#فوتبالیست

104,127 posts

Loading...
حضور همیشگی دوست عزیزمان جناب آقای شجاع خلیل زاده فوتبالست با استعداد و عزیز کشورمان در شیرینی الف شجاع خلیل‌زاده (زاده ۲۴ اردیبهشت - قائم شهر) بازیکن فوتبال ایرانی است. خلیل‌زاده فوتبال حرفه‌ای خود را از مس رفسنجان شروع کرد و توسط مرفاوی مربی وقت مس کرمان به این تیم در لیگ برتر پیوست. او سابقهٔ بازی در سپاهان و تراکتورسازی را نیز دارد. او هم‌اکنون عضو باشگاه فوتبال پرسپولیس می‌باشد. خلیل‌زاده برای نخستین بار در سال ۱۳۹۱ با دعوت کارلوس کیروش و بازی مقابل موزامبیک که با برتری ۳–۰ تیم ملی حاصل شد، پیراهن تیم ملی را برتن کرد. با آرزوی توفیقات بیشتر و افتخار آفرینی های ملی را برای ایشان از خداوند مسئلت داریم. #شجاع_خلیلزاده #پرسپولیس #شیرینی_الف #فوتبال #کیک #کاپ_کیک #شیرینی #طعم_متفاوت #خوش_طعم #فوتبالیست #تیم_ملی #استقلال #پرسپولیس #کیک_عروسی 😍خبرهای خوب را در اینستاگرام الف دنبال کنید😍 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 @shirinialef_markazi @shirinialef_markazi @shirinialef_markazi
حضور همیشگی دوست عزیزمان جناب آقای شجاع خلیل زاده فوتبالست با استعداد و عزیز کشورمان در شیرینی الف شجاع خلیل‌زاده (زاده ۲۴ اردیبهشت - قائم شهر) بازیکن فوتبال ایرانی است. خلیل‌زاده فوتبال حرفه‌ای خود را از مس رفسنجان شروع کرد و توسط مرفاوی مربی وقت مس کرمان به این تیم در لیگ برتر پیوست. او سابقهٔ بازی در سپاهان و تراکتورسازی را نیز دارد. او هم‌اکنون عضو باشگاه فوتبال پرسپولیس می‌باشد. خلیل‌زاده برای نخستین بار در سال ۱۳۹۱ با دعوت کارلوس کیروش و بازی مقابل موزامبیک که با برتری ۳–۰ تیم ملی حاصل شد، پیراهن تیم ملی را برتن کرد. با آرزوی توفیقات بیشتر و افتخار آفرینی های ملی را برای ایشان از خداوند مسئلت داریم. #شجاع_خلیلزاده #پرسپولیس #شیرینی_الف #فوتبال #کیک #کاپ_کیک #شیرینی #طعم_متفاوت #خوش_طعم #فوتبالیست #تیم_ملی #استقلال #پرسپولیس #کیک_عروسی 😍خبرهای خوب را در اینستاگرام الف دنبال کنید😍 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 @shirinialef_markazi @shirinialef_markazi @shirinialef_markazi
حضور همیشگی دوست عزیزمان جناب آقای شجاع خلیل زاده فوتبالست با استعداد و عزیز کشورمان در شیرینی الف شجاع خلیل‌زاده (زاده ۲۴ اردیبهشت - قائم شهر) بازیکن فوتبال ایرانی است. خلیل‌زاده فوتبال حرفه‌ای خود را از مس رفسنجان شروع کرد و توسط مرفاوی مربی وقت مس کرمان به این تیم در لیگ برتر پیوست. او سابقهٔ بازی در سپاهان و تراکتورسازی را نیز دارد. او هم‌اکنون عضو باشگاه فوتبال پرسپولیس می‌باشد. خلیل‌زاده برای نخستین بار در سال ۱۳۹۱ با دعوت کارلوس کیروش و بازی مقابل موزامبیک که با برتری ۳–۰ تیم ملی حاصل شد، پیراهن تیم ملی را برتن کرد. با آرزوی توفیقات بیشتر و افتخار آفرینی های ملی را برای ایشان از خداوند مسئلت داریم. #شجاع_خلیلزاده #پرسپولیس #شیرینی_الف #فوتبال #کیک #کاپ_کیک #شیرینی #طعم_متفاوت #خوش_طعم #فوتبالیست #تیم_ملی #استقلال #پرسپولیس #کیک_عروسی 😍خبرهای خوب را در اینستاگرام الف دنبال کنید😍 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 @shirinialef_markazi @shirinialef_markazi @shirinialef_markazi
حضور همیشگی دوست عزیزمان جناب آقای شجاع خلیل زاده فوتبالست با استعداد و عزیز کشورمان در شیرینی الف شجاع خلیل‌زاده (زاده ۲۴ اردیبهشت - قائم شهر) بازیکن فوتبال ایرانی است. خلیل‌زاده فوتبال حرفه‌ای خود را از مس رفسنجان شروع کرد و توسط مرفاوی مربی وقت مس کرمان به این تیم در لیگ برتر پیوست. او سابقهٔ بازی در سپاهان و تراکتورسازی را نیز دارد. او هم‌اکنون عضو باشگاه فوتبال پرسپولیس می‌باشد. خلیل‌زاده برای نخستین بار در سال ۱۳۹۱ با دعوت کارلوس کیروش و بازی مقابل موزامبیک که با برتری ۳–۰ تیم ملی حاصل شد، پیراهن تیم ملی را برتن کرد. با آرزوی توفیقات بیشتر و افتخار آفرینی های ملی را برای ایشان از خداوند مسئلت داریم. #شجاع_خلیلزاده #پرسپولیس #شیرینی_الف #فوتبال #کیک #کاپ_کیک #شیرینی #طعم_متفاوت #خوش_طعم #فوتبالیست #تیم_ملی #استقلال #پرسپولیس #کیک_عروسی 😍خبرهای خوب را در اینستاگرام الف دنبال کنید😍 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 @shirinialef_markazi @shirinialef_markazi @shirinialef_markazi
حضور همیشگی دوست عزیزمان جناب آقای شجاع خلیل زاده فوتبالست با استعداد و عزیز کشورمان در شیرینی الف شجاع خلیل‌زاده (زاده ۲۴ اردیبهشت - قائم شهر) بازیکن فوتبال ایرانی است. خلیل‌زاده فوتبال حرفه‌ای خود را از مس رفسنجان شروع کرد و توسط مرفاوی مربی وقت مس کرمان به این تیم در لیگ برتر پیوست. او سابقهٔ بازی در سپاهان و تراکتورسازی را نیز دارد. او هم‌اکنون عضو باشگاه فوتبال پرسپولیس می‌باشد. خلیل‌زاده برای نخستین بار در سال ۱۳۹۱ با دعوت کارلوس کیروش و بازی مقابل موزامبیک که با برتری ۳–۰ تیم ملی حاصل شد، پیراهن تیم ملی را برتن کرد. با آرزوی توفیقات بیشتر و افتخار آفرینی های ملی را برای ایشان از خداوند مسئلت داریم. #شجاع_خلیلزاده #پرسپولیس #شیرینی_الف #فوتبال #کیک #کاپ_کیک #شیرینی #طعم_متفاوت #خوش_طعم #فوتبالیست #تیم_ملی #استقلال #پرسپولیس #کیک_عروسی 😍خبرهای خوب را در اینستاگرام الف دنبال کنید😍 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 @shirinialef_markazi @shirinialef_markazi @shirinialef_markazi
حضور همیشگی دوست عزیزمان جناب آقای شجاع خلیل زاده فوتبالست با استعداد و عزیز کشورمان در شیرینی الف شجاع خلیل‌زاده (زاده ۲۴ اردیبهشت - قائم شهر) بازیکن فوتبال ایرانی است. خلیل‌زاده فوتبال حرفه‌ای خود را از مس رفسنجان شروع کرد و توسط مرفاوی مربی وقت مس کرمان به این تیم در لیگ برتر پیوست. او سابقهٔ بازی در سپاهان و تراکتورسازی را نیز دارد. او هم‌اکنون عضو باشگاه فوتبال پرسپولیس می‌باشد. خلیل‌زاده برای نخستین بار در سال ۱۳۹۱ با دعوت کارلوس کیروش و بازی مقابل موزامبیک که با برتری ۳–۰ تیم ملی حاصل شد، پیراهن تیم ملی را برتن کرد. با آرزوی توفیقات بیشتر و افتخار آفرینی های ملی را برای ایشان از خداوند مسئلت داریم. #شجاع_خلیلزاده #پرسپولیس #شیرینی_الف #فوتبال #کیک #کاپ_کیک #شیرینی #طعم_متفاوت #خوش_طعم #فوتبالیست #تیم_ملی #استقلال #پرسپولیس #کیک_عروسی 😍خبرهای خوب را در اینستاگرام الف دنبال کنید😍 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 @shirinialef_markazi @shirinialef_markazi @shirinialef_markazi
حضور همیشگی دوست عزیزمان جناب آقای شجاع خلیل زاده فوتبالست با استعداد و عزیز کشورمان در شیرینی الف شجاع خلیل‌زاده (زاده ۲۴ اردیبهشت - قائم شهر) بازیکن فوتبال ایرانی است. خلیل‌زاده فوتبال حرفه‌ای خود را از مس رفسنجان شروع کرد و توسط مرفاوی مربی وقت مس کرمان به این تیم در لیگ برتر پیوست. او سابقهٔ بازی در سپاهان و تراکتورسازی را نیز دارد. او هم‌اکنون عضو باشگاه فوتبال پرسپولیس می‌باشد. خلیل‌زاده برای نخستین بار در سال ۱۳۹۱ با دعوت کارلوس کیروش و بازی مقابل موزامبیک که با برتری ۳–۰ تیم ملی حاصل شد، پیراهن تیم ملی را برتن کرد. با آرزوی توفیقات بیشتر و افتخار آفرینی های ملی را برای ایشان از خداوند مسئلت داریم. #شجاع_خلیلزاده #پرسپولیس #شیرینی_الف #فوتبال #کیک #کاپ_کیک #شیرینی #طعم_متفاوت #خوش_طعم #فوتبالیست #تیم_ملی #استقلال #پرسپولیس #کیک_عروسی 😍خبرهای خوب را در اینستاگرام الف دنبال کنید😍 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 @shirinialef_markazi @shirinialef_markazi @shirinialef_markazi
🎊 🎂 🎊 🎂 3 خرداد برابر با 24 می، زادروز اریک کانتونا، فوتبالیست سابق تیم ملی فرانسه و باشگاه منچستر یونایتد، بازیگر و کارگردان سینما. . طرح از استاد جواد علیزاده، ماهنامه طنز و کاریکاتور. #اریک_کانتونا #کانتونا #فوتبال #فوتبالیست #بازیگر #کارگردان #فرانسه #منچستر_یونایتد #منچستریونایتد #کاریکاتور #کارتون #طنز #ماهنامه_طنز_و_کاریکاتور #مجله_طنز_و_کاریکاتور #EricCantona #Eric_Cantona #football #footballist #France #manchesterunited #actor #director #caricature #cartoon #humor @ericcantona @javadalizadeh53 @manchesterunited
🔴 فصل فوتبالی استقلال زیدون به روایت تصویر 🔷 تیم فوتبال استقلال زیدون تنها نماینده ی شایسته ی شهرستان بهبهان در سوپرلیگ فوتبال استان خوزستان را در مسابقات این لیگ به قاب تصویر آورده ایم. 🔷 به زیدون نیوز بزرگترین رسانه خبری بخش زیدون بپیوندید : https://t.me/joinchat/AAAAAD-3MmNZAD5rVJydwQ #فوتبال #فوتبالیست #فوتبالی #استقلال #استقلالی #استقلال_زیدون #آبی #آبیته #قهرمان #آسیا #قهرمان_آسیا #فوتبال_خوزستان #خوزستان #زیدون #زیدوننیوز #زیدونی #زیدو_سردشت #ایران #لیگ_برتر #بهبهان #بهبهانی #بهبهاني
🤔🤔😃👌👌👌🥇⭐🎂🎁⚽️ زمانی یک آث میلان بودو یک کاکا @kaka گل شگفت انگیز کاکا به منچستر یونایتد در سال ۲۰۰۷ How did You do it ???????!!!!!!🤔🤔😃 Feliz Cumpleaños🎂 Mr Kaka @kaka This Great game : AC Milan and Manchester United (2007) #فوتبال #فوتبالیست #تکنیکی #برزیل #فیفا #جام_باشگاه_های_اروپا #آث_میلان #میلان #گل #شگفت_انگیز #تولد #کاکا #football #footballplayer #professional #uefachampionsleague #brazil #fifa #acmilan #milan #goal #amazing #happybirthday #kaka
. حُسنِ ختام پستِ امشب، زنده نام #ناصر_حجازی در لباس مقدّس تیم ملی فوتبال ایران. تصاویر بازیکنان تیم ملی ایران ابتدای دهه پنجاه در استادیوم امجدیه تهران. متعلق به زمانه ای که بازیکنان ملی پوش، تنها به عشق "مردم" و سربلندی نام "ایران" توپ می زدند. ایستاده از راست: جعفر کاشانی - علی جباری - مجید حلوایی - همایون بهزادی - مصطفی عرب - غلامحسن مظلومی. نشسته از راست: ابراهیم آشتیانی - علی پروین - صفر ایرانپاک - ناصر حجازی و حسین کلانی. از این تعداد، پنج نفرشان مرحوم شدند. یادشان گرامی #nasserhejazi #اسطوره #فوتبال #ایران #حجازی #روحش_شاد #تاج #باشگاه_تاج #آبی #علی_پروین #تیم_ملی_فوتبال #تیم_ملی_فوتبال_ایران #بازیکن #فوتبال_ایران #فوتبالی #تاجی #پرسپولیس #سپاهان #تراکتورسازی #ابومسلم #نساجی #تهران #فوتبال_ملی #فوتبالیست #استقلال #کرج #خوزستان #کرج #امجدیه
. با مدیریت حمیدرضا گرشاسبی با پنجره بسته و بزور ۱۳بازیکن و مصدوم و محروم، نائب قهرمان اسیا شدیم و بیش از ۴میلیون دلار درامد داشتیم و همه بازیکنان و کادر فنی و تیم ارتش سرخ راضی و حق و حقوق خود را دریافت کردن. اما با مدیریت ایرج عرب ، پنجره نقل و انتقالات باز از مرحله گروهی حذف شدیم و تمام بازیکنان و کادر فنی طلبکار و ناراحت از اینکه حق و حقوقشان توسط مدیریت جدید (ایرج عرب) پرداخت نشده و نمیشه ایرج عرب باعث شد تا بازیکنان ارتش سرخ انگیزه جنگندگی در اسیا و لیگ رو از دست بدن! ایرج عرب تا این لحظه فقط ناراحتی و نارضایتی رو برای هواداران ارتش سرخ و خود ارتش سرخ به ارمغان اورده! . . #پرسپولیس #پرسپولیس_قهرمان #پرسپوليس #پرسپولیسی #پرسپولیس_زلزله #پرسپولیس_کبیر #پرسپولیس_بزرگ #ارتش_سرخ #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #ایران #تیم_ملی_فوتبال_ایران #perspolis #perspolisi #fcperspolis #perspolisfc #perspolis_fan #perspolis_iran #perspolis #empire_perspolis #redarmy . . . . . . . . . . . . #استقلال #استقلال_کیسه_پاره #سپاهان #سپاهان_اصفهان #تراکتورسازی #فوتبال_ایران #فوتبالیست #esteghlal #sepahan #لیگ_برتر #فوتبال #فوتبال_ایران
حضور همیشگی دوست عزیزمان جناب آقای شجاع خلیل زاده فوتبالست با استعداد و عزیز کشورمان در شیرینی الف شجاع خلیل‌زاده (زاده ۲۴ اردیبهشت - قائم شهر) بازیکن فوتبال ایرانی است. خلیل‌زاده فوتبال حرفه‌ای خود را از مس رفسنجان شروع کرد و توسط مرفاوی مربی وقت مس کرمان به این تیم در لیگ برتر پیوست. او سابقهٔ بازی در سپاهان و تراکتورسازی را نیز دارد. او هم‌اکنون عضو باشگاه فوتبال پرسپولیس می‌باشد. خلیل‌زاده برای نخستین بار در سال ۱۳۹۱ با دعوت کارلوس کیروش و بازی مقابل موزامبیک که با برتری ۳–۰ تیم ملی حاصل شد، پیراهن تیم ملی را برتن کرد. با آرزوی توفیقات بیشتر و افتخار آفرینی های ملی را برای ایشان از خداوند مسئلت داریم. #شجاع_خلیلزاده #پرسپولیس #شیرینی_الف #فوتبال #کیک #کاپ_کیک #شیرینی #طعم_متفاوت #خوش_طعم #فوتبالیست #تیم_ملی #استقلال #پرسپولیس #کیک_عروسی 😍خبرهای خوب را در اینستاگرام الف دنبال کنید😍 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 @shirinialef_markazi @shirinialef_markazi @shirinialef_markazi
من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم زبی آبی ولی با خفت و خاری پی شبنم نمی گردم روحت شاد ناصرخان 🙏🙏🙏 اسطوره هامون تا زنده اند قدرشان را بدانیم هنوز در قلب آبی ها و قرمزها هستی 😭😭😭💙💙💙⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩ #ناصرحجازی #ناصر_حجازی #ناصر_حجازی_عقاب_اسیا #ناصر_حجازی_ها_تا_مرگ_دنیا_زنده_اند #ناصر_حجازی_روحت_شاد #اسطوره #استقلال #تاجی #تاج_کبیر_آسیا #ابی #فوتبال #فوتبالیست #باشگاه_استقلال_تهران #تیم_استقلال #فوتبالیستها #فوتبال_ایران #فوتبالی
یکی #سلبریتی است و یکی #سلبریدی و چقدر تفاوت است بین جایگاه این و جایگاه آن. جامعه ای که الگویش چنین #سلبریتی_بیسواد هایی باشد همین که تا الان سقوط نکرده باید خدارا شاکر بود. کاش یک سلبریتی داشتیم ولی آدم بود نه اینکه یه خروار داریم و خیلیاشون .... #التماس_تفکر #نازنین_کریمی #سگ #خانواده #شوهر #لیونل_مسی #بازیگر #فوتبالیست
حضور همیشگی دوست عزیزمان جناب آقای شجاع خلیل زاده فوتبالست با استعداد و عزیز کشورمان در شیرینی الف شجاع خلیل‌زاده (زاده ۲۴ اردیبهشت - قائم شهر) بازیکن فوتبال ایرانی است. خلیل‌زاده فوتبال حرفه‌ای خود را از مس رفسنجان شروع کرد و توسط مرفاوی مربی وقت مس کرمان به این تیم در لیگ برتر پیوست. او سابقهٔ بازی در سپاهان و تراکتورسازی را نیز دارد. او هم‌اکنون عضو باشگاه فوتبال پرسپولیس می‌باشد. خلیل‌زاده برای نخستین بار در سال ۱۳۹۱ با دعوت کارلوس کیروش و بازی مقابل موزامبیک که با برتری ۳–۰ تیم ملی حاصل شد، پیراهن تیم ملی را برتن کرد. با آرزوی توفیقات بیشتر و افتخار آفرینی های ملی را برای ایشان از خداوند مسئلت داریم. #شجاع_خلیلزاده #پرسپولیس #شیرینی_الف #فوتبال #کیک #کاپ_کیک #شیرینی #طعم_متفاوت #خوش_طعم #فوتبالیست #تیم_ملی #استقلال #پرسپولیس #کیک_عروسی 😍خبرهای خوب را در اینستاگرام الف دنبال کنید😍 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 @shirinialef_markazi @shirinialef_markazi @shirinialef_markazi
ننداز سرو پایین🥀وقتی سرپایی🤙🏿 🚫اینه همه نرو پایین🚫 دنیا چرخ و فلکه🎡وسط شهر بازی🌈 اون چه که😎معلومه سر جاتی💯 . . @siamaknemati8 🌸 @siamaknemati8 🌸 #سیامک_نعمتی #بهترین #عشق #جان_دلم #فوتبال #فوتبالیست #مازنی #سوادکوه #تک #پرسپولیس #پرسپولیس_قهرمان #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴
قرارداد تراکتور با لیکنز فسخ شد باشگاه تراکتورسازی تبریز رسما اعلام کرد، همکاری‌اش با جرج لیکنز به پایان رسیده و قرارداد سرمربی بلژیکی با این تیم فسخ شده است. #شهریاران #تبریز   #آذربایجان_شرقی #آذربایجان #azarbayjan #tabriz   #azarbaijan_sharghi #ایران #عکس #خبر #رسانه #زنوزی #ترختور #تراکتور #تراکتورسازی #ورزشی #فوتبال #حاشیه_فوتبال #سرمربی #فوتبالیست #بازیکن #لیکنز
سردار و رامین انگار نه انگار که دارن مصاحبه میکنن تو فاز خودشون هستن😂😂😂😂 سردار میگه ما با این خوبی چرا با ما دعوا داری🔫😂😂😂😄😄😄 همش تو مصاحبه مسخره بازی درمیارن سردار و رامین😂😂😆😆 علیرضا آخر میگه جدی باشین😒😂😂 سردار میگه نه اصلا نمیتونم😂😂😂😂 من خودم این مصاحبه تیم ملی از همه بیشتر دوست دارم🙃💗💗 لایک و کامنت یادتون نره😊 کپی فقط با ذکر منبع آزاد است. پ.ن:بقیه تیکه های این مصاحبه را فردا میزارم😉
حضور همیشگی دوست عزیزمان جناب آقای شجاع خلیل زاده فوتبالست با استعداد و عزیز کشورمان در شیرینی الف شجاع خلیل‌زاده (زاده ۲۴ اردیبهشت - قائم شهر) بازیکن فوتبال ایرانی است. خلیل‌زاده فوتبال حرفه‌ای خود را از مس رفسنجان شروع کرد و توسط مرفاوی مربی وقت مس کرمان به این تیم در لیگ برتر پیوست. او سابقهٔ بازی در سپاهان و تراکتورسازی را نیز دارد. او هم‌اکنون عضو باشگاه فوتبال پرسپولیس می‌باشد. خلیل‌زاده برای نخستین بار در سال ۱۳۹۱ با دعوت کارلوس کیروش و بازی مقابل موزامبیک که با برتری ۳–۰ تیم ملی حاصل شد، پیراهن تیم ملی را برتن کرد. با آرزوی توفیقات بیشتر و افتخار آفرینی های ملی را برای ایشان از خداوند مسئلت داریم. #شجاع_خلیلزاده #پرسپولیس #شیرینی_الف #فوتبال #کیک #کاپ_کیک #شیرینی #طعم_متفاوت #خوش_طعم #فوتبالیست #تیم_ملی #استقلال #پرسپولیس #کیک_عروسی 😍خبرهای خوب را در اینستاگرام الف دنبال کنید😍 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 @shirinialef_markazi @shirinialef_markazi @shirinialef_markazi
میگن سمت چیزایی برو که حالتو خوب کنه وقتی با دیدن این عکس حالم بهتر میشه چرا نبینیمش؟🤔😉 . . استوری یادت نره 😎 . . . . قربونه همه پرسپولیسی های با عشق . . . 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 . . . . . . . . #پرسپولیس_قهرمان #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس #ایران #ورزشکاران #نود #ورزشی_زنانه #ورزش #برانکو #برانکو_ایوانکویچ #فوتبال #فوتبالیست #فوتبال_ایران #زن #ایران #قهرمانی #دنیا #پیروزی #علی_علیپور #علی_کریمی #قرمز #سرخ #ارتش_سرخ #آسیا #قرمز #persepolis #persepolisgallery #fcperspolis_since1967
حضور همیشگی دوست عزیزمان جناب آقای شجاع خلیل زاده فوتبالست با استعداد و عزیز کشورمان در شیرینی الف شجاع خلیل‌زاده (زاده ۲۴ اردیبهشت - قائم شهر) بازیکن فوتبال ایرانی است. خلیل‌زاده فوتبال حرفه‌ای خود را از مس رفسنجان شروع کرد و توسط مرفاوی مربی وقت مس کرمان به این تیم در لیگ برتر پیوست. او سابقهٔ بازی در سپاهان و تراکتورسازی را نیز دارد. او هم‌اکنون عضو باشگاه فوتبال پرسپولیس می‌باشد. خلیل‌زاده برای نخستین بار در سال ۱۳۹۱ با دعوت کارلوس کیروش و بازی مقابل موزامبیک که با برتری ۳–۰ تیم ملی حاصل شد، پیراهن تیم ملی را برتن کرد. با آرزوی توفیقات بیشتر و افتخار آفرینی های ملی را برای ایشان از خداوند مسئلت داریم. #شجاع_خلیلزاده #پرسپولیس #شیرینی_الف #فوتبال #کیک #کاپ_کیک #شیرینی #طعم_متفاوت #خوش_طعم #فوتبالیست #تیم_ملی #استقلال #پرسپولیس #کیک_عروسی 😍خبرهای خوب را در اینستاگرام الف دنبال کنید😍 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 @shirinialef_markazi @shirinialef_markazi @shirinialef_markazi
حضور همیشگی دوست عزیزمان جناب آقای شجاع خلیل زاده فوتبالست با استعداد و عزیز کشورمان در شیرینی الف شجاع خلیل‌زاده (زاده ۲۴ اردیبهشت - قائم شهر) بازیکن فوتبال ایرانی است. خلیل‌زاده فوتبال حرفه‌ای خود را از مس رفسنجان شروع کرد و توسط مرفاوی مربی وقت مس کرمان به این تیم در لیگ برتر پیوست. او سابقهٔ بازی در سپاهان و تراکتورسازی را نیز دارد. او هم‌اکنون عضو باشگاه فوتبال پرسپولیس می‌باشد. خلیل‌زاده برای نخستین بار در سال ۱۳۹۱ با دعوت کارلوس کیروش و بازی مقابل موزامبیک که با برتری ۳–۰ تیم ملی حاصل شد، پیراهن تیم ملی را برتن کرد. با آرزوی توفیقات بیشتر و افتخار آفرینی های ملی را برای ایشان از خداوند مسئلت داریم. #شجاع_خلیلزاده #پرسپولیس #شیرینی_الف #فوتبال #کیک #کاپ_کیک #شیرینی #طعم_متفاوت #خوش_طعم #فوتبالیست #تیم_ملی #استقلال #پرسپولیس #کیک_عروسی 😍خبرهای خوب را در اینستاگرام الف دنبال کنید😍 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 @shirinialef_markazi @shirinialef_markazi @shirinialef_markazi
حضور همیشگی دوست عزیزمان جناب آقای شجاع خلیل زاده فوتبالست با استعداد و عزیز کشورمان در شیرینی الف شجاع خلیل‌زاده (زاده ۲۴ اردیبهشت - قائم شهر) بازیکن فوتبال ایرانی است. خلیل‌زاده فوتبال حرفه‌ای خود را از مس رفسنجان شروع کرد و توسط مرفاوی مربی وقت مس کرمان به این تیم در لیگ برتر پیوست. او سابقهٔ بازی در سپاهان و تراکتورسازی را نیز دارد. او هم‌اکنون عضو باشگاه فوتبال پرسپولیس می‌باشد. خلیل‌زاده برای نخستین بار در سال ۱۳۹۱ با دعوت کارلوس کیروش و بازی مقابل موزامبیک که با برتری ۳–۰ تیم ملی حاصل شد، پیراهن تیم ملی را برتن کرد. با آرزوی توفیقات بیشتر و افتخار آفرینی های ملی را برای ایشان از خداوند مسئلت داریم. #شجاع_خلیلزاده #پرسپولیس #شیرینی_الف #فوتبال #کیک #کاپ_کیک #شیرینی #طعم_متفاوت #خوش_طعم #فوتبالیست #تیم_ملی #استقلال #پرسپولیس #کیک_عروسی 😍خبرهای خوب را در اینستاگرام الف دنبال کنید😍 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 @shirinialef_markazi @shirinialef_markazi @shirinialef_markazi
. حرکت زیبای شایان مصلح در جشن قهرمانی دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد حسین ____________________________ یکی از ما طرفدار پرسپولیس است. یکی طرفدار استقلال! یکی تراکتوری و یکی سپاهانی و ... فارغ از هر تیم و تعصبی قهرمانی واقعی کسانی هستند که وقتی به جایی می رسند خودشان را گم نمی کنند. . . #فوتبالیست #قهرمان #شایان_مصلح #سلبریتی #تلوزیون #صداوسیما
حضور همیشگی دوست عزیزمان جناب آقای شجاع خلیل زاده فوتبالست با استعداد و عزیز کشورمان در شیرینی الف شجاع خلیل‌زاده (زاده ۲۴ اردیبهشت - قائم شهر) بازیکن فوتبال ایرانی است. خلیل‌زاده فوتبال حرفه‌ای خود را از مس رفسنجان شروع کرد و توسط مرفاوی مربی وقت مس کرمان به این تیم در لیگ برتر پیوست. او سابقهٔ بازی در سپاهان و تراکتورسازی را نیز دارد. او هم‌اکنون عضو باشگاه فوتبال پرسپولیس می‌باشد. خلیل‌زاده برای نخستین بار در سال ۱۳۹۱ با دعوت کارلوس کیروش و بازی مقابل موزامبیک که با برتری ۳–۰ تیم ملی حاصل شد، پیراهن تیم ملی را برتن کرد. با آرزوی توفیقات بیشتر و افتخار آفرینی های ملی را برای ایشان از خداوند مسئلت داریم. #شجاع_خلیلزاده #پرسپولیس #شیرینی_الف #فوتبال #کیک #کاپ_کیک #شیرینی #طعم_متفاوت #خوش_طعم #فوتبالیست #تیم_ملی #استقلال #پرسپولیس #کیک_عروسی 😍خبرهای خوب را در اینستاگرام الف دنبال کنید😍 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 @shirinialef_markazi @shirinialef_markazi @shirinialef_markazi
😢 😢 😢 😢 2 خرداد برابر با 23 می، سالروز فوت مرحوم ناصر حجازی، دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه استقلال تهران. . طرح ها از استاد جواد علیزاده، ماهنامه طنز و کاریکاتور. #حجازی #ناصرحجازی #ناصر_حجازی #فوتبال #فوتبالیست #استقلال #استقلال_تهران #کاریکاتور #کارتون #طنز #جواد_علیزاده #مجله_طنز_و_کاریکاتور #ماهنامه_طنز_و_کاریکاتور #naserhejazi #naser_hejazi #foitball #footballist #esteghlal #caricature #cartoon #humor @atilahejazi @javadalizadeh53
جام جهانی ۲۰۱۰ ، مرحله گروهی آرژانتین ۴ کره جنوبی ۱ آرژانتین با هت تریک هیگواین و گل به خودی چونگ لی با ۴ گل کره را شکست و صدر نشین گروه خود شد. *********************** #فوتبالیست #بازیکن #جام_جهانی #قدیمی #گل #هیجان #جالب #مهیج #نوستالژی #آرژانتین #کره_جنوبی #football #worldcup #2010 #fifa #player #goal #hot #exciting #surprise #nostalgia #argentina #korea #maradona
وقتی #پژمان_جمشیدی پیر چشمی گرفته و زیر بار نمیره 😂😂😂 . . #سریال #پژمان #سکانس #طنز #فوتبال #فوتبالیست #بازیگر
#اقرار تکان‌دهنده‌ «ناصر عباسی»، بازیکن اسبق استقلال که با این تیم به قهرمانی لیگ و آسیا رسیده است در رسانه : «وقتی به استقلال آمدم با بهترین بازیکن تیم تا ۶ صبح تریاک کشیدیم و سر بازی رفتیم و ترکوندیم!!» #تکان دهنده #فوتبالیست #استقلال #تهرانی #نیاوران #بازیکن
سلاااام دوستان🙋‍♂️ . . اهمیت وعده های قبل تمرین بسیار بالاست😲 . ✔کربوهیدرات تو سیستم هوازی(مثل فوتبال) نقش اصلی رو بازی میکنه و بارگیری درست اون مساوی با دویدن بیشتر و سرعتی بودنه! . 🔵فراموش نکنید که یک ماشین بدون سوخت بدرد نمیخوره هرچقدر هم که خوب باشه😐 . با ما حرفه ای ورزش کنید💪 . #فوتبال #فوتبالیست #فوتبال_بانوان #فوتسال #فوتسال_بانوان #تغذیه_ورزشی #تغذیه_فوتبال #رژیم_ورزشی #رژیم_لاغری #رژیم_چاقی #رژیم_کاهش_وزن #کربوهیدرات #فوتبال_ایران #جام_حذفی #بارسلونا #رئال #مسی #رونالدو #بدنسازی_فوتبال #هوازی #مکمل #پرسپولیس #استقلال #تراکتورسازی #چربی_سوزی #انرژی_مثبت
فالو کنید تا هر روز جالبترین کلیپهارو ببینید😉 @melarov @melarov @melarov @melarov #دختر #پسر #فوتبالی #فوتبالیست #تکنیک #ضایع
جام جهانی ۲۰۱۰ ، بازی سوم گروهی برزیل ۰ پرتقال ۰ دو قدرت گروه G رقابت ها در روز سوم به مصاف هم رفتند . با توجه به شکست ساحل عاج از برزیل در بازی قبل ، پرتقال با مربیگری کی روش ، با یک تساوی هم صعود میکرد که همین اتفاق هم افتاد. البته حملات برزیل بیشتر بود *********************** #فوتبالیست #بازیکن #جام_جهانی #قدیمی #گل #هیجان #جالب #مهیج #نوستالژی #برزیل #پرتقال #football #worldcup #2010 #fifa #player #goal #hot #exciting #surprise #nostalgia #purtugal #brazil
پست ٢٠ آموزشی 👨‍🏫👩‍🏫👩‍🎓👨‍🎓 شروع آموزش قواعد عربی کنکور با توجه به این بیشتر دوستان تقاضا داشتن فیلم های آموزشی رو کامل تر توی کانال بگذاریم ، آموزش کامل فعل مضارع رو میتونن تو کانال مشاهده کنند و این پست صرفا جهت اطلاع رسانی گذاشته شده است🤓 . . . . . . . . #عربی_لاکچری #عربی_کنکور #سید_محسن_ماهینی #محسن_ماهینی #محسن #لاکچری #سینما #کنکور #کنکور۹۸ #کنکور۹۹ #کنکور98 #گام #گام _آخر#جمع_بندی #همایش #رایگان #ویلا #هزینه #مدل #سینما #فوتبالیست #فوتبال #سینمایی #بازیگران #ایروبیک #میک_آپ #آرایش #کاشت_ناخن #ویلا
. امروز ۲اُم خرداد؛ ۸اُمین سالروزِ درگذشتِ #ناصر_حجازی بود. کسی که همگان، چه دوست و چه دشمن، به محبوب و مقبولیت او در میان مردم اعتراف دارند. شما علّت محبوبیت "ناصر حجازی" را در چه می دانید؟ در یک کلمه کامنت بنویسید. @atilahejazi #اسطوره #فوتبال #ایران #حجازی #روحش_شاد #تاج #باشگاه_تاج #آبی #تیم #تیم_ملی_فوتبال #تیم_ملی_فوتبال_ایران #ماندگار #بازیکن #فوتبال_ایران #فوتبالی #تاجی #پرسپولیس #سپاهان #تراکتورسازی #ابومسلم #نساجی #تهران #فوتبال_ملی #فوتبالیست #تاجی #استقلال #کرج #آذربایجان #خوزستان #کرج #ایرانی
#مصاحبه بخش دوم مصاحبه روبوخبر از برگزار کنندگان و شرکت کنندگان هشتمین دوره مسابقات ملی فرزکاپ آماده شد. دوستای رباتیکی تون رو تگ کنید. #فرزکاپ #رباتیک #الکترونیک #ربات #مسیریاب #فوتبالیست #لیگ #مسیریاب_ویژه #روبوخبر #خبرگزاری_رباتیک #مصاحبه #robokhabar #farzcup #line_follower #soccer #junior #robot #robotic #electronic #tehran
. آموزش ضربه والی ✌ . . در این ویدئو نکاتی عالی برای ضربه والی خواهید دید! . کدوم دوستت دنبال این آموزش بود؟ تگش کن - - - - - - - - @futsalist10 @futsalist10 . - - - - - - - - #فوتسال_بانوان #ضربه_والی #والی #فوتبال #فوتسال #مهاجم #فوتبالی #فوتبال۱۲۰ #فوتسالیست #فوتبالیست
زنوزی درهای تراکتور را به روی همه بست زنوزی مالک باشگاه تراکتورسازی طی دستوری به مدیران این باشگاه عنوان کرد تا مشخص شدن وضعیت نهایی سرمربی فصل آینده این تیم، هرگونه مذاکره برای جذب یا خروج بازیکن ممنوع است. #شهریاران #تبریز   #آذربایجان_شرقی #آذربایجان #azarbayjan #tabriz   #azarbaijan_sharghi #ایران #عکس #خبر #رسانه #زنوزی #ترختور #تراکتور #تراکتورسازی #ورزشی #فوتبال #حاشیه_فوتبال #سرمربی #فوتبالیست #بازیکن #ممنوع
⚀ امگا ،های کپی، اتوماتیک؛ رزگلد صفحه طرح برجسته با تقویم لبخندی مدل اسپورت کلاسیک مخصوص اقایان شیکپوش 🔶موتور اتوماتیک ژاپن، قاب استیل، بند برزنتی اسپورت، رزگلد، ضد خش و حساسیت سایز ۴۲میل بهمراه جعبه و گارانتی یکساله 🚫 ↩ قیمت : با تخفیف ویژه %%% ۷۸۰ت ⏹⏹ارسال به سرتاسر کشور ⏹⏹ _________________________________ #برند #ساعتهای_برند #لاکچری_تهران #لاکچری_استایل #ساعتشیک #عطر_مردانه #عطروادکلن #کفش_شیک #کفش_اسپرت #کفش_مجلسی #مدل_لباس #مدللباسمجلسی #کتوشلوارمردونه #پیراهن #کت_جین #لباس_اسپرت #فوتبالیست #تنیس #شنا #غواصی #بلیارد #
. مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان معتقد است که فولاد با هدایت نکونام می‌تواند عملکرد موفقی داشته باشد. به گزارش #خوزستان_طلایی و به نقل از باشگاه فولاد خوزستان، حبیب الله رضایی در خصوص جایگزینی جواد نکونام به جای افشین قطبی، اظهار داشت: آقای قطبی پس از اتمام رقابت‌های لیگ برتر هیچگونه برنامه‌ای به ما ارائه ندادند و با توجه به مذاکرات صورت گرفته و جمع بندی هیات مدیره، تصمیم گرفته شد که فصل آینده را با آقای نکونام آغاز کنیم. مدیرعامل باشگاه فولاد در ادامه افزود: جواد نکونام نشان داده که در سرمربیگری می‌تواند موفق باشد و از انگیزه لازم برای این کار برخوردار است. لذا با توجه به سابقه حضور طولانی مدت در فوتبال ایران چه در قالب باشگاهی و چه در تیم ملی و همچنین اخذ تجربیات از فوتبال اسپانیا و کارکردن در فضای حرفه‌ای و با مربیانی چون کارلوس کی‌روش، توان لازم برای هدایت فولاد را دارند و از سوی دیگر با توجه به سن و فعال بودنشان می‌توانند ارتباط نزدیکی با بازیکنان داشته باشند و ساختار جدید فولاد را شکل دهند. رضایی همچنین در خصوص اهداف این باشگاه در لیگ نوزدهم گفت: فضای فوتبال و لیگ به گونه‌ای نیست که بتوان هم اکنون به هواداران قول قهرمانی داد، اما مطمئن باشید که دغدغه اصلی ما این است که در بالای جدول باشیم و با کسب نتایج خوب دل هواداران فولاد و خوزستانی ها را شاد کنیم. وی در پایان ضمن تشکر از زحمات افشین قطبی، تصریح کرد: قطبی هم جاه طلبی لازم را برای موفقیت داشت. همانطور که در برنامه های تلویزیونی به آن اشاره شد بیشترین لطمه را از داوری خوردیم و اگر آن اشتباهات نبود سهمیه آسیایی کسب می‌کردیم. به هر حال از ایشان که در این مدت برای تیم زحمت کشید تشکر می‌کنم. #khouzestan_talaei #khouzestaniya #خوزستانیا #ایران #ایرانی #خوزستانیها #خوزستان #خوزستانی #فوتبال #بدن_سازی #فیتنس #فتوامان #ورزش #ورزشی #ورزشکار #خبر_ورزشی #اخبار_ورزشی #online #فوتبال1 #فوتبال120 #90 #ورزش #ورزشی #فوتبال_خوزستان #فوتبالیست #ایجنت #لیگ_برتر #لیگ_یک #لیگ_آزادگان #لیگ_دو #لیگ_سه
لیست تیم ملی پرتغال برای لیگ ملت های اروپا #فوتبال #فوتبالی #خبر_فوتبال #فوتبالیست #اروپا #فوتبال_اروپا
😥😕#تأسف و 😭😭😭😫😫😭😭😭هزار تأسف که دنیای امروز ما #هنر را در کسی می داند که ⚽خوب #دریبل بزند ،🎯خوب #کاشته بزند ⚽خوب با سر گل بزند ،⚽خوب #پنالتی بزند و ... و 🏅🏅🏅بزرگترین #جوائز دنیا را نیز به همین ها می دهند ،اینان می شوند 👏👏#بهترین های دنیا و ... ،بهترهای دیگر همه در حاشیه اند! چرا؟ واقعاً چرا؟ #جبهه_رمضان #ماه_خدا #ماه_رحمت #تمدن #فوتبالیست #بازیگر #سلبریتی #هنرمند #فوتبال https://t.me/joinchat/BCATq1O9YOJOSOo9D0EgzA
پیش بینی کنید و میلیونر شوید پشتبیانی از تمام ورزش ها #فوتبال #والبیال #بسکتبال #فوتسال #هاکی #هندبال و‌‌‌... بهترین کازینو آنلاین #رولت قابلیت شارژ از طریق درگاه مستقیم بدون دردسر ... برای ثبت نام در سایت از لینک داخل بیو استفاده کنید #فوتبال #فوتسال #فوتبالیست #فوتبالی #فوتسالی #والیبالی #والیبال #والیبالیست #بسکتبال #اسنوکر #گل #پیشبینی #پیش_بینی #درگاه_مستقیم #شرطبندی #شرط_بندی #کازینو #کازینو_آنلاین ♣🃏♦♥♠🎲
«#روحانیت ِ_منهای_اسلام» یعنی کسی مثل #محمد_خاتمی و #حسن_روحانی که تماماً تسلیم جهان بینیِ غربی و مادی هستند. . 💥میخواهم اندکی درباره مدلهای فکری‌ای که مدنظر حسن روحانی و هم‌کیشان اوست بنویسم. تیم اقتصادی حسن روحانی باورمند به #اقتصاد ِ_بازار_آزاد است. یعنی بازاری که در آن #نظارت_بر_قیمت ها معنایی ندارد و خودِ #سرمایه ‌دارها هستند که قیمتها را تا جایی بالا می برند که فقط خودشان توان خرید داشته باشند و #عرضه و #تقاضا را بر اساس توان خودشان تنظیم می کنند. در این مدل اقتصادی، #مستضعفین و قشر متوسط جامعه شدیداً تحت فشار قرار می گیرند. علت #گرانی های اخیر هم رابطه‌ی مستقیمی با همین مدل اقتصادی دارد. این مدل اقتصادی ریشه در #داروینیسم_اقتصادی دارد که برآمده از فرضیه‌ی «#تنازع_بقاء » است. یعنی به هر شکل ممکن که شده بجنگ و دیگران را بخور و بچاپ تا خودت بمانی. این مدل اقتصادی انسانها را شبیه گرگ بارمی‌آورد. و نتیجه اش دوری از #ایثار و احسان و #آرامش خواهد بود و ... . لعنت بر آن #یک_درصد سرمایه دار و دزدی که این اوضاع را برای مردم جهان و ایران درست کرده اند و لعنت بر #سلبریتی هایی که اوامر این سرمایه‌دارها را با قراردادهای آنچنانی به صورت چشم بسته و احمقانه اجرا می کنند و خاک بر سر آن کسانی که مقتدایشان این سلبریتی ها باشند. . #سعید_حجاریان #بازیگر #خواننده #فوتبالیست #مهناز_افشار #امیر_جعفری #مصطفی_تاجزاده #ترانه_علیدوستی #باران_کوثری #سید_حسن_خمینی #میرحسین_موسوی #زهرا_رهنورد #هاشمی_رفسنجانی #صادق_زیباکلام
next page →