#سلامتی_همه_خوبا_که_بدشون_ماییم

17 posts

Loading...
پشت دریا شهریست که یک دوست در آن جا دارد هر کجا هست به هر فکر، به هر کار ،به هر حال،عزیز است خدایا تو نگهدارش باش. #سلامتی_رفیقای_بی ‌ادعا_بامرام#سلامتی_دوست_واقعی #سلامتی_رفیقای_خاکی #سلامتی_همه_خوبا_که_بدشون_ماییم #سلامتی دوست_که_جای_داداش_مارو_دارن#
هـر چـی کـه هستـی بـاش زن یـا مـردی فـرقـی نمیکنـه فقـط مـرام و معـرفت داشتـه بـاش نامــرد نبــاش و نـامــردی نکــن بـه سلامتیـه بـا معـرفتـا و بـا مـرامـاش #رفیقام_کم_باشن_اما_تک_باشن ❤❤❤ #سلامتی_هرچی_رفیق_با_معرفته #سلامتی_همه_خوبا_که_بدشون_ماییم #داریوش_اقبالی
ݥَـݧ ݥَـسـت بـودَݥ أݥـآ پَــسـت نَـبؤدݥ 😦 سـَر کـار بُـــودَݥ أݥـآ سَـڔ بـآڔ نَــبؤدَݥ😏 بـیکـآڔ بُــؤدَݥ أݥـآ بـے عـآڔ نَــبؤدَݥ💥 بـے کَـس بُــؤدَݥ أݥـآ نـآکَـس نَــبؤدَݥ👀 شـآیَـد بـے صَـفآ بــُؤدَݥ أݥـآ بـے ؤَفـآ نَــبؤدَݥ💕 هَـݥش دَݪ تَــنگ بُــؤدَݥ أݥـآ دِݪ سَـنگ نَــبؤدَݥ🤘 خُـݪآصِـہ ڪُـنَݥ😓 شـآیَـد خِـيݪے ݥَـڔد نَــبؤدَݥ أݥـآ نـآݥَـڔد هَـݦ نَــبؤدݥ💛💛 #سلامتی_همه_خوبا_که_بدشون_ماییم #سلامتی_همه_باوجودا #سلامتی_تنهایی #سلامتی_تک_پر_ها #سلامتی_بی_کسا #سلامتی_مشتیا #سلامتی_بامعرفتا #سلامتی_بامراماش ♥️🖤
Don't change yourself so that other people will like you Be yourself so that right people will love you!♱∝ خودتو تغییر نده تا دیگران ازت خوششون بیاد خودت باش تا آدمای خوب عاشقت بشن◃☻ @akbarhamedani18__ @akbarhamedani18__ @akbarhamedani18__ #خدایاشکرت #سلامتی_۱۲۵بازا #سلامتی_همه_خوبا_که_بدشون_ماییم @akbarhamedani18__
قَبول دارم کهنه شده ام آنقدر کــهنه ؛ کــه می شوَد رویِ گَرد و خاک تَنـَم یــادگـاری نوشت خیالی نیست تو هم بنویس و برو #به_رسم_رفاقت_برای_هم_دعا_کنیم 💕💎 #سلامتی_همه_خوبا_که_بدشون_ماییم #یا_رفیق_من_لا_رفیق_له #مشتی_باشیم#باهرکی_مث_خودش #تنهایی_قشنگ_نیست #غلامعلی ام🌼🌸 #علی_علی