#یادگیری_ساختارنیافته

1 posts

Loading...
#یادگیری_آزاد انسان یادگیرنده و پرسش گر و جستجو گر زاده میشود ، دیوارهای ذهنی را محیط فاسد ایجاد میکند (عکس آرشیوی) #مدارس_طبیعت #یادگیری_ساختارنیافته #دیوارذهنی #کودک #بازی_سرخوشانه #بازی #unschooling #emancipatedlearning #freetolearn #physiologytoday #janegoodall #learning #lifeschool #forestschool