#فردا

72,837 posts

Loading...
هرگز منتظر فرداهای خیالی نباش، سهم خودت را از شادی های زندگی، همین امروز بگیر ... #هرگز #منتظر #فردا #خیالی #سهم #شادی #زندگی #امروز #کوتاه_و_ژرف 🍀🍀🍀 @kootahojarf
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰 #آغوش_خدا_همیشه_باز_است #آغوش_خدا_برای_بنده_هاش_بازه 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰 @fal.raha1 فال خرافات نیست بلکه یک علم به حساب می آید تا با کنار هم گذاشتن نشانه ها از آینده خود با خبر شوید و از وقوع یک سری اتفاقات پیشگیری کنید.😊 دوست داری از آینده دور و نزدیک خودت بدونی؟؟؟🤔 دوست داری بدونی عشقت بهت خیانت میکنه؟؟؟😐 دوست داری در مورد مسائل مالی و کاری و درسی خودت بدونی؟؟؟😉 دوست داری از آینده عشقی خودت بدونی؟؟؟🙄 دوست داری از آینده فرزندانتان بدونی؟؟؟🤔 دوست داری بدونی چه زمانی و با چه کسی ازدواج میکنی؟؟؟💑 🔹 انواع #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت ۱۰۰٪ واقعیت طبق نیت شما توسط رها بانو انجام میشود. در صورت تمایل برای اطلاع از شرایط فال و تعیین وقت قبلی دایرکت پیج تگ شده پیام دهید 👇👇👇 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #فال_ازدواج #فال_احساسی #فال_تاروت_قهوه_آینده #کائنات #آینده_نگری #فال_سونوشت #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #آینده_نگری #کائنات #فال_احساسی #فال_قهوه #فال_تاروت_آینده #فال_اسپانیایی #فال_ازدواج #فال_سرنوشت #فال_تاروت #فال_آینده #فردا #آینده_نگری #مثبت_اندیشی #آینده_نگری #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #کائنات #آینده #فال_ترکیبی #فال_ازدواج #فال_احساسی
#رضایت_مشتری گلم #خدایا_شکرت_که_هستی_و_برایمان_خدایی_میکنی دوست داری از آینده دور و نزدیکت بدونی؟؟؟ 🤔 دوست داری بدونی عشقت بهت خیانت میکنه؟؟؟😐 دوست داری از آینده پولی و اقتصادیت بدونی؟؟؟🤑 دوست داری از آینده عشقیت بدونی؟؟؟ 💏 دوست داری از آینده فرزندانت بدونی؟؟؟👧👦 انجام انواع #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت ۱۰۰٪ واقعیت طبق نیت شما فال شما از طریق اینستاگرام و واتس اپ توسط رها بانو  گرفته میشود👇👇👇 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 #فال_سونوشت #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #آینده_نگری #کائنات #فال_احساسی #فال_قهوه #فال_تاروت_آینده #فال_اسپانیایی #فال_ازدواج #فال_ترکیبی #فال_احساسی #فال_تاروت #فال_قهوه #فال_اسپانیایی #مثبت_اندیشی #فال_تاروت_آینده #فال_ترکیبی #عشق #ازدواج #فردا #آینده #فال ترکیبی #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #آینده #آینده_نگری #مثبت_اندیشی
@fal.raha1 فال خرافات نیست بلکه یک علم به حساب می آید تا با کنار هم گذاشتن نشانه ها از آینده خود با خبر شوید و از وقوع یک سری اتفاقات پیشگیری کنید.😊 دوست داری از آینده دور و نزدیک خودت بدونی؟؟؟🤔 دوست داری بدونی عشقت بهت خیانت میکنه؟؟؟😐 دوست داری در مورد مسائل مالی و کاری و درسی خودت بدونی؟؟؟😉 دوست داری از آینده عشقی خودت بدونی؟؟؟🙄 دوست داری از آینده فرزندانتان بدونی؟؟؟🤔 دوست داری بدونی چه زمانی و با چه کسی ازدواج میکنی؟؟؟💑 🔹 انواع #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت ۱۰۰٪ واقعیت طبق نیت شما توسط رها بانو انجام میشود. در صورت تمایل برای اطلاع از شرایط فال و تعیین وقت قبلی دایرکت پیج تگ شده پیام دهید 👇👇👇 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #فال_ازدواج #فال_احساسی #فال_تاروت_قهوه_آینده #کائنات #آینده_نگری #فال_سونوشت #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #آینده_نگری #کائنات #فال_احساسی #فال_قهوه #فال_تاروت_آینده #فال_اسپانیایی #فال_ازدواج #فال_سرنوشت #فال_تاروت #فال_آینده #فردا #آینده_نگری #مثبت_اندیشی #آینده_نگری #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #کائنات #آینده #فال_ترکیبی #فال_ازدواج #فال_احساسی_ازدواج
#رضایت_مشتری گلم #خدایا_شکرت_که_هستی_و_برایمان_خدایی_میکنی دوست داری از آینده دور و نزدیکت بدونی؟؟؟ 🤔 دوست داری بدونی عشقت بهت خیانت میکنه؟؟؟😐 دوست داری از آینده پولی و اقتصادیت بدونی؟؟؟🤑 دوست داری از آینده عشقیت بدونی؟؟؟ 💏 دوست داری از آینده فرزندانت بدونی؟؟؟👧👦 انجام انواع #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت ۱۰۰٪ واقعیت طبق نیت شما فال شما از طریق اینستاگرام و واتس اپ توسط رها بانو  گرفته میشود👇👇👇 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 #فال_سونوشت #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #آینده_نگری #کائنات #فال_احساسی #فال_قهوه #فال_تاروت_آینده #فال_اسپانیایی #فال_ازدواج #فال_ترکیبی #فال_احساسی #فال_تاروت #فال_قهوه #فال_اسپانیایی #مثبت_اندیشی #فال_تاروت_آینده #فال_ترکیبی #عشق #ازدواج #فردا #آینده #فال ترکیبی #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #آینده #آینده_نگری #مثبت_اندیشی_و_احساسات_مثبت_ ☺️😍
#رضایت_مشتری گلم #خدایا_شکرت_که_هستی_و_برایمان_خدایی_میکنی دوست داری از آینده دور و نزدیکت بدونی؟؟؟ 🤔 دوست داری بدونی عشقت بهت خیانت میکنه؟؟؟😐 دوست داری از آینده پولی و اقتصادیت بدونی؟؟؟🤑 دوست داری از آینده عشقیت بدونی؟؟؟ 💏 دوست داری از آینده فرزندانت بدونی؟؟؟👧👦 انجام انواع #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت ۱۰۰٪ واقعیت طبق نیت شما فال شما از طریق اینستاگرام و واتس اپ توسط رها بانو  گرفته میشود👇👇👇 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 #فال_سونوشت #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #آینده_نگری #کائنات #فال_احساسی #فال_قهوه #فال_تاروت_آینده #فال_اسپانیایی #فال_ازدواج #فال_ترکیبی #فال_احساسی #فال_تاروت #فال_قهوه #فال_اسپانیایی #مثبت_اندیشی #فال_تاروت_آینده #فال_ترکیبی #عشق #ازدواج #فردا #آینده #فال ترکیبی #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #آینده #آینده_نگری #مثبت_اندیشی_و_احساسات_مثبت_ ☺️😍
@fal.raha1 فال خرافات نیست بلکه یک علم به حساب می آید تا با کنار هم گذاشتن نشانه ها از آینده خود با خبر شوید و از وقوع یک سری اتفاقات پیشگیری کنید.😊 دوست داری از آینده دور و نزدیک خودت بدونی؟؟؟🤔 دوست داری بدونی عشقت بهت خیانت میکنه؟؟؟😐 دوست داری در مورد مسائل مالی و کاری و درسی خودت بدونی؟؟؟😉 دوست داری از آینده عشقی خودت بدونی؟؟؟🙄 دوست داری از آینده فرزندانتان بدونی؟؟؟🤔 دوست داری بدونی چه زمانی و با چه کسی ازدواج میکنی؟؟؟💑 🔹 انواع #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت ۱۰۰٪ واقعیت طبق نیت شما توسط رها بانو انجام میشود. در صورت تمایل برای اطلاع از شرایط فال و تعیین وقت قبلی دایرکت پیج تگ شده پیام دهید 👇👇👇 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #فال_ازدواج #فال_احساسی #فال_تاروت_قهوه_آینده #کائنات #آینده_نگری #فال_سونوشت #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #آینده_نگری #کائنات #فال_احساسی #فال_قهوه #فال_تاروت_آینده #فال_اسپانیایی #فال_ازدواج #فال_سرنوشت #فال_تاروت #فال_آینده #فردا #آینده_نگری #مثبت_اندیشی #آینده_نگری #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #کائنات #آینده #فال_ترکیبی #فال_ازدواج #فال_احساسی
#رضایت_مشتری گلم #خدایا_شکرت_که_هستی_و_برایمان_خدایی_میکنی دوست داری از آینده دور و نزدیکت بدونی؟؟؟ 🤔 دوست داری بدونی عشقت بهت خیانت میکنه؟؟؟😐 دوست داری از آینده پولی و اقتصادیت بدونی؟؟؟🤑 دوست داری از آینده عشقیت بدونی؟؟؟ 💏 دوست داری از آینده فرزندانت بدونی؟؟؟👧👦 انجام انواع #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت ۱۰۰٪ واقعیت طبق نیت شما فال شما از طریق اینستاگرام و واتس اپ توسط رها بانو  گرفته میشود👇👇👇 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 #فال_سونوشت #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #آینده_نگری #کائنات #فال_احساسی #فال_قهوه #فال_تاروت_آینده #فال_اسپانیایی #فال_ازدواج #فال_ترکیبی #فال_احساسی #فال_تاروت #فال_قهوه #فال_اسپانیایی #مثبت_اندیشی #فال_تاروت_آینده #فال_ترکیبی #عشق #ازدواج #فردا #آینده #فال ترکیبی #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #آینده #آینده_نگری #مثبت_اندیشی_و_احساسات_مثبت_ ☺️😍
@fal.raha1 فال خرافات نیست بلکه یک علم به حساب می آید تا با کنار هم گذاشتن نشانه ها از آینده خود با خبر شوید و از وقوع یک سری اتفاقات پیشگیری کنید.😊 دوست داری از آینده دور و نزدیک خودت بدونی؟؟؟🤔 دوست داری بدونی عشقت بهت خیانت میکنه؟؟؟😐 دوست داری در مورد مسائل مالی و کاری و درسی خودت بدونی؟؟؟😉 دوست داری از آینده عشقی خودت بدونی؟؟؟🙄 دوست داری از آینده فرزندانتان بدونی؟؟؟🤔 دوست داری بدونی چه زمانی و با چه کسی ازدواج میکنی؟؟؟💑 🔹 انواع #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت ۱۰۰٪ واقعیت طبق نیت شما توسط رها بانو انجام میشود. در صورت تمایل برای اطلاع از شرایط فال و تعیین وقت قبلی دایرکت پیج تگ شده پیام دهید 👇👇👇 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #فال_ازدواج #فال_احساسی #فال_تاروت_قهوه_آینده #کائنات #آینده_نگری #فال_سونوشت #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #آینده_نگری #کائنات #فال_احساسی #فال_قهوه #فال_تاروت_آینده #فال_اسپانیایی #فال_ازدواج #فال_سرنوشت #فال_تاروت #فال_آینده #فردا #آینده_نگری #مثبت_اندیشی #آینده_نگری #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #کائنات #آینده #فال_ترکیبی #فال_ازدواج #فال_احساسی_ازدواج
#رضایت_مشتری گلم #خدایا_شکرت_که_هستی_و_برایمان_خدایی_میکنی دوست داری از آینده دور و نزدیکت بدونی؟؟؟ 🤔 دوست داری بدونی عشقت بهت خیانت میکنه؟؟؟😐 دوست داری از آینده پولی و اقتصادیت بدونی؟؟؟🤑 دوست داری از آینده عشقیت بدونی؟؟؟ 💏 دوست داری از آینده فرزندانت بدونی؟؟؟👧👦 انجام انواع #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت ۱۰۰٪ واقعیت طبق نیت شما فال شما از طریق اینستاگرام و واتس اپ توسط رها بانو  گرفته میشود👇👇👇 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 #فال_سونوشت #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #آینده_نگری #کائنات #فال_احساسی #فال_قهوه #فال_تاروت_آینده #فال_اسپانیایی #فال_ازدواج #فال_ترکیبی #فال_احساسی #فال_تاروت #فال_قهوه #فال_اسپانیایی #مثبت_اندیشی #فال_تاروت_آینده #فال_ترکیبی #عشق #ازدواج #فردا #آینده #فال ترکیبی #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #آینده #آینده_نگری #مثبت_اندیشی_و_احساسات_مثبت_ ☺️😍
@fal.raha1 فال خرافات نیست بلکه یک علم به حساب می آید تا با کنار هم گذاشتن نشانه ها از آینده خود با خبر شوید و از وقوع یک سری اتفاقات پیشگیری کنید.😊 دوست داری از آینده دور و نزدیک خودت بدونی؟؟؟🤔 دوست داری بدونی عشقت بهت خیانت میکنه؟؟؟😐 دوست داری در مورد مسائل مالی و کاری و درسی خودت بدونی؟؟؟😉 دوست داری از آینده عشقی خودت بدونی؟؟؟🙄 دوست داری از آینده فرزندانتان بدونی؟؟؟🤔 دوست داری بدونی چه زمانی و با چه کسی ازدواج میکنی؟؟؟💑 🔹 انواع #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت ۱۰۰٪ واقعیت طبق نیت شما توسط رها بانو انجام میشود. در صورت تمایل برای اطلاع از شرایط فال و تعیین وقت قبلی دایرکت پیج تگ شده پیام دهید 👇👇👇 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #فال_ازدواج #فال_احساسی #فال_تاروت_قهوه_آینده #کائنات #آینده_نگری #فال_سونوشت #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #آینده_نگری #کائنات #فال_احساسی #فال_قهوه #فال_تاروت_آینده #فال_اسپانیایی #فال_ازدواج #فال_سرنوشت #فال_تاروت #فال_آینده #فردا #آینده_نگری #مثبت_اندیشی #آینده_نگری #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #کائنات #آینده #فال_ترکیبی #فال_ازدواج #فال_احساسی_ازدواج
#رضایت_مشتری گلم #خدایا_شکرت_که_هستی_و_برایمان_خدایی_میکنی دوست داری از آینده دور و نزدیکت بدونی؟؟؟ 🤔 دوست داری بدونی عشقت بهت خیانت میکنه؟؟؟😐 دوست داری از آینده پولی و اقتصادیت بدونی؟؟؟🤑 دوست داری از آینده عشقیت بدونی؟؟؟ 💏 دوست داری از آینده فرزندانت بدونی؟؟؟👧👦 انجام انواع #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت ۱۰۰٪ واقعیت طبق نیت شما فال شما از طریق اینستاگرام و واتس اپ توسط رها بانو  گرفته میشود👇👇👇 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 #فال_سونوشت #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #آینده_نگری #کائنات #فال_احساسی #فال_قهوه #فال_تاروت_آینده #فال_اسپانیایی #فال_ازدواج #فال_ترکیبی #فال_احساسی #فال_تاروت #فال_قهوه #فال_اسپانیایی #مثبت_اندیشی #فال_تاروت_آینده #فال_ترکیبی #عشق #ازدواج #فردا #آینده #فال ترکیبی #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #آینده #آینده_نگری #مثبت_اندیشی_و_احساسات_مثبت_ ☺️😍
@fal.raha1 فال خرافات نیست بلکه یک علم به حساب می آید تا با کنار هم گذاشتن نشانه ها از آینده خود با خبر شوید و از وقوع یک سری اتفاقات پیشگیری کنید.😊 دوست داری از آینده دور و نزدیک خودت بدونی؟؟؟🤔 دوست داری بدونی عشقت بهت خیانت میکنه؟؟؟😐 دوست داری در مورد مسائل مالی و کاری و درسی خودت بدونی؟؟؟😉 دوست داری از آینده عشقی خودت بدونی؟؟؟🙄 دوست داری از آینده فرزندانتان بدونی؟؟؟🤔 دوست داری بدونی چه زمانی و با چه کسی ازدواج میکنی؟؟؟💑 🔹 انواع #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت ۱۰۰٪ واقعیت طبق نیت شما توسط رها بانو انجام میشود. در صورت تمایل برای اطلاع از شرایط فال و تعیین وقت قبلی دایرکت پیج تگ شده پیام دهید 👇👇👇 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #فال_ازدواج #فال_احساسی #فال_تاروت_قهوه_آینده #کائنات #آینده_نگری #فال_سونوشت #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #آینده_نگری #کائنات #فال_احساسی #فال_قهوه #فال_تاروت_آینده #فال_اسپانیایی #فال_ازدواج #فال_سرنوشت #فال_تاروت #فال_آینده #فردا #آینده_نگری #مثبت_اندیشی #آینده_نگری #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #کائنات #آینده #فال_ترکیبی #فال_ازدواج #فال_احساسی_ازدواج
#رضایت_مشتری گلم #خدایا_شکرت_که_هستی_و_برایمان_خدایی_میکنی دوست داری از آینده دور و نزدیکت بدونی؟؟؟ 🤔 دوست داری بدونی عشقت بهت خیانت میکنه؟؟؟😐 دوست داری از آینده پولی و اقتصادیت بدونی؟؟؟🤑 دوست داری از آینده عشقیت بدونی؟؟؟ 💏 دوست داری از آینده فرزندانت بدونی؟؟؟👧👦 انجام انواع #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت ۱۰۰٪ واقعیت طبق نیت شما فال شما از طریق اینستاگرام و واتس اپ توسط رها بانو  گرفته میشود👇👇👇 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 #فال_سونوشت #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #آینده_نگری #کائنات #فال_احساسی #فال_قهوه #فال_تاروت_آینده #فال_اسپانیایی #فال_ازدواج #فال_ترکیبی #فال_احساسی #فال_تاروت #فال_قهوه #فال_اسپانیایی #مثبت_اندیشی #فال_تاروت_آینده #فال_ترکیبی #عشق #ازدواج #فردا #آینده #فال ترکیبی #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #آینده #آینده_نگری #مثبت_اندیشی
@fal.raha1 فال خرافات نیست بلکه یک علم به حساب می آید تا با کنار هم گذاشتن نشانه ها از آینده خود با خبر شوید و از وقوع یک سری اتفاقات پیشگیری کنید.😊 دوست داری از آینده دور و نزدیک خودت بدونی؟؟؟🤔 دوست داری بدونی عشقت بهت خیانت میکنه؟؟؟😐 دوست داری در مورد مسائل مالی و کاری و درسی خودت بدونی؟؟؟😉 دوست داری از آینده عشقی خودت بدونی؟؟؟🙄 دوست داری از آینده فرزندانتان بدونی؟؟؟🤔 دوست داری بدونی چه زمانی و با چه کسی ازدواج میکنی؟؟؟💑 🔹 انواع #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت ۱۰۰٪ واقعیت طبق نیت شما توسط رها بانو انجام میشود. در صورت تمایل برای اطلاع از شرایط فال و تعیین وقت قبلی دایرکت پیج تگ شده پیام دهید 👇👇👇 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #فال_ازدواج #فال_احساسی #فال_تاروت_قهوه_آینده #کائنات #آینده_نگری #فال_سونوشت #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #آینده_نگری #کائنات #فال_احساسی #فال_قهوه #فال_تاروت_آینده #فال_اسپانیایی #فال_ازدواج #فال_سرنوشت #فال_تاروت #فال_آینده #فردا #آینده_نگری #مثبت_اندیشی #آینده_نگری #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #کائنات #آینده #فال_ترکیبی #فال_ازدواج #فال_احساسی
#رضایت_مشتری گلم #خدایا_شکرت_که_هستی_و_برایمان_خدایی_میکنی دوست داری از آینده دور و نزدیکت بدونی؟؟؟ 🤔 دوست داری بدونی عشقت بهت خیانت میکنه؟؟؟😐 دوست داری از آینده پولی و اقتصادیت بدونی؟؟؟🤑 دوست داری از آینده عشقیت بدونی؟؟؟ 💏 دوست داری از آینده فرزندانت بدونی؟؟؟👧👦 انجام انواع #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت ۱۰۰٪ واقعیت طبق نیت شما فال شما از طریق اینستاگرام و واتس اپ توسط رها بانو  گرفته میشود👇👇👇 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 #فال_سونوشت #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #آینده_نگری #کائنات #فال_احساسی #فال_قهوه #فال_تاروت_آینده #فال_اسپانیایی #فال_ازدواج #فال_ترکیبی #فال_احساسی #فال_تاروت #فال_قهوه #فال_اسپانیایی #مثبت_اندیشی #فال_تاروت_آینده #فال_ترکیبی #عشق #ازدواج #فردا #آینده #فال ترکیبی #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #آینده #آینده_نگری #مثبت_اندیشی_و_احساسات_مثبت_ ☺️😍
#دکتر نیستم اما برایت ده دقیقه راه رفتن روی جدول کنار خیابان را تجویز میکنم، تا بفهمی #عاقل بودن چیزی خوبیست اما #دیوانگی قشنگتراست... برایت #لبخند زدن به کودکانِ وسط خیابان را تجویز میکنم،تا بفهمی هنوز هم میشود بی منت #محبت کرد... به تو پیشنهاد میکنم گاهی بلند بخندی،هرکجا که هستی یک نفر همیشه منتظرِ #خنده های توست... #دکتر_نیستم اما به تو پیشنهاد میکنم که #شاد_باشی خورشید هر روز صبح بخاطر زنده بودنِ #من و #تو طلوع میکند هرگز منتظرِ فردای خیالی نباش سهمت را از "شادیایِ زندگی" همین امروز بگیر فراموش نکن #مقصد همیشه جایی در "انتهایِ مسیر" نیست مقصد لذت بردن از قدم هاییست که بر میداریم... چایَت را بنوش🍵 نگرانِ فردا مباش👌 #خدای امروز ؛؛؛ #فردا هم هست🙏🕋📿 #خدایا_شکرت 🤲 #آرون_افشار #aronafshar
١٣٩٨.٢.٢٩ امشب آروم بخواب 🌃 و به هیچی فکر نکن 😴 خدا از هرچیزی که قراره فردا باهاش روبرو بشی بزرگ تره. 💕🌱 ______________ انگار نه انگار یکی هست که فردا دو فصل امتحان میانترم داره و نشسته عصر جدید نگاه میکنه و پست میذاره و بعدشم میخواد بره تو حیاط ماه شب چهاردهو نگاه کنه 🌕🌹... میگن وقتی ماه کامل میشه دستتو به صورتتون بکشید و آرزو کنید ✌🏻😉 ______________ #گل #قرآن #آبی #خدا #ماه_رمضان #ماه_شب_چهارده #بزرگ #فردا #اس_فافا_پی #فاطمه_سادات
گاهی لحظه های سکوت پرهیاهوترین دقایق زندگی هستند؛مملوازانچه میخواهیم بگوییم ولی نمیتوانیم... زندگی فردا نيست زندگی امروز است زندگی قصه ی عشق است و اميد صحنه ی غمها نيست به چه می انديشی؟ نگرانی بیجاست عشق اينجا و تو اینجا و خدا هم اينجاست ... ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌شبتون خدایی#امروز #دیروز #اینجا #همیجاست #لحظه #لحظه های-دوست داشتنی#فردا #شاید -دلنوشته های خوب من#
. در پیچ و خم های زندگی یاد می گیری از خود بپرسی مگر چشمها مالِ خودت نیست مگر دست ها مالِ خودت نیست مگر پاها مالِ خودت نیست مگر راه راهِ خودت نیست پس چراغ چرا دستِ دیگریست ... یاد می گیری ب خود تذکر بدهی عشق را هرگز رویِ میزِ کارت نگذاری عشق باید فکر شود و در سَرَت برود باید عطر شود و از دهانت استشمام شود باید برق شود و در چشمانت لانه کند عشق را باید جمع کرد از جلوی دیدِ تمامِ نامحرمان باید سَر کشیدش تا تمام شود ... عشق را باید تمام کرد ..... . #آزاده َظَربازی #عشق #فردا
‎دلتنگ تو امروز شدم تا فردا /
‎فردا شد و باز هم توگفتى فردا ‎امروز دلم مانده و یک دنیا حرف /
‎یک هیچ به نفع دل تو تا فردا . . . .⭐️ @bahador_zarei666 ‎دلتنگ #تو #امروز #شدم # #تا فردا #/
‎فردا شد و باز هم توگفتى #فردا # ‎امروز #دلم #مانده #یک # دنیا حرف# /
‎یک #هیچ #به #نفع دل تو#تا #فردا # . . . .️#
سهم من از ديروز در كاسه فردايم بود ؛؛اين فرداي ديروز ؛امروز به اتمام رسيد 🌏🌍#امروز #فردا #ديروز #تهران #ايران #عكس #طبيعت #
. از اون چیزی که دیروز بودی بیشتر باش و برای فردایی روشن‌تر و بهتر دست و پا بزن . ✔️❤️#اينستاگرام #ايران #هنر #هنرمند #امروز #فردا #موفقیت #پيروزى #instagram #iran #art #artist #today #tomorrow #success #victory
Maybe i cannot promise you "perfect". But i can promise you all of me, I promise all my respect and appreciation and forever unconditional love. شاید نتوانم بهت قول و وعده ی "کامل بودن" رو بدم. ولی میتوانم قول ذره ذره از وجودم را بدهم، قول تمام احترام و توجه ام و عشقی همیشگی و بی قید شرط را بدهم ♥️ 💢 . . . . . . . . . . . ______________________________________ #فيت #فيتنس #فردا #عشق #بوسه_عاشقانه #بوسه_عشق #بوسه 💋 #زندگی #زندگی_شاد #زندگیمی_دیگه ❤️❤️❤️ #ايران #تهران #اصفهان #پرسپولیس #استقلال #دربي #قهرمان #نود #برنامه_ریزی #برنامه_نود #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #عصرجدید
🔴 #فردا #خوشنویسی_با_خودکار :مجید غزنوی For years i was willing to start "tomorrow" but "tomorrow" was always one day ahead. After years I learned i have to start "now" 🔴 #Caligraphy_penball :Majid ghaznavi @majidghaznaviart 🔴 @majidghaznavikhatart 🔴
من عاشق امروزم چون دیروز رو نمی تونم برگردونم وشاید فردایی نباشه...... امروز بهترین لباسم رو میپوشم...... بهترین عطرم رو میزنم...... برای عزیزانم گل میخرم.... قشنگ ترین اخلاقم ، استعدادم وشکوهم رو هدیه میکنم به خانوادم ،دوستام واطرافیانم،....... چقدر کار برای امروز دارم...... باید امروز رو زندگی کنم....... پس بهترین کار اینکه نه تو گذشته سیر کنیم چون که نمیشه به عقب برگشت ونه تو اینده چون که ما نمیدونیم تو اینده چه ااتفاقی میفته پس بهتره تو زمان حال زندگی کنیم واز زندگی لذت ببریم..... سلام دوستای نازنینم حال.دلتون چطوره امیدوارم امید,تو زندگیتون پابرجا باشه پ.ن این سیب زمینی ها با قالب شکل داده شده به وقتش براتون یه پست در مورد سیب زمینی تزیینی تزیینی میزارم #اینستگرام ا#ینستگرامر #سیب زمینی #غذا #زندگی ساده# ماه رمضون #افطار #خرما #بامیه #زولبیا #عشق #عکس #متن خاص #پروفایل #قیمه #اشپزی #امید # امروز #فردا #دوست #استعداد #قالبی # تزیین. #اینده # گذشته# بانو# #ادم # عاشق #دونفره # سفره# میز غذا #عزیز #پدر ومادر# رفیق# همسر #بچه #مشهور #سلبریتی #اموزش #نذری
دنیا ، دریچه ذهن ماست دنیایت چگونه است؟ آنچه قبلا تصور کردی و خواستی، امروزت را شکل داده فردایت را آگاهانه بساز!!! #گذشته #فردا #اگاهی #توانایی #انقلاب_درون #حال_خوب #سیمرغ #سیمرغ_طلایی
زندگی تکرار فرداهای ماست می رسد روزی که فردا نیستیم آنچه می ماند فقط نقش نکوست نقش ها می ماند و ما نیستیم #زندگی #فردا #نقش #روز
@fal.raha1 فال خرافات نیست بلکه یک علم به حساب می آید تا با کنار هم گذاشتن نشانه ها از آینده خود با خبر شوید و از وقوع یک سری اتفاقات پیشگیری کنید.😊 دوست داری از آینده دور و نزدیک خودت بدونی؟؟؟🤔 دوست داری بدونی عشقت بهت خیانت میکنه؟؟؟😐 دوست داری در مورد مسائل مالی و کاری و درسی خودت بدونی؟؟؟😉 دوست داری از آینده عشقی خودت بدونی؟؟؟🙄 دوست داری از آینده فرزندانتان بدونی؟؟؟🤔 دوست داری بدونی چه زمانی و با چه کسی ازدواج میکنی؟؟؟💑 🔹 انواع #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت ۱۰۰٪ واقعیت طبق نیت شما توسط رها بانو انجام میشود. در صورت تمایل برای اطلاع از شرایط فال و تعیین وقت قبلی دایرکت پیج تگ شده پیام دهید 👇👇👇 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 @fal.raha1 #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #فال_ازدواج #فال_احساسی #فال_تاروت_قهوه_آینده #کائنات #آینده_نگری #فال_سونوشت #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #آینده_نگری #کائنات #فال_احساسی #فال_قهوه #فال_تاروت_آینده #فال_اسپانیایی #فال_ازدواج #فال_سرنوشت #فال_تاروت #فال_آینده #فردا #آینده_نگری #مثبت_اندیشی #آینده_نگری #فال_اسپانیایی #فال_قهوه #فال_تاروت #کائنات #آینده #فال_ترکیبی #فال_ازدواج #فال_احساسی
زمان #طلا ست...! ⏳ شما هم دوست دارید به #انگلیسی صحبت کنید؟ #فردا همون #شنبه ایه که قولشو به خودتون داده بودید. 🤞 واسه یادگرفتن هنوز دیر نشده، حتی اگه خیلی وقته فاصله رفتید ما میتونیم کمکتون کنیم. 💪 ...:::فقط با #پرداخت ۹۷ هزار تومن:::... جهت #مشاوره با من تماس بگیرید یا به آی دی من #پیام بدید:👇 @lispeakingsup1 09905979032 #تجریش #تهران #رشت #اراک #زنجان #کیش #ایران #آمریکا #امریکا #گیلان #سمنان #مشهد
خب خب خب،😂😂😂😂😂 به هر حال امروز تولدمه و شروع 22 سالگیم، شاید یکم بچگونه و پیش پا افتاده دارم رفتار میکنم، اما این عادیه، چون فهمیدم فقط یه بار فرصت زندگی دارم، تصمیم گرفتم از کنار خیلی چیزا بی تفاوت بگذرم، چه غصه بخوریم چه نخوریم،زمان میگذره،بس بهتره بهترین استفاده رو ازش ببریم و از شکستا و فرصتای از دست رفته فقط تجربه بسازیم... زندگی در جریانه...😉😉😉😉 #تولد #عشق #اردیبهشت #زندگی #سلامتی #بیخیالی #رویا #عاشق #تو #آینده #علیرضا_طلیسچی #محسن_ابراهیم_زاده #هدف #دوست #خوشحال #شهرکرد #ایران #خوب #دیوانه #فردا #بهار #نافچ #طبیعت #دوست_دارم
٭٭٭ نازنینم ! صبح را، همچون عزیزی که دیگر نخواهی دید در آغوش بگیر ! امروز را هرچه می خواهی باش ! زیرا فردا، توهّمی ست که آمدنش را هیچ ضمانتی نیست. 🌷🌸🌷 به مرگِ قریب الوقوع که در اطرافت می پلکد نگاه کن ! آن، حقیقتِ محض است، حضور دارد و تورا از آن گریزی نیست ! پس امروز را، به راستی زنده باش ! عاشقی کن ! و آغوشت را برای زندگی باز بگذار ! 🌷🌸🌷 #زندگی #مرگ #امروز #فردا
#فردا #آرامش #حادثه # زندگی _ بهتر
امروزت را #زندگی کن #فردا را فکر نکن #شادی امروزت را از دست نده آنقدر #بخند که #آسمان دلت از #ستاره بارور شود این بار تو… #دنیا رو به #بازی بگیر. #زندگی همین لحظه هاست... #شادباشید
. "یکی از بزرگان می گفت: آن کسی که به تو میگوید: امروز باشد؛ فردا فکر آخرت کن، شیطان است. او فردا هم با تو هست و می گوید: حالا باشد فردا... تا وقتی روی تخت بیمارستان بخوابی که اکسیژن به تو بدهند. فاصله ی بین انسان و مرگ این است که یک مویرگ مغز پاره شود و با خون ریزی مغزی، روح از بدن خارج شود! از زمانی که یادمان می آید و در خاطرمان هست، چند هزار نفر دوست و آشنا مرده اند؟" . . . . . 🖋برشی از مجموعه در محضر استاد، جلد سیزده . . . . . . . . . #امروز #فردا #تسویف #حیله #مکر #فریب #عملیات_فریب #شیطان #آرزو #سوف #مرگ #غفلت
"زمان" به خاطر هیچ کس ...منتظر نمی ماند! پس فراموش نکنید:دیروز به تاریخ پیوست. .. " فردا " معما است،و امروز هدیه است! #زمان موفقیت #دیروز #فردا #امروز
#افسوس میخورم که چه راحت داریم میگذریمو میریم جلو روز۱۳اهم ولی انگار نه انگارماها گاهی یادمون میره ماواسه چی به دنیااومدیم #زندگی کنیم واسه اینکه هی توی خودمون #غرق بشیموبگیم ای باباخدااگه مارو دوست داشت که اینجوریمون نمیکرد اونجوریمون نمیکرد اصلابحث #نظام و #سیاست نیست که خدا لعنتشون بکنه جوری این مردموتوخودشون #گم کردن که یادشون رفته بابا ماه رمضونه 😢هرکی رودیدم دستش #سیگار بودبابا لامصب ۱۱ماه کشیدی نه به خاطر اینکه خداچیزی بهت بده به خاطر اینکه فقط فکرکن هنوداری #نفس میکشی تو این#دنیازندگی میکنی اگر چه #سخت اماخداکه این همه #فرشته داره به #روزه #نماز ما چه احتیاجی داره بکش بخوراما یادت نره خدابازم #دوست_داره ببین چی میگه خدا بهت #دلت  را #خانه  ما کن مصفا کردنش با من به ما  #درد  دل افشا کن مداوا کردنش با من اگر #گم  کرده  ای ای دل #کلید  استجابت را  بیا یک لحظه با ما باش  پیدا کردنش با من بیفشان #قطره  اشکی که من هستم #خریدارش   بیاور قطره  ای اخلاص و دریا کردنش با من به من گو #حاجت  خود  را اجابت میکنم آنی  #طلب  کن آنچه میخواهی مهیا کردنش با من بیا  قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را  بیاور نیک و بد  را جمع ، منها کردنش با من چو خوردی روزی #امروز  ما  را شکر #نعمت  کن  #غم  #فردا  مخور تامین فردا کردنش با من به  #قرآن  آیه رحمت فراوان است ای انسان  بخوان این آیه را تفسیر  و معنا کردنش با من اگر عمری گنه کردی مشو نومید از  #رحمت   تو نام #توبه  را بنویس، #امضا  کردنش با من
. آدمک آدمک آخر دنیاست بخند آدمک مرگ همین جاست بخند دستخطی که تورا عاشق کرد شوخی کاغذی ماست بخند آدمک خر نشوی گریه کنی کل دنیا سراب است بخند آن خدایی که بزرگش خواندی مثل تو تنهاست بخند فکر کن درد تو ارزشمند است فکرکن گریه چه زیباست بخند صبح فردا بشب نیست که نیست تازه انگار که فرداست بخند راستی آنچه به یادت دادیم پرزدن نیست که درجاست بخند آدمک نغمه ی آغاز نخوان بخدا آخر دنیا ست بخند #آدمک #معرفت #دلتنگی #دنیا #فردا #خدا_هست #خود #دکلمه_زیبا #دل #مهربانی #شروع #پایان #آه
🏀 پورتلند تریل _ گلدن استیت 🏀 🇺🇸 سری مسابقات NBA آمریکا 🇺🇸 ⏰ بامداد یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ساعت ۵:۳۰ ⏰ 🖍 بررسی بازی های گذشته دو تیم: 1⃣ گلدن استیت در ۴ بازی اخیر خود توانسته پیروز میدان باشد. 2⃣ گلدن استیت در ۱۰ بازی اخیر خود فقط ۳ بار جلوی حریفان خود مغلوب شده است. 3⃣ پورتلند تریل در ۲ بازی گذشته خود نتوانسته حرف خود را شکست بدهد. 4⃣ پورتلند تریل در ۱۰ بازی اخیر خود ۵ بار بازنده میدان را ترک کرده است. 5⃣ از ۱۸ بازی این دو تیم در برابر هم ۱۴ بار گلدن استیت پیروز بوده است. ✏️ www.tasmoney1.com -------------------------------- #گلدن_استیت #پورتلند #ان_بی_ای #آمریکا #بسکتبال #رانینگ #پرتاب #سه ‌امتیازی#دو ‌امتیازی#امتیاز #ثانیه #حریف #مدعی #دیشب #امشب #فردا #ظهر #صبح #غروب #عاشق #دلدار #توپ #تور #توپ_و_تور #حلقه #شنبه #جمعه
((...لیزا، حالا بگو ببینم دیروز چه طور بود؟)) ((همون طور بود که دیدی)) ((غیر ممکنه! ظالمانه است!)) #فئودر_داستایوفسکی #شیاطین @Emtedadjo فردا! بی تو هرگز نمی آید. - هر روز ! سراغت را، از دیروز-ها می گیرم. (عزیزالله محمدی) @Emtedadjo #اندیشه #فلسفه #عشق #تکرار #هنر #زندگی #نمایش #تئاتر #ظلم #خدا #شیطان #جبر #اختیار #دیروز #امروز #فردا #ادبیات #عشق #تاریخ #کتاب #نویسنده #داستان #داستانک #شعر #شاعر_عزیزالله_محمدی
#من #اعتقاد ی به #باور هایی که قبلا داشتم ندارم، برام #جالب هِ بدونم #فردا ، #اعتقادات #امروز م رو باور خواهم داشت یا نه. • #I do not #believe #today #everything I believed #yesterday . I #wonder will I believe #tomorrow everything I believe today. #MatthewArnold#همه #درست میگن، حتی من که #درشت میگم.
زندگی بارش عشق است... براندیشه ماتابش دوست برای همه وقت بودنش درهمه حال...زندگی خاطره امروز است... مانده در طاقچه فرداها...❤💑❤.#دوست #دلنشین #متن #عشق #طاقچه #بارش #روز #فردا #زندگی #تکست #دلنوشته #غمگین #تنهایی #دونفره #شادی #متن -زیبا#کاپشن #دوری #جدایی #تولد #بهار #فصل #خواهرانه #دوستی #نور
وضعیت فعلی مملکت #ایران #اقتصاد #فردا #جنگ
خوب گوش کنیم #انگیزشی ،#امید #فردا #دیر #است #امروز #قدر # همو # بدونیم#ایران #هرمزگان # نوع دوستی#شرجی # بندری
🔺یک مادر #سالخورده مبتلا به #آلزایمر در یه #لحظه #کوتاه #دخترش را #تشخیص #میدهد ، #خیلی کوتاه! #فقط در حد #عاشقتم ! ▫#️مهربان #باشیم ، #شاید #فردا #دیر #باشد #❤️
next page →