#باشه

22,707 posts

Loading...
[٧/‏١ ١٢:٥١ ص]د: وزنك تاعبك😢 نفسك تفاجأ الكل بشكل جديد🙊 بفترة زمنيه قصيرة👨 الحل موجوده مع حقائب كلين 9 للتنحيف الطبيعية من # فورايفر🙈 للاستفسار أكثر مراسلتنا ع خاص او ترك تعليق [٧/‏١ ١٢:٥٤ ص].#مشاهير #بنات_المتوسط #حموش #شباب #سكنانا #عبودي_باد #سلمان_بن_عبدالعزيز #ولد #سكنانا #عبودي_باد #جده #مكه #مقاطع #ضحك #بنات #مزز #مزه #مشاهير #ابو_سن #ماجد_العنزي #سفاح #حبيب_الحبيب #سارة_الودعاني #ابهيم_باشه #باشه #طارق_الحربي #ابرهيم_عبدالرحمن #زواج_بلقيس #بلقيس #نايف_هزازي 😂💔 #ظلم_ابوسن #هومير #شيمي
[٧/‏١ ١٢:٥١ ص]د: وزنك تاعبك😢 نفسك تفاجأ الكل بشكل جديد🙊 بفترة زمنيه قصيرة👨 الحل موجوده مع حقائب كلين 9 للتنحيف الطبيعية من # فورايفر🙈 للاستفسار أكثر مراسلتنا ع خاص او ترك تعليق [٧/‏١ ١٢:٥٤ ص]يد: .#مشاهير #بنات_المتوسط #حموش #شباب #سكنانا #عبودي_باد #سلمان_بن_عبدالعزيز #ولد #سكنانا #عبودي_باد #جده #مكه #مقاطع #ضحك #بنات #مزز #مزه #مشاهير #ابو_سن #ماجد_العنزي #سفاح #حبيب_الحبيب #سارة_الودعاني #ابهيم_باشه #باشه #طارق_الحربي #ابرهيم_عبدالرحمن #زواج_بلقيس #بلقيس #نايف_هزازي 😂💔 #ظلم_ابوسن #هومير #شيمي
[٧/‏١ ١٢:٥١ ص] : وزنك تاعبك😢 نفسك تفاجأ الكل بشكل جديد🙊 بفترة زمنيه قصيرة👨 الحل موجوده مع حقائب كلين 9 للتنحيف الطبيعية من # فورايفر🙈 للاستفسار أكثر مراسلتنا ع خاص او ترك تعليق [٧/‏١ ١٢:٥٤ ص]يد: .#مشاهير #بنات_المتوسط #حموش #شباب #سكنانا #عبودي_باد #سلمان_بن_عبدالعزيز #ولد #سكنانا #عبودي_باد #جده #مكه #مقاطع #ضحك #بنات #مزز #مزه #مشاهير #ابو_سن #ماجد_العنزي #سفاح #حبيب_الحبيب #سارة_الودعاني #ابهيم_باشه #باشه #طارق_الحربي #ابرهيم_عبدالرحمن #زواج_بلقيس #بلقيس #نايف_هزازي 😂💔 #ظلم_ابوسن #هومير #شيمي
[٧/‏١ ١٢:٥١ ص] د: وزنك تاعبك😢 نفسك تفاجأ الكل بشكل جديد🙊 بفترة زمنيه قصيرة👨 الحل موجوده مع حقائب كلين 9 للتنحيف الطبيعية من # فورايفر🙈 للاستفسار أكثر مراسلتنا ع خاص او ترك تعليق [٧/‏١ ١٢:٥٤ ص] : .#مشاهير #بنات_المتوسط #حموش #شباب #سكنانا #عبودي_باد #سلمان_بن_عبدالعزيز #ولد #سكنانا #عبودي_باد #جده #مكه #مقاطع #ضحك #بنات #مزز #مزه #مشاهير #ابو_سن #ماجد_العنزي #سفاح #حبيب_الحبيب #سارة_الودعاني #ابهيم_باشه #باشه #طارق_الحربي #ابرهيم_عبدالرحمن #زواج_بلقيس #بلقيس #نايف_هزازي 😂💔 #ظلم_ابوسن #هومير #شيمي
[٧/‏١ ١٢:٥١ ص] : وزنك تاعبك😢 نفسك تفاجأ الكل بشكل جديد🙊 بفترة زمنيه قصيرة👨 الحل موجوده مع حقائب كلين 9 للتنحيف الطبيعية من # فورايفر🙈 للاستفسار أكثر مراسلتنا ع خاص او ترك تعليق [٧/‏١ ١٢:٥٤ ص] د: .#مشاهير #بنات_المتوسط #حموش #شباب #سكنانا #عبودي_باد #سلمان_بن_عبدالعزيز #ولد #سكنانا #عبودي_باد #جده #مكه #مقاطع #ضحك #بنات #مزز #مزه #مشاهير #ابو_سن #ماجد_العنزي #سفاح #حبيب_الحبيب #سارة_الودعاني #ابهيم_باشه #باشه #طارق_الحربي #ابرهيم_عبدالرحمن #زواج_بلقيس #بلقيس #نايف_هزازي 😂💔 #ظلم_ابوسن #هومير #شيمي
[٧/‏١ ١٢:٥١ ص] : وزنك تاعبك😢 نفسك تفاجأ الكل بشكل جديد🙊 بفترة زمنيه قصيرة👨 الحل موجوده مع حقائب كلين 9 للتنحيف الطبيعية من # فورايفر🙈 للاستفسار أكثر مراسلتنا ع خاص او ترك تعليق [٧/‏١ ١٢:٥٤ ص] : .#مشاهير #بنات_المتوسط #حموش #شباب #سكنانا #عبودي_باد #سلمان_بن_عبدالعزيز #ولد #سكنانا #عبودي_باد #جده #مكه #مقاطع #ضحك #بنات #مزز #مزه #مشاهير #ابو_سن #ماجد_العنزي #سفاح #حبيب_الحبيب #سارة_الودعاني #ابهيم_باشه #باشه #طارق_الحربي #ابرهيم_عبدالرحمن #زواج_بلقيس #بلقيس #نايف_هزازي 😂💔 #ظلم_ابوسن #هومير #شيمي
يه فلش بك بزنيم شاد شيد😂👌 #باشه #كاشيما
.#مشاهير #بنات_المتوسط #حموش #شباب وزنك تاعبك😢 نفسك تفاجأ الكل بشكل جديد🙊 بفترة زمنيه قصيرة👨 الحل موجوده مع حقائب كلين 9 للتنحيف الطبيعية من # فورايفر🙈 للاستفسار أكثر مراسلتنا ع خاص او ترك تعليق #سكنانا #عبودي_باد #سلمان_بن_عبدالعزيز #ولد #سكنانا #عبودي_باد #جده #مكه #مقاطع #ضحك #بنات #مزز #مزه #مشاهير #ابو_سن #ماجد_العنزي #سفاح #حبيب_الحبيب #سارة_الودعاني #ابهيم_باشه #باشه #طارق_الحربي #ابرهيم_عبدالرحمن #زواج_بلقيس #بلقيس #نايف_هزازي 😂💔 #ظلم_ابوسن #هومير #شيمي
. از سال 1984 که من راهیِ سفر دنیا شدم خیلی وقت گذشته و در طول این روزها و شب هایی که من ازش عبور کردم خیلی اتفاقات خوب و بد برام افتاده و کلی داستان کوتاه و بلند در برگه های عمرم نوشته شده و به چاپ رسیده که هر موقع میخونمشون تهش میرسم به اینجا که خالق و نویسنده ی همه ی این ماجراها خودم بودم نه هیچکس دیگه.... ... ... ... ... ... #سلام . #فکر_کنم_باید_دوره_هشتک_ببینم #سید_مهدی #باشه #هشتک
حرف نزدن که الکی نیست ، کلی اتفاقات زنجیره ای باید رخ بدن تا یه نفر بتونه سکوت کنه. #حرف #نزدن #که #الکی #نیست #کلی #اتفاقات #زنجیره #ای #باید #رخ ِدَن #تا #یه #نفر #بتونه #سکوت #کنه #حالا #به #جايى #رسيدى #زبونت #بند #بياد #ولى #دلت #پر #باشه
[٧/‏١ ١٢د: وزنك تاعبك😢 نفسك تفاجأ الكل بشكل جديد🙊 بفترة زمنيه قصيرة👨 الحل موجوده مع حقائب كلين 9 للتنحيف الطبيعية من # فورايفر🙈 للاستفسار أكثر مراسلتنا ع خاص او ترك تعليق [٧/‏١ ١٢:٥٤ ص] : .#مشاهير #بنات_المتوسط #حموش #شباب #سكنانا #عبودي_باد #سلمان_بن_عبدالعزيز #ولد #سكنانا #عبودي_باد #جده #مكه #مقاطع #ضحك #بنات #مزز #مزه #مشاهير #ابو_سن #ماجد_العنزي #سفاح #حبيب_الحبيب #سارة_الودعاني #ابهيم_باشه #باشه #طارق_الحربي #ابرهيم_عبدالرحمن #زواج_بلقيس #بلقيس #نايف_هزازي 😂💔 #ظلم_ابوسن #هومير #شيمي
[٧/‏١ ١٢:٥١ ص]وزنك تاعبك😢 نفسك تفاجأ الكل بشكل جديد🙊 بفترة زمنيه قصيرة👨 الحل موجوده مع حقائب كلين 9 للتنحيف الطبيعية من # فورايفر🙈 للاستفسار أكثر مراسلتنا ع خاص او ترك تعليق [٧/‏١ ١٢:٥٤ ص] #مشاهير #بنات_المتوسط #حموش #شباب #سكنانا #عبودي_باد #سلمان_بن_عبدالعزيز #ولد #سكنانا #عبودي_باد #جده #مكه #مقاطع #ضحك #بنات #مزز #مزه #مشاهير #ابو_سن #ماجد_العنزي #سفاح #حبيب_الحبيب #سارة_الودعاني #ابهيم_باشه #باشه #طارق_الحربي #ابرهيم_عبدالرحمن #زواج_بلقيس #بلقيس #نايف_هزازي 😂💔 #ظلم_ابوسن #هومير #شيمي
[٧/‏١ ١٢:٥١ وزنك تاعبك😢 نفسك تفاجأ الكل بشكل جديد🙊 بفترة زمنيه قصيرة👨 الحل موجوده مع حقائب كلين 9 للتنحيف الطبيعية من # فورايفر🙈 للاستفسار أكثر مراسلتنا ع خاص او ترك تعليق [٧/‏١ ١٢:٥٤ ص] .#مشاهير #بنات_المتوسط #حموش #شباب #سكنانا #عبودي_باد #سلمان_بن_عبدالعزيز #ولد #سكنانا #عبودي_باد #جده #مكه #مقاطع #ضحك #بنات #مزز #مزه #مشاهير #ابو_سن #ماجد_العنزي #سفاح #حبيب_الحبيب #سارة_الودعاني #ابهيم_باشه #باشه #طارق_الحربي #ابرهيم_عبدالرحمن #زواج_بلقيس #بلقيس #نايف_هزازي 😂💔 #ظلم_ابوسن #هومير #شيمي
[٧/‏١ ١٢:٥١ ص] : وزنك تاعبك😢 نفسك تفاجأ الكل بشكل جديد🙊 بفترة زمنيه قصيرة👨 الحل موجوده مع حقائب كلين 9 للتنحيف الطبيعية من # فورايفر🙈 للاستفسار أكثر مراسلتنا ع خاص او ترك تعليق [٧/‏١ ١٢:٥٤ ص] د: .#مشاهير #بنات_المتوسط #حموش #شباب #سكنانا #عبودي_باد #سلمان_بن_عبدالعزيز #ولد #سكنانا #عبودي_باد #جده #مكه #مقاطع #ضحك #بنات #مزز #مزه #مشاهير #ابو_سن #ماجد_العنزي #سفاح #حبيب_الحبيب #سارة_الودعاني #ابهيم_باشه #باشه #طارق_الحربي #ابرهيم_عبدالرحمن #زواج_بلقيس #بلقيس #نايف_هزازي 😂💔 #ظلم_ابوسن #هومير #شيمي
[٧/‏١ ١٢:٥١ ص] : وزنك تاعبك😢 نفسك تفاجأ الكل بشكل جديد🙊 بفترة زمنيه قصيرة👨 الحل موجوده مع حقائب كلين 9 للتنحيف الطبيعية من # فورايفر🙈 للاستفسار أكثر مراسلتنا ع خاص او ترك تعليق [٧/‏١ ١٢:٥٤ ص] : .#مشاهير #بنات_المتوسط #حموش #شباب #سكنانا #عبودي_باد #سلمان_بن_عبدالعزيز #ولد #سكنانا #عبودي_باد #جده #مكه #مقاطع #ضحك #بنات #مزز #مزه #مشاهير #ابو_سن #ماجد_العنزي #سفاح #حبيب_الحبيب #سارة_الودعاني #ابهيم_باشه #باشه #طارق_الحربي #ابرهيم_عبدالرحمن #زواج_بلقيس #بلقيس #نايف_هزازي 😂💔 #ظلم_ابوسن #هومير #شيمي
[٧/‏١ ١٢:٥١ ص] د: برنامج كلين 9 الامريكي ... الحل الطبيعى الاقوى للحصول على جسم متناسق ورشيق ركلة قوة بوجه الدهون والكسل والتخمة .وكل مشاكل واضرار السمنة حيث تفخر شركة فوريفر العالمية بتقديم اقوى وأنجح برنامج لانقاص الوزن 100% طبيعى بدون اى اضرار او محظورات افضل ماقدمت اليك الطبيعة لانك تستحق الافضل .. اذا كنت جاد وعندك العزيمة للتمتع بالرشاقة والصحة والظهور باجمل هيئة فلا تضيع الفرصة ..وانضم الى الآلاف حول العالم اللى تغيرووا للأفضل بمساعدة برنامج كلين 9 من شركة فوريفر العالمية للحجز والاستفسار ع خاص [٧/‏١ ١٢:٥٤ ص] : .#مشاهير #بنات_المتوسط #حموش #شباب #سكنانا #عبودي_باد #سلمان_بن_عبدالعزيز #ولد #سكنانا #عبودي_باد #جده #مكه #مقاطع #ضحك #بنات #مزز #مزه #مشاهير #ابو_سن #ماجد_العنزي #سفاح #حبيب_الحبيب #سارة_الودعاني #ابهيم_باشه #باشه #طارق_الحربي #ابرهيم_عبدالرحمن #زواج_بلقيس #بلقيس #نايف_هزازي 😂💔 #ظلم_ابوسن #هومير #شيمي
[٧/‏١ ١٢:٥١ ص]: برنامج كلين 9 الامريكي ... الحل الطبيعى الاقوى للحصول على جسم متناسق ورشيق ركلة قوة بوجه الدهون والكسل والتخمة .وكل مشاكل واضرار السمنة حيث تفخر شركة فوريفر العالمية بتقديم اقوى وأنجح برنامج لانقاص الوزن 100% طبيعى بدون اى اضرار او محظورات افضل ماقدمت اليك الطبيعة لانك تستحق الافضل .. اذا كنت جاد وعندك العزيمة للتمتع بالرشاقة والصحة والظهور باجمل هيئة فلا تضيع الفرصة ..وانضم الى الآلاف حول العالم اللى تغيرووا للأفضل بمساعدة برنامج كلين 9 من شركة فوريفر العالمية للحجز والاستفسار ع خاص [٧/‏١ ١٢:٥٤ ص] #مشاهير #بنات_المتوسط #حموش #شباب #سكنانا #عبودي_باد #سلمان_بن_عبدالعزيز #ولد #سكنانا #عبودي_باد #جده #مكه #مقاطع #ضحك #بنات #مزز #مزه #مشاهير #ابو_سن #ماجد_العنزي #سفاح #حبيب_الحبيب #سارة_الودعاني #ابهيم_باشه #باشه #طارق_الحربي #ابرهيم_عبدالرحمن #زواج_بلقيس #بلقيس #نايف_هزازي 😂💔 #ظلم_ابوسن #هومير #شيمي
[٧/‏١ ١٢:٥١ ص] : برنامج كلين 9 الامريكي ... الحل الطبيعى الاقوى للحصول على جسم متناسق ورشيق ركلة قوة بوجه الدهون والكسل والتخمة .وكل مشاكل واضرار السمنة حيث تفخر شركة فوريفر العالمية بتقديم اقوى وأنجح برنامج لانقاص الوزن 100% طبيعى بدون اى اضرار او محظورات افضل ماقدمت اليك الطبيعة لانك تستحق الافضل .. اذا كنت جاد وعندك العزيمة للتمتع بالرشاقة والصحة والظهور باجمل هيئة فلا تضيع الفرصة ..وانضم الى الآلاف حول العالم اللى تغيرووا للأفضل بمساعدة برنامج كلين 9 من شركة فوريفر العالمية للحجز والاستفسار ع خاص [٧/‏١ ١٢:٥٤ ص] د: .#مشاهير #بنات_المتوسط #حموش #شباب #سكنانا #عبودي_باد #سلمان_بن_عبدالعزيز #ولد #سكنانا #عبودي_باد #جده #مكه #مقاطع #ضحك #بنات #مزز #مزه #مشاهير #ابو_سن #ماجد_العنزي #سفاح #حبيب_الحبيب #سارة_الودعاني #ابهيم_باشه #باشه #طارق_الحربي #ابرهيم_عبدالرحمن #زواج_بلقيس #بلقيس #نايف_هزازي 😂💔 #ظلم_ابوسن #هومير #شيمي
[٧/‏١ ١٢:٥١ ص] : برنامج كلين 9 الامريكي ... الحل الطبيعى الاقوى للحصول على جسم متناسق ورشيق ركلة قوة بوجه الدهون والكسل والتخمة .وكل مشاكل واضرار السمنة حيث تفخر شركة فوريفر العالمية بتقديم اقوى وأنجح برنامج لانقاص الوزن 100% طبيعى بدون اى اضرار او محظورات افضل ماقدمت اليك الطبيعة لانك تستحق الافضل .. اذا كنت جاد وعندك العزيمة للتمتع بالرشاقة والصحة والظهور باجمل هيئة فلا تضيع الفرصة ..وانضم الى الآلاف حول العالم اللى تغيرووا للأفضل بمساعدة برنامج كلين 9 من شركة فوريفر العالمية للحجز والاستفسار ع خاص [٧/‏١ ١٢:٥٤ ص] يد: .#مشاهير #بنات_المتوسط #حموش #شباب #سكنانا #عبودي_باد #سلمان_بن_عبدالعزيز #ولد #سكنانا #عبودي_باد #جده #مكه #مقاطع #ضحك #بنات #مزز #مزه #مشاهير #ابو_سن #ماجد_العنزي #سفاح #حبيب_الحبيب #سارة_الودعاني #ابهيم_باشه #باشه #طارق_الحربي #ابرهيم_عبدالرحمن #زواج_بلقيس #بلقيس #نايف_هزازي 😂💔 #ظلم_ابوسن #هومير #شيمي
[٧/‏١ ١٢:٥١ صد: برنامج كلين 9 الامريكي ... الحل الطبيعى الاقوى للحصول على جسم متناسق ورشيق ركلة قوة بوجه الدهون والكسل والتخمة .وكل مشاكل واضرار السمنة حيث تفخر شركة فوريفر العالمية بتقديم اقوى وأنجح برنامج لانقاص الوزن 100% طبيعى بدون اى اضرار او محظورات افضل ماقدمت اليك الطبيعة لانك تستحق الافضل .. اذا كنت جاد وعندك العزيمة للتمتع بالرشاقة والصحة والظهور باجمل هيئة فلا تضيع الفرصة ..وانضم الى الآلاف حول العالم اللى تغيرووا للأفضل بمساعدة برنامج كلين 9 من شركة فوريفر العالمية للحجز والاستفسار ع خاص [٧/‏١ ١٢:٥٤ ص] : .#مشاهير #بنات_المتوسط #حموش #شباب #سكنانا #عبودي_باد #سلمان_بن_عبدالعزيز #ولد #سكنانا #عبودي_باد #جده #مكه #مقاطع #ضحك #بنات #مزز #مزه #مشاهير #ابو_سن #ماجد_العنزي #سفاح #حبيب_الحبيب #سارة_الودعاني #ابهيم_باشه #باشه #طارق_الحربي #ابرهيم_عبدالرحمن #زواج_بلقيس #بلقيس #نايف_هزازي 😂💔 #ظلم_ابوسن #هومير #شيمي
[٧/‏١ ١٢:٥١ ص] : برنامج كلين 9 الامريكي ... الحل الطبيعى الاقوى للحصول على جسم متناسق ورشيق ركلة قوة بوجه الدهون والكسل والتخمة .وكل مشاكل واضرار السمنة حيث تفخر شركة فوريفر العالمية بتقديم اقوى وأنجح برنامج لانقاص الوزن 100% طبيعى بدون اى اضرار او محظورات افضل ماقدمت اليك الطبيعة لانك تستحق الافضل .. اذا كنت جاد وعندك العزيمة للتمتع بالرشاقة والصحة والظهور باجمل هيئة فلا تضيع الفرصة ..وانضم الى الآلاف حول العالم اللى تغيرووا للأفضل بمساعدة برنامج كلين 9 من شركة فوريفر العالمية للحجز والاستفسار ع خاص [٧/‏١ ١٢:٥٤ ص].#مشاهير #بنات_المتوسط #حموش #شباب #سكنانا #عبودي_باد #سلمان_بن_عبدالعزيز #ولد #سكنانا #عبودي_باد #جده #مكه #مقاطع #ضحك #بنات #مزز #مزه #مشاهير #ابو_سن #ماجد_العنزي #سفاح #حبيب_الحبيب #سارة_الودعاني #ابهيم_باشه #باشه #طارق_الحربي #ابرهيم_عبدالرحمن #زواج_بلقيس #بلقيس #نايف_هزازي 😂💔 #ظلم_ابوسن #هومير #شيمي
[٧/‏١ ١٢:٥١ ص] د: برنامج كلين 9 الامريكي ... الحل الطبيعى الاقوى للحصول على جسم متناسق ورشيق ركلة قوة بوجه الدهون والكسل والتخمة .وكل مشاكل واضرار السمنة حيث تفخر شركة فوريفر العالمية بتقديم اقوى وأنجح برنامج لانقاص الوزن 100% طبيعى بدون اى اضرار او محظورات افضل ماقدمت اليك الطبيعة لانك تستحق الافضل .. اذا كنت جاد وعندك العزيمة للتمتع بالرشاقة والصحة والظهور باجمل هيئة فلا تضيع الفرصة ..وانضم الى الآلاف حول العالم اللى تغيرووا للأفضل بمساعدة برنامج كلين 9 من شركة فوريفر العالمية للحجز والاستفسار ع خاص [٧/‏١ ١٢:٥٤ ص] .#مشاهير #بنات_المتوسط #حموش #شباب #سكنانا #عبودي_باد #سلمان_بن_عبدالعزيز #ولد #سكنانا #عبودي_باد #جده #مكه #مقاطع #ضحك #بنات #مزز #مزه #مشاهير #ابو_سن #ماجد_العنزي #سفاح #حبيب_الحبيب #سارة_الودعاني #ابهيم_باشه #باشه #طارق_الحربي #ابرهيم_عبدالرحمن #زواج_بلقيس #بلقيس #نايف_هزازي 😂💔 #ظلم_ابوسن #هومير #شيمي
[٧/‏١ ١٢:٥١ ص] د: برنامج كلين 9 الامريكي ... الحل الطبيعى الاقوى للحصول على جسم متناسق ورشيق ركلة قوة بوجه الدهون والكسل والتخمة .وكل مشاكل واضرار السمنة حيث تفخر شركة فوريفر العالمية بتقديم اقوى وأنجح برنامج لانقاص الوزن 100% طبيعى بدون اى اضرار او محظورات افضل ماقدمت اليك الطبيعة لانك تستحق الافضل .. اذا كنت جاد وعندك العزيمة للتمتع بالرشاقة والصحة والظهور باجمل هيئة فلا تضيع الفرصة ..وانضم الى الآلاف حول العالم اللى تغيرووا للأفضل بمساعدة برنامج كلين 9 من شركة فوريفر العالمية للحجز والاستفسار ع خاص [٧/‏١ ١٢:٥٤ ص] : .#مشاهير #بنات_المتوسط #حموش #شباب #سكنانا #عبودي_باد #سلمان_بن_عبدالعزيز #ولد #سكنانا #عبودي_باد #جده #مكه #مقاطع #ضحك #بنات #مزز #مزه #مشاهير #ابو_سن #ماجد_العنزي #سفاح #حبيب_الحبيب #سارة_الودعاني #ابهيم_باشه #باشه #طارق_الحربي #ابرهيم_عبدالرحمن #زواج_بلقيس #بلقيس #نايف_هزازي 😂💔 #ظلم_ابوسن #هومير #شيمي
[٧/‏١ ١٢:٥١ ص] : برنامج كلين 9 الامريكي ... الحل الطبيعى الاقوى للحصول على جسم متناسق ورشيق ركلة قوة بوجه الدهون والكسل والتخمة .وكل مشاكل واضرار السمنة حيث تفخر شركة فوريفر العالمية بتقديم اقوى وأنجح برنامج لانقاص الوزن 100% طبيعى بدون اى اضرار او محظورات افضل ماقدمت اليك الطبيعة لانك تستحق الافضل .. اذا كنت جاد وعندك العزيمة للتمتع بالرشاقة والصحة والظهور باجمل هيئة فلا تضيع الفرصة ..وانضم الى الآلاف حول العالم اللى تغيرووا للأفضل بمساعدة برنامج كلين 9 من شركة فوريفر العالمية للحجز والاستفسار ع خاص [٧/‏١ ١٢:٥٤ ص] .#مشاهير #بنات_المتوسط #حموش #شباب #سكنانا #عبودي_باد #سلمان_بن_عبدالعزيز #ولد #سكنانا #عبودي_باد #جده #مكه #مقاطع #ضحك #بنات #مزز #مزه #مشاهير #ابو_سن #ماجد_العنزي #سفاح #حبيب_الحبيب #سارة_الودعاني #ابهيم_باشه #باشه #طارق_الحربي #ابرهيم_عبدالرحمن #زواج_بلقيس #بلقيس #نايف_هزازي 😂💔 #ظلم_ابوسن #هومير #شيمي
. با دو روز تأخير پست تولد ميگذاريم! در بيست و سومين روز از اولين ماه از چهارمين فصل از هزار و سيصدو خورده اي از سال خداوند فرزندي دختر به پدر و مادر عطا فرمود كه نامش را ناهيد گذاشتن. . ناهيد سالها فكر ميكرد بد موقعي پا به دنيا گذاشته يا چشم به جهان گشوده ولي اينطور نيست تقصير آن كسي مي باشد كه امتحانو دي ماه گذاشته، وگرنه كه ما دوشواري نداريم، خيلي ام عالي،يك يك☹️☝🏼 ____________________________ پ.ن١: امسال اتفاقاي خوبي افتاد، يكيش آشنايي با شما عزيزان بود، چقدر جاتون خالي بود در زندگاني ام، مرسي كه هستيد، باشيد هميشه، به خدا ناراحت ميشم نمونيد. پ.ن٢: خداييش اين عكس خود خود #old_pic از اولشم پروام اين دنيا نبوده!😒 _____________________________ #تولد_بودا #تولدم_مبارک #دستتو_بنداز #با_من_با_دست_صحبت_نکن #ميموندى_كاشكى #باشه #هر_جور_راحتی #درم_ببند_قربون_دست_و_پنجولت
🔙حَواسِت #باشه به #کی اِعتِماد#میکنی (شکر) َم شَبیهِ ( َمَکه#)😉🔜
..... سلاااام دوستای گل.... با یه ته چین مرغ اومدیم خدمتتون...🍗😋 و با کلی خواص برای #زعفران که چندتاشو عرض میکنم: زعفران #آرام بخش #اشتها آور #پیشگیری کننده از بیماریهای قلبی و سرطان #تقویت کننده حافظه و معده و کاهش دهنده فشار خونه... ✔یه روش هم براتون‌ دارم برای #خوشرنگ و #خوشبو تر شدن زعفرون: مقداری پودر زعفرون رو توی یه ظرف بریزید و چند تکه #یخ روش بزارید و توی دمای اتاق بذارید. با آب شدن تدریجی یخ‌ها،رنگ زعفرون در آب صفر درجه از زعفرون بیرون میاد و در آب حل می‌شه. این رنگ هم خوشبو تر و هم خوشرنگ تر از روش سنتی آب جوش و دم کردنه... ✅میزان یخ مورد استفادتون هم بستگی به میزان پودر زعفرانتون داره مثلا برای نصف قاشق چای خوری پودر زعفرون، دو تا یخ در ابعاد یخ های یخ ساز یخچالامون کافیه... 🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽 #آشپزخانه #ظفر #ته_چین #مرغ #مطالب #علمی #آموزشی #نکات #خانه_داری #آشپزی #خواص #زعفران #پیشگیری #سرطان #تقویت #حافظه #معده #دم_کردن #متفاوت #یخ #امیدوارم #مفید #باشه #شب_خوش
منم میخوام از اینااا😭❤تگش کن برات بخره😍👫 #گل #باکس_گل #رز #شکلات #خرس #عروسک #سوپرایز #لاکچری #عاشقانه #دوستت_دارم #تولد #ازدواج #پارتی #تگ_فالو_لایک_کامنت_یادتون_نره 🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛 #فالویادت #باشه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . Follow|@lf1z
اشوفني ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . Follow|@lf1z
هنه عيونج يخبلن عليمن جاره الكحله🤷‍♂💘✨ #باشه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . Follow|@lf1z
🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🍃🌸🍃🌸🍃 ز کدام ره رسیدی ؟ ز کدام در گذشتی ؟ که ندیده دیده ناگه به درون دل فتادی ؟ #هوشنگ_ابتهاج دلنوشته: ..... و من هشتتتت سااال بوس و بغلشو کم داشتم 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘 آدم‌ها همدیگر را پیدا می‌کنند ... از فاصله‌های خیلی دور، از تهِ نسبت‌های نداشته، انگار جایی نوشته بود که اینها باید کنار هم باشند ! می‌شوند همدم ، می‌شوند دوست ، می‌شوند رفیق ، اصلأ می‌شوند جانِ شیرین ... درست می‌نشینند روی طاقچه‌ی دلِ هم ... حرف‌هایشان یک جورِ خوبی دلنشین است ، دل برای خنده‌هایشان ضعف می‌رود ؛ اصلأ بودنشان شیرین است ! وقتی هم که نیستند ، هی همدیگر را مرور می‌کنند و مُدام گوش به زنگِ آمدن هم هستند ... خدا این آدم‌ها را نگیرد از هم ! #عادل_دانتیسم #الهی #حال #همه #خوب #باشه #الهی #دل #همه #خوش #باشه
#گیرم رگ خواب تو تویه دستاشه #گیرم مثه من باشه #مغرور و #عاشق #گیرم مثه حرفاشه #گیرم دوست داره اندازه ی خودم که عاشقت شدم #ای_داد_بیداد #داره باز اون لحظه رو یادت میاد #چشماتو بستی چشمامو یادت بیاد #اگه حتی نخوای دیگه هر کی بگه #عشق منو یادت میاد... #گیرم #مثه #من #باشه #مغروروعاشق 😔
. ◀ هيا معاً نحارب السمنه ▶ الان تسطيعوا الوصول الي للوزن المثالي 😍🙋 بجسم مشدود خالي من الترهلات المزعجه 😣 وخالي من السموم والدهون الزائده 🎈 👇👇👇👇👇👇👇 📢📢📢كلين 9 📢📢📢 👆👆👆👆👆👆👆 منتج طبيعي💯 مجموعه من المكونات تعزز الطاقه وتزيد من حيويه الجسم وتمده بالفيتامينات 💪 بجانب الوظيفه الاساسيه وهي التخلص من الدهون بدون راجعه 😍 ⏪مصرح به في وزاره الصحه الاماراتيه والامريكيه ⏪يصلح للرجال والنساء ومرضي السكر والضغط ⏪نساعدك علي الوصول للوزن المثالي بنظام غذائي ع الواتس معانا هتقدر تخس من 8الى 12 كيلو في 21 يوم 👏 📣لطلب المنتج او الاستفسار عنه يرجي ارسال رساله خاص 👋 واتساب #مشاهير #بنات_المتوسط #حموش #شباب #سكنانا #عبودي_باد #سلمان_بن_عبدالعزيز #ولد #سكنانا #عبودي_باد #جده #مكه #مقاطع #ضحك #بنات #مزز #مزه #مشاهير #ابو_سن #ماجد_العنزي #سفاح #حبيب_الحبيب #سارة_الودعاني #ابهيم_باشه #باشه #طارق_الحربي #ابرهيم_عبدالرحمن #زواج_بلقيس #بلقيس #نايف_هزازي 😂💔 #ظلم_ابوسن #هومير #شيمي
برخورد گرم برانکو و ژاوی👌🌹😍 #ژاوی #برانکو #برانکو_ایوانکویچ #پرسپولیس #xavi #barcelona
🚫⛔️اين ويديو سانسور شده است❌ ⚠️لطفاً كامل ببينيد،آخراش مهم تر از اولاشه❗️ ⚠️سعي بر اين بود كه از بُعد مثبت به صحبت هاشون نگاه بشه❗️ ⚠️سعي كنيم حرف هاي هم وطن هامون رو بشنويم❗️ ⚠️مي توان تاثير دنبال آرمان رفتن را در اين ويديو جستجو كرد❗️(يكي از نكات مثبت) ⚠️يكي از بزرگان ايشون رو فاحشه خطاب كرده بودن،ايشون فاحشه ان⁉️ ⚠️واقعاً امكان اين وجود نداره كه همه ي ايرانيا علي رغم تفاوت ديدگاه ها با هم و براي هم وطنشون رو بسازن⁉️چرا تكفير⁉️ ⚠️هر كسي كه اين جا رو ترك ميكنه،لزوماً فاحشه نيست،حرام زاده نيست،جيره خوار نيست و...بلكه مي تونه بخاطره يك آرمان باشه هرچند اين آرمان با ميل و ذائقه ي ما هماهنگي نداشته باشه❗️ ⚠️آرمان خواهي مقدسه❗️ ⚠️نقدهايي بر اين سخنان وارد هست كه اينجا مورد بحث نيست❗️ ⚠️در توانايي بالاي ايشون در خبرنگاري و به چالش كشيدن شكي نيست،ولي چرا بايد يه همچين افرادي با اين توانايي اين ور نباشن⁉️ ⚠️چه افراد و عواملي منجر به اين ميشن كه جواناي اين كشور از اين كشور زده بشن⁉️ ⚠️بقيه نكات مثبت باخودتون❗️ ⚠️اون قسمت هايي كه مازني ميگه و متوجه نمي شيد رو بگيد ترجمه ميكنم❗️ @masih.alinejad #مسيح_علي_نژاد #مسيح_علينژاد
next page →