#نقیمعمولی

46 posts

Loading...
🄸🅁🄰🄽🄽🄵🅄🄽🄽 😂تو مادر منه بردی کافی شاپ #بهتاش . ↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬ 💢 🄸🅁🄰🄽🄽🄵🅄🄽🄽 💢 🄸🅁🄰🄽🄽🄵🅄🄽🄽 💢 Oخنده دارترین سکانس های سریال ها و فیلم های ایرانیO . ▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █ 𝗶𝗿𝗮𝗻𝗻𝗳𝘂𝗻𝗻 █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁ -█▓▒ ★☆★☆★ ★☆★☆★ █▓▒ . Oخنده دارترین سکانس های سریال ها و فیلم های ایرانیO . -█▓▒ ★☆★☆★ ★☆★☆★ █▓▒ Oخنده دارترین سکانس های سریال ها و فیلم های ایرانیO ▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █ 𝗶𝗿𝗮𝗻𝗻𝗳𝘂𝗻𝗻 █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁ _______________________________________________ . #سکانس_سریال #سریال_پایتخت #پایتخت۵ #رحمت #فهیمه #محسن_تنابنده #نقیمعمولی #ارسطو #بهرام_افشاری @Clip_Bakh مارو فالو کنید • • @Clip_Bakh 👈 سکانس های بیشتر در پیج 👈 سکانس های بیشتر در پیج 👈 سکانس های بیشتر در پیج • @Clip_Bakh #پشت_صحنه #عشقولانه #عکاسی #کلیپ_خنده #موسیقی #آهنگ_عاشقانه #همسر #عصرجدید #صباعشقی #دابسمش
@filmbakh filmbakh filmbakh 🄸🅁🄰🄽🄽🄵🅄🄽🄽 😂تو مادر منه بردی کافی شاپ #بهتاش . ↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬ 💢 🄸🅁🄰🄽🄽🄵🅄🄽🄽 💢 🄸🅁🄰🄽🄽🄵🅄🄽🄽 💢 Oخنده دارترین سکانس های سریال ها و فیلم های ایرانیO . ▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █ @filmbakh filmbakh 𝗶𝗿𝗮𝗻𝗻𝗳𝘂𝗻𝗻 █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁ -█▓▒ ★☆★☆★ @filmbakh filmbakh filmbakh ★☆★☆★ █▓▒ . Oخنده دارترین سکانس های سریال ها و فیلم های ایرانیO . -█▓▒ ★☆★☆★ @filmbakh filmbakh filmbakh ★☆★☆★ █▓▒ Oخنده دارترین سکانس های سریال ها و فیلم های ایرانیO ▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █ @filmbakh filmbakh 𝗶𝗿𝗮𝗻𝗻𝗳𝘂𝗻𝗻 █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁ _______________________________________________ . #سکانس_سریال #سریال_پایتخت #پایتخت۵ #رحمت #فهیمه #محسن_تنابنده #نقیمعمولی #ارسطو #بهرام_افشاری 😻🌹❤👏 @filmbakh @filmbakh
@irannfunn 🄸🅁🄰🄽🄽🄵🅄🄽🄽 😁 معمولی هستم ، ی آدم عادی🤣😁🖕 #نقیمعمولی . ↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬ 💢 🄸🅁🄰🄽🄽🄵🅄🄽🄽 💢 🄸🅁🄰🄽🄽🄵🅄🄽🄽 💢 Oخنده دارترین سکانس های سریال ها و فیلم های ایرانیO . ▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █ @𝗶𝗿𝗮𝗻𝗻𝗳𝘂𝗻𝗻 █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁ -█▓▒ ★☆★☆★ @irannfunn ★☆★☆★ █▓▒ . Oخنده دارترین سکانس های سریال ها و فیلم های ایرانیO . -█▓▒ ★☆★☆★ @irannfunn ★☆★☆★ █▓▒ Oخنده دارترین سکانس های سریال ها و فیلم های ایرانیO ▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █ @𝗶𝗿𝗮𝗻𝗻𝗳𝘂𝗻𝗻 █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁ _______________________________________________ . #سریال_پایتخت #پایتخت۳ #ارسطو #بهبود #مهران_احمدی #احمد_مهرانفر #محسن_تنابنده #irannfunn
@irannfunn 🄸🅁🄰🄽🄽🄵🅄🄽🄽 😁 درو باز میکنی یا خلا رو سرت خراب کنم🤣😁🖕 #نقیمعمولی و #بهتاش ↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬ 💢 🄸🅁🄰🄽🄽🄵🅄🄽🄽 💢 🄸🅁🄰🄽🄽🄵🅄🄽🄽 💢 Oخنده دارترین سکانس های سریال ها و فیلم های ایرانیO . ▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █ @𝗶𝗿𝗮𝗻𝗻𝗳𝘂𝗻𝗻 █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁ -█▓▒ ★☆★☆★ @irannfunn ★☆★☆★ █▓▒ . Oخنده دارترین سکانس های سریال ها و فیلم های ایرانیO . -█▓▒ ★☆★☆★ @irannfunn ★☆★☆★ █▓▒ Oخنده دارترین سکانس های سریال ها و فیلم های ایرانیO ▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █ @𝗶𝗿𝗮𝗻𝗻𝗳𝘂𝗻𝗻 █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁ _______________________________________________ . #سریال_پایتخت #سکانس #پایتخت۵ #فهیمه #محسن_تنابنده #بهرام_افشاری #irannfunn
@irannfunn 🄸🅁🄰🄽🄽🄵🅄🄽🄽 😂تو مادر منه بردی کافی شاپ #بهتاش . ↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬ 💢 🄸🅁🄰🄽🄽🄵🅄🄽🄽 💢 🄸🅁🄰🄽🄽🄵🅄🄽🄽 💢 Oخنده دارترین سکانس های سریال ها و فیلم های ایرانیO . ▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █ @𝗶𝗿𝗮𝗻𝗻𝗳𝘂𝗻𝗻 █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁ -█▓▒ ★☆★☆★ @irannfunn ★☆★☆★ █▓▒ . Oخنده دارترین سکانس های سریال ها و فیلم های ایرانیO . -█▓▒ ★☆★☆★ @irannfunn ★☆★☆★ █▓▒ Oخنده دارترین سکانس های سریال ها و فیلم های ایرانیO ▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █ @𝗶𝗿𝗮𝗻𝗻𝗳𝘂𝗻𝗻 █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁ _______________________________________________ . #سکانس_سریال #سریال_پایتخت #پایتخت۵ #رحمت #فهیمه #محسن_تنابنده #نقیمعمولی #ارسطو #بهرام_افشاری
@irannfunn 🄸🅁🄰🄽🄽🄵🅄🄽🄽 😂قیافه #بهتاش . ↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬ 💢 🄸🅁🄰🄽🄽🄵🅄🄽🄽 💢 🄸🅁🄰🄽🄽🄵🅄🄽🄽 💢 Oخنده دارترین سکانس های سریال ها و فیلم های ایرانیO . ▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █ @𝗶𝗿𝗮𝗻𝗻𝗳𝘂𝗻𝗻 █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁ -█▓▒ ★☆★☆★ @irannfunn ★☆★☆★ █▓▒ . Oخنده دارترین سکانس های سریال ها و فیلم های ایرانیO . -█▓▒ ★☆★☆★ @irannfunn ★☆★☆★ █▓▒ Oخنده دارترین سکانس های سریال ها و فیلم های ایرانیO ▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █ @𝗶𝗿𝗮𝗻𝗻𝗳𝘂𝗻𝗻 █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁ _______________________________________________ . #نقیمعمولی #هما #ارسطو #رحمت #سریال_پایتخت۵ #نقی #سکانس
تقلید صداش عالیه حتماببینید . . . . . . . . . . . #نقی #معمولی #نقیمعمولی #تقلیدصدا #خنده #پسرهباحال #پایتخت #
تقلیدصدای جالب نقی معمولی و ارسطو - http://iranbarname.com/1397/07/09/%da%a9%d9%84%db%8c%d9%be-%d8%aa%d9%82%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b5%d8%af%d8%a7-%d8%aa%d9%82%d9%84%db%8c%d8%af%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%86%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%85%d9%88/ #کلیپ , #جدید , #خندهدار , #فان , #جدید97 , #بامزه , #تقلیدصدا , #نقیمعمولی , #ارسطو
تقلیدصدای جالب نقی معمولی و ارسطو - http://parsix.net/%d8%aa%d9%82%d9%84%db%8c%d8%af%d8%b5%d8%af%d8%a7/ #ارسطو , #حسنریوندی , #خندهدار , #ریوندی , #طنز , #نقیمعمولی , #کلیپ , #کلیپخندهدار
وقتی نقی معمولی قاطی میکنه - http://parsix.net/%d9%88%d9%82%d8%aa%db%8c-%d9%86%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%84%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%b7%db%8c-%d9%85%db%8c%da%a9%d9%86%d9%87/ #مجلهخبری , #نقیمعمولی , #نقیمعمولیاعصبانی , #وقتینقیمعمولیقاطیمیکنه , #پایتخت , #پایتخت5 , #کلیپاخرخنده , #کلیپجنجالی , #کلیپجنجالیباحال , #کلیپجنجالیجدید , #کلیپخندهدار , #کلیپخندهدارجدید , #کلیپنقیمعمولی
وقتی ارسطو میخواد فس فسی ها رو لو بده ... لایک کن #پایتخت #پایتخت پنج #پایتخت۵ #نقیمعمولی # هما
دعوای نقی وبهتاش😂😂😂😂😂😂 ای خدددددداااااااا😂😂😂😂 #پایتخت۵ #پایتخت #نقی #بهتاش #اسطو #هما #فهیمه اراونیکا#رحمت #رحمانورحیم #احمدمهرانفر #نقیمعمولی #محسن تابنده #زیبا #تهران #ایران #جوان #فیلم #سینما #کلیپ #کلیپ_باحال #کلیپ خنده #خنده_بازار #خندوانه #خنده # مارو دنبال کنید🙏🙏🙏🙏@sepide_71._ @sepide_71._ @sepide_71._ @sepide_71._ منتظر کلیپ های بعدی ما باشید 🙏🙏🙏
برنامه سریال های نوروزی: از «پایتخت ۵» تا «تعطیلات رویایی» سریال های نوروزی امسال پر حادثه است. زمان زیادی تا پایان اسفند ۹۶ و فرا رسیدن نوروز ۹۷ باقی نمانده است. رسانه ملی همچون سال های گذشته، در تلاش است تا در تعطیلات نوروز با پخش برنامه های سرگرم کننده، اوقات خوشی را برای هموطنانی که از شبکه های رسانه ملی برای گذران اوقات فراغت... #پایتخت , #پایتخت5 , #سریالعید97 , #سریالهایعید , #نقیمعمولی , #نوروز , #نوروز97 اخبار و مطالب بیشتر در پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
مناظره على كريمى و محمدرضا ساكت با تاخير پخش ميشده و اين تيكه سانسور شده. #علی_کریمی#پرسپولیس #نقیمعمولی
احمد مهرانفر بخاطر بازی در سریال پایتخت توانست جایزه بهترین بازیگر مرد کمدی سینما را در جشن حافظ بدست آورد. او جایزه خود را به مردم مازندران تقویم کرد و گفت: مردم مازندران 4 سری در کنار پایتخت و نه روبروی این سریال بودند. #احمدمهرانفر #پایتخت #پایتخت4 #ارسطو #ارسطوعامل #نقیمعمولی #همابابا #پنخعلی #بهترینبازیگرمرد #سریال #بازیگرطنز #کمدین #مازندران #مازنی #محسنتنابنده #ریمارامینفر #سیروسمقدم #ولاکن #پیرمردپرحاشیه #دکترشفاعتمکرد #واتتودوواتناتتودو #ahmadmehranfar #ahmadmehranfarfans #mazandaran #mazani #arastoamel #arastoo #whattodowhatnottodo
امشب دیدمش تا چند لحظه پیش تر یک مبل بود نمیدونم چرا یکهو یاد فیلم لامپ صد افتادم #لامپصد #هنروتجربه #نقیمعمولی #آتیشبازی