#علم

727,841 posts

Loading...
‌♨️ بر اساس حکم عقل و ارشاد قرآن و روایات، همه حجت‌های #خدا با سه نشانه و دلیل اصلی شناخته می‌شن و سید #احمدالحسن (ع) هم با همین سه نشانه ثابت کردن که یمانی موعود (ع) و وصی و فرستاده #امام_زمان (ع) هستن: . ۱. معرفی‌نامه الهی (نص): حجت الهی باید معرفی‌نامه‌ای از طرف خدا یا حجت‌های سابق الهی ارائه کنه تا معلوم بشه که واقعا برگزیده خداست. روایات زیادی هم داریم که تاکید کردن صاحب الامر (ع) با وصیت پیامبر (ص) شناخته می‌شه. . 👈 سید احمد الحسن (ع) اولین و تنها کسی هستن که برای اثبات حقانیتشون به وصیت پیامبر (ص) استناد کردن. این وصیت به تصریح پیامبر (ص) نگهدارنده از گمراهیه و با اینکه توی معتبرترین کتب شیعه از جمله غیبت شیخ طوسی (ص ۳۰۰) وجود داشته، به خواست خدا از #چشم مدعی‌های دروغین محفوظ بوده. ‌. خود خدا و اولیائش هم به حق این صاحب وصیت شهادت میدن. هزاران نفر اهل بیت (ع) رو توی رؤیای_صادقه و یا مکاشفه دیدن که ایشون رو تایید می‌کنن. . ۲. علم الهی: حجت خدا لازمه به دین حقیقی خدا و راه‌های ملکوت علم کافی داشته باشه تا بتونه مردم رو از تاریکی‌های دنیا به سمت خدا #رهبری کنه؛ پس علمی داره که بقیه ندارن. . 👈 سید یمانی (ع) توی کتاب‌های متعددشون، گره‌های فهم کتب آسمانی و روایات رو به #زیبایی باز کردن و حتی با استفاده از علوم #روز ، نشون دادن که هیچ تعارضی بین #علم و دین نیست. ایشون همچنین بارها بزرگان حوزه را به #مناظره و حتی مباهله دعوت کردن، اما جز تکفیر جوابی نشنیدن! ‌ ‌. ۳. دعوت به حاکمیت خدا: عالم متعلق به خداست و حاکمیت خدا فقط وقتی روی زمین محقق میشه که خلیفه خدا در راس امور باشه و با علم و عصمتی که خدا بهش داده، جامعه بشری رو به سمت سعادت #دنیا و آخرت رهبری کنه ... ‌ ‌. 👈 دعوت یمانی تنها دعوتیه که همه اشکال حکومت، اعم از پادشاهی و دموکراسی رو نفی می‌کنه و فقط حکومت امامِ نصب شده از جانب خدا رو قبول داره. . ➕ با اینکه معجزه از نشانه‌های اصلی شناخت نیست، اما کرامات و معجزات زیادی هم از سید (ع) دیده شده، تا جایی که معاندین ایشون را متّهم به سحر و جادو کردن! ‌. توضیحات بیشتر درباره ادله دعوت رو توی پست‌های بعدی می‌تونید مطالعه کنید ... . . . . . 📣 #یمانی موعود سید #احمد_الحسن ظهور کرد 📣 #احمدالحسن_فرستاده_امام_مهدی ‌📣 #یمانی_ظهور_کرد . . ‌پیج موسسه وارثین ملکوت: @varesin13 ‌. . . . . . . . #انتظار #دل #ورزش #هدف #جوان #ایرانی #دانشجو #دانشگاه #هنرمند #مصاف #رهبری #ناب #کلیپ #خواننده #مشهد #تهران
‌♨️ بر اساس حکم عقل و ارشاد قرآن و روایات، همه حجت‌های #خدا با سه نشانه و دلیل اصلی شناخته می‌شن و سید #احمدالحسن (ع) هم با همین سه نشانه ثابت کردن که یمانی موعود (ع) و وصی و فرستاده #امام_زمان (ع) هستن: . ۱. معرفی‌نامه الهی (نص): حجت الهی باید معرفی‌نامه‌ای از طرف خدا یا حجت‌های سابق الهی ارائه کنه تا معلوم بشه که واقعا برگزیده خداست. روایات زیادی هم داریم که تاکید کردن صاحب الامر (ع) با وصیت پیامبر (ص) شناخته می‌شه. . 👈 سید احمد الحسن (ع) اولین و تنها کسی هستن که برای اثبات حقانیتشون به وصیت پیامبر (ص) استناد کردن. این وصیت به تصریح پیامبر (ص) نگهدارنده از گمراهیه و با اینکه توی معتبرترین کتب شیعه از جمله غیبت شیخ طوسی (ص ۳۰۰) وجود داشته، به خواست خدا از #چشم مدعی‌های دروغین محفوظ بوده. ‌. خود خدا و اولیائش هم به حق این صاحب وصیت شهادت میدن. هزاران نفر اهل بیت (ع) رو توی رؤیای_صادقه و یا مکاشفه دیدن که ایشون رو تایید می‌کنن. . ۲. علم الهی: حجت خدا لازمه به دین حقیقی خدا و راه‌های ملکوت علم کافی داشته باشه تا بتونه مردم رو از تاریکی‌های دنیا به سمت خدا #رهبری کنه؛ پس علمی داره که بقیه ندارن. . 👈 سید یمانی (ع) توی کتاب‌های متعددشون، گره‌های فهم کتب آسمانی و روایات رو به #زیبایی باز کردن و حتی با استفاده از علوم #روز ، نشون دادن که هیچ تعارضی بین #علم و دین نیست. ایشون همچنین بارها بزرگان حوزه را به #مناظره و حتی مباهله دعوت کردن، اما جز تکفیر جوابی نشنیدن! ‌ ‌. ۳. دعوت به حاکمیت خدا: عالم متعلق به خداست و حاکمیت خدا فقط وقتی روی زمین محقق میشه که خلیفه خدا در راس امور باشه و با علم و عصمتی که خدا بهش داده، جامعه بشری رو به سمت سعادت #دنیا و آخرت رهبری کنه ... ‌ ‌. 👈 دعوت یمانی تنها دعوتیه که همه اشکال حکومت، اعم از پادشاهی و دموکراسی رو نفی می‌کنه و فقط حکومت امامِ نصب شده از جانب خدا رو قبول داره. . ➕ با اینکه معجزه از نشانه‌های اصلی شناخت نیست، اما کرامات و معجزات زیادی هم از سید (ع) دیده شده، تا جایی که معاندین ایشون را متّهم به سحر و جادو کردن! ‌. توضیحات بیشتر درباره ادله دعوت رو توی پست‌های بعدی می‌تونید مطالعه کنید ... . . . . . 📣 #یمانی موعود سید #احمد_الحسن ظهور کرد 📣 #احمدالحسن_فرستاده_امام_مهدی ‌📣 #یمانی_ظهور_کرد . . ‌پیج موسسه وارثین ملکوت: @varesin13 ‌. . . . . . . . #انتظار #دل #ورزش #هدف #جوان #ایرانی #دانشجو #دانشگاه #هنرمند #مصاف #رهبری #ناب #کلیپ #خواننده #مشهد #تهران
‌♨️ بر اساس حکم عقل و ارشاد قرآن و روایات، همه حجت‌های #خدا با سه نشانه و دلیل اصلی شناخته می‌شن و سید #احمدالحسن (ع) هم با همین سه نشانه ثابت کردن که یمانی موعود (ع) و وصی و فرستاده #امام_زمان (ع) هستن: . ۱. معرفی‌نامه الهی (نص): حجت الهی باید معرفی‌نامه‌ای از طرف خدا یا حجت‌های سابق الهی ارائه کنه تا معلوم بشه که واقعا برگزیده خداست. روایات زیادی هم داریم که تاکید کردن صاحب الامر (ع) با وصیت پیامبر (ص) شناخته می‌شه. . 👈 سید احمد الحسن (ع) اولین و تنها کسی هستن که برای اثبات حقانیتشون به وصیت پیامبر (ص) استناد کردن. این وصیت به تصریح پیامبر (ص) نگهدارنده از گمراهیه و با اینکه توی معتبرترین کتب شیعه از جمله غیبت شیخ طوسی (ص ۳۰۰) وجود داشته، به خواست خدا از #چشم مدعی‌های دروغین محفوظ بوده. ‌. خود خدا و اولیائش هم به حق این صاحب وصیت شهادت میدن. هزاران نفر اهل بیت (ع) رو توی رؤیای_صادقه و یا مکاشفه دیدن که ایشون رو تایید می‌کنن. . ۲. علم الهی: حجت خدا لازمه به دین حقیقی خدا و راه‌های ملکوت علم کافی داشته باشه تا بتونه مردم رو از تاریکی‌های دنیا به سمت خدا #رهبری کنه؛ پس علمی داره که بقیه ندارن. . 👈 سید یمانی (ع) توی کتاب‌های متعددشون، گره‌های فهم کتب آسمانی و روایات رو به #زیبایی باز کردن و حتی با استفاده از علوم #روز ، نشون دادن که هیچ تعارضی بین #علم و دین نیست. ایشون همچنین بارها بزرگان حوزه را به #مناظره و حتی مباهله دعوت کردن، اما جز تکفیر جوابی نشنیدن! ‌ ‌. ۳. دعوت به حاکمیت خدا: عالم متعلق به خداست و حاکمیت خدا فقط وقتی روی زمین محقق میشه که خلیفه خدا در راس امور باشه و با علم و عصمتی که خدا بهش داده، جامعه بشری رو به سمت سعادت #دنیا و آخرت رهبری کنه ... ‌ ‌. 👈 دعوت یمانی تنها دعوتیه که همه اشکال حکومت، اعم از پادشاهی و دموکراسی رو نفی می‌کنه و فقط حکومت امامِ نصب شده از جانب خدا رو قبول داره. . ➕ با اینکه معجزه از نشانه‌های اصلی شناخت نیست، اما کرامات و معجزات زیادی هم از سید (ع) دیده شده، تا جایی که معاندین ایشون را متّهم به سحر و جادو کردن! ‌. توضیحات بیشتر درباره ادله دعوت رو توی پست‌های بعدی می‌تونید مطالعه کنید ... . . . . . 📣 #یمانی موعود سید #احمد_الحسن ظهور کرد 📣 #احمدالحسن_فرستاده_امام_مهدی ‌📣 #یمانی_ظهور_کرد . . ‌پیج موسسه وارثین ملکوت: @varesin13 ‌. . . . . . . . #انتظار #دل #ورزش #هدف #جوان #ایرانی #دانشجو #دانشگاه #هنرمند #مصاف #رهبری #ناب #کلیپ #خواننده #مشهد #تهران
فالو کردی؟👈@fact.ironi @fact.ironi حقایق عجیب و شگفت انگیز
الشيخة ام الحارث لجلب الحبيب وخطف العقل وروح الحبيب الى حبيبته او العكس لكن من الشروط اللازمةللاتمام ان تكون النية الحلال لانه جلب للخطوبة والزواج وليس للتهريج لا سمح الله مسائل لجلب الرزق في البيع والشراء مسائل في المحبة بين الزوجين ومسائل في المحبة بين جميع الناس ومسائل بين المتباغضين والقاء المحبة بينهم ومسائل في حل المشاكل المستعصية بين الزوجين ومسائل لعلاج الذي يمقت زوجته ويكرهها ومسائل في فسخ الخطوبة في حالة عدم قبول احد الطرفين بالطرف الآخر ومسائل في علاج اي مسحور ومسائل في علاج المصروع ومسائل في علاج التابعة وقطعها من اصلها ومسائل في علاج المربوط عن النساء واصدق واقوى واسرع كشف عن طريق الهاتف مباشرة للتواصل واتس اب (٠٠٩٥٣٧٤٣٤٢٨٥١) الكويت #قطر #السعودية #دبي #العين #ابوظبي #قطريات #عمان #عماني #عمانيات #قطريات_ستايل #قطريات_الدوحة #سعوديةوافتخر 💚#سعوديات #عجمان #الجميرة #الدوحة #عجمان_وكأنك_تراها_لاول_مره #كويتيات #امارات #اماراتيات #اماراتية #يمنية_صنعانية_ابية_تعزيه_لهجات_مشعات_رمزيات_شبابية_اليمن_شباب_اليمن -بنات_اليمن_السعيد#دبي_ابوظبي_العين_الشارجة_عجمان_الفجيرة_راس_الخيمة #سعوديات_توب #سعوديات_كشخة #عماني #قطر #روحانيات #ابراج_اليوم #فلك #علم
ما الفرق بين التعايش و الإستسلام للواقع ١.التعايش هو الاصرار على اكمال الحياة او محاولة اكمالها بشكل طبيعي مع محاولة ايجاد طريقة اما لمقاومة المشكلة وردعها او التأقلم معها بدون ضرر ويكون التعايش= التكيف مع واقع الحياة مع المحاولة وتغيير الحياة الى واقع افضل متى يكون التأقلم والتعايش مع الواقع نقمة ومتى يكون نعمة؟ يكون نقمة وشر، حين يكون تأقلما مع الظلم؛ او مع الشر؛ او مع الاثم.. ويكون نعمة حين يكون مع طبيعة مختلفة او ناس مختلفين.. ٢.الاستسلام فهو اعتراف بالهزيمة والانصياع للمشكلة او الازمة الاستسلام=ان تصبح محلك سر ولاتحاول ان تغير شيءو أن الناس يضطرون للتوائم مع الأشياء التي يشعرون أنهم عالقون بها، بمعنى أنها اصبحت أمرا حياتيا عليهم التعامل معها، خاصة تلك الحالات التي لا يمكنهم الهروب منها فعليا وامور مرشحة للاستمرار بشكل مستقر. إذا كان لديك مدير  جديد في العمل، أو إذا كان عليك أن تبدأ نظامًا غذائيًا جديدًا، أو كنت على وشك أن يكون لديك طفل جديد، فإن نظام المناعة النفسي لديك من المحتمل أن يرفض في البداية، ثم لا يلبث أن يجعلك تشعر بتحسن حول أي جانب غير سار من هذه الحقائق الجديدة بمجرد أن تترسخ في الواقع”. تجنب الاستسلام ينبغي على الفرد أن يحاول تجنب الاستسلام للظروف الصعبة، والعمل على محاولة حلّ المشكلات في الحياة، أو الابتعاد عنها، والمحافظة على المثابرة والقوة، حيث إنّ الأمور الصعبة والأوقات السيئة سبتقى من الماضي، لذلك يجب النظر إلى المستقبل والافتخار بالطريقة التي تمّ التعامل بها مع الظروف كيف تكون ..مواجهة الواقع. وعدم الاستسلام للحياة السلبيه ينبغي على الفرد أن يواجه الواقع، فمن المعروف أنّ الأشخاص عادةً يفضلون الابتعاد عن مواجهة الحياة، حيث تُعدّ مواجهة الواقع مفتاح القدرة على مواجهة صعوبات الحياة، وسيصبح لدى الفرد قواعد تساعده على تطوير قدرته في التعامل بشكلٍ أفضل مع الحياة، وتصبح الأمور التي كان يعتبرها صعبةً أسهل، كما يصبح ما كان يخيفه مألوفاً له، ويستطيع السيطرة على حياته، وتزيد ثقته بنفسه، وبالتالي سيستطيع التأقلم مع صعوبات الحياة.[١]#علم نفس@
‌♨️ بر اساس حکم عقل و ارشاد قرآن و روایات، همه حجت‌های #خدا با سه نشانه و دلیل اصلی شناخته می‌شن و سید #احمدالحسن (ع) هم با همین سه نشانه ثابت کردن که یمانی موعود (ع) و وصی و فرستاده #امام_زمان (ع) هستن: . ۱. معرفی‌نامه الهی (نص): حجت الهی باید معرفی‌نامه‌ای از طرف خدا یا حجت‌های سابق الهی ارائه کنه تا معلوم بشه که واقعا برگزیده خداست. روایات زیادی هم داریم که تاکید کردن صاحب الامر (ع) با وصیت پیامبر (ص) شناخته می‌شه. . 👈 سید احمد الحسن (ع) اولین و تنها کسی هستن که برای اثبات حقانیتشون به وصیت پیامبر (ص) استناد کردن. این وصیت به تصریح پیامبر (ص) نگهدارنده از گمراهیه و با اینکه توی معتبرترین کتب شیعه از جمله غیبت شیخ طوسی (ص ۳۰۰) وجود داشته، به خواست خدا از #چشم مدعی‌های دروغین محفوظ بوده. ‌. خود خدا و اولیائش هم به حق این صاحب وصیت شهادت میدن. هزاران نفر اهل بیت (ع) رو توی رؤیای_صادقه و یا مکاشفه دیدن که ایشون رو تایید می‌کنن. . ۲. علم الهی: حجت خدا لازمه به دین حقیقی خدا و راه‌های ملکوت علم کافی داشته باشه تا بتونه مردم رو از تاریکی‌های دنیا به سمت خدا #رهبری کنه؛ پس علمی داره که بقیه ندارن. . 👈 سید یمانی (ع) توی کتاب‌های متعددشون، گره‌های فهم کتب آسمانی و روایات رو به #زیبایی باز کردن و حتی با استفاده از علوم #روز ، نشون دادن که هیچ تعارضی بین #علم و دین نیست. ایشون همچنین بارها بزرگان حوزه را به #مناظره و حتی مباهله دعوت کردن، اما جز تکفیر جوابی نشنیدن! ‌ ‌. ۳. دعوت به حاکمیت خدا: عالم متعلق به خداست و حاکمیت خدا فقط وقتی روی زمین محقق میشه که خلیفه خدا در راس امور باشه و با علم و عصمتی که خدا بهش داده، جامعه بشری رو به سمت سعادت #دنیا و آخرت رهبری کنه ... ‌ ‌. 👈 دعوت یمانی تنها دعوتیه که همه اشکال حکومت، اعم از پادشاهی و دموکراسی رو نفی می‌کنه و فقط حکومت امامِ نصب شده از جانب خدا رو قبول داره. . ➕ با اینکه معجزه از نشانه‌های اصلی شناخت نیست، اما کرامات و معجزات زیادی هم از سید (ع) دیده شده، تا جایی که معاندین ایشون را متّهم به سحر و جادو کردن! ‌. توضیحات بیشتر درباره ادله دعوت رو توی پست‌های بعدی می‌تونید مطالعه کنید ... . . . . . 📣 #یمانی موعود سید #احمد_الحسن ظهور کرد 📣 #احمدالحسن_فرستاده_امام_مهدی ‌📣 #یمانی_ظهور_کرد . . ‌پیج موسسه وارثین ملکوت: @varesin13 ‌. . . . . . . . #انتظار #دل #ورزش #هدف #جوان #ایرانی #دانشجو #دانشگاه #هنرمند #مصاف #رهبری #ناب #کلیپ #خواننده #مشهد #تهران
هوش مصنوعي تكنولوژي جنجالي ايه ! حتما ماجراي جنگ آدم ها و ربات ها رو شنيديد و حتما اخطار خيلي از دانشمندان در مورد پيشرفت هوش مصنوعي به گوشتون خورده. . 🧠به نظر شما پيشرفت هوش مصنوعي به ضرر آدم هاست يا به نفعشون؟
‏تهوى العين من يعجبها .. ‏و يهوى العقل من يفهمه .. ‏أما الروح فلا تهوى إلا من يشبهها . الثقوب السوداء#فيزياءالكون الفيزياء #علم الفلك #جاليليو #الفلكي الجاذبية الأرضية #علماء العصر الحديث سيتيفنغ هوكنغ#اينشتاين #النظرية النسبية #انعدام الجاذبية #الديناميكا #الديناميكا الحرارية #نشأت الكون سارة_حكمي_
در دره Jatinga در هند، چندین قرن است که پرنده ها رفتار عجیبی دارند: آنها در ارتفاع بسیار پائین پرواز کرده و گاهی روی زمین سقوط کرده و بیهوش می شوند.دلیل رفتار بسیار عجیب آنها در این منطقه می تواند برای ناهنجاری های مربوط به ژئوفیزیک باشد! #علم #علمی #بدانیم #دانستنی #فیزیک #فیزیک #شیمی #بدانیم_و_آگاه_باشیم #پزشکی #سلامت #سلامتی #تاریخ
@fact_secrets . بیاین در مصرف آب صرفه جویی کنیم 😂😂 . ____________________________ 📍مارو‌به دوستان خود معرفی کنید❤️ 📍تگ و لایک یادتون نره 😇 👤مهربانید که با درج منبع کپی مفرمایید🌸 _____________________________ ‏Follow 👉🏻 | @fact_secrets | ‏Follow 👉🏻 | @fact_secrets | ‏Follow 👉🏻 | @fact_secrets | ‏Follow 👉🏻 | @fact_secrets | ______________________________ . #دانستنی #علم #سرگرمی #جالب #فکت #شگفتی #پیکوباکس #دانستنیها #دانش #خبر #اخبار #ایران #فکت #جهان #حقایق #تاریخ #مطالعه #عجیب #ترس #حقایق #اسرار #علمی #دانش #تکنولوژی #قدیمی #عجایب #آیامیدانید #دانستنیهای_عجیب #پزشکی #آموزش
. یه تعداد اندکی از انسانها هستند که بزرگند ، بزرگ منش هستند . #همیار و دلگرمی هستند. ممکنه یه عالمه لقب زیبا داشته باشن ولی نمیذارن تو دوستیا و رفاقتهای سالمشون ، کسی از نگاه بالا به بقیه نظر کنه .... در مقابل یه عده انسان ممکنه هیچی نباشن ولی ادای #باکلاس بودن رو خوب دربیارن.... دوستان من از نوع اول هستند ... بی ادعا، پر تلاش ، صاحب #علم و #دانش و درجه و مقام و در عین حال #دوست و #رفیق بینظیر .... کسانی که باهاشون راحتی و احساس بدی از راحت بودن باهاشون نداری .... یه عده هم دقیقا برعکسند #لیاقت روابط صمیمانه رو ندارند .... من دوستانم و همکارانم رو از نوع اول انتخاب میکنم و بهشون افتخار میکنم..... شما برای انتخاب #دوست و #همکار چکار میکنید؟ پانوشت: عزیزانی که در عکس میبینید از دوستان و همکاران بینظیر من هستند که بعد از #سمینار کلی کمک کردند به من... منتظر موندند بی ادعا، از تک تکشون تشکر میکنم برای اینکه در زندگیم حضور مثبت دارند و باعث حس خوب و دلگرمی من هستند . خانم ژاله حیدری @heidariizhale خانم زهرا صدیقی @zehnetazeh آقای امیر زمانیها @amir.zamaniha آقای شهریار ناصح @shahriar_naseh آقای یاشار بهمند @yasharbehmand و آقای عرفان ضیایی @erfanziaei_com #یاسینه_پورابراهیم
الشيخ الروحاني ابوعمر المغربي لجلب الحبيب الى حبيبته او العكس لكن من الشروط اللازمة للاتمام ان تكون النية الحلال لانه جلب للخطوبةوالزواج وليس للتهريج لا سمح الله مسائل لجلب الرزق في البيع والشراء مسائل في المحبة بين الزوجين ومسائل في المحبة بين جميع الناس ومسائل بين المتباغضين والقاء المحبة بينهم ومسائل في حل المشاكل المستعصية بين الزوجين ومسائل لعلاج الذي يمقت زوجته ويكرهها ومسائل في فسخ الخطوبة في حالة عدم قبول احد الطرفين بالطرف الآخر ومسائل في علاج اي مسحور ومسائل في علاج المصروع ومسائل في علاج التابعة وقطعها من اصلها ومسائل في علاج المربوط عن النساء واصدق واقوى واسرع كشف عن طريق الهاتف مباشرة للتواصل عن طريق الواتس اب( ٠٠٩٥٣٧٤٣٣١٨٩١) الكويت #قطر #السعودية #دبي #العين #ابوظبي #قطريات #عمان #عماني #عمانيات #قطريات_ستايل #قطريات_الدوحة #سعودية_وافتخر 💚#سعوديات #عجمان_وكانك_تراها_لاول_مره #كويتيات #امارات #اماراتيات #اماراتية #يمنيه_صنعانية_ابيه_تعزيه_لهجات_مشعات_رمزيات_شبابية_اليمن_شباب_اليمن_بنات_اليمن_السعيد_ #دبي_ابوظبي_العين_الشارجة_عجمان_الفجيرة_راس_الخيمة #سعوديات_توب #سعوديات_كشخة #عماني #قطر #روحانيات #ابراج_اليوم #فلك #علم
‌♨️ بر اساس حکم عقل و ارشاد قرآن و روایات، همه حجت‌های #خدا با سه نشانه و دلیل اصلی شناخته می‌شن و سید #احمدالحسن (ع) هم با همین سه نشانه ثابت کردن که یمانی موعود (ع) و وصی و فرستاده #امام_زمان (ع) هستن: . ۱. معرفی‌نامه الهی (نص): حجت الهی باید معرفی‌نامه‌ای از طرف خدا یا حجت‌های سابق الهی ارائه کنه تا معلوم بشه که واقعا برگزیده خداست. روایات زیادی هم داریم که تاکید کردن صاحب الامر (ع) با وصیت پیامبر (ص) شناخته می‌شه. . 👈 سید احمد الحسن (ع) اولین و تنها کسی هستن که برای اثبات حقانیتشون به وصیت پیامبر (ص) استناد کردن. این وصیت به تصریح پیامبر (ص) نگهدارنده از گمراهیه و با اینکه توی معتبرترین کتب شیعه از جمله غیبت شیخ طوسی (ص ۳۰۰) وجود داشته، به خواست خدا از #چشم مدعی‌های دروغین محفوظ بوده. ‌. خود خدا و اولیائش هم به حق این صاحب وصیت شهادت میدن. هزاران نفر اهل بیت (ع) رو توی رؤیای_صادقه و یا مکاشفه دیدن که ایشون رو تایید می‌کنن. . ۲. علم الهی: حجت خدا لازمه به دین حقیقی خدا و راه‌های ملکوت علم کافی داشته باشه تا بتونه مردم رو از تاریکی‌های دنیا به سمت خدا #رهبری کنه؛ پس علمی داره که بقیه ندارن. . 👈 سید یمانی (ع) توی کتاب‌های متعددشون، گره‌های فهم کتب آسمانی و روایات رو به #زیبایی باز کردن و حتی با استفاده از علوم #روز ، نشون دادن که هیچ تعارضی بین #علم و دین نیست. ایشون همچنین بارها بزرگان حوزه را به #مناظره و حتی مباهله دعوت کردن، اما جز تکفیر جوابی نشنیدن! ‌ ‌. ۳. دعوت به حاکمیت خدا: عالم متعلق به خداست و حاکمیت خدا فقط وقتی روی زمین محقق میشه که خلیفه خدا در راس امور باشه و با علم و عصمتی که خدا بهش داده، جامعه بشری رو به سمت سعادت #دنیا و آخرت رهبری کنه ... ‌ ‌. 👈 دعوت یمانی تنها دعوتیه که همه اشکال حکومت، اعم از پادشاهی و دموکراسی رو نفی می‌کنه و فقط حکومت امامِ نصب شده از جانب خدا رو قبول داره. . ➕ با اینکه معجزه از نشانه‌های اصلی شناخت نیست، اما کرامات و معجزات زیادی هم از سید (ع) دیده شده، تا جایی که معاندین ایشون را متّهم به سحر و جادو کردن! ‌. توضیحات بیشتر درباره ادله دعوت رو توی پست‌های بعدی می‌تونید مطالعه کنید ... . . . . . 📣 #یمانی موعود سید #احمد_الحسن ظهور کرد 📣 #احمدالحسن_فرستاده_امام_مهدی ‌📣 #یمانی_ظهور_کرد . . ‌پیج موسسه وارثین ملکوت: @varesin13 ‌. . . . . . . . #انتظار #دل #ورزش #هدف #جوان #ایرانی #دانشجو #دانشگاه #هنرمند #مصاف #رهبری #ناب #کلیپ #خواننده #مشهد #تهران
. #یکشنبه_های_روانشناسی . هر #گناه كبيره ای از ما صادر می‌شود بار سنگینی بر پشت‌ ما ایجاد کرده و به #انسانیت مان آسیب وارد می‌کند. برای جبران سنگینی گناه کبیره، به فرموده حضرت #علی علیه السلام کافی است كه نسبت به گرفتاران و غصه داران فرياد رسی داشته باشیم. این امر می‌تواند در قالب مشاوره باشد یا #خدمات_مالی و عاطفی و علمی و دعایی و... #حضرت_علی علیه السلام می فرمایند: 《مِنْ كَفَّارَاتِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ وَ التَّنْفِيسُ عَنِ الْمَكْرُوب‏》 《یکی از کفارات گناهان بزرگ فریادرسی فرد مغموم و غصه‌دار است.》 (حکمت ۲۳ #نهج_البلاغه ) برگرفته از #بیانات #استاد_زهره_بروجردی #امیرالمومنین #امام_علی #روانشناسی #روانشناسی_فردی #شادی #راز_شاد_زیستن #زندگی_شاد #خوشحالی #اسلام #اسلام_دین_شادی #شیعه #روانشناسی_دینی #امام_رضا #امام_رؤوف #موسسه_علمیه_السلطان_علی_ابن_موسی_الرضا #emamraoof_ir @al_imam_al_ridha @imam_reza.eng
. جولان موش‌ها در مناطق مختلف قم (بلوار امین، نیروگاه، خیابان شهید بهشتی و ...). کلیپ منطقه نیروگاه، ارسالی از: @nice_one_world متأسفانه شهرداری و سایر ارگان های مربوطه در خصوص رسیدگی به معضلات زباله ها و آلودگی ها (از جمله: نبود سطل زباله در بسیاری از نقاط شهر و جمع شدن زباله ها در سطح کوچه و خیابان، کثیف بودن جوی ها در نقاط مختلف و ...) اقدامات خوب و مناسبی انجام نداده اند و همین موضوع باعث گلایه های بسیار زیاد همشهریان در این خصوص شده است. . @qom_khabar . . . به ما بپیوندید . #قم_خبر #قم #قمی #خبر #سوژه #مردم #مردمی #طنز #اجتماعی #فرهنگی #اقتصادی #سیاسی #تفریحی #توریستی #تاریخی #دانشجویی #علمی #علم #دانش #دانشجو #جوان #جوانان #متفاوت #جدید #خاص #یهویی #برتر #ویژه #لاکچری #مدرن
Uber’s air taxis will resemble really nice helicopters on the inside اوبر از طراحی داخلی تاکسی‌های پرنده خود رونمایی کرد. کمپانی تاکسی آنلاین اوبر برای اولین بار از طراحی داخلی تاکسی‌های پرنده خود رونمایی کرد. فضای داخلی این تاکسی‌ها بسیار شبیه به هلیکوپتر است و توانایی جابه‌جایی ۴ مسافر را دارد. صندلی‌ها دو به دو کنار هم قرار دارند و پشت صندلی دوم جایی برای وسایل مسافران در نظر گرفته شده است. کمپانی اوبر پروازهای آزمایشی خود را در سال ۲۰۲۰ شروع خواهد کرد و از سال ۲۰۲۳ در قسمت‌هایی از آمریکا آن را به اجرا می‌گذارد. طراحی داخلی این تاکسی بر عهده شرکت Safran Cabin بوده است و مسئولیت تولیدش را شرکت‌هایی مانند بوئینگ و بل بر عهده دارند. . . منبع: theverge نوشته: Sean o'kane ۱۱ ژوئن ۲۰۱۹ . #کمپانی_اوبر #تاکسی_پرنده_اوبر #فناوری_مدرن #تکنولوژی_برتر #اهوراپسر #اطلاعات_عمومی #علم #دانش #خبرفوری #خبرمهم #اخبارفناوری #بوئینگ #ایرباس #هلی_کوپتر #اقتصاد #ترامپ #آمریکا @ahourapesar #ahourapesar #uber #airtaxi #theverge #technews #sciencenews #trump2020
‌♨️ بر اساس حکم عقل و ارشاد قرآن و روایات، همه حجت‌های #خدا با سه نشانه و دلیل اصلی شناخته می‌شن و سید #احمدالحسن (ع) هم با همین سه نشانه ثابت کردن که یمانی موعود (ع) و وصی و فرستاده #امام_زمان (ع) هستن: . ۱. معرفی‌نامه الهی (نص): حجت الهی باید معرفی‌نامه‌ای از طرف خدا یا حجت‌های سابق الهی ارائه کنه تا معلوم بشه که واقعا برگزیده خداست. روایات زیادی هم داریم که تاکید کردن صاحب الامر (ع) با وصیت پیامبر (ص) شناخته می‌شه. . 👈 سید احمد الحسن (ع) اولین و تنها کسی هستن که برای اثبات حقانیتشون به وصیت پیامبر (ص) استناد کردن. این وصیت به تصریح پیامبر (ص) نگهدارنده از گمراهیه و با اینکه توی معتبرترین کتب شیعه از جمله غیبت شیخ طوسی (ص ۳۰۰) وجود داشته، به خواست خدا از #چشم مدعی‌های دروغین محفوظ بوده. ‌. خود خدا و اولیائش هم به حق این صاحب وصیت شهادت میدن. هزاران نفر اهل بیت (ع) رو توی رؤیای_صادقه و یا مکاشفه دیدن که ایشون رو تایید می‌کنن. . ۲. علم الهی: حجت خدا لازمه به دین حقیقی خدا و راه‌های ملکوت علم کافی داشته باشه تا بتونه مردم رو از تاریکی‌های دنیا به سمت خدا #رهبری کنه؛ پس علمی داره که بقیه ندارن. . 👈 سید یمانی (ع) توی کتاب‌های متعددشون، گره‌های فهم کتب آسمانی و روایات رو به #زیبایی باز کردن و حتی با استفاده از علوم #روز ، نشون دادن که هیچ تعارضی بین #علم و دین نیست. ایشون همچنین بارها بزرگان حوزه را به #مناظره و حتی مباهله دعوت کردن، اما جز تکفیر جوابی نشنیدن! ‌ ‌. ۳. دعوت به حاکمیت خدا: عالم متعلق به خداست و حاکمیت خدا فقط وقتی روی زمین محقق میشه که خلیفه خدا در راس امور باشه و با علم و عصمتی که خدا بهش داده، جامعه بشری رو به سمت سعادت #دنیا و آخرت رهبری کنه ... ‌ ‌. 👈 دعوت یمانی تنها دعوتیه که همه اشکال حکومت، اعم از پادشاهی و دموکراسی رو نفی می‌کنه و فقط حکومت امامِ نصب شده از جانب خدا رو قبول داره. . ➕ با اینکه معجزه از نشانه‌های اصلی شناخت نیست، اما کرامات و معجزات زیادی هم از سید (ع) دیده شده، تا جایی که معاندین ایشون را متّهم به سحر و جادو کردن! ‌. توضیحات بیشتر درباره ادله دعوت رو توی پست‌های بعدی می‌تونید مطالعه کنید ... . . . . . 📣 #یمانی موعود سید #احمد_الحسن ظهور کرد 📣 #احمدالحسن_فرستاده_امام_مهدی ‌📣 #یمانی_ظهور_کرد . . ‌پیج موسسه وارثین ملکوت: @varesin13 ‌. . . . . . . . #انتظار #دل #ورزش #هدف #جوان #ایرانی #دانشجو #دانشگاه #هنرمند #مصاف #رهبری #ناب #کلیپ #خواننده #مشهد #تهران
The Week Junior UK - 15 June 2019 مجله تخصصی خبری برای جوانان و بزرگسالان که اخبار به طبیعت، علم به جغرافیای، و ورزش و کتابها و بسیاری موضوعات دیگر در این مجله منتشر می شود و ما در نسخه هفتگی 15 ژوئن سال 2019 می خوانیم: تظاهرات صد ها هزار نفر در شهر هنگ کنگ در برابر یک قانون جدید!ون های بستنی الکترونیکی را خواهیم داشت سپس جشن تولد ملکه و سلبریتی هار ا داریم! #مجله #مجله_خبری #خبر #آنلاین #خبرآنلاین #خبرفوری #مجله_خبری ##خبر_داغ #اقتصاد #اقتصادی #اقتصادی_مالی #خبر_جدید # #سیاسی #جدید #جذاب #حاشیه #دیدنی #تماشایی #علم #دانش #محقق #جدید #زیبا #درست #اشتباه #غلط #عام #خاص #باحال #آپدیت #فردا #شب
‌♨️ بر اساس حکم عقل و ارشاد قرآن و روایات، همه حجت‌های #خدا با سه نشانه و دلیل اصلی شناخته می‌شن و سید #احمدالحسن (ع) هم با همین سه نشانه ثابت کردن که یمانی موعود (ع) و وصی و فرستاده #امام_زمان (ع) هستن: . ۱. معرفی‌نامه الهی (نص): حجت الهی باید معرفی‌نامه‌ای از طرف خدا یا حجت‌های سابق الهی ارائه کنه تا معلوم بشه که واقعا برگزیده خداست. روایات زیادی هم داریم که تاکید کردن صاحب الامر (ع) با وصیت پیامبر (ص) شناخته می‌شه. . 👈 سید احمد الحسن (ع) اولین و تنها کسی هستن که برای اثبات حقانیتشون به وصیت پیامبر (ص) استناد کردن. این وصیت به تصریح پیامبر (ص) نگهدارنده از گمراهیه و با اینکه توی معتبرترین کتب شیعه از جمله غیبت شیخ طوسی (ص ۳۰۰) وجود داشته، به خواست خدا از #چشم مدعی‌های دروغین محفوظ بوده. ‌. خود خدا و اولیائش هم به حق این صاحب وصیت شهادت میدن. هزاران نفر اهل بیت (ع) رو توی رؤیای_صادقه و یا مکاشفه دیدن که ایشون رو تایید می‌کنن. . ۲. علم الهی: حجت خدا لازمه به دین حقیقی خدا و راه‌های ملکوت علم کافی داشته باشه تا بتونه مردم رو از تاریکی‌های دنیا به سمت خدا #رهبری کنه؛ پس علمی داره که بقیه ندارن. . 👈 سید یمانی (ع) توی کتاب‌های متعددشون، گره‌های فهم کتب آسمانی و روایات رو به #زیبایی باز کردن و حتی با استفاده از علوم #روز ، نشون دادن که هیچ تعارضی بین #علم و دین نیست. ایشون همچنین بارها بزرگان حوزه را به #مناظره و حتی مباهله دعوت کردن، اما جز تکفیر جوابی نشنیدن! ‌ ‌. ۳. دعوت به حاکمیت خدا: عالم متعلق به خداست و حاکمیت خدا فقط وقتی روی زمین محقق میشه که خلیفه خدا در راس امور باشه و با علم و عصمتی که خدا بهش داده، جامعه بشری رو به سمت سعادت #دنیا و آخرت رهبری کنه ... ‌ ‌. 👈 دعوت یمانی تنها دعوتیه که همه اشکال حکومت، اعم از پادشاهی و دموکراسی رو نفی می‌کنه و فقط حکومت امامِ نصب شده از جانب خدا رو قبول داره. . ➕ با اینکه معجزه از نشانه‌های اصلی شناخت نیست، اما کرامات و معجزات زیادی هم از سید (ع) دیده شده، تا جایی که معاندین ایشون را متّهم به سحر و جادو کردن! ‌. توضیحات بیشتر درباره ادله دعوت رو توی پست‌های بعدی می‌تونید مطالعه کنید ... . . . . . 📣 #یمانی موعود سید #احمد_الحسن ظهور کرد 📣 #احمدالحسن_فرستاده_امام_مهدی ‌📣 #یمانی_ظهور_کرد . . ‌پیج موسسه وارثین ملکوت: @varesin13 ‌. . . . . . . . #انتظار #دل #ورزش #هدف #جوان #ایرانی #دانشجو #دانشگاه #هنرمند #مصاف #رهبری #ناب #کلیپ #خواننده #مشهد #تهران
مریخ زمانی گرم و مرطوب بوده و احتمالا زمین حاصلخیزی داشته است. امروزه مریخ از سفره‌های آب زیرزمینی برخوردار است و یکی از گازهای ضروری حیات یعنی متان هم در جو آن کشف شده‌ است. میزان متان موجوددر جو مریخ همراه‌با تغییر فصل، کاهش و افزایش پیدا می‌کند اگر مریخ چهار میلیارد سال پیش ظرفیت حیات داشته است، هنوزهم این ظرفیت را دارد. در مریخ هیچ اتفاقی به از‌بین‌رفتن یا محو کامل حیات منجر نشده است. بنابراین، ممکن است امروزه حیات به‌صورت مخفی در مریخ جریان داشته باشد. . . . #منظومه_شمسی #نجوم #ناسا #ناشناخته #حقیقت #جهان #جالب #جالبناک #ماهواره #ماورا #مستند #موفقیت #مریخ #فضاپیما #فضا #علم #عجایب_جهان #فضانوردان #فیزیک_کوانتوم #تکنولوژی #آگاهی #آیامیدانید #آلبرت_اینشتین #بیگ_بنگ #بهترین_ها #دانش #دیدنیها #دانستی_ها #اکسیژن #چالش
مشروب فريدوم لصحة المفاصل ~` أفضل تركيبة أساسية للمحافظة على مفاصل سليمة تتحرك بسهولة . تركيبة غنية بالمواد الغذائية المتوفرة في هلام الالوفيرا المستقر خاصة ، بالإضافة إلى سلفات الغلوكوزامين و سلفات الكوندرويتين هاتان المادتان نجدهما عادة و بشكل طبيعي في الغضروف . إنهما تحافظان على بنية الغضروف و بالتالي على سلامته و صحته . فالأولى تحفظ لزوجة السائل الموجود داخل المفصل و الثانية تسهل انزلاقه . ولإكمال هذه التركيبة المميزة أضافت فوريفير ليفينغ مكونا هاما مضاد للالتهاب و مصدر أساسي للفسفور الذي يسهل على الجسم امتصاصه و الذي يحتاجه الجسم للمحافظة على أنسجة ضامة سليمة و صحية، بالإضافة إلى فيتامين C الضروري لإنتاج الكولاجين و المحافظة على سلامة الغضروف . *إذا كنت تعاني من آلام أو التهاب المفاصل فشراب الآلوفيرا بنكهة البرتقال سيريحك بإذن الله مجرب ومفيد جدا جدا* وهو تركيبة متطورة تتضمن أوسع واشمل مجموعة من المواد الغذائية المتوفرة حالياً في الأسواق. إن هذا الشراب الهائل وبفضل كل المواد التي تدخل في تركيبته يريح المفاصل من علامات التقدم بالسن ، ويحول دون شدها وتمزقها. يمنع من حصول الأضرار التي تصيب عادةً الرياضيين مع مرور السنين . *أهمية (فوريفير فريدوم)* : يحتوي مشروب "فوريفر فريدوم" على مادتي (سلفات الغلوكوزامين وسلفات الكوندرويتين) وهما مادتان موجودتان عادة وبشكل طبيعي في الغضروف ، إنهما تحافظان على بنية الغضروف وبالتالي على سلامته وصحته – بفضلهما – يبقى الغضروف قادراً على امتصاص الصدمات ولكن ومع التقدم في السن يخف إنتاج هذين العنصرين الطبيعيين المتوفرين في المفاصل السليمة الأمر الذي يؤدي إلى الشَّـد والتمزق والتهاب المفاصل لا سيما لدى النساء – من هنا تأتي أهمية شراب (فوريفير فريدوم) 100%. يساعد عند تناوله يومياً على إزالة الآم المفاصل ، ويؤمن الحماية للرياضيين وللأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد أو الذين يقومون بأعمال يدوية شاقَّـة. اختبروا (فوريفر فريدوم) اليوم فتعتمدوه كل يوم . #اكسبلور #تابعني #فن #فنانين #صحه #خلطات #لايك #انستقرام #عراق #دبي #علم #تابعني #مشاهير #تابعوني #وصفات #طبيعيه #احمد #شيماء_قاسم #سلام #عراقيات #بغداد #مشاهير_العراق #نورس_ستار #نور_الزين #instagram #متابعه #صور #اغاني #علم #تصاميم
الشيخ الروحاني ابوعمر المغربي لجلب الحبيب الى حبيبته او العكس لكن من الشروط اللازمة للاتمام ان تكون النية الحلال لانه جلب للخطوبةوالزواج وليس للتهريج لا سمح الله مسائل لجلب الرزق في البيع والشراء مسائل في المحبة بين الزوجين ومسائل في المحبة بين جميع الناس ومسائل بين المتباغضين والقاء المحبة بينهم ومسائل في حل المشاكل المستعصية بين الزوجين ومسائل لعلاج الذي يمقت زوجته ويكرهها ومسائل في فسخ الخطوبة في حالة عدم قبول احد الطرفين بالطرف الآخر ومسائل في علاج اي مسحور ومسائل في علاج المصروع ومسائل في علاج التابعة وقطعها من اصلها ومسائل في علاج المربوط عن النساء واصدق واقوى واسرع كشف عن طريق الهاتف مباشرة للتواصل عن طريق الواتس اب( ٠٠٩٥٣٧٤٣٣١٨٩١) الكويت #قطر #السعودية #دبي #العين #ابوظبي #قطريات #عمان #عماني #عمانيات #قطريات_ستايل #قطريات_الدوحة #سعودية_وافتخر 💚#سعوديات #عجمان_وكانك_تراها_لاول_مره #كويتيات #امارات #اماراتيات #اماراتية #يمنيه_صنعانية_ابيه_تعزيه_لهجات_مشعات_رمزيات_شبابية_اليمن_شباب_اليمن_بنات_اليمن_السعيد_ #دبي_ابوظبي_العين_الشارجة_عجمان_الفجيرة_راس_الخيمة #سعوديات_توب #سعوديات_كشخة #عماني #قطر #روحانيات #ابراج_اليوم #فلك #علم
‌♨️ بر اساس حکم عقل و ارشاد قرآن و روایات، همه حجت‌های #خدا با سه نشانه و دلیل اصلی شناخته می‌شن و سید #احمدالحسن (ع) هم با همین سه نشانه ثابت کردن که یمانی موعود (ع) و وصی و فرستاده #امام_زمان (ع) هستن: . ۱. معرفی‌نامه الهی (نص): حجت الهی باید معرفی‌نامه‌ای از طرف خدا یا حجت‌های سابق الهی ارائه کنه تا معلوم بشه که واقعا برگزیده خداست. روایات زیادی هم داریم که تاکید کردن صاحب الامر (ع) با وصیت پیامبر (ص) شناخته می‌شه. . 👈 سید احمد الحسن (ع) اولین و تنها کسی هستن که برای اثبات حقانیتشون به وصیت پیامبر (ص) استناد کردن. این وصیت به تصریح پیامبر (ص) نگهدارنده از گمراهیه و با اینکه توی معتبرترین کتب شیعه از جمله غیبت شیخ طوسی (ص ۳۰۰) وجود داشته، به خواست خدا از #چشم مدعی‌های دروغین محفوظ بوده. ‌. خود خدا و اولیائش هم به حق این صاحب وصیت شهادت میدن. هزاران نفر اهل بیت (ع) رو توی رؤیای_صادقه و یا مکاشفه دیدن که ایشون رو تایید می‌کنن. . ۲. علم الهی: حجت خدا لازمه به دین حقیقی خدا و راه‌های ملکوت علم کافی داشته باشه تا بتونه مردم رو از تاریکی‌های دنیا به سمت خدا #رهبری کنه؛ پس علمی داره که بقیه ندارن. . 👈 سید یمانی (ع) توی کتاب‌های متعددشون، گره‌های فهم کتب آسمانی و روایات رو به #زیبایی باز کردن و حتی با استفاده از علوم #روز ، نشون دادن که هیچ تعارضی بین #علم و دین نیست. ایشون همچنین بارها بزرگان حوزه را به #مناظره و حتی مباهله دعوت کردن، اما جز تکفیر جوابی نشنیدن! ‌ ‌. ۳. دعوت به حاکمیت خدا: عالم متعلق به خداست و حاکمیت خدا فقط وقتی روی زمین محقق میشه که خلیفه خدا در راس امور باشه و با علم و عصمتی که خدا بهش داده، جامعه بشری رو به سمت سعادت #دنیا و آخرت رهبری کنه ... ‌ ‌. 👈 دعوت یمانی تنها دعوتیه که همه اشکال حکومت، اعم از پادشاهی و دموکراسی رو نفی می‌کنه و فقط حکومت امامِ نصب شده از جانب خدا رو قبول داره. . ➕ با اینکه معجزه از نشانه‌های اصلی شناخت نیست، اما کرامات و معجزات زیادی هم از سید (ع) دیده شده، تا جایی که معاندین ایشون را متّهم به سحر و جادو کردن! ‌. توضیحات بیشتر درباره ادله دعوت رو توی پست‌های بعدی می‌تونید مطالعه کنید ... . . . . . 📣 #یمانی موعود سید #احمد_الحسن ظهور کرد 📣 #احمدالحسن_فرستاده_امام_مهدی ‌📣 #یمانی_ظهور_کرد . . ‌پیج موسسه وارثین ملکوت: @varesin13 ‌. . . . . . . . #انتظار #دل #ورزش #هدف #جوان #ایرانی #دانشجو #دانشگاه #هنرمند #مصاف #رهبری #ناب #کلیپ #خواننده #مشهد #تهران
⬇️۱۷۹⬇️ 👈امام صادق صلوات الله علیه فرمود: خداى عزّوجلّ ایمان را هفت سهم کرد: ۱)نیکوکارى ۲)راستگویى ۳)یقین ۴)رضا ۵)وفاء ۶)علم ۷)بردبارى سپس آنرا میان مردم تقسیم فرمود. ⚠️به هر کس هفت سهم داد، او کامل است و بردارنده ایمان؛ و به برخى از مردم فقط یک سهم داد و به بعضى دیگر دو سهم و بدسته‏ اى سه سهم تا به هفت سهم قسمت کرد، ⚠️سپس فرمود به کسی که یک سهم ایمان دارد به اندازه دو سهم تحمیل نکنید و نه به کسى که دو سهم دارد به اندازه سه سهم که سنگین بارشان خواهید کرد، آنگاه فرمود: همچنین است تا به هفت سهم برسند.📚"کافی،ج۳،ص۷۰،ح۱" #امام#معصوم #حدیث #کلام #فقه #فقیه #کتاب #شیعه #اهل_بیت #کربلا #مشهد #قم #نجف #محمد_رسول_الله #آیت_الله_العظمی #حکومت #رهبر #امیرالمومنین #علی #قرآن #علم #آخرالزمان #بدعت #قائم_آل_محمد #مهدی #صاحب_الزمان #ایران
آنچه با سكوت از دست مى‏ دهى آسانتر از آن است كه با سخن از دست برود، چرا كه نگهدارى آنچه در مشك است با محكم بستن دهانه آن امكان پذير است، و نگهدارى آنچه كه در دست دارى، پيش من بهتر است از آن كه چيزى از ديگران بخواهى ، و تلخى نا اميدى بهتر از درخواست كردن از مردم است. شغل همراه با پاكدامنى، بهتر از ثروت فراوانى است كه با گناهان به دست آيد، مرد براى پنهان نگاه داشتن اسرار خويش سزاوارتر است، چه بسا تلاش كننده‏اى كه به زيان خود مى‏ كوشد، هر كس پر حرفى كند ياوه مى‏ گويد، و آن كس كه بينديشد آگاهى يابد. قسمتی از نامه 31 . بخش 14 #نهج_البلاغه . امام علی علیه السلام #امام #امام_مہدی #امام_علی #امام_علی_علیه_السلام #دنیا_مدنی #دنیا #اخرت #گناه #پاکدامنی #امام_زمان #همچون_علی #خلیفه #جانشین_پیامبر #علم #دانش #سکوت #ثروتمندترین #ثروت #شغل #دولت
دوستان عزیز حتما به این نکته توجه کنید که تمام نکاتی که براتون پست میکنیم بسیار مهم هستن. یعنی با رعایت کردنشون به مدت ده روز حتی ، احساس میکنین تاثیرشو. تمام پستها با تحقیق و نشات گرفته از مطالعه و پیگیری انتخاب میشوند. در نظر داشته باشید که میتونیم قدم به قدم با نظر و نیاز شما انتخاب کنیم پستهارو تا بتونیم به صورت رایگان نکاتی را در اختیارتون بزاریم که در شرایط عادی هزینه دار میباشد. #مراجعه #حضوری #از_طریق #اینستاگرام جهت #درمان #دندانها و #مسائل #دندانپزشکی #شامل #تخفیف میشود #علم #روز #پزشک #دندانپزشکی #طب #درمانگاه_امامیه #درمانگاه #امامیه #علمی #دکتر #پزشکی #پزشک_خانواده #بدن #بدنسازی #۲۴_ساعته #شبانه_روزی #رژیم_غذایی #اشتها #چاقی #لاغری
. یکی از سیستم های نوآورانه برای تبدیل امواج دریا به برق. . #انرژی #نوآوری #فناوری #تکنولوژی #علم #پیشرفت #خلاقیت #دنیای_باتری #دنیای_باطری
‎ ‏‎ التسجيل مفتوح في برنامج سمارت برين Smart Brain العالمي للحساب الذهني للأعمار من 4 ل 15 سنة . يساعد البرنامج على "زيادة نسبة الذكاء" - "قوّة التركيز" - "سرعة القراءة و الكتابة والحفظ" - "رفع مستوى التحصيل العلمي لدى الطالب" - "زيادة الثقة بالنفس" " المشاركة في المسابقات الدولية السنوية في مملكة تايلند. يوم في الاسبوع ساعتين / شامل ادوات التدريب الاختبار والشهادة. خصم خاص للأخوة. الفجيرة - الشارقة - عجمان - أبو ظبي - رأس الخيمة - دبي ———————————————————————————————. ‏ ‎——. ‏Registration Now Opened in All Branch’s... ‏Smart Brain Mental Arithmetic program for child from 4 to 15 years old. ‏ courses will be once a week ,two hours. the program available now in : ‏Abu Dhabi - Al Ein - Ajman - Alsharja - Al Fujairah. Ras Al-khaimah - Dubai. ‎‏IG: https://www.instagram.com/smartbrain_uae ‏#abacus #math #learning #school #mind #student #smart #kuwait n #رياضيات #علم #دراسة #مدرسة #طلاب #الحساب_الذهني #عقل #حساب #تدريب #تعليم #مدرب #ذكاء #نادي #مركز #معهد #الكويت #كويت #اشتراك #عقول #تقوية #ذاكرة #نشاط
تصوير آتش‌نشانی تبریز در ۲۱ آذر سال ۱۳۲۸ اولين آتش‌نشانی ایران در سال ۱۲۲۱ شمسی در شهر اولین ها تبریز بنا نهاده شد. . 🔴 آتش نشان ها جزو گروهی هستند که هیچگاه آنطور که شایسته‌شان میباشد مورد تقدیر قرار نگرفته‌اند. همواره جان خود را فدای نجات‌ جان‌ها میکنند. حقیقتا جهادگران واقعی هستند... #امام_زمان_عج #امام_خامنه_ای #امام_خمینی #سپاه #لشکر_عاشورا #تراختور #سردار #سردار_عزت_اله_جعفری #آذربایجان_شرقی #تبریز #دانش آموز#ایثار #حفظ آثار #ایران #اسلام #انقلاب #تبریز #مردم #جوان #دانشجو #دانش_آموز #ستادکل #علم #شهدا #جبهه #دفاع_مقدس #تحریم #مدیرکل #مذاکره #غرب #بسیج
فقط پرسپولیس که میتونه درعین پر درامدترین باشگاه،بی پول ترین باشه درعین پرهوادارترین،تنهاترین باشه درعین موفقترین،مضطرب ترین باشه امروز بجای اینکه از قهرمانی هامون خوشحال باشیم باید ناامیدترین تیم لیگ برتر باشیم ایشالله فردا خبرای خوبی بشنویم و پول برانکو پرداخت بشه و این قضیه برای همیشه فراموش بشه ____________________ پیج اولمونو فالو کنید لطفا👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 @maaryam_red @maaryam_red @maaryam_red ____________________ عزیزان برای خرید محصولات🎁،کد کالا مورد نظر و به شماره داخل عکس پیامک 📲 بزنید،ظرف مدت دو روز اپراتور با شما تماس ☎ میگیره و اطلاعاتتونو ثبت میکنه،وجه محصول 💰 هم درب منزل بعد از تحویل دادن کالا گرفته میشود #پرسپولیس #برانکو #کمک #ثروت #علم #سگ #گربه #غمگین #غم #شادی #هیجان #باشگاه #پرورش_اندام #استخر #شاعر #سرخ #طوفان #هوادار #طرفدار #مدرک #موبایل #خرید #فروش #گیتار #ساز #پیانو #قرمز #درس #کنکور #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴
‌♨️ بر اساس حکم عقل و ارشاد قرآن و روایات، همه حجت‌های #خدا با سه نشانه و دلیل اصلی شناخته می‌شن و سید #احمدالحسن (ع) هم با همین سه نشانه ثابت کردن که یمانی موعود (ع) و وصی و فرستاده #امام_زمان (ع) هستن: . ۱. معرفی‌نامه الهی (نص): حجت الهی باید معرفی‌نامه‌ای از طرف خدا یا حجت‌های سابق الهی ارائه کنه تا معلوم بشه که واقعا برگزیده خداست. روایات زیادی هم داریم که تاکید کردن صاحب الامر (ع) با وصیت پیامبر (ص) شناخته می‌شه. . 👈 سید احمد الحسن (ع) اولین و تنها کسی هستن که برای اثبات حقانیتشون به وصیت پیامبر (ص) استناد کردن. این وصیت به تصریح پیامبر (ص) نگهدارنده از گمراهیه و با اینکه توی معتبرترین کتب شیعه از جمله غیبت شیخ طوسی (ص ۳۰۰) وجود داشته، به خواست خدا از #چشم مدعی‌های دروغین محفوظ بوده. ‌. خود خدا و اولیائش هم به حق این صاحب وصیت شهادت میدن. هزاران نفر اهل بیت (ع) رو توی رؤیای_صادقه و یا مکاشفه دیدن که ایشون رو تایید می‌کنن. . ۲. علم الهی: حجت خدا لازمه به دین حقیقی خدا و راه‌های ملکوت علم کافی داشته باشه تا بتونه مردم رو از تاریکی‌های دنیا به سمت خدا #رهبری کنه؛ پس علمی داره که بقیه ندارن. . 👈 سید یمانی (ع) توی کتاب‌های متعددشون، گره‌های فهم کتب آسمانی و روایات رو به #زیبایی باز کردن و حتی با استفاده از علوم #روز ، نشون دادن که هیچ تعارضی بین #علم و دین نیست. ایشون همچنین بارها بزرگان حوزه را به #مناظره و حتی مباهله دعوت کردن، اما جز تکفیر جوابی نشنیدن! ‌ ‌. ۳. دعوت به حاکمیت خدا: عالم متعلق به خداست و حاکمیت خدا فقط وقتی روی زمین محقق میشه که خلیفه خدا در راس امور باشه و با علم و عصمتی که خدا بهش داده، جامعه بشری رو به سمت سعادت #دنیا و آخرت رهبری کنه ... ‌ ‌. 👈 دعوت یمانی تنها دعوتیه که همه اشکال حکومت، اعم از پادشاهی و دموکراسی رو نفی می‌کنه و فقط حکومت امامِ نصب شده از جانب خدا رو قبول داره. . ➕ با اینکه معجزه از نشانه‌های اصلی شناخت نیست، اما کرامات و معجزات زیادی هم از سید (ع) دیده شده، تا جایی که معاندین ایشون را متّهم به سحر و جادو کردن! ‌. توضیحات بیشتر درباره ادله دعوت رو توی پست‌های بعدی می‌تونید مطالعه کنید ... . . . . . 📣 #یمانی موعود سید #احمد_الحسن ظهور کرد 📣 #احمدالحسن_فرستاده_امام_مهدی ‌📣 #یمانی_ظهور_کرد . . ‌پیج موسسه وارثین ملکوت: @varesin13 ‌. . . . . . . . #انتظار #دل #ورزش #هدف #جوان #ایرانی #دانشجو #دانشگاه #هنرمند #مصاف #رهبری #ناب #کلیپ #خواننده #مشهد #تهران
‌ چهار قمر گالیله ای مشتری باهم در یک قاب ‌ ‌ ‌ All four Galilean moons in one frame‌ ‌ ‌ ‌ Credit: @tonysize ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌#ستاره_شناسی #سیاره #نجوم #ناسا #تلسکوپ #دوربین #عکاسی #عکاسی_نجومی #علم #اخترشناسی #فیزیک #هدیه #پسر #دختر #مرد #زن #telescope #astronomy #photography #nasa #jupiter #astrophotography #solarsystem #nature #sky #star #nightphotography#space
آموختن آغاز ثروت است آموختن آغاز سلامتی است آموختن آغاز معنویت است معجزه جایی اتفاق می افتد که جستجو و یادگیری آغاز می شود . امروزه یکی از اساسی ترین نیازهای جامعه ارتقاء سطح مهارت و دانش خود در رشته های مختلف می باشد.زیرا هر فرد برای راه اندازی و ساخت یک شغل و یک زندگی بهتر نیازمند آموزش و مهارت های تخصصی و عمومی است . مثلا یک فروشنده نیاز به یادگیری فنون مذاکره و فروش دارد که یکی از مهارت های لازم برای تمام افراد جامعه است ،چون هر شخص در طول روز و عمر خود مشغول به فروش .مهارت ، دانش ،زمان ،محصول ،کالا و ... می باشد معلم نیاز به آموزش رشته و همچنین مهارت های لازم آموزش دادن و صحبت کردن دارد. و مثال های فراوانی که برای ارزش آموزش میتوان یاد کرد. خانه دار ، دانشجو ،هنرجو ،معمار ، حسابدار ،و تمامی افراد جامعه نیاز شدید به آموزش های تخصصی و لازمه ارتباط برقرار کردن درست دارند ،تا بتوانند با اقشار مردم ارتباط بگیرند. از این رو تیکناب با بررسی و تحقیقات لازم و نیاز سنجی بزرگ جوامع مختلف و ادامه ی هدف خود یعنی تآمین نیازهای اصلی جامعه همانند تیکارت و تیک سیر و سایر خدمات و تحقق نگرش وهدف والای کارآفرینی با همکاری مربیان ،آموزشگاه ها ، و مراکز آموزشی،بزرگترین مجموع آموزشی و آموزشکاه تیک آموز را راه اندازی کرد. امید است به لطف خدا و به همت مربیان درجه یک .گامی بزرگ را در ارتقا سطح دانش ،علمی و مهارتی جامعه بردارد. #آموزش #آموزشگاه #هنر #حضوری #غیر_حضوری #مدرک #علم #ثروت #دانش #تجربه #موفقیت #تیکناب #تیک_آموز #تیک_سیر #تیک_وب
آموختن آغاز ثروت است آموختن آغاز سلامتی است آموختن آغاز معنویت است معجزه جایی اتفاق می افتد که جستجو و یادگیری آغاز می شود . امروزه یکی از اساسی ترین نیازهای جامعه ارتقاء سطح مهارت و دانش خود در رشته های مختلف می باشد.زیرا هر فرد برای راه اندازی و ساخت یک شغل و یک زندگی بهتر نیازمند آموزش و مهارت های تخصصی و عمومی است . مثلا یک فروشنده نیاز به یادگیری فنون مذاکره و فروش دارد که یکی از مهارت های لازم برای تمام افراد جامعه است ،چون هر شخص در طول روز و عمر خود مشغول به فروش .مهارت ، دانش ،زمان ،محصول ،کالا و ... می باشد معلم نیاز به آموزش رشته و همچنین مهارت های لازم آموزش دادن و صحبت کردن دارد. و مثال های فراوانی که برای ارزش آموزش میتوان یاد کرد. خانه دار ، دانشجو ،هنرجو ،معمار ، حسابدار ،و تمامی افراد جامعه نیاز شدید به آموزش های تخصصی و لازمه ارتباط برقرار کردن درست دارند ،تا بتوانند با اقشار مردم ارتباط بگیرند. از این رو تیکناب با بررسی و تحقیقات لازم و نیاز سنجی بزرگ جوامع مختلف و ادامه ی هدف خود یعنی تآمین نیازهای اصلی جامعه همانند تیکارت و تیک سیر و سایر خدمات و تحقق نگرش وهدف والای کارآفرینی با همکاری مربیان ،آموزشگاه ها ، و مراکز آموزشی،بزرگترین مجموع آموزشی و آموزشکاه تیک آموز را راه اندازی کرد. امید است به لطف خدا و به همت مربیان درجه یک .گامی بزرگ را در ارتقا سطح دانش ،علمی و مهارتی جامعه بردارد. #آموزش #آموزشگاه #هنر #حضوری #غیر_حضوری #مدرک #علم #ثروت #دانش #تجربه #موفقیت #تیکناب #تیک_آموز #تیک_سیر #تیک_وب
🎥 این بچه‌ها در حال بازی بودن برای قایم شدن میرن تو یخچال و دیگه نمی‌تونن درو باز کنن، تا اینکه یخ زدند و از سرما مردن🔞 . . . 🗣 @daneshomumi #دانستن #دانستنی #دانستنیهای_عمومی #دانستنیهای_جالب #علم #علمی #علمی_کاربردی #دانشجو #دانشجویی #دانش #دانش_آموز #دانشجویان #هنرمندان #هنر #هنرمند #فوتبال #صداوسیما #سیامک_انصاری #مهران_مدیری #شبکه #بچه
‌♨️ بر اساس حکم عقل و ارشاد قرآن و روایات، همه حجت‌های #خدا با سه نشانه و دلیل اصلی شناخته می‌شن و سید #احمدالحسن (ع) هم با همین سه نشانه ثابت کردن که یمانی موعود (ع) و وصی و فرستاده #امام_زمان (ع) هستن: . ۱. معرفی‌نامه الهی (نص): حجت الهی باید معرفی‌نامه‌ای از طرف خدا یا حجت‌های سابق الهی ارائه کنه تا معلوم بشه که واقعا برگزیده خداست. روایات زیادی هم داریم که تاکید کردن صاحب الامر (ع) با وصیت پیامبر (ص) شناخته می‌شه. . 👈 سید احمد الحسن (ع) اولین و تنها کسی هستن که برای اثبات حقانیتشون به وصیت پیامبر (ص) استناد کردن. این وصیت به تصریح پیامبر (ص) نگهدارنده از گمراهیه و با اینکه توی معتبرترین کتب شیعه از جمله غیبت شیخ طوسی (ص ۳۰۰) وجود داشته، به خواست خدا از #چشم مدعی‌های دروغین محفوظ بوده. ‌. خود خدا و اولیائش هم به حق این صاحب وصیت شهادت میدن. هزاران نفر اهل بیت (ع) رو توی رؤیای_صادقه و یا مکاشفه دیدن که ایشون رو تایید می‌کنن. . ۲. علم الهی: حجت خدا لازمه به دین حقیقی خدا و راه‌های ملکوت علم کافی داشته باشه تا بتونه مردم رو از تاریکی‌های دنیا به سمت خدا #رهبری کنه؛ پس علمی داره که بقیه ندارن. . 👈 سید یمانی (ع) توی کتاب‌های متعددشون، گره‌های فهم کتب آسمانی و روایات رو به #زیبایی باز کردن و حتی با استفاده از علوم #روز ، نشون دادن که هیچ تعارضی بین #علم و دین نیست. ایشون همچنین بارها بزرگان حوزه را به #مناظره و حتی مباهله دعوت کردن، اما جز تکفیر جوابی نشنیدن! ‌ ‌. ۳. دعوت به حاکمیت خدا: عالم متعلق به خداست و حاکمیت خدا فقط وقتی روی زمین محقق میشه که خلیفه خدا در راس امور باشه و با علم و عصمتی که خدا بهش داده، جامعه بشری رو به سمت سعادت #دنیا و آخرت رهبری کنه ... ‌ ‌. 👈 دعوت یمانی تنها دعوتیه که همه اشکال حکومت، اعم از پادشاهی و دموکراسی رو نفی می‌کنه و فقط حکومت امامِ نصب شده از جانب خدا رو قبول داره. . ➕ با اینکه معجزه از نشانه‌های اصلی شناخت نیست، اما کرامات و معجزات زیادی هم از سید (ع) دیده شده، تا جایی که معاندین ایشون را متّهم به سحر و جادو کردن! ‌. توضیحات بیشتر درباره ادله دعوت رو توی پست‌های بعدی می‌تونید مطالعه کنید ... . . . . . 📣 #یمانی موعود سید #احمد_الحسن ظهور کرد 📣 #احمدالحسن_فرستاده_امام_مهدی ‌📣 #یمانی_ظهور_کرد . . ‌پیج موسسه وارثین ملکوت: @varesin13 ‌. . . . . . . . #انتظار #دل #ورزش #هدف #جوان #ایرانی #دانشجو #دانشگاه #هنرمند #مصاف #رهبری #ناب #کلیپ #خواننده #مشهد #تهران
دامنه همان آدرس یکتای سایت شماست. مثل اثر انگشت شما یعنی دوتا به این اسم وجود نداره، حالا این دامنه شامل سه بخش که اولیش www به معنی world wide web شبکه وب جهانی در بخش دومش اسم مورد علاقه شما.که هر اسمی میتونید بزارید که شامل a-z و 0-9 و تنها کارکتری که میتونه استفاده شه خط تیره یا -است. قیمت سوم دامنه یا دامین ما extension یا TLD =TOP LEVEL DOMIN است که حدود ۱۰۴۳ تا تا الان ثبت شده،که میتوان از ان استفاده کرد. استوری نحوه ثبت دامنه رو توضیح میدم. #سایت #وب #تکنولوژی #موبایل #اختراع #تلگرام #علم #نابغه #فیزیک #ریاضیات #علوم #ایفون #اپل #سونی #سامسونگ #رزمگزین #مجله #خبر #خبرفوری #دانشجو #هنر #معماری #sony #technology # science #article #iphone #apple #Samsung @rose.magazines @rose.magazines
. استشارة رضاعة طبيعية لأحلى أم 😍🤱🏻🌹 . الخدمات التي نقدمها 🌹 . -مساعدة الأمهات بالتغلب على تحديات الرضاعة الطبيعية التي يواجهنها فترة الرضاعة الطبيعية . - دعم الامهات النفسي و المعنوي بمشوار الرضاعة . - خطة زيادة الإدرار للأمهات اللاتي يعانين من قلة الإدرار . -برنامج العودة للعمل و أسس الشفط الناجحة . -التأكد من الإلتقام الصحيح للثدي و تفادي آلام الحلمة لرضاعة طبيعية خالية من الألم . . - برنامج الفطام التدريجي . . ورش فردية تثقيفية بالرضاعة الطبيعية على مدار السنة . . والعديد من الخدمات اللي تسهل مشوار الرضاعة الطبيعية . مع استشارية الرضاعة الطبيعية: مريم العلي . . تتوفر لدينا استشارات اونلاين لخارج دولة الكويت . . للحجز يرجى التواصل على الوتس اب : +965 98505556 . . #استشارة #رضاعة_طبيعية #علم
‌♨️ بر اساس حکم عقل و ارشاد قرآن و روایات، همه حجت‌های #خدا با سه نشانه و دلیل اصلی شناخته می‌شن و سید #احمدالحسن (ع) هم با همین سه نشانه ثابت کردن که یمانی موعود (ع) و وصی و فرستاده #امام_زمان (ع) هستن: . ۱. معرفی‌نامه الهی (نص): حجت الهی باید معرفی‌نامه‌ای از طرف خدا یا حجت‌های سابق الهی ارائه کنه تا معلوم بشه که واقعا برگزیده خداست. روایات زیادی هم داریم که تاکید کردن صاحب الامر (ع) با وصیت پیامبر (ص) شناخته می‌شه. . 👈 سید احمد الحسن (ع) اولین و تنها کسی هستن که برای اثبات حقانیتشون به وصیت پیامبر (ص) استناد کردن. این وصیت به تصریح پیامبر (ص) نگهدارنده از گمراهیه و با اینکه توی معتبرترین کتب شیعه از جمله غیبت شیخ طوسی (ص ۳۰۰) وجود داشته، به خواست خدا از #چشم مدعی‌های دروغین محفوظ بوده. ‌. خود خدا و اولیائش هم به حق این صاحب وصیت شهادت میدن. هزاران نفر اهل بیت (ع) رو توی رؤیای_صادقه و یا مکاشفه دیدن که ایشون رو تایید می‌کنن. . ۲. علم الهی: حجت خدا لازمه به دین حقیقی خدا و راه‌های ملکوت علم کافی داشته باشه تا بتونه مردم رو از تاریکی‌های دنیا به سمت خدا #رهبری کنه؛ پس علمی داره که بقیه ندارن. . 👈 سید یمانی (ع) توی کتاب‌های متعددشون، گره‌های فهم کتب آسمانی و روایات رو به #زیبایی باز کردن و حتی با استفاده از علوم #روز ، نشون دادن که هیچ تعارضی بین #علم و دین نیست. ایشون همچنین بارها بزرگان حوزه را به #مناظره و حتی مباهله دعوت کردن، اما جز تکفیر جوابی نشنیدن! ‌ ‌. ۳. دعوت به حاکمیت خدا: عالم متعلق به خداست و حاکمیت خدا فقط وقتی روی زمین محقق میشه که خلیفه خدا در راس امور باشه و با علم و عصمتی که خدا بهش داده، جامعه بشری رو به سمت سعادت #دنیا و آخرت رهبری کنه ... ‌ ‌. 👈 دعوت یمانی تنها دعوتیه که همه اشکال حکومت، اعم از پادشاهی و دموکراسی رو نفی می‌کنه و فقط حکومت امامِ نصب شده از جانب خدا رو قبول داره. . ➕ با اینکه معجزه از نشانه‌های اصلی شناخت نیست، اما کرامات و معجزات زیادی هم از سید (ع) دیده شده، تا جایی که معاندین ایشون را متّهم به سحر و جادو کردن! ‌. توضیحات بیشتر درباره ادله دعوت رو توی پست‌های بعدی می‌تونید مطالعه کنید ... . . . . . 📣 #یمانی موعود سید #احمد_الحسن ظهور کرد 📣 #احمدالحسن_فرستاده_امام_مهدی ‌📣 #یمانی_ظهور_کرد . . ‌پیج موسسه وارثین ملکوت: @varesin13 ‌. . . . . . . . #انتظار #دل #ورزش #هدف #جوان #ایرانی #دانشجو #دانشگاه #هنرمند #مصاف #رهبری #ناب #کلیپ #خواننده #مشهد #تهران
تولید گوشت مصنوعی و توقف ۶۰ درصدی کشتار حیوانات تا بیست سال آینده 🔹مطالعات جدید حاکی از آن است که تا سال ۲۰۴۰ میلادی حدود ۶۰ درصد از گوشت تولیدی برای غذای انسان از طریق کشتار حیوانات نخواهد بود و محصولات گوشتی با فرآورده‌های آزمایشگاهی مشابه یا محصولات گیاهی جایگزین می‌گردند./عصرایران پ.ن: همه چیزمون که مصنوعی شده ،اینم از گوشتمون!! . . . 🗣 @daneshomumi #دانستن #دانستنی #دانستنیهای_عمومی #دانستنیهای_جالب #علم #علمی #علمی_کاربردی #دانشجو #دانشجویی #دانش #دانش_آموز #دانشجویان #هنرمندان #هنر #هنرمند #فوتبال #صداوسیما #سیامک_انصاری #مهران_مدیری #شبکه #گوشت
🙄🙄
‌♨️ بر اساس حکم عقل و ارشاد قرآن و روایات، همه حجت‌های #خدا با سه نشانه و دلیل اصلی شناخته می‌شن و سید #احمدالحسن (ع) هم با همین سه نشانه ثابت کردن که یمانی موعود (ع) و وصی و فرستاده #امام_زمان (ع) هستن: . ۱. معرفی‌نامه الهی (نص): حجت الهی باید معرفی‌نامه‌ای از طرف خدا یا حجت‌های سابق الهی ارائه کنه تا معلوم بشه که واقعا برگزیده خداست. روایات زیادی هم داریم که تاکید کردن صاحب الامر (ع) با وصیت پیامبر (ص) شناخته می‌شه. . 👈 سید احمد الحسن (ع) اولین و تنها کسی هستن که برای اثبات حقانیتشون به وصیت پیامبر (ص) استناد کردن. این وصیت به تصریح پیامبر (ص) نگهدارنده از گمراهیه و با اینکه توی معتبرترین کتب شیعه از جمله غیبت شیخ طوسی (ص ۳۰۰) وجود داشته، به خواست خدا از #چشم مدعی‌های دروغین محفوظ بوده. ‌. خود خدا و اولیائش هم به حق این صاحب وصیت شهادت میدن. هزاران نفر اهل بیت (ع) رو توی رؤیای_صادقه و یا مکاشفه دیدن که ایشون رو تایید می‌کنن. . ۲. علم الهی: حجت خدا لازمه به دین حقیقی خدا و راه‌های ملکوت علم کافی داشته باشه تا بتونه مردم رو از تاریکی‌های دنیا به سمت خدا #رهبری کنه؛ پس علمی داره که بقیه ندارن. . 👈 سید یمانی (ع) توی کتاب‌های متعددشون، گره‌های فهم کتب آسمانی و روایات رو به #زیبایی باز کردن و حتی با استفاده از علوم #روز ، نشون دادن که هیچ تعارضی بین #علم و دین نیست. ایشون همچنین بارها بزرگان حوزه را به #مناظره و حتی مباهله دعوت کردن، اما جز تکفیر جوابی نشنیدن! ‌ ‌. ۳. دعوت به حاکمیت خدا: عالم متعلق به خداست و حاکمیت خدا فقط وقتی روی زمین محقق میشه که خلیفه خدا در راس امور باشه و با علم و عصمتی که خدا بهش داده، جامعه بشری رو به سمت سعادت #دنیا و آخرت رهبری کنه ... ‌ ‌. 👈 دعوت یمانی تنها دعوتیه که همه اشکال حکومت، اعم از پادشاهی و دموکراسی رو نفی می‌کنه و فقط حکومت امامِ نصب شده از جانب خدا رو قبول داره. . ➕ با اینکه معجزه از نشانه‌های اصلی شناخت نیست، اما کرامات و معجزات زیادی هم از سید (ع) دیده شده، تا جایی که معاندین ایشون را متّهم به سحر و جادو کردن! ‌. توضیحات بیشتر درباره ادله دعوت رو توی پست‌های بعدی می‌تونید مطالعه کنید ... . . . . . 📣 #یمانی موعود سید #احمد_الحسن ظهور کرد 📣 #احمدالحسن_فرستاده_امام_مهدی ‌📣 #یمانی_ظهور_کرد . . ‌پیج موسسه وارثین ملکوت: @varesin13 ‌. . . . . . . . #انتظار #دل #ورزش #هدف #جوان #ایرانی #دانشجو #دانشگاه #هنرمند #مصاف #رهبری #ناب #کلیپ #خواننده #مشهد #تهران
‌♨️ بر اساس حکم عقل و ارشاد قرآن و روایات، همه حجت‌های #خدا با سه نشانه و دلیل اصلی شناخته می‌شن و سید #احمدالحسن (ع) هم با همین سه نشانه ثابت کردن که یمانی موعود (ع) و وصی و فرستاده #امام_زمان (ع) هستن: . ۱. معرفی‌نامه الهی (نص): حجت الهی باید معرفی‌نامه‌ای از طرف خدا یا حجت‌های سابق الهی ارائه کنه تا معلوم بشه که واقعا برگزیده خداست. روایات زیادی هم داریم که تاکید کردن صاحب الامر (ع) با وصیت پیامبر (ص) شناخته می‌شه. . 👈 سید احمد الحسن (ع) اولین و تنها کسی هستن که برای اثبات حقانیتشون به وصیت پیامبر (ص) استناد کردن. این وصیت به تصریح پیامبر (ص) نگهدارنده از گمراهیه و با اینکه توی معتبرترین کتب شیعه از جمله غیبت شیخ طوسی (ص ۳۰۰) وجود داشته، به خواست خدا از #چشم مدعی‌های دروغین محفوظ بوده. ‌. خود خدا و اولیائش هم به حق این صاحب وصیت شهادت میدن. هزاران نفر اهل بیت (ع) رو توی رؤیای_صادقه و یا مکاشفه دیدن که ایشون رو تایید می‌کنن. . ۲. علم الهی: حجت خدا لازمه به دین حقیقی خدا و راه‌های ملکوت علم کافی داشته باشه تا بتونه مردم رو از تاریکی‌های دنیا به سمت خدا #رهبری کنه؛ پس علمی داره که بقیه ندارن. . 👈 سید یمانی (ع) توی کتاب‌های متعددشون، گره‌های فهم کتب آسمانی و روایات رو به #زیبایی باز کردن و حتی با استفاده از علوم #روز ، نشون دادن که هیچ تعارضی بین #علم و دین نیست. ایشون همچنین بارها بزرگان حوزه را به #مناظره و حتی مباهله دعوت کردن، اما جز تکفیر جوابی نشنیدن! ‌ ‌. ۳. دعوت به حاکمیت خدا: عالم متعلق به خداست و حاکمیت خدا فقط وقتی روی زمین محقق میشه که خلیفه خدا در راس امور باشه و با علم و عصمتی که خدا بهش داده، جامعه بشری رو به سمت سعادت #دنیا و آخرت رهبری کنه ... ‌ ‌. 👈 دعوت یمانی تنها دعوتیه که همه اشکال حکومت، اعم از پادشاهی و دموکراسی رو نفی می‌کنه و فقط حکومت امامِ نصب شده از جانب خدا رو قبول داره. . ➕ با اینکه معجزه از نشانه‌های اصلی شناخت نیست، اما کرامات و معجزات زیادی هم از سید (ع) دیده شده، تا جایی که معاندین ایشون را متّهم به سحر و جادو کردن! ‌. توضیحات بیشتر درباره ادله دعوت رو توی پست‌های بعدی می‌تونید مطالعه کنید ... . . . . . 📣 #یمانی موعود سید #احمد_الحسن ظهور کرد 📣 #احمدالحسن_فرستاده_امام_مهدی ‌📣 #یمانی_ظهور_کرد . . ‌پیج موسسه وارثین ملکوت: @varesin13 ‌. . . . . . . . #انتظار #دل #ورزش #هدف #جوان #ایرانی #دانشجو #دانشگاه #هنرمند #مصاف #رهبری #ناب #کلیپ #خواننده #مشهد #تهران
#خبر اندروید ایرانی در راه است... . آذری جهرمی وزیر ارتباطات خبر داد برای حمایت از اپلیکیشن‌های داخلی در مقابل تهدیدات و تحریم‌های احتمالی آمریکا اندروید ایرانی وارد بازار خواهد شد. هنوز مشخص نیست اندروید ایرانی چگونه خواهد بود و آیا به سرنوشت پیام‌رسان داخلی دچار می‌شود یا نه. ولی روشن است که دلیل اتفاقاتی مانند عرضه اندروید داخلی و فیلترینگ تلگرام چیزی جز منازعه سیاسی و ایدئولوژیک نیست. (اتفاقاتی مشابه این را می‌توان در قربانی شدن کمپانی هوآوی در کشمکش سیاسی بین چین و آمریکا دید) گرچه فیلترینگ تلگرام کار دولت نبوده ولی می‌توان گفت دولت برای حمایت از کسب‌وکارهای تلگرامی نتوانسته گامی بردارد. باید منتظر ماند و دید این‌بار منظور آقای وزیر از واژه «حمایت از کسب‌وکارهای مجازی» دقیقاً چیست و آیا این دفعه نیز تحریم‌های آمریکا مانند همیشه بی‌اثر خواهند بود!؟ . @sci.tech.mag #science #scientific #tech #technology #android #app #applications #mobile #telegram #instagram #iran #علم #علمی #دانش #تکنولوژی #فناوری #دانش_فناوری #تلگرام #اندروید #اندروید_ایرانی #اینستاگرام #فیلترینگ #ایران #آذری_جهرمی
عصير الصبار(عصير المعجزة)👍 إقوى شراب اثبتت جداراته بفضل تركبيته الهائله يحتوي هذا الشراب ع ٧٥ عنصرا ومركبا من الفيتامينات والمعادن والانزيمات •يعمل هذا الشراب على منع ظهور علامات الشيوخه المبكره ويرطب البشره ويقلل من حب الشباب كما يساعد على تفتيح آثار الحبوب ويساعد في معالجة الحروق الشمس ويساعد ايضا على اشفاء الجروح الخارجية ولدغ الحشرات •يعمل على تطويل الشعر وعلاج قشره الرأس وإصلاح وتقويه الشعر •ويعمل أيضا على تقليل الالتهابات ويقلل من نسبه الكولسترول في الدم وينظم نسبه السكر ويقوي أيضا الجهاز المناعي ويخفض من خطر الاصابه بالمراض السرطانية ●وايضا هناك فوائد أخرى ▪مفيد لمرضى القرحه والمعدة والأمعاء وكذالك البواسير ▪تحسين الجهاز الهضمي او العسره او الإمساك ▪يعمل ع تنحيف الجسم عن طريق إذابة الشحوم الآتية وطردها مع الادرار 🚗تتوفر خدمة توصيل في بغداد وكافه المحافظات 🚕 للحجز والاستفسار يرجى مراسلتنا على الخاص 📩📨📩📨 #اكسبلور #تابعني #فن #فنانين #صحه #خلطات #لايك #انستقرام #عراق #دبي #علم #تابعني #مشاهير #تابعوني #وصفات #طبيعيه #احمد #شيماء_قاسم #سلام #عراقيات #بغداد #مشاهير_العراق #نورس_ستار #نور_الزين #instagram #متابعه #صور #اغاني #علم #تصاميم
ينكسر قلبك من ظلم أمك أو أبوك تبكين من ظلم زوجك ، تنقهر من ظلم مديرك وتسلطه عليك ، ايش الحل و كيف النجاة من الظلم و الظالمم ؟؟ #أخبار #جدة #جده #مكة #مكه #المدينة #المدينه #الرياض #أبها #الدمام #الشرقية #السعوديه #السعودية #الكويت #البحرين #عمان #الامارات #هاشتاق #هاشتاقات #اكسبلور #فولو #اسلامية #اسلاميات #نصيحة #علم #أجر #صدقة #حسنة
next page →