#مهراب_خسته_صدا_شاه_شطرنج

454 posts

Loading...
اين روز هاى سرد و زمستانى كه مى گذرند هر روز قلبى در ميانشان آتش مى گيرد بعضى هايشان از نبود يك نفر بعضى ديگر از دوست داشتن هاى يك طرفه بى برگشت كمى كه مى گذرد خاكسترى از جنسِ دلتنگى مى شوند اما اين پايانِ راه نيست! دلتنگى، روح عاشق را سمت دلدارش مى كشاند خوب يا بدش را نمى دانم اما چه زيباست سوختن به پاى كسى كه دوستش داريم...💫 #مهراب #شاه_شطرنت #مهراب_خسته_صدا_شاه_شطرنج #دلتنگی #دپ #سیاه_سفید #غمیگن_جهانم #اشک #تیمارستان #دیوانگی #خودکشی #اشک #گریه #ناراحتی #تنهایی_بی_تو #بدون_تو #انفرادی #انفرادی_شده_سلول_به_سلول_تنم_خست_ازحالوهوایی_که_به_این_ویرانیست #ویرانگی #بیمار #عشق #دستاش #سیاه #سفید
next page →