#Abrasion

6,468 posts

Loading...
Emergency kit in a bottle.. 😱😘 mga mommies must have ito sa atin. Dalhin lagi sa bag! Feedback ulit! ❄️Amazing Grace ▶️Herbal Healing Serum ✅A must have‼️Super Handy na First Aide Kit‼️ May ganito ka bang problema o skin problem? #Psoriasis #SkinAllergies #OpenWounds #Cyst #Eczema #Burn #Boil #Scratches #InsectAndBugBite #BeeSting #Abrasion #SkinRashes Kung isa jan ang problema mo, gamitan mo na yan ng AMAZING GRACE SERUM, lahat ng yan kaya gamutin o pagalingin ng organic serum na ito. Try it to believe it 😊 Available sizes: 60ml- 510srp 30ml-275srp PM me for orders 😊
Meet Burton, one of our brand new upholstery fabrics! This fabric is an overall blended bouclé, available in 23 full colours. Here you see Burton combined with Lani, a woven wool felt classic from our upholstery collection. #new #upholstery #fabrics #classic
Teeth wear lesions are a common occurrence in our society, most especially, among the elderly group of patients. I just thought to share with you and I hope you find it useful 😊 What are the differences between these conditions? ATTRITION : Attrition is the progressive loss of hard tooth substances caused by mastication or grinding between opposing teeth. The extent of attrition will depend upon the use to which an individual puts their teeth. For example, it will increase in people who habitually clench or grind their teeth (a condition known as bruxism), e.g., during sleep. . EROSION : Erosion is the progressive loss of tooth substance by chemical or acid dissolution, and no bacteria are involved. Erosion of tooth surfaces is mostly the results of too frequent or inappropriate use of carbonated drinks (including sparkling water) and fruit juices with high levels of acidity. This habit would appear to be particularly common amongst teenagers and young adults. Erosion is also a problem in individuals who suffer from gastrooesophageal reflux disease (GORD) or from certain eating disorders (e.g., anorexia, bulimia). . ABFRACTION : Abfraction is a form of non-carious tooth tissue loss that occurs along the gingival margin. In other words, abfraction is a mechanical loss of tooth structure that is not caused by tooth decay, located along the gum line. There is theoretical evidence to support the concept of abfraction, but little experimental evidence exists. Researchers have proposed that abfraction is caused by forces on the tooth from the teeth touching together, occlusal forces, when chewing and swallowing. . ABRASION : Abrasion is the progressive loss of hard tooth substances caused by mechanical actions other than mastication or tooth-to tooth contacts. Abrasion is commonly associated with incorrect toothbrushing technique, giving rise to notching at the junction of the crown and root of teeth. It will also be seen in individuals who use their teeth as a tool (e.g., to remove bottle tops, to hold pins, clips or nails). Enjoy your day!! Cc-dentalhealtheducation #attrition #abrasion #abfraction #erosion #teeth #oralhealth #doctor #dentist #dentistry
Happy Tuesday PreDents! 🦷 This week we’re introducing our new series called Tooth Term Tuesday!! Every Tuesday we’ll be sharing & defining a term related to dentistry! Today’s Tooth Term is Abrasion! ____________________________________________ An Abrasion is defined as a progressive loss of hard tooth substances caused by mechanical actions. It is commonly associated with and caused by outside elements such as an incorrect toothbrushing technique. Abrasion begins with the wearing down of the enamel and if left untreated, abrasion can wear through the enamel, inner dentin, and eventually reach the cementum, which helps secure the teeth within the jawbone. • #IgnitePreDent #IgniteDDS #Predental #Student #Teeth #Dental #ToothTermTuesday #Tuesday #ToothTerm #Abrasion
We recommend having your rings checked every now and again 👌🏻 We want your pieces looking their best 😍
Introducing: Six new and versatile upholstery fabrics! Products that stand out aesthetically in structure, look and feel; while providing ease of use through colour, diversity and material content. Discover all new fabrics via link in bio. #upholstery #fabrics #new #collection
More awesome collaborations for our clients! ✨ @rebeckaablomqvist is a new ambassador for Stights – a company that produces the world's first football tights with kevlar for artificial grass. Make sure you visit their website (www.stights.se) to find out more about their products!⁣ ⁣ #cmgroupse #clientmanagement #stights #turf #abrasion #turfburn #artificialgrass #soccertights #fotbollstights #tights #kevlar
May ganito ka bang skin problem? Matagal mo ng tinitiis pero ndi maalis-alis? Andami mo ng ginamot at pinahid pero njan prin? Wag na magtiis..may solusyon jan at siguradong nakakagaling at nakakaalis ng mga sakit sa balat na nakakabwisit. #Psoriasis #SkinAllergies #OpenWounds #Cyst #Eczema #Burn #Boil #Scratches #InsectAndBugBite #BeeSting #Abrasion #SkinRashes Kung isa jan ang problema mo, gamitan mo na yan ng AMAZING GRACE SERUM, lahat ng yan kaya gamutin o pagalingin ng organic serum na ito. Try it to believe it 😊 Don't Panic...It's Pure Organics 👌👍 Available sizes: 60ml 30ml PM me for orders 😊
Making the garment look and feel worn, aged or vintage... #Abrasion #OrtaAnadolu #Orta
Face&Body ⭐️ ❕ Micro-Peel -Abrasion ❕ Für eine unwiderstehlich reine, klare Haut. ❕ Micro Peel Abrasion ist eine moderne hochwirksame Hautschälkur. ❕ Die derzeit modernste und beliebteste Behandlungsmethode verhilft mit Vakuum und Kristallen zu hervorragenden Resultaten. ❕ Akne und Aknenarben, Hautalterung, Falten selbst starke Verunreinigungen und Verhornungen können mit der Micro Peel Abrasion Behandlung problemlos, behoben werden. ⭐️ ⭐️ • • • #microdermabrasion #micropeel #abrasion #beauty #beautytreatment #beforeandafter #swiss #dermapen #microneedling #hyaluronpen #hyalax #plasmapen #plasmalift #ipl #laser #swisscosmetics #faceandbody #amriswil #switzerland
•Ատամների գերզգայունություն •Sensitive teeth Գերզգայունությունը ատամների հյուսվածքների զգայունության բարձրացումն է ջերմային,քիմիական ու մեխանիկական գրգռիչների նկատմամբ:Այս երևույթը կարող է առաջանալ կարիոզ և ոչ կարիոզ ախտահարումների ժամանակ:Հիվանդները գանգատվում են ինտենսիվ,արագ անցնող ցավերից: Գերզգայունությունը կարող է լինել մի կամ բազմաթիվ ատամների շրջանում: ■ Որոնք են առաջացման պատճառները. 1.Ատամների պաթոլոգիական մաշվածությունը 2.կարիոզ ատամները 3.ատամների հղկումից հետո առաջացող գերզգայունությունը,որոնց վրա պետք է դրվեն օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաներ 4.սեպաձև դեֆեկտը 5.ատամների էրոզիան 6.պարոդոնտոզը 7.պարոդոնտիտը 8.օրգանիզմի ընդհանուր խանգարումների դեպքում` մարսողական,ներզատիչ,նյարդային ●ԲՈՒԺՈՒՄԸ` յուրաքանչյուր դեպքի համար յուրահատուկ է,քանի որ գերզգայունություն առաջացնող պատճառը պետք է վերացնել: Հիվանդները հաճախ այն անվանում են 《սզու》:Ասում են,որ սառը օդը ցավ է առաջացնում,կարողանում են ուտել միայն թեթև տաքացված ուտելիքներ և չեն կարողանում ուտել քաղցր,թթու,աղի և մրգեր: #dentist #sensitiveteeth #գերզգայունատամներ #ատամ #պարոդոնտ #պարոդոնտիտ #պերիոդոնտիտ #dentalabrasion #abrasion #ստոմատոլոգ
📣Vintage abrasion sandpaper love (band punk) ✅©1985 ✅Size XL ✅Tag fruit of the loom ✅Pxl 70x55 ➡️second ➡️ready#stocklupabanguntidur ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Cp Wa : 089694410833 Line : oyde Silahkan juragan yang minat ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #sandpaperlove #abrasion #vintageabrasion #jajanrock #tshirtband #jualanbajuband #jualbajuband #jualtshirtband #bajuband #bajubandseken #bajubandsecond #bajubandbekas #jualbajusecond #jualbajubandseken #jualbajubandbekas #jualanbajubandbekas #jualanbajubandsecond #koleksibajuband #koleksianbajuband #bandpunk #punk #punkrock #punkstyle #punkgirl #punkindonesia #punkamerica
Bruises are alot like memories in the way that the greater the trauma the bigger the bruise.Tiny blood vessels called capillaries burst making the skin seem transparent and the blood beneath creates that reddish,bluish,greenish hue.Alot like the same way the brain forms a memory.The more emotion attached to an event the further down the cortex it goes solidifying a memory.Its been proven that when we remember something and fully engage that memory our bodies dont know the difference between an event that happened in the past and what is actually happening in real time.We end up actually reliving and experiencing an event that could have well happened several years ago and made us feel a very specific way.It can be argued and I think alot of people would agree that bruises like memories eventually fade.Even the heavy ones and like bruises,memories that sting will never heal or ever get better,especially if we keep on fucking with them. #noguru #amateur #philosopher #bruised #bruises #abrasion #real #thoughts #brain #body #sickday #tinyvessels #memories #feelings #fade #skin
Emergency kit in a bottle.. 😱😘 mga mommies must have this always inside ur Bag. Iba na ang sigurista 👌 Feedback ulit! ❄️Amazing Grace ▶️Herbal Healing Serum ✅A must have‼️Super Handy na First Aide Kit‼️ May ganito ka bang problema o skin problem? #Psoriasis #SkinAllergies #OpenWounds #Cyst #Eczema #Burn #Boil #Scratches #InsectAndBugBite #BeeSting #Abrasion #SkinRashes Kung isa jan ang problema mo, gamitan mo na yan ng AMAZING GRACE SERUM, lahat ng yan kaya gamutin o pagalingin ng organic serum na ito. Try it to believe it 😊 Available sizes: 60ml- 510srp 30ml-275srp PM me for orders 😊
Our muscle oil is proving to be a firm favorite, it relieves tension in your body to help you rest and relax and highly absorbent. Whether you have muscle pains or holding stress at certain points this oil will help to ease your body and encourage fluidity. A blend of certified organic ingredients that include sweet fennel, rosemary, cypress and mint. These botanical natural properties are excellent for healing abrasions, rashes, inflammation and naturally cleanse the skin. #muscle #recovery #massage #inflammation #rash #abrasion #fennel #rosemary #cypress #mint #skincare #beauty #sport #mind #body #wellness #wellbeing
Durable and comfortable cut protection gloves for improved performance. . Find out if this is the right glove for you: https://bit.ly/2svYUAV . (855) 284-6800 . #pip_global #handling #anchoring #protectiveindustrialproducts #sorting #threading #pipework #clamping #mounting #fastening #equipment #assembly #safety #industrial #gloves #performance #improvement #comfort #cool #abrasion #cut
📍La Abrasión de los dientes involucra un proceso mecánico anormal que con el tiempo provoca el desgaste del esmalte, dentina y cemento dental. 📍 La susceptibilidad a la abrasión incrementa con la presencia de erosión en la superficie de los dientes, lo que provoca debilitamiento de la estructura y sensibilidad dental.🔅 . . “ La Salud empieza por tu sonrisa, cuídala.”👄👄👄 . . #abrasion #desgaste #sensibilidad #sensibilidaddental #salud #recesionesgingivales
Here at #Belzona our materials are specifically designed to provide outstanding erosion, corrosion and abrasion protection as well as chemical resistance for equipment operating in very aggressive environments. We offer cost effective solutions which reduce downtime and labour costs whilst eliminating the need for equipment replacement. Contact us to learn more about how we can provide repair and maintenance solutions to the mining & quarrying industry. Contact us today at sotex@belzona.org or 210-651-3332 for all your repair and prevention solutions. Visit us at www.belzonasotex.com #miningandquarrying #repairs #belzonasotex #southtexas #belzonait #erosion #corrosion #aggregates #abrasion #mines #maintenanceandrepair #maintenance #texas #mining #commercialfacilities
When ya #runs #outside in #subfreezing temps, ya #tapes ya #nips #abrasion
È I periodo in cui si ricerca la cattura tra legnaie, rocce e qualsiasi punto riparato in cui la nostra baffuta andrà sicuramente a cercare nutrimento. In questo caso noi ci affidiamo al Lancaster! Disponibile in diversi diametri:0.50mm 0.60mm 0.70mm Go to website 🏃‍♂️ 👉 www.boscolosport.com 👈 #snag #leader #abrasion #resistance #bigfishcarpfishingproducts #bigfish #carpfishing #carping #carpangler #carpangling #carp #anglers #carpy #fishingproducts #fisherman #fishing #fishingpics #boscolosport #carpwatch #bigfishteam #fishingadventures #nokill #catchandrelease #instapic #instafishing #fishinglove #fluorocarbon
Before & after Abresion Treatment 🦷 swipe left for after treatment 😉 Book your appointment today!! Click the link for contact us 🤗🤗 https://wa.me/60169009068 #perfectingyoursmile #akmarorthodontics #abrasion #dentalphotography #sungaibuloh #bukitrahmanputra #perfectingthejourney
#High wear resistant #abrasion resistant #hard coated #Lexan sheet #polycarbonate sheet#factory directly
I’ve been asked a lot lately on the best way to whiten teeth. Have you ever heard of coconut pulling? It’s an ancient natural alternative method for removing bad bacteria, moisturising your gums and it’s cheap and affordable as it’s swishing coconut oil around your mouth. We all know that coconut oil and it’s properties have so many health benefits, would you give this a try? However the only way I would suggest to whiten your teeth properly and chemically / charcoal free would to be by visiting your dentist. Follow our #banthecoal mission - - #coconut #pulling #coconutoilpulling #ancient #practice #charcoal #toothpaste #brushing #teeth #bacteria #decay #damage #research #products #beauty #health #visityourdentist #dentist #dentalsurgeon #educate #striptheshelves #getridofit #share #awareness #banthecoal #sensitivity #charcoaltoothpaste #lungdamage #abrasion #sensitivity
A jet engine refurbishment plant needed to enlarge a concrete pad. #DuraFill was used to fill in an octagonal shape former. Then #CHEMCLAD SC was applied as a protective coat to insure an extra layer of defense for any future chemical attack.
Respondemos a las dudas más frecuentes. 1. ¿Cuánto durará una sesión del tratamiento de microdermoabrasión?: El tratamiento completo tarda 30 minutos y 60 minutos. Los pacientes notarán cambios en su cutis después de un solo tratamiento, pero para alcanzar resultados duraderos el paciente debe someterse a varias sesiones realizadas durante el transcurso de varias semanas. 2.¿Es dolorosa la microdermabrasión?: No. Dado que el procedimiento usa puntas de diamantes que son diminutos cristales de óxido de aluminio para exfoliar suavemente la piel, la microdermabrasión no debe doler ni dejar al paciente con molestias persistentes. Sin embargo, la microdermabrasión sí causa una sensación suave de calidez u hormigueo que la mayoría de los pacientes describe en términos positivos. 3. ¿Qué tipo de resultados puedo esperar después del tratamiento?: Una sola sesión de microdermoabrasión puede mejorar el color, la tonicidad y la salud de la piel. Después del tratamiento, el rostro debe tener un aspecto fresco y una textura tersa y suave. Sin embargo, el sistema de microdermoabrasión logra eficacia plena cuando el paciente se realiza tratamientos múltiples. Es importante al iniciar cualquier tratamiento tener Protector Solar ¡te esperamos! #salud #belleza #microdermoabrasion #abrasion #facial #lozana #pielsana #rejuvenece #celulasmuertas #exfoliacion #exfoliacionmecanica #esteticista #cosmiatra #especialista #centromedicofacial
Transformed identities /
#aramid is a #strong #synthetic #fiber that has #excellent resistance to #heat #abrasion and organic #solvents . Its #performance is five times higher than #leather and three times higher than #cotton Check out of Aramid #kevlar lined #gloves here http://stegosafety.com/prod_details.php?id=16 #Stego #safety1st #Hand #protection #Ppe #WorkGloves #StegoGloves #kevlarglove #cutgloves
Sabías que? . . . Una de las principales causas de sensibilidad dental, es la exposición de los cuellos de los dientes, esto genera una sensación dolorosa al recibir estímulos Generalmente Fríos y ocasionalmente calientes. Realizando una correcta anamnesis podemos encontrarnos con una ingesta habitual de frutos cítricos , estos frutos liberan ácido cítrico el cual queda impregnado en la Bio película adherida a los dientes generando desmineralización del esmalte Dentario, el cual conjunto a una técnica de cepillado horizontal, generará la abrasion necesaria (si se hace recurrentemente durante prolongados lapsos de tiempo)para que se exponga la dentina en los cuellos de los dientes. . . Recomendaciones: . -si vas a ingerir cítricos no te cepilles a la inmediatez. . -evitar el consumo recurrente de sustancias corrosivas tales como: Gaseosas, yogurt, cítricos, entre otros. -utilizar una buena técnica de cepillado(Bass Modificada) . . #OdontologiaUNERG #OdontologiaUCV #OdontologiaUC #OdontologiaUSM #OdontologiaUJAP #Odontologo #sabiasque #restauradora #abrasion #OdontologiaULA #tips
Försäsongsdeal ✌️⚽👏 699:- ordinarie pris 899:- En perfekt fotbollstights under försäsongen som fungerar lika bra i löparspåret och i gymmet 👌
#gloves - so important, so misunderstood. #handwear #protection is too important to be decided by logos and advertising claims. #protection means flame resistance cut and #abrasion proper fit fingers that don’t turn and sewing that doesn’t fall apart - we know gloves.
Follow our mission to educate others and share awareness on the harmful effects that charcoal toothpastes and dental products have on your teeth. Let's #banthecoal , use the hashtag to follow our mission and post to educate. Happy banning ♥️🚫 - - - #charcoal #toothpaste #brushing #teeth #erosion #decay #damage #notsafe #research #products #bad #beauty #health #ada #list #dentifrice #dentist #dentalsurgeon #noapproval #educate #striptheshelves #getridofit #share #awareness #banthecoal #sensitivity #charcoaltoothpaste #lungdamage #abrasion #sensitivity #dentaldamage
DENTIST WARNING 🛑 #banthecoal Charcoal pastes and other charcoal dental products damage your teeth by stripping the enamel leading to erosion causing sensitive teeth and decay. In my clinic I have seen a number of patients suffering damage to their enamel after charcoal use. There are no complete studies on the benefits of charcoal dental products. You may get some removal of superficial stains which makes the teeth appear white initially. In fact most dentists would not suggest using charcoal at all. The ADA states that there is “insufficient clinical and laboratory data to substantiate the safety and efficacy of charcoal and or charcoal based dentifrice.” There is not one approved charcoal listing on the ADAs approved list. Stop the sales, stop the damage, educate and share awareness. #banthecoal 🚫😷 - - - #charcoal #toothpaste #brushing #teeth #erosion #decay #damage #notsafe #research #products #bad #beauty #health #ada #list #dentifrice #dentist #dentalsurgeon #noapproval #educate #striptheshelves #getridofit #share #awareness #banthecoal #sensitivity #charcoaltoothpaste #lungdamage #abrasion #sensitivity #dentaldamage
During the night my eye suddenly felt irritated and I thought it was just an eyelash in there. This morning I looked in the mirror and saw a big white chunk embedded right in my eye. I got it checked out and have an abrasion on my right eye. @juliey14 took these cool pics of my scratch lol #yyc #abrasion #cornealabrasion #iwontlosemyeye #dontrubyoureyes #popcornceilingssuck #optometry
Patient 655322. Physical after abduction reveals alien corneal implant... #weirdest #night in a #while #corneal #abrasion #kids #do #dumb #stuff #emergency
One of our patients had a corneal abrasion last week. With medical treatment with one of our drs, he is fully healed with complete recovery! 😄 #cornea #abrasion #eyedisease #oculardisease #eyes #eyeballs #optometrist #optometry #injury #treatment #heal #recovery
A deep abrasion system that gives the surface a very worn look, normally used as a preliminary treatment prior to polishing or brushing. #decoral #decoralgroup #finishes #surface #profiles #aluminium #extrusion #brightened #brightening #brushes #metal #anodizing #oxidation #accessories #aluminium #treatments #ground #scarfing #metal #abrasion
Teeth, don’t get away! 🦷👇🏻🎯 . . . #etching #retainer #dentistry #isolation #orthodontics #interdisciplinary #abrasion
My top ten favourite looks of 2018! So so proud of how far I’ve come this year and I cannot wait to see my further development next year!🤗 Which one is your favourite?❤️ (1-10) #specialfxmakeup #abrasion #halloween #sfxmakeuptutorial #sfxmakeupartist #sfxgore #gore #goremakeup #goremakeupartist #gory #gorymakeup #blood #bloody #cut #wound #wounds #thebloodybay #feature_my_stuff #fxfeatures #horror_sketches #horror #makeup #mua #specialeffectsmakeup #maskworldcontest #specialeffects #makeupartist #sfx #fx
next page →