#PHP

666,888 posts

Loading...
No. This is the wrong place. Where I go? Where I have to go? Where are you? Meet me. - View the profile page - #meetme #rolenzo #minimalart #contemporaryartisti #abstract #pixelart #digitalartist #php #developers #patterndesign #minimal #minimalismo #blackandwhite #circles #lines #designinspiration - @rolenzo.it project
WordPress 5.0 Released with an awesome functionality for easy access when posting/editing your content before publishing, it also came with some clean UI for user friendly. #wordpress #programming #coding #programmer #webdevelopment #php #webdeveloper #html #developer #css #webdev #programmers #softwareengineering #entrepreneurlife #startup #entrepreneur #backend #webdesign #python
🖥❤️ What is the setup of your dreams? ___ ___ @alexacea
So simple but so awesome 😁
http://programmingconcept.com/how-to-delete-mysql-database-using-php/ #programmingconcept #mysql #php #concept #programming #blogs #newpost #programmer #developer #website #webdeveloper
Long Day, Made a lot of moves today, taking photos, ended the day with a bigger picture of marketing everything I do.
Is it cruel to name your child Abcde? This and much more on our latest podcast! Click the link in the @PerezPodcast bio to listen to @ThePerezHilton Podcast with @ChrisBooker or hear it on iTunes or directly at PerezPodcast.com
🤸 Supporting local activities in #Geroskipou
Not true lol
Building out my portfolio this fine Sunday. Hbu?
When your bussines pay for your disney 🎫tickets!! First time here at disneyland with some of our business partners 😊☝️👖👔👞!! Posting pictures later with the rest!! #disneyland #disneylandcalifornia #first timer #phpagency #php
Remember that life always goes on no matter how hard you get hit here in life..You just have to find your inner warrior and fight back to get back on track..happiness is not a destination, it's a way of life! . . 🙏 Follow us @coding_us for daily posts 📱 📷 Via: unknow ═══════════════════════ #php #webdesign #algorithms #bug #backend #bootstrap #coder #microsoft #webdesigner #android #engineeringlife #frontenddeveloper #python #softwareengineer #computerengineering #picoftheday #geek #programmer #webengineer #windows #investor #web #laravel #linux #dev #css #code #Java #xml
buy now- http://goo.gl/F7v5LA . . 🙏 Follow us @codeismylife_us for daily laught 🦀 📷 Proud of: tag owner ═══════════════════════ #computerengineering #frontend #worldcode #engineeringmemes #geek #kotlin #webdesign #ios #php #ProgrammerRepublic #java #backend #jquery #webdevelopment #webdesigner #css #linux #html #ethereumclassic #rubyonrails #mysql #cprogramming #windows #peoplewhocode #macos #coding
Working on my 2019 planner anf bullet journal this weekend. Thnx to @paperhouseproductions for their awwweeesome journey books! How are you prepping for the new year? . . . #plannernerd #PlannerAddict #Planners #PlannerJunkie #Planner #PlannerGirl #PHP #PaperHousePlans #LifeOrganized #PaperCrafts #PlannersGoneWild #PGW #PaperHouseProductions #JourneyBook #BuJo #BulletJournal #TN #TravelNotebook #NewYearNewPlanner #2019
🙌 https://telegram.me/ImportDevelopers . . 🙏 Follow us @softwareengineer_usa for daily posts 😘 📷 Proud of: unknow ═══════════════════════ #geek #microsoft #engineeringmemes #learnto #android #thinkpadnation #webdeveloper #worldcode #computerscience #jquery #picoftheday #debugging #ProgrammerRepublic #php #linuxfan #ethereumclassic #css #xml #cprogramming #macos #dev #codeismylife #programming #weprogrammers #angularjs #peoplewhocode
😂😕🔫 https://telegram.me/ImportDevelopers . . 🙏 Follow us @softwareengineer_usa for daily smile 💕 📷 Post by: tag owner ═══════════════════════ #tech #webdesign #algorithms #bug #websitedeveloper #jquery #engineeringlife #bootcamp #javas #webdesigner #frontend #ProgrammerRepublic #computerscience #thinkpadnation #sql #php #web #webengineer #programmer #thedevlife #programmerslife 💻 #xml #devlife #ethereumclassic #Java #code #codeismylife #programming
VS 😯 https://telegram.me/ImportDevelopers . . 🙏 Follow us @softwareengineer_usa for daily posts 💕 📷 Proud of: unknow ═══════════════════════ #js #android #debug #engineeringmemes #algorithms #python #jquery #linuxfan #php #bootcamp #backend #picoftheday #debugging #learnto #ProgrammerRepublic #webdevelopment #c #reactjs #mysql #xml #cprogramming #code #programmerslife 💻 #macos #html #angularjs #windows #developers
Hey everyone. My name is Ben and I'm a student, programmer, and athlete. A few years ago I started , and I never really expected it to grow this large. It's pretty awesome meeting so many people from the programming community! Especially because I usually just post coding memes 😂 . I've created a new account so I can continue to meet new people, and actually document my progress learning frameworks and working on some projects. If you want to follow it, it's .projects. I'll try to make it as interesting and fun as possible :) . Obviously, I'll keep posting on , but I wanted to share my other account so you guys could interact with me/see some of the projects I'll be working on. . Thanks! (and sorry this isn't another coding meme 😂) . . 🙏 Follow us @codinglover_us for daily posts 😘 📷 Via: coding ═══════════════════════ #websitedeveloper #kotlin #android #webdeveloper #ios #microsoft #bootstrap #js #engineeringlife #linuxfan #algorithms #geek #webdesign #sql #computerscience #php #programmerslife 💻 #code #nodejs #developers #windows #codeismylife #reactjs #engineer #web #angularjs #webengineer #html
​​Միֆ №1 ծրագրավորողների մասին Հարկավոր է շատ խելացի լինել 🧐 Սա այն ամենատարածված միֆն է, որը հետ է պահում սկսնակներին։ Շատերը կարծում են, որ բավական խելացի չեն ծրագրավորող դառնալու համար, իսկ ծրագրավորողներին առանձնացնում են որպես հանճարների։ 👨‍💻👩🏻‍💻 Սակայն, ծրագրավորում սովորելը այնքան էլ բարդ չէ, որքան թվում է առաջին հայացքից։ Իսկ ծրագրավորողները սովորական մարդիկ են, ովքեր շատ են սիրում ստեղծել համակարգչային ծրագրեր, խաղեր և հավելվածներ։ 🤗 Կոդ գրելու համար հարկավոր չէ հանճար լինել, բավական է լինել մոտիվացված և հետաքրքրված։ Եթե դուք պատրաստ եք նոր գիտելիքներ ստանալու և կիրառելու, ապա ծրագրավորումը Ձեզ համար կդառնա ոչ միայն օգտակար, այլ նաև հաճելի ժամանցի տեսակ։ ✌ Իհարկե կան իսկապես դժվար խնդիրներ, որոնք ունակ են լուծել միայն մեծ փորձ և ընդունակություններ ունեցող մարդիկ, բայց սա հիմնականում բացառություն է, ոչ թե օրենք։ #programming #html #css #javascript #jquery #armenia #yerevan #php #code #increment #programmerlife #programmer #coding #codinglife #git #geek #geeklife #webprogramming #webdesign #github #web #webdevelopment #myth #programmermyth #ծրագրավորում #ծրագրավորմանդասընթացներ #ծրագրավորմանդասեր #ծրագրավորող
The high price of Pixel devices is hard to swallow. Some of us still haven't forgotten the budget-priced Nexus devices and how Google has moved far away from them and their tantalizing pricing. How... #technology #coding #programming #code #developer #programmer #javascript #coder #html #java #webdeveloper #software #amv #amvedit #editor #php #computer #python #computerscience #development #android #softwaredeveloper #codinglife #dev #devlife #linux #webdev #geek #fortnite #newproducts
#DecemBuddy Day 9: . If you really look closely, most overnight successes took a long time 🧡 . Tag or share with a #DecemBuddy and encourage them to keep going . . . #keepgoing #mentor #decemberdaily #youcandoit #encouragement #entrepreneur #freelance #webagency #webdesign #webdevelopment #devlife #designer #inspire #startup #business #growth #businessowner #community #WordPress #php #success #PressForward
Found the newest brace style 😂 . Nobody do this... Please... . . 🙏 Follow us @codinglover_us for daily posts ! 📷 Proud of: unknow ═══════════════════════ #js #debugging #jquery #computerscience #engineeringlife #bootstrap #ProgrammerRepublic #android #webdesigner #python #ios #backend #learnto #webdev #picoftheday #computerengineering #php #VueJS #cprogramming #Android #investor #xml #weprogrammers #nodejs #reactjs #ethereumclassic #peoplewhocode #angularjs #programmerslife 💻
Who's here to defend Java? 😋 . . 🙏 Follow us @codinglover_us for daily laught 🤪 📷 Post by: ??? ═══════════════════════ #bootcamp #engineeringlife #coder #php #jquery #webdesign #python #java #debugging #debug #algorithms #javas #engineering #ios #softwareengineer #computerscience #code #itmanager #engineer #gameofthrones #linux #xml #investor #reactjs #developers #programming #weprogrammers
When you forget to git push 😂 . Repost: . . 🙏 Follow us @codinglover_us for daily posts 🤪 📷 Proud of: tag owner ═══════════════════════ #engineering #java #tech #softwareengineer #microsoft #kotlin #algorithms #coder #php #computerengineering #webdesign #jquery #debug #ios #linuxfan #gameofthrones #webengineer #developers #Java #html #investor #dev #linux #engineer #css #thedevlife
Day 2/365 Hey guys, I'm 2nd day in this challenge and web site for my friend is ready, coming soon you'll see it in the internet. I used html, css, bootstrap, jquery technologies. Привет. Я второй день в этом челлендже и сайт для моего друга уже готов, скоро вы увидите его в интернете. Я использовал технологии html, css, bootstrap, jquery. #365daysofcoding #365daysof #coding #web #frontend #html #css #js #php #webdevelopment #code #coder #developer #contributor #less #gulp #bootstrap #challenge #followme #like4likes #webdev #interesting #comingsoon #soon #website #site #frontenddeveloper
Sizce şiddet çözüm mü? 🙄 #helloworldyazilim
next page →