#نگارجوکار

102 posts

Loading...
هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست ما ز فلک برتریم عزم تماشا تو راست #نگارجوکار #نگار #شعر #استقلال #رئال_مادرید #تیم_ملی
زاهِدَم بُرد به مسجد که مرا #توبه دهد توبه کردم که ندانسته به جایی نَرَوَم ‌‌‌‌‌ #نگارجوکار #نگار #حافظ #استقلال #رئال_مادرید #درس #زندگی
۴۹ سال از درگذشت جهان پهلوان تختی میگذرد .... هیچ کدام از جوانان نسل ما ... یا نسل های که نیم قرن پیش متولد شده اند نه پهلوان تختی را دیده ایم و نه شاهد افتخار آفرینی او بوده ایم‌ ... همه ما .... از نسل قدیم تا به امروز فقط آوازه پهلوان را شنیده ایم ... در جهان امروز که مردم حتی اگر افتخار آفرینی هایت را هم به چشم ببینند میگویند مَگر چه کرده‌ ... اگر آوازه تو را بشنوند می‌گویند دروغ است تا برای خود نامی دست و پا کند ... در جهان امروز که والدین به فرزندانشان شک و تردید دارند و جوانان به بزرگتر ها بی اعتمادند ... در جهان امروز که برای اثبات حرفهایت باید عکس و سند و شاهد بیاوری یا دستاویزی به نام قَسَم برای حرف هایت به کار ببری تا حرفت به کُرسی بنشیند ... در جهان امروز که ۹۹ درصد دختران و پسران هم نسل ما با استفاده از فضای مجازی و دوربین های تسلیم شده و جملات قِصار و پول و دارایی و عکس شب و روز بی وقفه میکوشند تا دیده شوند ... در جهان امروز که ورزشکاران این مملکت از پهلوان علنن در انجام کار خِیر تقلید میکنند تا دیده شوند امّا با این تفاوت که برای کار هایشان دوربین و خبرنگار میبرند و با کسب دارایی مردم به خود مردم فَخر میفروشند ... امّا نسل ما هیچکدام جهان پهلوان تختی را ندید.... افتخار آفرینی های او را شاهد نبود ... فقط آوازه زندگی او را شنید .... فارغ از سن فارغ از جنسیت ‌... همه و همه بی آنکه پهلوان را دیده باشند به پهلوان به افتخارات پهلوان و به آوازه پهلوان بدون حتی یک کلمه نقد و تردید عشق میورزند و. به شنیده های خود اطمینان تمام و کمال دارند چون پهلوان برای کار خیرش شاهد نبرد و به مردم فخر نفروخت و نکوشید تا دیده شود ... پهلوان مسیر جاودانگی را انتخاب کرد ... این یعنی اعجاز کسی که مردم این زمان از او هیچ ندیدن و نزدیک به نیم قرن است که به دیار باقی شتافته کاملاً عاشقانه احترام میگذارند و شیفته او هستند .... عزّت جهان پهلوان تختی به معنای دقیق کلمه اعجاز و شاهکار خداوند است ... جهان پهلوان تختی همیشه زنده است ... پادشاه تختی 👑 #نگارجوکار #تختی #ایران
خوشا روزی که دیدار ته وینم گل و سنبل ز رخسار ته چینم بیا بنشین که تا وینم شو و روز جمالت ای نگار نازنینم #نگارجوکار #نگار #باباطاهر #شعر #عشق #عاشقانه #لری #لرستان #شیدایی #زندگی
عاشق همه سال مست و رسوا بادا دیوانه و شوریده و شیدا بادا با هشیاری غصهٔ هرچیز خوریم چون مست شویم هرچه بادا بادا #نگارجوکار #نگار #عشق #شیدایی #استقلال #رئال_مادرید #لبخند #طبیعت #زندگی
پر شور زندگی کنید ... عمر بسیار کوتاه است ... شما فردا تغییر میکنید و انسان امروز نیستید ... فراموش نکنید ... شما دیگر متولد نخواهید شد ... #نگارجوکار #عمر #عشق #شیدایی #نگار #استقلال #رئال_مادرید
در رهت جان بدهم پا به خطر ها بنهم از سر و سامان برهم لب تر کن به تو جان میدهم این قید بدون شرط است ....👑 #نگارجوکار #بابک_جهانبخش #آهنگ_جدید #شیدایی #عشق #استقلال #رئال_مادرید
پیش از او جان ندهم در سر محراب قرار من به قربان نگار و سر ابروی نگار در خم رایحه گونش نتوان یافت خلاف من به قربان نگار و خم گیسوی نگار در گذر ها همه عطریست ز رهپوی نگار من به قربان نگار و گذر کوی نگار بلبلان گر همه مستند به گلهای بهار من به قربان نگار و گل خوشبوی نگار #نگارجوکار #نگار #سعدی #استقلال #رئال_مادرید #شعر #شیدایی
من بی می ناب زیستن نتوانم بی باده کشید بار تن نتوانم من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم #نگارجوکار #خیام #استقلال #رئال_مادرید
زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست سر فرا گوش من آورد به آواز حزین گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند کافر عشق بود گر نشود باده پرست برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر که ندادند جز این تحفه به ما روز الست آن چه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم اگر از خمر بهشت است وگر باده مست خنده جام می و زلف گره گیر نگار ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست ****** #نگارجوکار #حافظ #رئال_مادرید #استقلال #عشق
گاهی با دویدن برای رسیدن به کسی نفسی برای ماندن در کنار او نخواهی داشت پس با کسی بمان که نصف راه را به سمتت دویده باشد... #نگارجوکار #رئال_مادرید #استقلال #شمال
چنان به موی تو آشفته‌ام به بوی تو مست که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست #نگارجوکار #سعدی #استقلال #رئال_مادرید #گلستان
ماییم و می و مطرب و این کنج خراب جان و دل و جام و جامه پر درد شراب فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب آزاد ز خاک و باد و از آتش و آب #نگارجوکار #خیام #استقلال #رئال_مادرید
ديوانه و دلبسته ي اقبال خودت باش سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش يک لحظه نخور حسرت آن را که نداري راضي به همين چند قلم مال خودت باش دنبال کسي باش که دنبال تو باشد اينگونه اگر نيست به دنبال خودت باش پرواز قشنگ است ولي بي غم و منت منت نکش از غير و پر و بال خودت باش صد سال اگر زنده بماني گذراني پس شاکر هر لحظه وهر سال خودت باش البته مهربانی به هم دیگه فراموش نشه💕.... عشق و محبت ورزیدن به هم دیگه رو به آینده موکول نکنید⏰... شاید فردا دیگه به هم دسترسی نداشته باشید و اون همه عشق و محبت رو که انبار کرده بودید برای آینده تبدیل به حسرت میشه🔚.... 👔دنبال کسي باش که دنبال تو باشد👌 #نگارجوکار #استقلال #رئال_مادرید
می خوردن و شاد بودن آيين منست فارغ بودن ز کفر و دين؛ دین منست گفتم به عروس دهر کابين تو چیست گفتــا دل خـرم تـو کابين مـن است #نگارجوکار #خیام #رئال_مادرید #استقلال
مجنون تو کوه را ز صحرا نشناخت دیوانهٔ عشق تو سر از پا نشناخت هر کس بتو ره یافت ز خود گم گردید آنکس که تو را شناخت خود را نشناخت #نگارجوکار #ابوالسعید_ابوالخیر
مِی نوش که عمر جاودانی اینست خود حاصلت از دور جوانی اینست هنگام گل و باده و یاران سرمست خوش باش دمی که زندگانی اینست #نگارجوکار #خیام
چون خیالت همه شب مونس و دمساز من است شرم دارم که شکایت کنم ز تنهایی خویش #نگارجوکار
یک وقت هایی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی تـعطیــل است و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت باید به خودت استراحت بدهی دراز بکشی دست هایت را زیر سرت بگذاری به آسمان خیره شوی و بی خیال ســوت بزنی در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند آن وقت با خودت بگویـی بگذار منتـظـر بمانند !!! #نگارجوکار #حسین_پناهی
ای که می‌پرسی نشان عشق چیست عشق چیزی جز ظهور مهر نیست عشق یعنی مشکلی آسان کنی دردی از درمانده ای درمان کنی در میان این همه غوغا و شَّر عشق یعنی کاهش رنج بشر عشق یعنی گل به جای خار باش پُل به جای این همه دیوار باش عشق یعنی تشنه ای خود نیز اگر واگذاری آب را بر تشنه تر عشق یعنی دشت گل کاری شده در کویری چشمه ای جاری شده عشق یعنی ترش را شیرین کنی عشق یعنی نیش را نوشین کنی هر کجا عشق آید و ساکن شود هر چه نا ممکن بود ممکن شود #نگارجوکار #مولانا
هوا خواه توام جانا می دانم که می دانی هم نادیده می دانی هم نانوشته می خوانی #نگارجوکار #حافظ
خواهر یعنی چون قلب شب تاریک تنهایی هایم دوستت دارم چون بامداد خوش دوستت دارم به یاد تو و یادهایت شب نشستم بیدار چه خواب باشم چه بیدار باشم دوستت دارم خواهران تاچیوانا 🙈😄💪 #نگارجوکار
من کزین فاصله غارت شده ی چشم توام چون به دیدار تو افتد سرو کارم چه کنم .... #نگارجوکار
بی اعصاب 😊😡 چون اخم نگار ما ز لبخند گل خندان به دردی که ز اخم او کشیم از خنک درمان به بشکسته آن کاسه که لیلی به زمینش کوبید در دیده مجنون ز طعام همه یاران به #نگارجوکار
ناز بانو عشق 👑❤ تولدت مبارک 🎂🎁🎉 در باغ جهان دلم گلی می‌جوید امروز گل سپیده‌ات می‌روید امروز دلم دل ای دل ای می‌خواند چون میلاد تو را خدا مبارک گوید #نگارجوکار #تولد #عشق
یکی درد و یکی درمان پسندد یک وصل و یکی هجران پسندد من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد #نگارجوکار #باباطاهر
در هر دشتي که لاله‌زاري بوده‌ست از سرخي خون شهرياري بوده‌سـت هر شاخ بنفـشـه کز زمين ميرويد خالي است که بر رخ نگاري بوده‌ست #نگارجوکار #خیام
ای مه، کجا رسی به رکاب نگار من گیرم که خود عنان تو بر آسمان رود #نگارجوکار #قیصرامین_پور
تو یه جادویی تو وجود من وای از اون شعری که تو چشماته ‌‌‌ ای وای ای وای از اون چشمات اون دو تا جانی ای وای ای وای از اون موهات دشت طوفانی #نگارجوکار #بابک_جهانبخش
ترک چشمت نی ز پنهان آشکار، آشکار، آشکارا، ای نگارا #نگارجوکار #عارف_قزوینی
گر سرم در سر سودایت رود نیست عجب سر سودای تو دارم غم سر نیست مرا #نگارجوکار
در لحظه به تو دست می سایم و جهان را در می یابم به تو می اندیشم و زمان را لمس می کنم معلق و بی انتها عریان می وزم،می بارم،می تابم آسمان ام ستارگان و زمین وگندم عطر آگینی که دانه می بندد رقصان در جان سبز خویش از تو عبور می کنم چنان که تندری از شب می درخشم و فرو می ریزم #نگارجوکار #شاملو
نگار من سر زلفت چه خوش کشیده به بندم خوشم که از همه خوبان تو را اسیر کمندم روز سینما مبارک🎥 #نگارجوکار #قیصرامین -پور
دل من گمشده و بی سر و سامان نگار شده سرمنزلِ ما وادیِ حیرانِ نگار #نگارجوکار #حافظ
موزیک:دروغه خواننده:مازیارفلاحی فیلم:غیرمجـــــــاز #میلادکی_مرام #نگارجوکار
گر بر فكني نقاب از روي جبريل شود به جان فشانی كس نتواند جمال تو ديد زيرا كه ز ديده بس نهانی #نگارجوکار #عطارنیشابوری
این کوزه چو من عاشق زاری بوده است در بند سر زلف نگاری بوده‌ست #نگارجوکار #خیام
. چون نالد این مسکین که تا رحم آید آن دلدار را خون بارد این چشمان که تا بینم من آن گلزار را خورشید چون افروزدم تا هجر کمتر سوزدم دل حیلتی آموزدم کز سر بگیرم کار را ای عقل کل ذوفنون تعلیم فرما یک فسون کز وی بخیزد در درون رحمی #نگارین یار را @negarjokar #negarjokar #negarjokarfans #نگارجوکار
. بِبُر به نام خداوندت كه لطفِ خنجر ابراهيم به تيز بودن احكام است نبخش مرتكبانت را تو حكمِ واجب الاجرايي و عشق جوخه‌ي اعدام است به دستِ آه بسوزانم كه شعله‌ور شدنم دود است كفن به سرفه بپوشانم كه سر به سر بدنم دود است ▪شعر:حسین‌صَفا @negarjokar #negarjokar #negarjokarfans #نگارجوکار
جلوه بخت تو دل می‌برد از شاه و گدا چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی #حافظ #نگارجوکار
. مُطربِ جان بیا بزن،تَنتَنِ تَن تَنَن تَنَن کاین دلِ مست از به گَه یاد #نگار می‌کند یادِ #نگار می‌کند،قصدِ کِنار می‌کند روح نثار می‌کند،شیر شکار می‌کند @negarjokar #oldpic 💫💛 #negarjokar #negarjokarfans #نگارجوکار
شه بانوی عشق #نگارجوکار
تا تو نگاه می‌کنی کار من آه کردن است ای به فدای چشم تو، این چه نگاه کردن است #نگارجوکار
سوختم..... چه آتشی نگاه تو دارد 🔥🔥🔥 #نگارجوکار
جانا 👑 #نگارجوکار
. بنماي رخ كه خلقي واله شوند و حيران بگشاي لب كه فرياد از مرد و زن برآید @negarjokar 💛 #نگارجوکار #negarjokar
. تو خورشیدي و من شبنم چه سازم نه تاب دوري و نه تاب دیدار... @negarjokar 💛 #نگارجوکار #negarjokar
. نگار جوکار عزیز در مراسم اکران خصوصي فیلم هزارپا به کارگرداني ابوالحسن داودي @negarjokar 💛 #نگارجوکار #negarjokar
. یك عمر دنبال چه مي‌گشتم،در جاده‌هاي بي‌سرانجامي؟ يك عمر گشتم تا که فهمیدم،تو سايه‌بون خستگي‌هامي💛 @negarjokar #نگارجوکار #negarjokar
. سریال در جستجوي آرامش با بازي نگار جوکار عزیزم @negarjokar #نگارجوکار #negarjokar
. بهار آمد بهار آمد بهار مشکبار آمد #نگار آمد #نگار آمد #نگار بردبار آمد صبوح آمد صبوح آمد صبوح راح و روح آمد خرامان ساقی مه رو به ایثار عقار آمد @negarjokar #oldPic #negarjokar #نگارجوکار
. نماهایي از بازي نگار عزیزم در فیلم غیرمجاز @negarjokar 💛 #نگارجوکار #negarjokar
. آب حیات من است خاک سر کوی دوست گر دو جهان خرمی‌ست ما و غم روی دوست ولوله در شهر نیست جز شکن زلف یار فتنه در آفاق نیست جز خم ابروی دوست داروی مشتاق چیست زهر ز دست #نگار مرهم عشاق چیست زخم ز بازوی دوست @negarjokar #نگارجوکار #negarjokar
. گر تو پنداری به حسن تو #نگاری هست نیست ور تو پنداری مرا بی‌تو قراری هست نیست ور تو گویی چرخ می‌گردد به کار نیک و بد چرخ را جز خدمت خاک تو کاری هست نیست @negarjokar #نگارجوکار #negarjokar
. به مبارکی و شادی چو #نگار من درآید بنشین نظاره می‌کن تو عجایب خدا را چو جمال او بتابد چه بوَد جمال خوبان که رُخِ چو آفتابش بکشد چراغ‌ها را @negarjokar #نگارجوکار #negarjokar
. گر تو ملولی ای پدر جانب یار من بیا تا که بهار جان‌ِ او تازه کند دل تو را بوی سلام یار من لخلخه‌ی بهار من باغ و گل و ثمار من آرَد سوی جان صبا مست رود #نگار من در بر و در کنار من هیچ مگو که یار من با کَرَم است و باوفا @negarjokar #نگارجوکار #negarjokar
. آب زنید راه را هین که #نگار مي‌رسد مژده دهید باغ را بوی بهار مي‌رسد راه دهید یار را،آن مَهِ ده چهار را کز رُخ نور بخش او نور وصال مي‌رسد عید همگي پیشاپیش مبارك💛 @negarjokar @negarjokar_fan #نگارجوکار #negarjokar
غیرمجازبه زودی درنمایش خانگی🎬🎥🎭 #غیرمجاز #یاسمن #معاوی #میلادکی _مرام #نگارجوکار #پریوش_نظریه #لیلازارع
تصاویر مربوط به اکران خصوصی فیلم سینمایی غیرمجاز در ایوان شمس با حضورعوامل فیلم.... وباحضور بهترین🌹❤😍〽 #میلاد_کی_مرام . 👈ورق بزنید @miladkeymaram @miladkeymaram @miladkeymaram #هوادارتیم_تا_ابد 💖#میلاد_کی_مرام . . #یاسمن_معاوی #نگارجوکار #لیلازارع
گزارش تصویری نشست هشتم"یکصد معمار، یکصد انتخاب" چهارشنبه 19 خرداد ماه 1395 #یکصدمعماریکصدانتخاب #بهروزمرباغی #نگارجوکار
گزارش تصویری نشست ششم "یکصد معمار، یکصد انتخاب" چهارشنبه 19 اسفند ماه 1394 #یکصدمعماریکصدانتخاب #بهروزمرباغی #نگارجوکار
گزارش تصویری نشست پنجم "یکصد معمار، یکصد انتخاب" چهارشنبه 21 بهمن ماه 1394 #یکصدمعماریکصدانتخاب #بهروزمرباغی #نگارجوکار
گزارش تصویری نشست پنجم "یکصد معمار، یکصد انتخاب" چهارشنبه 21 بهمن ماه 1394 #یکصدمعماریکصدانتخاب #بهروزمرباغی #نگارجوکار
گزارش تصویری نشست چهارم"یکصد معمار، یکصد انتخاب" چهارشنبه 16 دی ماه 1394 #یکصدمعماریکصدانتخاب #بهروزمرباغی #نگارجوکار
next page →