#دنیس_مرتنز

2 posts

Loading...
وَقتے ڪسے نیست بُلندت ڪنه خدا در هَمین حَوالیستـــــ خُدایے ڪِ به شدت ڪافیستـــــــــ #استقلال_قهرمان_آسیا 💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙 #تاج_کبیر_آسیا #استقلال #تنهایی #حسین_حسینی #وینفردشفر #فرهادمجیدی #استقلال_کبیر #دنیس_مرتنز #italian #فوتبال_ایتالیا #سری_آ #ناپولی
#ورق_بزنید #منتظر هیچ دستی نمون #خودت دست خودت رو بگیر و پاشو از کسی #انتظار نداشته باش #انسانها بد جور #ناامیدت میکنن تو به غیر از خودت به کسی #نیازی نداری تنها باش تنها قدم بزن ولی هیچوقت #متکی به دیگران نباش #دنیس_مرتنز