#واتیکان

4,940 posts

Loading...
آیه روز : 24 و در فکر آن باشیم که چگونه می‌توانیم یکدیگر را به محبت و انجام اعمال نیکو برانگیزانیم. ( 10 عبرانیان : 24 NMV) ✝️❤️✝️❤️✝️❤️✝️ @elloohiim تلگرام . . . . . . . . . . . . . . #پدر #عیسی #مسیح #عشق #محبت #انجیل #کتابمقدس #نجات #تعمید #ایمان #نجات #دوستی #bible #gad #غسل #اسرائیل #ایران #دین #پسرخدا #حقیقت #تثلیث #فداکاری #انگیزه #مهر #گفتار #رفتار #دعا #مهر #انگیزه #واتیکان
دعا مسیحم، منجیم، حبیبم، رهبرم، سرورم، اَبایم، آقایم، پناهم، یاورم، امیدم، ایمانم، فخرم، عشقم شکر برای آغوش امنت، شکر برای حضور قدوست، شکر برای گشودن چشممان در تو، شکر برای دستانمان در دستان تو، شکر برای پیروی پاهایمان در رد پاهای تو، شکر برای همنشینی با تو، شکر برای گفتگو با تو، شکر برای محبت عظیم تو، شکر برای کلام قدوس تو که برای استخوانهایمان قوت و برای جانمان حلاوت میباشد و چراغ پا و راهمان است. پدر امروز نور تو را میطلبم در قلبها و ذهنهای غبار گرفته، بزدا تاریکی و هر آنچه را که از تو نیست و از آنِ خود کن. پدر لطفا اجازه نده گوسفندی از رده خارج شده و تحت حمله قرار گیرد، شکر که تو شبان اعظم هستی و ما را پشتیانی، هدایت، حمایت و رهبری مینمایی و گوسفند گمشده را به خانه بازمیگردانی. پدر من و ما را در راستای اراده نیکویت و در مسیر پیشبرد اهدافت پیش ببر و همکاران خود ساز، جلال دهندگان نامت ساز. جلال بر نامت ای عظیم، ای عزیز، ای مسیح آمین ✝️❤️✝️❤️✝️❤️✝️ @elloohiim تلگرام . . . . . . . . . . . . . . . #پدر #عیسی #مسیح #عشق #محبت #انجیل #کتابمقدس #نجات #تعمید #ایمان #نجات #دوستی #bible #gad #غسل #اسرائیل #ایران #دین #پسرخدا #حقیقت #تثلیث #فداکاری #انگیزه #مهر #گفتار #رفتار #دعا #مهر #انگیزه #واتیکان
کتابخانه سری واتیکان -- فراماسونرها -- قسمت -- 18 برطبق ادعاها در تونلهای زیر شهر واتیکان کتابخانه‌ای عظیمی وجود دارد که کسی اجازه ورود به آن را ندارد و در آنجا اسناد باستانی ممنوعه نگهداری می‌شود! برطبق نظریه تئوری توطئه، این ارشیو حاوی اسنادی درمورد بیگانگان باستانی، دروازه ستارگان و کتابهای جادوئی قرون گذشته است. کسی دقیقا نمی‌داند در آنجا چه چیزهای از دید مردم پنهان شده است! آرشیو مخفی واتیکان مخزن اسرار تاریخ در شهر واتیکان است! مالکیت این مکان متعلق به مقام مقدس پاپ است، که به عنوان حاکم شهر واتیکان نیز شناخته می‌شود، تا زمان مرگ یا استعفای خود‌، مالکیت آن به جانشین او منتقل می شود . . #واتیکان #کتابخانه #فراماسون_ها #فراماسونری_جهانی #فرماسون
من کتابی دیدم کلامش از جنس نور فیلم کامل در کانال تلگرام ✝️❤️✝️❤️✝️❤️✝️ @elloohiim تلگرام . . . . . . .. . . .. . . . #پدر #عیسی #مسیح #عشق #محبت #انجیل #کتابمقدس #نجات #تعمید #ایمان #نجات #دوستی #bible #gad #غسل #اسرائیل #ایران #دین #پسرخدا #حقیقت #تثلیث #فداکاری #انگیزه #مهر #گفتار #رفتار #دعا #مهر #انگیزه #واتیکان
آیه روز : 2 هر شاخه‌ای در من که میوه نیاورد، آن را قطع می‌کند، و هر شاخه‌ای که میوه آورد، آن را هَرَس می‌کند تا بیشتر میوه آورد. ( 15 یوحنا : 2 NMV) ✝️❤️✝️❤️✝️❤️✝️ @elloohiim تلگرام . . . . . . .. . . . . . . #پدر #عیسی #مسیح #عشق #محبت #انجیل #کتابمقدس #نجات #تعمید #ایمان #نجات #دوستی #bible #gad #غسل #اسرائیل #ایران #دین #پسرخدا #حقیقت #تثلیث #فداکاری #انگیزه #مهر #گفتار #رفتار #دعا #مهر #انگیزه #واتیکان
دعا «پس ای برادران، در پرتو رحمتهای خدا، از شما استدعا می‌کنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدّس و پسندیدۀ خدا تقدیم کنید که عبادت معقول شما همین است. و دیگر همشکل این عصر مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. آنگاه قادر به تشخیص ارادۀ خدا خواهید بود؛ ارادۀ نیکو، پسندیده و کامل او.» روميان ١٢: ١-٢ خداوندا حقيقا كلام تو زنده و روشنى راه ما ميباشد، شكر خداوندا كه با كلامت به ما درسهاى زندگى و راه و روش صحيح رفتار با يكديگر را مى آموزى، شكر خداوندم مسيح كه الگوى كامل براى ما شدى تا در اثر قدمهاى تو در اين دنيا حركت كنيم، خداوندم از تو سپاسگذاريم كه ما را با اراده آزاد آفريدى اما ميخواهيم همواره روح تو چراغ راه ما باشد و هر لحظه با ما باشى تا گمراهان در دنيا نشويم، خداوندا شكر گزار تمامى بركاتى هستيم كه بر طبق اراده ات به ما عنايت كردى چرا كه ايمان داريم نقشه هاى تو بهترين و كامل ترين است، خداوندا دعا ميكنيم در اين روز روح سلامتى و آرامش تو بر ما و عزيزانمان باشد، هر آنچه تو براى ما نيكو ميدانى در زندگيمان به انجام برسد. در نام عيسى مسيح ميطلبم، با شكر گزارى، آمين ✝️❤️✝️❤️✝️❤️✝️ @elloohiim تلگرام . . . . . . . . . . #پدر #عیسی #مسیح #عشق #محبت #انجیل #کتابمقدس #نجات #تعمید #ایمان #نجات #دوستی #bible #gad #غسل #اسرائیل #ایران #دین #پسرخدا #حقیقت #تثلیث #فداکاری #انگیزه #مهر #گفتار #رفتار #دعا #مهر #انگیزه #واتیکان
آیه روز: 27 پس خدا انسان را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید؛ ایشان را مرد و زن آفرید. ( 1 پیدایش : 27 NMV) ✝️❤️✝️❤️✝️❤️✝️ elloohiim@ تلگرام . . . . . . . . . . . . . #پدر #عیسی #مسیح #عشق #محبت #انجیل #کتابمقدس #نجات #تعمید #ایمان #نجات #دوستی #bible #gad #غسل #اسرائیل #ایران #دین #پسرخدا #حقیقت #تثلیث #فداکاری #انگیزه #مهر #گفتار #رفتار #دعا #مهر #انگیزه #واتیکان
دعا زیرا خداوند از قوم خود خشنود است و فروتنان را پیروز و سرفراز می‌سازد. ( مزامیر فصل ۱۴۹-٤) چرا این همه، های و هو و غوغای موسیقی و پرستش؟ چون که تو اي خداوند از قوم احیاء شده خود رضایت داري؛ تو هلهله شادی پیروزی را به باقی ماندگان وفادار خود، پاداش داده اي. ما ایمانداران دلایل زیادی در دست داريم، زيرا که از جلالی که مختص ماست و از اینکه به پادشاه جلال پیوسته‌ايم، فخر و شادی مي نمایيم. وقتی که ما در روز بر تخت خود و در شب بر بالین خود دراز کشیده ایم، باشد که با شادی ترنم نماییم. ما آمده ايم تا تو را اي خداوند برای فخر و افتخاری که به مقدّسان خویش عطا کرده اي مورد ستایش قرار دهیم؛ مقدسان در حضور تو افراد خدا شناسی هستند که توکل خود را بر پدر و اراده روح القدس قرار داده‌اند. می‌خواهیم که تمامی مردم از شادی در نجات تو برخوردار شده و تو را ستایش کنند، پس ما را تقديس كن تا مثل مقدّسان این کلام تو را به بیرون برده، منتشر کرده و گسترش دهيم؛ زيرا مي خواهيم که به مردم درباره قدوسيت تو خداوند مهربان گفته و ایشان را به پادشاهی ات و ملكوت پر جلالت دعوت کنيم. به نام عيسي مسيح با شكر و سپاس آمين ✝️❤️✝️❤️✝️❤️✝️ elloohiim@ تلگرام . . . . . .. . . . . . . . #پدر #عیسی #مسیح #عشق #محبت #انجیل #کتابمقدس #نجات #تعمید #ایمان #نجات #دوستی #bible #gad #غسل #اسرائیل #ایران #دین #پسرخدا #حقیقت #تثلیث #فداکاری #انگیزه #مهر #گفتار #رفتار #دعا #مهر #انگیزه #واتیکان
#Roma_pass 🎒🎒 تو شهرای اروپایی خیلیا #توریست_کارت میگیرن و شامل تخفیف و یا رایگان بودن بعضی از خدمات میشن. معمولا این کارتا در اکثر شهرها به درد کسایی میخوره که یا کلی از مترو و اتوبوس توی اون شهر استفاده میکنن و کلیم میخوان از موزه ها دیدن کنن که شاید بدرد خیلی از ماها نخوره مثل پاریس. اما یکی از تنها شهرایی که توریست کارتش مناسب بود و به همه توصیه میکنم #رم بود. برا رم دو مدل توریست کارت داریم: دو روزه و سه روزه؛ دو روزش اولین موزه رایگانه و برا بقیه موزه هاتون هم تخفیف داره ضمن اینکه لازم نیست تو صفهای طولانی بایستین و قیمتش بیست و هشت یورو هست. ولی کارت سه روزش بازدید از اولین دو موزه رایگانه و بقیه موزه ها تخفیف دارن و قیمتش سی و هشت و نیم یورو هست و برا جفتشون کلیه حمل و نقل عمومیتون تو اون مدت رایگانه و با اولین استفاده از کارت زمانش فعال میشه یه نقشه از رم و متروش و چندتا چیز دیگه هم با توریست کارت بهتون میدن و توصیه میکنم از توی همون فرودگاه تهیش کنید، عکس سوم غرفه شون تو فرودگاهه. برای اینکه بفهمین می ارزه یا نه چندتا از قیمت ها رو میگم: ۱۲یورو هزینه بلیط #کولوسئومه و هر بلیط مترو یک و نیم یورو هست که برای ۱۰۰دقیقه قابل استفادست. یعنی اگه ده بار از مترو تو اون سه رو استفاده کنین و فقط همون کولسئوم رو برین میشه ۳۷ یورو اما سه روزه #رم_کارت ۳۸ یورو هست با حمل و نقل نامحدود و دوتا موزه. خلاصه تونستم قانعتون کنم یا نه؟😂😂 واقعا سفر نامحدود خیلی کمک میکنه تو صرفه جویی در وقت اگه تعداد روزی که اون شهر هستین محدوده، خصوصا اینکه از اتوبوس هم میتونستیم به همین صورت استفاده کنیم که عالی بود. ما کارتو اینترنتی خریدیم و از توریست اینفورمیشن توی فرودگاه تحویل گرفتیم البته اینم بگم رم کارت #واتیکان رو شامل نمیشه، دلیلشونم جالبه میگن اون جزو رم نیست و خودش یه شهر و کشور جداست و این کارت فقط برا رمه😲 نبینم غصه بخورینا تلافیشو سرشون در میاریم ویزای ایرانو که گرفتن بهشون میگیم قم رو شامل نمیشه اون یه کشور جداست 😎😎. اینم بگم که ما با وجود اینکه با رم_پس هنوز یه موزه دیگه رو هم میتونستیم رایگان بریم با زمانی که داشتیم و بخاطر جاذبه ای که خود شهر و مردمش دارن ترجیح دادیم تو شهر قدم بزنیم که خود شهر دست کمی از موزه نداشت . #safari_dore_donya #سفرنامه #مسافرت #جهانگرد #جهانگردی #گردشگر #مهاجرت #گردشگری   #اروپاگردی #ایتالیا #travel #traveller #trip #backpack #back_pack #suitcase #adventure #Travelogue #Tourists #Rome #italy #europe #marriage
فروشگاه کاشانه عرضه کننده انواع اجناس بلوری ایرانی وخارجی سرویس پذیرایی ساکورا مدل واتیکان شامل : میوه خوری ،شیرینی خوری ، آجیل خوری ،شکلات خوری پایه دار پیش دستی کاسه آجیل و فنجون ساخت ایران . #کاشانه #گناباد #بلور #ساخت_ایران #نوری_تازه #جهیزیه #جهیزیه_عروس #صادراتی #جهیزیه_ایرانی #بلور #ساکورا #واتیکان #gonabad #love #fashion #sakuraglass #noritazeh #dalia #mey_ji #شیرینی_خوری #پایه_دار #میوه_خوری #شکلات_خوری #ایران
فاطیما بانوی تسبیح راجع به واقعه معروف به «تجلی بانوی تسبیح» در سال 1917 میلادی در شهر «فاطیما»ی پرتغال، آرا و تحلیل های متفاوتی بیان گردیده است. هر چند علمای مذهب شیعه هیچ گاه نخواسته اند حقانیت دینی خود را به چنین وقایعی پیوند بزنند، اما بخاطر معروفیت این واقعه، و همچنین تاثیری که می تواند در مورد بخشی از افراد داشته باشد، می گوییم: مسلمین عموما نسبت به حضرت مریم مقدس به عنوان بانویی پاکدامن می نگرند که دارای شأن و احترام ویژه ای است. (آیات متعددی از قرآن مجید و حتی نامیدن سوره ای از قرآن به نام این بانوی بزرگ، گواه مناسبی است بر این مساله) و تجلی وی را در زمان حاضر بعید نمی­دانند، اما با این وجود ظاهر امر نشان می­دهد که آن واقعه مختص به سرور زنان جهان، حضرت فاطمه زهرا «س» دختر عظیم الشأن حضرت محمد (آخرین فرستاده الهی) می­باشد و نامیدن آن شهر که سابقا دهکده­ای بیش نبوده به این نام، با وجود اینکه دلیلی بر اینکه این نام پیش از این واقعه نیز بر آن دهکده که امروزه شهری شده است اطلاق می­شده وجود ندارد، شاهد گویایی بر این امر تلقی می­گردد و همچنین اوصافی که برای آن بانوی تجلی یافته برشمرده­اند عموما در مورد حضرت فاطمه صدق می­کند و بنابراین مسئله، روشن است که مصداق بانوی تسبیح به دست، حضرت فاطمه می­باشد. چرا که طبق روایات، تسبیح دانه دار ابتدا توسط این بانوی مقدس برای شمردن اذکار یاد داده شده توسط پدر بزرگوارش، پیامبر اسلام، در عالم اسلام مطرح گردیده است و دلیل محکمی وجود ندارد که در زمان حضرت مریم «ع»، برای شمردن اذکار، تسبیح بکار برده می­شده و با اینکه کیفیت اذکار زائرین زیارتگاه "فاطیما" هنوز روشن نیست، اما به دست داشتن تسبیح توسط آن زائران دلیل یا قرینه­ای است در مورد این امر، همچنانکه ما مسلمانان نیز به هنگام تشرف به زیارتگاه­هایمان، تسبیح دانه­ دار به دست می­گیریم که این خود نشان می­دهد که هر دو دستور العمل از یک منبع صادر شده است و یا یکی از دیگری اقتباس شده است. در مورد پیام آن بانوی تجلی یافته به پاپ، آن گونه که واتیکان بعدها اظهار کرد، این بود که «برای پایان یافتن جنگی که در جریان است (جنگ جهانی اول) دعا کنید». اما ظاهرا پیام آن بانوی مقدس بیشتر از این بوده است که امید داریم این پیام آن چنان که بوده است و بدون تحریف در دسترس همگان قرار گیرد. #فاطیما #بانوی -تسبیح #پرتغال #مریم -مقدس #قران #علما #شیعه #حضرت - فاطمه #حضرت -محمد #اسلام #واتیکان #جنگ -جهانی -اول #زیارتگاه #معجزه #طالب زاده #عصر #واتیکان #Fatima #Islam
فاطیما بانوی تسبیح راجع به واقعه معروف به «تجلی بانوی تسبیح» در سال 1917 میلادی در شهر «فاطیما»ی پرتغال، آرا و تحلیل های متفاوتی بیان گردیده است. هر چند علمای مذهب شیعه هیچ گاه نخواسته اند حقانیت دینی خود را به چنین وقایعی پیوند بزنند، اما بخاطر معروفیت این واقعه، و همچنین تاثیری که می تواند در مورد بخشی از افراد داشته باشد، می گوییم: مسلمین عموما نسبت به حضرت مریم مقدس به عنوان بانویی پاکدامن می نگرند که دارای شأن و احترام ویژه ای است. (آیات متعددی از قرآن مجید و حتی نامیدن سوره ای از قرآن به نام این بانوی بزرگ، گواه مناسبی است بر این مساله) و تجلی وی را در زمان حاضر بعید نمی­دانند، اما با این وجود ظاهر امر نشان می­دهد که آن واقعه مختص به سرور زنان جهان، حضرت فاطمه زهرا «س» دختر عظیم الشأن حضرت محمد (آخرین فرستاده الهی) می­باشد و نامیدن آن شهر که سابقا دهکده­ای بیش نبوده به این نام، با وجود اینکه دلیلی بر اینکه این نام پیش از این واقعه نیز بر آن دهکده که امروزه شهری شده است اطلاق می­شده وجود ندارد، شاهد گویایی بر این امر تلقی می­گردد و همچنین اوصافی که برای آن بانوی تجلی یافته برشمرده­اند عموما در مورد حضرت فاطمه صدق می­کند و بنابراین مسئله، روشن است که مصداق بانوی تسبیح به دست، حضرت فاطمه می­باشد. چرا که طبق روایات، تسبیح دانه دار ابتدا توسط این بانوی مقدس برای شمردن اذکار یاد داده شده توسط پدر بزرگوارش، پیامبر اسلام، در عالم اسلام مطرح گردیده است و دلیل محکمی وجود ندارد که در زمان حضرت مریم «ع»، برای شمردن اذکار، تسبیح بکار برده می­شده و با اینکه کیفیت اذکار زائرین زیارتگاه "فاطیما" هنوز روشن نیست، اما به دست داشتن تسبیح توسط آن زائران دلیل یا قرینه­ای است در مورد این امر، همچنانکه ما مسلمانان نیز به هنگام تشرف به زیارتگاه­هایمان، تسبیح دانه­ دار به دست می­گیریم که این خود نشان می­دهد که هر دو دستور العمل از یک منبع صادر شده است و یا یکی از دیگری اقتباس شده است. در مورد پیام آن بانوی تجلی یافته به پاپ، آن گونه که واتیکان بعدها اظهار کرد، این بود که «برای پایان یافتن جنگی که در جریان است (جنگ جهانی اول) دعا کنید». اما ظاهرا پیام آن بانوی مقدس بیشتر از این بوده است که امید داریم این پیام آن چنان که بوده است و بدون تحریف در دسترس همگان قرار گیرد. #فاطیما #بانوی -تسبیح #پرتغال #مریم -مقدس #قران #علما #شیعه #حضرت - فاطمه #حضرت - محمد #اسلام #واتیکان #جنگ -جهانی -اول #زیارتگاه #معجزه #طالب زاده #عصر #واتیکان #Fatima #Islam
۵۰ سنت یورو واتیکان براي مشاهده تمامي سکه هاي موجود جهت خريد لطفا به کانال تلگرامي زير مراجعه کنيد https://t.me/coin_foru #سکه #سکه_خارجی #سکه_قدیمی #سکه_کلکسیونی #سکه_کمیاب #سکه_ماشینی #سکه_ایرانی #نشان #مدال #نقره #سنت #پوند #دلار #نشان #واتیکان #سکه_واتیکان #coin_foru #coin_world #coin_silver #coin_iran #coin
آیه روز 24 آنان که به مسیحْ عیسی تعلّق دارند، نَفْس را با همۀ هوسها و تمایلاتش بر صلیب کشیده‌اند. ( 5 غلاطیان : 24 NMV) ✝️❤️✝️❤️✝️❤️✝️ elloohiim@ تلگرام . . . . . . . . . . . . #پدر #عیسی #مسیح #عشق #محبت #انجیل #کتابمقدس #نجات #تعمید #ایمان #نجات #دوستی #bible #gad #غسل #اسرائیل #ایران #دین #پسرخدا #حقیقت #تثلیث #فداکاری #انگیزه #مهر #گفتار #رفتار #دعا #مهر #انگیزه #واتیکان
دعا اي خداوند تو را شكر مي كنيم كه در مسيح ما می‌توانیم از طریق قوتی که از جانب او به ما عطا شده است دست به کارهای عظیم و شگفت آور بزنیم. تا زمانی که تو اي خدای قادر مطلق در پشت سر ما ایستاده اي، ما می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که تو ما را قادر می‌سازي تا اراده تو را به انجام برسانیم. پس مي خواهيم امروز با قوت و ايمان در يك دلي با هم اينطور دعا کنیم؛ عیسای مسیح به ما کمک کن تا در ایمان خود رشد کنم؛ از اینکه به من قوت عطا کردی بسیار سپاسگزارم؛ باشد که به ما قوت مضاعف عطا کنی تا عمیقا به تو توکل کرده و خود را کاملا به تو تسلیم کنيم. در نام يگانه فرزندت عيسي مسيح با شكر و سپاس آمين ✝️❤️✝️❤️✝️❤️✝️ @elloohiim تلگرام . . . . . . . . . . . #پدر #عیسی #مسیح #عشق #محبت #انجیل #کتابمقدس #نجات #تعمید #ایمان #نجات #دوستی #bible #gad #غسل #اسرائیل #ایران #دین #پسرخدا #حقیقت #تثلیث #فداکاری #انگیزه #مهر #گفتار #رفتار #دعا #مهر #انگیزه #واتیکان
☑️ جفا بر مسیحیان ایران در سال ۲۰۱٨ / ایران در فهرست ۱۰ کشور اول بیشتر بخوانید در محبت نیوز: 🔗: http://mohabatnews.com/fa/?p=29506 🆔: @mohabatnews . . . . . . . . . . . . . . #پدر #عیسی #مسیح #عشق #محبت #انجیل #کتابمقدس #نجات #تعمید #ایمان #نجات #دوستی #bible #gad #غسل #اسرائیل #ایران #دین #پسرخدا #حقیقت #تثلیث #فداکاری #انگیزه #مهر #گفتار #رفتار #دعا #مهر #انگیزه #واتیکان
آیه روز 24 «پس هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل کند، همچون مرد دانایی است که خانۀ خود را بر سنگ بنا کرد. ( 7 مَتّی : 24 NMV) ✝️❤️✝️❤️✝️❤️✝️ @elloohiim تلگرام . . . . . . . . . . . . . . . . #پدر #عیسی #مسیح #عشق #محبت #انجیل #کتابمقدس #نجات #تعمید #ایمان #نجات #دوستی #bible #gad #غسل #اسرائیل #ایران #دین #پسرخدا #حقیقت #تثلیث #فداکاری #انگیزه #مهر #گفتار #رفتار #دعا #مهر #انگیزه #واتیکان
دعا خداوندا: تونورمن و مأمن امن من و خدای من هستی، تو نجات من ،شفای من و دولت وفخر من هستی، تورا بر می افرازم ونام زیبایت را می ستایم ای خداوندم. ‍ ای خدای مهربانم .... رویت را ازما نگیر ، نگاهت را برما ببار، تو که میباری؛ زمین وزمان سبز میشوند، ای خداوندم، توکه می باری همه سبک میشوند پاک میشوند، آرام میشوند... ای مهربان خدای من توکه می باری، تمام دلهای خسته، التیام می یابند، دلها شادمان می گردند لبریز از آرامش می شوند ، وشفا می یابند توکه می باری ای خداوندم همـه تـو میشوند، ای خداوندم «امروز را با ناب ترین نیت ها و در جهت والاترین خیر و صلاح تو قدم بر خواهم داشت ، و کار های خودرا با توکل برتو، ای خداوندم انجام خواهم داد و ایمان دارم ای خدای مهربانم در هر لحظه بهترین یار من ودرکنار من هستی ومرا درانجام کارهایم هدایت خواهی کرد، تورا شکر می گویم وازتو ای خداوندم،سپاسگزارم» آمین ✝️❤️✝️❤️✝️❤️✝️ @elloohiim تلگرام . . . . . . .. . . . . #پدر #عیسی #مسیح #عشق #محبت #انجیل #کتابمقدس #نجات #تعمید #ایمان #نجات #دوستی #bible #gad #غسل #اسرائیل #ایران #دین #پسرخدا #حقیقت #تثلیث #فداکاری #انگیزه #مهر #گفتار #رفتار #دعا #مهر #انگیزه #واتیکان
. افتتاحیه ی مستندخوانیِ "داوینچی نابغه ی تمام دوران" امروز پنجشنبه 27 دِی ماه برگذار شد.. همچنان 2 اجرا دیگر باقیست 28 و 29 دِی ماه، تماشاخانه مهرگان، ساعت 15 (البته اجرا شنبه ساعت 17 خواهد بود).. منتظر دیدارتون در جایگاه تماشاگران هستیم.. . داوینچی شناسی به شاکله نمایشنامه خوانی! با ما همراه باشید اتفاقات جذابی تو راهه! . #مجتبی_تاج_میری #کنترآوا . #شروین_برکت #داوینچی_نابغه_تمام_دوران #داوینچی #لئوناردو_داوینچی #مونالیزا #مخترع #اختراع #طراح #نقاش #فیلسوف #دانشمند #میلان #فلورانس #لوور #واتیکان #تئاتر #نمایش #نمایشنامه #نمایشنامه_خوان #نمایشنامه_خوانی #نویسنده #کارگردان #خوبیم_ما .
آیه روز : 17 هر بخشش نیکو و هر عطای کامل از بالاست، نازل شده از پدر نورها که در او نه تغییری است و نه سایۀ ناشی از دگرگونی. ( 1 یعقوب : 17 NMV) ✝️❤️✝️❤️✝️❤️✝️ @elloohiim تلگرام . . . . . . . . . . . . . . #پدر #عیسی #مسیح #عشق #محبت #انجیل #کتابمقدس #نجات #تعمید #ایمان #نجات #دوستی #bible #gad #غسل #اسرائیل #ایران #دین #پسرخدا #حقیقت #تثلیث #فداکاری #انگیزه #مهر #گفتار #رفتار #دعا #مهر #انگیزه #واتیکان
دعا شكر خداوندم براى حضور آرام و شفا بخشت، خداوندم نام تو را بر روى قلبمان حك ميكنيم زيرا كه قلب هايمان از آن تو ميباشد، روحمان تشنه با تو بودن است مسيح عيسى ما را ملاقات كن و به طريق هايت بخوان، نااميدى هايمان را بر پاى صليبت عيسى مسيح ميگذاريم، ما را حياتى نو بخش و نور اميد را در زندگى ما روشن ساز، مسيحم عيسى دوستت داريم، تو منجى و پادشاه مايى، شكر گزار تو هستيم كه براى ما بر صليب مُردى تا خطاهايمان با تو بميرد و با قيامت ما نيز تولدى تازه يافتيم، دوستت داريم اى عيسى زيرا كه هديه نجات را در نام قدوست اى منجيم دريافت كرده و امروز با قوت و قدرت روح تو شفا يافتيم، اى روح خدا جارى شو بر زندگيمان، اى روح خدا جارى شو بر افكار و زبانمان، هللوياه خداوندم، در نام عيسى مسيح ميطلبيم هديه نجات و آزادى را براى تك تك عزيزان در دنيا، باشد روزى كه در اتحاد بشنويم صداى كليساى تو را كه حمد كنان، شكر گويان و سرود خوانان نام تو را ميسرايند، آمين ✝️❤️✝️❤️✝️❤️✝️ @elloohiim تلگرام . . . . . . . . . . #پدر #عیسی #مسیح #عشق #محبت #انجیل #کتابمقدس #نجات #تعمید #ایمان #نجات #دوستی #bible #gad #غسل #اسرائیل #ایران #دین #پسرخدا #حقیقت #تثلیث #فداکاری #انگیزه #مهر #گفتار #رفتار #دعا #مهر #انگیزه #واتیکان
آیه روز : 24 سپس رو به شاگردان کرد و فرمود: «اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند، باید خود را انکار کرده، صلیب خویش برگیرد و از پی من بیاید. ( 16 مَتّی : 24 NMV) ✝️❤️✝️❤️✝️❤️✝️ @elloohiim تلگرام . . . . . . . . . #پدر #عیسی #مسیح #عشق #محبت #انجیل #کتابمقدس #نجات #تعمید #ایمان #نجات #دوستی #bible #gad #غسل #اسرائیل #ایران #دین #پسرخدا #حقیقت #تثلیث #فداکاری #انگیزه #مهر #گفتار #رفتار #دعا #مهر #انگیزه #واتیکان
دعا اي روح قدوس خداوند .... همانطور كه مسيح را از بيابانها و مصائب صليب عبور دادي ما را نيز از تمام بيانانهاي صعب العبور زندگي عبور بده دستهاي ما را بگير.... از كوهها و صخره هاي سخت بگذران ... تا تمتع بيابيم .... و روزگارمان بهاري شود و دلمان مملو از نفس خوش عطر مسيحا گردد اي روح خدا بوز اي روح خدا بريز اي روح خدا لبريز كن تا مسح روغن روحت گرديم، و زخمهاي درون ما شفا يابد ما را هدايت فرما تا در دشتهاي درختان زيتون و چمنزارهاي سبز خيال تو آرامي پذيريم در نام يگانه خالق هستي عيسي مسيح آمين ✝️❤️✝️❤️✝️❤️✝️ @elloohiim تلگرام . . .. . . . . . . . #پدر #عیسی #مسیح #عشق #محبت #انجیل #کتابمقدس #نجات #تعمید #ایمان #نجات #دوستی #bible #gad #غسل #اسرائیل #ایران #دین #پسرخدا #حقیقت #تثلیث #فداکاری #انگیزه #مهر #گفتار #رفتار #دعا #مهر #انگیزه #واتیکان
🔴 احترام به #قانون #حجاب به سبک جهان اولی ها و جهان سومی ها 👆 وقتی به سرکردگی #مسیح_علینژاد فاحشه و شبکه های فاحشه پرور #ماهواره ، عده ای #هرزه یا #بهایی که از زور #بیحجاب شدن #عقده ای شدن رو اجیر میکنن تا حتی حرمت #مسجد محل عبادت الله محل حضور دائمی فرشتگان الهی را با قدم و رفتار زشت خودشون نجس کنند.. شرم بر اینان که اسم #ایران و #ایرانی را لکه دار کرده اند.. #منوتو #بیشعوری #شعور #ادب #شرف #رقص #رقص_در_مسجد #بیحجابی #واتیکان #سلبریتی #بازیگر #بازیگران #ممنوعه #امارات #فرهنگ #کلیسا #رونالدو #بی_بی_سی #BBC 🌹
#در_شرایطی_که_نه_راه_پس_است_و_نه_راه_پیش ... اخیراً پاپ فرانسیس (که البته در سابقه ی خود بیماری روانی دارد)در نامه ای از تمامی اسقفان دنیای کاتولیک خواسته، در ماه آینده در واتیکان جمع شوند تا به مسئله ی رسوایی جنسی کشیشان که هر از چند گاه سوژه ی خبری رسانه های بین المللی میشود، بپردازند. او بیان کرده که اعتبار کلیسای کاتولیک به خاطر تجاوزات صورت گرفته آسیب جدی خورده است. تجرد روحانیون قانونی بود که پاپ لئوی کبیر در قرن پنجم، به نیت پاکدامنی کشیشان و اینکه بتوانند تمام وقت خود را در خدمت خدا باشند، تثبیت کرد... قانونی که نوشته شد برای پاکدامنی اما بیشتر از اینکه پاکدامنی به همراه داشته باشد تجاوز و بدنامی به ارمغان آورد.. امروزه اما کلیسای کاتولیک چوب چنین قوانین بی اساسی را میخورد و در بد مرحله ای گیر کرده است. نه می تواند به عقب برگردد و این قانون را بردارد چرا که سنت دیرینه ای است که حذفش تبعات بیشتر بر بقایش دارد و نه می تواند به جلو برود و جلوی تجاوزات کشیشان را بگیرد که کاری بس نشدنی است. آن هم در غرب!!...که هر کدام از دیگری سخت تر است. البته این دوره ای جدیدی برای روحانیون کاتولیک نیست؛ در قرون سیزده و چهارده هم وضعیت کشیشان بهتر از اکنون نبود و سر را میگرفتند ته در میخانه ها و مشغول عیاشی بودند .. که البته اینترنت و اینستا و تلگرام نبوده تا در برابر فشار افکار مختلف و رسانه ها قرار بگیرند. وقتی که الهی دان بزرگ مسیحی پیتر آبلار، نتواند خود را کنترل کند و از برادر زاده ی میزبانش بچه دار میشود _و فضاحتی به بار می آورد که از خانه اخراج میشود (تاریخ تفکر مسیحی،تونی لین،ص 182)_آن هم در آن زمان؛ چه انتظاری از یک کشیش و اسقف معمولی میتوان داشت که بر میل ذاتی اش غلبه کند؛ آن هم در این زمان؟! مقایسه کنید با اسلام که ازدواج چه جایگاه عظیمی دارد و حتی میتواند پله ای برای قرب الهی شود. #ازدواج_مسیحی #رسوایی_جنسی_کشیشان #ادیان_ابراهیمی #نقد_مسیحیت #پاپ_فرانسیس #واتیکان #تجاوزکودکان
🌎 ما فرزندان جغرافیا هستیم. محصول اتفاق. گاهی فکر می کنم وقتی یک کودک در #سوئیس سراغ یخچال می رود تا شکلات صبحانه اش را بردارد، کودکی در یک #قبیله آفریقایی با این ترس بیدار می شود که نکند امروز با #تبر مردان قبیله دیگر که به دین و آیین آنها نیستند کُشته شود! 🇸🇦 اگر در #عربستان به دنیا می آمدیم احتمالاَ اسممان #عبدالعزیز می شد، جوراب نمی پوشیدیم، بنز سوار می شدیم و از ایرانی ها بدمان می آمد! 🇯🇲 اگر در #جامائیکا بودیم مسیحی می شدیم، غذاهای تند می خوردیم، می رقصیدیم و اگر کسی می گفت میای بریم شمال جوج بزنیم! نمی فهمیدیم چه می گوید! 🇩🇰 اگر در #دانمارک به دنیا می آمدیم اسطوره هایمان #وایکینگ ها بودند، پیرو کلیسای پروتستان می شدیم، احتمالاً به ازدواج همجنسگرایان رای می دادیم وبه جای #شجریان از #یورن_اینگمن لذت می بردیم. وقتی همه چیز می تواند در عین سادگی، این همه پیچیده و خارج از کنترل ما باشد، یقه دریدن و خود را حق مطلق فرض کردن روی کره زمین چقدر عقلانی است؟ 🐺 در سال1920یعنی کمتر از صد سال پیش در میرناپور #هند ، روستاییان دو دختر هشت و یک و نیم ساله را پیدا کردند که با گله ای از گرگ ها زندگی می کردند. هوا را بو می کشیدند، آنقدر چهار دست و پا راه رفته بودند که تاندون ها و مفصل هایشان کوتاه شده بودو نمی توانستند قامتشان را راست کنند. 🐺 عاشق خوردن گوشت خام مخصوصا" لاشه بودند (آنها را دیده بودند که به شکل تهاجمی کرکس های بزرگ را دنبال می کردند و از اطراف لاشه حیوانات می تاراندند تا خودشان آن گوشت فاسد را بخورند). 🐺 اسم شان را #آمالا و #کامالا گذاشتند. آنها را به پرورشگاه انتقال دادند. دخترها فقط با دهان (بی استفاده از دست) غذا می خوردند. مثل سگ ها آب را با لیس زدن می خوردند. وقتی هوا گرم بود، زبانشان را بیرون می آوردند و له له می زدند. وقتی می ترسیدند یا احساس تهدید می کردند، غرش می کردند و دندان نشان می دادند. به هنگام خواب به یكدیگر می‌‌پیچیدند و خرناس می‌‌كشیدند. از شب و تاریکی خوششان می آمد، رو به ماه زوزه می کشیدند و ... 🐺 کمی بعد آمالا مریض شد و مرد. کامالا ولی پس از چند سال سرانجام یاد گرفت با کمک دست بخورد و در روشنایی روز احساس راحتی کند. چند کلمه هم یاد گرفت. اما او هم در هفده سالگی، مریض شد و مرد. 🌏گاهی فکر می کنم اگر در کنار گرگ ها بزرگ می شدم، الان این گوشی موبایل را با دستم گرفته بودم یا دندانم؟ موسیقی مورد علاقه ام #زوزه بود یا چهچه زدن های قمرالملوک وزیری؟! اگر در آمازون زندگی می کردم نگران مارهای #پیتون بودم یا سقوط یک #پلاسکوی دیگر؟ 👇👇👇
Italy,vatican🇮🇹ایتالیا،واتیکان واتیکان؛کوچک ترین و کم جمعیت ترین کشور دنیا واتیکان دولت‌شهری مستقل است که درون شهر رم در کشور ایتالیا جای دارد. واتیکان محل اقامت پاپ، رهبر کاتولیک‌های جهان و مرکز کلیسای کاتولیکاست. با مساحتی در حدود ۰٫۴۴ کیلومتر مربع، کوچکترین کشور دنیا و با جمعیتی در حدود ۸۰۰ نفر، کم‌جمعیت‌ترین کشور مستقل دنیا محسوب می شود. در این پست میتونید تعدادی تصویر از موزه و کلیسای این شهر ببینید. #ایتالیا #واتیکان #دولت #شهر #مستقل #رم #پاپ #کاتولیک #کلیسا #کاتولیست #earthknowing
. کسی میدونه چرا #مصیح جون در این رابطه سکوت کرده؟ اینکه زن #پمپئو وزیر خارجه #آمریکا و رییس سابق سازمان #جاسوسی آمریکا در سفر به منطقه #روسری با طرح ایرانی سرش کرده نشان از نفوذ فرهنگی ماس یا چی؟! چه بهشم میاد!😁 . گذشته از شوخی! . همسر و دختر یهودی #ترامپ به #قانون_حجاب #واتیکان و کلیساها احترام میذارن و سر خودشون رو میپوشونن، همسر پمپئو وزیر خارجه آمریکا در سفر به #مصر به احترام #مسجد حجاب میذاره، همسر #رونالدو و همسران ستارگان تیم رئال مادرید با رعایت حجاب از مسجد شیخ زائد #امارات بازدید میکنند و به قوانین احترام میذارن. و... . اما اینجا یه عده قانون گریز ِ مثلا #مسلمان ، همین حجاب حداقلی که حکم خداست رو هم بر نمیتابند و یعده فریب خورده هم برای قبح شکنی، اجیر عفریته ای مثل مصیح میشن و جلوی مساجد رقاصی میکنند و کنار #مزار_شهدا حجاب برمیدارن که اون زنک شیطان صفت هم دستور اربابانش مبنی بر گرفتن عفاف و حجاب و حیا رو از زنان و دختران ما اجرا کنه و هم عقده های درونی و بلاهایی که در نوجوانی سر خودش آوردن(و تبعات بعدش یعنی حاملگی، و طرد از خانواده، و افسردگی و...) رو سر دیگران بیاره به اسم آزادی و برابری...!
در شرایطی که نه راه پس است و نه پیش... اخیرا پاپ فرانسیس (که البته در سابقه ی خود بیماری روانی دارد)در نامه ی از تمامی اسقفان دنیای کاتولیک خواسته در ماه اینده در واتیکان جمع شوند تا به مسئله ی رسوایی جنسی کشیشان که هر از چند گاه سوژه ی خبری رسانه های بین المللی میشود ،بپردازند و بیان کرده که اعتبار کلیسای کاتولیک به خاطر تجاوزات صورت گرفته آسیب جدی خورده است. تجرد روحانیون قانونی بود که پاپ لئوی کبیر در قرن پنج به نیت پاکدامنی کشیشان و اینکه بتوانند تمام وقت خود را در خدمت خدا باشند، تثبیت کرد... قانونی که نوشته شد برای پاکدامنی اما بیشتر اینکه پاکدامنی به همراه داشته باشد تجاوز و بدنامی به ارمغان اورد.. امروزه اما کلیسای کاتولیک چوب چنین قوانین بی اساسی را میخورد و در بد مرحله ای گیر کرده... نه می تواند به عقب برگردد و این قانون را بردارد چرا که سنت دیرینه ای است که حذفش تبعات بیشتر بر بقایش دارد و نه می تواند به جلو برود و جلوی تجاوزات کشیشان را بگیرد که کاری بس نشدنی ست آن هم در غرب!!...هر کدام از دیگری سخت تر... البته این دوره ای جدیدی برای روحانیون کاتولیک نیست؛ در قرون سیزده و چهارده هم وضعیت کشیشان بهتر از اکنون نبود و سر را میگرفتند ته در میخانه ها و مشغول عیاشی بود و ته را میگرفتند سر... که البته اینترنت و اینستا و تلگرام نبوده تا فشار رسانه ای بیاورند... وقتی که الهی دان بزرگ مسیحی پیتر آبلار نتواند خود را کنترل کند و از برادر زاده ی میزبانش بچه دار میشود _و فضاحتی به بار می آورد که از خانه اخراج میشود (تاریخ تفکر مسیحی،تونی لین،ص 182)_آن هم در آن زمان؛ چه انتظاری از یک کشیش و اسقف معمولی میتوان داشت که بر میل ذاتی اش غلبه کند؛ آن هم در این زمان؟! مقایسه کنید با اسلام که ازدواج چه جایگاه عظیمی دارد و حتی میتواند پله ای برای قرب الهی شود... #ازدواج_مسیحی #رسوایی_جنسی_کشیشان #ادیان_ابراهیمی #نقد_مسیحیت #پاپ_فرانسیس #واتیکان #تجاوزکودکان
🔴 احترام به #قانون #حجاب به سبک جهان اولی ها و جهان سومی ها 👆 وقتی به سرکردگی #مسیح_علینژاد فاحشه و شبکه های فاحشه پرور #ماهواره ، عده ای #هرزه یا #بهایی که از زور #بیحجاب شدن #عقده ای شدن رو اجیر میکنن تا حتی حرمت #مسجد محل عبادت الله محل حضور دائمی فرشتگان الهی را با قدم و رفتار زشت خودشون نجس کنند.. شرم بر اینان که اسم #ایران و #ایرانی را لکه دار کرده اند.. #منوتو #بیشعوری #شعور #ادب #شرف #رقص #رقص_در_مسجد #بیحجابی #واتیکان #سلبریتی #بازیگر #بازیگران #ممنوعه #امارات #فرهنگ #کلیسا #رونالدو #بی_بی_سی #BBC
دعا ای خداوند زیبا و پر جلال..پر شکوه و فهیم ای خداوند چشمه ساران و کوه‌های عظیم ای خداوند گٔل سرخ ، خدای مریم و اقاقیا ای خداوند عشق ، خدای خوبی و زیباییها امروز با قلبی آکنده از شعر و سرود و پرستش به حضورت آماده‌ایم تا ستایشهای خود را به روی مذبح دعا مانند بخوری خوشبو  بسوزانیم و با شکر گزاري اعلام کنیم نامی به غیر از نام تو در زیر این آسمان نیست که بتوان نجات یافت پس ما را به شایستگی نامت، با قدرت و قوت از روحت از هر بند و اسارت آزاد بساز  تا هر روزه در انجام اراده‌ات کوشا باشیم و ایمان داریم که فیض بی‌‌کران تو ما را نجات می بخشد. در نام عیسی مسیح....................آمین ✝️❤️✝️❤️✝️❤️✝️ تلگرام @elloohiim . . . . . . . . . . . . #پدر #عیسی #مسیح #عشق #محبت #انجیل #کتابمقدس #نجات #تعمید #ایمان #نجات #دوستی #bible #gad #غسل #اسرائیل #ایران #دین #پسرخدا #حقیقت #تثلیث #فداکاری #انگیزه #مهر #گفتار #رفتار #دعا #مهر #انگیزه #واتیکان
🔴 احترام به #قانون #حجاب به سبک جهان اولی ها و جهان سومی ها 👆 وقتی به سرکردگی #مسیح_علینژاد فاحشه و شبکه های فاحشه پرور #ماهواره ، عده ای #هرزه یا #بهایی که از زور #بیحجاب شدن #عقده ای شدن رو اجیر میکنن تا حتی حرمت #مسجد محل عبادت الله محل حضور دائمی فرشتگان الهی را با قدم و رفتار زشت خودشون نجس کنند.. شرم بر اینان که اسم #ایران و #ایرانی را لکه دار کرده اند.. #منوتو #بیشعوری #شعور #ادب #شرف #رقص #رقص_در_مسجد #بیحجابی #واتیکان #سلبریتی #بازیگر #بازیگران #ممنوعه #امارات #فرهنگ #کلیسا #رونالدو #بی_بی_سی #BBC 🌹
🔴 احترام به #قانون #حجاب به سبک جهان اولی ها و جهان سومی ها 👆 وقتی به سرکردگی #مسیح_علینژاد فاحشه و شبکه های فاحشه پرور #ماهواره ، عده ای #هرزه یا #بهایی که از زور #بیحجاب شدن #عقده ای شدن رو اجیر میکنن تا حتی حرمت #مسجد محل عبادت الله محل حضور دائمی فرشتگان الهی را با قدم و رفتار زشت خودشون نجس کنند.. شرم بر اینان که اسم #ایران و #ایرانی را لکه دار کرده اند.. #منوتو #بیشعوری #شعور #ادب #شرف #رقص #رقص_در_مسجد #بیحجابی #واتیکان #سلبریتی #بازیگر #بازیگران #ممنوعه #امارات #فرهنگ #کلیسا #رونالدو #بی_بی_سی #
🔴 احترام به #قانون #حجاب به سبک جهان اولی ها و جهان سومی ها 👆 وقتی به سرکردگی #مسیح_علینژاد فاحشه و شبکه های فاحشه پرور #ماهواره ، عده ای #هرزه یا #بهایی که از زور #بیحجاب شدن #عقده ای شدن رو اجیر میکنن تا حتی حرمت #مسجد محل عبادت الله محل حضور دائمی فرشتگان الهی را با قدم و رفتار زشت خودشون نجس کنند.. شرم بر اینان که اسم #ایران و #ایرانی را لکه دار کرده اند.. #منوتو #بیشعوری #شعور #ادب #شرف #رقص #رقص_در_مسجد #بیحجابی #واتیکان #سلبریتی #بازیگر #بازیگران #ممنوعه #امارات #فرهنگ #کلیسا #رونالدو #بی_بی_سی #BBC
دعا شكر خداوندا كه امروز مثل هميشه همانند پدرى دلسوز و قدرتمند از ما حمايت كردى و متشكريم كه در تمامى ساعات همراهمان بودى، شكر مسيح جان كه دعا كردن در نامت تكرار باطل نيست، بلكه هر لحظه زندگى ما را ميشنوى و تمام مسيرهاى زندگى مارا هموار ميسازى، شكرت اي پدر كه طبق اين آيه در اشعياء: «خداوندا، تو برای ما آرامش مقرر خواهی داشت؛ هرآنچه کرده‌ایم، براستی تو برایمان کرده‌ای.» اشعيا ١٢:٢٦ شكر اى روح القدس كه قلبهاى ما را از حضورت آرام ساختى و آنجا كه خواست تو بود هدايت شديم، شكرت مي كنيم حتي براي درهاي بسته در زندگي مان زيرا كه تو صلاح و مصلحت ما را بهتر مي داني. همينطور شكر براي تمام رنجهايي كه ما را محكمتر و قوي تر مي سازد و به ما كمك مي كند كه نگاهمان را از خود برداريم و به تو چشم بدوزيم. امروز را با شكر گزاري و حمد و ستايش در نام تو اي عيسي مسيح شروع مي كنيم و براي جلال نامت مي طلبيم آمين ✝️❤️✝️❤️✝️❤️✝️ @elloohiim . . . . . . . . . . . . . . #پدر #عیسی #مسیح #عشق #محبت #انجیل #کتابمقدس #نجات #تعمید #ایمان #نجات #دوستی #bible #gad #غسل #اسرائیل #ایران #دین #پسرخدا #حقیقت #تثلیث #فداکاری #انگیزه #مهر #گفتار #رفتار #دعا #مهر #انگیزه #واتیکان
🔴 احترام به #قانون #حجاب به سبک جهان اولی ها و جهان سومی ها 👆 وقتی به سرکردگی #مسیح_علینژاد فاحشه و شبکه های فاحشه پرور #ماهواره ، عده ای #هرزه یا #بهایی که از زور #بیحجاب شدن #عقده ای شدن رو اجیر میکنن تا حتی حرمت #مسجد محل عبادت الله محل حضور دائمی فرشتگان الهی را با قدم و رفتار زشت خودشون نجس کنند.. شرم بر اینان که اسم #ایران و #ایرانی را لکه دار کرده اند.. #منوتو #بیشعوری #شعور #ادب #شرف #رقص #رقص_در_مسجد #بیحجابی #واتیکان #سلبریتی #بازیگر #بازیگران #ممنوعه #امارات #فرهنگ #کلیسا #رونالدو #بی_بی_سی #BBC 👉 👈کانال حقایق بدون سانسور . سروش sapp.ir/haghayeghbedoonesansor . اینستاگرام instagram.com/haghayeghbedoonesansor . تلگرام t.me/haghayeghbedoonesansor 🌹 🌹
🔴 احترام به #قانون #حجاب به سبک جهان اولی ها و جهان سومی ها 👆 وقتی به سرکردگی #مسیح_علینژاد فاحشه و شبکه های فاحشه پرور #ماهواره ، عده ای #هرزه یا #بهایی که از زور #بیحجاب شدن #عقده ای شدن رو اجیر میکنن تا حتی حرمت #مسجد محل عبادت الله محل حضور دائمی فرشتگان الهی را با قدم و رفتار زشت خودشون نجس کنند.. شرم بر اینان که اسم #ایران و #ایرانی را لکه دار کرده اند.. #منوتو #بیشعوری #شعور #ادب #شرف #رقص #رقاصی #بیحجابی #واتیکان #امارات #فرهنگ #کلیسا #رونالدو #سلبریتی #بازیگر #بازیگران #ممنوعه #بی_بی_سی #BBC 👉 @roshangarii 🌹
احترام به #قانون #حجاب به سبک جهان اولی ها و جهان سومی ها 👆 وقتی به سرکردگی #مسیح_علینژاد فاحشه و شبکه های فاحشه پرور #ماهواره ، عده ای #هرزه یا #بهایی که از زور #بیحجاب شدن #عقده ای شدن رو اجیر میکنن تا حتی حرمت #مسجد محل عبادت الله محل حضور دائمی فرشتگان الهی را با قدم و رفتار زشت خودشون نجس کنند.. شرم بر اینان که اسم #ایران و #ایرانی را لکه دار کرده اند.. #منوتو #بیشعوری #شعور #ادب #شرف #رقص #رقاصی #بیحجابی #واتیکان #امارات #فرهنگ #کلیسا #رونالدو #سلبریتی #بازیگر #بازیگران #ممنوعه #سپاه_خودرو_بساز
. #نیچه در فلسفه خود سعی میکند خاستگاه احکام و آداب مسیحیت را به ریشه های روابط مادی پیوند بزند و نشان می دهد همه آنچه نام نیک و تقدس می گیرد پیش از آن ارزش های مادی بیش نبودند.او مسیحیت را عاملی می داند که از انسان واقعی بیزار است و سعی می کند این سگ تازی پر شور را به مرغی خانگی و رام تبدیل کند. و رنج انسانی از زمانی آغاز شد که گسست پرزوری از گذشته جانورانه اش پیدا کرد؛دوری از غرایزی که مایه شادی نیرومندیش بود. او عدالت را همان انتقام،قانون شکن را بدهکار و کیفر را بازپرداخت گرفتن جامعه از او می داند. او کیفر در منظر عمومی یا ملا عام را نمایشی بی رحمانه می داند که جشنواره برای خدایان است. اما بر این اساس مهمترین نکته ای که می یاببم آن است که مجازاتی که حاکمان در قدرت به قانون شکنان می دهند به قدرت و اعتماد به نفس حاکمان برمی گردد.کشورهای کوچکتر، فقیرتر، کمتر توسعه یافته امروز،قوانین سختگیرانه تری نسبت به مجرمان دارند و مجازات جرم های کوچک برابر با سنگین ترین مجازات در جوامع پیشرفته است،اما حاکمان و جوامع آگاه تر قوانین ‌کیفری نرم تری دارند؛انگار که هر قدر حاکمان و جوامع خود را ناتوان تر ببیند و بیشتر احساس خطر می کند بی رحم تر می شود. رابطه حاکم و محکوم به زعم نیچه همچون رابطه طلبکار و بدهکار است.هر چه طلبکار ثروتمندتر باشد آسیبی که بدهکار به او میزند کمتر است و سخاوتمندانه تر می تواند از او بگذرد و ظاهرا مردم خوتر به نظر می آید.تا جایی که با آگاهی از قدرت خود گاه می تواند از کیفر آنکه آسیبی هم رسانده بگذرد به قولی توانایی رحم آوردن دارد. در جامعه پر از خشونت و عصبانیتی مثل #ایران کیفر دادن و انتقام گرفتن از یکدیگر امری رایج است و گذشتن و رحم آوردن امری غریب.هر چه شخص ناتوان تر بی اعتماد تر با احساس گناه بیشتر و نسبت به دیگری عصبانی تر است. #مهدی_فاتحی عکس از خودم #واتیکان
️ آیا کاروان ورزشی واتیکان در المپیک آینده حضور خواهد داشت؟ واتیکان طی قراردادی که با کمیته المپیک ایتالیا منعقد کرده، قرار است چند تیم ورزشی را برای حضور در رقابتهای بین المللی از جمله حضور در المپیک آماده کند... #واتیکان #المپیک #مسیحیان_کاتولیک بیشتر بخوانید در محبت نیوز: 🔗: http://mohabatnews.com/fa/?p=29444 🆔: @mohabatnews خبرها و مطالب بیشتر در کانال تلگرام محبت نیوز
🔴 احترام به #قانون #حجاب به سبک جهان اولی ها و جهان سومی ها 👆 وقتی به سرکردگی #مسیح_علینژاد فاحشه و شبکه های فاحشه پرور #ماهواره ، عده ای #هرزه یا #بهایی که از زور #بیحجاب شدن #عقده ای شدن رو اجیر میکنن تا حتی حرمت #مسجد محل عبادت الله محل حضور دائمی فرشتگان الهی را با قدم و رفتار زشت خودشون نجس کنند.. شرم بر اینان که اسم #ایران و #ایرانی را لکه دار کرده اند.. #منوتو #بیشعوری #شعور #ادب #شرف #رقص #رقاصی #بیحجابی #واتیکان #امارات #فرهنگ #کلیسا #رونالدو #سلبریتی #بازیگر #بازیگران #ممنوعه #بی_بی_سی #BBC
🔴 احترام به #قانون #حجاب به سبک جهان اولی ها و جهان سومی ها 👆 وقتی به سرکردگی #مسیح_علینژاد فاحشه و شبکه های فاحشه پرور #ماهواره ، عده ای #هرزه یا #بهایی که از زور #بیحجاب شدن #عقده ای شدن رو اجیر میکنن تا حتی حرمت #مسجد محل عبادت الله محل حضور دائمی فرشتگان الهی را با قدم و رفتار زشت خودشون نجس کنند.. شرم بر اینان که اسم #ایران و #ایرانی را لکه دار کرده اند.. #منوتو #بیشعوری #شعور #ادب #شرف #رقص #رقاصی #بیحجابی #واتیکان #امارات #فرهنگ #کلیسا #رونالدو #سلبریتی #بازیگر #بازیگران #ممنوعه #بی_بی_سی
🔴 احترام به #قانون #حجاب به سبک جهان اولی ها و جهان سومی ها 👆 وقتی به سرکردگی #مسیح_علینژاد فاحشه و شبکه های فاحشه پرور #ماهواره ، عده ای #هرزه یا #بهایی که از زور #بیحجاب شدن #عقده ای شدن رو اجیر میکنن تا حتی حرمت #مسجد محل عبادت الله محل حضور دائمی فرشتگان الهی را با قدم و رفتار زشت خودشون نجس کنند.. شرم بر اینان که اسم #ایران و #ایرانی را لکه دار کرده اند.. #منوتو #بیشعوری #شعور #ادب #شرف #رقص #رقاصی #بیحجابی #واتیکان #امارات #فرهنگ #کلیسا #رونالدو #سلبریتی #بازیگر #بازیگران #ممنوعه #بی_بی_سی
🔴 احترام به #قانون #حجاب به سبک جهان اولی ها و جهان سومی ها 👆 وقتی به سرکردگی #مسیح_علینژاد فاحشه و شبکه های فاحشه پرور #ماهواره ، عده ای #هرزه یا #بهایی که از زور #بیحجاب شدن #عقده ای شدن رو اجیر میکنن تا حتی حرمت #مسجد محل عبادت الله محل حضور دائمی فرشتگان الهی را با قدم و رفتار زشت خودشون نجس کنند.. شرم بر اینان که اسم #ایران و #ایرانی را لکه دار کرده اند.. #منوتو #بیشعوری #شعور #ادب #شرف #رقص #رقاصی #بیحجابی #واتیکان #امارات #فرهنگ #کلیسا #رونالدو #سلبریتی #بازیگر #بازیگران #ممنوعه #بی_بی_سی #BBC
🔴 احترام به #قانون #حجاب به سبک جهان اولی ها و جهان سومی ها 👆 وقتی به سرکردگی #مسیح_علینژاد فاحشه و شبکه های فاحشه پرور #ماهواره ، عده ای #هرزه یا #بهایی که از زور #بیحجاب شدن #عقده ای شدن رو اجیر میکنن تا حتی حرمت #مسجد محل عبادت الله محل حضور دائمی فرشتگان الهی را با قدم و رفتار زشت خودشون نجس کنند.. شرم بر اینان که اسم #ایران و #ایرانی را لکه دار کرده اند.. #منوتو #بیشعوری #شعور #ادب #شرف #رقص #رقص_در_مسجد #بیحجابی #واتیکان #سلبریتی #بازیگر #بازیگران #ممنوعه #امارات #فرهنگ #کلیسا #رونالدو #بی_بی_سی . .#اهانت_به_امام_رضا_ع
👈👈 ورق بزنید 🔴 احترام به #قانون #حجاب به سبک جهان اولی ها و جهان سومی ها 👆 وقتی به سرکردگی #مسیح_علینژاد فاحشه و شبکه های فاحشه پرور #ماهواره ، عده ای #هرزه یا #بهایی که از زور #بیحجاب شدن #عقده ای شدن رو اجیر میکنن تا حتی حرمت #مسجد محل عبادت الله محل حضور دائمی فرشتگان الهی را با قدم و رفتار زشت خودشون نجس کنند.. شرم بر اینان که اسم #ایران و #ایرانی را لکه دار کرده اند.. #منوتو #بیشعوری #شعور #ادب #شرف #رقص #رقص_در_مسجد #بیحجابی #واتیکان #سلبریتی #بازیگر #بازیگران #ممنوعه #امارات #فرهنگ #کلیسا #رونالدو #بی_بی_سی #BBC 👉 @roshangarii 🌹 . . . . 🔽ما را دنبال کنید🔽 . 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 follow 👉🏻 @hatefmedia.313 follow 👉🏻 @hatefmedia.313 follow 👉🏻 @hatefmedia.313 follow 👉🏻 @hatefmedia.313 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
رم شهری است پراز نمادها و آثار دوران قدیم و سخت است که بدانیم اول از همه کجا باید رفت. مکان های خاصی مثل کولوسئوم و پانتئون وجود دارد که تقریباً نمادهای الزامی ایتالیا و تمام اروپا هستند. کولوسئوم بزرگترین بنای به جا مانده از زمان روم باستان است و هنوز هم مدلی برای استادیوم های ورزشی در جهان است. ساخت این بنا در سال 72 پس از میلاد به وسیله وسپاسیان امپراتور رومی آغاز شد. در کنار کولوسئوم طاق مشهور کنستانتین قرار دارد. این طاق نصرتی که به وسیله سنای روم برافراشته شد تا امپراتور را بعد از پیروزی وی در نبرد پل میلویان در سال 312 میلادی مورد احترام قرار دهد. #رم #ایتالیا #واتیکان #كولوسئوم #پانتئون #بیسان #مسافرت #تور #گردشگری #بیسان_سیر #هیجان #تور_ارزان #سفر # #تعطیلات #توریست #roma #italy #pantheon #constantine #colosseum #bisanseir #travel #turism #amazing #bisan #vacation #trip #holiday #teravel_agency
آیه روز 17 پس ایمان از شنیدنِ پیام سرچشمه می‌گیرد و شنیدنِ پیام، از طریق کلام مسیح میسّر می‌شود. ( 10 رومیان : 17 NMV) ✝️❤️✝️❤️✝️❤️✝️ @elloohiim . . . . . . . . . #پدر #عیسی #مسیح #عشق #محبت #انجیل #کتابمقدس #نجات #تعمید #ایمان #نجات #دوستی #bible #gad #غسل #اسرائیل #ایران #دین #پسرخدا #حقیقت #تثلیث #فداکاری #انگیزه #مهر #گفتار #رفتار #دعا #مهر #انگیزه #واتیکان
پناهگاه امن انسانهای بی پناه باش شفای زخمهای روح و شفای دردهای جسم ناتوانان باش که به نزد تخت پادشاهی وفیض تو امدند و با قلبی پریشان ، درخواستهاشون رو به حضورت اوردن به حضور پر جلالت ریشه ی هر بی عدالتی را خشک کن لمس و روح تو بر افکار و احساسات وتصمیمات این عزیزان باشد بی سرپرستان را تو سرپرستی کن بینوایان را توبرکت وفراوانی وسامان بده اسیران در بند را تو ازاد کن ای خدای شفادهنده ای خدای نجات دهنده ای منجی جان ما ای مالک روح ما .ای سرور جهانیان ای خداوندم عیسی تنها وتنها تو هستی که میتونی جواب همه ی عزیزان باشی پس اجابت کن کلیسایت را برای جلال وشکوه عظمت نامت ای عیسی ، بلند کن و برکت بده شکرو سپاس تنها شایسته ی توست آمین ✝️❤️✝️❤️✝️❤️✝️ @elloohiim . . . . . . #پدر #عیسی #مسیح #عشق #محبت #انجیل #کتابمقدس #نجات #تعمید #ایمان #نجات #دوستی #bible #gad #غسل #اسرائیل #ایران #دین #پسرخدا #حقیقت #تثلیث #فداکاری #انگیزه #مهر #گفتار #رفتار #دعا #مهر #انگیزه #واتیکان
🔴 احترام به #قانون #حجاب به سبک جهان اولی ها و جهان سومی ها 👆 وقتی به سرکردگی #مسیح_علینژاد فاحشه و شبکه های فاحشه پرور #ماهواره ، عده ای #هرزه یا #بهایی که از زور #بیحجاب شدن #عقده ای شدن رو اجیر میکنن تا حتی حرمت #مسجد محل عبادت الله محل حضور دائمی فرشتگان الهی را با قدم و رفتار زشت خودشون نجس کنند.. شرم بر اینان که اسم #ایران و #ایرانی را لکه دار کرده اند.. #منوتو #بیشعوری #شعور #ادب #شرف #رقص #رقاصی #بیحجابی #واتیکان #امارات #فرهنگ #کلیسا #رونالدو #سلبریتی #بازیگر #بازیگران #ممنوعه #بی_بی_سی #BBC 👉 @roshangarii 🌹
🔴 احترام به #قانون #حجاب به سبک جهان اولی ها و جهان سومی ها 👆 وقتی به سرکردگی #مسیح_علینژاد فاحشه و شبکه های فاحشه پرور #ماهواره ، عده ای #هرزه یا #بهایی که از زور #بیحجاب شدن #عقده ای شدن رو اجیر میکنن تا حتی حرمت #مسجد محل عبادت الله محل حضور دائمی فرشتگان الهی را با قدم و رفتار زشت خودشون نجس کنند.. شرم بر اینان که اسم #ایران و #ایرانی را لکه دار کرده اند.. #منوتو #بیشعوری #شعور #ادب #شرف #رقص #رقاصی #بیحجابی #واتیکان #امارات #فرهنگ #کلیسا #رونالدو #سلبریتی #بازیگر #بازیگران #ممنوعه #بی_بی_سی #BBC 👉 @roshangarii 🌹
🔴 احترام به #قانون #حجاب به سبک جهان اولی ها و جهان سومی ها 👆 وقتی به سرکردگی #مسیح_علینژاد فاحشه و شبکه های فاحشه پرور #ماهواره ، عده ای #هرزه یا #بهایی که از زور #بیحجاب شدن #عقده ای شدن رو اجیر میکنن تا حتی حرمت #مسجد محل عبادت الله محل حضور دائمی فرشتگان الهی را با قدم و رفتار زشت خودشون نجس کنند.. شرم بر اینان که اسم #ایران و #ایرانی را لکه دار کرده اند.. #منوتو #بیشعوری #شعور #ادب #شرف #رقص #رقاصی #بیحجابی #واتیکان #امارات #فرهنگ #کلیسا #رونالدو #سلبریتی #بازیگر #بازیگران #ممنوعه #سپاه_خودرو_بساز
زیاد متعجب نشید، یک عدد #گلاو_باکس ساختم ضد #رطوبت 😊. جهت تحقیقات الآزمایشیع. داشتم ب یچیزی فکر میکردم گفتم شمارم شریک‌کنم. اصلا #مذهب خاصی رو کاری ندارما. کلا با تمام #دین و مذهبا طرف صحبتمه. داشتم فکر میکردم این #حرومزاده های، #کافر ، از #خدا بیخبر، #مستکبر ، دست پشت پرده، #دشمن خدانشناس دیدین چه سایتایی درست کردن؟ برای مثال اگر سوال خاص داشته باشین تو سایت کورا quora اگر مشکل #برنامه_نویسی داشته باشین تو سایت💻🖱 Stackoverflow Dreamincode و سایتهای دیگه مشکلتون رو مطرح میکنین و به بهترین نحو پاسختون رو میگیرید. خوب، چطو بتو گیر ندادن. اگر توی این سایتها برین تمامیه افراد مذهبی🗿کمترین امتیاز رو دارن، یعنی خیلی کم کمک کردن و اکثر افراد کافر، یهودی بیشترین امتیاز رو، یعنی در راه علم، بصورت کااااااملا مجانی به افراد کمک کردن، همینطور که بیش از ده ها بار به من کمک شده. سوالی که پیش میاد اینه که در کجای دنیا، کدام مملکت مسلمان کاری کرده که به نفع #بشریت باشه. شما اگر یک دونه مثال بزنین من #لخت میشم از میدون #امام_حسین تا #قزوین سینه خیز میرم. البته قبل قزوین لباسامو میپوشم، خخخخ. واقعا حتی یک مورد هم سراغ دارین؟ کدوم جماعت مسلمااااان که دم از انسان دوستی میزنن، یک دونه #کتاب درست درمون جهانی نوشتن؟ یک عدد #سایت درست کردن که جهان رو تغدیه کنه؟ یک محل رو درست کردن که الگوی دیگران باشه؟ یک‌وسیله درست کردن که نیاز مردم رو بر طرف کنه؟ یک قدم، فقط یک قدم در راه علم برداشتن؟ سایت #آرکایو کجاییه؟ تمام اپلیکیشنها، تلکنولوژی ها کجایی ان؟ یک زمان بود #جوردانو_برونو گفت زمین گرده، وسط شهر آتیشش زدن، البته بعد از سالها فهمیدن دین از سیاسیت باید جدا باشه، گفتن اقای #کشیش خفه شو برو تو لونت، ی تیکه جا بع نام #واتیکان دادن بهشون وسط #رم ، حالا همه کار خودشون رو میکنن، اونا هم اسکل بازی خودشون رو انجام میدن تا باشد که رستگار شوند. من نمیتونم قبول کنم دین‌چیز بدیه. من میتونم قبول کنم که تعصب چیز بدیه ولی همه مذهبیون متعصبن (همشون؟ بله همشون) پس در نتیجه دین بده. ... دین بد نیست #مکتب گرایی بده. اسلامیسم بودن بده کاتولیکیسم، یهودی ایسم و ... اینا بدن. ادم باید آزاده باشه. طرف هر مکتب بودن، هرچند ام به حق یا ناحق، تعصب هست. ... چقد حرف زدم. تا سلامی دگر خوداپچ.
🔴 احترام به #قانون #حجاب به سبک جهان اولی ها و جهان سومی ها 👆 وقتی به سرکردگی #مسیح_علینژاد فاحشه و شبکه های فاحشه پرور #ماهواره ، عده ای #هرزه یا #بهایی که از زور #بیحجاب شدن #عقده ای شدن رو اجیر میکنن تا حتی حرمت #مسجد محل عبادت الله محل حضور دائمی فرشتگان الهی را با قدم و رفتار زشت خودشون نجس کنند.. شرم بر اینان که اسم #ایران و #ایرانی را لکه دار کرده اند.. #منوتو #بیشعوری #شعور #ادب #شرف #رقص #رقص_در_مسجد #بیحجابی #واتیکان #سلبریتی #بازیگر #بازیگران #ممنوعه #امارات #فرهنگ #کلیسا #رونالدو #بی_بی_سی #BBC 👉 @roshangarii 🌹
🔴 احترام به #قانون #حجاب به سبک جهان اولی ها و جهان سومی ها 👆 وقتی به سرکردگی #مسیح_علینژاد فاحشه و شبکه های فاحشه پرور #ماهواره ، عده ای #هرزه یا #بهایی که از زور #بیحجاب شدن #عقده ای شدن رو اجیر میکنن تا حتی حرمت #مسجد محل عبادت الله محل حضور دائمی فرشتگان الهی را با قدم و رفتار زشت خودشون نجس کنند.. شرم بر اینان که اسم #ایران و #ایرانی را لکه دار کرده اند.. #منوتو #بیشعوری #شعور #ادب #شرف #رقص #رقاصی #بیحجابی #واتیکان #امارات #فرهنگ #کلیسا #رونالدو #سلبریتی #بازیگر #بازیگران #ممنوعه #بی_بی_سی #BBC 👉 @roshangarii 🌹
🔴 احترام به #قانون #حجاب به سبک جهان اولی ها و جهان سومی ها 👆 وقتی به سرکردگی #مسیح_علینژاد فاحشه و شبکه های فاحشه پرور #ماهواره ، عده ای #هرزه یا #بهایی که از زور #بیحجاب شدن #عقده ای شدن رو اجیر میکنن تا حتی حرمت #مسجد محل عبادت الله محل حضور دائمی فرشتگان الهی را با قدم و رفتار زشت خودشون نجس کنند.. شرم بر اینان که اسم #ایران و #ایرانی را لکه دار کرده اند.. #منوتو #بیشعوری #شعور #ادب #شرف #رقص #رقاصی #بیحجابی #واتیکان #امارات #فرهنگ #کلیسا #رونالدو #سلبریتی #بازیگر #بازیگران #ممنوعه #بی_بی_سی #BBC
🔴 احترام به #قانون #حجاب به سبک جهان اولی ها و جهان سومی ها 👆 وقتی به سرکردگی #مسیح_علینژاد فاحشه و شبکه های فاحشه پرور #ماهواره ، عده ای #هرزه یا #بهایی که از زور #بیحجاب شدن #عقده ای شدن رو اجیر میکنن تا حتی حرمت #مسجد محل عبادت الله محل حضور دائمی فرشتگان الهی را با قدم و رفتار زشت خودشون نجس کنند.. شرم بر اینان که اسم #ایران و #ایرانی را لکه دار کرده اند.. #منوتو #بیشعوری #شعور #ادب #شرف #رقص #رقاصی #بیحجابی #واتیکان #امارات #فرهنگ #کلیسا #رونالدو #سلبریتی #بازیگر #بازیگران #ممنوعه #بی_بی_سی #BBC
🔴 احترام به #قانون #حجاب به سبک جهان اولی ها و جهان سومی ها 👆 وقتی به سرکردگی #مسیح_علینژاد فاحشه و شبکه های فاحشه پرور #ماهواره ، عده ای #هرزه یا #بهایی که از زور #بیحجاب شدن #عقده ای شدن رو اجیر میکنن تا حتی حرمت #مسجد محل عبادت الله محل حضور دائمی فرشتگان الهی را با قدم و رفتار زشت خودشون نجس کنند.. شرم بر اینان که اسم #ایران و #ایرانی را لکه دار کرده اند.. #منوتو #بیشعوری #شعور #ادب #شرف #رقص #رقاصی #بیحجابی #واتیکان #امارات #فرهنگ #کلیسا #رونالدو #سلبریتی #بازیگر #بازیگران #ممنوعه #بی_بی_سی #BBC
🔴 احترام به #قانون #حجاب به سبک جهان اولی ها و جهان سومی ها 👆 وقتی به سرکردگی #مسیح_علینژاد فاحشه و شبکه های فاحشه پرور #ماهواره ، عده ای #هرزه یا #بهایی که از زور #بیحجاب شدن #عقده ای شدن رو اجیر میکنن تا حتی حرمت #مسجد محل عبادت الله محل حضور دائمی فرشتگان الهی را با قدم و رفتار زشت خودشون نجس کنند.. شرم بر اینان که اسم #ایران و #ایرانی را لکه دار کرده اند.. #منوتو #بیشعوری #شعور #ادب #شرف #رقص #رقاصی #بیحجابی #واتیکان #امارات #فرهنگ #کلیسا #رونالدو #سلبریتی #بازیگر #بازیگران #ممنوعه #بی_بی_سی #BBC
next page →