#بازی_هیربد

105 posts

Loading...
از کودکان بخواهید در کارهای منزل به شما کمک کنند ولی نه از روی اجبار . در کل نتیجه کار برای شما مهم نباشد . مشازکت در کارهای منزل بهترین روش ایجاد خلاقیت و افزایش مهارت دست ورزی در کودکان است . #هیربد #بازی_هیربد #مونتهسوری #مونته_سوری #مامان #بچه #اسباب_بازی #بازی #فواید_بازی #تخیلات #خلاقیت #نشاط #کودکی #کاردستی_کودکانه #کاردستی_هنر_خلاقیت #کاردستی_کودکان #کاردستی_رنگی #شادی #مادر #پسر #دختر #ایده_نوشتن # #نشاط #مسواک #دندان #دهان #مهشید_شکاری #
ایجاد تمرکز و بالا بردن مهارت دو دست دو ورق مقوای ضخیم ( کارتن) روی یک ورق یک عدد مارپیچ مربعی و یک عدد مارپیچ دایره رسم میکنید و ان ا خالی مینمایید مقوای اول را روی مقوای دوم میچسبانید دو عدد تیله یا مهره به دست کودک میدهید و از وی میخواهید همزمان هر دو تا مهره را در مازها حرکت دهد #کودک_سه_سال_به_بالا #هیربد #بازی_هیربد #مونتهسوری #مونته_سوری #مامان #بچه #اسباب_بازی #بازی #فواید_بازی #تخیلات #خلاقیت #نشاط #کودکی #کاردستی_کودکانه #کاردستی_هنر_خلاقیت #کاردستی_کودکان #کاردستی_رنگی #شادی #مادر #پسر #دختر #ایده_نوشتن # #نشاط #مسواک #دندان #دهان #مهشید_شکاری #
پسر من ازین یکی خیلی خوشش اومد داخل بطری ها را از هرچیزی که رنگی باشد و توجه کودک را بخودش جلب کند پر کنید این بازی تا زمانی کاربرد دارد که گودک قادر به باز کردن در بطری ها نباشد #کودک_ده_ماه_به_بالا #هیربد #بازی_هیربد #مونتهسوری #مونته_سوری #مامان #بچه #اسباب_بازی #بازی #فواید_بازی #تخیلات #خلاقیت #نشاط #کودکی #کاردستی_کودکانه #کاردستی_هنر_خلاقیت #کاردستی_کودکان #کاردستی_رنگی #شادی #مادر #پسر #دختر #ایده_نوشتن # #نشاط #مسواک #دندان #دهان #مهشید_شکاری # game#baby #montessorie # happy#child_hood
چند قطعه نی گوی پلاستیکی مقوا زیپ کیپ سایز متوسط نی ها رو به شکل دلخواه روی مقوا میچسبانیم و داخل زیپ کیپ میگذارین درش را میبندیم انتهای مشما را به اندازه ای که گوی لاستیکی عبور کند سوراخ میکنیم و از کودک میخواهیم با حرکت انگشتان گوی را از لابه لای نی ها عبور داده و از سوراخ انتهای کیسه بیرون بیاورد . #کودک_دو_سال_به_بالا #هیربد #بازی_هیربد #مونتهسوری #مونته_سوری #مامان #بچه #اسباب_بازی #بازی #فواید_بازی #تخیلات #خلاقیت #نشاط #کودکی #کاردستی_کودکانه #کاردستی_هنر_خلاقیت #کاردستی_کودکان #کاردستی_رنگی #شادی #مادر #پسر #دختر #ایده_نوشتن # #نشاط #مسواک #دندان #دهان #مهشید_شکاری # game#baby #montessorie # happy#child_hood
چند قطعه نی گوی پلاستیکی مقوا زیپ کیپ سایز متوسط نی ها رو به شکل دلخواه روی قوا میچسبانیم و داخل زیپ کیپ میگذارین درش را میبندیم انتهای مشما را به اندازه ای که گوی لاستیکی عبور کند سوراخ میکنیم و از کودک میخواهیم با حرکت انگشتان گوی را از لابه لای نی ها عبور داده و از سوراخ انتهای کیسه بیرون بیاورد . #کودک_دو_سال_به_بالا #هیربد #بازی_هیربد #مونتهسوری #مونته_سوری #مامان #بچه #اسباب_بازی #بازی #فواید_بازی #تخیلات #خلاقیت #نشاط #کودکی #کاردستی_کودکانه #کاردستی_هنر_خلاقیت #کاردستی_کودکان #کاردستی_رنگی #شادی #مادر #پسر #دختر #ایده_نوشتن # #نشاط #مسواک #دندان #دهان #مهشید_شکاری # game#baby #montessorie # happy#child_hood
یک بازی پر کاربرد در جهت افزایش مهارت رنگ شناسی , شمارش اعداد , افزایش مهارت عضلات. یک عدد خمیر ( میتوانید از خمیر نشاسته ذرت استفاده کنید یا از خمیر بازی ) ده عدد چوب بستنی رنگی ( از تم تولد بخرید ) هر چوب بستنی را درون یک خمیر فرو کنید و از یک تا ده روی انها بچسبانید تعداد زیادی سیخ چوبی تهیه کنید و مشابه چوب بستنی ها رنگ کنید از کودک بخواهید به عدد روی چوب بستنی نگاه کند و به همون تعداد سیخ چوبی در خمیر فرو کند یعنی اگر روی چوب بستنی نوشته چهار ,چهار عدد سیخ چوبی درون خمیر فرو کند و رنگ سیخ های چوبی با رنگ چوب بستنی یکی باشد در انتها میتوان از کودک خواست تا در هر سیخ چوبی یک عدد برشتوک حلقه ای وارد کند بازی تمام شد حضور والدین در همه بازی ها الزامی است . #کودک_سه_سال_به_بالا #هیربد #بازی_هیربد #مونتهسوری #مونته_سوری #مامان #بچه #اسباب_بازی #بازی #فواید_بازی #تخیلات #خلاقیت #نشاط #کودکی #کاردستی_کودکانه #کاردستی_هنر_خلاقیت #کاردستی_کودکان #کاردستی_رنگی #شادی #مادر #پسر #دختر #ایده_نوشتن # #نشاط #مسواک #دندان #دهان #مهشید_شکاری # game#baby #montessorie # happy#child_hood
دو عدد خمیر بازی چند عدد ماکارانی میله ای چند عدد ماکارانی لوله ای ماکارانی های میله ای را در خمیر ها فرو کنید و از کودک بخواهید ماکارانی های لوله ای را در به ردیف پشت سر هم در ستون وارد کند و دو عدد برج بسازد این بازی جهت افزایش تمرکز و یکجا نشینی کودکان بسیار موثر است ••• #کودک_سه_سال_به_بالا #هیربد #بازی_هیربد #مونتهسوری #مونته_سوری #مامان #بچه #اسباب_بازی #بازی #فواید_بازی #تخیلات #خلاقیت #نشاط #کودکی #کاردستی_کودکانه #کاردستی_هنر_خلاقیت #کاردستی_کودکان #کاردستی_رنگی #شادی #مادر #پسر #دختر #ایده_نوشتن # #نشاط #مسواک #دندان #دهان #مهشید_شکاری # game#baby #montessorie # happy#child_hood
یه بازی ساده یک سینی سه نوع میوه فصل سه عدد سبد از کودک میخواهیم میوه ها را از هم جدا کند و در سبد مربوطه بیندازد . چند عدد رنگ خوراکی تهیه کنید از هر کدام دوقطره داخل ظرف اب بریزید . به کودک یک قطره چکان بدهید و از وی بخواهید رنگ ها را با هم ترکیب کند در کودکان کوچکتر فقط بازی است بدون آموزش در کودکان بزرگتر همراه با اموزش رنگ شناسی از کودکان بزرگتر بخواهید رنگ ها را نام ببرد و انها را ترکیب کند و کم کم بخاطر بسپارد که از ترکیب رنگها چه رنگی حاصل میشود #کودک_یک_سال_به_بالا #هیربد #بازی_هیربد #مونتهسوری #مونته_سوری #مامان #بچه #اسباب_بازی #بازی #فواید_بازی #تخیلات #خلاقیت #نشاط #کودکی #کاردستی_کودکانه #کاردستی_هنر_خلاقیت #کاردستی_کودکان #کاردستی_رنگی #شادی #مادر #پسر #دختر #ایده_نوشتن # #نشاط #مسواک #دندان #دهان #مهشید_شکاری # game#baby #montessorie # happy#child_hood
چند عدد رنگ خوراکی تهیه کنید از هر کدام دوقطره داخل ظرف اب بریزید . به کودک یک قطره چکان بدهید و از وی بخواهید رنگ ها را با هم ترکیب کند در کودکان کوچکتر فقط بازی است بدون آموزش در کودکان بزرگتر همراه با اموزش رنگ شناسی از کودکان بزرگتر بخواهید رنگ ها را نام ببرد و انها را ترکیب کند و کم کم بخاطر بسپارد که از ترکیب رنگها چه رنگی حاصل میشود #کودک_سه_سال_به_بالا #هیربد #بازی_هیربد #مونتهسوری #مونته_سوری #مامان #بچه #اسباب_بازی #بازی #فواید_بازی #تخیلات #خلاقیت #نشاط #کودکی #کاردستی_کودکانه #کاردستی_هنر_خلاقیت #کاردستی_کودکان #کاردستی_رنگی #شادی #مادر #پسر #دختر #ایده_نوشتن # #نشاط #مسواک #دندان #دهان #مهشید_شکاری # game#baby #montessorie # happy#child_hood
بازی دو نفره در جهت بالا بردن توانایی مهارت دست های کودک و ایجاد همکاری با همبازی یک عدد کش نازک بردارید به آن چهار قطعه روبان گره بزنید. چند عدد لیوان یک بار مصرف هم اماده کنید دو عدد از روبان ها را کودک در دست بگیرد دو عدد روبان دیگر را همبازی کودک در دست میگیرد و هر دو با همکاری هم لیوانها را دانه دانه برداشته و روی هم میگذارند . #کودک_چهار_سال_به_بالا #هیربد #بازی_هیربد #مونتهسوری #مونته_سوری #مامان #بچه #اسباب_بازی #بازی #فواید_بازی #تخیلات #خلاقیت #نشاط #کودکی #کاردستی_کودکانه #کاردستی_هنر_خلاقیت #کاردستی_کودکان #کاردستی_رنگی #شادی #مادر #پسر #دختر #ایده_نوشتن # #نشاط #مسواک #دندان #دهان #مهشید_شکاری # game#baby #montessorie # happy#child_hood
یک پست قبلا گذاشته بودم در مورد پازل دایره های رنگی , این هم ویدیوش روی یک ورق تعدادی دایره میکشیم و بصورت دو رنگ هر کدام از دایره ها را رنگ میکنیم تعدادی دایره هم جدا می بریم و رنگ میکنیم و از کودک میخواهیم دایره هایی که شبیه هم رنگ شدن را روی هم بگذارد هر چه سن کودک کمتر باشد تعداد دایره ها کمتر است و از رنگ های محدود تری استفاده میکنیم . #کودک_دو_سال_به_بالا #هیربد #بازی_هیربد #مونتهسوری #مونته_سوری #مامان #بچه #اسباب_بازی #بازی #فواید_بازی #تخیلات #خلاقیت #نشاط #کودکی #کاردستی_کودکانه #کاردستی_هنر_خلاقیت #کاردستی_کودکان #کاردستی_رنگی #شادی #مادر #پسر #دختر #ایده_نوشتن # #نشاط #مسواک #دندان #دهان #مهشید_شکاری # game#baby #montessorie # happy#child_hood
یک بازی ساده برای کودکان چهارسال به بالا دو ورق بردارید عین هم خط کشی کنید . کاغذهای نشانه گذاری را از لوازم تحریری بخرید و به شیوهای مختلف مثل تصویر در یکی از ورق ها بچسبانید و از کودک بخواهید دقیقا عین انها را ایجاد کند . این بازی در جهت افزایش دقت و تمرکز کودک طراحی شده است #کودک_چهار_سال_به_بالا #هیربد #بازی_هیربد #مونتهسوری #مونته_سوری #مامان #بچه #اسباب_بازی #بازی #فواید_بازی #تخیلات #خلاقیت #نشاط #کودکی #کاردستی_کودکانه #کاردستی_هنر_خلاقیت #کاردستی_کودکان #کاردستی_رنگی #شادی #مادر #پسر #دختر #ایده_نوشتن # #نشاط #مسواک #دندان #دهان #مهشید_شکاری # game#baby #montessorie # happy#child_hood
عکس حیوون خوشگلا رو پرینت بگیرید ازین چوبها هم از تم تولد بخرید ( رنگی هم دارن) عکس حیوونا را روی چوبها بچسبونید و از کودک بخواهید هر حیوون رو در جای مناسب قرار بدهد #کودک_سه_سال_به_بالا #هیربد #بازی_هیربد #مونتهسوری #مونته_سوری #مامان #بچه #اسباب_بازی #بازی #فواید_بازی #تخیلات #خلاقیت #نشاط #کودکی #کاردستی_کودکانه #کاردستی_هنر_خلاقیت #کاردستی_کودکان #کاردستی_رنگی #شادی #مادر #پسر #دختر #ایده_نوشتن # #نشاط #مسواک #دندان #دهان #مهشید_شکاری # game#baby #montessorie # happy#child_hood
یک بازی جذاب برای کودکان بالای چهار سال یک جعبه مقوایی بزرگ یکسری مقواهای ضخیم بصورت طولی بریده شده چسب حرارتی مراحل کار هم خیلی ساده است طوری مقوا ها را روی کارتن بزرگ بچسبانید که وقتی توپ را از بالا رها میسازیم توپ پله پله پایین بیاد #هیربد #بازی_هیربد #مونتهسوری #مونته_سوری #مامان #بچه #اسباب_بازی #بازی #فواید_بازی #تخیلات #خلاقیت #نشاط #کودکی #کاردستی_کودکانه #کاردستی_هنر_خلاقیت #کاردستی_کودکان #کاردستی_رنگی #شادی #مادر #پسر #دختر #ایده_نوشتن # #نشاط #مسواک #دندان #دهان #مهشید_شکاری # game#baby #montessorie #happy #child_hood #
جورچین این دفعه با برگ این مدل جورچین ها بسیار متنوع هستند با هر وسیله ای که در اختیار دارید میتوانید برای کودک جورچین درست کنید هرچی سن کودک بیشتر میشود شکل ها کوچکتر و تعداد اشکال بیشتر میگردد کودک_دو_سال_به_بالا #هیربد #بازی_هیربد #مونتهسوری #مونته_سوری #مامان #بچه #اسباب_بازی #بازی #فواید_بازی #تخیلات #خلاقیت #نشاط #کودکی #کاردستی_کودکانه #کاردستی_هنر_خلاقیت #کاردستی_کودکان #کاردستی_رنگی #رنگ_بازی #شادی #مادر #پسر #دختر #ایده_نوشتن # #نشاط #مسواک #دندان #دهان #مهشید_شکاری # game#baby #montessorie # happy#child_hood
رنگ بازی از رنگهای استاندارد مخصوص کوک استفاده کنید اگر کودک عادت خوردن اشیا را دارد از رنگهای خوراکی استفاده کنید طرز تهیه رنگ خوراکی : خمیر گیاهی رنگ خوراکی خوب با هم مخلوط کنید و در اختیار کودک قرار دهید کودک_یک_سال_به_بالا #هیربد #بازی_هیربد #مونتهسوری #مونته_سوری #مامان #بچه #اسباب_بازی #بازی #فواید_بازی #تخیلات #خلاقیت #نشاط #کودکی #کاردستی_کودکانه #کاردستی_هنر_خلاقیت #کاردستی_کودکان #کاردستی_رنگی #رنگ_بازی #شادی #مادر #پسر #دختر #ایده_نوشتن # #نشاط #مسواک #دندان #دهان #مهشید_شکاری # game#baby #montessorie # happy#child_hood
وسایل لازم : لوله دستمال کاغذی عکس پرینت شده دلخواه چسب ماتیکی پایه دستمال اشپزخانه پرینت مورد نظر را به تعداد دلخواه ببرید و روی لوله های دستمال کاغذی بچسبانید. و از کودک بخواهید انها را ردیف کند #کودک_سه_سال_به_بالا #هیربد #بازی_هیربد #مونتهسوری #مونته_سوری #مامان #بچه #اسباب_بازی #بازی #فواید_بازی #تخیلات #خلاقیت #نشاط #کودکی #کاردستی_کودکانه #کاردستی_هنر_خلاقیت #کاردستی_کودکان #کاردستی_رنگی #شادی #مادر #پسر #دختر #ایده_نوشتن # #نشاط #مسواک #دندان #دهان #مهشید_شکاری # game#baby #montessorie # happy#child_hood
عکس مورد نظر را پرینت بگیرید یا بکشید عکس را در پوشه پلاستیکی قرار دهید با ماژیک وایتبرد روی پوشه پلاستیکی لکه بکشید و از کودک بخواهید با ابر یا دستمال انها را پاک کند . #کودک_سه_سال_به_بالا #هیربد #بازی_هیربد #مونتهسوری #مونته_سوری #مامان #بچه #اسباب_بازی #بازی #فواید_بازی #تخیلات #خلاقیت #نشاط #کودکی #کاردستی_کودکانه #کاردستی_هنر_خلاقیت #کاردستی_کودکان #کاردستی_رنگی #شادی #مادر #پسر #دختر #ایده_نوشتن # #نشاط #مسواک #دندان #دهان #مهشید_شکاری # game#baby #montessorie # happy#child_hood
مواد و وسایل لازم : فویل المینیومی نازک ماژیک وایت برد اب نی مانند انچه مشاهده کردید شکل ساده دلخواه را روی فویل بکشید اب بریزید و از کودک بخواهید با نی فوت کند و شکل مورد نظر را وارد دروازه نهایی کند #کودک_چهار_سال_به_بالا #هیربد #بازی_هیربد #مونتهسوری #مونته_سوری #مامان #بچه #اسباب_بازی #بازی #فواید_بازی #تخیلات #خلاقیت #نشاط #کودکی #کاردستی_کودکانه #کاردستی_هنر_خلاقیت #کاردستی_کودکان #کاردستی_رنگی #شادی #مادر #پسر #دختر #ایده_نوشتن # #نشاط #مسواک #دندان #دهان #مهشید_شکاری # game#baby #montessorie # happy#child_hood
next page →