#گروه_هنری_نقطه

204 posts

Loading...
ایران چک. قسمت اول هرهفته یک قسمت هرشب یک دقیقه کنارمان باشید منتظر انتقاد و دوستی شما هستیم #سریال #سریال_اینستاگرامی #بازیگر #بازیگری #سینما #نقطه #گروه_هنری_نقطه #آموزش_بازیگری #موادمخدر #ماریجوانا #ایران_چک #اولین #تئاتر #کادر #عکس #مدرن
________________ . ایران چک .. . لحظاتی وجود دارد که وقتی عمیقا به خاطرات ، به کلمات فکر میکنی بویی مشامت را پر میکند .. برای ما #ایران_چک بوی سرما را میدهد ، بوی بیدارشدن ساعت شش و چهار دقیقه ی صبح ، بوی جلساتی با چای داغ و از بر کردن دیالوگ هایی که مثل همیشه برای تو نوشته شد بود تا نقشت را پیدا کنی .. #ایران_چک بوی اولین ها را میدهد اولین لحظه ای که مقابل دوربین ایستادی ، اولین حفظ راکوردهایت اولین شادی قلبت .. و میدانم سالها بعد این کلمات با لبخندی عمیق و شاید اشک هایی جاری خوانده میشود وقتی خودت را در پوششی میبینی که نمیدانم چندمین راکوردت میشود تو در ذهنت به این روزها سفر کردی و آن بوی آشنای در مشامت بوی این روزهاست .. بوی #ایران_چک است در سرما .. ... . و این سومین تیزر ما میشود از ایران چک ، به تماشایش مینشینیم و در روزهایی نزدیک شاهد پخش این #سریال_اینستاگرامی از همین صفحه خواهیم بود . . پیشاپیش از تمام نگاه های پرمهرتان ممنونیم ،تمام انرژی های خوبتان را دریافت میکنیم در روزهایی که چیزی بوی طلوع را میدهد .. . گروه هنری نقطه ....🌿🖤 . ایران چک را به اشتراک میگذاریم . پخش به زودی .... . _______________________ #سریال_ایران_چک #ایران_چک #گروه_هنری_نقطه #گروه_نقطه #سریال #سینما #تئاتر #طلوع #تیزر_سریال_ایران_چک #بازیگر #بازیگری #حرکت #اکت #عمل #دوربین #کارگردان #اولین #سریال_اینستاگرامی https://www.instagram.com/p/BxnFSLZHhUC/?igshid=17e7gxy1dbklr
________________ . ایران چک .. . لحظاتی وجود دارد که وقتی عمیقا به خاطرات ، به کلمات فکر میکنی بویی مشامت را پر میکند .. برای ما #ایران_چک بوی سرما را میدهد ، بوی بیدارشدن ساعت شش و چهار دقیقه ی صبح ، بوی جلساتی با چای داغ و از بر کردن دیالوگ هایی که مثل همیشه برای تو نوشته شد بود تا نقشت را پیدا کنی .. #ایران_چک بوی اولین ها را میدهد اولین لحظه ای که مقابل دوربین ایستادی ، اولین حفظ راکوردهایت اولین شادی قلبت .. و میدانم سالها بعد این کلمات با لبخندی عمیق و شاید اشک هایی جاری خوانده میشود وقتی خودت را در پوششی میبینی که نمیدانم چندمین راکوردت میشود تو در ذهنت به این روزها سفر کردی و آن بوی آشنای در مشامت بوی این روزهاست .. بوی #ایران_چک است در سرما .. ... . و این سومین تیزر ما میشود از ایران چک ، به تماشایش مینشینیم و در روزهایی نزدیک شاهد پخش این #سریال_اینستاگرامی از همین صفحه خواهیم بود . . پیشاپیش از تمام نگاه های پرمهرتان ممنونیم ،تمام انرژی های خوبتان را دریافت میکنیم در روزهایی که چیزی بوی طلوع را میدهد .. . گروه هنری نقطه ....🌿🖤 . ایران چک را به اشتراک میگذاریم . پخش به زودی .... . _______________________ #سریال_ایران_چک #ایران_چک #گروه_هنری_نقطه #گروه_نقطه #سریال #سینما #تئاتر #طلوع #تیزر_سریال_ایران_چک #بازیگر #بازیگری #حرکت #اکت #عمل #دوربین #کارگردان #اولین #سریال_اینستاگرامی https://www.instagram.com/p/BxnFSLZHhUC/?igshid=17e7gxy1dbklr
________________ . ایران چک .. . لحظاتی وجود دارد که وقتی عمیقا به خاطرات ، به کلمات فکر میکنی بویی مشامت را پر میکند .. برای ما #ایران_چک بوی سرما را میدهد ، بوی بیدارشدن ساعت شش و چهار دقیقه ی صبح ، بوی جلساتی با چای داغ و از بر کردن دیالوگ هایی که مثل همیشه برای تو نوشته شد بود تا نقشت را پیدا کنی .. #ایران_چک بوی اولین ها را میدهد اولین لحظه ای که مقابل دوربین ایستادی ، اولین حفظ راکوردهایت اولین شادی قلبت .. و میدانم سالها بعد این کلمات با لبخندی عمیق و شاید اشک هایی جاری خوانده میشود وقتی خودت را در پوششی میبینی که نمیدانم چندمین راکوردت میشود تو در ذهنت به این روزها سفر کردی و آن بوی آشنای در مشامت بوی این روزهاست .. بوی #ایران_چک است در سرما .. ... . و این سومین تیزر ما میشود از ایران چک ، به تماشایش مینشینیم و در روزهایی نزدیک شاهد پخش این #سریال_اینستاگرامی از همین صفحه خواهیم بود . . پیشاپیش از تمام نگاه های پرمهرتان ممنونیم ،تمام انرژی های خوبتان را دریافت میکنیم در روزهایی که چیزی بوی طلوع را میدهد .. . گروه هنری نقطه ....🌿🖤 . ایران چک را به اشتراک میگذاریم . پخش به زودی .... . _______________________ #سریال_ایران_چک #ایران_چک #گروه_هنری_نقطه #گروه_نقطه #سریال #سینما #تئاتر #طلوع #تیزر_سریال_ایران_چک #بازیگر #بازیگری #حرکت #اکت #عمل #دوربین #کارگردان #اولین #سریال_اینستاگرامی https://www.instagram.com/p/BxnFSLZHhUC/?igshid=17e7gxy1dbklr
________________ . ایران چک .. . لحظاتی وجود دارد که وقتی عمیقا به خاطرات ، به کلمات فکر میکنی بویی مشامت را پر میکند .. برای ما #ایران_چک بوی سرما را میدهد ، بوی بیدارشدن ساعت شش و چهار دقیقه ی صبح ، بوی جلساتی با چای داغ و از بر کردن دیالوگ هایی که مثل همیشه برای تو نوشته شد بود تا نقشت را پیدا کنی .. #ایران_چک بوی اولین ها را میدهد اولین لحظه ای که مقابل دوربین ایستادی ، اولین حفظ راکوردهایت اولین شادی قلبت .. و میدانم سالها بعد این کلمات با لبخندی عمیق و شاید اشک هایی جاری خوانده میشود وقتی خودت را در پوششی میبینی که نمیدانم چندمین راکوردت میشود تو در ذهنت به این روزها سفر کردی و آن بوی آشنای در مشامت بوی این روزهاست .. بوی #ایران_چک است در سرما .. ... . و این سومین تیزر ما میشود از ایران چک ، به تماشایش مینشینیم و در روزهایی نزدیک شاهد پخش این #سریال_اینستاگرامی از همین صفحه خواهیم بود . . پیشاپیش از تمام نگاه های پرمهرتان ممنونیم ،تمام انرژی های خوبتان را دریافت میکنیم در روزهایی که چیزی بوی طلوع را میدهد .. . گروه هنری نقطه ....🌿🖤 . ایران چک را به اشتراک میگذاریم . پخش به زودی .... . _______________________ #سریال_ایران_چک #ایران_چک #گروه_هنری_نقطه #گروه_نقطه #سریال #سینما #تئاتر #طلوع #تیزر_سریال_ایران_چک #بازیگر #بازیگری #حرکت #اکت #عمل #دوربین #کارگردان #اولین #سریال_اینستاگرامی
__________________ . ایران چک ... . یک جمله داریم که این روزها ناخودآگاهمان زمزمه اش میکند؛ صداقت داشته باشیم .. روزی این چند کلمه کوتاه تمام ما را در برگیرد وقتی یادگرفتیم هنر میتواند واسطه ی برای نشان دادن ، آرام کردن و در نهایت پاک کردن درونیاتمان باشد ،اگر صادق باشیم .. در شب هایی نزدیک با هم به تماشای #ایران_چک مینشینیم نقدهای شما را میشنویم و خودمان را آماده میکنیم برای #اتفاقی که هر طلوع را برای رسیدنش میشماریم . . قدردان نگاه های پرمهرتان هستیم . گروه هنری نقطه ....🌿 . ایران چک را به اشتراک میگذاریم.. . _________________________ #ایران_چک #سریال_ایران_چک #سریال_اینستاگرامی #نقطه #گروه_نقطه #گروه_هنری_نقطه #بازیگر #کارگردان #سینما #تئاتر #مدرنیته #اکت #عمل #فیلم #سریال #تیزر_سریال_ایران_چک #تیزر #هنر
________________ . ایران چک .. . لحظاتی وجود دارد که وقتی عمیقا به خاطرات ، به کلمات فکر میکنی بویی مشامت را پر میکند .. برای ما #ایران_چک بوی سرما را میدهد ، بوی بیدارشدن ساعت شش و چهار دقیقه ی صبح ، بوی جلساتی با چای داغ و از بر کردن دیالوگ هایی که مثل همیشه برای تو نوشته شد بود تا نقشت را پیدا کنی .. #ایران_چک بوی اولین ها را میدهد اولین لحظه ای که مقابل دوربین ایستادی ، اولین حفظ راکوردهایت اولین شادی قلبت .. و میدانم سالها بعد این کلمات با لبخندی عمیق و شاید اشک هایی جاری خوانده میشود وقتی خودت را در پوششی میبینی که نمیدانم چندمین راکوردت میشود تو در ذهنت به این روزها سفر کردی و آن بوی آشنای در مشامت بوی این روزهاست .. بوی #ایران_چک است در سرما .. ... . و این سومین تیزر ما میشود از ایران چک ، به تماشایش مینشینیم و در روزهایی نزدیک شاهد پخش این #سریال_اینستاگرامی از همین صفحه خواهیم بود . . پیشاپیش از تمام نگاه های پرمهرتان ممنونیم ،تمام انرژی های خوبتان را دریافت میکنیم در روزهایی که چیزی بوی طلوع را میدهد .. . گروه هنری نقطه ....🌿🖤 . ایران چک را به اشتراک میگذاریم . پخش به زودی .... . _______________________ #سریال_ایران_چک #ایران_چک #گروه_هنری_نقطه #گروه_نقطه #سریال #سینما #تئاتر #طلوع #تیزر_سریال_ایران_چک #بازیگر #بازیگری #حرکت #اکت #عمل #دوربین #کارگردان #اولین #سریال_اینستاگرامی
________________ . ایران چک .. . لحظاتی وجود دارد که وقتی عمیقا به خاطرات ، به کلمات فکر میکنی بویی مشامت را پر میکند .. برای ما #ایران_چک بوی سرما را میدهد ، بوی بیدارشدن ساعت شش و چهار دقیقه ی صبح ، بوی جلساتی با چای داغ و از بر کردن دیالوگ هایی که مثل همیشه برای تو نوشته شد بود تا نقشت را پیدا کنی .. #ایران_چک بوی اولین ها را میدهد اولین لحظه ای که مقابل دوربین ایستادی ، اولین حفظ راکوردهایت اولین شادی قلبت .. و میدانم سالها بعد این کلمات با لبخندی عمیق و شاید اشک هایی جاری خوانده میشود وقتی خودت را در پوششی میبینی که نمیدانم چندمین راکوردت میشود تو در ذهنت به این روزها سفر کردی و آن بوی آشنای در مشامت بوی این روزهاست .. بوی #ایران_چک است در سرما .. ... . و این سومین تیزر ما میشود از ایران چک ، به تماشایش مینشینیم و در روزهایی نزدیک شاهد پخش این #سریال_اینستاگرامی از همین صفحه خواهیم بود . . پیشاپیش از تمام نگاه های پرمهرتان ممنونیم ،تمام انرژی های خوبتان را دریافت میکنیم در روزهایی که چیزی بوی طلوع را میدهد .. . گروه هنری نقطه ....🌿🖤 . ایران چک را به اشتراک میگذاریم . پخش به زودی .... . _______________________ #سریال_ایران_چک #ایران_چک #گروه_هنری_نقطه #گروه_نقطه #سریال #سینما #تئاتر #طلوع #تیزر_سریال_ایران_چک #بازیگر #بازیگری #حرکت #اکت #عمل #دوربین #کارگردان #اولین #سریال_اینستاگرامی https://www.instagram.com/p/BxnFSLZHhUC/?igshid=17e7gxy1dbklr
________________ • ایران چک .. • لحظاتی وجود دارد که وقتی عمیقا به خاطرات ، به کلمات فکر میکنی بویی مشامت را پر میکند .. برای ما #ایران_چک بوی سرما را میدهد ، بوی بیدارشدن ساعت شش و چهار دقیقه ی صبح ، بوی جلساتی با چای داغ و از بر کردن دیالوگ هایی که مثل همیشه برای تو نوشته شد بود تا نقشت را پیدا کنی .. #ایران_چک بوی اولین ها را میدهد اولین لحظه ای که مقابل دوربین ایستادی ، اولین حفظ راکوردهایت اولین شادی قلبت .. و میدانم سالها بعد این کلمات با لبخندی عمیق و شاید اشک هایی جاری خوانده میشود وقتی خودت را در پوششی میبینی که نمیدانم چندمین راکوردت میشود تو در ذهنت به این روزها سفر کردی و آن بوی آشنای در مشامت بوی این روزهاست .. بوی #ایران_چک است در سرما .. ... • و این سومین تیزر ما میشود از ایران چک ، به تماشایش مینشینیم و در روزهایی نزدیک شاهد پخش این #سریال_اینستاگرامی از همین صفحه خواهیم بود . • پیشاپیش از تمام نگاه های پرمهرتان ممنونیم ،تمام انرژی های خوبتان را دریافت میکنیم در روزهایی که چیزی بوی طلوع را میدهد .. . گروه هنری نقطه ....🌿🖤 • ایران چک را به اشتراک میگذاریم . پخش به زودی .... • _______________________ #سریال_ایران_چک #ایران_چک #گروه_هنری_نقطه #گروه_نقطه #سریال #سینما #تئاتر #طلوع #تیزر_سریال_ایران_چک #بازیگر #بازیگری #حرکت #اکت #عمل #دوربین #کارگردان #اولین #سریال_اینستاگرامی
________________ . ایران چک .. . لحظاتی وجود دارد که وقتی عمیقا به خاطرات ، به کلمات فکر میکنی بویی مشامت را پر میکند .. برای ما #ایران_چک بوی سرما را میدهد ، بوی بیدارشدن ساعت شش و چهار دقیقه ی صبح ، بوی جلساتی با چای داغ و از بر کردن دیالوگ هایی که مثل همیشه برای تو نوشته شد بود تا نقشت را پیدا کنی .. #ایران_چک بوی اولین ها را میدهد اولین لحظه ای که مقابل دوربین ایستادی ، اولین حفظ راکوردهایت اولین شادی قلبت .. و میدانم سالها بعد این کلمات با لبخندی عمیق و شاید اشک هایی جاری خوانده میشود وقتی خودت را در پوششی میبینی که نمیدانم چندمین راکوردت میشود تو در ذهنت به این روزها سفر کردی و آن بوی آشنای در مشامت بوی این روزهاست .. بوی #ایران_چک است در سرما .. ... . و این سومین تیزر ما میشود از ایران چک ، به تماشایش مینشینیم و در روزهایی نزدیک شاهد پخش این #سریال_اینستاگرامی از همین صفحه خواهیم بود . . پیشاپیش از تمام نگاه های پرمهرتان ممنونیم ،تمام انرژی های خوبتان را دریافت میکنیم در روزهایی که چیزی بوی طلوع را میدهد .. . گروه هنری نقطه ....🌿🖤 . ایران چک را به اشتراک میگذاریم . پخش به زودی .... . _______________________ #سریال_ایران_چک #ایران_چک #گروه_هنری_نقطه #گروه_نقطه #سریال #سینما #تئاتر #طلوع #تیزر_سریال_ایران_چک #بازیگر #بازیگری #حرکت #اکت #عمل #دوربین #کارگردان #اولین #سریال_اینستاگرامی
________________ . ایران چک .. . لحظاتی وجود دارد که وقتی عمیقا به خاطرات ، به کلمات فکر میکنی بویی مشامت را پر میکند .. برای ما #ایران_چک بوی سرما را میدهد ، بوی بیدارشدن ساعت شش و چهار دقیقه ی صبح ، بوی جلساتی با چای داغ و از بر کردن دیالوگ هایی که مثل همیشه برای تو نوشته شد بود تا نقشت را پیدا کنی .. #ایران_چک بوی اولین ها را میدهد اولین لحظه ای که مقابل دوربین ایستادی ، اولین حفظ راکوردهایت اولین شادی قلبت .. و میدانم سالها بعد این کلمات با لبخندی عمیق و شاید اشک هایی جاری خوانده میشود وقتی خودت را در پوششی میبینی که نمیدانم چندمین راکوردت میشود تو در ذهنت به این روزها سفر کردی و آن بوی آشنای در مشامت بوی این روزهاست .. بوی #ایران_چک است در سرما .. ... . و این سومین تیزر ما میشود از ایران چک ، به تماشایش مینشینیم و در روزهایی نزدیک شاهد پخش این #سریال_اینستاگرامی از همین صفحه خواهیم بود . . پیشاپیش از تمام نگاه های پرمهرتان ممنونیم ،تمام انرژی های خوبتان را دریافت میکنیم در روزهایی که چیزی بوی طلوع را میدهد .. . گروه هنری نقطه ....🌿🖤 . ایران چک را به اشتراک میگذاریم . پخش به زودی .... . _______________________ #سریال_ایران_چک #ایران_چک #گروه_هنری_نقطه #گروه_نقطه #سریال #سینما #تئاتر #طلوع #تیزر_سریال_ایران_چک #بازیگر #بازیگری #حرکت #اکت #عمل #دوربین #کارگردان #اولین #سریال_اینستاگرامی
________________ . ایران چک .. . لحظاتی وجود دارد که وقتی عمیقا به خاطرات ، به کلمات فکر میکنی بویی مشامت را پر میکند .. برای ما #ایران_چک بوی سرما را میدهد ، بوی بیدارشدن ساعت شش و چهار دقیقه ی صبح ، بوی جلساتی با چای داغ و از بر کردن دیالوگ هایی که مثل همیشه برای تو نوشته شد بود تا نقشت را پیدا کنی .. #ایران_چک   بوی اولین ها را میدهد  اولین لحظه ای که مقابل دوربین ایستادی ، اولین حفظ راکوردهایت اولین شادی قلبت .. و میدانم سالها بعد این کلمات با لبخندی عمیق و شاید اشک هایی جاری خوانده میشود وقتی خودت را در پوششی میبینی که نمیدانم چندمین راکوردت میشود  تو در ذهنت به این روزها سفر کردی و آن بوی آشنای در مشامت بوی این روزهاست .. بوی #ایران_چک  است در سرما .. ... . و این سومین تیزر ما میشود از ایران چک ، به تماشایش مینشینیم و در روزهایی نزدیک شاهد پخش این #سریال_اینستاگرامی  از صفحه @noghte_art_group خواهیم بود . . پیشاپیش از تمام نگاه های پرمهرتان ممنونیم ،تمام انرژی های خوبتان را دریافت میکنیم در روزهایی که چیزی بوی طلوع را میدهد .. . گروه هنری نقطه ....🌿🖤 . ایران چک را به اشتراک میگذاریم . پخش به زودی .... _______________________ #سریال_ایران_چک  #ایران_چک   #گروه_هنری_نقطه  #گروه_نقطه   #سریال  #سینما  #تئاتر  #طلوع #تیزر_سریال_ایران_چک   #بازیگر  #بازیگری  #حرکت  #اکت #عمل  #دوربین  #کارگردان  #اولین  #سریال_اینستاگرامی
________________ . ایران چک .. . لحظاتی وجود دارد که وقتی عمیقا به خاطرات ، به کلمات فکر میکنی بویی مشامت را پر میکند .. برای ما #ایران_چک بوی سرما را میدهد ، بوی بیدارشدن ساعت شش و چهار دقیقه ی صبح ، بوی جلساتی با چای داغ و از بر کردن دیالوگ هایی که مثل همیشه برای تو نوشته شد بود تا نقشت را پیدا کنی .. #ایران_چک بوی اولین ها را میدهد اولین لحظه ای که مقابل دوربین ایستادی ، اولین حفظ راکوردهایت اولین شادی قلبت .. و میدانم سالها بعد این کلمات با لبخندی عمیق و شاید اشک هایی جاری خوانده میشود وقتی خودت را در پوششی میبینی که نمیدانم چندمین راکوردت میشود تو در ذهنت به این روزها سفر کردی و آن بوی آشنای در مشامت بوی این روزهاست .. بوی #ایران_چک است در سرما .. ... . و این سومین تیزر ما میشود از ایران چک ، به تماشایش مینشینیم و در روزهایی نزدیک شاهد پخش این #سریال_اینستاگرامی از همین صفحه خواهیم بود . . پیشاپیش از تمام نگاه های پرمهرتان ممنونیم ،تمام انرژی های خوبتان را دریافت میکنیم در روزهایی که چیزی بوی طلوع را میدهد .. . گروه هنری نقطه ....🌿🖤 . ایران چک را به اشتراک میگذاریم . پخش به زودی .... . _______________________ #سریال_ایران_چک #ایران_چک #گروه_هنری_نقطه #گروه_نقطه #سریال #سینما #تئاتر #طلوع #تیزر_سریال_ایران_چک #بازیگر #بازیگری #حرکت #اکت #عمل #دوربین #کارگردان #اولین #سریال_اینستاگرامی
__________________ . ایران چک ... . یک جمله داریم که این روزها ناخودآگاهمان زمزمه اش میکند؛ صداقت داشته باشیم .. روزی این چند کلمه کوتاه تمام ما را در برگیرد وقتی یادگرفتیم هنر میتواند واسطه ی برای نشان دادن ، آرام کردن و در نهایت پاک کردن درونیاتمان باشد ،اگر صادق باشیم .. در شب هایی نزدیک با هم به تماشای #ایران_چک مینشینیم نقدهای شما را میشنویم و خودمان را آماده میکنیم برای #اتفاقی که هر طلوع را برای رسیدنش میشماریم . . قدردان نگاه های پرمهرتان هستیم . گروه هنری نقطه ....🌿 . ایران چک را به اشتراک میگذاریم.. . _________________________ #ایران_چک #سریال_ایران_چک #سریال_اینستاگرامی #نقطه #گروه_نقطه #گروه_هنری_نقطه #بازیگر #کارگردان #سینما #تئاتر #مدرنیته #اکت #عمل #فیلم #سریال #تیزر_سریال_ایران_چک #تیزر #هنر #
__________________ . ایران چک ... . یک جمله داریم که این روزها ناخودآگاهمان زمزمه اش میکند؛ صداقت داشته باشیم .. روزی این چند کلمه کوتاه تمام ما را در برگیرد وقتی یادگرفتیم هنر میتواند واسطه ی برای نشان دادن ، آرام کردن و در نهایت پاک کردن درونیاتمان باشد ،اگر صادق باشیم .. در شب هایی نزدیک با هم به تماشای #ایران_چک مینشینیم نقدهای شما را میشنویم و خودمان را آماده میکنیم برای #اتفاقی که هر طلوع را برای رسیدنش میشماریم . . قدردان نگاه های پرمهرتان هستیم . گروه هنری نقطه ....🌿 . ایران چک را به اشتراک میگذاریم.. . _________________________ #ایران_چک #سریال_ایران_چک #سریال_اینستاگرامی #نقطه #گروه_نقطه #گروه_هنری_نقطه #بازیگر #کارگردان #سینما #تئاتر #مدرنیته #اکت #عمل #فیلم #سریال #تیزر_سریال_ایران_چک #تیزر #هنر #طلوع https://www.instagram.com/p/BxfZ2wnB9GI/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=rccy6ro6p04o
__________________ . ایران چک ... . یک جمله داریم که این روزها ناخودآگاهمان زمزمه اش میکند؛ صداقت داشته باشیم .. روزی این چند کلمه کوتاه تمام ما را در برگیرد وقتی یادگرفتیم هنر میتواند واسطه ی برای نشان دادن ، آرام کردن و در نهایت پاک کردن درونیاتمان باشد ،اگر صادق باشیم .. در شب هایی نزدیک با هم به تماشای #ایران_چک مینشینیم نقدهای شما را میشنویم و خودمان را آماده میکنیم برای #اتفاقی که هر طلوع را برای رسیدنش میشماریم . . قدردان نگاه های پرمهرتان هستیم . گروه هنری نقطه ....🌿 . ایران چک را به اشتراک میگذاریم.. . _________________________ #ایران_چک #سریال_ایران_چک #سریال_اینستاگرامی #نقطه #گروه_نقطه #گروه_هنری_نقطه #بازیگر #کارگردان #سینما #تئاتر #مدرنیته #اکت #عمل #فیلم #سریال #تیزر_سریال_ایران_چک #تیزر #هنر #طلوع
__________________ • ایران چک ... • یک جمله داریم که این روزها ناخودآگاهمان زمزمه اش میکند؛ صداقت داشته باشیم .. روزی این چند کلمه کوتاه تمام ما را در برگیرد وقتی یادگرفتیم هنر میتواند واسطه ی برای نشان دادن ، آرام کردن و در نهایت پاک کردن درونیاتمان باشد ،اگر صادق باشیم .. در شب هایی نزدیک با هم به تماشای #ایران_چک مینشینیم نقدهای شما را میشنویم و خودمان را آماده میکنیم برای #اتفاقی که هر طلوع را برای رسیدنش میشماریم • قدردان نگاه های پرمهرتان هستیم گروه هنری نقطه ....🌿 • ایران چک را به اشتراک میگذاریم.. • _________________________ #ایران_چک #سریال_ایران_چک #سریال_اینستاگرامی #نقطه #گروه_نقطه #گروه_هنری_نقطه #بازیگر #کارگردان #سینما #تئاتر #مدرنیته #اکت #عمل #فیلم #سریال #تیزر_سریال_ایران_چک #تیزر #هنر #طلوع
__________________ . ایران چک ... . یک جمله داریم که این روزها ناخودآگاهمان زمزمه اش میکند؛ صداقت داشته باشیم .. روزی این چند کلمه کوتاه تمام ما را در برمیگیرد وقتی یادگرفتیم هنر میتواند واسطه ی برای نشان دادن ، آرام کردن و در نهایت پاک کردن درونیاتمان باشد ،اگر صادق باشیم .. در شب هایی نزدیک با هم به تماشای #ایران_چک مینشینیم نقدهای شما را میشنویم و خودمان را آماده میکنیم برای #اتفاقی که هر طلوع را برای رسیدنش میشماریم . . قدردان نگاه های پرمهرتان هستیم . گروه هنری نقطه ....🌿 . ایران چک را به اشتراک میگذاریم.. . _________________________ #ایران_چک #سریال_ایران_چک #سریال_اینستاگرامی #نقطه #گروه_نقطه #گروه_هنری_نقطه #بازیگر #کارگردان #سینما #تئاتر #مدرنیته #اکت #عمل #فیلم #سریال #تیزر_سریال_ایران_چک #تیزر #هنر #طلوع
﷽ . عنوان: #به_سفارش_مادرم (بیست و چند روایت از ماموریتی خانوادگی در عراق) مولف : #احسان_حسینی_نسب ناشر : #به_نشر (#انتشارات #آستان_قدس_رضوی ) سال نشر : 1397 تعداد صفحات : 328 . . . ☘️ در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: «در این سال ها، مادرم از بین سفرهایی که نمی توانست برود، بیشتر از همه سفر به عراق در ایام اربعین را دوست داشت. مادرم زن با اعتقادی است. درست همانقدر که من بی اعتقادم. مادرم دوست داشت به عراق سفر کند و در هنگامه پیاده روی آدم ها حضور داشته باشد و بخشی از تاریخی باشد که این سال ها در حال رقم خوردن است. اگرچه بخشی غیرمؤثر و اگرچه بخشی که با حضور خود این گردهمایی بزرگ را رونق می دهد؛ اما باشد و به اندازه حضور یک زن پنجاه و چند ساله، این تنور را گرم نگه دارد. من اما دوست نداشتم هیچ وقتی از سال به عراق سفر کنم؛ خاصه در ایام اربعین. اما... مادرم وقتی شنید که رفقای عکاسم من را به این سفر دعوت کرده اند تا با آن ها به عراق بیایم و روی عکس هایی که آن ها از این سفر می گیرند، چیزی بنویسم، مشتاق تر از همیشه، خواست تا من بجای او به این سفر بروم. من به خاطر مادرم به عراق رفتم، و نرفتم که روی عکس هایی که دوستان عکاسم می گیرند، چیزی بنویسم. رفتم که برای او بنویسم. برای مادرم، که نمی توانست به این سفر بیاید». . . #پیاده_روی_اربعین #اربعین #کربلا #امام_حسین_ع #عکاس #عکاسی #مادر #عراق #سغر #دعوت #کتابستان_رضوی #کتاب #مطالعه #مجموعه_هنری_خیمه #وهب_رامزی #گروه_هنری_نقطه #سفرنامه_اربعین
(ورق بزنید) نمایش موزیکال الاغ آواز خوان (ویژه کودک و نوجوان) سال ۹۱ میلاد پاک سرشت مهدی عبده شاه حمید کوتیانی از گروه نقطه در این تئاتر زیبا بازی میکردن .............. پ.ن: کارگردان این نمایش عبدالرضا صفامهر و نویسنده این کار استاد عباس دوست قرین بوده. . @milad._.pakseresht @mehdi.abdeshah @hamid.kotiani #نقطه #تئاتر #هنرمندان_ایرانی #هنر #خوزستان #کودک #اجرا #دزفول #دزفولیا #کمدی #طنز #نمایش #صحنه #گروه_هنری_نقطه #تئاتر_خوزستان #اهواز #خرمشهر #مسجدسلیمان #شوش #شوشتر #رامهرمز #بهبهان #کمدین #اندیمشک #ماهشهر #امیدیه #تئاتر #رفقا #خنده #نقطه #نمایش_طنز #هنر #هنرمندان_ایرانی
______________________ . ۹۷ برای ما سالی چالش برانگیز بود ، سالی که روحمان بیشترین تجربه ها را در کنارهم سپری کرد . به تمام لحظاتی که در گوش هایمان تمام رازهای نهفته در دلمان را زمزمه کردیم ، گریستیم و خندیدم ، سوگند .... که سالی که گذشت بزرگترین دستاورد را برای لبانمان ، قلبمان به ارمغان آورد و اینک تپش های قلبمان چه کودکانه آماده است برای پرواز .... 🕊🍃 . پروازمان در ۹۷ بدرود باد . . ___________________________ #گروه_هنری_نقطه #گروه_تئاتر_نقطه #سال_۹۷
__________________ . . راهی برای ابراز هر آنچه هستیم .. . . وقتی باهمیم شکل یه باغم دریا خونمه جنگل اتاقم فرقی نداره کجای دنیایم ..🍃 روزبه بمانی . . نقطه __________________________ #گروه_هنری_نقطه #گروه_تئاتر_نقطه #نقطه 🍃
____________________ ... .. سوگند به لحظه ی تطبیق اشک و عرق .. به یک جهان و بیست نفس .. که برای باز حس کردنت لحظه ها را میشمارم .. . سوگند به خفقان های احاطه شده در وجودت ... .. سوگند ... .. به ذرات جانم که آن را برای آنچه بعد تو زاییده میشود تقسیم میکنم.. .. سوگند ... که لحظه ها را میشمارم .. .. سوگند .. .. .. ..🍃🖤 .. #لکه #غلط #تئاتر #تئاتر_مدرن _________________________ #گروه_تئاتر_نقطه #گروه_هنری_نقطه
_____________________ ... و ما بعد از رسیدن به گذرگاه هیچ میدانستیم باید آن را کنار بگذاریم و با مهمترین بذرمان ریشه بدوانیم . و آن بذر تکرار بود چرا که معتقد بودیم هرچه چیزی را بیشتر تکرار کنیم این خط سیر محکم و استوارتر میشود. زندگی شکل میگرد و حقیقت و باور را در خود آشکار میسازد. ما به این خط سیرپیوسته خط سیر زندگی جسمانی میگفتیم و میدانستیم که نصف زندگی نقش را در برمیگرد و در ادامه که زندگی روانی نقش را بررسی میکردیم میدیدم آن خارج از اراده و شعور به وجود آمده که ماحصل تکرار بود ....🍃 .. ________________________ #گروه_هنری_نقطه #گروه_تئاتر_نقطه #استانیسلاوسکی
____________________ .. هدف از تئاتر برای ما چیزی جز بیان حقیقت خویشتنمان و ابراز تجربیاتی عمیقی که کلمات از بیان آنها عاجزند نیست.. به دور از هیجانات و برای القای این حس زنده به همگان در کنار هم ادامه میدهیم ..🍃 .. ___________________________ #گروه_هنری_نقطه #گروه_تئاتر_نقطه #تئاتر_درمانی #تئاتر_مدرن #noghte_art_group #noghte_theater_group #Theater_therapy #Modern_theater #ramin_alizadeh
_________________________ .. قدم هایمان را میشماریم و زیر لب زمزمه میکنیم: این مقصدی است که از راه تجاوز میکند. " اولین مقصد ما حالِ‌خوب است" حال خوب.. برای آدم هایی که زندگی چندان با ملایمت هم با آن ها برخورد نکرده.. برای آدم هایی که درد را زندگی کرده‌اند و این .... بزرگ ترین دستاورد نقطه خواهد بود که گره های سنگین و سیاه را با آدمهایی نشان میدهد که حالشان خوب است. که دریچه های قلبشان تمییزیها را به گردش در می آورد.... ... 📎:برای‌خنده‌های‌امروزمان....🍃❤ ________________________________ #گروه_هنری_نقطه #گروه_تئاتر_نقطه #رامین_علیزاده .. #تئاتر #تئاتردرمانی #حال_خوب #noghte_art_group
____________________ ... غلط/تابستان‌۹۷ ... آنها که همراهمان بودند غلط را با ما از قاب های متفاوت بررسی کردند . مرور کردیم که : ▫️غلط متن تخصصی بر فضای تئاتر بود که تلاش میکرد مناسبات منسوخ شده در تئاتر را نه با نگاهی متحجرانه بلکه با دیدی روشن که منجر به گفت و گو و بررسی برای افرادی که خود را برای پذیرش چیزی باز میگذارنند را مورد نقدی هنرمندانه قرار دهد. .. ▫️معتقدبودیم که دکورهای چند میلیونی،نورپردازی ها،گریم های سنگین رکن هایی بی نیاز برای به تصویر کشیدن اهداف غلط بود . به جای آن نفس هم سوی ۲۰ بازیگر تمام خلاها را پر میکرد . و اعتقاد ما بر این بود که بازیگر مهمترین رکن صحنه است که فیزیک و عمل به هنگامش صحنه ها را به زیباترین شکل طراحی میکند. .. ▫️گروه نقطه درهراثر همواره به دنبال گره زدایی روانی شخص بازیگر است . تابه آن هنگام که بازیگر گره های خود را نشناسد و در جهت رفع آن قدم بر ندارد نمیتواند گره های روانی نقشی را در خود به عرصه ظهور بنشاند. .. ▫️ "آب بخورم" دیالوگ پرتکراری بود که میتوان گذرش را بر باز کردن یک گره شخصی بر اثر مرور و تکرارش از دهان های مختلف دانست ... ▫️در غلط بحران های اقتصادی ، اجتماعی ، کم آبی فقر،جنگ و در یک کلام سیاهی هاا با کالبدها نشان داده میشد. باورکرده بودیم که بیرون آمدن این همه سیاهی تنها به صورت کلمه تکرار کلیشه واری دوست نداشتنی است . ماه ها فیزیک های آنها تلاش میکرد تا به فرمی آیده ال برسد چراکه این رسالت سختی به همراه داشت ... ▫️ نشان دادن چیزی به منزله‌ی باخت بود". این چیز میتوانست احساس باشد.. و میتوانست مَنیَت ها باشد.. آنقدر این نشان دادن برای بازیگر شکل باخت میگرفت که اورا به مرور به سمت هیچ شدن سوق میداد. .. بوی هیچ همه ی صحنه ما را گرفت تا معمولی شدن را پرواز کرد و باور کرد که انفجار آنجا بود. ... ▫️بااین پست و توضیحات قبلی پرونده غلط را میبندیم و خودمان را آماده نگه میداریم برای زایش ها. .. ▫️ این‌مقصدی‌است ................./که‌ازراه‌تجاوزمیکند..🍃 _____________________________ #نمایش_غلط #رامین_علیزاده #گروه_هنری_نقطه .. #تئاتر #تئاترمدرن #استانیسلاوسکی #گروتفسکی #برشت #noghte_art_group
_______________ ... غلط/تابستان۹۷ ورود به آستانه اش یک اتفاق معمولی نبود در جزئی ترین حالتش باید عبور را،گذر را عمیقادرک‌میکردی. گذر از اینکه خودت را عنصر مهمی بدانی.خودمهم‌بینی‌درغلط‌برای‌آن بازیگری که ریشه اش را عمیقا درک کرده باشد آفت بود. در هر لحظه از آن باید نجوا میکردی هیچ بودنت را تا بتوانی کشف کنی. تابتوانی‌خودت‌رادرکالبدی‌دیگر‌متولد کنی. درماتکنیک‌های‌استانیسلاوسکی‌وبرشت گروتفسکی‌وغیره ها بود. اماآنقدر‌معمولی‌‌بودیم که‌به‌سمت‌هیچ‌شدن‌ متمایل می‌شدیم‌ومیدانستیم که‌انفجاراینجاست. .. برای‌همین‌میگفتیم‌ غلط‌رانبینید،حس‌کنید...‌🍃 ... _____________________________ #تئاتر #برشت #گروتفسکی #استانیسلاوسکی ..... #تئاتر_غلط #رامین_علیزاده #گروه_هنری_نقطه #noghte_art_group
_____________________ .. غلط/تابستان۹۷ .. با باور اینکه در زندگانی حرف هایی هست که کلمات قدرت بیان آنها را ندارند ، سکوت میشدیدم . آنها را با کبودی هایی بر بدن با فریادهایی بی صدا بیان میکردیم.جسم را رها میگذاشتیم تا بداند قرار است کلماتی را بیان کند که آوایش فراتر از محدوده ی صوت است . برای همین میگفتیم : غلط را نبینید،حس کنید.... ....... بخشی از تیزر "نمایش غلط " که عنبیه هر لحظه ضبط آن را حس میکرد ..🍃📽 __________________________ #تئاتر_غلط #رامین_علیزاده #گروه_هنری_نقطه #تئاتر #noghte_art_group
________________________ .... نقطه/تابستان۹۶ .... این عکس ها و کلیپ ها لحظات تمرین های نمایش نقطه بود. تمرینهایی که بازیگران در آن پالایش میشدند.احساسات و گره های خود را ساعت ها گریه میکردند ،میخندانند، میرقصاندند و اینگونه بود که آنها بر روی صحنه در پی ارضا خود نبودند.آنها در اجرا حق اشک ریختن و تاختن و نشان دادن را نداشتند .درپروسه های تمرینی همواره یاد گرفتند که از تلاش برای نشان دادن چیزی دوری کنند. خود را رها بگذراند و اتفاق ها را برای رخ دادن در لحظه اماده نگه دارند. همواره این جمله در گوشه ای از ذهن آنها تکرار میشد که صحنه جایی برای احساساتی شدن نیست. --------------------------------------------- نقطه در تابستان ۹۶ سه شب در خمین اجرا و به استقبال جشنواره استانی رفت تا همراهانی که برای لحظاتی در میان برشی از یک جریان رئال آن ها را پذیرفته بودند با یک جریان زایشی و متفکرانه به نام "غلط" روبه رو سازد. ____________________________ #نمایش_نقطه #گروه_هنری_نقطه #رامین_علیزاده #noghte_art_group
_______________________ .... نقطه/تابستان ۹۶: ... جریان رئالی که شصت دقیقه تماشاچی را با خود همراه میکرد.گوشه ای از نمای بی اهمیت این شهر بود که ده بازیگر آن بر نقش هایی در یک کلاس دانشگاهی جان بخشیده بودند.موضوعی که تماشاچی را مشتاق به پیروی از فضای حاکم میکرد کشف روابط بین افراد در این جریان رئالی روان بود.بازیگران بعد از سپری کردن پروسه ای چند ماه بر این باور رسیدند که میتوانند بدون انقباض ها و فشارهایی جسمی و روحی دقیقه ها بر صحنه بدون تلاش برای نشان دادن چیزی خلق هنر کنند.روایت آنها ساده بود . دیالوگ ها از کلمات قصار و راوی گونه دور بود .و تنها مسئله کشف روابط انسانی بود در نگاهی عمیق و پیچیده... بعد از خوش درخشیدن نقطه در جشنواره استانی تئاتر ''گروه نقطه'' با ماه ها تحقیق و بررسی و تمرین های سخت به استقبال نمایش غلط رفت. ______________________________ #تئاتر_نقطه #درباره_نقطه #نقطه_تابستان۹۶ #رامین_علیزاده #گروه_هنری_نقطه
. #اعلان_شهری . چهل سال بصیرت و حضور . مدیر هنری: وهب رامزی @vahabramezi . تصویرسازی : عرفان محمدی آذر @erfan_mohammadiazar . گرافیک : سید علی حجازی @sedali.hejazi . با همکاری علیرضا ارجمندی . #گروه_هنری_نقطه #گرافیک #طراحی_گرافیک #دیوار_نگاره #اعلان #اعلان_شهری #پوستر #بیلبورد #نه_دی #نه_ده #نهم_دی #نهم_دیماه #حماسه_نه_دی #حماسه_9_دی #حماسه۹دی #بصیرت #چهل #چهل_سالگی_انقلاب
. ▪️اکران فیلم« مادر» یکشنبه ساعت ۱۴:۳۰ در دفتر نقطه #اکران_فیلم #گروه_هنری_نقطه #ویژه_بانوان @nooghtte
. 🍃میلاد با سعادت پیامبر خاتم حضرت محمد صلی اللّه علیه و آله امام جعفر صادق علیه السلام مبارک باد🍃 #اللهم_صل_علی_محمد_و_ال_محمد_وعجل_فرجهم #گروه_هنری_نقطه @nooghtte
🔸اکران فیلم همه پول دنیا یکشنبه ساعت ۱۴ در دفتر نقطه #گروه_هنری_نقطه #ویژه_بانوان @nooghtte
. اکران فیلم Amelie (امیلی) یکشنبه ساعت ۱۶در دفتر نقطه #گروه_هنری_نقطه #ویژه_بانوان @nooghtte
اکران فیلم یاسمن آبی Blue jasmine یکشنبه ساعت ۱۶در دفتر نقطه #گروه_هنری_نقطه #ویژه_بانوان 🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁 @nooghtte
___________________ سرود ها را میخوانند و دردها را میگفتند زخم ها را نگاه میکردند و زجه ها را میرقصیدند و فقط تکه ای از زجه هایشان مردن بود ناامیدی و می ایستاد،هم صدا و هم تن هم بشر و هم خدا هم زمین و هم زمان __________________________ #گروه_تئاتر_نقطه #گروه_هنری_نقطه #تئاتر_غلط #رامین_علیزاده
. طراحی گرافیک، صفحه آرایی و ویرایش تصاویر کتاب "به سفارش مادرم" . بیست و چند روایت از ماموریتی خانوادگی در عراق . به قلم سید احسان حسینی نسب با عکسهایی از وهب رامزی، عبدالمجید قوامی، روح الله خسروی نژاد و شهره بهرامی . به سفارش مجموعه هنری خیمه @kheyme_ . مدیر هنری: وهب رامزی @vahabramezi طراحی عنوان: سید علی حجازی @sedali.hejazi با همکاری عرفان محمدی آذر @erfan_mohammadiazar . #گروه_هنری_نقطه #کتاب #گرافیک #صفحه_آرایی #کتاب_خوب #کتاب_عکس #عکاسی #عکس #عکس_مستند #سفر #سفرنامه #به_نشر #مجموعه_هنری_خیمه #وهب_رامزی #عبدالمجیدقوامی #روح_الله_خسروی #شهره_بهرامی #احسان_حسینی_نسب #اربعین #اربعین_حسینی #به_سفارش_مادرم
. . طراحی عنوان: "دومین همایش علمی بین المللی اربعین حسینی" . به سفارش کمیته آموزشی ستاد مرکزی اربعین . ۱۳۹۶ . #گروه_هنری_نقطه #طراحی_عنوان #تایپوگرافی #اربعین #اربعین_حسینی #typography #graphic #graphicdesign
. طراحی نشانه برای شرکت Key-Bridge . طراح گرافیک: علیرضا ارجمندی با همکاری سید علی حجازی @sedali.hejazi . #گروه_هنری_نقطه #گرافیک #نشانه #نشان #آرم #لوگو #شرکت #شرکت_بازرگانی #مونوگرام #artdot #logo #graphic #graphicdesign #logodesinger #logodesigns #monogram #keybridge #bridge #key #trading #logomaker #brand #branding
_________________________ _ شما میگی این طولانی ترین جنگه تاریخه.من باید بتونم نشونش بدم. _ قرار نیست همه چیو نشون بدی. نمایشنامه این کارو میکنه تماشاچی هم میفهمه.تو کار خودتو بکن. _____________________________ #تئاتر_غلط #رامین_علیزاده #گروه_هنری_نقطه
______________________ آن/ها رئال را سنباده میزنند و به مغز هستی فرو می روند. واین یک خوانش بی برو برگرد است. ___________________________ #گروه_هنری_نقطه
___________________________ این طولانی ترین جنگ تاریخ است. کسی تشنه است. ______________________________ #تئاترغلط #رامین_علیزاده #گروه_هنری_نقطه
اکران فیلم🍁 تالی🍁 یکشنبه ساعت ۱۶ در دفتر نقطه . #ویژه_بانوان #گروه_هنری_نقطه #اکران_فیلم . @nooghtte
⁦⏺️⁩تولید ویدئو آرت در دفتر نقطه #ویدئو_آرت #گروه_هنری_نقطه @nooghtte
اکران فیلم . «عصبانی نیستم» یکشنبه ساعت ۱۶ در دفتر نقطه . #گروه_هنری_نقطه #ویژه_بانوان #اکران_فیلم #فیلم . @nooghtte
_____________________ راه میرم اسم تو رو‌ میگم هر چی به تو برسه تهش خوشبختیه. @noghte_art_group @noghte_art_group _________________________________ #گروه_هنری_نقطه #نقطه_را_دنبال_کنید مقصدی که از راه تجاوز میکند.🌟🍂 در مسیر شکل دادن به جریانات درست
*** طراحی آگهی برای پسته ایرانی طراح: منیر غفوری سال طراحی: ۱۳۹۶ #طراحی_ گرافیک #طراحی_آگهی #تبلیغات #آگهی_مجله #پسته_ایرانی #خشکبار #برندینگ #گروه_هنری_نقطه
*** طراحی کارت ویزیت به سفارش باشگاه ورزشی آرینا طراح: منیر غفوری سال طراحی: ۱۳۹۵ #طراحی_گرافیک #طراحی_کارت_ویزیت #تبلیغات #باشگاه_ورزشی #برندینگ #گروه_هنری_نقطه
next page →