#ahlibeyt14mesum

366 posts

Loading...
#yaAllah ❤ "Sübhə yaxın bir vaxtda, iki fəcr arasında (5 dəqiqə sübh azanından öncəki vaxtdan 5 dəqiqə azandan sonrakı vaxta kimi) bu zikri deyənin hər nə hacəti olarsa yerinə yetirilər, hərçənd İmam Zamanın (ə.f) hüzuruna yetişmək istəyi olsa belə. Nardaranpiri.com Şəbistan Xəbər Agentliyinə istinadən verdiyi məlumata əsasən, mərhum Ayətullah əl-uzma Muhəmmədtəqi Behcət öz şəxsi Quranının haşiyəsində gözəl bir dəsturul-əməl qeyd edib: Sübhə yaxın bir vaxtda, iki fəcr arasında (5 dəqiqə sübh azanından öncəki vaxtdan 5 dəqiqə azandan sonrakı vaxta kimi) bu zikri deyənin hər nə hacəti olarsa yerinə yetirilər, hərçənd İmam Zamanın (ə) hüzuruna yetişmək istəyi olsa belə: 14 dəfə salavat: "Əllahummə səlli əla Muhəmməd və Ali Muhəmməd" 40 dəfə: "ya Məvlayə ya Sahibəz-zaman ədrikni" 14 dəfə salavat: "Əllahummə səlli əla Muhəmməd və Ali Muhəmməd" #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ İmam Səccad (ə) İmam Baqirə (ə) buyurur: “Oğlum! Beş nəfərlə yoldaş olma, söhbət etmə, yol getmə”. İmam Baqir (ə) soruşur: “Atacan! Onlar kimlərdir, mənə tanıt”. İmam Səccad (ə) buyurur: “Yalançı ilə yoldaş olmaqdan çəkin ki, ilğım kimidir, uzağı sənə yaxın, yaxını sənə uzaq edər. Fasiqlə yoldaş olmaqdan çəkin, çünki o, səni bir yeməyə və ya ondan azına satar. Simiclə yoldaş olma, çünki o, malını sənin çətin vəziyyətində səndən əsirgəyər. Ağılsızla yoldaş olma, çünki sənə fayda vermək istəyəndə ziyan verər. O kəs ki, qohumları ilə əlaqəsini kəsibdir, (onunla) yoldaş olma, çünki mən onu Allahın kitabında üç yerdə məlun görmüşəm: “Muhəmməd (s)” surəsi 23-24-cü ayəsi, “Rəd” surəsi 25-ci ayəsi, “Bəqərə” surəsi 27-ci ayəsi”. #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Qurani-Kərimin 11-ci surəsi olan “Hud” surəsi 123 ayədən ibarətdir və təfsir alimləri arasında məşhur nəzərə əsasən, bötüvlükdə Məkkədə nazil olmuşdur. “Tarixul-Quran” əsərində göstərilir ki, Peyğəmbəri-Əkrəmə (s) nazil olmuş qırx doqquzuncu surədir. Həmçinin bəzi təfsir alimlərinin aşkar qeydlərinə görə, bu surə Peyğəmbəri-Əkrəmin (s) Məkkə həyatının son illərində, o həzrətin əmisi Əbu Talib və həyat yoldaşı Xədicənin vəfatından sonra nazil olmuşdur. Təbii ki, həmin illərdə Peyğəmbəri-Əkrəm (s) və o həzrətə iman gətirənlər düşmənlərin təzyiqlərinə məruz qaldıqları üçün çox çətin vəziyyətdə yaşayırdılar. İnadkar müşriklər Peyğəmbəri-Əkrə min (s) dəvətinin müqabilində müxtəlif ittihamlar irəli sürür, o həzrətin sözlərini sehr-cadu adlandırır, Qurani-Kərimi o həzrətin özündən uydurduğunu deyir, “Nə üçün sənə bir xəzinə nazil olmadı və ya səninlə bir mələk gəlmədi?” – deyə irad tutur və beləcə, o həzrətə daha çox ruhən işgəncə verirdilər. Bu haqda uyğun surənin 7-ci, 12-ci və 13-cü ayələrində söz açılır. Odur ki, surənin 112-ci ayəsində Peyğəmbəri-Əkrəm (s) və o həzrətlə birgə Allaha üz tutanlar səbir və müqavimətə çağrılır və buyurulur: ﻓَﺎﺳْﺘَﻘِﻢْ ﻛَﻤَﺎ ﺃُﻣِﺮْﺕَ ﻭَﻣَﻦ ﺗَﺎﺏَ ﻣَﻌَﻚَ “(Ey peyğəmbər,) sənə əmr edildiyi kimi (əqidəndə, əməllərində və dininin təbliğ edilib çatdırılmasında) sabitqədəm və möhkəm ol. Həmçinin səninlə birgə (Allah dərgahına) üz tutan kəslər də (möhkəm olsunlar.)...” Rəvayətdə Peyğəmbəri-Əkrəmin (s) belə buyurduğu nəql edilir: “Hud” surəsi məni qocaltdı”. Təfsir alimləri qeyd edirlər ki, Peyğəmbəri-Əkrəm (s) “Hud” surəsinin məhz bu ayəsini nəzərdə tutmuşdur. (“Nurus-səqəleyn”, 2-ci cild, səh.334.) Ayənin davamında şiddətli bir şəkildə müsəlmanlar zülmkarlara meyil etmək və sığınmaqdan çəkindirilir və buyurulur: ﻭَﻻَ ﺗَﺮْﻛَﻨُﻮﺍْ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻇَﻠَﻤُﻮﺍْ ﻓَﺘَﻤَﺴَّﻜُﻢُ ﺍﻟﻨَّﺎﺭُ ﻭَﻣَﺎ ﻟَﻜُﻢ ﻣِّﻦ ﺩُﻭﻥِ ﺍﻟﻠّﻪِ ﻣِﻦْ ﺃَﻭْﻟِﻴَﺎﺀ ﺛُﻢَّ ﻻَ ﺗُﻨﺼَﺮُﻭﻥَ “Zülm edən kəslərə ürək bağlamayın, meyil etməyin və onlara arxalanmayın ki, (əzab alovu) sizi də bürüyər. Bir halda ki, sizin Allahdan başqa heç bir dostunuz və yardımçınız yoxdur və (heç bir tərəfdən) yardım almazsınız.” #ahlibeyt14mesum ARDI👇
#yaAllah ❤ Mütəal Allah heç bir şəkildə vəsfə, izaha gəlməz. Dillər Onu vəsf etməkdə acizdir. Qurani Kərim Allah barəsində danışanlara, Onu izah etmək istəyənlərə buyurur: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ -Ona bənzər heç bir şey yoxdur. Yaxud heç nə Onun kimi deyildir. Yaxud Onun misli yoxdur ki, bənzədəsən. Bütün bunlar qeyd olunan ayənin ən yaxın mənalarıdır. Yəni ümumi şəkildə ayə bəyan edir ki, insan nə qədər düşünüb, Allahı vəsf etsə düşündüyü kimi deyildir. Həmçinin Mütəal Allahla bağlı deyilən digər kəlmələr də bu cürdür. Məsələn “Allahu Əkbər” kəlməsi. Hədisdə nəql olunur ki, bir nəfər İmam Sadiqin (ə) yanında Allahu əkbər zikrini söyləyir. İmam (ə) bu əlmənin mənasını bildiyini soruşduqda kişi: Hər şeydən böyük, deyə cavab verir. İmam (ə) buyurdu: “Hər bir şeydən” deməklə Ona hansısa müəyyən bir hədd təyin etdin! Kişi dedi: O zaman necə deyim? İmam (ə): De! Allah vəsf edilməkdən daha böyükdür. (Yəni vəsfin fövqindədir.) (İslaminSesi) #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ İmam Həsən Müctəba (ə) buyurur: “Hər kim Quranı diqqətlə qiraət edər, sonunda (dua edərsə) əgər məsləhət olarsa, duası tez həyata keçər. Əgər məsləhət olmazsa, gələcəkdə həyata keçər”. Deməli, duanın bəzən gec qəbul olunması – İlahi hikmətə birbaşa bağlıdır. Yəni, hansısa səbəbdən Uca Allah duanın qəbul olunmasını təxirə salır ki, insan üçün ən xeyirlisi nazil olsun – ya dünya üçün, ya axirəti üçün, ya da hər ikisi üçün. Dua, insanın imanına bilavasitə bağlıdır. Bəs imanın həqiqəti nədir? İmam Sadiq (ə) buyurur: “İman, insanı pak və xalis etməz, məgər o halda ki, Allah onun üçün canından, malından, ata və anasından, övladından, ailəsindən və bütün insanlardan daha sevimli olar”. Eyni zamanda, iman – həya ilə vücudi bağlantısı olan bir keyfiyyətdir. İmam Əli (ə) buyurur: “İman və həya – iki dostdur ki, heç bir zaman bir-birindən ayrılmazlar”. İmanı kamil edən digər xüsusiyyətlərlə də tanış olaq. İmam Səccad (ə) buyurur: “Dörd sifət vardır ki, hər kimdə olarsa, imanı kamil və günahları bağışlanmış olar. Allahla elə halda görüşər ki, ondan razı olar: 1. İlahi təqva. 2. Düz danışmaq və insanlara qarşı sədaqətli olmaq. 3. Allah dərgahında və insanların qarşısında bütün çirkinliklərdən pak ətəkli və həyalı olmaq. 4. Xoş əxlaqlı və ailəsi ilə xoş rəftar olmaq”. Allahın pənahında olanlar barədə hədisdə isə İmam Səccad (ə) buyurur: “Üç sifət vardır ki, hansı mömində olsa, Allahın pənahında olacaqdır. Qiyamət günü İlahi ərşin rəhmət kölgəsində qərar tutacaqdır: 1. Ehtiyacı olanlara yardımı əsirgəməz. 2. Hər cür hərəkət etməzdən əvvəl gərək düşünsün ki, görmək istədiyi iş və ya demək istədiyi sözdə Allahın razılığı vardırmı və ya Onun qəzəbinə səbəb olacaqdır. 3. Başqalarının eybini axtarmazdan əvvəl, öz eyblərini aradan qaldırmağa çalışar”. Dua bəhsinə qayıdaraq, onun zəruri bir amilinə də diqqət edək. Bəlli olur ki, Peyğəmbərə (s) itaət etmək nemətin nazil olmasına səbəb olar. İmam Hüseyn (ə) buyurur: “Əgər insanlar Allahın və Peyğəmbərinin (s) sözlərini eşitsəydilər, səma – yağışı, torpaq – bərəkətini onlara bağışlayardı. Bu ümmətdə heç bir zaman münaqişə yaranmazdı. Hamı dünyanın nemətindən Qiyamətə qədər faydalanmış olardı”. #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ İmam Həsən Müctəba (ə) buyurur: “Hər kim Quranı diqqətlə qiraət edər, sonunda (dua edərsə) əgər məsləhət olarsa, duası tez həyata keçər. Əgər məsləhət olmazsa, gələcəkdə həyata keçər”. Deməli, duanın bəzən gec qəbul olunması – İlahi hikmətə birbaşa bağlıdır. Yəni, hansısa səbəbdən Uca Allah duanın qəbul olunmasını təxirə salır ki, insan üçün ən xeyirlisi nazil olsun – ya dünya üçün, ya axirəti üçün, ya da hər ikisi üçün. Dua, insanın imanına bilavasitə bağlıdır. Bəs imanın həqiqəti nədir? İmam Sadiq (ə) buyurur: “İman, insanı pak və xalis etməz, məgər o halda ki, Allah onun üçün canından, malından, ata və anasından, övladından, ailəsindən və bütün insanlardan daha sevimli olar”. Eyni zamanda, iman – həya ilə vücudi bağlantısı olan bir keyfiyyətdir. İmam Əli (ə) buyurur: “İman və həya – iki dostdur ki, heç bir zaman bir-birindən ayrılmazlar”. İmanı kamil edən digər xüsusiyyətlərlə də tanış olaq. İmam Səccad (ə) buyurur: “Dörd sifət vardır ki, hər kimdə olarsa, imanı kamil və günahları bağışlanmış olar. Allahla elə halda görüşər ki, ondan razı olar: 1. İlahi təqva. 2. Düz danışmaq və insanlara qarşı sədaqətli olmaq. 3. Allah dərgahında və insanların qarşısında bütün çirkinliklərdən pak ətəkli və həyalı olmaq. 4. Xoş əxlaqlı və ailəsi ilə xoş rəftar olmaq”. Allahın pənahında olanlar barədə hədisdə isə İmam Səccad (ə) buyurur: “Üç sifət vardır ki, hansı mömində olsa, Allahın pənahında olacaqdır. Qiyamət günü İlahi ərşin rəhmət kölgəsində qərar tutacaqdır: 1. Ehtiyacı olanlara yardımı əsirgəməz. 2. Hər cür hərəkət etməzdən əvvəl gərək düşünsün ki, görmək istədiyi iş və ya demək istədiyi sözdə Allahın razılığı vardırmı və ya Onun qəzəbinə səbəb olacaqdır. 3. Başqalarının eybini axtarmazdan əvvəl, öz eyblərini aradan qaldırmağa çalışar”. Dua bəhsinə qayıdaraq, onun zəruri bir amilinə də diqqət edək. Bəlli olur ki, Peyğəmbərə (s) itaət etmək nemətin nazil olmasına səbəb olar. İmam Hüseyn (ə) buyurur: “Əgər insanlar Allahın və Peyğəmbərinin (s) sözlərini eşitsəydilər, səma – yağışı, torpaq – bərəkətini onlara bağışlayardı. Bu ümmətdə heç bir zaman münaqişə yaranmazdı. Hamı dünyanın nemətindən Qiyamətə qədər faydalanmış olardı”. #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Peyğəmbər (s) övladlarından olan 6-cı imam, Cəfər Sadiqin (ə) şəhadət günü münasibəti ilə o həzrətin təkcə müsəlmanlar arasında deyil, bütün düyadakı nüfuzunu sübuta yetirən bir əhvalatı oxucuların nəzərinə çatdırırıq. Bir gün müsəlman dünyasının tanınmış alimlərindən olan Mahmud Hessabi (1903-1992) dünya şöhrətli alim Albert Eynşteynin görüşünə gedir. Qərbli alim Hessabidən nə üçün bu qədər yol qət edərək onun yanına gəldiyini soruşur. Hessabi isə bir sıra suallarına cavab tapmaq üçün Eynşteynin yanına gəldiyini bildirir. Eynşteyn ona belə deyir: "Sizin dininizdə elə bir şəxs var ki yalnız 5 yaşı olarkən, Ptolomeyin müəmmalarını cavablandırıb. Sən isə suallarına cavab tapmaq üçün mənə müraciət edirsən.” Hessabi təəccüblə bu şəxsin kim olduğunu soruşur. Eynşteyn "İmam Sadiq” deyə cavab verir. ("SizinYol”) #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ 10)Qurani-kərimin 10-cu surəsi olan “Yunus” surəsi 109 ayədən ibarətdir və Məkkədə, “besət”in əvvəllərində nazil olmuşdur. Bəzi təfsir alimlərinin qeydlərinə əsasən, bu surə “İsra” surəsindən sonra və “Hud” surəsindən öncə nazil olmuşdur. Məkkədə nazil olmuş bir çox surələr kimi, “Yunus” surəsində də dinin əsaslarından söz açılır, məxsusən, tövhid, Peyğəmbəri-Əkrəmin (s) məqamı, vəhy məsələsi və vəhyi inkar edənlərə cavab, Qurani-Kərimin haqq olması, salehlərin sonsuz ilahi nemətlərlə müjdələnməsi, müşriklərin rəftarı və onları qorxutma, yaranış və Yaradanın əzəmətinin nişanələri, dünya və maddi həyatın müvəqqəti olması, axirət aləminə diqqət, iman və saleh əməllərlə axirətə hazırlıq, Nuh, Musa və Yunus (ələyihmus-salam) kimi böyük peyğəmbərlərin həyatının mühüm bir qismi onun əsas mövzularını təşkil edir. Bu surə elə bir şəraitdə nazil olmuşdur ki, müşriklər Məkkədə vəhyi inkar edir və Qurani-Kərimin sehr və cadu olduğunu deyirdilər. Onlar İslam Peyğəmbərindən (s) istəyirdilər ki, ya Quranın yerinə başqa bir kitab gətirsin, ya da onun bəzi ayələrini dəyişdirsin. Onların birinci istəklərində məqsədləri bu idi ki, bu ilahi kitab tamamailə aradan götürülsün və yeni bir kitabla əvəz edilsin. İkinci istəklərində məqsəd isə, onların bütlərini məzəmmət edən ayələrin dəyişidirlməsi idi. Onlar bu tələblərin müqabilində “Yunus” surəsinin 15-ci ayəsinin cavabı ilə qarşılaşdılar. Həmin ayədə buyurulur: ﻭَﺇِﺫَﺍ ﺗُﺘْﻠَﻰ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺁﻳَﺎﺗُﻨَﺎ ﺑَﻴِّﻨَﺎﺕٍ ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻻَ ﻳَﺮْﺟُﻮﻥَ ﻟِﻘَﺎﺀﻧَﺎ ﺍﺋْﺖِ ﺑِﻘُﺮْﺁﻥٍ ﻏَﻴْﺮِ ﻫَـﺬَﺍ ﺃَﻭْ ﺑَﺪِّﻟْﻪُ ﻗُﻞْ ﻣَﺎ ﻳَﻜُﻮﻥُ ﻟِﻲ ﺃَﻥْ ﺃُﺑَﺪِّﻟَﻪُ ﻣِﻦ ﺗِﻠْﻘَﺎﺀ ﻧَﻔْﺴِﻲ ﺇِﻥْ ﺃَﺗَّﺒِﻊُ ﺇِﻻَّ ﻣَﺎ ﻳُﻮﺣَﻰ ﺇِﻟَﻲَّ ﺇِﻧِّﻲ ﺃَﺧَﺎﻑُ ﺇِﻥْ ﻋَﺼَﻴْﺖُ ﺭَﺑِّﻲ ﻋَﺬَﺍﺏَ ﻳَﻮْﻡٍ ﻋَﻈِﻴﻢٍ “(Müşriklərə) ayələrimiz açıq-aydın oxunduğu zaman (qiyamət günü haqq-hesab üçün) Bizimlə qarşılaşacaqlarına ümid bəsləməyənlər: “Bundan ayrı bir Quran gətir, ya da onu dəyişdir!” – deyərlər. Onlara de: “Mən onu özbaşına dəyişə bilmərəm. Mən ancaq mənə gələn vəhyə tabeəm. Mən böyük günün (qiyamət gününün) əzabından qorxuram, əgər Rəbbimə itaətsizlik göstərsəm!” Bu surənin 37-38-ci ayələrində də bu haqda söz açılır və buyurulur: ARDI👇 #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Yaşadığımız bu dünya əziyyət və zəhmətlə doludur. Bu müsibət və əziyyətlər həyatımızın bir hissəsini təşkil edir. Hər bir halda bu müsibət nə olursa-olsun, gərək onun qarşısında məğlub olmayaq, mübarizə aparaq. İmam Əli (ə) Osman ibni Hənifə yazdığı məktubda buyurur: “Agah olun ki, səhra ağaclarının çubuqları daha sərt və çay kənarında olan ağacların qabığı daha nazik olur. Səhra ağacları yağışla su içərlər, çubuqlarının atəşi daha şöləli və daha davamlıdır”. İmamın (ə) məqsədi budur ki, səhra ağacları çətin bir şəraitdə böyüdüklərinə görə başqa ağaclardan daha sərt və daha davamlıdırlar. Bir xətib məclislərin birində cibində böyük dəyəri olan pul əskinasını çıxardıb insanlara deyir: “Kim bu əskinası almaq istəyir?”. Çox sayda insan əlini qaldırır. Xətib deyir: “Yaxşı, mən bu pulu sizlərdən birinizə verəcəyəm. Lakin əvvəlcə bir iş görmək istəyirəm”. Sonra hamının gözü qarşısında həmin əskinası əzib bükdü və dedi: “Kim indi bu pulu almaq istəyir?”. Yenə də çox sayda insan əlini qaldırır. Xətib bu dəfə həmin pulu ayağının altına atıb tapdalayır və əzir və yenə həmin sualı verir. Bu dəfə də bir neçə insan əlini qaldırır. Xətib deyir: “Dostlarım, mən bu pulum başına bu qədər oyun gətirsəm də o, dəyirini itirmədi. Sizlərdən bir çoxu yenə də onu istəyir. Həqiqi həyatda da bu cürdür. Bir çox çətinliklər və ya müsibətlər bizim belimizi bükür, yerə vurur və biz elə bilirik ki, artıq dəyərimiz yoxdur. Ancaq bu, belə deyildir. Hər nə qədər başımıza bəla gəlsə də, biz heç bir zaman dəyərimizi itirmirik. Bizi sevənlər üçün hələ də dəyərli insanlarıq!”. Əgər həmin pulu cırsaydı və ya parçalasaydı dəyərini itirərdi. İnsan da belədir. Əgər özü-özünü parçalamazsa və əzməzsə, başqa heç kim onu belə edə bilməz. Əgər müsibətlər qarşısında kiminsə yanında nalə çəkiriksə və ya ümidimizi əldən veririksə və əgər həyatdan getmək istəyiriksə - bu olur özümüzü parçalamaq, əzmək. #ahlibeyt14mesum Ardi👇
#yaAllah ❤ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ "Yaxşılıqla pislik eyni ola bilməz. Sən (pisliyi) ən yaxşı üsulla dəf et! O zaman səninlə ədavət aparan kimsə sanki yaxın bir dost olar." (Fussilət, 34). İzah: Yuxarıdakı ayə yaxşılığın önəmini və onun faydasını təsvir edir. Çünki hətta başqalarının pisliyinin qarşısında da – eyni qarşılığı vermək əvəzinə - ən yaxşı şəkildə davranılması tövsiyə olunur. Bu iş onun qəlbindən kinin getməsinə və düşmənçiliklərin dostluğa çevrilməsinə səbəb olur. Heç şübhəsiz, bu ayəyə əməl etmək bir çox ictimai ixtilafların, yersiz kin-küdurətlərin aradan qalxmasına səbəb olacaqdır. Din öndərlərinin təbliğat metodu öz düşmənləri ilə təmkinli və dözümlü davranmaqla onların qəlbini ələ almaq və özlərinə məftun etmək nümunələri ilə doludur. Hədis: İmam Əli (ə): “Kim ona pislik edənə yaxşılıq etsə, bütün əxlaqi fəzilətləri özündə toplamışdır.” (Qürərul-hikəm, c. 5, səh. 394, 8905). #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ 9) “Tövbə” surəsi Qurani-Kərimin 9-cu surəsidir və 129 ayədən ibarətdir. Hicrətin 9-cu ilində Peyğəmbəri-Əkrəmə (s) Mədinədə nazil olan ya sonuncu surədir, ya da sonuncu surələrdən biridir. Təfsir alimləri bu surənin on adından söz açmışlar ki, ən məşhur adları “Tövbə” və “Bəraət”dir. Surənin “Tövbə” adlanmasının səbəbi bu surədə insanın tövbə etməsi və Allaha doğru qayıdışına dəfələrlə işarə olunması, “Bəraət” adlanmasının səbəbi isə, onun əhd-peymanı pozan müşriklərdən cana doymasının elanı ilə başlamasıdır. Bu surənin bir hissəsi “Təbuk” döyüşündən öncə, bir hissəsi döyüş gedişində, digər bir hissəsi isə döyüşdən sonra nazil olmuşdur. Bəzi təfsirçilər bu surədəki mövzuları “Ənfal” surəsinin davamı saymışlar. Onların nəzərincə, elə bu səbəbdən surə “Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim”siz başlamışdır. Amma surənin adı rəvayətlərdə “Bəraət” və “Tövbə” kimi qeyd olunduğundan, onun “Ənfal” surəsinin davamı yox, müstəqil bir surə olduğu anlaşılır. Əlbəttə, bu mətləblə yanaşı, Əhli-beytdən (ə) nəql olunan rəvayətlərə əsaslanan bir çox təfsir alimlərinin qeydlərinə görə, bu surə müstəqildir və onun “Bismillah”sız başlamasının səbəbi onda Allahın müşriklərə qəzəbli tərzdə müraciət etməsi və bunun da sülh, barışıq, dostluq və məhəbbət nişanəsi olan, Allahın “rəhman” və “rəhim”, “mehriban” və “bağışlayan” sifətinə işarə edən “Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim” ibarəsi ilə uzlaşmamasıdır. İmam Əlidən (ə) nəql olunan bir hədisdə buyurulur: “Bəraət” (Tövbə) surəsinin əvvəlində “Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim”in nazil olmamasının səbəbi odur ki, “Bismillah” aman və rəhmət üçün, bəraət isə amanın götürülməsi üçündür...” “BƏRAƏT” AYƏLƏRİNİN ELAN OLUNMASI VƏ İMAM ƏLİNİN (Ə) FƏZİLƏTİ Hicrətin 8-ci ili Məkkə şəhəri müsəlmanların əli ilə fəth olundu və Allahın evi bütlərdən təmizləndi. Zil-həccə ayı, yəni həcc mövsümünə yaxın bir günlərdə Peyğəmbəri-Əkrəm (s) gərəkli səbəblər üzündən o zaman İslamın mərkəzi sayılan Mədinə şəhərinə dönməli oldu. #makkah #mecca #kaaba #quran #ahlibeyt14mesum ARDI👇
#yaAllah ❤ Yayın isti günləri orqanizmimizə mənfi təsir göstərir. Eyni zamanda rəftarlarımızı da pisləşdirə bilir. İsti havalarda insanlar daha kobud və daha həyəcanlı olurlar. Hövsələləri azalır. Bu cür isti havalarda yatmaq çətinləşir, bədəndə su azalır, gündəlik fəaliyyət zəifləyir. Əgər isti hava sizin də əxlaqınıza mənfi təsir göstərirsə, mühüm qərarlar çıxarmaqdan çəkinin. İsti havalarda ola bilsin ki, kiçik bir qığılcımla kontrolunuzu əldən verəsiniz. O insanlar ki, tez stressə düşür və öz kontrollarını itirərlər, hətta istinin təsirindən ağır xəstəliyə düçar ola bilərlər. Bəzi insanlar üçün istiyə dözmək mümkün olmur. Bəs bunun qarşısını necə ala bilərik? Bunun üçün gün ərzində mayeni çox qəbul edin. Əgər istinin təsirindən halsız olduğunuzu hiss edirsinizsə, sərin yerə gedin və sərin su içməyə çalışın. Əgər günəşin şüası çox təsirlidirsə, evdə qalmağa üstünlük verin. Əgər idman etməyi sevirsinizsə, o zaman ya səhər tezdən və ya günəş batandan sonra idman etməyə çalışın. İsti havada bunu etməyin. Bir qədər səbirli olmağa çalışın və yada salın ki, yay günləri bitməkdədir və isti havaların yerini sərin və mülayim havalar alacaqdır. Tədqiqatlar göstərmişdir ki, isti havalar bizim əxlaqımıza rahat şəkildə təsir edə bilir. İnsanların əsəbiliyi daha da artır. Ona görə də özünüzü kontrol etməyə çalışın və sərin yerlərdə olmağa üstünlük verin. /Deyerler.org/ #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Quran müqəddəs səma kitabıdır ki, Allahın bizə əmr və göstərişlərini bəyan edir, keçmiş ümmətlərin başına gələnləri nəql edərək, bizə ibrətlər verir. Bizi əmr-be-məruf və nəhy-əz-munkər edir. Bizə əhkamı və şəriəti öyrədir. Quran – Uca Allahın insanlara yazdığı məktubdur. Allahın bu məktubda bizə demək istədikləri ilə tanış olaq. Sanki Allah bu məktubda bizə bəzi mühüm mətləbləri demək istəyir. “And olsun o gündüzə ki, nur verər, o gecəyə ki, aram olarsınız, Mən nə səni buraxmışam və nə də səninlə düşmənçilik etmişəm”. (“Zuha” 1-3). Çox təəssüf ki, sənə göndərdiyim peyğəmbərlər vasitəsilə sənə sevdiyimi demək istəmişəm, ancaq sən onları məsxərə etmisən. (“Yasin” 30). Sənə elə bir xəbər göndərməmişəm, məgər o halda ki, ondan üz çevirmisən. (“Ənam” 4). Qəzəbləndin və fikirləşdin ki, sənə qüdrətim çatmaz. (“Ənbiya” 87). Məni mübarizəyə çağırdın və güman etdin ki, sənin hər bir şeyə qüdrətin çatar. (“Yunus” 24). Bu, o halda olmuşdur ki, hətta bir milçəyi belə xəlq edə bilməzsən və əgər milçək səndən bir şey alsa, onu geri qaytara bilməzsən. (“Həcc” 73). O zaman ki, çətinliklər aşağıdan və yuxarıdan gələr, bütün bədənin titrəyər. Deyərəm ki, yardımım yoldadır və baxıb gözləyərəm ki, Mənə inanırsan. Ancaq Mənə gümanlar edərsən, nə gümanlar? (“Əhzab” 10). O zaman ki, çətinliyə düşərsən və özündən də təngə gələrsən, yəqin edərsən də Məndən savayı pənahın yoxdur, ona görə də Mənə tərəf qayıdarsan ki, Mən qayıdanlara qarşı ən mehribanam. (“Tövbə” 118). O zaman ki, qaranlıqda məni ah-zar ilə çağırarsan, səni qəmdən xilas edərəm. Ancaq sən yenə də eşqində mənə şərik qoşarsan. (“Ənam” 63-64). Bu, sənin keçmiş adətlərindəndir. Nə zaman səni sevindirsəm, Məndən üz döndərərsən. O zaman ki, sənə çətinlik üz verər, Məndən ümidsiz olarsan. (“İsra” 83). Məgər mən belini sındıran o yükü səndən götürmədimmi? (“Şərh” 2-3). Məndən qeyri sənə tanrılıq edən vardırmı? (“Əraf” 59). Ona görə də hara gedirsən? (“Təkvir” 26). #ahlibeyt14mesum ARDI👇
#yaAllah ❤ “Ənfal” surəsi Mədinədə nazil olmuş və 75 ayədən ibarətdir. Bu surә “әnfаl” sözü ilә bаşlаdığı vә оnun аyәlәrindә әnfаl – ümumi əmlakın hökmlәri bәyаn оlunduğundаn “әnfаl” аdlаndırılmışdır. “Ənfal” sözü “nəfl” sözündən götürülüb, “bir şeyin artığı və çoxluğu” mənasını daşıyır. Еlә buna görə də, vаcib nаmаzlаrdаn әlаvә, müstəhəb nаmаzlаr “nаfilә” аdlаndırılmışdır. Rәvаyәtlәrdә və fiqh kitаblаrındа ümumi sәrvәtlәr, sаhibsiz tоrpаqlаr, vаrissiz ölülәrin mülklәri, tərk olunmuş məntəqələr, mеşәlәr, dәrәlәr, qаmışlıqlаr, ölü tоrpаqlаr, mәdәnlәr, həmçinin müharibə qәnimәtlәri “әnfаl”a aid edilmişdir. (“Kаfi”, 1-ci cild, səh.539.) Surədə çox mühüm məsələlərdən danışılır və elə birinci ayədə “ənfal” və müharibə qənimətlərindən söz açılaraq buyurulur: “(Еy Pеyğәmbәr!) Sәndәn “әnfаl” hаqqındа sоruşurlаr, dе ki, “әnfаl Аllаhın vә Pеyğәmbәrindir...” Qeyd etmək lazımdır ki, İslаmdаn öncә müharibələrdə әldә оlunmuş qәnimәtlәr аyrısеçkiliklәr әsаsındа bölünürdü. İslamın böyük qәnimәtlәr gәtirmiş ilk döyüşündən, yəni “Bәdr” döyüşündən sоnrа qәnimәtlәrin bölünmәsi ilә bаğlı müхtәlif fikirlər və suаllаr yаrаndıqda, bu ayə nazil oldu və qənimətlərin Peyğəmbərə (s) aid olduğu bildirildi. Ondan sonra Pеyğәmbәr (s) özü qәnimәtlәri bölmәyә bаşlаdı. Qәnimәtlәr hаmı аrаsındа bәrаbәr bölünür, hеç bir аyrısеçkiliyә yоl vеrilmirdi. Bu yоllа cаhiliyyәt dövründәki аyrısеçkiliklәr аrаdаn qаldırıldı və zәiflәrә himаyә göstәrildi. Bu surәnin möhtəvasından onun “Bədr” döyüşündən sonra Mədinədə nazil olduğu anlaşılır. Çünki оnun аyәlәrinin әksәri “Bәdr” döyüşü ilә bаğlıdır. Elə bu səbəbdən, surənin digər bir adı da “Bədr”dir. “Bәdr” döyüşü müsәlmаnlаrın müşriklәrlә ilk döyüşü оlmuşdur. Bu döyüşdə müsәlmаnlаr Аllаhın yаrdımlаrındаn vә nәsib еtdiyi qәlәbәdәn fаydаlаnmışlаr. Surədə müharibə qənimətləri, “Bədr” döyüşündə baş verən hadisələr və ibrət dərsləri ilə bərabər, zәrif bir şәkildә hаqq оrdusu ilә bаtil оrdusunun хüsusiyyәtlәri də bәyаn оlunmuşdur. #quran #ahlibeyt14mesum ARDI👇
#yaAllah ❤ Elm öyrənmək dinimizdə o qədər əhəmiyyətə malikdir ki, hədislərin əksər hissəsi bundan bəhs edir və bizləri elm öyrənməyə həvəsləndirir. Quran da açıq şəkildə müsəlmanları elm öyrənməyə dəvət edir. Bəs hansı elm bizim dünyamız və axirətimiz üçün faydalıdır? İslam dinində elm öyrənməyin məkan və zamanı yoxdur. İnsan beşikdən ölənə qədər elm öyrənə bilər. Bəs hansı elm? Hər kəsin elm adlandıra biləcək şeyləri, yoxsa başqa elmləri? Bir gün Həzrət Peyğəmbər (s) məscidə daxil olur və görür ki, bir nəfərin ətrafında insanlar halqa qurublar. Həzrət (s) soruşur: "O, kimdir?". Səhabələri deyir: "Əllamədir (yəni, çox bilən)". Həzrət (s) buyurur: "O, nə bilir, elmi nədir?". Deyirlər: "Ərəblərin nəsəb elmini bilir (yəni ərəb qəbilələri arasındakı qohumluq əlaqələrini bilir)". Həzrət (s) buyurur: "O, elə bir elmin sahibidir ki, onu bilmək sahibinə fayda verməz. Həmçinin bilməyən insan üçün onu bilməmək ziyan olmaz". Səhabələri soruşurlar: "Ya Rəsulallah! Faydalı elm hansıdır?". Həzrət (s) buyurur: "Möhkəm ayələr, əhkam və sünnət". Bu hədisdən görüdüyü kimi, insanlar gərək faydalı elmlərin ardınca olsunlar. Həzrət (s) buyurduğuna görə, faydalı elm üç şeydir: möhkəm ayələr dedikdə etiqadi məsələlər nəzərdə tutulur, əhkam dedikdə dini vacibatlar və haramlar barədə elm nəzərdə tutulur, sünnət dedikdə Həzrət Peyğəmbərin (s) göstərişləri nəzərdə tutulur. Bunların toplumu faydalı elm sayılır. Çünki insana həm bu dünyada və həm də axirətdə fayda verə bilir. Ona görə də müsəlman əgər faydalı elm öyrənmək istəyirsə, ilk əvvəl etiqadi məsələlərini möhkəmləndirməlidir. Yəni, tövhid, nübuvvət, məad, imamət və ədalət barədə bilgilərini möhkəmləndirməlidir. İmam Əlidən (ə) gələn hədisdə oxuyuruq: "Həqiqətən, bu elm – sənin nəfsinin qiymətidir. Hər nə qədər elm və ədəbin artar, sənin dəyər və qiymətin artar. Çünki bu elmlə Pərvərdigarına tərəf hidayət olursan". Ona görə də insanı Allaha tərəf hidayət edən hər bir elm - faydalı elm sayılır. Yəni, İslam dini müsəlmanları o elmə tərəf dəvət edir ki, onlara faydalı olsun. ARDI👇 #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ İmam Əli (ə) bizlərə qəlbin 8 xəyanətini tanıtdırır ki, duaların yerinə yetməsinə mane olur. Bir nəfər İmam Əlinin (ə) yanına gəlir və “Ğafir” surəsinin 60-cı ayəsi ilə bağlı sual verir. “Rəbbiniz buyurdu: “Məni çağırın ki, Mən də duanızı qəbul edim””. Soruşur ki, nə olub ki, biz Allahı çağırırıq, ancaq O, bizə cavab vermir. Həzrət Əli (ə) buyurur: “Həqiqətən sizin qəlbiniz 8 sifətlə xəyanət etmişdir. Birincisi budur ki, siz Allahı tanımısınız, ancaq haqqını vacib buyurduğu kimi əda etməmisiniz. Ona görə də bu tanımanın sizə faydası olmamışdır. İkincisi budur ki, siz Allahın Rəsuluna (s) iman gətirmisiniz, ancaq onun sünnətinə və yoluna əməl etməmisiniz. Onun şəriətini aradan aparmısınız. Ona görə də imanınızın faydası yoxdur. Üçüncüsü budur ki, siz Quranı oxumusunuz, ancaq ona əməl etməməsiniz. Deyirsiniz ki, itaət edirik, ancaq müxalifət etmisiniz. Dördüncüsü budur ki, deyirsiniz cəhənnəm atəşindən qorxursunuz. Ancaq hər an günah işlədərək ona yaxın olursunuz. Bəs qorxunuz haradadır? Beşinicisi budur ki, deyirisiniz behiştə müştaqsınız. Halbuki, hər an elə iş görürsünüz ki, sizi ondan uzaqlaşdırır. Bəs sizin həvəsiniz haradadır? Altıncısı budur ki, İlahi nemətlərdən bəhrələnirsiniz. Ancaq şükrünü yerinə yetirmisiniz. Yeddincisi budur ki, Allah sizə əmr vermişdir ki, şeytanla düşmən olasınız. Ancaq onunla müxalifətlik etmədən onunla dost olmusunuz. Səkkizinci budur ki, ancaq insanların eybini görürsünüz, öz eyblərinizdən qafilsiniz. Halbuki, siz özünüzü danlamağa daha layiqsiniz, ancaq başqalarını məzəmmət edirsiniz. Bu halla hansı dua yerinə yetər ki? Siz duanın yollarını üzünüzə bağlamısınız. Allahdan çəkinin və işinizi düzgün edin. Batininizi xalis edin, əmr-be-məruf və nəhy-əz-münkər edin ki, Allah dualarınızı qəbul etsin”. Bəli, bu hədisə görə duaların qəbul olmasına mane olan ilk amil - Allahın haqqını əda etməməkdir. Bəs Allahın haqqı nədir? İmam Əli (ə) buyurur: “Allahım, yardım et ki, Sənin haqqını yerinə yetirim. Hətta mələklər belə Allahın haqqını verə bilmirlər”. Mələklər ki, daima ibadətdədirlər, onlar belə Allahın haqqını əda edə bilmirlər. #ahlibeyt14mesum ARDI 👇
#yaAllah ❤ İnsan özünü sevdiyindən eyblərinə az diqqət edər. Ona görə də onları aradan qaldırmaq istəmir. Elə buna görə də ola bilər ki, insanların yanında bu eybləri aşkar olar. Bu eyblərinə görə insanların məzəmmətinə səbəb olar. İctimai mövqeyini əldən verər. Peyğəmbər (s) bu haqda buyurur: “O zaman ki, Allah bəndəsinə yaxşılıq istəyərsə, ona dində məhəbbət, dünyada zahidlik verər və eyblərinə agah edər”. Bizim daxilimizdə olan eybləri məhv etməsək, dünya və axirətdə abır və izzətimizi aradan aparacaqdır. Məsum İmamlar (ə) bizlərə bu zəmində yol göstərmişdilər ki, bəzilərinə işarə edək: 1. Özünlə haqq-hesab etmək. Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “O kəs ki, özü ilə hesablaşar, eyblərindən agah olmuş və günahlarını əhatəyə almış deməkdir”. Bu nurani hədisdə özünə diqqət etmək, daxili sifətləri İslami və insani fəzilətlər istiqamətində yönləndirmək - eybləri tanımağın ən yaxşı yolları kimi tanıdılmışdır. Eyblərini tanımağın yollarından biri də etimad edilə bilən dostlarla ünsiyyət saxlamaqdır. Əgər dostlar öz dostluqlarında sadiq olsalar, öz dostunun abır-həyasını hifz etməlidir. Bu məsələ o qədər əhəmiyyətlidir ki, İmam Museyi-Kazım (ə) günün müəyyən saatını bu iş üçün ayırmağın zəruri olduğunu bildirmiş və buyurmuşdur: "Sizə sadiq olan yaxınlarınız və dostlarınızla ünsiyyət saxlamaq üçün müəyyən saat qərar verin, eyblərinizi sizə tanıdarlar”. Bu ona görə belə deyilib ki, mömin - möminin aynasıdır. Onu heç bir münnət qoymadan bu eyblərdən xəbərdar edər. 2. Rəzil insanların ibrəti. Öz çatışmamazlıqlarını aşkar etməyin yollarından biri də başqalarının eyblərinə və onların etdiyi nalayiq hərəkətlərə diqqət göstərməkdir. Çünki əgər bir nalayiq sifət bir insanda eyb sayılırsa, onun bizim daxilimizdə olması da naqislikdir. Bu həmin üslubdur ki, Loğman Həkim onun üzərində olan pərdəni qaldırmışdır. “Ədəbi kimdən öyrənmisən?” sualına belə cavab vermişdir: “ədəbsizlərdən”. İnsan özünü sevdiyi üçün eyblərinə çox az diqqət edir. Ona görə də onları aradan qaldırmaq istəmir. Buna görə də insanların yanında eyblərimiz büruzə olunur və insanlar tərəfindən məzəmmət olunur. ARDI👇 #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ 7)1-Əbi Bəsirdən rəvayət olunub ki, imam Sadiq (ə) belə buyurub: Əraf surəsini hər ayda bir dəfə oxuyan şəxs, Qiyamətdə o kəslərdən olacaqdır ki, Allah-taala buyurur: Onlar qorxmazdır və qəmli olmazlar. Bu surəni həftədə bir dəfə oxusa, hesab kitabı asan tutulan insanlarla bir yerdə olacaqdır. Həmçinin möhkəmatın (aşkar dəlalət edən, başqa mənada olmayan ayələr) biri bu sərədədir. Belə isə onu oxumağı tərk etməyin. Çünki, Qiyamət günündə onu oxuyan şəxsə şəhadət verəcəkdir. -2-Ubəyy ibn Kəb Nəbiyyi-Əkrəmdən rəvayət etmişdir ki, Allah-taala Əraf surəsini oxuyan şəxmlə-şeytan arasında bir pərdə qərar verər və Qiyamət günündə Həzrəti Adəm (ə) ona şəfaətçi olar. -Hər kəs bu surəni yazıb özündə saxlasa düşməndən amanda qalar və heç vaxt gümrah (yolunu azmaz) olmaz. -Hər kəs aşağıdakı ayəni oxuyub, az yatmasını Allahdan istəyə həqiqətən istədiyinə nail olar., və həmçinin Şeytandan qorxanda bu ayələri oxuyun. Ayə: "İnnə rəbbukumullahul-ləzi xələqəsəmavati vələrzə fi sittəti əyyamin sümməstəva ələl ərşi yuğşilləylən-nəharə yətlubuhu həsisən vəşşəmsə vəlqəmərə vənnucumə müsəxxəratin biəmrihi, əla ləhul xəlqu vələmru təbarəkəllahu rəbbul aləmin (54) Udu rəbbəkum təzərruən və xufyətən, İnnəhu la yuhibbul mutədin (54). Vəla tufsidu fil-ərzi bəədə islahiha vəduhu xəvfən vətəməən, İnnə rəhmətəllahi qəribun minəl muhsinin" (Əraf 56). [Bu ayələr səxrə ayələri adı ilə də tanınmışdır]. Yuxu sənə qələbə etməsiş deyə, bu ayəni suya oxu və sonra bəninini onunla yu: Ayə: "Vələmma caə Musa limiqatina və kəlləməhu rəbbuhu qalə rəbbi ərini ənzur iləykə. Qalə lən tərani vəlakinin zur iləl cəbəli cəələhu dəkkən və xərrə Musa səiqən. Fələmma əfaqə Qalə subhanəkə tubtu iləykə və ənə əvvəlul muminin. (Əraf-143) #quran #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Zilhiccə ayının ilk gecəsində Ay özünü göstərən zaman günəş İmam Əlinin (ə) evinə qədəm basdı. Səba küləyi hamıya xəbər apardı. Nur, nur ilə qovuşdu. Ağaclar qış fəsli olmasına baxmayaraq, çiçək açdılar və yerdən yüz min lalə baş qaldırdı. Mələklər sevinirdilər. İmam Əli (ə) ilə Həzrət Fatimənin (s.ə) bu nümunəvi həyatı gələcək nəslə örnək oldu. Din alimləri də Əhli-beyt (ə) rəftarından örnək götürərək, ailə həyatlarını mübarək dinimizin üsulları üzərində qurmuşdular. Əllamə Təbatəbai və həyat yoldaşı Hər iki insanın ailə həyatı dərk və güzəşt üzərində qurulmuşdu. Əllamənin həyat yoldaşı ruhani ailəsindən idi. Ancaq bu, bütün o çətinliklərə dözmək üçün kifayət deyildir. Bəlkə demək lazımdır ki, onun ruhi və mənəvi zəminələri o qədər çox idi ki, Əllamə Təbatəbai kimi bir alim özünü ona borclu hesab edirdi. Onu həmişə tərifləyir və təşəkkür edirdi. Əllamənin oğlu bu haqda deyir: “Atamı ailəmizin ixtiyar sahibi, anamızı isə ailə işləri ilə məşğul olan kimi tanıyırdıq. Anam bizim işlərimizlə, dərslərimizlə məşğul olardı. Bütün məsələlərə nəzarət edərdi. O qədər hidayətlə əməl edərdi ki, atam ailə işlərindən rahat olduğu üçün öz elmi işləri ilə məşğul olardı”. Əllamə Təbatəbai həyat yoldaşının nə qədər səbirli bir insan olduğunu həmişə xatırlayardı. Özü də bu məhəbbətin cavabını verərdi. Bütün yaxşılıqları həyat yoldaşına nisbət verərdi və özü barədə heç danışmazdı. Əllamə Təbatəbainin oğlu deyir: “Anamla rəftarı çox dostcasına və hörmətlə idi. Həmişə elə rəftar edərdi ki, sanki anamı görməyə müştaqdır. Heç bir zaman hər ikisinin mübahisə etdiyini görmədik. Bir-birinə qarşı o qədər mehriban, fədakar və güzəştli idilər ki, biz güman edirdik ki, bu ikisi heç bir zaman dava etməyiblər. Onlar həqiqətən iki dost kimi idilər”. Əllamənin həyat yoldaşı xəstə olan zaman alim onun yatağından qalxmağa qoymazdı. Oğlu deyir: “Anam 27 gün yataqda yatdı. Bu müddət ərzində atam yatağının kənarından qalxmadı. Bütün işlərini dayandırdı və ona qulluq etdi”. Əllamənin həyat yoldaşı vəfat edən zaman alim çox ağlayırdı. Ona deyəndə ki, niyə bu qədər ağlayırsınız? #ahlibeyt14mesum ARDI👇
#yaAllah ❤ Bu gün insanların bir çoxu cazibəli sözlərdən istifadə edərək cavan nəslin zehnini yumağa çalışırlar. O cümlədən: “İnsanın gərək ürəyi təmiz, qəlbi pak olsun. Belə olsa, hər nə istəyisənsə, et!”. Bu iki cümləyə diqqətlə baxsaq, görərik ki, bir-biri ilə təzad təşkil edir. Yəni o kəs ki, düzgün, dürüst və qəlbi pak olmaq istəyir, hər nə istəyirsə edə bilməz. Ürəyi təmiz olan, ağlına gəldiyini edə bilməz. Çünki düzgün olmağın müəyyən şərtləri vardır ki, onun rəftarlarını və əməllərini məhdudlaşdırar. İnsan bu məhdud çərçivədən bayıra çıxa bilməz. Şübhəsiz ki, insanın əməli niyyətini təcəlli edər. Bir insan əgər hər nə istəyirsə və hər nə deyirsə etsə, şeytanın ardınca gedər. Bir daha deyə bilməz ki, mənim qəlbim və daxilim pakdır. Məhz elə batin və daxil, zahirdən xəbər verər. Bu zahirdir ki, batinə cila verər. Çünki insanın əməl və rəftarı qəlb və niyyəti ilə birbaşa əlaqədədir. Hər biri o birisinə təsir edər. Bəs qəlbi pak olmağa tərif vermək istəsək, nə deyərik? İnsan o zaman düzgün və qəlbi pak sayılar ki, həmişə saleh əməl ardınca olar. O zaman saleh əməl görər ki, batini pak olar, iman və etiqada malik olar. “Yalnız iman gətirib saleh əməllər edən, bir-birinə haqqı (sabit doğru əqidə və əməlləri) və (vəzifələri yerinə yetirməkdə) səbri tövsiyə edənlərdən başqa”. (“Əsr” 3). Qurani-Kərimin başqa yerində Allah Təala buyurur: “Və insan üçün etdiyi səy və təlaşdan başqa bir şey yoxdur. Onun səy və təlaşı(nın nəticəsi) tezliklə (ölən kimi və Qiyamətdə) görünəcəkdir”. (“Nəcm” 39-40). Bu ayələrdən belə nəticə çıxartmaq olar ki, qəlbi pak olan insan - o kəsdir ki, qəlbində Allahın sevgisi olar. Sözdə deyilən sevgi deyil, əməllə bir yerdə olan sevgi. İnsan başqa birinə sevgisini əməli ilə büruzə verər. Əks halda bu həqiqi sevgi olmaz. Əgər qəlbimizdə Allah sevgisi varsa, bəs Onun buyurduqlarının əksinə əməl etməyimiz düzdürmü? Təbii ki, xeyr. İmam Sadiq (ə) buyurur: “O kəs ki, Allaha itaətsizlik edər, Onu sevmir”. Əgər sevgimiz həqiqidirsə, biz mütləq iman əhli olarıq, itaət həli olarıq. İmam Əli (ə) buyurur: “Hər kim Allahın əmrini böyük hesab edər, Onun əmrinə cavab verər”. ARDI👇 #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ 6)1-İbn Abbas deyir: Ənam surəsini hər gecə oxuyan kəs Qiyamət günündə amanda olanlardan olacaq. Heç vaxt Cəhənnəm odunu öz gözləri ilə görməyəcək. Həzrət Sadiq (ə) buyurub: Ənam surəsi bütövlükdə yetmiş min Mələyin müşayiəti ilə bir dəfədə Məhəmmədə (s.ə.v.v) nazil oldu. Bu surədə Allahın əzəmətli adları yetmiş yerdə gəldiyi üçün onu böyük sanıb, ehtiram edin. -Xalq bu surələrdə olan faydaları bilsəydilər, onu oxumağı tərk etməzdilər. -2-Übəyy ibn Kəb Nəbiyyi-Əkrəmdən (s.ə.v.v) rəvayət etmişdir. Həzrət buyurdu: Ənam surəsi bütövlükdə mənə nazil oldu. Yetmiş min Mələk həmd və təsbih səsləri ilə onu müşayiət edirdilər. Hər kəs bu surəni oxusa, həmin yetmiş min mələk bir gecə-gündüz ərzində surədəki ayələrin sayı qədər ona salavat göndərərlər. -Həmçinin Cabir ibn Ənsari Nəbiyyi-Əkrəmdən (s.ə.v.v) rəvayət edir ki, o Həzrət belə buyurdu: Hər kəs Ənam surəsinin əvvəldəki üç ayəsini "Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Əlhəmdu lillahil-ləzi xələqəs-səmavati vəl-ərzə, və cəələz-zulumati vən-nurə, summəl-ləzinə kəfəru birəbbihim yədilun. Huvəl-ləzi xələqəkum min tinin, summə Qəza əcələn və əcəlun musəmmən indəhu, summə əntum təmtərun. Vəhuvəllahu fissəmavati və filərzi yəələmu sirrəkum və cəhrəkum, və yələmu ma təksibun." (Ənam-3) oxusa, Allah qırx min mələyi Qiyamət gününə qədər onun üçün vəkil edər ki, bu əməlini də ibadəti kimi yazsınlar. Sonra göyün yeddinci təbəqəsindən əlində dəmir əsalı bir mələk nazil olar, hər zaman Şeytan onun qəlbində vəsvəsə icad etmək istəsə, (törətsə) əlindəki əsa ilə onun kəlləsinə zərbə endirər. Əyyaşi öz sənədlərinə əsaslanaraq Əbi Bəsirdən rəvayət edir ki, imam Sadiq (ə) belə buyurdu: Ənam surəsi bütövlükdə bir dəfədə nazil oldu. Allahın mübarək adı bu surədə yetmiş dəfə zikr olunduğu üçün yetmiş min Mələk böyük ehtiramla onu müşayiət edirdilər. Əgər insanlar onun oxunmasında nə qədər fəzilət olduğunu bilsəydilər, onu tərk etməzdilər. Həzrət sonra buyurdu: Hər kəs Allaha hacəti varsa, və onun qəbul olunmasını istəyirsə, dörd rükət namaz fatihə və Ənam surəsi ilə oxusun. Namazı qılıb qurtardıqdan sonra, bu duanı oxusun. ARDI👇 #islam #quran #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Uşaqlar – sanki məsum bir mələkdirlər. Onlar bu qədər məsum olduqlarına görə bizim üçün bu qədər əzizdirlər. Biz özümüzdən asılı olmayaraq uşaqları sevirik - istər onları tanıyaq, istərsə də yox. (Tebyan) Onların qayğısına qalmaq üçün özümüzdə məsuliyyət hiss edirik. Onların göz yaşlarına dözə bilmirik. Amma elə öz yaxınlarımızda elə uşaqlara rast gəlirik ki, yaşlarının az olmasına baxmayaraq, çiyinlərindəki yük ağırdır. Onlar soyuq və isti bilmədən ailələri üçün çalışır və zəhmət çəkirlər. Bu ağrılı səhnələri o qədər görmüşük ki, artıq bizim üçün adi olmuşdur. O uşaqlar ki, başsızdırlar və baxımsızdırlar, cəmiyyətin eybi hesab olunur. Lakin hər birimizin bu uşaqlar qarşısında məsuliyyətimiz vardır. Yaxşı bilirik ki, bu uşaqlardan faydalanmaq istəyən insanlar çoxdur. Rəhimsiz şəkildə onları işlədir və qazanc əldə edirlər, lakin bu, bizim laqeyd olmağımız üçün səbəb ola bilməz. Necə ki, onlar bizə möhtacdırlar, gözləri ilə bizdən yardım istəyirlər, bir gün biz də bu baxışlara möhtac olacağıq. O zaman ki, əliboş Allah Təalanın qarşısında qərar tutacağıq, arzu edəcəyik ki, ey kaş onlara az da olsa, yardım edəydik. İslam dini yetimə nəvaziş göstərməyi həmişə tövsiyə etmişdir. Bunun dünya və axirət bərəkətləri vardır. Bu haqda gələn bəzi hədislərə işarə edək. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim yetimə himayəçilik edər o zamana qədər ki, ehtiyacsız olar, Allah bu işə görə behişti ona vacib edər, necə ki, cəhənnəm atəşini yetim malını yeyən üçün vacib etmişdir”. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Müsəlmanların ən yaxşı evi – o evdir ki, orada yetim olsun və ona yaxşılıq edilsin. Müsəlmanların ən pis evi – o evdir ki, orada yetim olsun və ona pislik edilsin. Mən və yetimin himayəçisi behiştdə iki barmaq kimi birlikdəyik”. İmam Əli (ə) buyurur: “Elə bir mömin kişi və qadın yoxdur ki, məhəbbət əlini yetimin başına qoysun, məgər o halda ki, Allah əlini çəkdiyi hər bir tükün sayı qədər ona savab yazsın”. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “İstəyirsənmi ki, ürəyin yumşaq olsun və istəyinə çatasan? Yetimə mehribanlıq et və sevgi əlini başına çək, yeməyini ona yedizdir ki, ürəyin yumşaq olsun və istəyinə çatasan”. #ahlibeyt14mesum Ardı👇
#yaAllah ❤ Mərifət əhli deyir: “Yatan zaman insan bəzi əməlləri yerinə yetirməlidir ki, övliyalar yatan zaman onlara inayət olunan nemətlər, ona da çata bilsin. Bu əməllər ibarətdir: 1. Dəstəmazlı halda yatağa uzanmaq. 2. Üzü qibləyə uzanmaq. 3. “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim” demək. 4. Mübarək “Kəhf” surəsinin 110-cu ayəsini oxumaq. 5. Mübarək “Bəqərə” surəsinin 285-ci ayəsini oxumaq. 6. Həzrət Zəhranın (s.ə) təsbihatını demək. 7. “Ayətül-Kürsü”nü oxumaq. 8. “Tövhid” surəsini ya 3, ya da 11 dəfə demək. 9. Mübarək “Nisa” surəsinin 147-ci ayəsini 3 dəfə oxumaq. 10. Mübarək “Ali-İmran” surəsinin 18-ci ayəsini oxumaq. 11. İstiğfar zikrini demək. /Deyerler.org/ #yaMuhamməd #yaAli #Muhammad #islam #quran #islamicposts #dua #Allahuakbar #surah #surə #hadis #hədis #muselman #muslim #namaz #makkah #məkkə #madina #mədinə #kaaba #kəbə #islamlove #loveislam #karbala #kərbəla #məşəd #mashad #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ 5)Əl-Maidə (Süfrə)surəsi-4 Mədinədə nazil olmuşdur, 120 ayədir-Surənin adı 114-cü ayədə çəkilən maidə (süfrə) sözündən götürülüb 1-Əbul Carud Həzrət Bağırdən (ə) nəql edir ki, imam buyurdu: Hər kəs Maidə surəsini cümə axşamı oxusa, imanı zülmlə qarışmaz və heç vaxt Allaha şərik qərar verməz. Bu surəni oxuyana on savab yazırlar, nameyi-əməlindən on günahı məhv olar, və on dərəcə yüksəyə qalxar. Əyyaşi öz mənbəsinə əsaslanaraq Əlidən (ə) nəql edib ki, Quranın bəzi ayələri bəzilərini nəsx (batil) edirdi. Onun icrası Peyğəmbərin əmri ilə idi, o vaxta qədər ki, Maidə surəsi nazil oldu və qabaqkı hökmlə bağlı olan ayələri nəsx etdi ancaq onun özündən bir şey nəsx olmadı. Bu surə nazil olan zaman Peyğəmbər bir qatıra minmişdi. Vəhyin ağırlığı o dərəcədə idi ki, qatırı hərəkət etməkdən saxladı və çox çəkmədi ki, onu yerə çökdürdü. Peyğəmbər elə bir hala düşdü ki, əlini Şeybət ibn Vəhəbin başına qoydu özünə gələnədən sonra Maidə surəsini bizə oxudu və biz hamımız ona əməl etdik. Həmçinin Əbi Həmzə Sumalidən nəql olunub ki, Maidə surəsi bütövlükdə, kamil surətdə nazil olunub, və onunla Maidə surəsi ilə birlikdə yetmiş min mələk yerə gəldilər. Hər kəs sübh vaxtı bir söz danışmamışdan qabaq bu ayəni üç dəfə oxusa, həmin gün güman etmədiyi qədər ruzisi çoxalar. "Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Rəbbəna ənzil ələyna Maidətən Minnəs-səmai, təkunu ləna iydən liəvvəlina və axirina və ayətən minkə. Vərzuqna və əntə xəyrurraziqin. " (Maidə surəsi-114) -(Məryəm oğlu İsa dedi: )"Ya Allah , ey bizim Rəbbimiz! Bizə göydən bir süfrə nazil et ki, o bizim həm birincimiz, həm də axırıncımız üçün bir bayram və Səndən bir möcüzə olsun. Bizə ruzi ver ki, Sən ruzi verənlərin ən yaxşısısan -Birinci gün sübh namazını qıldıqdan sonra dəstəmazlı halda iki rükət hacət namazı qılsın. Bu əməli qırx gün üzünü qibləyə tutub yüz dəfə salavat göndərsin və aşağıdakı ayəni (Maidə surəsi-114) əlli dəfə oxusun. Bu ayəni oxuduğu müddətdə heç kəslə danışmasın, işlərin fəth olunmasında bunun çoxlu təsiri vardır və təcrübə olunmuşdur. #islam #quran #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Mərhum Ayətullah Seyyid Məhəmməd Hadi Milani ağır mədə xəstəliyinə düçar olur. Belçikadan məşhur professor Bulvini dəvət edirlər ki, alimin mədəsində cərrahiyə əməliyyatı aparsın. Üç saat çəkən əməliyyatdan sonra professor Bulvin tərcüməçidən xahiş edir ki, Ayətullah Milani (r) özünə gələndən dərhal sonra hər nə desə, onun üçün tərcümə etsin. Ayətullah Milani (r) narkozdan ayılan zaman "Əbu Həmzə Somali” duasından bəzi hissələri oxumağa başlayır. Professor Bulvin tərcüməçidən alimin özünə gələndə nə dediyini xəbər aldıqda, tərcüməçi cərrah üçün Ayətullah Milaninin (r) "Əbu Həmzə Somali” duasından oxuduğu hissələri tərcümə edir. Bunu eşidən professor Bulvin xahiş edir ki, ona İslam dinini qəbul etmək üçün nə lazımdırsa, öyrətsinlər. Çünki o İslam dinini qəbul etmək qərarına gəlib. Professor Bulvindən İslam dinini nəyə görə qəbul etmək istədiyini soruşurlar və o, cavab verir ki, insanın narkozdan sonra özünə gəldiyi zaman – elə bir zamandır ki, insan həmin vaxt dediyi sözlər onun daxili aləmini izhar edir. Mən Kenterberi kafedral kilsəsinin arxiyepiskopunu (İngilis Kilsəsinin dini rəhbəri) da əməliyyat etmişəm. O narkozdan ayılan zaman mən onun başının üstündə idim. Eşitdim ki, o, cavanların küçələrdə oxuduğu ədəbsiz mahnıları zümzümə edirdi. Ayətullah Milaninin (r) nə dediyini mənə söyləyəndə, yadıma həmin arxiyepiskopun nə etdiyi düşdü və həmin an anladım ki, hansı din haqq olan dindir. Professor Bulvin həmçinin vəsiyyət edir ki, o, öləndən sonra onu da Ayətullah Milani (r) dəfn ediləcək şəhərdə dəfn etsinlər. Və onun vəsiyyətinə əməl edərək, onu öləndən sonra Məşhəd şəhərindəki Xacə Rəbi qəbristanlığında dəfn edirlər. "Dəyərlər”in xüsusi müxbiri Xacə Rəbi qəbristanlığında olmuş və 1969-cu ildə dünyasını dəyişmiş professor Bulvilin məzarını ziyarət etmişdir. Maraqlıdır ki, zəvvarlar mərhum professorun hadisəsini bir-birinə danışır, məzarın önündə dualar edirdilər. Burada özünəməxsus bir mənəvi ab-hava hökm sürürdü. Ayətullah Milaninin (r) özü isə İmam Rzanın (ə) mütəhhər hərəmində, müqəddəs zərihin yaxınlığında dəfn edilmişdir. /Deyerler/ #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Qədr gecəsi - ən əzəmətli gecələrdən biri sayılır. Bu gecənin fəzilətli olmasının səbəbi - həmin gecədə baş verənlərə görədir. Əks halda, başqa gecələrdən fərqi olmazdı. 1. Günahların bağışlandığı gecədir. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Hər kim Qədr gecəsini əhya saxlayar və mömin olar, Qiyamət gününə etiqadı olar, bütün günahları bağışlanılar”. 2. Ramazan ayının qəlbidir. İmam Sadiq (ə) buyurur: "Allahın kitabından istifadə olunur ki, Allah yanında ilin aylarının sayı on ikidir. Ayların ən üstünü - Ramazan ayıdır, Ramazan ayının qəlbi isə Qədr gecəsidir”. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Qədr gecəsi - gecələrin sərvəridir”. 3. Min aydan daha yaxşıdır. Qurani-Kərim buyurur: "Qədr gecəsi min aydan daha xeyirlidir”. ("Qədr” 3). Bəs nəyə görə bu gecə min aydan daha üstündür? Nəql olunur ki, o zaman ki, Ramazan ayı yaxınlaşardı, Həzrət Peyğəmbər (s) Bilala buyurardı: "Müsəlmanları məscidə çağır”. Onlar toplaşan zaman minbərə qalxar və Allaha həmd etdikdən sonra buyurardı: "Ey insanlar! Allah Təala bu ayı sizə aid etmişdir. O, ayların seyyididir və onda elə bir gecə vardır ki, min aydan daha yaxşıdır”. Bu gecənin fəziləti haqqında deyilir: 1. Bu gecədə edilən hər bir yaxşı əməl, başqa gecələrdə edilənlərdən daha üstündür. İmam Sadiqə (ə) sual verirlər ki, necə ola bilir ki, Qədr gecəsi min aydan üstün olur? Həzrət (ə) belə cavab verir: "Qədr gecəsindəki əməl, Qədr gecəsinin olmadığı min ayda edilən əməldən daha üstündür”. 2. Mələklər və ruh Allahın izni ilə yerə enərlərlər. İmam Səccad (ə) buyurur: "Allah Peyğəmbərə (s) buyurur: "Bilirənsənmi ki, Qədr gecəsi niyə min aydan daha üstündür?”. Həzrət (s) buyurur: "Xeyr”. Allah buyurur: "Ona görə ki, bu gecədə mələklər və ruh Allahın izni ilə yerə enərlərlər”. 3. Quran bu gecədə nazil olmuşdur. Bəli, Qurani-Kərim bu gecədə bir dəfəyə, xülasə şəklində Peyğəmbərin (s) o nurani qəlbinə bir ruh kimi nazil olmuşdur. Lakin sonradan 23 il ərzində söz şəklində tədricən nazil olmuşdur. Qədr gecəsi ən mübarək gecələrdən biridir və bu gecənin bərəkət və xeyirləri çoxdur. Ona görə də qarşıdan gələn Qədr gecələrinin fürsətlərini əldən verməyək və ondan bəhrələnməyə çalışaq. /Deyerler.org/ #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ 4) Bu surə 177 ayədən ibarətdir və Mədinədə nazil olmuşdur, iman və ədalətə dəvət, əvvəlki ümmətlərdən ibrət almaq, Allah düşmənləri ilə dostluq əlaqələrinin kəsilməsi, yetimlərin himayə edilməsi, eləcə də evlənmə, irs, ilahi rəhbərə itaət, hicrət, Allah yolunda cihad və s. kimi məsələləri əhatə edir. Bu surənin ilk 35 ayəsi ailə məsələləri ilə əlaqədar olduğundan «Nisa» (qadınlar) adlandırılmışdır. Übəyy ibn Kəb Nəbiyyi-Əkrəmdən nəql edib ki, o Həzrət buyurdu: Hər kəs bu surəni (Nisa surəsini) oxusa, elə bil ki, özündən sonra gələn hər bir möminə miras sədəqə vermişdir, və onun əcri bir bəndəni (qulu) alıb azad edən şəxsin əcri qədərdir. O şirkdən uzaq olar, və Allahın nəzərində xətasına göz yumulmuş kəslərdəndir. Əmirəlmöminin Əli(ə)dan nəql olunur:" Bəqərə, Maidə, Həcc, Nur, surələrini öyrənin çünki fərizələr və vacibatlar bu surələrdədir." Əmirəl-möminin Əli (ə) buyurmuşdur: "Hər kəs "Nisa” surəsini hər cümə günü oxusa, qəbir əzabından amanda qalar.” Həzrəti Məhəmməd (s) buyurur: Allah Nur surəsini oxuyan kəsə keçmişdəki və gələcəkdəki möminlərin hamısının əcri qədər həsənə (savab) verər. İmam Sadiq (ə) buyurur: Namus və malınızı Nur surəsini oxumaqla qoruyun. Həmçinin öz xanımlarınızı onunla qoruyun, çünki, bir kəs bu surəni hər gün yaxud hər gecə oxumağa davam etdirsə, ölənə qədər öz ailəsindən heç bir kəs iffətsizliyə (əxlaqsızlığa) düçar olmaz, Dünyadan gedəndə yetmiş min Mələk onu qəbrinə qədər müşayiət edər, hamısı onun üçün dua edib bağışlanmaq tələb edərlər, sonra onu qəbrə qoyarlar. (Yusif surəsinin 12-ci ayəsinə müraciət edin). Əgər Nur surəsinin 35 ci ayəsini yazıb yuyub onun suyunu gözünüzə sürtsəniz, qaranlıq və zəifliyi aradan gedər. "Əllahu nurus-səmavati vələrzi məsəlu nurihi kəmişqati fiha misbahunil misbahu fizucacətin-əzz ucacətu kəənnəha kəvkəbun durriyyun yuqədu min şəcərətin mübarəkətin zeytunətin la şərqiyyətin vəla ğərbiyyətin yəkadu zəytuha yuziu vələv ləm təmsəshu narun. ARDI👇 #quran #islam #islamic #ahlibeyt14mesum
#yaAllah#yaAli (Əmirəlmöminin Əlinin (ə) fəzilətləri barədə risalədən bir parça) ...İlkin (insanlar arasında) yaradılmışların ən üstünü - peyğəmbərlər olmuşlar. Peyğəmbərlərin arasında ən üstünü - altı mürsəl peğəmbər olmuşdur: Nuh, İbrahim, Süleyman, Əyyub, Musa, İsa. Allah Təala onları Quranda (hər birinin üstün cəhətlərini göstərməklə) yad etmiş, Əmirəlmöminin Əlini (ə) (malik olduğu fəzilətləri baxımından) onlarla bərabər tutmuşdur. Allah Təala Nuh haqqına bu sözləri buyurmuşdur: "...Həqiqətən, o (Nuh Allahın nemətlərinə) çox şükür edən bir bəndə idi!”("əl-İsra”, 3) Həzrət Əli (ə) haqqında isə bu sözləri buyurmuşdur: "...Onun uğrunda (can-başla) çalışanların zəhməti (Allah dərgahında) qəbul olunar”. ("əl-İsra”, 19) Həzrət İbrahim (ə) haqqında buyurmuşdur: "Və (əhdə) çox vəfalı olan (Allahın qarşısındakı borcunu layiqincə ödəyən) İbrahim” ("ən-Nəcm”, 37) Həzrət Əli (ə) haqqında isə bu sözləri buyurmuşdur: "Onlar (Cənnətə nail olacaq müttəqilər) elə kimsələrdirlər ki, verdikləri sözü (etdikləri nəziri) yerinə yetirər və dəhşətli (aləmi) bürüyəcək (şəri hər tərəfə yayılacaq) gündən (qiyamət günündən) qoxarlar” ("əl-İnsan”, 7) Həzrət Süleymanın vəsfində Allah Təala deyir: "...onlara böyük mülk (hökmranlıq) bəxş etmişdik”. (ən-Nisa-54) Həzrət Əli (ə) haqqında isə bu sözləri buyurur: "(Orada) hara baxsan, nemət və böyük bir mülk görərsən” ("əl-İnsan”, 20) Həzrət Əyyub haqqında Allah Təala buyurur: "...Biz onu (müsibətlərə) səbir edən gördük...” ("Sad”, 44) Həzrət Əli (ə) haqqında isə bu sözləri buyurur: "...Onları etdikləri səbir müqabilində Cənnətlə və (geyəcəkləri) ipəklə mükafatlandıracaqdır” ("əl-İnsan”, 12) Həzrət Musa və Harun haqqında Allah Təala deyir: "Onların hər ikisini doğru yola müvəffəq etdik” ("əs-Saffat”, 118) Həzrət Əli (ə) haqqında isə bu sözləri buyurur: "Biz ona haqq yolu göstərdik. İstər (nemətlərimizə) minnətdar olsun, istər nankor (bu onun öz işidir)” ("əl-İnsan”, 3) Allah Təala Həzrət İsanı belə bu sözlərlə vəsf edir: "...O, mənə diri olduqca namaz qılıb zəkat verməyi tövsiyə buyurdu” ("Məryəm”, 31) #islam #quran #ahlibeyt14mesum ARDI👇
#yaAllah ❤ Mərhum Şeyx Əbu Cəfər Tusinin (hicri-qəməri 383-460) “Əl-Əmali” kitabında nəql edilir: Günlərin birində bir kişi İmam Cə`fəri Sadiqin (ə) yanına gələrək dedi: Ey mənim Ağam, Sənə ödəyə bilmədiyim borcdan və mənə zülm və zorakılıq edən sultandan şikayətçiyəm. İstəyirəm mənə bir dua öyrədəsən ki, onunla borcumu ödəmək üçün qazanc ələ gətirim və sultanın zülmündən qurtarım. İmam Cəfəri Sadiq (ə) o kişiyə buyurdu: “Gecə düşdüyündə 2 rükət namaz qıl. Birinci rükətdə “Fatihə surəsi” və “Ayətəl-Kursi” oxu. İkinci rükətdə “Fatihə” surəsi və “Həşr” surəsini 21-ci ayədən sona qədər oxu! لَوْ أَنْزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Namazdan sonra Qur`anı başının üzərinə qoy və de: “İlahi, Səni and verirəm bu Qur`ana və bu Qur`anı göndərdiyin kəsin haqqına, (bu kitabdakı ayələrin haqqına), Qur`anda təriflədiyin bütün mö`minlərin haqqına, Sənin onların üzərində olan Haqqına ki, Sənin Haqqını Səndən yaxşı tanıyan yoxdur! Ya Səyyidi! (Ey Mənim Ağam-3 dəfə)! Ya Allah (10 dəfə) “Bikə Ya Allah” (Səni Özünə and verirəm ey Allah-10 dəfə) Ya Muhəmməd (10 dəfə) Ya Əli (10 dəfə) Ya Fatimə (10 dəfə) Ya Həsən (10 dəfə) Ya Hüseyn (10 dəfə) Ya Əli bin Hüseyn (10 dəfə) Ya Muhəmməd bin Əli (10 dəfə) Ya Cəfər bin Muhəmməd (10 dəfə) Ya Musa bin Cəfər (10 dəfə)  Ya Əli bin Musa (10 dəfə)  Ya Muhəmməd bin Əli(10 dəfə) Ya Əli bin Muhəmməd (10 dəfə)  Ya Həsən bin Əli (10 dəfə) Ya Huccətu! (10 dəfə) Sonra Allah-Taaladan hacətini istə.” Həmin kişi neçə gündən sonra qayıtdı ki, borcunu ödəmiş, sultanla arasında sülh yaranmış və işlərində rifah hasil olmuşdu.” (Əmalut-Tusi, səhifə 292/hədis: 14-567) Qeyd: İmam Musa Əl-Kazimdən (ə) nəql edilən başqa rəvayətdə “Bikə Ya Allah”-dan sonra “Ya Muhəmməd” deyil, “Bi Muhəmmədin”, “Bi Əliyyin”... rəvayət edilmişdir. Qədr gecələrində “Bi Muhəmmədin”, “Bi Əliyyin” kimi zikr olunur. Əllamə Muhəmməd Baqir Əl-Məclisi, Biharul-Ənvar,cild 88/səhifə 346, cild 89/səhifə 112, cild 95/səhifə 146. şeyx Hurr Amuli, Vəsailuş-şiə, cild 8/səhifə 135) (İslaminSesi) #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Ali-İmran (ərəb ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ (oxunuşu: surətu ali imran) - İmran ailəsi) - Quran ın 3-cü surəsi. Mədinədə nazil olmuşdur, 200 ayədir. 3)Həzrəti-Rəsul (s) buyurub: Bəqərə və Ali-İmran surəsini öyrənin ki, işıq saçandırlar. Yəni bu iki surə nur verən və işıqlandırandırlar. Bu iki bulud parçası kimi başının üstündə kölgə salacaqlar. Allahın Rəsulundan (s) rəvayət olunub ki, hər kəs cümə axşamı Ali İmran surəsini oxusa, Qiyamətdə ona iki qanad verərlər ki, ildırım surəti ilə sirat körpüsündən keçər. Übəyy ibn Kəb Peyğəmbərdən (s) nəql etmişdir ki, Həzrət buyurdu: Hər kəs Ali İmran surəsini oxusa, Allah-taala bu surənin hər ayəsinin müqabilində Cəhənnəm körpüsündən keçmək üçün amannamə əta edəcək. Yuxudan oyandıqda öz ətrafınıza baxın və Ali-İmran surəsinin sonunu "İnnə fi xəlqissəmavati- dən La təxliful miada kimi oxusanız çox faydalıdır." (Ali-İmaran 190-194) İbn Məsud deyir: Allahın rəsulundan (s.ə.v.v) eşitdim ki, belə buyurdu: Hər kəs aşağıdakı ayəni oxusa, Allah Qiyamət günündə ona buyurar: Ey bəndəm, mənim əhdimə vəfa etdin və əmanətimi yerinə yetirdin ki, o yeganəlik və tövhiddən ibarətdir, və məndə öz əhdinə vəfa edənlərin ən ləyaqətlisiyəm. Bəs ey mənim Mələklərim Behiştin qapılarını açın ki, o hansı qapıdan istəyirsə, daxil olsun: "Şəhidəllahu ənnəhu la ilahə illa huvə vəlməlaikətu və ulul-elmi Ğaimən bilqisti-dən və tərzuqu məntəşau biğəyri hisab"-a kimi (Ali İmran 18-27) . Bir kəs evdən xaric olanda (çıxanda) Ali-İmran surəsinin axırıncı ayələrini, Qədr, həmd və “Ayətəl-kürsü”nü oxusa, dünyada və axirətdə hacətləri qəbul olunacaq. Nəbiyyi-Əkrəmdən (s.ə.v.v) rəvayət olunub ki, Allah hər bir kəsə savab vədəsi versə, əlbəttə ona vəfa edəcək, və hər kəsə əzab vədəsi versə, əgər istəsə, əzab verəcək, və əgər istəməsə əzab verməyəcək bu iş onun öz ixtiyarındadır. Həqiqətən Nəbiyyi-Əkrəm (s.ə.v.v) həmişə buyurardı: Hər kəs gecə bu ayələri (Ali İmran surəsinin axırını) oxusa, sanki bütün gecəni ibadət etmişdir. Həzrəti Sadiqdən (ə) nəql olunub ki, hər kim üçün çətinlik qarşıya çıxsa, beş dəfə "rəbbəna" desin, haqq-taala onun müşkülünü həll edər. O həzrətdən soruşdurlar: Yəbnə Rəsullah bunun mənbəyi nədir? ARDI👇 #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Qədr gecələrinin müştərək əməlləri dedikdə, mübarək Ramazan ayının 19-cu, 21-ci və 23-cü gecələrində yerinə yetirilən əməllər nəzərdə tutulur və həmin əməllər aşağıdakılardan ibarətdir: 1. Qüsl etmək; Əllamə Məclisi yazır ki, "Qədr” gecələrinə məxsus qüslü günbatan vaxtı yerinə yetirmək daha yaxşıdır; belə ki, şam namazı qüsllə qılınsın. 2. Əhya saxlamaq (gecəni oyaq qalıb Allaha ibadət və raz-niyazla keçirmək); Nəql olunur ki, hər kim Qədr gecələrini ehya saxlasa, günahları göydəki ulduzların, dağların ağırlığı və dənizlərin tutumu qədər olsa belə bağışlanar. 3. İki rükət namaz qılmaq; belə ki, hər rükətdə "Həmd” surəsindən sonra yeddi dəfə "İxlas” surəsi oxunsun və namazdan sonra yetmiş dəfə "Əstəğfirullahə və ətubu iləyh” – deyilsin. Peyğəmbərdən (ə) nəql olunur ki, bu əməli yerinə yetirən şəxs yerindən ayağa qalxmamış onun özü və ata-anası Allah-Taala tərəfindən bağışlanar... Əlbəttə bu namazla yanaşı, yüz rükət namaz qılmağın da böyük savabı var. Belə ki, hər rükətdə "Həmd” surəsindən sonra on dəfə "İxlas” surəsini oxumaq tövsiyə olunur. 4. Tövbə edib Allahdan günahların bağışlanmağını diləmək; Əllamə Məclisi yazır ki, "Qədr” gecələri ən yaxşı əməl insanın özünün, ata-anasının, dünyada yaşayan və yaxud dünyasını dəyişmiş mömin qardaşlarının dünya və axirət hacətlərini istəməklə yanaşı, bağışlanmasını diləməkdir.” 5. Quranı açıb qarşınızda tutaraq deyin: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكِتَابِكَ الْمُنْزَلِ وَ مَا فِيهِ وَ فِيهِ اسْمُكَ الْأَكْبَرُ وَ أَسْمَاؤُكَ الْحُسْنَى وَ مَا يُخَافُ وَ يُرْجَى أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ عُتَقَائِكَ مِنَ النَّارِ Duanın oxunuşu: Əllahummə inni əs`əlukə bikitabikəl-munzəl və ma fihi, və fihismukəl-əkbər və əsmaukəl-husna, və ma yuxafu və yurca ən təc`ələni min utəqaikə minən-nar. Duanın tərcüməsi: "İlahi, nazil etdiyin kitaba (Qurana), onun içindəkilərə, içindəki ən böyük adına, ən gözəl adlarına, qorxulu və ümid etməli hər xəbərə xatir Səndən istəyirəm ki, məni cəhənnəm əzabından xilas etdiyin kəslərdən edəsən.” Sonra Allah-Taaladan öz hacətlərini istə! ARDI👇 #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ İslam dinində duanın xüsusi əhəmiyyəti vardır. Bəzən insanlar duanın yardımı ilə hədəflərinə çatmaq istəyirlər, lakin bunu bilmək lazımdır ki, duanın bəzi şərtləri vardır. Bəzi dualar müəyyən zamanda və müəyyən miqdarda və sayda oxunmalıdır ki, həmin təsiri göstərə bilsin. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Bilin ki, Allahın adları xəzinə kimidir, əgər ədədlərini bir qədər az və ya çox etsən, əvvəldə və ya axırda qoysan, xəzinəyə çata bilməzsən”. Həzrət Peyğəmbərə (s) salavat göndərməyin fəziləti böyükdür. Hətta Allah Təala Özü bu işi görür və buyurur:“Həqiqətən, Allah və Onun mələkləri daim Peyğəmbərə salam (salavat) göndərirlər (Allah ona Öz xüsusi rəhmətini bəxş edir və mələklər onu vəsf və təqdis edirlər). Ey iman gətirənlər, ona salam (salavat) göndərin və tamamilə (onun əmrinə) təslim olun”. (“Əhzab” 56). Salavatın fəzilətlərindən biri budur ki, duanın yerinə yetməsində böyük rola malikdir. Duanın əvvəlində və axırında salavat göndərmək onun yerinə yetməsinə səbəb olar. Hədislər buyurur ki, Allahın tərəzisində salavat qədər ağır çəkili əməl yoxdur. Əgər hər kim ölməmişdən əvvəl İmam Zaman ağa (ə) ilə görüşməyini istəyirsə, salavatı bu cür desin: «اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم» (“Allahummə salli alə Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd və əccil fəracəhum”) Hər kim altmış hacətinə çatmaq istəyirsə və bu hacətlərin 30-u dünya və 30-u axirət üçündürsə o zaman yuxarıdakı salavatı 100 dəfə desin. Nə az olsun və nə də çox. Bəs salavatın nə qədər savabı vardır? Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur:“Meracda bir mələk gördüm ki, minlərlə əli vardır. Hər əlində də minlərlə barmağı vardır. Həmin mələk dedi: “Mən yağış damcılarının sayını bilirəm ki, neçə dənəsi səhraya və neçə dənəsi dənizə yağır. Xilqətin əvvəlindən indiyə qədər neçə damcı yağış yağdığını da bilirəm. Lakin bir hesab vardır ki, mən onu mühasibə etməkdən acizəm”. Peyğəmbər (s) buyurur: “Nədir?”. Mələk deyir: “Nə zaman sənin ümmətinin camaatı bir yerdə olarlar, bir yerdə sənə salavat göndərərlər, mən salavatın savabını hesablamaqdan acizəm””. Əbu Əlqəmə nəql edir: “Bir gün Peyğəmbər (s) sübh namazını bizimlə qıldı. Sonra üzünü bizə çevirib buyurdu: “Ey dostlarım! ARDI👇 #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Bəqərə surəsi (ərəb ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ (oxunuşu: surətul-bəqarəh) - inək surəsi) - Quran ın 2-ci surəsi. Mədinədə nazil olmuşdur, 286 ayədir.Bu surənin fəziləti barəsində dəyərli rəvayətlər nəql olunmuşdur. O cümlədən, mərhum Təbərsi "Məcməul-bəyan” təfsirində belə nəql etmişdir: Peyğəmbərdən soruşdular: Quranın hansı surəsi daha fəzilətlidir? Həzrət buyurdu: "Bəqərə” surəsi. Soruşdular: Onun hansı hissəsi daha fəzilətlidir? Həzrət buyurdu: "Ayətəl-kürsü”. [Nurus-səqəleyn” təfsiri, 1-ci cild, səh.26; "Məcməul-bəyan”, 1-ci cild, səh.32] Bu surənin fəzilətli olmasının səbəbi, zahirən onun hərtərəfli olmasına, xüsusilə onda yerləşən tövhid məsələlərinə görədir. Quran surələrinin bəzi ayələrinin digərlərindən müəyyən cəhətdən üstünlüyə malik olmasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Çünki, onlara müxtəlif nəzərlərdən diqqət yetirilir. Burada mühüm bir həqiqəti təkrar etməyi lazım görürük - Quranın surə və ayələrinin tilavət olunmasının mühüm savab və fəzilətinin məfhumu heç də insanın təkcə onları dildə oxuyub əzbərləməsi və bununla kifayətlənməsi deyil. Əslində Quranın oxunması onun başa düşülməsi isə əməl etmək üçün bir müqəddimədir. Ümumiyyətlə, hər hansı bir surə və ya ayənin fəziləti barəsində qeyd olunanların o surə və ya ayənin məzmunu ilə çox sıx rabitəsi vardır. Məsələn, "Nur” surəsinin fəziləti barəsində buyurulur ki, hər kəs onu çox tilavət etsə, Allah onu və övladlarını zina kimi mənfur əmələ mürtəkib olmaqdan qoruyar. Çünki, bu surənin məzmunu cinsi azğınlıqlar və ehtirasla mübarizə yolunda mühüm göstərişləri əhatə edir. Subay şəxslərin evlənməyə tələsməsi, hicab göstərişi,zinanın tərk edilməsi, şeytani baxışların qarşısının alınması, şayiə yaymamaq, yersiz sözlər danışmamaq və nəhayət zinakar kişi və qadın barəsində ilahi cəza tədbirlərinin icra olunması kimi məsələlər bu surədə gəlmişdir. Aydındır ki, əgər bu surənin qayəsi cəmiyyətdə, yaxud ailədə icra olunarsa, zina əməlinin qarşısı alınar. Əgər bir kəs "Bəqərə” surəsinin yuxarıda qeyd olunduğu kimi, tövhid, qeyb aləminə iman, Allahşünaslıq, şeytan və bu kimi sair məsələlər barəsində olan ayələrini oxusa və onu tam vücudu ilə qəbul etsə, şübhəsiz, o fəzilətlərə malik olacaqdır. ARDI👇 #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Namazda süstlük etmək və sübh namazına dura bilməmək - imanın zəifliyindən irəli gəlir. Namazda süstlük etmək və sübh namazına dura bilməmək - imanın zəifliyindən irəli gəlir. Əlbəttə, bəzilərimiz bu haldan əziyyət çəkirik. Kamil insan bizim üçün bir ideal və hədəfdir. Sübh namazını əvvəl vaxtda qılmaq başqa namazlardan daha çətindir. Çünki isti yataqdan və şirin yuxudan ayılmaq insanı bu işdən saxlayar. Lakin namazqılan bir qədər təmrin edərək, bunun öhdəsindən gələ bilər. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Elə bir bəndə yoxdur ki, namazın vaxtına və günəşin vəziyyətinə əhəmiyyət verər, məgər o halda ki, ölən zaman rahatlığı, qəm və qüssənin aradan getməsini və atəşdən nicat tapmağı onun üçün zəmanət edərəm”. Sübh namazını qəza etməyin müxtəlif səbəbləri vardır. Bu amillərdən biri budur ki, insan həyatının hədəfini bilməz, din və ibadət nə üçündür və bu hədəfə çatmağın nə faydaları vardır kimi. O kəslər ki, həyatlarında hədəfə malikdirlər, bilir ki, niyə dindardır. İnsan - Allahın yer üzündəki nişanəsidir. Bir ömür fürsəti vardır ki, bu nişanəni felə, yəni əmələ çevirsin. Hər nə qədər Allahın sifətini özündə yer verərsə, Allahın sifətinə bürünər. Atəşin kənarında olan dəmirə bənzəyir ki, atəşin rəngi ona keçər. İnsanın həyatında namaz, oruc, həcc və insanlara xidmət etmək kimi əməllər vardır ki, insanı Allah rənginə bürüyər. Allahın axtarışında olan insanın bütün səyi budur ki, fürsəti əldən verməsin. Ondan Allah qürbünə çatmaq üçün istifadə etsin. Sübh namazını vaxtında qılmaq da bu cür fürsətlərdəndir. Şeytan kimi düşmənlərimiz də çoxdur. Özümüzü tərbiyə etməkdən başqa çarə yoxdur. Özünü tərbiyə etmək o deməkdir ki, özünü Allahın sifəti olmayan hər bir şeydən təmizləyəsən. Gərək əxlaqımız, əməlimiz, elmimiz tövhidi olsun. Bəzən dostlarımızla bir yerə getmək üçün səhər tezdən görüşmək istəyir və buna görə tezdən durmağa səy edirik. Lakin sübh namazına vaxtında dura bilmirik. Bunun səbəbi budur ki, biz dostlarımıza verdiyimiz sözə daha çox imanımız və biliyimiz vardır və onlarla olmağı daha çox sevirik. Lakin bu cür imanı Allaha bəsləmirik və imanımız zəifdir. #islam #namaz #ramadan #ramazan #ahlibeyt #makkah #karbala #ahlibeyt14mesum Ardı👇
next page →