#Abdest

77,827 posts

Loading...
Andolsun ki cinlerin ve insanların birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onunla anlamazlar; gözleri vardır, onunla görmezler; kulakları vardır, onunla işitmezler. Bunlar, hayvanlar gibidir hatta daha sapkındırlar. Bunlar gafillerin ta kendileridir. (7/A'râf, 179) #muslumaninsesi #islam #ayet #hadis #cennet #kuran #namaz #sünnet #farz #ilim #ahiret #dünya #ölüm #kabir #mümin #iman #allah #hesap #zikir #secde #huzur #tevhid #dua #abdest #muhammed # #kul #amin #ibadet #tefekkür #istanbul
Salavat getirip beğenecek çıkarmı 1400 kişi 💞💞💞 .kaydet gönder yorum at ki daha fazla insana vesile olalım . . . . . . @vesileolsende . @vesileolsende #islam #kuranheryerde #kuran #allah #allahaşkı #muslumaninsesi #islam #ayet #hadis #cennet #kuran #namaz #sünnet #farz #ilim #ahiret #dünya #ölüm #kabir #mümin #iman #allah #hesap #zikir #secde #huzur #tevhid #dua #abdest #muhammed #kul #amin
Bir Ayağın var
🌸Allah(C.C.): "Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı."🌸 . . Beğenmeyi ❤ Yorum yapmayı 💭 Kaydetmeyi 🔖 Takip etmeyi👇🏻 Unutmayınız.🤗 @vesselamderttas 🍃 . #vesselamderttas #derttas #elhamdulilah #allah #islam #hzmuhammed #vesselam #tevbe #sabır #dua #kuranikerim #ayetler #abdest #namaz #dinisozler #mekke #medine #secde #namaz #esmaulhusna #kesfetteyiz #subhanallah #allahuekber #elhamdullilah #lailaheillallah #mekke #medine #ahiret #cennet #cehennem #müslüman #mumin #kabe
Yoksa insanlar, “iman ettik” dedikten sonra, imtihana tabi tutulmadan bırakılacaklarını mı sandılar? (29/Ankebût, 2) Andolsun ki onlardan öncekileri imtihan ettik. Elbette Allah, doğru olanları da yalancıları da bilir. (Ve imtihanlarla insanların da bilmesini sağlar.) (29/Ankebût, 3) #muslumaninsesi #islam #ayet #hadis #cennet #kuran #namaz #sünnet #farz #ilim #ahiret #dünya #ölüm #kabir #mümin #iman #allah #hesap #zikir #secde #huzur #tevhid #dua #abdest #muhammed # #kul #amin #ibadet #tefekkür #istanbul
(Hayır, öyle değil!) Bilakis sizler, dünya hayatını tercih ediyorsunuz! (87/A’lâ, 16) (Oysa) ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır. (87/A’lâ, 17)#muslumaninsesi #islam #ayet #hadis #cennet #kuran #namaz #sünnet #farz #ilim #ahiret #dünya #ölüm #kabir #mümin #iman #allah #hesap #zikir #secde #huzur #tevhid #dua #abdest #muhammed # #kul #amin #ibadet #tefekkür #istanbul
-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? 2- Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? 3- Onların üstüne ebabil kuşları gönderdi. 4- O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. 5- Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi. @tevhidullah @tevhidroom @sorubook ____________ೋღ❤ღೋ___________ #tevhid #ayet #hadis #kuran #tağut #tevhidullah #ebuzeyd #Allah #din #namaz #abdest #dua #müslüman #iman #muratgezenler #ebuhanzala #ebuharis #islam #ebuubeyde #şirk #tevhidroom #resulullah #Allah #hidayet #sohbet #müşrik #türkiye #maheralmuaiqly #filsuresi ____________ೋღ❤ღೋ___________
Şüphesiz ki Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun (şirk) dışında kalanları dilediği için bağışlar. Kim de Allah’a şirk koşarsa hiç şüphesiz büyük bir günahla iftirada bulunmuş olur. (Tevbe etmeden ölündüğü takdirde Allah’ın (cc) bağışlamayacağı tek günah şirktir. Şirk dışında kalan tüm günahlar, Allah’ın (cc) meşîetine kalmıştır. Dilerse bağışlar, dilerse bağışlamaz. Şirk, İslam’ın ibadet olarak kabul ettiği bir eylemi Allah’tan (cc) başkasına yapmak ya da Allah’a (cc) ait sıfatlardan birini herhangi bir varlığa vermektir. Şirkin birçok çeşidi vardır. Sevgide şirk (2/Bakara, 165), itaatte şirk (9/Tevbe, 31), dua ve ibadette şirk (7/A’râf, 37; 10/Yûnus, 106), yasama ve kanun koymada şirk (18/Kehf, 26; 42/Şûrâ, 21), bazı varlıkları toplumu kaynaştırmak için putlaştırma şirki (29/Ankebût, 25)... Allah’a (cc) şirk koşan kimse, Allah’a (cc) en büyük iftirayı atmış, zulümlerin en büyüğünü işlemiştir (31/Lokmân, 13). Bu nedenle tüm amelleri boşa gitmiş (39/Zümer, 65) ve Allah (cc), cenneti ona haram kılmıştır (5/Mâide, 72).) (4/Nîsa, 48)#muslumaninsesi #islam #ayet #hadis #cennet #kuran #namaz #sünnet #farz #ilim #ahiret #dünya #ölüm #kabir #mümin #iman #allah #hesap #zikir #secde #huzur #tevhid #dua #abdest #muhammed # #kul #amin #ibadet #tefekkür #istanbul
Sayfamızı takip edip bizlere destek olabilirsiniz . 🍂🍂Aℓℓαнüммє ѕαℓℓi αℓα ѕєууi∂iηα мυнαммє∂iη νє αℓα αℓi ѕєууi∂iηα мυнαммє∂🍂🍂🍂🍂 .. . . . _____________ೋღ❤ღೋ_____________ #muslumaninsesi #islam #ayet #hadis #cennet #kuran #namaz #sünnet #farz #ilim #ahiret #dünya #ölüm #kabir #mümin #iman #allah #hesap #zikir #secde #huzur #tevhid #dua #abdest #muhammed # #kul #amin #ibadet #tefekkür #istanbul _____________ೋღ❤ღೋ________
Sayfamızı takip edip bizlere destek olabilirsiniz . 🍂🍂Aℓℓαнüммє ѕαℓℓi αℓα ѕєууi∂iηα мυнαммє∂iη νє αℓα αℓi ѕєууi∂iηα мυнαммє∂🍂🍂🍂🍂 .. . . . _____________ೋღ❤ღೋ_____________ #muslumaninsesi #islam #ayet #hadis #cennet #kuran #namaz #sünnet #farz #ilim #ahiret #dünya #ölüm #kabir #mümin #iman #allah #hesap #zikir #secde #huzur #tevhid #dua #abdest #muhammed # #kul #amin #ibadet #tefekkür #istanbul _____________ೋღ❤ღೋ________
"Tek gözlü usaq dunyaya gelib gelecekden xeber verməli idi" bu usaq 4il evvel doğulmuşdu, yaşayıb yaşamadığı bilinmir. . . . . . #medine #menzil #umre #mekke #islam #menzilköyü #semerkandtv #semerşah #ilahi #makkah #medina #abdest #namaz #ecdad #takva #türkü #kuranheryerde #kuranikerim #gavsisani #ses #aşk
Hz Ömer
İbadettir...
Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Resûl’e itaat edin. Sizden olan (Müslim/şirki terk ederek tevhidle Allah’a yönelen) yöneticilere de (itaat edin). Herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, şayet Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız (o meseleyi çözmek için) Allah’a ve Resûl’e götürün. Bu, daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir. (İnsanlar dinî ve dünyevi meselelerde ihtilafa düşebilirler. İhtilaf ve anlaşmazlık durumunda insanlar iki kısma ayrılırlar: 1. Allah’a (cc) ve ahiret gününe iman etmiş müminler: Bunlar tüm meseleleri Allah’a (cc) (Kitab’a) ve Resûlü’ne (sav) (Sünnet’e) götürürler. Bunlar, iman iddiasında samimi oldukları için ahiretlerini; daha hayırlı bir sonuç aldıkları için de dünyalarını kurtaran bahtiyarlardır. (Bk. 24/Nûr, 51) 2. İnkâr etmekle emrolundukları hâlde tağutu reddetmeyen sapkınlar: Bunlar dinî ve dünyevi bir meselede anlaşmazlığa düştüklerinde Kitab’ın ve Sünnet’in hakemliğine razı olmayan kimselerdir. Sorunlarını beşerî kanunlarla hükmeden mahkemelerde, atalarının örfünde, Kitab’a ve Sünnet’e açıkça muhalefet eden din bilginlerinin fetvalarında, taassubun gözlerini kör ettiği dinî veya siyasi mezheplerinin ilkeleriyle çözmeye çalışırlar. Nîsa Suresi 60. ayet-i kerime bunları anlatmaktadır. (Bk. 24/Nûr, 47-50)) (4/Nîsa, 59)#muslumaninsesi #islam #ayet #hadis #cennet #kuran #namaz #sünnet #farz #ilim #ahiret #dünya #ölüm #kabir #mümin #iman #allah #hesap #zikir #secde #huzur #tevhid #dua #abdest #muhammed # #kul #amin #ibadet #tefekkür #istanbul
Bu sıkıntılı halden sonra, (içinde bulunduğunuz) topluluktan (bir kısmını) bürüyen güvenli bir uyuklama indirdi. Bir topluluk da kendi canlarını dert ediniyor, Allah’a dair hak olmayan cahiliye zannına kapılıyorlardı. Diyorlardı ki: “(Bu savaşla ilgili) bizim bir karar yetkimiz var mı?” De ki: “(Savaş konusunda) yetki tamamen Allah’a aittir.” (Böyle söylüyorlar ama) nefislerinde sana açık etmedikleri şeyler gizliyorlar. Diyorlar ki: “Şayet (kararlar alınırken) bizim de yetkimiz olsaydı (savaşmak için Medine dışına çıkmayacak ve) burada öldürülmeyecektik.” De ki: “Siz evlerinizde olsaydınız dahi, haklarında ölüm yazılanlar evlerinden çıkacak ve ölecekleri yere geleceklerdi.” (Tüm bunlar) Allah’ın sinelerinizde olanı sınaması ve kalplerinizde olanı temizlemesi içindir. Allah, sinelerde olanı bilmektedir. (3/Âl-i İmran, 154)#muslumaninsesi #islam #ayet #hadis #cennet #kuran #namaz #sünnet #farz #ilim #ahiret #dünya #ölüm #kabir #mümin #iman #allah #hesap #zikir #secde #huzur #tevhid #dua #abdest #muhammed # #kul #amin #ibadet #tefekkür #istanbul
. .🌹 ﷺ 🌹 " Aℓℓαнüммє ѕαℓℓi αℓα ѕєууi∂iηα мυнαммє∂iη νє αℓα αℓi ѕєууi∂iηα мυнαммє∂ 🌹 . . . 🌹🎋🌹 “ᴄᴜᴍᴀ ɢüɴü ʙᴀɴᴀ çᴏᴋçᴀ sᴀʟᴀᴠᴀᴛ ɢᴇᴛɪʀɪɴ. Çüɴᴋü, ᴄᴜᴍᴀ, ᴍᴇʟᴇᴋʟᴇʀɪɴ şᴇʜᴀᴅᴇᴛ ᴇᴛᴛɪğɪ şᴀʜɪᴛʟɪ ʙɪʀ ɢüɴᴅüʀ. ʙᴀɴᴀ sᴀʟᴀᴠᴀᴛ ɢᴇᴛɪʀᴇɴ ʙɪʀ ᴋᴜʟᴜɴ sᴇsɪ, ɴᴇʀᴇᴅᴇ ᴏʟᴜʀsᴀ ᴏʟsᴜɴ ʙᴀɴᴀ ᴜʟᴀşıʀ.” 🌹🎋🌹 . . . . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ @lal_gibi_sessiz 🌺🍃 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ . . . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ . . . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ @lal_gibi_sessiz 🌺🍃 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ . . . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ . . . #mevlana #hzmuhammed #islam #ayet #hadis #cennet #edep sükût #istanbul #namaz #sünnet #farz #ilim #ahiret #dünya #ölüm #kabir #mümin #iman #dua #allah #zikir #secde #kabe #abdest #hzmuhammed #kul #insan #ihlas #tefekkür #islamic
💕🌼💕🌼Aℓℓαнüммє ѕαℓℓi αℓα ѕєууi∂iηα мυнαммє∂iη νє αℓα αℓi ѕєууi∂iηα мυнαммє∂ 💕🌼💕🌼 . “Allah’ım! “Bismillâhirrahmânirrahîm”in sırları hürmetine, âlemlere rahmet olarak gönderdiğin zâta ve onun bütün âl ve ashâbına, Senin rahmetine ve onun hürmetine yaraşır şekilde salât ve selâm eyle. Bize de, Senden başka, hiçbir mahlûkunun merhametine ihtiyaç bırakmayacak bir şefkat ve rahmetle merhamet eyle.” Âmin. 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 . . . . _____________ೋღ❤ღೋ_____________ #muslumaninsesi #islam #ayet #hadis #cennet #kuran #namaz #sünnet #farz #ilim #ahiret #dünya #ölüm #kabir #mümin #iman #allah #hesap #zikir #secde #huzur #tevhid #dua #abdest #muhammed # #kul #insan #ibadet #ihlas #tefekkür _____________ೋღ❤ღೋ_____________
Ne güzel bir duadır insana rast Gelesin..🌿 . . Rabb'im cümlemizi hayırlı iyi insanlara rast getirsin inşallah amin amin amin..🤲🌿 . #iman #islam #namaz #abdest #cennet #kuran #hayat #insan #kul #af #tövbe #imam #talabe #teblig #davet #cağri #islamadavet #kader #yolcu #amel #sevap #günah #farz #sunet .🌿 . @rabbimin_yolundaki_huzur
👉🏼 @vesileolsende Sevdiklerinizi etiketleyerek onların da okumasına vesile olun.. . . Hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir 💞 . .Allahümme salli ala seyyidina Muhammed . . . . @vesileolsende . @vesileolsende #islam #kuranheryerde #kuran #allah #allahaşkı #muslumaninsesi #islam #ayet #hadis #cennet #kuran #namaz #sünnet #farz #ilim #ahiret #dünya #ölüm #kabir #mümin #iman #allah #hesap #zikir #secde #huzur #tevhid #dua #abdest #muhammed #kul #amin
_/Ey âlemlerin Rabbi olan Allah'ım! Fettâh isminle istiyorum senden. Bize merhamet, iyilik, güzellikle, lütûf ve hâyır kapılarını aç, Maddi manevi güzel kapılar aç. Amin. Ya Erhamerrahimin. ••• . . . . #Allah #rahmet #abdest #namaz #dua #hzmuhammed #cennet #cehennem #ahiret #kıyamet #tebessüm #Tevhid #şeriat #allahvargamyok #amin #kurankerim #mekke #kabe #illahi #ebuharis #ebuhanzalahoca #ebuhanzala #alparslankuytul #nurettinyıldız #cube #cubbeliahmethoca #timurtaşhocaefend
🇹🇷 🌹 #Ayet 🌹 #Hadis 🌹 #Dua 🌹 “Hayra Vesile Olan, Hayrı Yapan Gibidir.” Buyrun Bu Hayra Hep Birlikte Vesile Olalım. #Allah #Namaz #İslam #Cennet #Sünnet #Farz #İlim #Ahiret #Dünya #Ölüm #Kabir #Mümin #İman #Zikir #Secde #Kabe #Tevhid #Abdest #HzMuhammed #Kul #İnsan #İhlas #Tefekkür #İstanbul #Ankara #İzmir #Bursa
Anne ve baba sına Dua etmek isteyen bu Duayı ezber lesın ve namaz dan son rekaata selam vermeden önce okuyub sonra selam versin inşallah "Amin amin amin... Görmesini istediğin bir arkadaşını etiketle yorum yap kaydet sayfamıza destek ol🤲🤲 . 💜💜‘Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed'💜💜 ... @islamdan_ayetleer @islamdan_ayetleer @islamdan_ayetleer . #ilahiler #aşk #islam #huzur #müslüman #peygamber #din #dindar #cami #müslümanlar #diyanet #ilahi #edebiyat #rabbim #sukur #abdest #namaz #amin #inşallah #maşallah #hadis #dua #ilim #dualar #salih #melek #guzelsozler #güzelsözler #edep #ahlak
Gönlünüzden geçen güzel şeyler ömrünüze yazılsın... .....💕🌼💕🌼Aℓℓαнüммє ѕαℓℓi αℓα ѕєууi∂iηα мυнαммє∂iη νє αℓα αℓi ѕєууi∂iηα мυнαммє∂ 💕🌼💕🌼 🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹 @ask_i_resull “Allah’ım! “Bismillâhirrahmânirrahîm”in sırları hürmetine, âlemlere rahmet olarak gönderdiğin zâta ve onun bütün âl ve ashâbına, Senin rahmetine ve onun hürmetine yaraşır şekilde salât ve selâm eyle. Bize de, Senden başka, hiçbir mahlûkunun merhametine ihtiyaç bırakmayacak bir şefkat ve rahmetle merhamet eyle.” Âmin. 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 . ♡@ask_i_resull ♡ ♡@ask_azelya ♡ . _____________ೋღ❤ღೋ_____________ #muslumaninsesi #islam #ayet #hadis #cennet #kuran #namaz #sünnet #farz #ilim #ahiret #dünya #ölüm #kabir #mümin #iman #allah #hesap #zikir #secde #huzur #tevhid #dua #abdest #muhammed # #kul #insan #ibadet #ihlas #tefekkür _____________ೋღ❤ღೋ_____________
Sabır
next page →