#سرالکس_فرگوسن

613 posts

Loading...
بغض در گلو، اشك حلقه زده در چشم، لرزش دستانم، تار و پود شعرهايم را در بر داشته... اين تاوان منِ خود كرده ايست كه منِ بيگانه را بيگانه تر مي كند... آري اي رهگذر بي نام و نشان! اينچنين است سهم من از؛ اين زمين و آسمان...!!! Emza:Farshid ⁦🗞️⁩ 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #farshid #written_heart #loneliness #sorrow #silence #memories #love #music #art #forugh_farokhzad #Sir_Alex_Ferguson #ManchesterUnited 🔱💞#Red_Devils 🔱🔥#OldTerafford 🔱💖#MUN 🔱💓
فنجانِ عمر...؛ از این عمر چیزی نمانده ذهنی معکوس از آنچه که رفته اشعار کهنه ی درونِ کتابخانه ی دل... ورق به ورقِ هر کتاب مخدوش شده از آوارهایی که نمیدانی درست زمانی که تو باید می ماندی و مرا با چند کلمه در کتاب می خواندی... از این دوست داشتن های رویایی و باورهای همیشگی می گویم... حال که پشتِ میزِ خاطرات نشسته ای، قهوه ات را بنوش برای ادامه ی این داستان طولانی... ولی...؛ وای پشیمان شدم خواب برایم نمانده ننویس ننویس عزیز دل... کوله ام سنگین است بهایِ این همه داستان از این عمرو ویرانی... کافه ی دل تعطیل شد... بنوش از این قهوه...، بنوش از این آخرِ عمر...، چه خوب که فنجان گِرد است...، دورِ آخرِ عمر است...، چه خوب که تلخ نوشیدی... طعمِ خاطرات من همین است... منم...؛ ته مانده ی قهوه ی تو...، دلش لَک زده برای تو...، پایانِ تقدیرم شد... فنجانِ قهوه ی تو...، کنارِ شیشه ی عمر، چه داستانی می خوانی... قصه قصه ی توست... بخوانی یا نخوانی...!!! #farshid 📝 97/10/17 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
فنجانِ عمر...؛ از این عمر چیزی نمانده ذهنی معکوس از آنچه که رفته اشعار کهنه ی درونِ کتابخانه ی دل... ورق به ورقِ هر کتاب مخدوش شده از آوارهایی که نمیدانی درست زمانی که تو باید می ماندی و مرا با چند کلمه در کتاب می خواندی... از این دوست داشتن های رویایی و باورهای همیشگی می گویم... حال که پشتِ میزِ خاطرات نشسته ای، قهوه ات را بنوش برای ادامه ی این داستان طولانی... ولی...؛ وای پشیمان شدم خواب برایم نمانده ننویس ننویس عزیز دل... کوله ام سنگین است بهایِ این همه داستان از این عمرو ویرانی... کافه ی دل تعطیل شد... بنوش از این قهوه...، بنوش از این آخرِ عمر...، چه خوب که فنجان گِرد است...، دورِ آخرِ عمر است...، چه خوب که تلخ نوشیدی... طعمِ خاطرات من همین است... منم...؛ ته مانده ی قهوه ی تو...، دلش لَک زده برای تو...، پایانِ تقدیرم شد... فنجانِ قهوه ی تو...، کنارِ شیشه ی عمر، چه داستانی می خوانی... قصه قصه ی توست... بخوانی یا نخوانی...!!! #farshid 📝 97/10/17 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
فنجانِ عمر...؛ از این عمر چیزی نمانده ذهنی معکوس از آنچه که رفته اشعار کهنه ی درونِ کتابخانه ی دل... ورق به ورقِ هر کتاب مخدوش شده از آوارهایی که نمیدانی درست زمانی که تو باید می ماندی و مرا با چند کلمه در کتاب می خواندی... از این دوست داشتن های رویایی و باورهای همیشگی می گویم... حال که پشتِ میزِ خاطرات نشسته ای، قهوه ات را بنوش برای ادامه ی این داستان طولانی... ولی...؛ وای پشیمان شدم خواب برایم نمانده ننویس ننویس عزیز دل... کوله ام سنگین است بهایِ این همه داستان از این عمرو ویرانی... کافه ی دل تعطیل شد... بنوش از این قهوه...، بنوش از این آخرِ عمر...، چه خوب که فنجان گِرد است...، دورِ آخرِ عمر است...، چه خوب که تلخ نوشیدی... طعمِ خاطرات من همین است... منم...؛ ته مانده ی قهوه ی تو...، دلش لَک زده برای تو...، پایانِ تقدیرم شد... فنجانِ قهوه ی تو...، کنارِ شیشه ی عمر، چه داستانی می خوانی... قصه قصه ی توست... بخوانی یا نخوانی...!!! #farshid 📝 97/10/17 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
🎼🎶 Ki Ashkato Pak Mikoneh 💢🎤 #Ebi کی اشکاتو پاک میکنه، شبا که غصه داری دست رو موهات کی میکشه، وقتی منو نداری شونه کی مرهم هق هقت میشه دوباره از کی بهونه میگیری شبای بی ستاره برگ ریزونای پاییز کی چشم برات نشسته از جلو پات جمع میکنه برگای زرد و خسته کی منتظر میمونه حتی شبای یلدا تا خنده رو لبات بیاد شب برسه به فردا کی از سرود بارون قصه برات میسازه از عاشقی میخونه وفتی که راه درازه کی از ستاره بارون چشماشو هم میذاره نکنه ستاره ای بیاد یاد تورو نیاره 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
🎼 Rahgozare Omr 💢🎤 #DARIUSH اسرار ازل را نه تو دانی و نه من این حرف و معما نه تو خوانی و نه من پس از پسففف پرده گفتگویف من و تو چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من رهگذار عمر سیری در دیاری روشن و تاریک رهگذار عمر راهیست بر فضائی دور یا نزدیک کس نمی داند کدامین روز می آید کس نمی داند کدامین روز می میرد چیست این افسانه هستی خدایا چیست پس چرا آگاهی از این قصه ما را نیست کس نمیداند کدامین روز می آید کس نمیداند کدامین روز می میرد کس نمیداند کدامین روز می آید کس نمی داند کدامین روز می میرد صحبت از مهر و محبت چیست جای آن در قلب ما خالیست روزی انسان بنده عشق و محبت بود جز ره مهرو وفا راهی نمی پیمود کس نمی داند کدامین روز می آید کس نمی داند کدامین روز میمیرد چیست این افسانه هستی خدایا چیست پس چرا آگاهی از این قصه ما را نیست کس نمی داند کدامین روز می آید کس نمی داند کدامین روز می میرد 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
نه بخاطر عشق است و نه بخاطر تو نوشته های سَرگشته ام... اسیر بغض شده است این دل... فصل ها را نبین، که بر روی هر برگی زودتر از میوه ها، این شبنم است که رسیده است...! باران به احترامش عاشقانه ایستاده است...! برای دلی که تمامِ اوقاتش تاریک تر از شب است...!!! |فرشید| 97/10/21 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
نه بخاطر عشق است و نه بخاطر تو نوشته های سَرگشته ام... اسیر بغض شده است این دل... فصل ها را نبین، که بر روی هر برگی زودتر از میوه ها، این شبنم است که رسیده است...! باران به احترامش عاشقانه ایستاده است...! برای دلی که تمامِ اوقاتش تاریک تر از شب است...!!! |فرشید| 97/10/21 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
نه بخاطر عشق است و نه بخاطر تو نوشته های سَرگشته ام... اسیر بغض شده است این دل... فصل ها را نبین، که بر روی هر برگی زودتر از میوه ها، این شبنم است که رسیده است...! باران به احترامش عاشقانه ایستاده است...! برای دلی که تمامِ اوقاتش تاریک تر از شب است...!!! |فرشید| 97/10/21 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
#دانیال_ارزانی پدیده ایرانی لر تبار که زیر نظر #سرالکس_فرگوسن سرمربی سابق #منچستریونایتد در سنین کودکی آموزش دیده و دارای این تجربه گرانبها آن هم در سنین بسیار کم است قد ۱٫۷۱ متر وزن: ۷۳ کیلوگرم ارزانی در ۷ سالگی به همراه خانواده‌اش از شهرستان #دورود_لرستان به #سیدنی_استرالیا مهاجرت کرده و تا پیش از نقل مکان به #ملبورن در همان‌جا پرورش یافته‌است. تاریخ تولد: ۴ ژانویهٔ ۱۹۹۹ (سن ۱۹ سال )، در #درود_لرستان (نوه حاج علی جعفر ارزانی ساکن خیابان‌برق دورود) ایران دیده به جهان‌گشود و به گفته پدرش اقای حسن ارزانی هیچگونه ارتباطی با شهرستان‌#خرم_اباد نداشته و‌نخواهد داشت... خوشم از خرم اباد میاد بزور همه جیزو صاحب میشه😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪 ابشار بیشه خرماباد رو‌کجای دلم بزارم 🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪 اکهه حونتو اباد🤣🤣
از تو که دور می شوم در میانِ هیاهوی رفتن... می گریزم از خود، از تو، و هرآنچه که مرا مضطرب کرده است.‌‌.. چراغ قرمز عابری هستم که قصدِ سبز شدن ندارد، اما تو...؛ برای عبور از خط کشی هایِ زندگی چه راحت از من گذر کردی...! به راحتی یه یک قدم برایِ تمامِ عمر و بلندای پُلِ تمامِ خاطرات...!!! FARSHID 97/10/21 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
از تو که دور می شوم در میانِ هیاهوی رفتن... می گریزم از خود، از تو، و هرآنچه که مرا مضطرب کرده است.‌‌.. چراغ قرمز عابری هستم که قصدِ سبز شدن ندارد، اما تو...؛ برای عبور از خط کشی هایِ زندگی چه راحت از من گذر کردی...! به راحتی یه یک قدم برایِ تمامِ عمر و بلندای پُلِ تمامِ خاطرات...!!! FARSHID 97/10/21 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
از تو که دور می شوم در میانِ هیاهوی رفتن... می گریزم از خود، از تو، و هرآنچه که مرا مضطرب کرده است.‌‌.. چراغ قرمز عابری هستم که قصدِ سبز شدن ندارد، اما تو...؛ برای عبور از خط کشی هایِ زندگی چه راحت از من گذر کردی...! به راحتی یه یک قدم برایِ تمامِ عمر و بلندای پُلِ تمامِ خاطرات...!!! FARSHID⁦🗞️⁩ 97/10/21 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
🎶🎵 Bahooneh 💢🎼🎤 #Hayedeh زنده یاد هایده...؛ ای قبله من خاک در خانه تو بی منت می مستم ز پیمانه تو ای قبله من خاک در خانه تو در دام توام بی زحمت دانه تو تن خسته و بیمارم درمان منی شور شعر و آوازی در جان منی ای تو هوای هر نفس عشق تو میورزم و بس دل کنده ام از همه کس پناه من تویی و بس تا در دل تو زنده ام از عالمی دل کنده ام در خود رها گشتن خوش است در تو فنا گشتن خوش است ای قبله من خاک در خانه تو بی منت می مستم ز پیمانه تو ای قبله من خاک در خانه تو در دام توام بی زحمت دانه تو تویی تویی بهانه ام شاعر هر ترانه ام شعله شوریدگیم تویی تویی زبانه ام تو نغمه ساز منی صدای آواز منی رمز من و راز منی نقطه آغاز منی بر جان من آتش بزن ای عشق من ای عشق من باید تو باشی آتشم تا تن در این آتش کشم من تو شوم تو قصه ها تا من بسوزانم مرا بی مرگی از تو مردن است این معنی عشق من است ای قبله من خاک در خانه تو در دام توام بی زحمت دانه تو تویی تویی بهانه ام شاعر هر ترانه ام شعله شوریدگیم تویی تویی زبانه ام تو نغمه ساز منی صدای آواز منی رمز من و راز منی نقطه آغاز منی ای تو هوای هر نفس عشق تو میورزم و بس دل کنده ام از همه کس پناه من تویی و بس تا در دل تو زنده ام از عالمی دل کنده ام در خود رها گشتن خوش است در تو فنا گشتن خوش است ای قبله من خاک در خانه تو بی منت می مستم ز پیمانه تو ای قبله من خاک در خانه تو در دام توام بی زحمت دانه تو 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
🎼 Booye Khoobeh Gandom 💢🎤 #Dariush اهل طاعونی ی این قبیله ی مشرقی ام تویی این مسافر شیشه یی شهر فرنگ پوستم از جنس شب ‚ پوست تو از مخمل سرخ رختم از تاوله تن پوش تو از پوست پلنگ بوی گندم مال من هر چی که دارم مال تو یه وجب خاک مال من هرچی میکارم مال تو تو به فکر جنگل آهن و آسمون خراش من به فکر یه اتاق اندازه ی تو واسه خواب تن من خاک منه ساقه ی گندم تن تو تن ما تشنه ترین تشنه ی یک قطره ی آب بوی گندم مال من هر چی که دارم مال تو یه وجب خاک مال من هرچی میکارم مال تو شهر تو شهر قشنگ آدمهاش ترمه قبا شهر من شهر دعا همه گنبداش طلا تن تو مثل تبر تن من ریشه ی سخت تپش عکس یه قلب مونده اما رو درخت بوی گندم مال من هر چی که دارم مال تو یه وجب خاک مال من هرچی میکارم مال تو نباید مرثیه گو باشم واسه خاک تنم تو آخه مسافری خون رگ این جا منم تن من دوست نداره زخمی ی دست تو بشه حالا با هر کی که هست هر کی که نیست داد میزنم بوی گندم مال من هر چی که دارم مال من یه وجب خاک مال من هرچی میکارم مال من 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
🎶 Marge Ghoo 🎤 #Habib زنده یاد حبیب؛ شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد فریبنده زاد و فریبا بمیرد شب مرگ تنها نشیند به موجی رود گوشه ای دور و تنها بمیرد در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب که خود در میان غزل ها بمیرد گروهی بر آن اند که این مرغ شیدا کجا عاشقی کرد ، آنجا بمیرد شب مرگ از بیم آنجا شتابد کز مرگ غافل شود تا بمیرد من این نکته گیرم که باور نکردم ندیدم که قویی به صحرا بمیرد چو روزی به آغوش دریا برآمد شبی هم در آغوش دریا بمیرد تو دریای من بودی آغوش وا کن که می خواهد این قوی زیبا بمیرد شب مرگ از بیم آنجا شتابد کز مرگ غافل شود تا بمیرد من این نکته گیرم که باور نکردم ندیدم که قویی به صحرا بمیرد چو روزی به آغوش دریا برآمد شبی هم در آغوش دریا بمیرد تو دریای من بودی آغوش وا کن که می خواهد این قوی زیبا بمیرد 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
🎹🎵 Gheseh 🎶🎤 #Marjan تو اگه قصه بخوای دل پر غصه بخوای همه شهر برات قصه میگن قصه از این دل پر غصه میگن پس بذار منم برات قصه بگم بگم ای همدم من توی این دشت بزرگ که بهش دنیا میگن چرا من مثل یک شب کور سیاه باید از نور گریزون باشم یا چرا مثل یک زنبور نحیف باید از باد هراسون باشم چرا پس دست نوازشگر باد خرمن زلف منو شونه نکرد یا چرا شادی دنیای شما تو دل غم زده ام خونه نکرد چرا من مثل یک خنیا گر پیر باید از دور زمان دور باشم یا که چون شبنم پاکیزه صبح خالی از تابش یک نوری باشم ببین ای همدم من تو اگه قصه بخوای دل پر غصه بخوای همه شهر برات قصه میگن قصه از این دل پر غصه میگن قصه از این دل پر غصه میگن 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
نبضِ کلماتم را بگیر طپشِ تندِ شعرهایم سطر به سطر برای تو می زند... برای کسی که میراثش غبار کهنه ی لحظه هایی ست در خلوتِ کوچه‌های نوجوانی پیش از آنکه به بن بست رسیده باشد...! پلاکِ آرزوهایم را در آخرین کوچه ی تنهایی جا گذاشته ام... فرد،بی آنکه زوج شود...!!! Farshid 🗞️ 97/10/13 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
🎵🎼 Raze Hamishegi 💢🎤 #Ebi حس همیشه داشتنه نه عشق و دلبستگیه نه قصه گسستنه نه حرف پیوستگیه عادت و عشق و عاطفه هر چه لغت تو عالمه برای حس من و تو یه اسم گنگ و مبهمه تو اینروزای بی کسی اگه به دادم نرسی یه روز می یای که دیر شده نمونده از من نفسی خواستن تو برای من فراتر از روح و تنه راز همیشگی شدن همیشه از تو گفتنه اگر تو مهلتم بدی مهلت مرگو نمی خوام با تو به قصه می رسم همراه لحظه ها می یام همیشه عاجز کلام از گفتن معنی نام هیچ عاشقی عاشقی رو یاد نگرفته از کتاب 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
🎶🎼 Raze Hamishegi 💢⁦🎙️⁩ #Ebi حس همیشه داشتنه نه عشق و دلبستگیه نه قصه گسستنه نه حرف پیوستگیه عادت و عشق و عاطفه هر چه لغت تو عالمه برای حس من و تو یه اسم گنگ و مبهمه تو اینروزای بی کسی اگه به دادم نرسی یه روز می یای که دیر شده نمونده از من نفسی خواستن تو برای من فراتر از روح و تنه راز همیشگی شدن همیشه از تو گفتنه اگر تو مهلتم بدی مهلت مرگو نمی خوام با تو به قصه می رسم همراه لحظه ها می یام همیشه عاجز کلام از گفتن معنی نام هیچ عاشقی عاشقی رو یاد نگرفته از کتاب 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
🎻🎼 Raze Hamishegi 💢⁦🎤 #Ebi حس همیشه داشتنه نه عشق و دلبستگیه نه قصه گسستنه نه حرف پیوستگیه عادت و عشق و عاطفه هر چه لغت تو عالمه برای حس من و تو یه اسم گنگ و مبهمه تو اینروزای بی کسی اگه به دادم نرسی یه روز می یای که دیر شده نمونده از من نفسی خواستن تو برای من فراتر از روح و تنه راز همیشگی شدن همیشه از تو گفتنه اگر تو مهلتم بدی مهلت مرگو نمی خوام با تو به قصه می رسم همراه لحظه ها می یام همیشه عاجز کلام از گفتن معنی نام هیچ عاشقی عاشقی رو یاد نگرفته از کتاب 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
🎶🎼 Khooneh 🎤 #Dariush خونه این خونه ی ویرون واسه من هزار تا خاطره داره خونه این خونه ی تاریک چه روزایی رو به یادم میاره اون روزا یادم نمیره دیوار خونه پر از پنجره بود تا افق همسایه ی ما دریا بود،ستاره بود،منظره بود، خونه،خونه جای بازی برای آفتاب و آب بود پر نور واسه بیداری پر سایه واسه خواب بود پدرم می گفت؛ قدیما کینه هامون رو دور انداخته بودیم توی برف و باد و بارون خونه رو با قلبامون ساخته بودیم خونه عشق مادرم بود که تو باغچه ش گل اطلسی می کاشت خونه روح پدرم بود چیزی رو همپای خونه دوست نداشت سیل غارتگر اومد از تو رودخونه گذشت پلا رو شکست و برد زد و از خونه گذشت دست غارتگر سیل خونه رو ویرونه کرد پدر پیرمو کشت مادر و دیوونه کرد حالا من مونده م و این ویرونه ها پر خشم و کینه ی دیوونه ها منِ زخمی،من خسته،من پاک، می نویسم آخرین حرفو رو خاک کی میاد دست توی دستم بذاره تا بسازیم خونه مون رو دوباره 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
شب به سحر پيوند مي خورد و افسرده همچنان با خواب بيگانه است، اين هاله هاي نوراني و اين پريشاني و دلتنگي گويي هم من و هم تو را در آغوش گرفته اند، كاش نمي شد... اي كاش نمي شد اين بي تو نبودنت، تا تو را در جاي جاي اين هفت توي آسمان نمي خواستم! اي كاش بودي... تا من از تو همان منت و فريب و دروغ هاي پنهاني و زخم زبانهايت را در ناله هاي زندگي ام مي شنيدم... اي كاش... اما افسوس كه از هيچ به هـيچ رسيدم و... سرنوشتم چنين شد...!!! "مرگ خاموش" فرشيد 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
زنده یاد احمد کایا...؛ 🎼 SOYLE 🎙️ #AHMETKAYA 💖💞💕❤️💔🖤🌹🌷🍁🍂🍃 ترجمه ی آهنگ بگو؛ بیرون برف می باره تو دل من بارون می باره گریه نکن عزیز دلم کمی دیگه صبر کن دلم و زیر پا گذاشته و یارم از درونم داره میره گریه نکن دوتا چشمام کمی دیگه صبر کن آی آی آی آی عمرم داره میسوزه...!!! بگو بارون و گِل نخورده به دلم الان تو کجایی و من کجا؟ بگو قبل از اینکه ماه طلوع کنه اشک تو چشمام جمع نشه الان من کجایم و تو کجا؟ بگو بارون بگو قبل از اینکه به دلم بخوری بگو به آسمان ها اون کجاست؟ بگو قبل از اینکه ماه طلوع کنه اشک تو چشمام جمع نشه بگو به آسمان ها اون کجاست؟ آی آی آی آی عمرم داره میسوزه... بگو نگاه کنه شب از بالای کوه ها به حسرت من بگو حتی اگه ندونم که اون کجاست؟! 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
زنده یاد احمد کایا...؛ 🎼 SOYLE 🎙️ #AHMETKAYA 💖💞💕❤️💔🖤🌹🌷🍁🍂🍃 ترجمه ی آهنگ بگو؛ بیرون برف می باره تو دل من بارون می باره گریه نکن عزیز دلم کمی دیگه صبر کن دلم و زیر پا گذاشته و یارم از درونم داره میره گریه نکن دوتا چشمام کمی دیگه صبر کن آی آی آی آی عمرم داره میسوزه...!!! بگو بارون و گِل نخورده به دلم الان تو کجایی و من کجا؟ بگو قبل از اینکه ماه طلوع کنه اشک تو چشمام جمع نشه الان من کجایم و تو کجا؟ بگو بارون بگو قبل از اینکه به دلم بخوری بگو به آسمان ها اون کجاست؟ بگو قبل از اینکه ماه طلوع کنه اشک تو چشمام جمع نشه بگو به آسمان ها اون کجاست؟ آی آی آی آی عمرم داره میسوزه... بگو نگاه کنه شب از بالای کوه ها به حسرت من بگو حتی اگه ندونم که اون کجاست؟! 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
زنده یاد احمد کایا...؛ 🎼 SOYLE 🎙️ #AHMETKAYA 💖💞💕❤️💔🖤🌹🌷🍁🍂🍃 ترجمه ی آهنگ بگو؛ بیرون برف می باره تو دل من بارون می باره گریه نکن عزیز دلم کمی دیگه صبر کن دلم و زیر پا گذاشته و یارم از درونم داره میره گریه نکن دوتا چشمام کمی دیگه صبر کن آی آی آی آی عمرم داره میسوزه...!!! بگو بارون و گِل نخورده به دلم الان تو کجایی و من کجا؟ بگو قبل از اینکه ماه طلوع کنه اشک تو چشمام جمع نشه الان من کجایم و تو کجا؟ بگو بارون بگو قبل از اینکه به دلم بخوری بگو به آسمان ها اون کجاست؟ بگو قبل از اینکه ماه طلوع کنه اشک تو چشمام جمع نشه بگو به آسمان ها اون کجاست؟ آی آی آی آی عمرم داره میسوزه... بگو نگاه کنه شب از بالای کوه ها به حسرت من بگو حتی اگه ندونم که اون کجاست؟! آهنگ کامل با متن:👈IGTV👉 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
منچستریونایتد علاقمند به جذب یانیک کاراسکو هافبک ۲۵ساله دالیان چین می‌باشد. #منچستریونایتد #منچستر #manchesterunited #manchester_united #manu #منچستر ایران#کاراسکو #دالیان_چین #منچستریونایتد ❤️ #سرالکس_فرگوسن #سولشر #oldtrafford
🎼🎵 Bekhoon Emshab 💢🎤 #MohsenChavoshi ⁦❤️⁩💞💕💖💔🖤 بخون امشب تا منم بتونم گریه کنم تا بتونم با تو بخونم گریه کنم می خوام آتیش بگیرم داره سوزه نی میاد دلم از غصه پره اون که رفته ،کی میاد نمی دونم که چی شد چرا ازمن رنجید جای این بی مهری کاش من و می فهمید مردم از زخمایی که خوردم از تنهایی کمکم کن ای دوست مردم از تنهایی واسه خاطر خدا اون و برگردون و شاد کن خاطره این دل سرگردون و نه دیگه به روم نیار که چی اومد به سرم نگو خاطرخواهی چه گلی زد به سرم یا به لیلا برسون این دله مجنون و یا مداوا کن این درده بی درمونو من اسیرم تو فقط لحظه مردن من می تونی وا کنی این یوغ از گردن من 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
🎼🎵 Bekhoon Emshab 💢🎤 #MohsenChavoshi ❤️⁩💞💕💖💔🖤 بخون امشب تا منم بتونم گریه کنم تا بتونم با تو بخونم گریه کنم می خوام آتیش بگیرم داره سوزه نی میاد دلم از غصه پره اون که رفته ،کی میاد نمی دونم که چی شد چرا ازمن رنجید جای این بی مهری کاش من و می فهمید مردم از زخمایی که خوردم از تنهایی کمکم کن ای دوست مردم از تنهایی واسه خاطر خدا اون و برگردون و شاد کن خاطره این دل سرگردون و نه دیگه به روم نیار که چی اومد به سرم نگو خاطرخواهی چه گلی زد به سرم یا به لیلا برسون این دله مجنون و یا مداوا کن این درده بی درمونو من اسیرم تو فقط لحظه مردن من می تونی وا کنی این یوغ از گردن من 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
🎼🎵 Bekhoon Emshab 💢🎤 #MohsenChavoshi ⁦❤️⁩💞💕💖💔🖤 بخون امشب تا منم بتونم گریه کنم تا بتونم با تو بخونم گریه کنم می خوام آتیش بگیرم داره سوزه نی میاد دلم از غصه پره اون که رفته ،کی میاد نمی دونم که چی شد چرا ازمن رنجید جای این بی مهری کاش من و می فهمید مردم از زخمایی که خوردم از تنهایی کمکم کن ای دوست مردم از تنهایی واسه خاطر خدا اون و برگردون و شاد کن خاطره این دل سرگردون و نه دیگه به روم نیار که چی اومد به سرم نگو خاطرخواهی چه گلی زد به سرم یا به لیلا برسون این دله مجنون و یا مداوا کن این درده بی درمونو من اسیرم تو فقط لحظه مردن من می تونی وا کنی این یوغ از گردن من 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
آخرین روزی که سر الکس به عنوان مربی رو سکوی تئاتر رویاها نشسته بود رو یادمه. وقتی رییس آخرین قدمهاش رو تو چمن ورزشگاه برمیداشت رو به وضوح به خاطر دارم. برای من که اولین خاطره ی فوتبالی زندگیم با کاشته بکهام و مشت‌های رییس شروع شده بود، دیدن ترک کردنش خیلی سخت بود ولی از اون بدتر تصور منچستر بی سر الکس بود. به این فکر میکردم که سر فرگی تایم چی میاد. مویس، فن خال چیزی برای ارائه نداشتن و تمام رکوردهامون رو هم نابود کردن. مورینیو هم متاسفانه مناسب این صندلی نبود. ولی این روزها یادگار نود و سه داره خوب نتیجه میگیره. انگار یه قلب جدید به تیم اهدا شده. امیدوارم بزرگترین و دوست داشتنی‌ترین باشگاه فوتبالی دنیا که همیشه برام در حد فوتبال نبود و کلی درس رهبری، مدیریتی، کسب و کاری و احساسی گرفتم رو دوباره تو جایگاه واقعیش ببینم. پ.ن: عکس رو چندین سال پیش بعد جدایی بازنشستگی رییس زدم. پ.ن۲: چند وقت پیش تولدش بود. @imanazad11 #فرگوسن #فوتبال #منچستریونایتد #سرالکس_فرگوسن #ایمان_آزاد #فسفر_خلاق #رهبری #Ferguson #siralexferguson #manchesterunited #football #imanazad #creativephosphorus
ببینید این فیلم چقد قشنگه امروز اتفاقی دیدم تقابل دو اسطوره مردی بزرگ با نگاهی سرشار از غرور همچون پدر و معلمی که حالا با تمام وجود از عظمت فرزند و شاگردش لذت میبرد و احترامی متقابل یادمان نرود:ما کوچکیمان را حفظ میکنیم تا وقتی که شمااز  بزرگیتان سو استفاده نکنید(بهرام بیضایی) #سرالکس_فرگوسن منتظر#کریستیانو بود
"آدمکِ غمگین" صدای عاطفه ها گُنگ است... کَر می کند مرا هرآنچه که به تو نزدیک است... چشم در نگاهِ تو گناهی سنگین است... امشب،همان شبی ست که آسمانش غمگین است... بارانش بی دین است... زمزمه ی بادهایش از دروغ های تکراری در کمین است... بِخواب بِخواب ای آدمک...، که آخرِ عُمرِ پُرغُصه ی ما همین است...!!! |فرشید|🗞️ 97/10/12 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
🍁‌من از باختن خوشم نمی‌آید.هرگز توی زندگی‌ام برای مساوی گرفتن بازی نکرده‌ام. گاهی اوقات باید در فوتبال دست‌هایت را بالا ببری و بگویی بله آنها بهتر از ما هستند اما تا زمانی که بازی‌هایی برای انجام دادن باقی مانده کار تمام نشده است. #تولدت_مبارک #سرالکس_فرگوسن
عمر کوتاه من همان دل باختن به شاپرکی ست... که تمامِ عمرش را به یک شب باخت... بی آنکه بخواهد یا بفهمد...!!! قصه ی شاپرک ها،قصه ی هزار راه رفته به یک شب بیداری ست...! راهِ نرفته ای که از بدو تولد به یک شب رفته است...!!! کوتاه و غمگین... غمگین و غمگین...!!! ⁦🗞️⁩|فرشید| 97/10/3 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
عمر کوتاه من همان دل باختن به شاپرکی ست... که تمامِ عمرش را به یک شب باخت... بی آنکه بخواهد یا بفهمد...!!! قصه ی شاپرک ها،قصه ی هزار راه رفته به یک شب بیداری ست...! راهِ نرفته ای که از بدو تولد به یک شب رفته است...!!! کوتاه و غمگین... غمگین و غمگین...!!! ⁦🗞️⁩|فرشید| 97/10/3 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
عمر کوتاه من همان دل باختن به شاپرکی ست... که تمامِ عمرش را به یک شب باخت... بی آنکه بخواهد یا بفهمد...!!! قصه ی شاپرک ها،قصه ی هزار راه رفته به یک شب بیداری ست...! راهِ نرفته ای که از بدو تولد به یک شب رفته است...!!! کوتاه و غمگین... غمگین و غمگین...!!! ⁦ |فرشید|🗞️ 97/10/3 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
قاب موبايل فوق العاده جذاب سرالكس فرگوسن به مناسبت سالروز تولد اسطوره محبوب منچستر يونايتد 🔱❤️ . . ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ . . اين پست رو حتما براي دوستاي منچستريت بفرست 😍 . . 📱موجود براي تمامي مدل گوشي ها . . . ☑️ چاپ طرح دلخواه و سفارشي شما بروي قاب موبايل ، ماگ ، تيشرت ، پدموس ، فندك و ... . . . 🛵 ارسال به تمام نقاط ایران . . . 💰قیمت : ۴۵ تومان . . . ◾️ كد ١٢٤٤ ◾️ كد ١٢٤٥ . . قاب هاي جذاب : @SportetoPlus . . . 💢 براي سفارش به دايركت پيام دهيد 💢 . . ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ . #soccercase #manu #manchester #manchesterunited #manunited #اسپورتتو #sporteto #منچستر #منچستريونايتد #منچستر_يونايتد #شياطين_سرخ #sportetoplus #قاب #قاب_فوتبالی #قاب_گوشی #گارد_موبایل #قاب_موبایل #قاب_آیفون #فرگوسن #سرالکس_فرگوسن #ferguson #siralexferguson
#سرالکس_فرگوسن منتظر که #رونالدو رد بشه که ببینتش مثل پدری میمونه که بعد از سالها میخواد پسرشو ببینه در عین بزرگی،اما متواضع چه تب و تابی داره برا پایین اومدنش چ احساس غروری میکنه از موفقیت بازیکنش واقعا حیرت انگیزه به بهانه تولد سرالکس فرگوسن پدر فوتبال #فرگسن #رونالدو #منچستریونایتد #فوتبال #اروپا #یونتوس #نانی #پرتغال @cristiano
#اینفوگرافیک اختصاصی #طرفداری به مناسبت #تولد #سرالکس_فرگوسن #مربی افسانه ای #منچستریونایتد بررسی کارنامه #فرگوسن در دوران بازی و مربیگری اش #فوتبال #manu #manchesterunited #ferguson #football #tarafdari #infographic
‌ من از باختن خوشم نمی‌آید.هرگز توی زندگی‌ام برای مساوی گرفتن بازی نکرده‌ام. گاهی اوقات باید در فوتبال دست‌هایت را بالا ببری و بگویی بله آنها بهتر از ما هستند اما تا زمانی که بازی‌هایی برای انجام دادن باقی مانده کار تمام نشده است. #تولدت_مبارک #سرالکس_فرگوسن
این همون گلزن لیگ قهرمانان اروپا سال 1999 دوباره برگشته که این بار بعنوان مربی منچستر رو به جایگاهش برسونه و قهرمان کنه، یه منچستری واقعی خوش اومدی به الترافورد اوله گونار سلسشیر #سلسشر #منچسترايران #منچستر_یونایتد #فرگوسن #سرالکس_فرگوسن #لیگ_جزیره #قهرمانان_اروپا #الترافورد #اوله_گونار_سولسشر
World football FATHER , Sir Alex FERGUSON , Happy Birthday. سرالکس فرگوسن ،پدر فوتبال دنیا ، تولدت مبارک. #manchesterunited #manutd #siralexferguson #england #soccer #football #hbd #premierleague #mufc #سرالکس_فرگوسن #فرگوسن #منچستریونایتد #فوتبال #لیگ_جزیره #تولد
🔺سر الکس فرگوسن پدر فوتبال و اسطوره ابدی منچستریونایتد و فوتبال امروز 77 ساله شد.❤️🎂 به امید اینکه ۱۰۰ سال دیگه هم تو اولدترافورد لبخندشو ببینیم😍 ┅┅┅┅ . . . #گیمنت_سورنا #سرالکس_فرگوسن #سرالکس #فرگوسن #پدرفوتبال #فوتبال #اولترافورد #منچستر #منچستریونایتد #منچستريونايتد #منچستر_یونایتد #اسطوره #تولد #gamenet_sorena #seralexferguson #ferguson #manunited #football #happybirthday #happybirthday 🎂 #manchester #manchesterunited #manchesterunitedfc
در پايان مسابقه تنها چند سانتي متر با جام فاصله داريد در حالي که نمي توانيد آن را لمس کنيد اگر شکست بخوريد و براي بيشتر شما اين بهترين فرصت است. اگر تمام تلاش تان را نکرديد. بهتر است به رختکن برنگرديد!(در رختکن، بين دو نيمه بازي با بايرن در فينال ليگ قهرمانان سال 99) تولدت مبارک اسطوره ... بهترین مربی دنیا ... #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد #manchsterunited #siralexferguson
سر الکس فرگوسن مربی اسطوره ای باشگاه منچستریونایتد امروز 77 ساله شد. #طرفداری #منچستریونایتد #مورینیو #خوزه_مورینیو #فرگوسن #سرالکس_فرگوسن
تولدت مبارک سر الکس دوست داشتنی و فراموش نشدنی.منچستر به تو مدیونه کسب سی و هشت جام بعد از بیست و شش سال.عاشقتم مربی. #سرالکس_فرگوسن #alexferguson #siralexferguson #manchesterunited #manutd #happybirthday
به عنوان کسی که حدود بیست سال (دو دهه) هفته به هفته بازی های یونایتدو دنبال کردم بهترین لحظات عمرمون رو در فوتبال رقم زدی بهترین هارو برات آرزو داریم سر الکس There is only one way, Sir Alex Ferguson way! Happy Birthday Boss @manchesterunited پ ن ۱ : Manchester Is Red پ ن ۲ : Win,Lose Or Draw Man Utd Till I Die پ ن ۳: 😍😘🌷🤩❤🙏 #سرالکس #سرالکس_فرگوسن #siralexferguson #manchesterunited #manchester_is_red
هشتم دیماه؛زادروز فروغ فرخزاد عزیز 🌹🌹🌹💞💕💖💗💓⁦❤️⁩⁦❣️⁩💌💟 ﻣﻦ ﺩﺭ ﭘﻨﺎﻩ ﺷﺐ، ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﺴﯿﻤﺴﺖ ﻣﯽ ﻭﺯﻡ، ﻣﻦ ﺩﺭ ﭘﻨﺎﻩ ﺷﺐ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭ ﻓﺮﻭ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﻡ، ﺑﺎ ﮔﯿﺴﻮﺍﻥ ﺳﻨﮕﯿﻨﻢ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ تو، ﻭ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻠﻬﺎﯼ ﺍﺳﺘﻮﺍﯾﯽ ﺍﯾﻦﮔﺮﻣﺴﯿﺮ ﺳﺒﺰ ﺟﻮﺍﻥ ﺭﺍ... #فروغ_فرخزاد #forough_farokhzad 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
هشتم دیماه؛زادروز فروغ فرخزاد عزیز 🌹🌹🌹💞💕💖💗💓⁦❤️⁩⁦❣️⁩💌💟 ﻣﻦ ﺩﺭ ﭘﻨﺎﻩ ﺷﺐ، ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﺴﯿﻤﺴﺖ ﻣﯽ ﻭﺯﻡ، ﻣﻦ ﺩﺭ ﭘﻨﺎﻩ ﺷﺐ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭ ﻓﺮﻭ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﻡ، ﺑﺎ ﮔﯿﺴﻮﺍﻥ ﺳﻨﮕﯿﻨﻢ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ تو، ﻭ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻠﻬﺎﯼ ﺍﺳﺘﻮﺍﯾﯽ ﺍﯾﻦﮔﺮﻣﺴﯿﺮ ﺳﺒﺰ ﺟﻮﺍﻥ ﺭﺍ... #فروغ_فرخزاد #forough_farokhzad 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
هشتم دیماه؛زادروز فروغ فرخزاد عزیز 🌹🌹🌹💞💕💖💗💓⁦❤️⁩⁦❣️⁩💌💟 ﻣﻦ ﺩﺭ ﭘﻨﺎﻩ ﺷﺐ، ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﺴﯿﻤﺴﺖ ﻣﯽ ﻭﺯﻡ، ﻣﻦ ﺩﺭ ﭘﻨﺎﻩ ﺷﺐ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭ ﻓﺮﻭ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﻡ، ﺑﺎ ﮔﯿﺴﻮﺍﻥ ﺳﻨﮕﯿﻨﻢ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ تو، ﻭ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻠﻬﺎﯼ ﺍﺳﺘﻮﺍﯾﯽ ﺍﯾﻦﮔﺮﻣﺴﯿﺮ ﺳﺒﺰ ﺟﻮﺍﻥ ﺭﺍ... #فروغ_فرخزاد #forough_farokhzad 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
🎼🎵🎹آهنگ جاده عشق؛سال ۷۴ یه زمونی تو دوره ی نوجوونی و جوونی ما این آهنگ سیاوش شمس غوغایی بود برای خودش...بچه های دهه ی پنجاه و اوایل شصت خوب میدونن در مورد چی حرف میزنم،ب یاد قدیما تقدیم ب همه ی شما دوستان...💖💕💞 🎶🎼 Jadeh Eshgh ⁦🎙️⁩ #Siavash_Shams وقت قرار دل بیقرار چشام واسه دیدن تو در انتظار ساعت دیوار تند میره انگار خبر اوردن نمیای برای دیدار دیشب حرفی به تو گفتم بچگی بود پشیمونم تو ببخش منو عزیزم تو ببخش زخم زبونم جاده عشق قرارمون تو این غروب عاشقونه بیا ببین دارم میمرم دارم میشم بی تو دیوونه ساعت شیشه نه نه ساعت هفته قرار ما ساعت 5 بود توی هفته میگن نمیخوای منو ببینی مثل قدیما روبروم تو پارک بشینی به خدا وقتی که دیشب با تو درد دل میکردم نمیدونستم که داشتم عشقم باطل میکردم جاده عشق قرارمون تو این غروب عاشقونه بیا ببین دارم میمرم دارم میشم بی تو دیوونه تمام دیروز حتی پریروز همه پس اندازم با پول کار هر روز رفتم مغازه 1 جین خریدم واسه قرارمون هزار نقشه کشیدم اما نقشه های دیروز همشون نقش بر آب شد به خدا قسم که دنیا تو غروب سرم خراب شد جاده عشق قرارمون تو این غروب عاشقونه بیا ببین دارم میمرم دارم میشم بی تو دیوونه 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
🎼🎵🎹آهنگ جاده عشق؛سال ۷۴ یه زمونی تو دوره ی نوجوونی و جوونی ما این آهنگ سیاوش شمس غوغایی بود برای خودش...بچه های دهه ی پنجاه و اوایل شصت خوب میدونن در مورد چی حرف میزنم،ب یاد قدیما تقدیم ب همه ی شما دوستان...💖💕💞 🎶🎼 Jadeh Eshgh ⁦🎙️⁩ #Siavash_Shams وقت قرار دل بیقرار چشام واسه دیدن تو در انتظار ساعت دیوار تند میره انگار خبر اوردن نمیای برای دیدار دیشب حرفی به تو گفتم بچگی بود پشیمونم تو ببخش منو عزیزم تو ببخش زخم زبونم جاده عشق قرارمون تو این غروب عاشقونه بیا ببین دارم میمرم دارم میشم بی تو دیوونه ساعت شیشه نه نه ساعت هفته قرار ما ساعت 5 بود توی هفته میگن نمیخوای منو ببینی مثل قدیما روبروم تو پارک بشینی به خدا وقتی که دیشب با تو درد دل میکردم نمیدونستم که داشتم عشقم باطل میکردم جاده عشق قرارمون تو این غروب عاشقونه بیا ببین دارم میمرم دارم میشم بی تو دیوونه تمام دیروز حتی پریروز همه پس اندازم با پول کار هر روز رفتم مغازه 1 جین خریدم واسه قرارمون هزار نقشه کشیدم اما نقشه های دیروز همشون نقش بر آب شد به خدا قسم که دنیا تو غروب سرم خراب شد جاده عشق قرارمون تو این غروب عاشقونه بیا ببین دارم میمرم دارم میشم بی تو دیوونه 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
کسانی که در روز شکست پشت ما نیستند، حق ندارند در روز پیروزی کنار ما باشند. 👤 #سرالکس_فرگوسن 💎
🎵🎼 Khoda Ro Che Didi 💢🎙️ #RezaSadeghi خدا رو چه دیدی ، شاید با تو باشم شاید با نگاهت از این غم رها شم خدا رو چه دیدی ، شاید غصه رد شد دلم راه و رسم این عشق رو بلد شد هنوز بی قرارم به یاد نگاهت ، نشستم تو بارون بازم چشم به راهت هنوز بی قرارم به یاد نگاهت ، نشستم تو بارون بازم چشم به راهت خدا رو چه دیدی ، تو شاید بمونی شاید غصه هامو ، تو چشمام بخونی خدا رو چه دیدی ، شاید دل سپردی شاید عشقمون رو تو از یاد نبردی هنوز بی قرارم به یاد نگاهت ، نشستم تو بارون بازم چشم به راهت هنوز بی قرارم به یاد نگاهت ، نشستم تو بارون بازم چشم به راهت تو ترسی نداری از عشق و جدایی ، می خوای پر بگیری به سمت رهایی برای تو موندن دلیلی نداره ، برات حرف رفتن شده راه چاره خدا رو چه دیدی ، تو شاید بمونی شاید غصه هامو ، تو چشمام بخونی خدا رو چه دیدی ، شاید دل سپردی شاید عشقمون رو تو از یاد نبردی خدا رو چه دیدی ، خدا رو چه دیدی 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
🎼 Koocheh Melli 🎤 #RezaYazdani هنوز عکس فردین به دیوارشه هنوز پرسه تو لاله‌زار کارشه تو رویاش هنوز هم بلیت می‌خره می‌گه این چهارشنبه رو می‌بره تو جیب‌هاش بلیت‌های بازندگی روی شونه‌هاش کوهه این زندگی حواسش تو سی سال پیش گم شده دلش زخمی حرف مردم شده سر کوچه ملّی یه مرده یه مرد که سی سال پیش ساعتش یخ زده نمی‌دونه دنیا چه رنگی شده نمی‌دونه کی رفته کی اومده سر کوچه ملّی یه مرده یه مرد تو یه پالتوی کهنه‌ی عهد بوق داره عابرها رو نگاه می‌کنه که رد می‌شن از کوچه‌های شلوغ هنوز عکس فردین به دیوارشه خراباتی خوندن هنوز کارشه یه عالم ترانه تو سینه‌ش داره قدم‌هاشو تو لاله‌زار می‌شمره دلش از تئاترهای بسته پره چش‌هاش از نگاه‌های خسته پره هنوز فکر چهارشنبه‌ی بردنه یه عمره که باخت‌هاشو رج می‌زنه سر کوچه ملّی یه مرده یه مرد که سی سال پیش ساعتش یخ زده نمی‌دونه دنیا چه رنگی شده نمی‌دونه کی رفته کی اومده سر کوچه ملّی یه مرده یه مرد تو یه پالتوی کهنه‌ی عهد بوق داره عابرها رو نگاه می‌کنه که رد می‌شن از کوچه‌های شلوغ 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
🎼 Shab E Khoon 🎤 #Dariush ببین، ببین ،این گریه ی یه مرده مردی که گریه هاش ظهور درده ببین ، ببین ، این آخرین صدای این بی صدا شب خون کوچه گرده قلب پاییزی من باغ دلواپسیه خوندنم ترانه نیست هق هقِ بی کسیه شب من باهجرت تو شب معراج عذابه تو نباشی موندن من مثل پرواز تو خوابه مرگِ غرورمو ببین زوال غمگین شعر و شکوفه و نوره زوال قلبمو ببین تنها تو می بینی چشم شب و زمین کوره تو نباشی کی با اشکم فال خوب و بد بگیره کی منو از سایه های این شب ممتد بگیره بی تو با این در به در هق هقِ شب گریه هاست مرد غمگین صدا بی تو مرد بی صداست 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
چشم در انتظار راهی پشت تمام پلک های دلتنگی، کسی هست... که نه دیده می‌شود و نه پنهان...! عزیزم،یادم رفته بود که برای دیدن تو...، نه پلکی زده می شود و نه راهی پیدا...! همیشه پشت تمام چشم های پلک نزده، تصویری از تو نشسته است...! همان قدر زیبا، همان قدر غمگین...!!! قابی ست از تو...؛ دلتنگ تر از باران... غرق شده در دریا...!!! |فرشید|🗞️ 97/9/29 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
در اولین مسابقه ای ک مربی گری کردم دعا کردم و از خدا خواستم برنده شویم اما نشدیم فهمیدم تیم مقابل هم خدا دارد پس از ان تلاش کردم .. #سرالکس_فرگوسن
🎵 Koohe Yakh ⁦🎙️⁩ #Ebi تو سرزمین یخها پر از سکوت غمناک همیشه باد قطبی همیشه برف و کولاک رو سردی لب من ملال غم نشسته توفان وحشی شب کوه یخ و شکسته کوه یخم من که رو آب شدم شناور داغ حوادث می کنه آبم سراسر کوه یخم من که رو آب شدم شناور داغ حوادث می کنه آبم سراسر نه جنگل سبز نه باغ گل ها نه کوه سنگی نه دشت و صحرا همیشه اینجا کولاک و باده نه کلبه پیداست نه ختم جاده بهارو اینجا کسی ندیده زمین قطبی همش سپیده بهارو اینجا کسی ندیده زمین قطبی همش سپیده نه جنگل سبز نه باغ گل ها نه کوه سنگی نه دشت و صحرا همیشه اینجا کولاک و باده نه کلبه پیداست نه ختم جاده بهارو اینجا کسی ندیده زمین قطبی همش سپیده بهارو اینجا کسی ندیده زمین قطبی همش سپیده 💔🍁#من_زنده_نیستم 🖤🍂 #فرشید #دلنوشته #تنهایی #غم #سکوت #خاطرات #عشق #موسیقی #هنر #فروغ_فرخزاد #سرالکس_فرگوسن #منچستریونایتد 🔱💞#شیاطین_سرخ 🔱🔥#اولدترافورد 🔱💖 #داریوش_اقبالی #ابی #گوگوش #سیاوش_قمیشی #نوستالژی #پاییز #آفریننده_عشق #شعر_نو #اشک #باران #نقاشی_زندگی #ژوبین #برگهای ِ_ژوبین🍁🍂🍃#احمدکایا
next page →