#اخلاقی

10,168 posts

Loading...
. عنوان: حکمت و فایده روزه داری🤔🤔🤔 شبهه : ❗❗ ⛔#روزه داری که با هدف درک وضعیت #گرسنگان جامعه تشریع شده، جز اذیت و آزار به خود هیچ حکمت و فایده ای نداشته و این هدف هم حاصل نمی شود چون روزه دار به امید افطار شب، گرسنگی را تحمل می کند. ✅پاسخ: 👇👇👇 روزه علاوه بر درک وضعیت گرسنگان جامعه، دارای فواید جسمی، روحی، فردی واجتماعی فراوانی است که توجه به آنها حکیمانه بودن آن را اثبات می کند از جمله: ✅ 1⃣تقویت #صبر و اراده از طریق نه گفتن به خواهش های نفسانی و عادات روزمره غذایی، لذت جویی و ... . ✅2⃣تقویت قدرت مقابله با وسوسه های نفسانی و شیطانی که نتیجه آن تقواست. ✅3⃣نزدیک شدن هر چه بیشتر به معبود و معشوق حقیقی عالم، ✅4⃣آرامش روانی وخوشبختی با یاد خدا، ✅5⃣کاهش آسیب های اجتماعی وبزهکاری، ✅6⃣تقویت اراده عمومی، ✅7⃣تقویت روحیه همدلی واتحاد، ✅8⃣تقویت معاشرت نیکو، ✅9⃣درمان بسیاری از امراض از طریق روزه درمانی که مورد توصیه پزشکی مدرن نیز می باشد. ✅🔟درک حال گرسنگان و عطوفت به آنها از طریق فهم مستقیم درد و رنج آنها، و ... . ⚠️ چند نکته: 👇👇👇 ✅اگرچه اغنیا هر زمان اراده کنند با امکانات خود، نیازهایشان از جمله گرسنگی و تشنگی را به هر کم و کیفی که بخواهند برطرف می کنند، اما در حالت روزه امکانات آنها کمکی نمی کند و مجبورند سختی و فشار گرسنگی و تشنگی را تحمل کنند و با تجربه عملی گرسنگی و تشنگی موقت، عاطفه شان شکوفا شده و وضعیت گرسنگان و مستمندان را بهتر درک کنند. ✅اگر حکمت روزه فقط تحمل گرسنگي و تشنگي و همراهي با محرومين بود لزومي نداشت خود فقرا هم روزه بگيرند. ✅حتی اگر گفته شود امید به #افطار در تحمل گرسنگی تاثیر دارد، همینکه روزه داران توانگر، بخشی از گرسنگی و تشنگی فقرا را درک کنند، تاثیر #اخلاقی ، #تربیتی و اجتماعی خود را خواهد گذاشت و باعث عطوفت و نرمش آنها نسبت به نیازمندان و مستمندان خواهد شد. . #فایده_روزه #حکت_روزه #ماه_رمضان #جبهه_رمضان #ماه_خدا #ماه_رحمت #دین #دین_اسلام #فرهنگ #تهاجم_فرهنگی #اخلاق #پیامبرﷺ #پیامبر_رحمت #روزه #روزه_دار #روزه_خوار #روزه_خواری
تو به اندازه خودت، روشنایی و زیبایی ببخش. برای گرفتن وقت از دایرکت اقدام نمائید. #مشاوره #اخلاقی #خانواده #عاشقانه #همسرداری #پدر #مادر #تربیت_فرزند #تربیت_کودک #فرزند #علم #معلم #نور #family #kiss #love
توصیه میکنم حتما این ویدئو رو تا آخر ببینید🙏 هر حرکت زشت ما به خودمان برخواهد گشت پس مراقب حرکات و رفتارمان باشیم 🙏🌹 برگرفته از صفحه ی دکتر احمد حلت❤ #فرهنگ #فرهنگ_سازی #فرهنگی #فرهنگسازی #اخلاق #اخلاقی #اخلاق_بد #رفتارشناسی #رفتار_اجتماعی #رفتار_صحیح #رفتاردرمانی #رفتار_درمانی #احمد_حلت #اصلاح #اصلاحات #اصلاح_سبک_زندگی #اصلاح_رفتار #اجتماعی #بهترین_خودت_باش #بهترین_خودمان_باشیم
ورق بزنید🙏 توصیه میکنم حتما این ویدئو رو تا آخر ببینید. هر حرکت زشت ما به خودمان برخواهد گشت پس مراقب حرکات و رفتارمان باشیم 🙏🌹 برگرفته از صفحه ی دکتر احمد حلت❤ @drahmadhellat #فرهنگ #فرهنگ_سازی #فرهنگی #فرهنگسازی #اخلاق #اخلاقی #اخلاق_بد #رفتارشناسی #رفتار_اجتماعی #رفتار_صحیح #رفتاردرمانی #رفتار_درمانی #احمد_حلت #اصلاح #اصلاحات #اصلاح_سبک_زندگی #اصلاح_رفتار #اجتماعی #بهترین_خودت_باش #بهترین_خودمان_باشیم
قمارباز و نادانسته هایش(موضوع نهم-۴)؛ ( ادامهء پست قبلی)...در پستهایِ قبلی بررسی شد که چگونه و به چه دلایلی، هفت دانشجویی که نه هم زبان بودند ، نه هم مذهب و نه هم استانی ، یک گروه منسجمِ اجتماعی را بوجود آوردند که هویت عاطفی، فرهنگی و اجتماعی خاص خودش را داشت. در واقع ، نيازهاي مشتركِ مادي و غيرمادي ميان اين افراد ، بدون توجه به زبان ، تبار و نژاد ايشان، ميتوانند عواملی مهم ، در شكل گرفتنِ يك الگويِ رفتاري مشترك و يك هويتِ مشترك میان افراد وابسته به این گروه باشند.ايا اين دوستانِ مشهور به گروهِ "تيم ملي " ، ميتوانند نمونه و مصداقي از مردمانِ يك سرزمين و يك كشور باشند؟... دكتر "ضياء صدر" در كتاب "كثرت قومي و هويت ملي ايرانيان "(انتشارات انديشه نو)،ميگويد:"...توليد و اباداني ، انتظام مالياتها، بخصوص پول واحد بانكي از اركان هويت ملي جديد است كه در طول زمان منافع مشترك مردمان نواحي مختلف يك كشور را ... به هم متصل ميسازد..."در واقع در ميانِ مردمي كه از مجموعهء قوميتها و تبارهايِ گوناگون تشكيل شده اند، ايجاد شرايطِ توسعهء توليد و اباداني، در تمامي نقاط سرزمين تحت تصرف انها، بدور از هرگونه تبعيض و نابرابري، موضوع مهمي است كه يك نظام سياسي اگاه و مدبر جهت ایجاد همبستگی عمومی میانِ مردم ، بدنبال ان خواهد بود. هم چنين بنظر ميرسد، ايجاد احساسِ مشاركت مستقيم و غيرمستقيم مردم، در اباداني كشور از طريق نظام شفاف و منصفانهء پرداخت ماليات، نكتهء موثر دیگری در ایجاد اعتمادِ اجتماعی در میان مردم باشد.در واقع از یک طرف، مردم براي رفع نيازهاي زيستي و معيشتي شان از سوي نظام سياسي ، در مسير توليد و آبادانی سرزمین شان حمايت ميشوند. و از طرف ديگر هر كس متناسب با درامدش در توسعهء اباداني ها منصفانه مشاركت ميكند. از نظر قماربازِ صفحهء ما، ضمن تاكيد بر اثربخشي مولفه هاي نام برده از سويِ جناب صدر، ضرورت دارد ، توجه او را به اهميتِ نيازهاي غير مادي ، در شكلگيري احساس هويت ملي از دل رفتارها و ارزشهايِ اخلاقي ميتوان نیز جلب نمود. #قمارباز #نیازهای_مادی #غیر_مادی #معیشتی #زیستی #اخلاقی #آبادانی #هویت_ملی #انسجام_ملی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز یک‌روز خوب باپروانه هاوبعدش هوا به هم خوردوباران شروع شد ومن خیس خیس شدم امالذت بردم. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. بازم پروانه ها امسال همه جاپرازپروانه هستش برای اولین با بابارش باران پروانه هاتمام شهررازیباکردن حشرات بی آزاری هستن. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. کفش دوزک زیبا مثل پروانه ها دنبال یک روز جدیدواستفاده ازطبیعت وتغذیه سالم ازشهد گلها. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. امسال بابارش باران حشرات مثل پروانه ها ازپیله زدن بیرون ومهمان یکروز ماهستن. چقدرزیبا هستن. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. فصل بهار وپروانه هاازپیله هاشون بیرون آمدن.وفضای پارک‌ها باغهای درگزوتوخیبانها درحال پرواز هستن پروانه‌ای زیبا وبی آزار. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. امسال سال بارش باران بود وهنوز باران رجمت می‌بارد.همه جاسرسبز هستش داستان پروانه هاحشرات بی آزارو خیلی زیبا که تمام شهرستان رافراگرفته.جمعه خوبی بود توانستم تعدادی پروانه زیبایی عکس بگیرم. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
(اول زوم کنید قیافه‌ی این وروجکو ببینید😆) سلام دوستان نازنینم اگر مطلب خاصی مد نظرتون هست بفرمایید تا در موردش پست بذارم و صحبت کنیم. 😊😊 ممنون از همراهیتون 🥰🥰🥰 - - - به خاطر اینکه در نظر دیگران زیبا به نظر برسید، خود را نرنجانید! فرزند خود را تحت فشار قرار ندهید! هر قابی پس از مدتی برای دیگران کهنه و قدیمی می شود! . خودتان باشید و به کودک خود هم یاد بدهید تا خودش باشد. زیبایی در نشان دادن احساس درونی صحیح در رفتار انسان است. .گفتن جملاتی مانند: همه دارن نگاهت می‌کنن، درست راه برو، چرا جلوی دیگران اینطوری غذا می‌خوری و ... باعث ایجاد این نگرش می‌شود که کودک باید جلوی دیگران نقش بازی کند. جملات جایگزین: اینجا موقعیتی است که باید سلام کنیم. الان باید تلاش کنیم که درست و تمیز غذا بخوریم. ——————————————————————- هاکانم چه لحظات شیرینی رو دارم باهات تجربه میکنم. بزرگترین آرزوم دیدن لبخندهای توئه. 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰 ——————————————— ##کودکان #تربیت #رفتار #آرزو #زندگی #اصول #اخلاقی #مادر #پدر #فرزند #امانت #پسر #دختر #نوزاد #لباس #دوست ‌داشتن #احترام #آینده #همسر #راه رفتن #واکر #کمک #لبخند #آرزو #غذا #احساس #نقش #نگرانی
لطفا برای دیدن روزانه مطالب، پست ها رو لایک کنید، با سپاس صفحه ما را به دوستان خود معرفی کنید.متشکرم🌹 Follow us 🔜 @poxide1 Follow us 🔜 @poxide1 Follow us 🔜 @poxide1 Follow us 🔜 @poxide1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #فکت #حقیقت #دانستنیهای_جالب #جالب #جالبترینها #خواندنی #مستند #علمی #دانش #روزانه #جهان #روزنامه #دیدنیها #شگفت_انگیز #روانشناسی #اخلاقی #پیچیده #خلاقیت #تکنولوژی #عروسی #کره_جنوبی #مهمان #فیک
‌‌‌‌‌‌ 💠پاسخ به سوالات #دینی ، #اعتقادی و #اخلاقی در نمازجمعه بابل ؛ ایستگاه پاسخگویی گروه تبلیغی جهادی #حامیان_ولایت با همکاری #امام ‌جمعه و #ستادنمازجمعه_بابل قبل و بعد از #نمازجمعه_بابل برگزار بوده و علاقه‌مندان میتوانند جهت دریافت #پاسخ_سوالات خود به #کارشناسان مستقر در نمازجمعه مراجعه کنند‌‌ ‌‌ @velayat_babol
واقعا بی #اخلاقی و تنش تو #ورزش ما بی داد میکنه و حالا #درگیری در #لیگ بانوان ایران 😞
#امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمودند: 🌿 «گرسنگی کشیدن، نیکو یاوری است برای به بند کشیدن نفس و درهم شکستن عادتهای آن.» 💠 «وَ قالَ علیه السلام: نِعْمَ العَوْنُ عَلی أسْرِ النَّفْسِ وَ کَسْرِ عَادَتِها التَّجَوُّعُ.» 📚 مستدرک الوسائل، ج ۱۶، ص ۲۱۴ غرر الحکم و درر الکلم، ص ۷۱۸ #اخلاقی #روزه #هوای_نفس #گناه
خصوصیات اخلاقی باشکل انگشتان پا#اخلاق #اخلاقی #خصوصیات #پا #انگشتان_پا #جالب #جالبترینها
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. بازی‌های کودکانه همیشه توذهن همه میمونه که باچه انرژی بازی میکنن. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. مددی ازاسمش پیداست یاعلی مدد میگوید وبه طبیعت گردی ادامه میدهد وخوش بشی بادوستان اصفهانی که ایران گردهستن خوش آمدگویی وجاذبهای شهرستان وبومگردی وتاریخ وتمدن وقدمت شهرستانرامعرفی میکنن. مسؤل پرتلاش میراث فرهنگی شهرستان درگز. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. کوهستان زیبای قزقان دره چشم انداز زیبایی دارد. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز کوهستان زیبای قزقان دره چشم انداز زیبایی داردpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
لطفا برای دیدن روزانه مطالب، پست ها رو لایک کنید، با سپاس صفحه ما را به دوستان خود معرفی کنید.متشکرم🌹 Follow us 🔜 @poxide1 Follow us 🔜 @poxide1 Follow us 🔜 @poxide1 Follow us 🔜 @poxide1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #فکت #حقیقت #دانستنیهای_جالب #جالب #جالبترینها #خواندنی #مستند #علمی #دانش #روزانه #جهان #روزنامه #دیدنیها #شگفت_انگیز #روانشناسی #اخلاقی #پیچیده #هوش #خلاقیت #فکر #تکنولوژی #بیمارستان #مسجد #کلیسا #معبد #دعا #نیایش #شفا
ذکر افطار #امیرالمؤمنین صلوات الله علیه: 💠 «بِسْمِ اَللَّهِ، اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا، وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا، فَتَقَبَّلْ مِنَّا، إِنَّكَ أَنْتَ اَلسَّمِيعُ اَلْعَلِيمُ.» 📚 مفاتیح الجنان، اعمال ماه مبارک رمضان #آداب #دعا #ماه_رمضان #روزه ✅ خوشا به حال روزه‌داران ماه رمضان! #رسول_خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند: شبى نيست که مَلَکُ الموت، مردگان را این گونه صدا نکند که: 🔱 «ای ساکنین قبرستان! شما که ترس مرگ و وحشت قبر را مشاهده کرده‌اید، اکنون به چه کسی غبطه می‌خورید؟» پس مردگان چنین جواب می‌دهند: 🍂 «ما به مؤمنان در محلّ عبادتشان غبطه می‌خوریم که نماز می‌خوانند و ما نمی‌توانیم نماز بخوانیم؛ زكات می‌دهند و ما نمی‌توانیم زکات بدهیم؛ در ماه رمضان روزه می‌گيرند و ما نمی‌توانیم روزه بگيريم؛ از زيادى مال و مازاد نیاز خانوارشان صدقه می‌دهند و ما نمی‌توانیم صدقه بدهیم.» 💠 «قَالَ النَّبِیُّ صلّی الله علیه و آله: مَا مِنْ لَيْلَةٍ إِلَّا وَ مَلَكُ الْمَوْتِ يُنَادِي: يَا أَهْلَ الْقُبُورِ! لِمَنْ تَغْبِطُونَ الْيَوْمَ وَ قَدْ عَايَنْتُمْ هَوْلَ الْمُطَّلِعِ؟ فَيَقُولُ الْمَوْتَى: إِنَّمَا نَغْبِطُ الْمُؤْمِنِينَ‏ فِي مَسَاجِدِهِمْ لِأَنَّهُمْ يُصَلُّونَ وَ لَا نُصَلِّي وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ لَا نُزَكِّي وَ يَصُومُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ لَا نَصُومُ وَ يَتَصَدَّقُونَ بِمَا فَضَلَ عَنْ عِيَالِهِمْ وَ نَحْنُ لَا نَتَصَدَّق.» 📚 إرشاد القلوب (دار الاسوة)، ج‏ ۱، ص ١١٩ #حدیث_روز #اخلاقی #ماه_رمضان #روزه #نماز #خمس #انفاق #مرگ #قبر اَللّهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَجَ وَ الْعافِیَةَ وَ النَّصْرَ وَ اجْعَلْنا مِنْ خَیْرِ اَنْصارِهِ وَ اَعْوانِهِ وَ الْمُسْتَشْهَدینَ بَیْنَ یَدَیْهِ #اللهم_صل_علی_فاطمة_وأبیها_وبعلها_وبنیها_والسر_المستودع_فیها_بعدد_ما_أحاط_به_علمک #اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد #اللهم_صل_على_محمد_وآل_محمد_وعجل_فرجهم #اللهم_صل_على_سيدنا_محمد_عدد_ما_ذكره_الذاكرون_وغفل_عن_ذكره_الغافلون #اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم #اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد #اللهم_صل_على_محمد_وال_محمد #اللهم_عجل_الولیک_الفرج #حضرت_فاطمه_زهرا #شعر #اللهم_عجل_لولیک_الفرج #مشهد_الرضا   #لبیک_یا_حسین #کربلایی_جواد_مقدم #فاطمیه_نزدیک_است #یا_صاحب_الزمان #فاطمه_الزهرا
. از #حضرت_محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله پرسيدند: بهترين #بندگان_خدا چه کسانی هستند؟ #رسول_الله فرمودند: #بهترین_بندگان_خدا كساني هستند که: وقتی #نيكى می‌كنند، #شاد می‌شوند وقتی #بدی می‌کنند #آمرزش می‌خواهند، وقتی به آنها عطا داده شود #شكر می‌كنند، وقتی #گرفتار شوند #صبر می‌كنند، وقتی #خشمگین شوند #چشم ‌پوشى می‌کنند. اصول كافى، جلد ۳ ،صفحه ۳۳۷ #حضرت_محمد   #اخلاقی #اجتماعی #سیره_اهل_بیت
★ 🔶★دوستاتون رو تگ کنید💖🌷 ★______________________________________________★ 🔶★هیچ ابری اونقدر تیره نیست که نذاره خورشید بدرخشه ★___________________★ @saman.rafiee.shadow ↔ پیج رزمی ★________________________________________________★ #شادوفایتینگ #شادوفایت #شادو #سایه_های_مبارز #اخلاق #اخلاقی #تربیتی #منش #ایران #ایرانی #پارسی #سامان_رفیعی #آریایی
لطفا برای دیدن روزانه مطالب، پست ها رو لایک کنید، با سپاس صفحه ما را به دوستان خود معرفی کنید.متشکرم🌹 Follow us 🔜 @poxide1 Follow us 🔜 @poxide1 Follow us 🔜 @poxide1 Follow us 🔜 @poxide1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #فکت #حقیقت #دانستنیهای_جالب #جالب #جالبترینها #خواندنی #مستند #علمی #دانش #روزانه #جهان #روزنامه #دیدنیها #شگفت_انگیز #روانشناسی #اخلاقی #پیچیده #هوش #خلاقیت #فکر #تکنولوژی #ورزش #دوچرخه #دوچرخه_ثابت #لباسشویی #لباس #محیط_زیست #کالری #بدن_سازی #زیبایی_اندام
Das #Leben ist wie eine #pusteblume , sobald du dich umsiehst, haben die anderen in die #Luft gepustet! یعنی: #زندگی مانند گلِ #قاصدک که تا به خودت بیای، دیگران #فوت ‌ش کردن رو #هوا ! . . . خیلی‌هاتون میدونید که من سه تا گربه‌ دارم ... از بچگی آوردیم پیش خودمون ... سه تا #گربه با سه تا #شخصیت مختلف .... هر کدوم برا خودشون و با ما #مهربون ... فقط هیچوقت به هم کاری نداشتن و با همدیگر مهربون نبودن ... سر غذا و اینا هم غرغری میزدن و قلدورمون، #شیرین ، از همه قوی‌تر .... ، مآوزی ترسویی که میخوره و میخواب ...، #سمیرا طفلکی بود که در سرمای منهای پونزده تو خیابون پیداش کردیم که هم غذا خوردنش خیلی آروم بود و هم هیچوقت دعوایی نداشت و تا شیرین یا مآوزی میومدن، میرفت کنار .... خووولاصه هیچکدوم با هم دوست نبودن و توی باغ و خونه برا خودشون زندگی میکردن .... تا زد و سمیرا هفته پیش مریض شد ... یک بار که بردمش توی باغ تا کمی آفتاب بخوره چون ضعیف شده بود، سعی کردم بهش غذا بدم ... شیرین و مآوزی هم اومده بودن .... من که در حال سعی کردن بودم تا غذا رو بزارم توی دهن سَمی، خوشش نمی‌یومد و خواست از دست من فرار کنه ... شیرین که تلاش سَمی رو دید و غرغرهاش رو شنید، یهویی اومد طرف ما و شروع کرد با جیغ و داد سر من که یعنی: «وِل‌کن سَمی رو! خوشش نمیاد!» سَمی رو بیخیال شدم و به خودم گفتم، نگران نباش، میاد خودش غذا میخوره وقتی خودش لازم دونست .... سلام سلام و صبح‌تون بخیر #دوس ‌جانان میدونید این جریان رو تعریف کردم که در ادامه‌اش بگم: نشستم تو آفتاب و به سه تا گربه‌ام نگاه کردم ... هیچوقت با هم دوست و فامیل نبودن ... کاری برای هم انجام نمی‌دادند و و و ... ... ولی تا فکر کردند من دارم سَمی رو اذیت می‌کنم و به کمک احتیاج داره، ازش #دفاع کردند ... آخرین بار ما کی دفاع کردیم از #دوستی ، #فامیلی (حالا غریبه‌ها رو بیخیال میشم!)؟ کی پشتِ‌شون رو خالی نکردیم؟ میدونید #تجربه ‌ی من در شش سالی که برگشتم #ایران ‌جان‌م چی بوده؟ #هیچوقت #هیچکس ازت دفاع نمی‌کنه مگراینکه #منافع #خودش رو در خطر ببین .... خیلی #دردناک نه؟ #واقعیت همیشه #تلخ چون #حتی #گربه ‌ها از نظرِ #اخلاقی و #رفتاری « #اشرف ‌تر » هستند تا #بشر دو پا!
👌چهار #حدیث #زیبا دربارهٔ #صلوات 🌻 با صدای بلند صلوات فرستادن ، #نفاق را بر طرف می کند 📚‍ #ثواب الاعمال ص ۱۹۰ 🌻 هر کس یک مرتبه صلوات بفرستد ، #خدا درِ #عافیت را بر او می گشاید.‌ 📚‍ #جامع الاخبار ص ۶۷ 🌻 #رسول_خدا صلی الله علیه و آله و سلم به #حضرت_علی علیه السلام فرمود : هر کس بر من صلوات بفرستد #شفاعت من بر او #واجب می شود 📚‍ جامع الاخبار ص ۶۷ 🌻 یکی از #آداب فرستادن صلوات این است که دل با #زبان موافقت نماید ، به این معنا که از روی #غفلت زبان را به گفتن صلوات حرکت ندهد. 📚‍ شرح صلوات ج ۱۱۶ اللّٰهمَّ صَلِّ عَلی مُحَمّدٍ وآل مُحمّدوَ عَجّل فَرَجهُم #جالب #جذاب #مذهبی #اخلاقی #کاربردی #تربیتی #زندگی #نکته_های_طلایی @m.serat
👌چهار #حدیث #زیبا دربارهٔ #صلوات 🌻 با صدای بلند صلوات فرستادن ، #نفاق را بر طرف می کند 📚‍ #ثواب الاعمال ص ۱۹۰ 🌻 هر کس یک مرتبه صلوات بفرستد ، #خدا درِ #عافیت را بر او می گشاید.‌ 📚‍ #جامع الاخبار ص ۶۷ 🌻 #رسول_خدا صلی الله علیه و آله و سلم به #حضرت_علی علیه السلام فرمود : هر کس بر من صلوات بفرستد #شفاعت من بر او #واجب می شود 📚‍ جامع الاخبار ص ۶۷ 🌻 یکی از #آداب فرستادن صلوات این است که دل با #زبان موافقت نماید ، به این معنا که از روی #غفلت زبان را به گفتن صلوات حرکت ندهد. 📚‍ شرح صلوات ج ۱۱۶ اللّٰهمَّ صَلِّ عَلی مُحَمّدٍ وآل مُحمّدوَ عَجّل فَرَجهُم #جالب #جذاب #مذهبی #اخلاقی #کاربردی #تربیتی #زندگی #نکته_های_طلایی @m.serat
#تبلیغات_روشان #تبلیغات #تضمینی #روشان #اخلاقی #دیده #ایران #قهرمان #پرسپولیس #استقلال #سپاهان #هتریک #خدا #درامد #دلار #خودرو #جم # #cristianoronaldo @cristiano @shoja_khalilzadeh @farhaddddddd @alikarim_ltf @aliiiiiiiikarimi8 همه ما ناگزیر به هزینه کردن برای دیده شدن کسب و کارمان هستیم. 🌹🌺 @roshaantab #09194353180 خانوم روشان #09116220200 ادمین پیج #09213365120 ادمین کانال با تبلیغات روشان دیده شو🔥🔥🔥
ارتباط جنسی پیش از رسمی شدن عقد...(صدای سیستم را فعال کنید) برای گرفتن وقت از دایرکت اقدام نمائید. #مشاوره #ازدواج #دختر #پسر #سکس #ارتباط_جنسی #بوسه #kiss #نامزدی #رابطه #عاشقانه #اخلاقی #خواستگاری #صیغه #ازدواج_موقت #بیوه #مطلقه
#کانال #تلگرام #تبلیغات #تضمینی #اخلاقی #موعود 🔷0919_511_2972🔷 @Ftm_Kiani_5 کانال تلگرام ما : moud_tablighat@ ⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕
. تو فضای مجازی از خودمون چه تصویری ساختیم؟ چه‌قدر برای دیگران مفید و محترم بودیم؟ . 🚦 فرهنگ ساختنیست | @cheraghsabz 🚦 فرهنگ ساختنیست | @cheraghsabz 🚦 فرهنگ ساختنیست | @cheraghsabz . #اینترنت #اینستاگرام #توییتر #اخلاقی #اجتماعی #روانشناسی #مردم #socialmedia #instagram #twitter #manner #talk
لطفا برای دیدن روزانه مطالب، پست ها رو لایک کنید، با سپاس صفحه ما را به دوستان خود معرفی کنید.متشکرم🌹 Follow us 🔜 @poxide1 Follow us 🔜 @poxide1 Follow us 🔜 @poxide1 Follow us 🔜 @poxide1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #فکت #حقیقت #دانستنیهای_جالب #جالب #جالبترینها #خواندنی #مستند #علمی #دانش #روزانه #جهان #روزنامه #دیدنیها #شگفت_انگیز #روانشناسی #اخلاقی #پیچیده #هوش #تکنولوژی #فیسبوک #مارک_زاکربرگ #آبی #قرمز #زرد #کور_رنگی #کور #انتخاب #facebook
RepostBy @iranveg.ir . . . . "آیا حمایت از حقوق حیواناتِ انسان و غیرانسان با همدیگر تضادی دارد؟ @IranVEG.ir T.me/VEGMedia ‌ #عدالت #اخلاقی #وگن #وگان #وگنیسم #گیاهخواری کاری از مجموعه‌ی گیاهخواری وگ Www.linkveg.ir @iranveg.ir ‌‌ زیرنویس فارسی: @baniasad_ali @veganlife_veganlife ‌ Credit : @weareveganuary @msevylynch " 🤖 Downloaded with @instasave_bot . . @mrs_niusha_aghamirza_parvaz @dokhtarebahar72 @tooka_veg @rohham.veg @parvaneh.kh.h @vegan @pouya_veg
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. کوهستان زیبای قزقان دره دیدن دارد هنوزهمه جاسرسبز هستش. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. کوهستان زیبای قزقان دره چشم انداز زیبایی دارد ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. کوهستان زیبای قزقان دره چشم انداز زیبایی دارد هنوز هم سر سبزی خودش رادارد. کوهستان زیبای قزقان دره دیدن دارد ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. مخمل کوهستان قزقان دره همیشه سرسبز. همیشه کوهستان باچرای کوسفندان دریک محيط آرام زیبا می‌شود دامن طبیعت استفاده کنید وهرروز تعطیلی کنارخانواده ازاین طبیعت حدادادی لذت ببرید. منروزچهانی خانواده به خانواده هایقلبهای سبز تبریک میگم. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. هنوزکوهستان قزقان دره سرسبز هستش وباران های پی‌درپی زمین کوهستان راسیراب کرده وشادی رادرقلب کودکان ماندگار کردلبخنددوست داشتنی لبخندماندگار. قزقان دره دیدن دارد. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
لطفا برای دیدن روزانه مطالب، پست ها رو لایک کنید، با سپاس صفحه ما را به دوستان خود معرفی کنید.متشکرم🌹 Follow us 🔜 @poxide1 Follow us 🔜 @poxide1 Follow us 🔜 @poxide1 Follow us 🔜 @poxide1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #فکت #حقیقت #دانستنیهای_جالب #جالب #جالبترینها #خواندنی #مستند #علمی #دانش #روزانه #جهان #روزنامه #دیدنیها #شگفت_انگیز #روانشناسی #اخلاقی #پیچیده #هوش #خلاقیت #فکر #خیال #تکنولوژی # #ماشین #خودرو #لامبورگینی #پیشرفت #دیوانه #بینظیر
قنوت امشب زهرا فقط شده مادر به روی سینه #مادر نهاده سر، کوثر الهی مادر یاسم #غریب می میرد غریب بود و غریبانه جان دهد آخر وفات #ام_المومنین حضرت #خدیجه سلام الله تسلیت باد◼️ #حضرت_خدیجه_کبری_سلام_الله_علیها به هنگام ازدواج باپیامبر #دوشیزه ای در حدود20_23 ساله بودند که سرپرستی فرزندان خواهر خود هاله را بعهده گرفته بودند. ایشان بانویی مطهره بودند که درمسائل #اقتصادی یکی از مشاهیر زمان خودبودندواز لحاظ #اخلاقی در کمال. بطوریکه بین مردم به #طاهره و #ملکه_حجاز معروف بودند. #پیامبر رحمت و مهربانی همیشه در جوار حضرت #خدیجه_سلام الله ارامش می یافتند و سالها بعداز رحلت شهادت گونه بانو نیز یادش میکردند و میفرمودند کسی برایم مثل خدیجه نیست.و دوستان حضرت خدیجه سلام الله رااکرام میکردند. #شیعه #زن #اسلام #عشق #مادر #ام_المومنین #شهیده #فمنیست #مهربان #اقتصاد #بازرگان #انتظار
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز گل زیبای ختمی. این گل ختمی خواص دارویی دارد درگیروداد طوفان وباران این گل زیبا توجه منو به خود جلب کردوتوانستم این گل ختمی بادانه های باران به ثبت برسونم. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. گل زیبای ختمی امروز بابارش باران گل زیبای ختمی زیباترشدوتوانستم باطوفان وبارش باران این زیبا را ثبت کنم. این گل ختمی خواص دارویی دارد. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز.امروزبابارش باران گل زیبای ختمی بادانه های قطره های باران زیبا شد. گل ختمی خواص دارویی دارد. این گل ختمی. دراکثرکوچه وخیابانهابرای زیبایی کاشته میشود. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
. آستین جونز که در یوتیوب بیش از ۵۰۰ هزار فالوئر داشت ویدئوهاش به 20میلیون ویو هم می‌رسید به جرم تشویق و تهیه پورن کودکان به چنین مجازات سنگینی محکوم شد. . او دختربچه‌ها رو به ارسال تصاویر و ویدئوهای برهنه و تحریک‌آمیز تشویق کرده بود. یوتیوب در فوریه و بعد از رای اولیه دادگاه، کانال این فرد رو فورا حذف کرد. . 🚦 فرهنگ ساختنیست | @cheraghsabz 🚦 فرهنگ ساختنیست | @cheraghsabz 🚦 فرهنگ ساختنیست | @cheraghsabz . #اخبار #خبر #جالب #عجیب #خفن #کودکان #اخلاقی #جنایی #زندان #قانون #کلیپ #سلبریتی #celebrity #kids #law #crime #prison #abuse #youtube #crazy
لطفا برای دیدن روزانه مطالب، پست ها رو لایک کنید، با سپاس صفحه ما را به دوستان خود معرفی کنید.متشکرم🌹 Follow us 🔜 @poxide1 Follow us 🔜 @poxide1 Follow us 🔜 @poxide1 Follow us 🔜 @poxide1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #فکت #حقیقت #دانستنیهای_جالب #جالب #جالبترینها #خواندنی #مستند #علمی #دانش #روزانه #جهان #روزنامه #دیدنیها #شگفت_انگیز #روانشناسی #اخلاقی #پیچیده #هوش #خلاقیت #فکر #خیال #تکنولوژی #اسب #بره #پشم #نژاد #خاص #عجیب
سعی کنیم در زندگی نقشمان را زیبا و موثر بازی کنیم #انگیزشی #اخلاقی #ارتباط موثر#معنوی #روانشناسی #بهبود ورشد شخصی #
آیا قیافه برای زنان اهمیت دارد؟ بله بر خلاف باور عامه قیافه تاثیر بالایی در جذب زنان داره ولی به گونه ای متفاوت که بعدن توضیح داده خاهد شد و این تازه آغاز راه است... آقایان سعی کنند همیشه در بهبود وضع ظاهر و لباس خود در حد توانشان کوشا باشند #رابطه ، #دختر_پسر ، #زناشویی ، #همسر ، #مشاوره ، #دختر ، #پسر ، #دوری ، #نزدیکی ، #شهوت ، #ازدواج ، #طلاق ، #عاطفی ، #روابط ، #جدایی ، #روحی ، #روانی ، #هوس #روانشناس #روانشناسی #اخلاقی
اگر زنان بخاطر ظرافتشان برای مردان جذابند دلیل نمی شود که یک مرد نیز خودش را ظریف آرایش کند، بلعکس چهره های مردانه و حتا موهای بدن تا حدی برای زنان جذاب تر از چهره ای لطیف و ظریف است #رابطه ، #دختر_پسر ، #زناشویی ، #همسر ، #مشاوره ، #دختر ، #پسر ، #دوری ، #نزدیکی ، #شهوت ، #ازدواج ، #طلاق ، #عاطفی ، #روابط ، #جدایی ، #روحی ، #روانی ، #هوس #روانشناس #روانشناسی #اخلاقی
همیشه این را در نظر بگیرید که معیارهای زیبا و جذاب بودن یک مرد برای یک زن و یا یک زن برای یک مرد کاملن متفاوت از دیدگاه زیبا بودن یک مرد از دید یک مرد یا یک زن از دید یک زن است بنابر این سعی کنید این موضوع شما را در رابطه با ظاهرتان به اشتباه نیندازد #رابطه ، #دختر_پسر ، #زناشویی ، #همسر ، #مشاوره ، #دختر ، #پسر ، #دوری ، #نزدیکی ، #شهوت ، #ازدواج ، #طلاق ، #عاطفی ، #روابط ، #جدایی ، #روحی ، #روانی ، #هوس #روانشناس #روانشناسی #اخلاقی
لطفا برای دیدن روزانه مطالب، پست ها رو لایک کنید، با سپاس صفحه ما را به دوستان خود معرفی کنید.متشکرم🌹 Follow us 🔜 @poxide1 Follow us 🔜 @poxide1 Follow us 🔜 @poxide1 Follow us 🔜 @poxide1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #فکت #حقیقت #دانستنیهای_جالب #جالب #جالبترینها #خواندنی #مستند #علمی #دانش #روزانه #جهان #روزنامه #دیدنیها #شگفت_انگیز #روانشناسی #اخلاقی #پیچیده #هوش #خلاقیت #فکر #خیال #تکنولوژی #بوس #بوسیدن #ماچ #باکتری #عشق #زن #مرد #عشقبازی
۲۵ اردیبهشت ماه روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت #زبان_فارسی گرامی باد #شاهنامه_فردوسی نقش خیال انگیز و شاهکار #حماسه و اسطوره‌‌‌ای است که در تار و پود #ایران زمین سخت درهم تنیده شده است. شاهنامه عشق‌‌نامه است. نامه عشق است و عشق‌‌‌نامه‌‌‌ای سرشار از نگاره‌‌های خیال‌‌‌انگیز، حماسی و اندیشه‌‌‌های پر مغز و نغز، زیبایی‌‌‌های پر رمز و راز، #میهن ‌‌_دوستی، #نوع ‌‌_دوستی، #جوانمردی ، فتوت و آزادگی است. آوازه فردوسی که امروز مرزهای جغرافیایی، قومی و نژادی را درنوردیده و جهان‌‌‌گیر شده، به دلیل نقش بی‌‌‌رقیب، بی‌‌نظیر  و بی‌‌‌بدیل او در به تصویر کشیدن برترین #فره _انسانی و #اخلاقی در چهره شخصیت‌‌‌های نجیب شاهنامه است. شهروندان شاهنامه، اگرچه آمیزه‌‌‌ای از جنس #خیال ، حماسه، #افسانه و اسطوره‌‌‌‌‌اند؛ اما در گذر از صافی تخیل هنرمندانه، خلاق و اعجاز سخن شاعر، به جزئی جدایی‌‌‌ناپذیر، نامیرا و زنده در #فرهنگ و یاد و یادگارهای ایرانی بدل  شده‌‌اند. آنان در هر لحظه و همه لحظه‌‌ها با ما و در ما زندگی می‌‌کنند. رستم خیال ما، قرن‌‌هاست سوار بر رخش، دیوان متجاوزان و غارتگران وطن و اخلاق را به غل و زنجیر می‌‌‌کشد. در سلوک و فرهنگ اهورایی شاهنامه، کرنش و تسلیم در مقابل زور آوران، قلدرمابان، آسان‌‌‌خواران واژه‌ای بیگانه، بی‌معنی، مهجور و نامفهوم است. بلندای نام ایران، وامدار شاهنامه است، خیال ایران بدون شاهنامه خیالی محال و به ترس‌‌آلوده و بیمناک است. باید به احترام #۳۰_سال رنج این #اسطوره و شاعر دل خسته و خلوت گزیده برای حفظ فرهنگ و #هویت و #غیرت ملی ایران، همگان در برابر او و رمز و راز هایش سر تعظیم فرود آریم. فردوسی در دوران تنهایی و درد بی‌‌‌پناهی #تاریخ و فرهنگ ایران زمین، تنها و به تنهایی با شاهنامه به جنگ و ستیز و نبردی بی‌‌‌امان با #تباهی و #تبهکاری و #فساد برمی‌‌خیزد. او در لحظه لحظه‌‌‌های تنهایی و غربت غریبانه طولانی، عزت و سرفرازی به تاراج برده ایرانیان را در واژه‌‌واژه‌‌های شاهنامه باز افرینی می‌کند. کاخ بلند، باشکوه‌، پر شوکت و بی‌گزندی که این شاعر بلند آوازه از نظم پی‌افکنده، قرن‌های متمادی است که در برابر گزند باد و بوران اهریمنان تاریخ مصون مانده و سند افتخاری برای هویت ملی، فرهنگ و تمدن ایران زمین شده است. @goldasht.newss 🌻
تنها وضعیتِ وحشتناک‌تر از کوری، این است که تنها فردِ بینای جمع باشی. این صرفاً یکی از جمله‌‌های زیبا و عمیق کتاب کوری، نوشته ژوزه ساراماگو، برنده جایزه نوبل ادبیات سال ۱۹۹۸ است. کتاب کوری رمانی در مورد کور شدن و کور ماندن است. در این کتاب نه شهر نام دارد و نه افراد. شخصیت‌های اصلی این رمان را افراد زیر تشکل می‌دهند: همسر چشم پزشک چشم پزشک مردی که اول کور شد دختر عینکی پسر لوچ پیرمردی که چشم بند داشت کتاب کوری که درباره رعایت نکردن حقوق دیگران است و رمان در یک چهار راه آغاز می‌شود. جایی که اولین نفر به یک کوری عجیب دچار می‌شود. یک نوع کوری که در آن چشم‌ها سیاهی را نمی‌بیند بلکه یک نوع کوری سفید است که در آن شخص همه چیز را سفید می‌بیند، انگار که در یک دریایی از شیر به سر ببرد. #کوری #ژوزه #ساراماگو #ادبی #اخلاقی #رمان قیمت پشت جلد کتاب😡😔:48000تومان قیمت بعد از تخفیف😉😋24000 تومان لینک کانال 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 @greenpuzzlebook50takhfif
لطفا برای دیدن روزانه مطالب، پست ها رو لایک کنید، با سپاس صفحه ما را به دوستان خود معرفی کنید.متشکرم🌹 Follow us 🔜 @poxide1 Follow us 🔜 @poxide1 Follow us 🔜 @poxide1 Follow us 🔜 @poxide1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #فکت #حقیقت #دانستنیهای_جالب #جالب #جالبترینها #خواندنی #مستند #علمی #دانش #روزانه #جهان #روزنامه #دیدنیها #شگفت_انگیز #روانشناسی #اخلاقی #پیچیده #هوش #خلاقیت #فکر #تکنولوژی #راز #دختر #دخترونه #راز_داری #پسر #پسرونه #در_گوشی
. 📚#معرفی_کتاب . #مشخصات_کتاب ⬇️ 📕عنوان : مرا به خانه زهرا ببرید 📖موضوع : فاطمه زهرا (س) ✒️نویسنده : دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی 📙قطع کتاب : رقعی شومیز . #درباره_کتاب 🔄: این نوشتار به ابعاد مختلف زندگی اول بانوی عالم حضرت فاطمه زهرا (س) و همچنین ویژگی های اخلاقی آن بانوی بزرگوار می پردازد. از خضوع و خشوع او در نماز، زهد و ساده زیستی او در زندگی، انفاق و کمک به دیگران تا حجاب ایشان را بیان می کند. نویسنده در این کتاب از ولادت تا شهادت ایشان را مورد بررسی قرار داده و خصوصیات برجسته ایشان را بیان کرده است. همچنین در پایان وصیت نامه حضرت زهرا (س) و اشعاری در وصف ایشان را نیز آورده است. در پایان کتاب یک آزمون مفاهیم آورده شده که تعدادی سوال از متن کتاب می باشد. این کتاب مناسب مسابقات فرهنگی نیز می باشد. __________________ . 📦ثبت سفارش و خرید از طریق: . 📱09127461205 🌐Website : www.kh-reza.ir 🆔Telegram : @khademolrezaa 🆔Instagram : @khademolrezaa ♈️whatsapp: https://chat.whatsapp.com/H60DqJGG0DgIf4QbKTku0u ©️sorosh: @khademalrezaa 💢Eitaa: @khademolrezaa . #کتاب #خادم_الرضا #قم #ایران #ارسال #پست #نویسنده #بانو #حضرت_زهرا_س #اخلاقی #خضوع #خشوع #نماز #زهد #حجاب #انفاق #ساده_زیستی #ولادت #شهادت #وصیت_نامه #اشعار #مرا_به_خانه_زهرا_ببرید #دکتر_اسماعیل_منصوری_لاریجانی
#روحت_شاد صب خبر فوت #بهنام_صفوی رو دیدم خیلی ناراحت شدم ... این ترانه رو خیلی دوس دارم موندم اونی که ارزوی مرگ داره تو دل مشکلاته تنها و بیکسه نمیمیره اونی که میخواد زنده بمونه خیلیا دوسش دارن مشکل خاصی نداره هرچقد تلاش کنه... بیفایدس میمیره.... #خدا #حواست_به_من_بوده_و_هست_اما یوقتا حواسم ازت #پرت میشه ... #با_این_که_تو_خورشید_دادی_به_دنیا #یوقتایی_سردم_ولی_نه_همیشه #مث_کوه_پشت_منی_هر_دقیقه #بجز_تو_کسی_تکیه_گاهم_نبوده #تو_بالاتر_از_قله_های_امیدی #به_تو_فکر_کردن_شبیه_صعوده همین که حواست به من هست خوبه همین خوبه که #تو منو دوس داری #همه_میرن_از_زندگی_من_اما #محاله_تو_یک_روز_تنهام_بذاری #خدایا #خداوندا #پروردگارا #مذهبی #اخلاقی
مآزِندِه به آنیم که ارام نَگیریم👽💚 ××× ×××××× ×××××××××× ×××××××××××××××××× ×××××××××××××××××××××××××××× . . .#زندگی #رفیق #ارام #من_یک_اردیبهشتی_هستم #علی #ازاد #عکاسی #اخلاقی #تتلویی #تتلو #حصین #یاس #دیسلاو_موزیک #ایران #کشورم_را_با_حیوانات_دوست_دارم #چه_ربطی_داشت #😂
همیشه اونی ک باید بشه نمیشه! 😤 همیشه نمیشه منتظر اتفاق هایی باشیم ک از قبل قرار بوده بیافته! 😦 همه مون اسمشو بدشانسی گذاشتیم! 😧 همه ی ماها ب ی طریقی قافلگیر شدیم! تغییر لازمه!!!! 👆 با اینکه همومون برامون سخته تغییر کنیم همیشه دوسداریم اون جوری پیش بره ک از قبل برنامه ریزی کرده بودیم! 👍 ولی باید بدونیم ک اگر تغییر نکنیم نابود میشیم! 😲 باید تغییراتی رو در نوع نگاهمون بوجود بیاریم! 😔 کلید های این تغییر اول خواستنه؛ دوم خالی کردن ذهن از تعصب هاست ؛ سوم داشتن باور مثبت نسبت ب خودمونه؛ چهارم دست ب عمل زدنه؛. 👌 باید ب یاد داشته باشیم ک عظمت زندگی ب علم نیست ب عمل است. 💪 افکارت را زیبا کن زندگی ب اندازه فکرهای تو زیبا میشود🙏
next page →