#ماشین

794,033 posts

Loading...
یه بخش زیادی ازعمرمون تو #ترافیک گذشت نصفشم #خواب بودیم یه بخشی هم فک کنیم بیخود و بی جهت گذشت به #بطالت یه بخش هم #غبطه خوردیم که چرا اون داره ما نداریم یا توی #اوهام گذروندیم یه بخش دیگه هم عین #ماشین رفتیم سر #کار و اومدیم یه بخشی هم که تو #مدرسه و #کوچه و #خیابون و#غربت ... یه بخشی هم که #عاشق شدیم اصن نمیدونیم‌چجوری گذشت یه بخش فوق العاده زیادش هم که #مملکت #تعطیلیه میتوانید به تقویم مراجعه کنید اما خداوندا تورا شاکریم🙏 امیدوارم هیچ بخشیش در#بیمارستان و #زندان نگذره مابقیش هر جوری #عشق کردی دستور بده ما میگذرونیم😉
next page →