#پرسپولیس_بزرگ

4,728 posts

Loading...
. روزهای سخت دوام نمی‌آورند اما انسان‌های سخت چرا... . . وقتی وارد روزهای سخت زندگی خود می‌شوید و از آن رهایی می‌یابید، به اطراف خود بنگرید؛ آن‌هایی که هنوز کنارتان مانده‌اند، دوستان واقعیتان هستند. . . . . @perspolis @beranko_ivankovic @alirezabeyranvand.official @kamalkamyabinya @mensha90 @shoja_khalilzadeh @seyedjalal @siamaknemati8 @beshar.resn13 @alialipoor124 @ahmadnorolahii8 @mohammadansari @shayanmosleh315 @sorosh_rafiei @radosevic_official44 @omid2alishah @adamhemati #پرسپولیس #هادی_نوروزی #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیسی_به_رنگ_خون #پرسپولیس_ما #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_قهرمان 🏆 #پرسپولیس_کینگ #کیسه_کش #پرسپولیسیها #پرسپولیس_زلزله_محبوب_هرچی_دله #برانکو #پرسپولیسی #پرسپولیسی_به_رنگ_خون #برانکو #پرسپولیس #هادی_نوروزی #پرسپولیس_تنها_نیست #اتحاد_سرخ #پرسپولیس_تهران #پرسپولیس #پرسپولیسیها #پرسپولیس_زلزله_محبوب_هرچی_دله #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیس_کبیر #برانکو #هر_چی_برانکو_بگه #اتحاد_سربازان_سرخ #سیدجلال_حسینی #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیس_کبیر #پرسپولیس_تهران #برانکو_تنها_نیست #حامیان_برانکو_ایوانکوویچ #برانکو_ایوانکوویچ #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیس_کبیر #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴
دریا با دریا عاشقت هستم❤❤❤ عالیجناب عشق دوست داریم❤❤❤ پشت شادی های امروز، آن مرد ایستاده است. تا ابد پا برجا باشی پرفسور❤️❤️ ❤️ ❤️ @perspolis @beranko_ivankovic @alirezabeyranvand.official @kamalkamyabinya @mensha90 @shoja_khalilzadeh @seyedjalal @siamaknemati8 @beshar.resn13 @alialipoor124 @ahmadnorolahii8 @mohammadansari @shayanmosleh315 @sorosh_rafiei @radosevic_official44 @omid2alishah @adamhemati @hossein_mahini_13 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_کینگ #کیسه_کش #پرسپولیسیها #پرسپولیس_زلزله_محبوب_هرچی_دله #پرسپولیس_تنها_نیست #پرسپولیس_آسیایی #پرسپولیس_قهرمان 🏆 #پرسپولیس_کینگ #کیسه_کش #پرسپولیسیها #پرسپولیس_زلزله_محبوب_هرچی_دله #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیس_کبیر #پرسپولیس_جوان_۶ #پرسپولیس_سرور_استقلال #هادی_نوروزی #برانکو #پرسپولیس #اتحاد_سربازان_سرخ #اتحاد_سرخ #پرسپولیس_تهران #پرسپولیس #سیدجلال_حسینی #برانکو_تنها_نیست #برانکو_خط_قرمز_ماست #حامیان_برانکو_ایوانکوویچ #برانکو_ایوانکوویچ #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_قهرمان 🏆 #پرسپولیسی_ام #پرسپولیس_تنها_نیست #پرسپولیس_ایران #پرسپولیس_کبیر #پرسپولیس_جوان_۶ #پرسپولیس_سرور_استقلال #پرسپولیس_قهرمان 🏆 #پرسپولیس_کینگ #کیسه_کش #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیسم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴
یادش بخیر آقا عبدالله ؛ خوشحالم که با مربیای سطح بالا یی چون شما کار کردم ⚽️⚽️⚽️ #عالی #دلسوز #همت #پرسپولیس_بزرگ #تیمملیایران #استقلالیها
❤❤ پرسپولیس قهرمان ❤❤ @perspolis @beranko_ivankovic @alirezabeyranvand.official @kamalkamyabinya @mensha90 @shoja_khalilzadeh @seyedjalal @siamaknemati8 @beshar.resn13 @alialipoor124 @ahmadnorolahii8 @mohammadansari @shayanmosleh315 @sorosh_rafiei @radosevic_official44 @omid2alishah @adamhemati @hossein_mahini_13 #پرسپولیس #پرسپولیس_کینگ #پرسپولیس_توييتر #پرسپولیسم_آرزوست #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_قهرمان 🏆 #پرسپولیس_جوان_۶ #پرسپولیسیها #پرسپولیس_زلزله_محبوب_هرچی_دله #برانکو #هادی_نوروزی #پرسپولیس_آریایی #کیسه_کش #پرسپولیسی #پرسپولیسی_به_رنگ_خون #پرسپولیس_ما #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیس_کبیر #پرسپولیس_جوان_۶ #پرسپولیس_سرور_استقلال #هادی_نوروزی #برانکو_تنها_نیست #برانکو_خط_قرمز_ماست #حامیان_برانکو_ایوانکوویچ #برانکو_ایوانکوویچ #کیسه_کش #اتحاد_سربازان_سرخ #اتحاد_سرخ #پرسپولیس_تهران #پرسپولیس #سیدجلال_حسینی #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 پرسپولیسم 💪⚽🏁#پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_قهرمان 🏆 #پرسپولیس_کینگ #کیسه_کش #پرسپولیسیها #پرسپولیس_زلزله_محبوب_هرچی_دله #پرسپولیس_تنها_نیست #پرسپولیس_آسیایی #پرسپولیس_کبیر #پرسپولیسی #پرسپولیسی_به_رنگ_خون #پرسپولیس_ما #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁
همچنان دلتنگی پرسپولیسم تو هوای بارونی بیشتر خودشو نشون میده❤❤❤ @perspolis @beranko_ivankovic @alirezabeyranvand.official @kamalkamyabinya @mensha90 @shoja_khalilzadeh @seyedjalal @siamaknemati8 @beshar.resn13 @alialipoor124 @ahmadnorolahii8 @mohammadansari @shayanmosleh315 @sorosh_rafiei @radosevic_official44 @omid2alishah @adamhemati @hossein_mahini_13 #پرسپولیس_کینگ #پرسپولیس_توييتر #پرسپولیسم_آرزوست #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیس_کبیر #پرسپولیس_تهران #کیسه_کش #پرسپولیسیها #پرسپولیس_زلزله_محبوب_هرچی_دله #برانکو #پرسپولیسی #پرسپولیسی_به_رنگ_خون #پرسپولیس_ما #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_قهرمان 🏆 #پرسپولیس_جوان_۶ #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیس_کبیر #پرسپولیس_جوان_۶ #پرسپولیس_سرور_استقلال #هادی_نوروزی #برانکو_تنها_نیست #برانکو_خط_قرمز_ماست #حامیان_برانکو_ایوانکوویچ #برانکو_ایوانکوویچ #کیسه_کش #اتحاد_سربازان_سرخ #سیدجلال_حسینی #برانکو #اتحاد_سرخ #هر_چی_برانکو_بگه #اتحاد_سربازان_سرخ #سیدجلال_حسینی #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_قهرمان 🏆 #پرسپولیس_کینگ #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیس_کبیر #پرسپولیس_تهران #برانکو_تنها_نیست #پرسپولیسم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴
تمرين صبح امروز بازيكنان بازى دوستانه پرسپوليس با يون بلژيك ساعت ٣٠ :١٧ از شبكه پرسپوليس در لنز پخش خواهد شد . . . #پرسپولیس #پرسپولیس_قهرمان #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_لیدر #پرسپولیس_بزرگ
. پیرو دو پست قبلی... برسد یه دست مخالفان دشمنان دلواپسان آتش ب اختیاران. کیسه کشا کیروشی پورها رائفی پور ها و سایر دشمنان👎👊 . ♦برانکو ایوانکوویچ بخشی از درآمد خود را برای مردم زلزله‌زدۀ کرمانشاه اختصاص داده است . 🔻قرار است برانکو جمعه 5 بهمن‌ماه در یک مراسمی سخنرانی داشته باشد و در آمد حاصل از آن را به مردم زلزله ‌زدۀ کرمانشاه اهدا کند . 🔻پیش از این هم سرمربی پرسپولیس پیراهن شمارۀ 10 لوکا مودریچ ستارۀ تیم ملی کرواسی را که زمانی زیر نظر او کار‌ می کرد را به حراج گذاشت تا با فروش آن به مردم کرمانشاه کمک کند . . ❌اخبار روز باشگاه رو از استوری دنبال کنید❌ . 💯پست قبلی رو حتما ببینید . ❤لطفا برای حمایت از ما پست ها رو لایک کنید 🙏 . 👥دوستاتون رو زیر پست ها تگ کنید😉✌ . 🔘پیج مارو دنبال کنید↙↙↙ @perspools._.iran.6 @perspools._.iran.6 @perspools._.iran.6 @perspools._.iran.6 @perspools._.iran.6 . #کار_خوب_برانکو #کمک_به_زلزله_زدگان_کرمانشاه #سرپل_ذهاب #کمک_برانکو #لوکامودریچ #حراج_پیراهن #رئال_مادرید #پرسپولیس #پرسپولیس_بزرگ #برانکو_تنها_نیست #رائفیپور #رائفی_پور #دلواپس #قرمزته
. پیرو دو پست قبلی... برسد یه دست مخالفان دشمنان دلواپسان آتش ب اختیاران. کیسه کشا کیروشی پورها رائفی پور ها و سایر دشمنان👎👊 . ♦برانکو ایوانکوویچ بخشی از درآمد خود را برای مردم زلزله‌زدۀ کرمانشاه اختصاص داده است . 🔻قرار است برانکو جمعه 5 بهمن‌ماه در یک مراسمی سخنرانی داشته باشد و در آمد حاصل از آن را به مردم زلزله ‌زدۀ کرمانشاه اهدا کند . 🔻پیش از این هم سرمربی پرسپولیس پیراهن شمارۀ 10 لوکا مودریچ ستارۀ تیم ملی کرواسی را که زمانی زیر نظر او کار‌ می کرد را به حراج گذاشت تا با فروش آن به مردم کرمانشاه کمک کند . . ❌اخبار روز باشگاه رو از استوری دنبال کنید❌ . 💯پست قبلی رو حتما ببینید . ❤لطفا برای حمایت از ما پست ها رو لایک کنید 🙏 . 👥دوستاتون رو زیر پست ها تگ کنید😉✌ . 🔘پیج مارو دنبال کنید↙↙↙ @porteghal.kise @porteghal.kise @porteghal.kise @porteghal.kise @porteghal.kise . #کار_خوب_برانکو #کمک_به_زلزله_زدگان_کرمانشاه #سرپل_ذهاب #کمک_برانکو #لوکامودریچ #حراج_پیراهن #رئال_مادرید #پرسپولیس #پرسپولیس_بزرگ #برانکو_تنها_نیست #رائفیپور #رائفی_پور #دلواپس #قرمزته
#ادامه_ی_پست_قبلی حالاتعویضیا:👇 عالیشاه،نعمتی،مهدی شریفی،نورالهی ادام همتی،مصلح،ربیع خواه، رادوشویچ،طاهرخانی،سعیدکریمی،تاعیدماهینی هم میرسه بااین تیم میریم واسه نیم فصل دوم ببینیم کیادارن واسمون کری میخونن ببینیم میتونن جلومون حتی مساوی بگیرن یاچهارپنج تامیخورن😄😀 منتظردربی هستیم ازهمین الان👍 همینطورتیم سوراختورتوزمینش لالشون کنیم بااون خریدای بیخودش وهمینطورم سپاهان مافیایی وهم توحذفی هم لیگ حسابشونوبرسیم مخصوصاقلعه نویی که ی حساب کوچیک باهاش داریم. پرسپولیس کهکشانی❤❤ این تیم ومدیون گرشاسبی هستیم دمش گرم امیدوارم خیلی راحت قهرمان اسیاشیم وهمینطورلیگ وجام حذفی،سه گانه بگیریم باامیدخدا رفیقاتونوتگ کنین @khabiri.hossein @mehrdad.minavand @perspolis @arteshe_sorkhe_asia46 #perspolis #پرسپوليس #پرهوادارترین_تیم_آسیا_پرسپــــولیس #پرسپولیسی #گرشاسبی #کیسه #شله_زرد #سوراختور #پرسپولیس_بزرگ #پیچ_ارتش_سرخ_اسیاروفالوکنین
جونم بیرانوند❤❤❤💪💪👊👊❤❤ پسر با غیرت پرسپولیس مثل همیشه گل کاشت💪💪👊👊❤❤❤ @alirezabeyranvand.official @perspolis @beranko_ivankovic @alirezabeyranvand.official @kamalkamyabinya @mensha90 @shoja_khalilzadeh @seyedjalal @siamaknemati8 @beshar.resn13 @alialipoor124 @ahmadnorolahii8 @mohammadansari @shayanmosleh315 @sorosh_rafiei @radosevic_official44 @omid2alishah @adamhemati @hossein_mahini_13 #پرسپولیس_کینگ #پرسپولیس_توييتر #پرسپولیسم_آرزوست #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_قهرمان 🏆 #پرسپولیس_جوان_۶ #پرسپولیسیها #پرسپولیس_زلزله_محبوب_هرچی_دله #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیس_کبیر #پرسپولیس_تهران #برانکو_تنها_نیست #برانکو_خط_قرمز_ماست #حامیان_برانکو_ایوانکوویچ #برانکو_ایوانکوویچ #کیسه_کش #پرسپولیس_هوادار #پرسپولیس_سرور_استقلاله #پرسپولیس_کینگ #کیسه_کش #پرسپولیسم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #اتحاد_سرخ #هر_چی_برانکو_بگه #اتحاد_سربازان_سرخ #سیدجلال_حسینی #برانکو #پرسپولیسی #پرسپولیسی_به_رنگ_خون #پرسپولیس_ما #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیسم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیس_کبیر #پرسپولیس_تهران #کیسه_کش #پرسپولیس_لیدر #هر_چی_برانکو_بگه #اتحاد_سربازان_سرخ #سیدجلال_حسینی #برانکو #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_قهرمان 🏆 #کانون_هواداران_باشگاه_پرسپولیس
اینم برداشت سوم بچه های پر انرژی تیمم 😂😂😂❤❤❤ روزتون شاد❤❤❤ @perspolis @beranko_ivankovic @alirezabeyranvand.official @kamalkamyabinya @mensha90 @shoja_khalilzadeh @seyedjalal @siamaknemati8 @beshar.resn13 @alialipoor124 @ahmadnorolahii8 @mohammadansari @shayanmosleh315 @sorosh_rafiei @radosevic_official44 @omid2alishah @adamhemati @hossein_mahini_13 #پرسپولیس_کینگ #پرسپولیس_توييتر #پرسپولیسم_آرزوست #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_قهرمان 🏆 #پرسپولیس_جوان_۶ #پرسپولیسیها #پرسپولیس_زلزله_محبوب_هرچی_دله #برانکو #پرسپولیسی #پرسپولیسی_به_رنگ_خون #پرسپولیس_ما #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیس_کبیر #پرسپولیس_جوان_۶ #پرسپولیس_سرور_استقلال #هادی_نوروزی #پرسپولیس_تنها_نیست #اتحاد_سرخ #پرسپولیسی #پرسپولیسی_به_رنگ_خون #پرسپولیس_ما #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیس_کبیر #پرسپولیس_تهران #برانکو_تنها_نیست #برانکو_خط_قرمز_ماست #حامیان_برانکو_ایوانکوویچ #برانکو_ایوانکوویچ #کیسه_کش #پرسپولیس_هوادار #پرسپولیس_سرور_استقلاله #پرسپولیس_کینگ #پرسپولیس_توييتر #پرسپولیسم_آرزوست #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴#پرسپولیس_قهرمان 🏆 #پرسپولیس_کینگ #کیسه_کش #پرسپولیسم 💪⚽🏁#پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیس_کبیر
روی قلب من نوشته رنگ قرمز رنگ عشقه❤❤❤واسه تو جونمو میدم پرسپولیس سرور عشقه❤❤❤❤ @f.c.perspolis.iran @perspolis @beranko_ivankovic @alirezabeyranvand.official @kamalkamyabinya @mensha90 @shoja_khalilzadeh @seyedjalal @siamaknemati8 @beshar.resn13 @alialipoor124 @ahmadnorolahii8 @mohammadansari @shayanmosleh315 @sorosh_rafiei @radosevic_official44 @omid2alishah @adamhemati #پرسپولیس #هادی_نوروزی #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیسی_به_رنگ_خون #پرسپولیس_ما #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_قهرمان 🏆 #پرسپولیس_کینگ #کیسه_کش #پرسپولیسیها #پرسپولیس_زلزله_محبوب_هرچی_دله #برانکو #پرسپولیسی #پرسپولیسی_به_رنگ_خون #برانکو #پرسپولیس #هادی_نوروزی #پرسپولیس_تنها_نیست #اتحاد_سرخ #پرسپولیس_تهران #پرسپولیس #پرسپولیسیها #پرسپولیس_زلزله_محبوب_هرچی_دله #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیس_کبیر #پرسپولیس_جوان_۶ #پرسپولیس_سرور_استقلال #برانکو #هر_چی_برانکو_بگه #اتحاد_سربازان_سرخ #سیدجلال_حسینی #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیس_کبیر #پرسپولیس_تهران #برانکو_تنها_نیست #برانکو_خط_قرمز_ماست #حامیان_برانکو_ایوانکوویچ #برانکو_ایوانکوویچ #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیس_کبیر #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 🆔@f.c.perspolis.iran 🔴#fcperspolisiran 🔴 🆔@f.c.perspolis.iran 🔴@fcperspolisiran 🔴
ادامه کلیپ قبلی😂😂😂 شادیتون آرزومه❤❤❤👊👊 چشم حسودا کوررر👊👊👊💪💪❤❤❤❤ @perspolis @shoja_khalilzadeh @alialipoor124 @hossein_mahini_13 @beranko_ivankovic @alirezabeyranvand.official @kamalkamyabinya @mensha90 @shoja_khalilzadeh @seyedjalal @siamaknemati8 @beshar.resn13 @alialipoor124 @ahmadnorolahii8 @mohammadansari @shayanmosleh315 @sorosh_rafiei @radosevic_official44 @omid2alishah @adamhemati #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_قهرمان 🏆 #پرسپولیسی_ام #پرسپولیس_تنها_نیست #پرسپولیس_آسیایی #اتحاد_سرخ #پرسپولیس_تهران #پرسپولیس #پرسپولیسیها #پرسپولیس_زلزله_محبوب_هرچی_دله #پرسپولیس_تنها_نیست #پرسپولیس_آسیایی #پرسپولیس_تهران #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیس_کبیر #پرسپولیس_جوان_۶ #پرسپولیس_سرور_استقلال #هادی_نوروزی #برانکو #پرسپولیس #اتحاد_سربازان_سرخ #اتحاد_سرخ #هر_چی_برانکو_بگه #اتحاد_سربازان_سرخ #سیدجلال_حسینی #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیس_کبیر #پرسپولیس_جوان_۶ #برانکو_تنها_نیست #برانکو_خط_قرمز_ماست #حامیان_برانکو_ایوانکوویچ #برانکو_ایوانکوویچ #کیسه_کش #پرسپولیس_هوادار #پرسپولیس_سرور_استقلاله #پرسپولیس_کینگ #پرسپولیس_توييتر #پرسپولیسم_آرزوست #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁#پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_قهرمان 🏆 #پرسپولیس_جوان_۶ #پرسپولیسیها
😂😂😂😂😂❤❤❤❤ @perspolis @shoja_khalilzadeh @sorosh_rafiei @kamalkamyabinya @beranko_ivankovic @alirezabeyranvand.official @kamalkamyabinya @mensha90 @shoja_khalilzadeh @seyedjalal @siamaknemati8 @beshar.resn13 @alialipoor124 @ahmadnorolahii8 @mohammadansari @shayanmosleh315 @sorosh_rafiei @radosevic_official44 @omid2alishah @adamhemati @hossein_mahini_13 #پرسپولیس_کینگ #پرسپولیس_توييتر #پرسپولیسم_آرزوست #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_قهرمان 🏆 #پرسپولیس_جوان_۶ #پرسپولیسیها #پرسپولیس_زلزله_محبوب_هرچی_دله #برانکو #هادی_نوروزی #پرسپولیس_تنها_نیست #اتحاد_سرخ #پرسپولیس_تهران #پرسپولیس #هادی_نوروزی #کیسه_کش #اتحاد_سرخ #هر_چی_برانکو_بگه #اتحاد_سربازان_سرخ #سیدجلال_حسینی #برانکو #پرسپولیسی #پرسپولیسی_به_رنگ_خون #پرسپولیس_ما #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسیم 💪 ⚽ #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁#پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیسی_به_رنگ_خون #پرسپولیسی_ام #برانکو_تنها_نیست #برانکو_خط_قرمز_ماست #حامیان_برانکو_ایوانکوویچ #برانکو_ایوانکوویچ #کیسه_کش #پرسپولیس_هوادار #پرسپولیس_سرور_استقلاله #پرسپولیس_کینگ #پرسپولیس_توييتر #پرسپولیسم_آرزوست #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁
دیونه کیست ؟ دیونه منم که با این همه خوشگلیو خوشتیپ‍‍ی و جذابیت😐 میام اینجا عین شاطر هی پست میذارم 🤨 شمام عاشقم نمیشین ...😁 و میگن خوشگلا خوشتیپ‍‍ا عمرشون کوتاهه چون زود چشم میخورن....🤨 هیییییی خوشبحالتون حالا حالا ها زنده اید.......😐 . . من که مسافر امروز فردام حلالم کنین🤓😂👍 #پسر #boys #شیک #هایلایت #eoow #woow #تاریکی #تاریک #تاریکی_مطلق #قرمز #قرمز_مشکی #s_h #سکوت #سکوت_سرشار_از_ناگفته_هاست #سکوت_تلخ #پرسپولیس_قهرمان #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس #پرسپوليس #پرسپولیس_تهران #پرسپولیس_نیوز #پرسپولیس_کبیر #پرسپولیس_بزرگ #دوستانه #دوستانه #ملت_عشق #پارک_ملت #پارک_ملت_مشهد
خوش اومدی پسر به ارتش سرخ❤❤❤ با آرزوی موفقیت❤❤👊👊❤❤💪💪 @perspolis @seyedjalal #ماریو_بودیمیر #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیس_کبیر #پرسپولیس_جوان_۶ #پرسپولیس_سرور_استقلال #پرسپولیس_قهرمان 🏆 #پرسپولیس_جوان_۶ #پرسپولیسیها #پرسپولیس_زلزله_محبوب_هرچی_دله #برانکو #هادی_نوروزی #پرسپولیس_تنها_نیست #پرسپولیس_آسیایی #کیسه_کش #پرسپولیس #هادی_نوروزی #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیسی_به_رنگ_خون #پرسپولیس_ما #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_قهرمان 🏆 #پرسپولیسی_ام #پرسپولیسی #پرسپولیسی_به_رنگ_خون #پرسپولیس_ما #برانکو_خط_قرمز_ماست #حامیان_برانکو_ایوانکوویچ #برانکو_ایوانکوویچ #کیسه_کش #اتحاد_سربازان_سرخ #اتحاد_سرخ #پرسپولیس_تهران #سیدجلال_حسینی #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیس_کبیر #پرسپولیس_جوان_۶ #پرسپولیس_سرور_استقلال #برانکو #هر_چی_برانکو_بگه #اتحاد_سربازان_سرخ #اتحاد_سرخ #پرسپولیسی #پرسپولیسم 💪 ⚽ 🏁#پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_قهرمان 🏆 #پرسپولیس_جوان_۶ #پرسپولیسیها #پرسپولیس_زلزله_محبوب_هرچی_دله #پرسپولیس_تنها_نیست #پرسپولیس_ایران #پرسپولیس_کبیر #پرسپولیس_جوان_۶ #پرسپولیس_سرور_استقلال
روی قلب من نوشته رنگ قرمز رنگ عشقه❤❤❤واسه تو جونمو میدم پرسپولیس سرور عشقه❤❤❤❤ @perspolis @beranko_ivankovic @alirezabeyranvand.official @kamalkamyabinya @mensha90 @shoja_khalilzadeh @seyedjalal @siamaknemati8 @beshar.resn13 @alialipoor124 @ahmadnorolahii8 @mohammadansari @shayanmosleh315 @sorosh_rafiei @radosevic_official44 @omid2alishah @adamhemati #پرسپولیس #هادی_نوروزی #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیسی_به_رنگ_خون #پرسپولیس_ما #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_قهرمان 🏆 #پرسپولیس_کینگ #کیسه_کش #پرسپولیسیها #پرسپولیس_زلزله_محبوب_هرچی_دله #برانکو #پرسپولیسی #پرسپولیسی_به_رنگ_خون #برانکو #پرسپولیس #هادی_نوروزی #پرسپولیس_تنها_نیست #اتحاد_سرخ #پرسپولیس_تهران #پرسپولیس #پرسپولیسیها #پرسپولیس_زلزله_محبوب_هرچی_دله #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیس_کبیر #پرسپولیس_جوان_۶ #پرسپولیس_سرور_استقلال #برانکو #هر_چی_برانکو_بگه #اتحاد_سربازان_سرخ #سیدجلال_حسینی #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیس_کبیر #پرسپولیس_تهران #برانکو_تنها_نیست #برانکو_خط_قرمز_ماست #حامیان_برانکو_ایوانکوویچ #برانکو_ایوانکوویچ #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیس_کبیر #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴
آقای کاویانپور از روزی که مهد کودک رفتی بنده هوادارِ پرسپولیس بودم تا همین الان، میای مصاحبه میکنی بصورت کاملا موذیانه و به خیال خودت زیرکانه میگی تنها بازیکنی بودم که شیش ماه بعد از پاره شدن رباط صلیبی پام با روزی هشت ساعت تمرین برگشتم به پرسپولیس اونم نه هر تیمی بلکه پرسپولیس که خودتون میدونید بازی کردن توش آمادگی میخواد ،اینجا اومدی به شنونده میخوای بفهمونی که کاملا آماده بودی و قبلش هم اومدی میگی منی که تو تمام رده های ملی بازی کردم یعنی بازم حقم بود بازی کنم. تا اینجاش بر مبنای حرفای خودت رفتم جلو و نتیجه گیری کردم، اجازه بده یه نتیجه گیری دیگه هم بکنیم ، شما انتظار داشتی تو جام جهانی دوهزار و شیش جزو تیم باشی و برانکو به هر دلیل شمارو انتخاب نکرده، حالا با یه ظرافت خاص میخوای به اصطلاح برانکو رو خراب کنی اما جوری که راه برای ماست مالی کردنش هم باشه ، که این البته برای این برو بچه های پونزده ، بیس ساله کار میکنه ،حالا سوال من از شما ، جنابعالی وقتی میای میگی از من چهل میلیون خواستن ، این دو حالت داره یا باید دست برانکو با اون دلال یا دلالها تو یه کاسه باشه که بعنوان نفر اول تیم ملی بعد از دریافت پول شمارو به تیم ملی دعوت کنه یا باید اونقدر بیعرضه باشه که بهش بازیکن تحمیل کنن ، اگر چیز دیگری یا حالت سومی هم هست که فرمایشات شما تو ویدیوی دوم رو میتونه توجیه کنه لطفا بفرمایید تا ما هم بفهمیم که چجوری میشه منظورتون برانکو نباشه؟ #کیسه_حقیر #کیسه_پاره_پاره #کیسه_کش_شلمغز #کیسه_کش_بودن_جرم_نیست_بیماریست #کیسه_سوز #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان #پرسپولیس_زلزله #پرسپولیس_بزرگ #برانکو_ایوانکویچ #برانکو_تنها_نیست #برانکو_عشقوویچ 😍 @hamed_kavianpour10 @hamed_kavianpour10 @hamed_kavianpour10 @hamed_kavianpour10 @hamed_kavianpour10 @hamed_kavianpour10
پرسپولیسیهای عزیزم آخر هفته شادی داشته باشین❤❤😂😂❤❤ @perspolis @beranko_ivankovic @alirezabeyranvand.official @kamalkamyabinya @mensha90 @shoja_khalilzadeh @seyedjalal @siamaknemati8 @beshar.resn13 @alialipoor124 @ahmadnorolahii8 @mohammadansari @shayanmosleh315 @sorosh_rafiei @radosevic_official44 @omid2alishah @adamhemati #پرسپولیس #هادی_نوروزی #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیسی_به_رنگ_خون #پرسپولیس_ما #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_قهرمان 🏆 #پرسپولیسی_ام #پرسپولیس_تنها_نیست #پرسپولیس_آسیایی #اتحاد_سرخ #پرسپولیس_تهران #پرسپولیس #پرسپولیسیها #پرسپولیس_زلزله_محبوب_هرچی_دله #پرسپولیس_تنها_نیست #پرسپولیس_ایران #پرسپولیس_کبیر #پرسپولیس_جوان_۶ #پرسپولیس_سرور_استقلال #هادی_نوروزی #برانکو #برانکو_تنها_نیست #برانکو_خط_قرمز_ماست #حامیان_برانکو_ایوانکوویچ #برانکو_ایوانکوویچ #کیسه_کش #اتحاد_سربازان_سرخ #سیدجلال_حسینی #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیسی #پرسپولیسی_به_رنگ_خون #پرسپولیسی_ام #پرسپولیسم 💪⚽🏁#پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴
عاشقتم استوره با تعصب عقاب آسیا❤❤❤ @ahmadabedz @perspolis #پرسپولیس_کینگ #پرسپولیسیم #پرسپولیس_کبیر #پرسپولیس_جوان_۶ #پرسپولیس_سرور_استقلال #پرسپولیس_قهرمان 🏆 #پرسپولیس_کینگ #کیسه_کش #پرسپولیسیها #پرسپولیس_زلزله_محبوب_هرچی_دله #برانکو #پرسپولیسی #پرسپولیسی_به_رنگ_خون #پرسپولیس_ما #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیس_کبیر #پرسپولیس_تهران #کیسه_کش #پرسپولیس_لیدر #هر_چی_برانکو_بگه #اتحاد_سربازان_سرخ #سیدجلال_حسینی #برانکو #هادی_نوروزی #پرسپولیس_آریایی #پرسپولیس #هادی_نوروزی #پرسپولیس_تنها_نیست #اتحاد_سرخ #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیس_بزرگ #برانکو_تنها_نیست #برانکو_خط_قرمز_ماست #حامیان_برانکو_ایوانکوویچ #برانکو_ایوانکوویچ #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسیم 💪 ⚽ 🏁 #پرسپولیسی #پرسپولیس #هادی_نوروزی #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیسی_به_رنگ_خون #پرسپولیسی_ام #برانکو_تنها_نیست #برانکو_خط_قرمز_ماست #حامیان_برانکو_ایوانکوویچ #برانکو_ایوانکوویچ #کیسه_کش #اتحاد_سربازان_سرخ #سیدجلال_حسینی #برانکو
کیروش کسی بود که: گرانترین و بهترین بازیکنان دنیا رو در تیمی به اسم کهکشانیها (رئال مادرید) نتونست قهرمان کنه! کیروش در تیم رئال هر چیزی و یا هرکس یا بازیکنی رو خواست، باشگاه رئال مادرید برای کارلوس کیروش خرید و اماده کرد و اورد! فقط کارلوس کیروش میتونه با بهترین با یکنان دنیا،در رئال مادرید،قهرمان چمپیونز لیگ یا شامپیونز لیگ اروپا نشه! متاسفیم که مربی درپیتی مثل کارلوس کیروش،به تمام بازیکنان و مربیان و کارشناسان داخلی و وطنی و لیگ برنر توهین و حمله میکنه! ولی فدراسیون فوتبال ایران و کمیته انظباطی هیچ عکس العملی نشون نمیده! فقط همین مونده که به همه ما ایرانیا کلمه فاک نشون بده! . . #پرسپولیس #پرسپولیس_قهرمان #پرسپوليس #پرسپولیسی #پرسپولیس_زلزله #پرسپولیس_کبیر #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #ایران #تیم_ملی_فوتبال_ایران #perspolis #perspolisi #fcperspolis #perspolisfc #perspolis_fan #perspolis_iran #perspolis . . . . . . . . . . . . #استقلال #استقلالیا #استقلال_کیسه_پاره #سپاهان #سپاهان_اصفهان #تراکتورسازی #فوتبال_ایران #فوتبالیست #esteghlal #sepahan #لیگ_برتر #فوتبال #کارلوس_کیروش #کیروش
دوستت دارم پرسپولیسم ❤❤❤❤❤❤
next page →