#بوت

638,387 posts

Loading...
👇👇#شلوار_آلفامزون رنگبندی:۶ رنگ قيمت:175,000 تومان سايز:S,M,L,XL . ⚠❌فروش فقط سفارشى و آنلاين❌⚠ براى سفارش و يا اطلاعات بيشتر به telegram, whatsapp پيام بدين لطفا: 0939 907 3311 0090 535 267 0329 . . #پيراهن_شيك #پيراهن_مجلسي #پيراهن_شب #پيراهن #پيراهن_زنانه #لباس_ترک #لباس_شیک #لباس_شب #لباس_مجلسی #لباس_دخترانه #لباس_خاص #مانتو_شیک #مانتو #شلوار #بلوز #كفش #كفش_پاشنه_بلند #كفش_اسپورت #كيف #ست #شلوارك #پانچو #جين #سرهمى #بوت
👇👇#شلوار_آلفامزون رنگبندی:۶ رنگ قيمت:175,000 تومان سايز:S,M,L,XL . ⚠❌فروش فقط سفارشى و آنلاين❌⚠ براى سفارش و يا اطلاعات بيشتر به telegram, whatsapp پيام بدين لطفا: 0939 907 3311 0090 535 267 0329 . . #پيراهن_شيك #پيراهن_مجلسي #پيراهن_شب #پيراهن #پيراهن_زنانه #لباس_ترک #لباس_شیک #لباس_شب #لباس_مجلسی #لباس_دخترانه #لباس_خاص #مانتو_شیک #مانتو #شلوار #بلوز #كفش #كفش_پاشنه_بلند #كفش_اسپورت #كيف #ست #شلوارك #پانچو #جين #سرهمى #بوت
👇👇#دامن_آلفامزون رنگبندی:۲ رنگ قيمت:188,000 تومان سايز:Free . ⚠❌فروش فقط سفارشى و آنلاين❌⚠ براى سفارش و يا اطلاعات بيشتر به telegram, whatsapp پيام بدين لطفا: 0939 907 3311 0090 535 267 0329 . . #پيراهن_شيك #پيراهن_مجلسي #پيراهن_شب #پيراهن #پيراهن_زنانه #لباس_ترک #لباس_شیک #لباس_شب #لباس_مجلسی #لباس_دخترانه #لباس_خاص #مانتو_شیک #مانتو #شلوار #بلوز #كفش #كفش_پاشنه_بلند #كفش_اسپورت #كيف #ست #شلوارك #پانچو #جين #سرهمى #بوت
👇👇#شلوار_آلفامزون رنگبندی:2 رنگ قيمت:255,000 تومان سايز:27,28,29,30,31 . ⚠❌فروش فقط سفارشى و آنلاين❌⚠ براى سفارش و يا اطلاعات بيشتر به telegram, whatsapp پيام بدين لطفا: 0939 907 3311 0090 535 267 0329 . . #پيراهن_شيك #پيراهن_مجلسي #پيراهن_شب #پيراهن #پيراهن_زنانه #لباس_ترک #لباس_شیک #لباس_شب #لباس_مجلسی #لباس_دخترانه #لباس_خاص #مانتو_شیک #مانتو #شلوار #بلوز #كفش #كفش_پاشنه_بلند #كفش_اسپورت #كيف #ست #شلوارك #پانچو #جين #سرهمى #بوت
👇👇#شلوار_آلفامزون رنگبندی:۲ رنگ قيمت:195,000 تومان سايز:S,M,L,XL . ⚠❌فروش فقط سفارشى و آنلاين❌⚠ براى سفارش و يا اطلاعات بيشتر به telegram, whatsapp پيام بدين لطفا: 0939 907 3311 0090 535 267 0329 . . #پيراهن_شيك #پيراهن_مجلسي #پيراهن_شب #پيراهن #پيراهن_زنانه #لباس_ترک #لباس_شیک #لباس_شب #لباس_مجلسی #لباس_دخترانه #لباس_خاص #مانتو_شیک #مانتو #شلوار #بلوز #كفش #كفش_پاشنه_بلند #كفش_اسپورت #كيف #ست #شلوارك #پانچو #جين #سرهمى #بوت
👇👇#شلوار_آلفامزون رنگبندی:۷رنگ قيمت:215,000 تومان سايز:36,38,40,42 . ⚠❌فروش فقط سفارشى و آنلاين❌⚠ براى سفارش و يا اطلاعات بيشتر به telegram, whatsapp پيام بدين لطفا: 0939 907 3311 0090 535 267 0329 . . #پيراهن_شيك #پيراهن_مجلسي #پيراهن_شب #پيراهن #پيراهن_زنانه #لباس_ترک #لباس_شیک #لباس_شب #لباس_مجلسی #لباس_دخترانه #لباس_خاص #مانتو_شیک #مانتو #شلوار #بلوز #كفش #كفش_پاشنه_بلند #كفش_اسپورت #كيف #ست #شلوارك #پانچو #جين #سرهمى #بوت
👇👇#شلوار_آلفامزون قيمت:215,000 تومان سايز:S,M,L,XL,2XL . ⚠❌فروش فقط سفارشى و آنلاين❌⚠ براى سفارش و يا اطلاعات بيشتر به telegram, whatsapp پيام بدين لطفا: 0939 907 3311 0090 535 267 0329 . . #پيراهن_شيك #پيراهن_مجلسي #پيراهن_شب #پيراهن #پيراهن_زنانه #لباس_ترک #لباس_شیک #لباس_شب #لباس_مجلسی #لباس_دخترانه #لباس_خاص #مانتو_شیک #مانتو #شلوار #بلوز #كفش #كفش_پاشنه_بلند #كفش_اسپورت #كيف #ست #شلوارك #پانچو #جين #سرهمى #بوت
👇👇#شلوار_آلفامزون رنگبندی:۵ رنگ قيمت:210,000 تومان سايز:M,L,XL,2XL . ⚠❌فروش فقط سفارشى و آنلاين❌⚠ براى سفارش و يا اطلاعات بيشتر به telegram, whatsapp پيام بدين لطفا: 0939 907 3311 0090 535 267 0329 . . #پيراهن_شيك #پيراهن_مجلسي #پيراهن_شب #پيراهن #پيراهن_زنانه #لباس_ترک #لباس_شیک #لباس_شب #لباس_مجلسی #لباس_دخترانه #لباس_خاص #مانتو_شیک #مانتو #شلوار #بلوز #كفش #كفش_پاشنه_بلند #كفش_اسپورت #كيف #ست #شلوارك #پانچو #جين #سرهمى #بوت
👇👇#شلوار_آلفامزون رنگبندی:۵ رنگ قيمت:210,000 تومان سايز:M,L,XL,2XL . ⚠❌فروش فقط سفارشى و آنلاين❌⚠ براى سفارش و يا اطلاعات بيشتر به telegram, whatsapp پيام بدين لطفا: 0939 907 3311 0090 535 267 0329 . . #پيراهن_شيك #پيراهن_مجلسي #پيراهن_شب #پيراهن #پيراهن_زنانه #لباس_ترک #لباس_شیک #لباس_شب #لباس_مجلسی #لباس_دخترانه #لباس_خاص #مانتو_شیک #مانتو #شلوار #بلوز #كفش #كفش_پاشنه_بلند #كفش_اسپورت #كيف #ست #شلوارك #پانچو #جين #سرهمى #بوت
#شوز #بوت #موضه السعر ١٠٠ ✨
👇👇#شلوار_آلفامزون رنگبندی:۲رنگ قيمت:195,000 تومان سايز:36,38,40,42 . ⚠❌فروش فقط سفارشى و آنلاين❌⚠ براى سفارش و يا اطلاعات بيشتر به telegram, whatsapp پيام بدين لطفا: 0939 907 3311 0090 535 267 0329 . . #پيراهن_شيك #پيراهن_مجلسي #پيراهن_شب #پيراهن #پيراهن_زنانه #لباس_ترک #لباس_شیک #لباس_شب #لباس_مجلسی #لباس_دخترانه #لباس_خاص #مانتو_شیک #مانتو #شلوار #بلوز #كفش #كفش_پاشنه_بلند #كفش_اسپورت #كيف #ست #شلوارك #پانچو #جين #سرهمى #بوت
👇👇#شلوار_آلفامزون قيمت:195,000 تومان سايز:S,M,L . ⚠❌فروش فقط سفارشى و آنلاين❌⚠ براى سفارش و يا اطلاعات بيشتر به telegram, whatsapp پيام بدين لطفا: 0939 907 3311 0090 535 267 0329 . . #پيراهن_شيك #پيراهن_مجلسي #پيراهن_شب #پيراهن #پيراهن_زنانه #لباس_ترک #لباس_شیک #لباس_شب #لباس_مجلسی #لباس_دخترانه #لباس_خاص #مانتو_شیک #مانتو #شلوار #بلوز #كفش #كفش_پاشنه_بلند #كفش_اسپورت #كيف #ست #شلوارك #پانچو #جين #سرهمى #بوت
👇👇#پيراهن_آلفامزون رنگبندی:۳رنگ قيمت:225,000 تومان سايز:36,38,40,42 . ⚠❌فروش فقط سفارشى و آنلاين❌⚠ براى سفارش و يا اطلاعات بيشتر به telegram, whatsapp پيام بدين لطفا: 0939 907 3311 0090 535 267 0329 . . #پيراهن_شيك #پيراهن_مجلسي #پيراهن_شب #پيراهن #پيراهن_زنانه #لباس_ترک #لباس_شیک #لباس_شب #لباس_مجلسی #لباس_دخترانه #لباس_خاص #مانتو_شیک #مانتو #شلوار #بلوز #كفش #كفش_پاشنه_بلند #كفش_اسپورت #كيف #ست #شلوارك #پانچو #جين #سرهمى #بوت
همراه با ZARA همیشه خاص باشید کلکسیونی بی‌نظیر از محصولات برند زارا هم اینک در فروشگاه بزرگ ترک سنتر خاص بودن اتفاقی نیست #شومیز #پیراهن #پلیور #شلوار #بلیز #کاپشن #پالتو #بوت #کفش #کتانی #عطر #سوئیشرت #کت_شلوار #ادکلن #مردانه #زنانه #بچه_گانه #دختر #پسر #شلوار_جین #شلوار_پارچه_ای #خاص #عالی #زیبا #هیجان_انگیز #خارق_العاده #بهترینها #زیباترینها #خاصترینها با پیوست به فروشگاه بزرگ ترک سنتر از ترکیه خرید کنید درب منزل دریافت کنید دیگه چی میخوای به همین سادگی
👇👇#کت_آلفامزون قيمت:288,000 تومان سايز:36,38,40,42 . ⚠❌فروش فقط سفارشى و آنلاين❌⚠ براى سفارش و يا اطلاعات بيشتر به telegram, whatsapp پيام بدين لطفا: 0939 907 3311 0090 535 267 0329 . . #پيراهن_شيك #پيراهن_مجلسي #پيراهن_شب #پيراهن #پيراهن_زنانه #لباس_ترک #لباس_شیک #لباس_شب #لباس_مجلسی #لباس_دخترانه #لباس_خاص #مانتو_شیک #مانتو #شلوار #بلوز #كفش #كفش_پاشنه_بلند #كفش_اسپورت #كيف #ست #شلوارك #پانچو #جين #سرهمى #بوت
👇👇#تونیک_آلفامزون رنگبندی:3 رنگ قيمت:220,000 تومان سايز:36,38,40 . ⚠❌فروش فقط سفارشى و آنلاين❌⚠ براى سفارش و يا اطلاعات بيشتر به telegram, whatsapp پيام بدين لطفا: 0939 907 3311 0090 535 267 0329 . . #پيراهن_شيك #پيراهن_مجلسي #پيراهن_شب #پيراهن #پيراهن_زنانه #لباس_ترک #لباس_شیک #لباس_شب #لباس_مجلسی #لباس_دخترانه #لباس_خاص #مانتو_شیک #مانتو #شلوار #بلوز #كفش #كفش_پاشنه_بلند #كفش_اسپورت #كيف #ست #شلوارك #پانچو #جين #سرهمى #بوت
👇👇#بلوز_آلفامزون رنگبندی:4 رنگ قيمت:158,000 تومان سايز:36,38,40 . ⚠❌فروش فقط سفارشى و آنلاين❌⚠ براى سفارش و يا اطلاعات بيشتر به telegram, whatsapp پيام بدين لطفا: 0939 907 3311 0090 535 267 0329 . . #پيراهن_شيك #پيراهن_مجلسي #پيراهن_شب #پيراهن #پيراهن_زنانه #لباس_ترک #لباس_شیک #لباس_شب #لباس_مجلسی #لباس_دخترانه #لباس_خاص #مانتو_شیک #مانتو #شلوار #بلوز #كفش #كفش_پاشنه_بلند #كفش_اسپورت #كيف #ست #شلوارك #پانچو #جين #سرهمى #بوت
تمدید نخواهد شد. . حراج بزرگ زمستانه گلوریا اغاز شد. بازدید حضوري اطلاعات موجودی کالاها و قیمت حراجی فقط در تلگرام و واتساپ اعلام میشود. خرید حضوري ده صبح تا هفت عصر... . خرید حضوري در دفتر نیاوران ده صبح تا هفت عصر بدون هماهنگی در خدمت شما هستیم. دایرکت چت نداریم . #تپل_سایز #بزرگ_سایز #بلاگر #مدبلاگر #سایزبزرگ #سایزبزرگ_زنانه #سایزبزرگ_خیلی_بزرگ_زنانه #سایز #سایز_بزرگ #چاقی #لاغری #لاغری_شکم #زمستان #بوت #انیمال #پلنگی #عکاسیی #مدلینگ #بلاگرایرانی #فشن #بزرگسایز #comingsoon #Gelorya #tehran #niavaran #spring #plussizefashionista۰ /
تمدید نخواهد شد. . حراج بزرگ زمستانه گلوریا اغاز شد. بازدید حضوري اطلاعات موجودی کالاها و قیمت حراجی فقط در تلگرام و واتساپ اعلام میشود. خرید حضوري ده صبح تا هفت عصر... . خرید حضوري در دفتر نیاوران ده صبح تا هفت عصر بدون هماهنگی در خدمت شما هستیم. دایرکت چت نداریم . #تپل_سایز #بزرگ_سایز #بلاگر #مدبلاگر #سایزبزرگ #سایزبزرگ_زنانه #سایزبزرگ_خیلی_بزرگ_زنانه #سایز #سایز_بزرگ #چاقی #لاغری #لاغری_شکم #زمستان #بوت #انیمال #پلنگی #عکاسیی #مدلینگ #بلاگرایرانی #فشن #بزرگسایز #comingsoon #Gelorya #tehran #niavaran #spring #plussizefashionista۰ /
📌پیراهن زنانه برند :ترک 🇹🇷 قیمت 💰 ۲۳۶‌ تومان جهت اطلاعات بیشتر به کانال تلگرام ما بپیوندید🙏🏻 #ترکیه_استانبول #مزون #منگو #مزون_لباس #بلک_فرایدی #حراج #کاپشن_ترک #زمستانه #بوت #بوت_زنانه #آنلاین_شاپ #بلک_فرایدی #پالتو_ترک #آنلاین_شاپ #سفارشی
🥰New Collection🥰 کیف پولک دورو قیمت: 89 ت پیج اجناس فانتزی و نگینی @matmazel.store 💎👑 پیج واریزی و رضایت مشتریان @etemad_matmazel 🌸💛
اسپورت نایک زیره پیو زنانه بسیار شیک و عالی سایز: 37-40 ‌ قیمت: 80000 تومان ‌‌ ‌ارسال به سراسر کشور تحویل درب منزل ‌ سفارش از طریق:👇 دایرکت تلگرام و واتساپ (09222446474) ‌‌ #مجلسی #نوپوش #کیف #کفش #شال #روسری #تونیک #مانتو #شومیز #شلوار #تیشرت #سویشرت #تاپ #ساپورت #بوت #نیم_بوت #شلوارک #شرتک #نیم_تنه #سرهمی #پالتو #کت #بلوز #سارافون #زنانه #دخترانه#اسپورت #نایک
اسپورت نایک زنانه سایز: 37-40 ‌ قیمت: 75000 تومان ‌‌ ‌ارسال به سراسر کشور تحویل درب منزل ‌ سفارش از طریق:👇 دایرکت تلگرام و واتساپ (09222446474) ‌‌ #مجلسی #نوپوش #کیف #کفش #شال #روسری #تونیک #مانتو #شومیز #شلوار #تیشرت #سویشرت #تاپ #ساپورت #بوت #نیم_بوت #شلوارک #شرتک #نیم_تنه #سرهمی #پالتو #کت #بلوز #سارافون #زنانه #دخترانه#اسپورت #نایک
نایک زیره کپسولی زنانه سایز: 37-40 ‌ قیمت: 80000 تومان ‌‌ ‌ارسال به سراسر کشور تحویل درب منزل ‌ سفارش از طریق:👇 دایرکت تلگرام و واتساپ (09222446474) ‌‌ #مجلسی #نوپوش #کیف #کفش #شال #روسری #تونیک #مانتو #شومیز #شلوار #تیشرت #سویشرت #تاپ #ساپورت #بوت #نیم_بوت #شلوارک #شرتک #نیم_تنه #سرهمی #پالتو #کت #بلوز #سارافون #زنانه #دخترانه#نایک
مانتو جدید حریر سایز: 38-46 ‌ قیمت: 70000 تومان ‌‌ ‌ارسال به سراسر کشور تحویل درب منزل ‌ سفارش از طریق:👇 دایرکت تلگرام و واتساپ (09222446474) ‌‌ #مجلسی #نوپوش #کیف #کفش #شال #روسری #تونیک #مانتو #شومیز #شلوار #تیشرت #سویشرت #تاپ #ساپورت #بوت #نیم_بوت #شلوارک #شرتک #نیم_تنه #سرهمی #پالتو #کت #بلوز #سارافون #زنانه #دخترانه#حریر
مانتو جدید مزونی سایز: 44-48 ‌ قیمت: 75000 تومان ‌‌ ‌ارسال به سراسر کشور تحویل درب منزل ‌ سفارش از طریق:👇 دایرکت تلگرام و واتساپ (09222446474) ‌‌ #مجلسی #نوپوش #کیف #کفش #شال #روسری #تونیک #مانتو #شومیز #شلوار #تیشرت #سویشرت #تاپ #ساپورت #بوت #نیم_بوت #شلوارک #شرتک #نیم_تنه #سرهمی #پالتو #کت #بلوز #سارافون #زنانه #دخترانه#مزونی
مانتو جدید مزونی سایز: 44-48 ‌ قیمت: 75000 تومان ‌‌ ‌ارسال به سراسر کشور تحویل درب منزل ‌ سفارش از طریق:👇 دایرکت تلگرام و واتساپ (09222446474) ‌‌ #مجلسی #نوپوش #کیف #کفش #شال #روسری #تونیک #مانتو #شومیز #شلوار #تیشرت #سویشرت #تاپ #ساپورت #بوت #نیم_بوت #شلوارک #شرتک #نیم_تنه #سرهمی #پالتو #کت #بلوز #سارافون #زنانه #دخترانه#مزونی
#ويژ_عيد قيمت:١١٠ تحويل ٧ الي ١٠. ارسال به سراسر ایران ✅ . جهت سفارش تلگرام و دایرکت پیام بدهید ✅ #کفش #بوت #عینک #ادکلن #عطر #مانتو #پالتو #زمستان #شومیز #ترک #مزون #ارزان_سرا #كفش #كيف #ترك #برند #آنلاين #ارزان #كفش_ارزان #كفش_خاص #فروش_اينترنتي
مانتو یقه دلبری جیب دار ‌ ‌👕جنس: کرپ خاویاری ‌👚دو سایز مناسب از ۳۸ تا ۴۸ ‌🌈زیره کلا مشکی و رویی:بنفش،مشکی، سبز، زرشکی، آبی و سورمه ای. 💰قیمت 67000 تومان ‌‌ ‌ارسال به سراسر کشور تحویل درب منزل ‌ سفارش از طریق:👇 دایرکت تلگرام و واتساپ (09222446474) ‌‌ #مجلسی #نوپوش #کیف #کفش #شال #روسری #تونیک #مانتو #شومیز #شلوار #تیشرت #سویشرت #تاپ #ساپورت #بوت #نیم_بوت #شلوارک #شرتک #نیم_تنه #سرهمی #پالتو #کت #بلوز #سارافون #زنانه #دخترانه#جیبدار
#mezon_desa کفش مجلسی جلوباز زنانه شیک👡😍 کیفیت عاالی و بسیار راحت 👌 7 سانت لژدار ⭐️ 🌈 دارای سه رنگ زیبا 🔴 سایزبندی 36 تا 41 قیمت در کانال ، لینک آبی در بیو ❌ تعداد محدود (ثبت سفارشات و پاسخ به سوالات فقط از طریق دایرکت،تلگرام،واتس آپ)
سرهمی ماریا پارچه کرپ کش ‌تک رنگ فری سایز ‌ قیمت: 68000 تومان ‌‌ ‌ارسال به سراسر کشور تحویل درب منزل ‌ سفارش از طریق:👇 دایرکت تلگرام و واتساپ (09222446474) ‌‌ #مجلسی #نوپوش #کیف #کفش #شال #روسری #تونیک #مانتو #شومیز #شلوار #تیشرت #سویشرت #تاپ #ساپورت #بوت #نیم_بوت #شلوارک #شرتک #نیم_تنه #سرهمی #پالتو #کت #بلوز #سارافون #زنانه #دخترانه#ماریا
#mezon_desa کفش مجلسی جلوباز زنانه شیک👡😍 کیفیت عاالی و بسیار راحت 👌 7 سانت لژدار ⭐️ 🌈 دارای سه رنگ زیبا 🔴 سایزبندی 36 تا 41 قیمت در کانال ، لینک آبی در بیو ❌ تعداد محدود (ثبت سفارشات و پاسخ به سوالات فقط از طریق دایرکت،تلگرام،واتس آپ)
سرهمی آستین دار پارچه کرپ کش تک رنگ فری سایز ‌ قیمت: 72000 تومان ‌‌ ‌ارسال به سراسر کشور تحویل درب منزل ‌ سفارش از طریق:👇 دایرکت تلگرام و واتساپ (09222446474) ‌‌ #مجلسی #نوپوش #کیف #کفش #شال #روسری #تونیک #مانتو #شومیز #شلوار #تیشرت #سویشرت #تاپ #ساپورت #بوت #نیم_بوت #شلوارک #شرتک #نیم_تنه #سرهمی #پالتو #کت #بلوز #سارافون #زنانه #دخترانه
سرهمی با کمربندچرمی پارچه کرپ کش تک رنگ فری سایز ‌ قیمت: 72000 تومان ‌‌ ‌ارسال به سراسر کشور تحویل درب منزل ‌ سفارش از طریق:👇 دایرکت تلگرام و واتساپ (09222446474) ‌‌ #مجلسی #نوپوش #کیف #کفش #شال #روسری #تونیک #مانتو #شومیز #شلوار #تیشرت #سویشرت #تاپ #ساپورت #بوت #نیم_بوت #شلوارک #شرتک #نیم_تنه #سرهمی #پالتو #کت #بلوز #سارافون #زنانه #دخترانه
#mezon_desa کفش مجلسی جلوباز زنانه شیک👡😍 کیفیت عاالی و بسیار راحت 👌 7 سانت لژدار ⭐️ 🌈 دارای سه رنگ زیبا 🔴 سایزبندی 36 تا 41 قیمت در کانال ، لینک آبی در بیو ❌ تعداد محدود (ثبت سفارشات و پاسخ به سوالات فقط از طریق دایرکت،تلگرام،واتس آپ)
سرهمی آستین دار پارچه کرپ کش تک رنگ فری سایز ‌ قیمت: 72000 تومان ‌‌ ‌ارسال به سراسر کشور تحویل درب منزل ‌ سفارش از طریق:👇 دایرکت تلگرام و واتساپ (09222446474) ‌‌ #مجلسی #نوپوش #کیف #کفش #شال #روسری #تونیک #مانتو #شومیز #شلوار #تیشرت #سویشرت #تاپ #ساپورت #بوت #نیم_بوت #شلوارک #شرتک #نیم_تنه #سرهمی #پالتو #کت #بلوز #سارافون #زنانه #دخترانه
تاپ شورتک آبرنگی ‌ قیمت 30000 تومان ‌‌ ‌ارسال به سراسر کشور تحویل درب منزل ‌ سفارش از طریق:👇 دایرکت تلگرام و واتساپ (09222446474) ‌‌ #مجلسی #نوپوش #کیف #کفش #شال #روسری #تونیک #مانتو #شومیز #شلوار #تیشرت #سویشرت #تاپ #ساپورت #بوت #نیم_بوت #شلوارک #شرتک #نیم_تنه #سرهمی #پالتو #کت #بلوز #سارافون #زنانه #دخترانه
تاپ شورتک حروف قیمت 30000 تومان ‌‌ ‌ارسال به سراسر کشور تحویل درب منزل ‌ سفارش از طریق:👇 دایرکت تلگرام و واتساپ (09222446474) ‌‌ #مجلسی #نوپوش #کیف #کفش #شال #روسری #تونیک #مانتو #شومیز #شلوار #تیشرت #سویشرت #تاپ #ساپورت #بوت #نیم_بوت #شلوارک #شرتک #نیم_تنه #سرهمی #پالتو #کت #بلوز #سارافون #زنانه #دخترانه
تاپ شورتک کاشی قیمت 30000 تومان ‌‌ ‌ارسال به سراسر کشور تحویل درب منزل ‌ سفارش از طریق:👇 دایرکت تلگرام و واتساپ (09222446474) ‌‌ #مجلسی #نوپوش #کیف #کفش #شال #روسری #تونیک #مانتو #شومیز #شلوار #تیشرت #سویشرت #تاپ #ساپورت #بوت #نیم_بوت #شلوارک #شرتک #نیم_تنه #سرهمی #پالتو #کت #بلوز #سارافون #زنانه #دخترانه
تاپ پشت گیپور مدل جغد ‌ قیمت 25000 تومان ‌‌ ‌ارسال به سراسر کشور تحویل درب منزل ‌ سفارش از طریق:👇 دایرکت تلگرام و واتساپ (09222446474) ‌‌ #مجلسی #نوپوش #کیف #کفش #شال #روسری #تونیک #مانتو #شومیز #شلوار #تیشرت #سویشرت #تاپ #ساپورت #بوت #نیم_بوت #شلوارک #شرتک #نیم_تنه #سرهمی #پالتو #کت #بلوز #سارافون #زنانه #دخترانه
تاپ پشت گیپور گربه میزان فروش عالی ‌ قیمت 25000 تومان ‌‌ ‌ارسال به سراسر کشور تحویل درب منزل ‌ سفارش از طریق:👇 دایرکت تلگرام و واتساپ (09222446474) ‌‌ #مجلسی #نوپوش #کیف #کفش #شال #روسری #تونیک #مانتو #شومیز #شلوار #تیشرت #سویشرت #تاپ #ساپورت #بوت #نیم_بوت #شلوارک #شرتک #نیم_تنه #سرهمی #پالتو #کت #بلوز #سارافون #زنانه #دخترانه
🥰New Collection🥰 Size: 36~44 پالتو جین تو ببعی تنخور عالی قد 90 قیمت: 219 ت شلوار: 119 ت کیف: 119 ت دورس: 109 ت کتونی: 199 ت پیج اجناس فانتزی و نگینی @matmazel.store 💎👑 پیج واریزی و رضایت مشتریان @etemad_matmazel 🌸💛
تاپ پشت گیپور مدل ساعت فروش بسیار خوب تن خور عالی ‌ قیمت 25000 تومان ‌‌ ‌ارسال به سراسر کشور تحویل درب منزل ‌ سفارش از طریق:👇 دایرکت تلگرام و واتساپ (09222446474) ‌‌ #مجلسی #نوپوش #کیف #کفش #شال #روسری #تونیک #مانتو #شومیز #شلوار #تیشرت #سویشرت #تاپ #ساپورت #بوت #نیم_بوت #شلوارک #شرتک #نیم_تنه #سرهمی #پالتو #کت #بلوز #سارافون #زنانه #دخترانه
تاپ مجلسی یقه نگین قیمت 30000 تومان ‌‌ ‌ارسال به سراسر کشور تحویل درب منزل ‌ سفارش از طریق:👇 دایرکت تلگرام و واتساپ (09222446474) ‌‌ #مجلسی #نوپوش #کیف #کفش #شال #روسری #تونیک #مانتو #شومیز #شلوار #تیشرت #سویشرت #تاپ #ساپورت #بوت #نیم_بوت #شلوارک #شرتک #نیم_تنه #سرهمی #پالتو #کت #بلوز #سارافون #زنانه #دخترانه
ساپورت پلنگی ‌ قیمت 30000 تومان ‌ ‌ارسال به سراسر کشور تحویل درب منزل ‌ سفارش از طریق:👇 دایرکت تلگرام و واتساپ (09222446474) ‌‌ #مجلسی #نوپوش #کیف #کفش #شال #روسری #تونیک #مانتو #شومیز #شلوار #تیشرت #سویشرت #تاپ #ساپورت #بوت #نیم_بوت #شلوارک #شرتک #نیم_تنه #سرهمی #پالتو #کت #بلوز #سارافون #زنانه #دخترانه#پلنگی
🥰New Collection🥰 Size: 38~42 دورس توکرکی ترک تنخور عالی قیمت: 109 ت پیج اجناس فانتزی و نگینی @matmazel.store 💎👑 پیج واریزی و رضایت مشتریان @etemad_matmazel 🌸💛
🥰New Collection🥰 Size:36~40 کفش مجلسی طلقی هفت رنگ قیمت: 179 ت پاشنه 10 سانت پیج اجناس فانتزی و نگینی @matmazel.store 💎👑 پیج واریزی و رضایت مشتریان @etemad_matmazel 🌸💛
. خب خب در مورد استایل زمستونی آقایون براتون بگم که🧥 یکی از مهمترین لباسای زمستونی مردونه اورکت ها و تاپ کت ها هستن.،، که اکثرا این دو مدل اشتباه گرفته میشه و حتی دیده شده که به جای همدیگه هم استفاده میشن. تاپ کت ها مدلای خنک تری هستن که مناسب فصل های سرد نیستن. و از اونجایی که از اورکت ها نازک ترن مناسب پوشیده شدن تو فصول پاییز و بهارن، و اینکه اورکت ها رو باید روی کت و شلوار و یا ژاکت پوشید و مناسب هوای زمستونی هستن . و در آخر دوستتون دارم رفقای جان💜 . #زمستان #زمستون #سرما #رنگ #استایل #استایل_زمستونی #پالتو #بوت #نیم_بوت #خاکستری #مشکی #قرمز #نارنجی #پاییز #لباس #زنانه #مردانه #کیف #رنگ_سال #تدی #استایل_مردانه #استایل_زنانه #شیک #اورکت #ژاکت #کت_شلوار #چرم
همچنین کودکی که زانوی پرانتزی دارد باید قبل از ۳ سالگی توسط پزشک ارزیابی شود. برای این بیماران کفش طبی تجویز می شود. این کفش ها طوری طراحی شده است که شکل زانو را اصلاح می کند. در این موارد استفاده از کفش های طبی روزانه و شبانه به بیمار تجویز می شود. در کفش هایی که کودک در روز از آن استفاده می کند کفی های مخصوص شبیه کفش شیب دار وجود دارد تا پای کودک در مدت رشد اصلاح شود. کفش های طبی شبانه نیز طوری به پای کودک بسته می شود که زانو را تحت فشار قرار دهد و مداوم یک نیروی متناسب برای اصلاح زانوها وارد کند. این کفش ها به مرور زمان به شرطی که تشخیص بیماری زیر ۵ - ۴ سالگی باشد زاویه پا را اصلاح می کند. اما در مواردی که بیماری دیر تشخیص داده می شود استفاده از این کفش ها تاثیری ندارد. وی افزود: کفش های طبی موجود در بازار نیز علاوه بر داشتن استاندارد تعریف شده، باید نرم و انعطاف پذیر باشد کفش نباید خیلی نرم یا سفت باشد. باید از نظر اندازه کاملا آزاد باشد، تنگ یا گشاد نباشد. انگشتان پا باید راحت باشد. . . #ویوا #هانیه_عبدالکریمی #کار_درمانی #آرش_ترکی # کلینیک#قوس #پا #پرانتزی #کار #بازی #درمانی #کشش #شنا #ورزش #فوتبال #بال #والیبال #رانینگ #کوه_نوردی #چکمه #بوت #سایت #آزمایش #اسکن #عکس #رادیو_لوژی #برق #گام #بی_حس #ناخن
آلامد: 💟مانتو مجلسی مدل رویا گل چاپ ✅کیفیت عالیA دوتکه ✅جنس:کرپ جودون درجه یک بسیار زیبا دو تکه سایزسایزبندی :36ت50 شش✅رنگبندی: مشکی ابی زرشکی سبز سرمه‌ای ✅قیمت ٨٥ هزار تومان ✅ارسال رایگان #روسرى #شال #سارافون_دخترانه #لباس_پاييزه #ترك #قم #كرپ_حرير #كرپ_دانتل #دانتل #كرپ #شوميز_ت رك #شوميزمجلسي #شوميز #صندل_زنانه #قم #تونيك #سايز_بزرگ #تونيك_مجلسي #كفش #بوت #كيف #كيف_مجلسى #چكمه #پيراهنمجلسي #حراج #حراج_لباس #بچگانه #كتونى #مخمل #آف #اورال_مجلسی
⛔️ویژه نوروز 98⛔️ اریکا ⚡️کد:97409 کت شلوار خالدار رنگ بندی:خال خال سفید زمینه مشکی ،ژورنال سایز 36 تا44 قیمت:٢٢٠ تومان ارسال رایگان 🔺 #روسرى #شال #سارافون_دخترانه #لباس_پاييزه #ترك #قم #كرپ_حرير #كرپ_دانتل #دانتل #كرپ #شوميز_ت رك #شوميزمجلسي #شوميز #صندل_زنانه #قم #تونيك #سايز_بزرگ #تونيك_مجلسي #كفش #بوت #كيف #كيف_مجلسى #چكمه #پيراهنمجلسي #حراج #حراج_لباس #بچگانه #كتونى #مخمل #آف #اورال_مجلسی
⛔️ویژه نوروز 98⛔️ اریکا ⚡️کد97407 کرپ، شال پلنگی رنگ بندی:مشکی طوسی،مشکی کرم،مشکی قهوه ای ✅همراه با شال سایز 36 تا44 قیمت ٢١٠ تومان ارسال رایگان🔺 #روسرى #شال #سارافون_دخترانه #لباس_پاييزه #ترك #قم #كرپ_حرير #كرپ_دانتل #دانتل #كرپ #شوميز_ت رك #شوميزمجلسي #شوميز #صندل_زنانه #قم #تونيك #سايز_بزرگ #تونيك_مجلسي #كفش #بوت #كيف #كيف_مجلسى #چكمه #پيراهنمجلسي #حراج #حراج_لباس #بچگانه #كتونى #مخمل #آف #اورال_مجلسی
✨ویژه نوروز 98✨ اریکا ⚡️کد:97406 کت شلوار پوست ماری رنگ بندی کت مشکی شلوار پوست ماری قهوه ای سایز 36 تا44 قیمت ٢٣٠ ارسال رایگان 🔺 همراه با بند کیف #روسرى #شال #سارافون_دخترانه #لباس_پاييزه #ترك #قم #كرپ_حرير #كرپ_دانتل #دانتل #كرپ #شوميز_ت رك #شوميزمجلسي #شوميز #صندل_زنانه #قم #تونيك #سايز_بزرگ #تونيك_مجلسي #كفش #بوت #كيف #كيف_مجلسى #چكمه #پيراهنمجلسي #حراج #حراج_لباس #بچگانه #كتونى #مخمل #آف #اورال_مجلسی
next page →