#پارچه

379,646 posts

Loading...
Farzad گالری و تولیدی پرده بازار پرده تهران ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۴۲۴_ ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۳۸۳ #پارمیس_گالری #گالری_پرده_پارمیس #پرده_سرای_پارمیس با خیال راحت غیر حضوری و آنلاین خرید کنید و اطمینان داشته باشید ما پشتیبان و حامی مشتری هستیم. برای سفارش می توانید هم تماس و هم از طریق دایرکت پیغام بگذارید اندازه گیری ابعاد پنجره ها و ارائه پارچه ها و کالیته رنگبندی در منزل مشتری بدون هزینه برای رفاه و راحتی شما در تهران (تیام) ...................................................................................... دوخت بسیار تمیز و خدمات پس از فروش عالی کیفت و ضمانت پارچه و مناسبترین قیمت ...................................................................................... 👇گالری و تولیدی پرده پارمیس👇 #پرده_سالن #پرده_کودک #پرده_سرا #دکوراسیون #پرده_مدرن #مبلمان #دیزاین #گالری_پرده #کتان #پینک #پرده_اتاق_خواب #پرده_آشپزخانه #پرده_پذیرایی #پرده_حرير #پارچه #پرده_فروشی #پرده_زبرا # #پرده_پانچ #مخمل #پرده_ترک #pink #parmisgaleri #parde #parmisan #dizain #delvin #parmis
Farzad گالری و تولیدی پرده بازار پرده تهران ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۴۲۴_ ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۳۸۳ #پارمیس_گالری #گالری_پرده_پارمیس #پرده_سرای_پارمیس با خیال راحت غیر حضوری و آنلاین خرید کنید و اطمینان داشته باشید ما پشتیبان و حامی مشتری هستیم. برای سفارش می توانید هم تماس و هم از طریق دایرکت پیغام بگذارید اندازه گیری ابعاد پنجره ها و ارائه پارچه ها و کالیته رنگبندی در منزل مشتری بدون هزینه برای رفاه و راحتی شما در تهران (تیام) ...................................................................................... دوخت بسیار تمیز و خدمات پس از فروش عالی کیفت و ضمانت پارچه و مناسبترین قیمت ...................................................................................... 👇گالری و تولیدی پرده پارمیس👇 #پرده_سالن #پرده_کودک #پرده_سرا #دکوراسیون #پرده_مدرن #مبلمان #دیزاین #گالری_پرده #کتان #پینک #پرده_اتاق_خواب #پرده_آشپزخانه #پرده_پذیرایی #پرده_حرير #پارچه #پرده_فروشی #پرده_زبرا # #پرده_پانچ #مخمل #پرده_ترک #pink #parmisgaleri #parde #parmisan #dizain #delvin #parmis
Farzad گالری و تولیدی پرده بازار پرده تهران ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۴۲۴_ ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۳۸۳ #پارمیس_گالری #گالری_پرده_پارمیس #پرده_سرای_پارمیس با خیال راحت غیر حضوری و آنلاین خرید کنید و اطمینان داشته باشید ما پشتیبان و حامی مشتری هستیم. برای سفارش می توانید هم تماس و هم از طریق دایرکت پیغام بگذارید اندازه گیری ابعاد پنجره ها و ارائه پارچه ها و کالیته رنگبندی در منزل مشتری بدون هزینه برای رفاه و راحتی شما در تهران (تیام) ...................................................................................... دوخت بسیار تمیز و خدمات پس از فروش عالی کیفت و ضمانت پارچه و مناسبترین قیمت ...................................................................................... 👇گالری و تولیدی پرده پارمیس👇 #پرده_سالن #پرده_کودک #پرده_سرا #دکوراسیون #پرده_مدرن #مبلمان #دیزاین #گالری_پرده #کتان #پینک #پرده_اتاق_خواب #پرده_آشپزخانه #پرده_پذیرایی #پرده_حرير #پارچه #پرده_فروشی #پرده_زبرا # #پرده_پانچ #مخمل #پرده_ترک #pink #parmisgaleri #parde #parmisan #dizain #delvin #parmis
Farzad گالری و تولیدی پرده بازار پرده تهران ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۴۲۴_ ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۳۸۳ #پارمیس_گالری #گالری_پرده_پارمیس #پرده_سرای_پارمیس با خیال راحت غیر حضوری و آنلاین خرید کنید و اطمینان داشته باشید ما پشتیبان و حامی مشتری هستیم. برای سفارش می توانید هم تماس و هم از طریق دایرکت پیغام بگذارید اندازه گیری ابعاد پنجره ها و ارائه پارچه ها و کالیته رنگبندی در منزل مشتری بدون هزینه برای رفاه و راحتی شما در تهران (تیام) ...................................................................................... دوخت بسیار تمیز و خدمات پس از فروش عالی کیفت و ضمانت پارچه و مناسبترین قیمت ...................................................................................... 👇گالری و تولیدی پرده پارمیس👇 #پرده_سالن #پرده_کودک #پرده_سرا #دکوراسیون #پرده_مدرن #مبلمان #دیزاین #گالری_پرده #کتان #پینک #پرده_اتاق_خواب #پرده_آشپزخانه #پرده_پذیرایی #پرده_حرير #پارچه #پرده_فروشی #پرده_زبرا # #پرده_پانچ #مخمل #پرده_ترک #pink #parmisgaleri #parde #parmisan #dizain #delvin #parmis
Farzad گالری و تولیدی پرده بازار پرده تهران ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۴۲۴_ ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۳۸۳ #پارمیس_گالری #گالری_پرده_پارمیس #پرده_سرای_پارمیس با خیال راحت غیر حضوری و آنلاین خرید کنید و اطمینان داشته باشید ما پشتیبان و حامی مشتری هستیم. برای سفارش می توانید هم تماس و هم از طریق دایرکت پیغام بگذارید اندازه گیری ابعاد پنجره ها و ارائه پارچه ها و کالیته رنگبندی در منزل مشتری بدون هزینه برای رفاه و راحتی شما در تهران (تیام) ...................................................................................... دوخت بسیار تمیز و خدمات پس از فروش عالی کیفت و ضمانت پارچه و مناسبترین قیمت ...................................................................................... 👇گالری و تولیدی پرده پارمیس👇 #پرده_سالن #پرده_کودک #پرده_سرا #دکوراسیون #پرده_مدرن #مبلمان #دیزاین #گالری_پرده #کتان #پینک #پرده_اتاق_خواب #پرده_آشپزخانه #پرده_پذیرایی #پرده_حرير #پارچه #پرده_فروشی #پرده_زبرا # #پرده_پانچ #مخمل #پرده_ترک #pink #parmisgaleri #parde #parmisan #dizain #delvin #parmis
Farzad گالری و تولیدی پرده بازار پرده تهران ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۴۲۴_ ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۳۸۳ #پارمیس_گالری #گالری_پرده_پارمیس #پرده_سرای_پارمیس با خیال راحت غیر حضوری و آنلاین خرید کنید و اطمینان داشته باشید ما پشتیبان و حامی مشتری هستیم. برای سفارش می توانید هم تماس و هم از طریق دایرکت پیغام بگذارید اندازه گیری ابعاد پنجره ها و ارائه پارچه ها و کالیته رنگبندی در منزل مشتری بدون هزینه برای رفاه و راحتی شما در تهران (تیام) ...................................................................................... دوخت بسیار تمیز و خدمات پس از فروش عالی کیفت و ضمانت پارچه و مناسبترین قیمت ...................................................................................... 👇گالری و تولیدی پرده پارمیس👇 #پرده_سالن #پرده_کودک #پرده_سرا #دکوراسیون #پرده_مدرن #مبلمان #دیزاین #گالری_پرده #کتان #پینک #پرده_اتاق_خواب #پرده_آشپزخانه #پرده_پذیرایی #پرده_حرير #پارچه #پرده_فروشی #پرده_زبرا # #پرده_پانچ #مخمل #پرده_ترک #pink #parmisgaleri #parde #parmisan #dizain #delvin #parmis
Farzad گالری و تولیدی پرده بازار پرده تهران ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۴۲۴_ ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۳۸۳ #پارمیس_گالری #گالری_پرده_پارمیس #پرده_سرای_پارمیس با خیال راحت غیر حضوری و آنلاین خرید کنید و اطمینان داشته باشید ما پشتیبان و حامی مشتری هستیم. برای سفارش می توانید هم تماس و هم از طریق دایرکت پیغام بگذارید اندازه گیری ابعاد پنجره ها و ارائه پارچه ها و کالیته رنگبندی در منزل مشتری بدون هزینه برای رفاه و راحتی شما در تهران (تیام) ...................................................................................... دوخت بسیار تمیز و خدمات پس از فروش عالی کیفت و ضمانت پارچه و مناسبترین قیمت ...................................................................................... 👇گالری و تولیدی پرده پارمیس👇 #پرده_سالن #پرده_کودک #پرده_سرا #دکوراسیون #پرده_مدرن #مبلمان #دیزاین #گالری_پرده #کتان #پینک #پرده_اتاق_خواب #پرده_آشپزخانه #پرده_پذیرایی #پرده_حرير #پارچه #پرده_فروشی #پرده_زبرا # #پرده_پانچ #مخمل #پرده_ترک #pink #parmisgaleri #parde #parmisan #dizain #delvin #parmis
Farzad سه مدل دوخت اسپرت و فانتزی پانچ،لیفه،بندیلک گالری و تولیدی پرده بازار پرده تهران ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۴۲۴_ ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۳۸۳ #پارمیس_گالری #گالری_پرده_پارمیس #پرده_سرای_پارمیس با خیال راحت غیر حضوری و آنلاین خرید کنید و اطمینان داشته باشید ما پشتیبان و حامی مشتری هستیم. برای سفارش می توانید هم تماس و هم از طریق دایرکت پیغام بگذارید اندازه گیری ابعاد پنجره ها و ارائه پارچه ها و کالیته رنگبندی در منزل مشتری بدون هزینه برای رفاه و راحتی شما در تهران (تیام) ...................................................................................... دوخت بسیار تمیز و خدمات پس از فروش عالی کیفت و ضمانت پارچه و مناسبترین قیمت ...................................................................................... 👇گالری و تولیدی پرده پارمیس👇 #پرده_سالن #پرده_کودک #پرده_سرا #دکوراسیون #پرده_مدرن #مبلمان #دیزاین #گالری_پرده #کتان #پینک #پرده_اتاق_خواب #پرده_آشپزخانه #پرده_پذیرایی #پرده_حرير #پارچه #پرده_فروشی #پرده_زبرا # #پرده_پانچ #مخمل #پرده_ترک #pink #parmisgaleri #parde #parmisan #dizain #delvin #parmis
Farzad گالری و تولیدی پرده بازار پرده تهران ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۴۲۴_ ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۳۸۳ #پارمیس_گالری #گالری_پرده_پارمیس #پرده_سرای_پارمیس با خیال راحت غیر حضوری و آنلاین خرید کنید و اطمینان داشته باشید ما پشتیبان و حامی مشتری هستیم. برای سفارش می توانید هم تماس و هم از طریق دایرکت پیغام بگذارید اندازه گیری ابعاد پنجره ها و ارائه پارچه ها و کالیته رنگبندی در منزل مشتری بدون هزینه برای رفاه و راحتی شما در تهران (تیام) ...................................................................................... دوخت بسیار تمیز و خدمات پس از فروش عالی کیفت و ضمانت پارچه و مناسبترین قیمت ...................................................................................... 👇گالری و تولیدی پرده پارمیس👇 #پرده_سالن #پرده_کودک #پرده_سرا #دکوراسیون #پرده_مدرن #مبلمان #دیزاین #گالری_پرده #کتان #پینک #پرده_اتاق_خواب #پرده_آشپزخانه #پرده_پذیرایی #پرده_حرير #پارچه #پرده_فروشی #پرده_زبرا # #پرده_پانچ #مخمل #پرده_ترک #pink #parmisgaleri #parde #parmisan #dizain #delvin #parmis
#parmisan & گالری و تولیدی پرده بازار پرده تهران ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۴۲۴_ ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۳۸۳ #پارمیس_گالری #گالری_پرده_پارمیس #پرده_سرای_پارمیس با خیال راحت غیر حضوری و آنلاین خرید کنید و اطمینان داشته باشید ما پشتیبان و حامی مشتری هستیم. برای سفارش می توانید هم تماس و هم از طریق دایرکت پیغام بگذارید اندازه گیری ابعاد پنجره ها و ارائه پارچه ها و کالیته رنگبندی در منزل مشتری بدون هزینه برای رفاه و راحتی شما در تهران (تیام) ...................................................................................... دوخت بسیار تمیز و خدمات پس از فروش عالی کیفت و ضمانت پارچه و مناسبترین قیمت ...................................................................................... 👇گالری و تولیدی پرده پارمیس👇 #پرده_سالن #پرده_کودک #پرده_سرا #دکوراسیون #پرده_مدرن #مبلمان #دیزاین #گالری_پرده #کتان #پینک #پرده_اتاق_خواب #پرده_آشپزخانه #پرده_پذیرایی #پرده_حرير #پارچه #پرده_فروشی #پرده_زبرا # #پرده_پانچ #مخمل #پرده_ترک #pink #parmisgaleri #parde #parmisan #dizain #delvin #parmis
#parmisan & گالری و تولیدی پرده بازار پرده تهران ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۴۲۴_ ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۳۸۳ #پارمیس_گالری #گالری_پرده_پارمیس #پرده_سرای_پارمیس با خیال راحت غیر حضوری و آنلاین خرید کنید و اطمینان داشته باشید ما پشتیبان و حامی مشتری هستیم. برای سفارش می توانید هم تماس و هم از طریق دایرکت پیغام بگذارید اندازه گیری ابعاد پنجره ها و ارائه پارچه ها و کالیته رنگبندی در منزل مشتری بدون هزینه برای رفاه و راحتی شما در تهران (تیام) ...................................................................................... دوخت بسیار تمیز و خدمات پس از فروش عالی کیفت و ضمانت پارچه و مناسبترین قیمت ...................................................................................... 👇گالری و تولیدی پرده پارمیس👇 #پرده_سالن #پرده_کودک #پرده_سرا #دکوراسیون #پرده_مدرن #مبلمان #دیزاین #گالری_پرده #کتان #پینک #پرده_اتاق_خواب #پرده_آشپزخانه #پرده_پذیرایی #پرده_حرير #پارچه #پرده_فروشی #پرده_زبرا # #پرده_پانچ #مخمل #پرده_ترک #pink #parmisgaleri #parde #parmisan #dizain #delvin #parmis
#parmisan & پرده ارسال شده برای مشتری از طریق تیپاکس گالری و تولیدی پرده بازار پرده تهران ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۴۲۴_ ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۳۸۳ #پارمیس_گالری #گالری_پرده_پارمیس #پرده_سرای_پارمیس با خیال راحت غیر حضوری و آنلاین خرید کنید و اطمینان داشته باشید ما پشتیبان و حامی مشتری هستیم. برای سفارش می توانید هم تماس و هم از طریق دایرکت پیغام بگذارید اندازه گیری ابعاد پنجره ها و ارائه پارچه ها و کالیته رنگبندی در منزل مشتری بدون هزینه برای رفاه و راحتی شما در تهران (تیام) ...................................................................................... دوخت بسیار تمیز و خدمات پس از فروش عالی کیفت و ضمانت پارچه و مناسبترین قیمت ...................................................................................... 👇گالری و تولیدی پرده پارمیس👇 #پرده_سالن #پرده_کودک #پرده_سرا #دکوراسیون #پرده_مدرن #مبلمان #دیزاین #گالری_پرده #کتان #پینک #پرده_اتاق_خواب #پرده_آشپزخانه #پرده_پذیرایی #پرده_حرير #پارچه #پرده_فروشی #پرده_زبرا # #پرده_پانچ #مخمل #پرده_ترک #pink #parmisgaleri #parde #parmisan #dizain #delvin #parmis
ملافه اي عرض٢.٤٠ خاجي جنس اعلا نخي متري١٨٠٠٠ #پارچه #ملافه #اشپزخونه #نخي #گلدار #روتختي
_ تکپوش آدیداس جنس عالی و فوق‌العاده فانریپ شلوار جین زاپدار دمپافیت بوتیک آقــــــای هُلو 👑 برای ارتباط با ما به کانال تلگرامی ما در بیو مراجعه کنید 📂 #مد #مد_روز #مسترهلو #فشن #بوتیک #بوتیکمردانه #به_روز #تک #خاص #قشنگ #beautiful #fashion #sport #lovely #شلوار #پارچه #سورمه_ای #مدل #مدلینگ #کفش #قم #شلوار
ملودی تیلور✔ #نکته_آموزشی . ✂️ پیراهن_دخترانه مقدار پارچه : 2 قد جنس پیشنهادی پارچه : مخمل . عکس 1_الگوی جلو را کشیده و قسمت پایین را به تعداد پیلی‌ها اضافه میکنیم. عکس 2_قسمت بالا را روی دولای بسته و پایین را روی یل لای باز برش میزنیم. عکس 3_الگوی پشت را کشیده و فون میکنیم. عکس 4_به قسمت پایین برای پیلی‌ها اضافه میکنیم. عکس 5_آستین بلند را کشیده و 10 سانت را مانند شکل جدا میکنیم. عکس 6_به آستین برای چین اوازمان میدهیم. . #iran #Melodi_Tailor #nakh_melodi #fashion #mezon #نخ #نخ_ملودی #خیاطی #خرازی #پارچه #دوخت #سایزبندی #طراحی ‌لباس #مانتو #قرقره #بوردا #آموزشگاه #مد #مزون #فشن #ژورنال #کاغذالگو #طراح #آموزشگاه_خیاطی #قیچی #پارچه #سوزن #متر #آموزشگاه_طراحی_دوخت
🔱مزوناز 🔱 مزوناز مجرف و طراح زیباترین و به روزترین مانتوها و پالتوهای مد روز فروش آنلاین مانتوهای شیک و خاص ثبت سفارش⬅️دایرکت✂️📌ارسال به تمام نقاط کشور📬🌏. @mezonazz @mezonazz @mezonazz @mezonazz #مانتو #مانتو_پاییزه #پالتو_شیک #بارونی_پاییزه #مانتو_سیک #مانتو_خاص #مانتوپوش #پالتو_خاص #مانتو_دست_دوز #مزون #مخمل #مزون_مانتو #شیک #فشن #مد #دیزاین #استایل #استایلر #فشن_مدل #پالتو #فشن_شو #فشن_استایل #پارچه #عکس
parmisan هازان چاپی با کیفیت عالی . هر قواره یک متر و نیم عرض در ارتفاع سه متر گالری و تولیدی پرده بازار پرده تهران ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۴۲۴_ ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۳۸۳ #پارمیس_گالری #گالری_پرده_پارمیس #پرده_سرای_پارمیس با خیال راحت غیر حضوری و آنلاین خرید کنید و اطمینان داشته باشید ما پشتیبان و حامی مشتری هستیم. برای سفارش می توانید هم تماس و هم از طریق دایرکت پیغام بگذارید اندازه گیری ابعاد پنجره ها و ارائه پارچه ها و کالیته رنگبندی در منزل مشتری بدون هزینه برای رفاه و راحتی شما در تهران (تیام) ...................................................................................... دوخت بسیار تمیز و خدمات پس از فروش عالی کیفت و ضمانت پارچه و مناسبترین قیمت ...................................................................................... 👇گالری و تولیدی پرده پارمیس👇 #پرده_سالن #پرده_کودک #پرده_سرا #دکوراسیون #پرده_مدرن #مبلمان #دیزاین #گالری_پرده #کتان #پینک #پرده_اتاق_خواب #پرده_آشپزخانه #پرده_پذیرایی #پرده_حرير #پارچه #پرده_فروشی #پرده_زبرا # #پرده_پانچ #مخمل #پرده_ترک #pink #parmisgaleri #parde #parmisan #dizain #delvin #parmis
parmisan گالری و تولیدی پرده بازار پرده تهران ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۴۲۴_ ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۳۸۳ #پارمیس_گالری #گالری_پرده_پارمیس #پرده_سرای_پارمیس با خیال راحت غیر حضوری و آنلاین خرید کنید و اطمینان داشته باشید ما پشتیبان و حامی مشتری هستیم. برای سفارش می توانید هم تماس و هم از طریق دایرکت پیغام بگذارید اندازه گیری ابعاد پنجره ها و ارائه پارچه ها و کالیته رنگبندی در منزل مشتری بدون هزینه برای رفاه و راحتی شما در تهران (تیام) ...................................................................................... دوخت بسیار تمیز و خدمات پس از فروش عالی کیفت و ضمانت پارچه و مناسبترین قیمت ...................................................................................... 👇گالری و تولیدی پرده پارمیس👇 #پرده_سالن #پرده_کودک #پرده_سرا #دکوراسیون #پرده_مدرن #مبلمان #دیزاین #گالری_پرده #کتان #پینک #پرده_اتاق_خواب #پرده_آشپزخانه #پرده_پذیرایی #پرده_حرير #پارچه #پرده_فروشی #پرده_زبرا # #پرده_پانچ #مخمل #پرده_ترک #pink #parmisgaleri #parde #parmisan #dizain #delvin #parmis
parmisan مخمل شانل در رنگ های جدید و بسیار زیبا و با کیفیت ،عرض سه متر گالری و تولیدی پرده بازار پرده تهران ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۴۲۴_ ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۳۸۳ #پارمیس_گالری #گالری_پرده_پارمیس #پرده_سرای_پارمیس با خیال راحت غیر حضوری و آنلاین خرید کنید و اطمینان داشته باشید ما پشتیبان و حامی مشتری هستیم. برای سفارش می توانید هم تماس و هم از طریق دایرکت پیغام بگذارید اندازه گیری ابعاد پنجره ها و ارائه پارچه ها و کالیته رنگبندی در منزل مشتری بدون هزینه برای رفاه و راحتی شما در تهران (تیام) ...................................................................................... دوخت بسیار تمیز و خدمات پس از فروش عالی کیفت و ضمانت پارچه و مناسبترین قیمت ...................................................................................... 👇گالری و تولیدی پرده پارمیس👇 #پرده_سالن #پرده_کودک #پرده_سرا #دکوراسیون #پرده_مدرن #مبلمان #دیزاین #گالری_پرده #کتان #پینک #پرده_اتاق_خواب #پرده_آشپزخانه #پرده_پذیرایی #پرده_حرير #پارچه #پرده_فروشی #پرده_زبرا # #پرده_پانچ #مخمل #پرده_ترک #pink #parmisgaleri #parde #parmisan #dizain #delvin #parmis
parmisan گالری و تولیدی پرده بازار پرده تهران ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۴۲۴_ ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۳۸۳ #پارمیس_گالری #گالری_پرده_پارمیس #پرده_سرای_پارمیس با خیال راحت غیر حضوری و آنلاین خرید کنید و اطمینان داشته باشید ما پشتیبان و حامی مشتری هستیم. برای سفارش می توانید هم تماس و هم از طریق دایرکت پیغام بگذارید اندازه گیری ابعاد پنجره ها و ارائه پارچه ها و کالیته رنگبندی در منزل مشتری بدون هزینه برای رفاه و راحتی شما در تهران (تیام) ...................................................................................... دوخت بسیار تمیز و خدمات پس از فروش عالی کیفت و ضمانت پارچه و مناسبترین قیمت ...................................................................................... 👇گالری و تولیدی پرده پارمیس👇 #پرده_سالن #پرده_کودک #پرده_سرا #دکوراسیون #پرده_مدرن #مبلمان #دیزاین #گالری_پرده #کتان #پینک #پرده_اتاق_خواب #پرده_آشپزخانه #پرده_پذیرایی #پرده_حرير #پارچه #پرده_فروشی #پرده_زبرا # #پرده_پانچ #مخمل #پرده_ترک #pink #parmisgaleri #parde #parmisan #dizain #delvin #parmis
parmisan گالری و تولیدی پرده بازار پرده تهران ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۴۲۴_ ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۳۸۳ #پارمیس_گالری #گالری_پرده_پارمیس #پرده_سرای_پارمیس با خیال راحت غیر حضوری و آنلاین خرید کنید و اطمینان داشته باشید ما پشتیبان و حامی مشتری هستیم. برای سفارش می توانید هم تماس و هم از طریق دایرکت پیغام بگذارید اندازه گیری ابعاد پنجره ها و ارائه پارچه ها و کالیته رنگبندی در منزل مشتری بدون هزینه برای رفاه و راحتی شما در تهران (تیام) ...................................................................................... دوخت بسیار تمیز و خدمات پس از فروش عالی کیفت و ضمانت پارچه و مناسبترین قیمت ...................................................................................... 👇گالری و تولیدی پرده پارمیس👇 #پرده_سالن #پرده_کودک #پرده_سرا #دکوراسیون #پرده_مدرن #مبلمان #دیزاین #گالری_پرده #کتان #پینک #پرده_اتاق_خواب #پرده_آشپزخانه #پرده_پذیرایی #پرده_حرير #پارچه #پرده_فروشی #پرده_زبرا # #پرده_پانچ #مخمل #پرده_ترک #pink #parmisgaleri #parde #parmisan #dizain #delvin #parmis
کالکشن نوروز 98 امیلیا 🌹 مدل آنجلیا 🌺 پرفروشترین مدل سال 97 😍 دوخت و برش عالی و تضمینی سایز : 40 تا 48 قد : 130 در 4 رنگ بینظیر و پرفروش آبی ، ذغالی ، طوسی ، بنفش جنس : سوپر پلاس اسلپ و گیپور گل برجسته خارجی👌 قیمت : 199 Op #مانتو_بلند #مانتو_زنانه #مانتو_دخترونه #مانتو_جدید #مانتو_شیک #مانتو_خاص #مانتو_اسپرت #مانتو_عید #مانتو_بهاره #مانتو_تابستانه #مانتو_بلند #جدید #شیک #مدل_مانتو #خیاطی_اسان #مانتو #مانتو_مد #مانتو_مجلسی #ایده #طراحی #دوخت #اموزش #پارچه #خیاطی #الگو #طراحی_لباس #استین #استایل #ست
parmisan مخمل شانل رنگبندی جدید با ۳۰ رنگبندی و عرض سه متر گالری و تولیدی پرده بازار پرده تهران ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۴۲۴_ ۰۹۱۰۸۵۵ ۳۳۸۳ #پارمیس_گالری #گالری_پرده_پارمیس #پرده_سرای_پارمیس با خیال راحت غیر حضوری و آنلاین خرید کنید و اطمینان داشته باشید ما پشتیبان و حامی مشتری هستیم. برای سفارش می توانید هم تماس و هم از طریق دایرکت پیغام بگذارید اندازه گیری ابعاد پنجره ها و ارائه پارچه ها و کالیته رنگبندی در منزل مشتری بدون هزینه برای رفاه و راحتی شما در تهران (تیام) ...................................................................................... دوخت بسیار تمیز و خدمات پس از فروش عالی کیفت و ضمانت پارچه و مناسبترین قیمت ...................................................................................... 👇گالری و تولیدی پرده پارمیس👇 #پرده_سالن #پرده_کودک #پرده_سرا #دکوراسیون #پرده_مدرن #مبلمان #دیزاین #گالری_پرده #کتان #پینک #پرده_اتاق_خواب #پرده_آشپزخانه #پرده_پذیرایی #پرده_حرير #پارچه #پرده_فروشی #پرده_زبرا # #پرده_پانچ #مخمل #پرده_ترک #pink #parmisgaleri #parde #parmisan #dizain #delvin #parmis
. . |مجموعه زمستان ۹۷| نام طرح:"لوتوس (۱)" سایزبندی:S,M,L,Xl ⚠️"تعداد محدود" 📩لطفا،برای هر گونه سوال و اطلاعات بیشتر از طریق دایرکت و یا تلگرام پیام دهید. . َددُو #زمستانه #پالتو #پالتو_جدید #تنپوش_ايرانى #تنپوش_سنتی #تنپوش_هنری #پارچه #مانتوپاییزه #مدل #طراحی_لباس #الیاف_طبیعی #ساده #مد #مانتو #بندرعباس #تهران #شیراز #مشهد #کرمان #بوشهر #مشهد #اصفهان #یزد #گیلان #قشم #کیش #میناب #لنگه #style @vaddoo_wearing
پارچه مخمل کشدار و بسیار لطیف مخمل کره فروش انلاین و ارسال ب تمام نقاط کشور #مخمل #مخمل_مجلسی #ماکسی_مخمل #ماکسی #ماکسی_مجلسی #مانتو #پارچه #لباس #پارچه_سرا #پارچه_انلاین #مخملی #مخمل #مخملباف
مزون#لباس عروس#شیک #جدید #سفارش دوخت#قیمت #کریستال #ژورنالی # دیزاین#خاص #سفارشی #۲۰۱۸ #شب عروسی# آرایشگاه#میکاپ # عروس#رویایی #مد #فشن #زیبا #بهترین #پارچه #کار دست# حرفه ای# لاکچری# ارزان# مناسب#یا خدا# wedding#dress #hous #style #meson #mezon #luxury #lebas #aroos
🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🍂🆕⚜️ شال موهر دورو Code:1175 Size:75*170 💎💎🍂🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕💎💎🍂 ▶️telegram : 09125765001 ▶️whatsApp : 09125765001 ⚠️براى سفارش غير حضورى ودريافت محصول با شماره ٠٩١٢٥٧٦٥٠٠١ تماس حاصل فرماييد⚠️ #fashion #luxury #womensfashion #lady #fashiongram #women #luxurylifestyle #style #scarf #shawl #twill #ipek #eśsrp #روسرى # شال #طراحى # فشن #ديزاين #مد #بانوان #شيك #روسرى _ ابريشم #ايده #فروش آنلاين #هنر #پارچه #لطيف
. . ملحفه نخ پنبه با عرض. ۲/۵۰ متر متری ۴۵۰۰۰ تومان . . #بزازی #پارچه #ملحفه #ملافه #روتختی #روبالشی #پارچه_روتختی #پارچه_روبالشی
. . پارچه ملحفه ای نخ پنبه بسیار نرم و لطیف مناسب برای روتختی و روبالشی عرض ۲/۵۰ متری ۴۵۰۰۰ تومان . . #پارچه_فروشی #نساجی_یزدباف #نخ_پنبه #نخ_ترک #نرم #پارچه #پارچه_روبالشی #پارچه_روتختی #پارچه_عروسکی
🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🍂🆕⚜️ Brand : Chanel Code:1172 Size:150*150 Shine Cashmere 💎💎🍂🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕💎💎🍂 ▶️telegram : 09125765001 ▶️whatsApp : 09125765001 ⚠️براى سفارش غير حضورى ودريافت محصول با شماره ٠٩١٢٥٧٦٥٠٠١ تماس حاصل فرماييد⚠️ #fashion #luxury #womensfashion #lady #fashiongram #women #luxurylifestyle #style #scarf #shawl #twill #ipek #eśsrp #روسرى # شال #طراحى # فشن #ديزاين #مد #بانوان #شيك #روسرى _ ابريشم #ايده #فروش آنلاين #هنر #پارچه #لطيف
مزون#لباس عروس#شیک #جدید #سفارش دوخت#قیمت #کریستال #ژورنالی # دیزاین#خاص #سفارشی #۲۰۱۸ #شب عروسی# آرایشگاه#میکاپ # عروس#رویایی #مد #فشن #زیبا #بهترین #پارچه #کار دست# حرفه ای# لاکچری# ارزان# مناسب#یا خدا# wedding#dress #hous #style #meson #mezon #luxury #lebas #aroos
next page →