#ایمان_نولاو

16,653 posts

Loading...
اگه خوشت آمد بلایک ☄ پیج رو فالو کنین💣💫 @widor83 @widor83 @widor83 #widor83 دوستاتونو تگ کنین".......................................... ................................................................ #تکست_ناب_متن_دلنوشته #تنهایی #دنیای_من 😍 #تکست_نابی_خاص تنهام_گزاشت #تکست_سنگین #غمگین #فازسنگین #شاخ #شاخ_   #تک_شاخ #پست   #پیجو_فالو_کن #مهراب #مهراب خسته صدا #تیک_سنگین #عشق #شکست #ایمان_نولاو   #شب #تکست #غم #غمگین   #شاخ_شکن   #شاخ_شو   #تکست_شاخ   #تکصت #تنها   #مهراب #تیغ   #تیکه_سنگین #تیکه_نابی   #ناب ................................................................... حَرفئ واسِ گُفتًَ نیس
اگه خوشت آمد بلایک ☄ پیج رو فالو کنین💣💫 @widor83 @widor83 @widor83 #widor83 دوستاتونو تگ کنین".......................................... ................................................................ #تکست_ناب_متن_دلنوشته #تنهایی #دنیای_من 😍 #تکست_نابی_خاص تنهام_گزاشت #تکست_سنگین #غمگین #فازسنگین #شاخ #شاخ_   #تک_شاخ #پست   #پیجو_فالو_کن #مهراب #مهراب خسته صدا #تیک_سنگین #عشق #شکست #ایمان_نولاو   #شب #تکست #غم #غمگین   #شاخ_شکن   #شاخ_شو   #تکست_شاخ   #تکصت #تنها   #مهراب #تیغ   #تیکه_سنگین #تیکه_نابی   #ناب ................................................................... حَرفئ واسِ گُفتًَ نیس
اگه خوشت آمد بلایک ☄ پیج رو فالو کنین💣💫 @widor83 @widor83 @widor83 #widor83 دوستاتونو تگ کنین".......................................... ................................................................ #تکست_ناب_متن_دلنوشته #تنهایی #دنیای_من 😍 #تکست_نابی_خاص تنهام_گزاشت #تکست_سنگین #غمگین #فازسنگین #شاخ #شاخ_   #تک_شاخ #پست   #پیجو_فالو_کن #مهراب #مهراب خسته صدا #تیک_سنگین #عشق #شکست #ایمان_نولاو   #شب #تکست #غم #غمگین   #شاخ_شکن   #شاخ_شو   #تکست_شاخ   #تکصت #تنها   #مهراب #تیغ   #تیکه_سنگین #تیکه_نابی   #ناب ................................................................... حَرفئ واسِ گُفتًَ نیس
اگه خوشت آمد بلایک ☄ پیج رو فالو کنین💣💫 @widor83 @widor83 @widor83 #widor83 دوستاتونو تگ کنین".......................................... ................................................................ #تکست_ناب_متن_دلنوشته #تنهایی #دنیای_من 😍 #تکست_نابی_خاص تنهام_گزاشت #تکست_سنگین #غمگین #فازسنگین #شاخ #شاخ_   #تک_شاخ #پست   #پیجو_فالو_کن #مهراب #مهراب خسته صدا #تیک_سنگین #عشق #شکست #ایمان_نولاو   #شب #تکست #غم #غمگین   #شاخ_شکن   #شاخ_شو   #تکست_شاخ   #تکصت #تنها   #مهراب #تیغ   #تیکه_سنگین #تیکه_نابی   #ناب ................................................................... حَرفئ واسِ گُفتًَ نیس
اگه خوشت آمد بلایک ☄ پیج رو فالو کنین💣💫 @widor83 @widor83 @widor83 #widor83 دوستاتونو تگ کنین".......................................... ................................................................ #تکست_ناب_متن_دلنوشته #تنهایی #دنیای_من 😍 #تکست_نابی_خاص تنهام_گزاشت #تکست_سنگین #غمگین #فازسنگین #شاخ #شاخ_   #تک_شاخ #پست   #پیجو_فالو_کن #مهراب #مهراب خسته صدا #تیک_سنگین #عشق #شکست #ایمان_نولاو   #شب #تکست #غم #غمگین   #شاخ_شکن   #شاخ_شو   #تکست_شاخ   #تکصت #تنها   #مهراب #تیغ   #تیکه_سنگین #تیکه_نابی   #ناب ................................................................... حَرفئ واسِ گُفتًَ نیس
اگه خوشت آمد بلایک ☄ پیج رو فالو کنین💣💫 @widor83 @widor83 @widor83 #widor83 دوستاتونو تگ کنین".......................................... ................................................................ #تکست_ناب_متن_دلنوشته #تنهایی #دنیای_من 😍 #تکست_نابی_خاص تنهام_گزاشت #تکست_سنگین #غمگین #فازسنگین #شاخ #شاخ_   #تک_شاخ #پست   #پیجو_فالو_کن #مهراب #مهراب خسته صدا #تیک_سنگین #عشق #شکست #ایمان_نولاو   #شب #تکست #غم #غمگین   #شاخ_شکن   #شاخ_شو   #تکست_شاخ   #تکصت #تنها   #مهراب #تیغ   #تیکه_سنگین #تیکه_نابی   #ناب ................................................................... حَرفئ واسِ گُفتًَ نیس
اگه خوشت آمد بلایک ☄ پیج رو فالو کنین💣💫 @widor83 @widor83 @widor83 #widor83 دوستاتونو تگ کنین".......................................... ................................................................ #تکست_ناب_متن_دلنوشته #تنهایی #دنیای_من 😍 #تکست_نابی_خاص تنهام_گزاشت #تکست_سنگین #غمگین #فازسنگین #شاخ #شاخ_   #تک_شاخ #پست   #پیجو_فالو_کن #مهراب #مهراب خسته صدا #تیک_سنگین #عشق #شکست #ایمان_نولاو   #شب #تکست #غم #غمگین   #شاخ_شکن   #شاخ_شو   #تکست_شاخ   #تکصت #تنها   #مهراب #تیغ   #تیکه_سنگین #تیکه_نابی   #ناب ................................................................... حَرفئ واسِ گُفتًَ نیس
اگه خوشت آمد بلایک ☄ پیج رو فالو کنین💣💫 @widor83 @widor83 @widor83 #widor83 دوستاتونو تگ کنین".......................................... ................................................................ #تکست_ناب_متن_دلنوشته #تنهایی #دنیای_من 😍 #تکست_نابی_خاص تنهام_گزاشت #تکست_سنگین #غمگین #فازسنگین #شاخ #شاخ_   #تک_شاخ #پست   #پیجو_فالو_کن #مهراب #مهراب خسته صدا #تیک_سنگین #عشق #شکست #ایمان_نولاو   #شب #تکست #غم #غمگین   #شاخ_شکن   #شاخ_شو   #تکست_شاخ   #تکصت #تنها   #مهراب #تیغ   #تیکه_سنگین #تیکه_نابی   #ناب ................................................................... حَرفئ واسِ گُفتًَ نیس
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﮔـــــــــــــــــﺮﮒ ﺗﯿــــــــــــــــــــــﺮ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺯ ﺯﺧﻢ ﻧــــــــــــــــــــــﺎﻟﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ .... ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺪﻭﻧﻪ ﺍﮔﻪ ﺑﻨﺎﻟﻪ ﮐﻔﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻏﺮﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻦ !..... ﺯﺧــــــــــــــــــــــﻤــــــــــــــــــــــﻢ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺸﻪ .... ﺑـــــــــــــــــــــﯽ ﻧــــــــــــــــــــﺎﻟﻪ ..... ﺍﻣﺎ .... ﻣﯿﺪﺭﻡ .... ﺗﻤﺎﻡ ﮐــــــــــﻔﺘﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺷﮑــــــــــــــــــــــﺴﺘﻦ ﻏــــــــــــــــــــــﺮﻭﺭﻡ ... ﺷــــــــــــــــــــــﺮﻁ ﺑﺴﺘــــــــــــــــــــــن @hosein_tanhashode 👈👈فالو کنیدمرسی
#یمان_نولاو #ایمان_خدادادی #حاشیه #رپ #اهنگ #دعوا #مشتی #فاز_سنگین #دیس_لاو #آهنگ_غمگین #دیسلاو #مهراب #میلاد_راستاد #ایمان_نولاو #ارشاد #مرتضی_رنجر #شکست_عشقی #شکست #غمگین #همه #تهران #کرج #یزد #شمال #ایران #تبریز #عرق #مشروب #مشروبات #جهان
همه بلدن تسلیم شن، همه بلدن جا بزنن همه بلدن قانع باشن همه بلدن بگن قسمتمون همینه همه بلدن بگن نمیشه همه بلدن بهونه بیارن همه بلدن انجام ندن پس تو یاد بگیر و مثل بقیه نباش…! . . از موهامم بالاخره دل کندم..😊😍 ۲۴روز دیگه اعزامم😏 ولی اصلا غمم نیس..باروحیه شاد میرم و شادم ان شالله برمیگردم..😊 #سربازی #سرباز #خدمت_سربازی #سربازوطن #بهمن #ایران #پرسپولیس #برجک #مادر #پدر #ابجی #داداش #سیدعلی #خامنه_ای #رهبرم #فوتبال #محسن_ابراهیم_زاده #میلادراستاد #مهراب_خسته_صدا #ایمان_نولاو #دیسلاو #عشق #تنهایی #محمود_عیدانیان #شاه_محمود_عیدانیان #عیدانیان #شیخی
روزی پشیمون نشیم که دیگه دیره و اون حس وجود نداره تا اون حس هست خوب باشین اون حسو فقط خودتون میتونید از بین ببرین یا نگهش داری مواظب رفتار خودمون باشیم:) #mehrab #music #mortezarenjer #miladrastad #dislav #film #alibaba #eshgh #ershad #vida #instagram #مهراب #میلاد_راستاد #مرتضی_رنجر #موزیک #دیسلاو #خودکشی #خونبازی #ارشاد #امیدکرمی #ایمان_نولاو #ویدا #بهزادپکس #بهزاد_لیتو #علی_بابا #اینستاگرام #عاشقانه #عشق #نامردی #فیلم
اگه خوشت آمد بلایک ☄ پیج رو فالو کنین💣💫 @widor83 @widor83 @widor83 #widor83 دوستاتونو تگ کنین".......................................... ................................................................ #تکست_ناب_متن_دلنوشته #تنهایی #دنیای_من 😍 #تکست_نابی_خاص تنهام_گزاشت #تکست_سنگین #غمگین #فازسنگین #شاخ #شاخ_   #تک_شاخ #پست   #پیجو_فالو_کن #مهراب #مهراب خسته صدا #تیک_سنگین #عشق #شکست #ایمان_نولاو   #شب #تکست #غم #غمگین   #شاخ_شکن   #شاخ_شو   #تکست_شاخ   #تکصت #تنها   #مهراب #تیغ   #تیکه_سنگین #تیکه_نابی   #ناب ................................................................... حَرفئ واسِ گُفتًَ نیس
"@bahram.27 ↙بهتـــــــــرینـارو تـــــــگ كـــــنيـــــــن❤️ عـــشـــــقـــتــــتون💏 دوســـــســتاتـــون😍 @Bahram.27 @bahram.27 " @bahram.27 ________________________________________ #پروفایل_پسرونه #پروفایل_دخترونه #میلادراستاد #خیانت #بغض #گریه #دیس_لاو #فیلم_غمگین #سیگار #غمگین #disslove #miladrastad #مادر #جوکر #mehrab #پرسپولیس #دیسلاو #مهراب #Alibaba #خدا #فیلم_دپ #نامرد #ایمان_نولاو #پایین_شهر #رفیق #ارشاد #علی_بابا #پدر #استقلال " ❤️تـگ فراموش نشه❤️
next page →