد" پیش فروش نمایش آنتیگونه در #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی تیزر: عباس حسین زاده از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب #
"این بار آنتیگونه پولنیکوس را در تالار حافظ به خاک می سپارد" پیش فروش نمایش آنتیگونه در #سایت تیوال https://www.tiwall.com/p/antigoneh4 . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی تیزر: عباس حسین زاده از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ۲۱:۳۰ #تاتر #بازیگر #طراح #کارگردان #نمایش #سالن #حافظ #آنتیگونه #اجرا #گروه #تولید #صحنه #طراح #حرکت #نور #موسیقی #خوب #
. "این بار آنتیگونه پولنیکوس را در تالار حافظ به خاک می سپارد" فروش بلیت نمایش #آنتیگونه در سایت #تیوال . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران:عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی تیزر: عباس حسین زاده . از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ ساعت ۲۱:۳۰ #تئاترتیزر #تیزرتئاتر #تئاتر_ببینیم #تئاتر_برای_همه
#پارسینما ظرفیت روز اول رو به اتمام است/ "این بار آنتیگونه پولنیکوس را در تالار حافظ به خاک می سپارد" . پیش فروش 4 روز نخست آنتیگونه در #تیوال آغاز شد... لینک خرید http://tiwall.com/p/antigoneh4 تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران: عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ
... "این بار آنتیگونه پولنیکوس را در تالار حافظ به خاک می سپارد" . پیش فروش 4 روز نخست آنتیگونه در #تیوال آغاز شد... . تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران: عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ لینک خرید بلیط تئاتر آنتیگونه 👇 http://tiwall.com/p/antigoneh4
ظرفیت روز اول رو به اتمام است. "این بار آنتیگونه پولنیکوس را در تالار حافظ به خاک می سپارد" . پیش فروش 4 روز نخست آنتیگونه در #تیوال آغاز شد... لینک خرید http://tiwall.com/p/antigoneh4 تهیه کننده: #سجاد_افشاریان کارگردان :#احسان_خیرمند نویسنده: #سوفوکل بازیگران: عدنان محمدی پور ستایش زینلی علیرضا امین عطائی حامد مهدی نژاد کیانا امین عطائی از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد، تالار حافظ
آنتیگونه به تالار حافظ می‌آید نمایش «آنتیگونه» با کارگردانی احسان خیرمند، از بیست و سوم اردیبهشت ماه در تالار حافظ اجرا می‌شود. در سایت بنیاد رودکی بیشتر بخوانید #نمایش #تئاتر #آنتیگونه #احسان_خیرمند #تالار_حافظ #بنیاد_رودکی #هاکوپیان @hacoupianinc
🎭نمایش آنتــــیگونه🎭 . اثر ماندگار سـوفـــوکـل تهیه کننده: سجاد افشاریان مترجم:دکتر نجف دریابندری . کارگردان:احـــســان خیـــــرمنــد دستـــیار کارگـــردان:  ســـــــــارا هرنــــــدی بازیـــــگران :عــدنان محمدی پور- ستایش زینلی علیرضا امین عطائی-حامد مهدی نژاد-کیانا امین عطائی آهنگساز و طراحی صدا:علی سینا رضانیا طـــراح حـــرکت: ســــاریــنا شاد حامی: @dowr.game   مجری طرح :موسسه فرهنگی هنری اورنگ (مدیرعامل مهتاب رحیمی)و موبایل اسکار  ۲۳اردیبهشت ۹۸ لغایت ۱۳ خرداد ۹۸ تــــالار حــــافظ ،ساعت۲۱:۳۰ . اینستاگرام: @theatr.antigone . . لینک خرید بلیت: http://tiwall.com/p/antigoneh4 . . #آنتیگونه #سوفوکل #نجف_دریابندری #موسیه_فرهنگی_هنری_اورنگ #احسان_خیرمند #تئاتربازها #تماشاگر_فهیم_تئاتر #نمایش_آنلاین #با_گوشی_خاموش_تئاتر_ببینیم #بازیگر_تماشاخانه #تالار_حافظ #تیوال پیش فروش آغاز شد... . @sajadafsharian   @setayesh._.zeinali @kheyrmandehsan @adnan_mohammadipour @sarah_harandiii @hamedmehdinezhad @sarinashad.official @alireza.aminataee @bahar._.hessami @ghazal.eny_photographyd
آماده شدیم آماده ی آماده اینبار قرار اتفاق بیوفته خیلی قوی دیگه خانواده شدیم مثل کوه پشت هم واسادیم دست همو میگیریم و میزنیم تو دل اتفاق خیالم از تک تکشون جمع نمیذازن لحظه ایی از چیزی بترسم #اتفاق #خانواده #کوه #آنتیگونه #نمایش #کارگردان #احسان_خیرمند #بازیگر #عدنان_محمدی_پور #علیرضا_امین_عطایی #کیانا_امین_عطایی #حامد_مهدی_نژاد #سیاوش_قلعه_وردی #سارا_هرندی #ستایش #ستایش_زینلی #setayesh #setayesh_zeinali
نمایش «هویت» که پیش از این در فستیوال بین المللی «هایفست» به عنوان نماینده ایران حضور داشت. کارگردان نمایش خاطر نشان کرد به خاطر اصالت کرمانی ام برای اولین اجرای خود این شهر را انتخاب کردم، وی ادامه داد، قصد دارم این اثر را در چند شهر دیگر نیز به اجرا ببرم که فعلا برای ابان ماه اجرای تهران قطعی است. از دیگر عوامل این نمایش می توان از نویسنده و کارگردان:#احسان_خیرمند بازیگران: #مهدی_سقا ، #مژده_قربانی ، #علی_رضا_امین_عطایی نوازنده درامز : #سعیدایاسه طراح حرکت: #ساریناشاد طراح صحنه: #سامان_قوچانی طراح نور: #مجید_برهانی طراح لباس :#احسان_خیرمند دستیار کارگردان :#عدنان_محمدی_پور ، #محسن_نگارستانی مدیر تولید: #کیوان_عسکری روابط عمومی :#صدراصباحی ساخت تیزر : #مهدی_جعفری
🎭هویت نویسنده وکارگردان:#احسان_خیرمند طراح حرکت: #سارینا_شاد بازیگران: #مهدی_سقا ، #مژده_قربانی ، #علی_رضا_امین_عطایی نوازنده درامز : #سعید_ایاسه طراح صحنه: #سامان_قوچانی طراح نور: #مجید_برهانی طراح لباس :#احسان_خیرمند دستیار کارگردان :#عدنان_محمدی_پور ، #محسن_نگارستانی مدیر تولید: #کیوان_عسکری روابط عمومی :#صدراصباحی ساخت تیزر : #مهدی_جعفری #طراح_حرکت_سارینا_شاد #هویت
نمایش «هویت» تا ۱۷ شهریور اجرا می شود. این نمایش به نویسندگی و کارگردانی احسان خیرمند تا۱۷ شهریور ماه به اجرای خود در کرمان ادامه می دهد و تمدید نخواهد شد. #هویت #احسان_خیرمند #سارینا_شاد #مهدی_سقا #مژده_قربانی #علیرضا_امین_عطایی #سعید_ایاسه #محمدرضا_مسجدی @iranteatre https://www.tiwall.com/theater/hoviyat2
نمایش «هویت» تا ۱۷ شهریور اجرا می شود. این نمایش به نویسندگی و کارگردانی احسان خیرمند تا۱۷ شهریور ماه به اجرای خود در کرمان ادامه می دهد و تمدید نخواهد شد. #هویت #احسان_خیرمند #سارینا_شاد #مهدی_سقا #مژده_قربانی #علیرضا_امین_عطایی #سعید_ایاسه #محمدرضا_مسجدی @iranteatre https://www.tiwall.com/theater/hoviyat2
نمایش «هویت» تا ۱۷ شهریور اجرا می شود. این نمایش به نویسندگی و کارگردانی احسان خیرمند تا۱۷ شهریور ماه به اجرای خود در کرمان ادامه می دهد و تمدید نخواهد شد. #هویت #احسان_خیرمند #سارینا_شاد #مهدی_سقا #مژده_قربانی #علیرضا_امین_عطایی #سعید_ایاسه #محمدرضا_مسجدی @iranteatre https://www.tiwall.com/theater/hoviyat2
نمایش «هویت» تا ۱۷ شهریور اجرا می شود. این نمایش به نویسندگی و کارگردانی احسان خیرمند تا۱۷ شهریور ماه به اجرای خود در کرمان ادامه می دهد و تمدید نخواهد شد. #هویت #احسان_خیرمند #سارینا_شاد #مهدی_سقا #مژده_قربانی #علیرضا_امین_عطایی #سعید_ایاسه #محمدرضا_مسجدی @iranteatre https://www.tiwall.com/theater/hoviyat2
نمایش «هویت» تا ۱۷ شهریور اجرا می شود. این نمایش به نویسندگی و کارگردانی احسان خیرمند تا۱۷ شهریور ماه به اجرای خود در کرمان ادامه می دهد و تمدید نخواهد شد. #هویت #احسان_خیرمند #مهدی_سقا #مژده_قربانی #علیرضا_امین_عطایی #سعید_ایاسه #محمدرضا_مسجدی #صدراصباحی @iranteatre @kerman.theater https://www.tiwall.com/theater/hoviyat2
نمایش «هویت» تا ۱۷ شهریور اجرا می شود. این نمایش به نویسندگی و کارگردانی احسان خیرمند تا۱۷ شهریور ماه به اجرای خود در کرمان ادامه می دهد و تمدید نخواهد شد. #هویت #احسان_خیرمند #سارینا_شاد #مهدی_سقا #مژده_قربانی #علیرضا_امین_عطایی #سعید_ایاسه #محمدرضا_مسجدی @iranteatre https://www.tiwall.com/theater/hoviyat2 كرمان #تئاتر #تياتر #تيزر #
نمایش «هویت» تا ۱۷ شهریور اجرا می شود. این نمایش به نویسندگی و کارگردانی احسان خیرمند تا۱۷ شهریور ماه به اجرای خود در کرمان ادامه می دهد و تمدید نخواهد شد. #هویت #احسان_خیرمند #سارینا_شاد #مهدی_سقا #مژده_قربانی #علیرضا_امین_عطایی #سعید_ایاسه #محمدرضا_مسجدی @iranteatre https://www.tiwall.com/theater/hoviyat2
نمایش «هویت» تنها تا ۱۷ شهریور اجرا می رود، این نمایش به نویسندگی و کارگردانی احسان خیرمند تا۱۷ شهریور ماه به اجرای خود در کرمان ادامه می دهد.نویسنده و کارگردان:#احسان_خیرمند @iranteatre https://www.tiwall.com/theater/hoviyat2
نمایش «هویت» تنها تا ۱۷ شهریور اجرا می رود، این نمایش به نویسندگی و کارگردانی احسان خیرمند تا۱۷ شهریور ماه به اجرای خود در کرمان ادامه می دهد.نویسنده و کارگردان:#احسان_خیرمند @iranteatre https://www.tiwall.com/theater/hoviyat2
نمایش «هویت» تنها تا ۱۷ شهریور اجرا می رود، این نمایش به نویسندگی و کارگردانی احسان خیرمند تا۱۷ شهریور ماه به اجرای خود در کرمان ادامه می دهد.نویسنده و کارگردان:#احسان_خیرمند @iranteatre https://www.tiwall.com/theater/hoviyat2
نمایش «هویت» تنها تا ۱۷ شهریور اجرا می رود، این نمایش به نویسندگی و کارگردانی احسان خیرمند تا۱۷ شهریور ماه به اجرای خود در کرمان ادامه می دهد.نویسنده و کارگردان:#احسان_خیرمند https://www.tiwall.com/theater/hoviyat2
جلسه نقد نمایش «هویت» با حضور دکتر یدالله آقاعباسی، عبدالرضا قراری، محمدرضا قدس ولی و پوریا قلی پور در تاریخ ۱۲ شهریور در تالار همایون صنعتی کرمان برگزار شد. نمایش "هویت" با استقبال خوب مخاطبان در دو روز نخست اجراهای خود مواجه گردید و توانست نظر مخاطبان و منتقدین را به خود جلب کند. این نمایش به نویسندگی و کارگردانی احسان خیرمند، تا ۱۷ شهریور ماه به اجرای خود در کرمان ادامه می دهد. از دیگر عوامل این نمایش می توان از نویسنده و کارگردان:#احسان_خیرمند بازیگران: #مهدی_سقا ، #مژده_قربانی ، #علی_رضا_امین_عطایی نام برد. سایت خرید بلیطhttps://www.tiwall.com/theater/hoviyat2
جلسه نقد نمایش «هویت» با حضور دکتر یدالله آقاعباسی، عبدالرضا قراری، محمدرضا قدس ولی و پوریا قلی پور در تاریخ ۱۲ شهریور در تالار همایون صنعتی کرمان برگزار شد. نمایش "هویت" با استقبال خوب مخاطبان در دو روز نخست اجراهای خود مواجه گردید و توانست نظر مخاطبان و منتقدین را به خود جلب کند. این نمایش به نویسندگی و کارگردانی احسان خیرمند، تا ۱۷ شهریور ماه به اجرای خود در کرمان ادامه می دهد. از دیگر عوامل این نمایش می توان از نویسنده و کارگردان:#احسان_خیرمند بازیگران: #مهدی_سقا ، #مژده_قربانی ، #علی_رضا_امین_عطایی نوازنده درامز : #سعیدایاسه طراح حرکت: #ساریناشاد طراح صحنه: #سامان_قوچانی طراح نور: #مجید_برهانی طراح لباس :#احسان_خیرمند دستیار کارگردان :#عدنان_محمدی_پور ، #محسن_نگارستانی مدیر تولید: #کیوان_عسکری روابط عمومی :#صدراصباحی ساخت تیزر : #مهدی_جعفری نام برد سایت خرید بلیطhttps://www.tiwall.com/theater/hoviyat2 #ایران_تئاتر #رضاقدس #یدالله_آقاعباسی #عبدالرضاقراری #پوریاقلی_پور
جلسه نقد نمایش «هویت» با حضور دکتر یدالله آقاعباسی، عبدالرضا قراری، محمدرضا قدس ولی و پوریا قلی پور در تاریخ ۱۲ شهریور در تالار همایون صنعتی کرمان برگزار شد. نمایش "هویت" با استقبال خوب مخاطبان در دو روز نخست اجراهای خود مواجه گردید و توانست نظر مخاطبان و منتقدین را به خود جلب کند. این نمایش به نویسندگی و کارگردانی احسان خیرمند، تا ۱۷ شهریور ماه به اجرای خود در کرمان ادامه می دهد. از دیگر عوامل این نمایش می توان از نویسنده و کارگردان:#احسان_خیرمند بازیگران: #مهدی_سقا ، #مژده_قربانی ، #علی_رضا_امین_عطایی نوازنده درامز : #سعیدایاسه طراح حرکت: #ساریناشاد طراح صحنه: #سامان_قوچانی طراح نور: #مجید_برهانی طراح لباس :#احسان_خیرمند دستیار کارگردان :#عدنان_محمدی_پور ، #محسن_نگارستانی مدیر تولید: #کیوان_عسکری روابط عمومی :#صدراصباحی ساخت تیزر : #مهدی_جعفری نام برد سایت خرید بلیطhttps://www.tiwall.com/theater/hoviyat2 #ایران_تئاتر #رضاقدس #یدالله_آقاعباسی #عبدالرضاقراری #پوریاقلی_پور
جلسه نقد نمایش «هویت» با حضور دکتر یدالله آقاعباسی، عبدالرضا قراری، محمدرضا قدس ولی و پوریا قلی پور در تاریخ ۱۲ شهریور در تالار همایون صنعتی کرمان برگزار شد. نمایش "هویت" با استقبال خوب مخاطبان در دو روز نخست اجراهای خود مواجه گردید و توانست نظر مخاطبان و منتقدین را به خود جلب کند. این نمایش به نویسندگی و کارگردانی احسان خیرمند، تا ۱۷ شهریور ماه به اجرای خود در کرمان ادامه می دهد. از دیگر عوامل این نمایش می توان از نویسنده و کارگردان:#احسان_خیرمند بازیگران: #مهدی_سقا ، #مژده_قربانی ، #علی_رضا_امین_عطایی نوازنده درامز : #سعیدایاسه طراح حرکت: #ساریناشاد طراح صحنه: #سامان_قوچانی طراح نور: #مجید_برهانی طراح لباس :#احسان_خیرمند دستیار کارگردان :#عدنان_محمدی_پور ، #محسن_نگارستانی مدیر تولید: #کیوان_عسکری روابط عمومی :#صدراصباحی ساخت تیزر : #مهدی_جعفری نام برد سایت خرید بلیطhttps://www.tiwall.com/theater/hoviyat2 #ایران_تئاتر #رضاقدس #یدالله_آقاعباسی #عبدالرضاقراری #پوریاقلی_پور
جلسه نقد نمایش «هویت» با حضور دکتر یدالله آقاعباسی، عبدالرضا قراری، محمدرضا قدس ولی و پوریا قلی پور در تاریخ ۱۲ شهریور در تالار همایون صنعتی کرمان برگزار شد. نمایش "هویت" با استقبال خوب مخاطبان در دو روز نخست اجراهای خود مواجه گردید و توانست نظر مخاطبان و منتقدین را به خود جلب کند. این نمایش به نویسندگی و کارگردانی احسان خیرمند، تا ۱۷ شهریور ماه به اجرای خود در کرمان ادامه می دهد. از دیگر عوامل این نمایش می توان از نویسنده و کارگردان:#احسان_خیرمند بازیگران: #مهدی_سقا ، #مژده_قربانی ، #علی_رضا_امین_عطایی نوازنده درامز : #سعیدایاسه طراح حرکت: #ساریناشاد طراح صحنه: #سامان_قوچانی طراح نور: #مجید_برهانی طراح لباس :#احسان_خیرمند دستیار کارگردان :#عدنان_محمدی_پور ، #محسن_نگارستانی مدیر تولید: #کیوان_عسکری روابط عمومی :#صدراصباحی ساخت تیزر : #مهدی_جعفری ,نام برد سایت خرید بلیطhttps://www.tiwall.com/theater/hoviyat2 #ایران_تئاتر #رضاقدس #یدالله_آقاعباسی #عبدالرضاقراری #پوریاقلی_پور
جلسه نقد نمایش «هویت» با حضور دکتر یدالله آقاعباسی، عبدالرضا قراری، محمدرضا قدس ولی و پوریا قلی پور در تاریخ ۱۲ شهریور در تالار همایون صنعتی کرمان برگزار شد. نمایش "هویت" با استقبال خوب مخاطبان در دو روز نخست اجراهای خود مواجه گردید و توانست نظر مخاطبان و منتقدین را به خود جلب کند. این نمایش به نویسندگی و کارگردانی احسان خیرمند، تا ۱۷ شهریور ماه به اجرای خود در کرمان ادامه می دهد. از دیگر عوامل این نمایش می توان از نویسنده و کارگردان:#احسان_خیرمند بازیگران: #مهدی_سقا ، #مژده_قربانی ، #علی_رضا_امین_عطایی نام برد. سایت خرید بلیطhttps://www.tiwall.com/theater/hoviyat2
next page →