#ahlibeyt14mesum

572 posts

Loading...
#yaAllah ❤ Səcdə” surəsi Quranın 32-ci surəsidir. Məkkədə nazil olub və 30 ayəsi vardır. Bu surənin fəziləti barəsində Həzrət Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “Hər kim “Səcdə” surəsini qiraət edər, ona bənzəyir ki, Qədr gecəsini əhya saxlamışdır”. (Tebyan) İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kim cümə gecəsində “Səcdə” surəsini oxuyarsa, Allah Təala Qiyamət günü əməl dəftərini sağ əlinə verər. Onu hesaba çəkməz. Onu Peyğəmbərin (s) və Əhli-beytinin (ə) yoldaşlarından qərar verər”. Həzrət Peyğəmbər (s) hər gecə yatmazdan əvvəl “Səcdə” surəsini oxuyardı. Bu surədən “Mülk” surəsinə qədər oxumadan, yuxuya getməzdi. Hədislər buyurur ki, bu surəni hər gecə oxumaq şeytandan amanda olmağa və Qiyamət günü dərəcəsinin artmasına səbəb olar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim “Səcdə” surəsini yazar və özü ilə gəzdirər, hərarət, baş və əzələ ağrılarından amanda olar” . #quran #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Allah Təala Qurani-Kərimi müsəlmanlara, onları hidayət etməsi və səadətə çatdırması üçün göndərmişdir. Əgər biz Quranı oxuyur, lakin ona əməl etmiriksə, bu zaman Quranı oxumağın bizə heç bir faydası olmur. Çünki Quran – əməl olunmalı səma kitabıdır. Onu oxuyub sadəcə əzbərləmək kifayət deyildir, əslində Quran məhz əməl meydanında özünün əsil simasını nümayiş etdirir. Məsumlarımız (ə) da bizləri daima Qurana əməl etməyə təşviq etmişdilər. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim Quranı öyrənər və ona əməl etməzsə, Allah onu Qiyamət günü kor məhşur edər. O, soruşar: “Allahım, məni nə üçün kor məhşur etmisən, halbuki mən görən idim?”. Buyurar: “Necə olur ki, sən bizim ayələri oxumusan və yadından çıxartmısan və ona əməl etməmisən?””. İmam Əli (ə) buyurur: “Quranı sizə tövsiyə edirəm. Başqaları Qurana əməl etməkdə sizi qabaqlamasınlar”. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kim Quranı əzbərləyər və ona əməl edər, böyük peyğəmbərlərlə (ə) (birlikdə) olar”. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Cəhənnəmdə bir məkan vardır ki, atəş əhli oradan nicat üçün hər gün 70 min dəfə dua edərlər”. Soruşurlar ki, bəs həmin məkan kimlər üçündür? Həzrət (s) buyurur: “Quran əhli olan şərabxorlar və namazı tərk edənlər üçündür”. İmam Əli (ə) buyurur: “Hər kim Allahın kitabına əməl edər – başqalarını qabaqlayar”. İmam Sadiq (ə) buyurur: “O zaman ki, insan Qurandan bir surə öyrənər və sonra onu unudar və ya tərk edərsə, o. behiştə daxil olan zaman yuxarıdan gözəl simalı biri ona deyər ki, məni tanıyırsan? Deyər: “Xeyr”. Deyər: “Mən həmin surəyəm ki, məni unutmusan və ya məni tərk etmisən””. #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Bu dünya digər dünyaya nisbətdə, insanın ruhi orqan və sistemləri yaradılaraq onu başqa bir yaşayışa hazırlayan ana bətni kimidir… Bu dünyadan başqa bir dünyaya köçmək, uşağın ana bətnindən doğulmasına bənzəyir. Bu bənzətmə bir cəhətdən yetərli, digər cəhətdən isə yetərsizdir. Bənzətmənin yetərsizliyi dünya ilə axirətin fərqinin ana bətni ilə ondan xarici aləmin fərqlərindən daha dərin və əsaslı olmasındadır. Ana bətni ilə xarici aləmin hər ikisi təbiət aləmi və dünya həyatının bir hissələridir. Amma dünya həyatı ilə axirət aləmi, bir-birindən əsaslı fərqlənən iki həyatdır. Lakin bu bənzətmə digər cəhətdən, yəni şəraitlər arasındakı fərqləri göstərməsi baxımından yetərlidir. Uşaq ana bətnində olanda cift və göbək yolu vasitəsi ilə qidalanır, amma bu dünyaya ayaq basdıqdan sonra həmin yol bağlanır və o, ağız və həzm boruları vasitəsi ilə qidalanır. Onun ağ ciyəri ana bətnində olanda yaradılır, amma işləmir. Uşaq ana bətnindən xaric olan kimi onlardan istifadə olunmağa başlanılır. Uşağın ana bətnində olduğu müddətdə nəfəs boruları və ciyərindən kiçicik bir istifadə etməməsi çox maraqlıdır. Hətta bəlkə uşağın həmin orqanı, ana bətnində bir an işə düşsə, uşağın ölümünə səbəb olar. Bu vəziyyət, o, ana bətnində olduğu son ana kimi davam edir. Amma ana bətnindən xaric olan kimi tənəffüs orqanları işə düşməyə başlayır və bundan sonra onun fəaliyyəti bir an dayansa, onu ölüm təhlükəsi gözləyir. Doğuşdan əvvəlki həyat tərzi beləcə ondan sonrakı həyat tərzinə çevrilir. Uşaq doğulmamışdan qabaq bir həyat tərzində, ondan sonra isə digər bir həyat tərzində yaşayır. Ümumiyyətlə, tənəffüs orqanı uşaq ana bətnində olanda yaradılmasına baxmayaraq, ora üçün yaradılmır. Onun yaradılması ana bətnindən sonrakı həyat üçün əvvəlcədən olan hazırlıqdır. Görmə, eşitmə, dadma və qoxulama orqanlarının da heç biri bütün genişlik və mürəkkəbliyi ilə həmin yaşayış üçün deyil, ondan sonrakı mərhələ üçündür. Bu dünya digər dünyaya nisbətdə, insanın ruhi orqan və sistemləri yaradılaraq onu başqa bir yaşayışa hazırlayan ana bətni kimidir. #ahlibeyt14mesum ARDI👇
#yaAllah ❤ İmam Əli: "Quraq bir vadinin tənha ağacı yaşıl çəmənliyin ağacından daha möhkəm olur". Bütün paylaşımlara halallıq var. logonu silməyin #yaMuhamməd #yaAli #Muhammad #islam #quran #islamicposts #dua #Allahuakbar #surah #surə #hədis #muselman #muslim #namaz #makkah #məkkə #madina #mədinə #kaaba #kəbə #islamlove #loveislam #karbala #kərbəla #məşəd #book #bookstagram #mashad #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Qurani-Kərimin bir çox ayələri bizə xəbər verir ki, gördüyümüz yuxuların bəziləri bizə gələcəkdən məlumatlar verir. Misal üçün, Yusif (ə) peyğəmbərin əhvalatında buna şahid oluruq. İki nəfərin gördüyü yuxular həqiqətən də həyata keçir. Həmçinin Misir şahının gördüyü yuxu da onun kimi. “Yusufla birgə zindana (şahın) iki qul(u) da daxil oldu. Onlardan biri dedi: «Mən (yuxuda,) özümün (şərab düzəltmək üçün)üzüm sıxdığımı görürdüm». Və o birisi dedi: «Mən (yuxuda) gördüm ki, başımın üstündə çörək aparıram və quşlar ondan yeyirlər. Bizə bunların(yuxuların)yozumundan xəbər ver. Həqiqətən, biz səni yaxşılıq edənlərdən görürük»”. (“Yusif” 36). Qurani-Kərimdə Həzrət Peyğəmbərin (s) gördüyü yuxuya Fəth” surəsində də işarə edilmişdir. İbrahimin (ə) gördüyü yuxuya isə “Saffat” surəsində işarə olunmuşdur. Həzrət Peyğəmbər (s) yuxu haqqında buyurur: “Yuxu və röya üç cür olur: – Bəzən Allah tərəfindən olan müjdədir. – Bəzən şeytan tərəfindən olan qəm və qüssədir. – Bəzən də insanın başında fırlatdığı fikirlərdir və o, onları yuxuda görür”. Aydındır ki, şeytani yuxuların yozuma ehtiyacı yoxdur. Ancaq Allah tərəfindən müjdə olan yuxular insana gələcəkdə baş verəcək hadisələrdən xəbər verər. Mənəvi filosofların nəzərinə görə, yuxu bir neçə dəstəyə böülünür: 1. İnsanın keçmişinə, arzu və meyillərinə aid olan yuxular. 2. Pərişan yuxular ki, xəyalın məhsulu olar. 3. Gələcəyə aid olan yuxular. Pərişan yuxular o yuxulardır ki, insan fikirlərindən mənbə alar və gün ərzində keçirtdiyi hisslərin sayəsində meydana gələr. Baxmayaraq ki, psixoloqların nəzərinə görə bu yuxular insanın ruhi halından xəbər verir, ancaq bu yuxuların yozumu yoxdur. Bəzi yuxuları isə yozmağa ehtiyac yoxdur, çünki onlar öz-özlüyündən baş verəcəklər haqqında aydın məlumat verər. Ancaq bəzi yuxuların yozuma ehtiyacı vardır. Misal üçün Misir şahının gördüyü yuxu kimi. (Həvzəh) Hər bir halda deyə bilərik ki, yuxu aləmi Allahın möcüzələrindən biridir ki, insanı qəflətdən oyadan amillərdən biri hesab olunur. Hər kim dərk əhli olarsa, heç olmasa bu yuxuların ona demək istədiyini anlayar və qəflətdən ayılar. #ahlibeyt14mesum ARDI👇
#yaAllah ❤ “Loğman” Surəsi 31-ci surə Loğman (Loğman əleyhissəlam) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 34 ayədir) Bismillahir-rəhmanir-rəhim! 1-İmam Baqir (ə) buyurdu: Bir kəs hər gecə Loğman surəsini oxusa, Allah-taala o gecə onu sübhə qədər iblisin və onun qoşununun şərrindən qorumaq üçün mələklər göndərər. Əgər bu surəni gündüz oxusa, həmin gün şəfəq batana qədər mələklər onu şeytanların şərrindən qoruyar. 2-Allahın Rəsulu (s.ə.v.v) buyurdu: Bir kəs Loğman surəsini oxusa, Qiyamətdə Həzrət Loğman onunla dost olar. Ona yaxşılığa əməl etmiş və pisliklərdən qorunmuş kəsin savabından on dörd dəfə çox savab verilər. Xəvassul Qur`an kitabında yazılıb ki, hər kəs Loğman surəsini yazıb hakimin mənzilində qoysa, həmin il hakimiyyətdən endirilər. Bir kəs bu surəni yazıb özündə saxlasa, şəqiqədən (gicgahın ağrısından) və qızdırmadan sağalar. İbn Abbasdan nəql olunub ki, hər kəsin qulaq ağrısı vardırsa; 1-Aşağıdakı ayəni oxumağı davam etdirsin. "Fəmən yəstəmi ilanə yəcid ləhu şibahən rəsədən." (Cin-9) və ondan soanra desin: 2-Bir şəxs imam Məhəmməd Baqirin (ə) hüzurunda qulağının ağır eşitməsindən şikayət etdi: İmam ona buyurdu: Əlini qulağına çək və bu ayələri oxu: "Ləv ənzəlna hazəl Qur`anə əla cəbəlin lərə əytəhu xaşiən mutəsəddiən min xəsiyətillah, və tilkəl əmsalu nəzribuha linnasi ləəlləhum yətəfəkkərun." "Huvəllahulləzi la ilahə illa huvə alimul-ğəybi vəşşəhadəti, huvər-rəhmanir-rəhim. Huvəllahulləzi la ilahə illa huvəl məlikul quddusus-səlamul mu`minul muhəy minul əzizul cəbbarul mutəkəbbiru, Subhanəllahi, əmma yuşrikunə. Huvəllahul xaliqul bariul musəvviru ləhul əsmaul husna. Yusəbbihu ləhu mafissəmavati vəl`ərzi və huvəl əzizul həkim." (Həsir-21-24) 3-Qulağına tut və aşağıdakı ayəni üç dəfə oxu: "Minha xələqnakum və fiha nundukum və minha nuxricikum tarrət ən uxra." (Taha-55) 4-Bu ayəni özundə saxlasın. "Və iza Quriəl Qur`anu fəstəmiun ləhu və ənsitu ləəlləkum turhəmun." (Ə`raf-204) "Kəənnə ləm yəsməəha kəənnə fiuzunəyhi vəqrən, fəbəşirhu biəzabin əlim." (Loğman-7). #quran #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Qurani-Kərimdə buyurulur: “Rəhman (olan Allah)ın (həqiqi) bəndələri yer (üzün)də sakit və təvazökarlıqla yol gedən və nadanlar (xoşagəlməz sözlərlə) onlara xitab edən zaman «salam» (xoş və yumşaq söz) deyən kəslərdir. Və o kəslər(dir) ki, gecəni Rəbblərinin qarşısında səcdə edən və dayanan halda gündüz edərlər. Və o kəslər(dir) ki, «ey Rəbbimiz, cəhənnəm əzabını bizdən dəf et, ki, həqiqətən onun əzabı (cəhənnəm əhli üçün) ayrılmaz və həmişəlikdir» deyərlər. Şübhəsiz, cəhənnəm pis yer və pis məskəndir. Və o kəslər ki, (Allah yolunda) xərcləyən zaman nə israf edərək həddi aşar, nə də simiclik göstərərək həddən aşağı enərlər, (onların əməli) bu iki yolun arasında orta həddə və ədalətli olar. Və o kəslər ki, Allahla birgə başqa məbud çağırmır, Allahın möhtərəm və toxunulmaz etdiyi canı (qisas, şəri cəza və sairə kimi) haqq (qətllər) istisna olmaqla, öldürmür və zina etmirlər. Kim bunları etsə, (ağır) bir cəza ilə qarşılaşar”. (“Furqan” 63-68). Bu mübarək ayələrdə Allahın xüsusi bəndələrinin 5 xüsusiyyəti bəyan edilmişdir ki, onlara diqqət edək və özümüzdə bu sifətləri gücləndirək: 1. Yer üzündə təkəbbürlə yol getməz və təvazökar olarlar. Allahın xüsusi bəndələri özlərini əxlaqın rəzil sifətlərindən pak edir və nəfslərinin islahı ilə məşğul olurlar. Ona görə də heç bir zaman təkəbbür etməz və lovğalanmazlar. Əksinə, çox təvazökar və sadə insanlar olarlar. 2. Başqaları ilə yaxşı rəftar edərlər. Allahın xüsusi bəndələri çalışarlar ki, hamı ilə yaxşı münasibətdə olsunlar. O zaman ki, nadanla rastlaşarlar, onlarla da səbir və alicənablıqla rəftar edərlər. 3. Allahla rabitə qurmaq üçün xüsusi zamanları vardır. Bu insanlar gündüz ibadəti ilə yanaşı, Allahları ilə gecə də rabitədə olar və Ona ibadət edərlər. 4. İnfaq əhlidirlər, ancaq israf etməzlər. Bu insanların yoxsullara xüsusi diqqət və inayəti vardır. Lakin bu işdə də ifrat etməzlər. 5. Allah Təalaya xaliscəsinə müti olarlar. Onlar heç bir şeyi Allaha şərik qoşmazlar. Onlar ancaq Allah razılığını düşünən insanlardırlar. Ona görə də günah etmir və Allahın haramlarından çəkinirlər. /Deyerler.org/ https://ahlibeyt14mesumm.wordpress.com/ #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ “Аllаhın lütf vә mәğfirәtinә sәbәb оlаn şеylәrdәn biri insаnlаrа tәаm vеrmәkdir.” Еy Әli! Ахmаğın üç әlаmәti vаr: Vаciblәri yеrinә yе-tirmәyә süst yаnаşаr, Аllаhın bәndәlәrini mаsqаrа еdәr vә çох dаnışаr (Аllаhın zikrindәn qаfildir).” (“Әl-Mәvаizul-әdәdiyyә”, sәh. 134.) “Аllаh-tәаlа buyurur: “О vахt ki, bәndәlәrimdәn biri cism, mаl-dövlәt vә övlаd cәhәtdәn müsibәtә düçаr оlsа vә оnlаrа görә sәbir еtsә, mәn qiyаmәtdә оnun üçün әmәl tәrәzisi qоymаğа vә yа әmәl dәftәri аçmаğа hәyа еdәrәm.” (“Müstәdrәkul-vәsаil”, c. 2, sәh. 59.) “İnsаn vәfаt еdәndәn sоnrа üç әmәlinin sаvаbı kәsilmәz: 1. Sәdәqәyi-cаriyә; (Özündәn sоnrа qоyduğu mәscid, mәdrәsә, mәktәb, хәstәхаnа vә sаir kimi хidmәtlәrә sәdәqәyi-cаriyә dеyilir.) 2. Fаydаlı оlаn kitаb vә еlmi; 3. Оnа duа еdәn övlаdı vаrsа.” “Hаrаdа оlsаn, tәqvаyа riаyәt еt. Cаmааtlа yахşı dоlаn. Günаhın оlsа, оnu sаlеh әmәllә islаh еt.” (“Vәsаilüş-şiә”, c. 16, sәh. 104.) “Аllаhın lütf vә mәğfirәtinә sәbәb оlаn şеylәrdәn biri insаnlаrа tәаm vеrmәkdir.” (“Bihаrul-әnvаr”, c. 71, sәh. 361.) “Yа Әli! Хоşbәхt insаnın üç әlаmәti vаr: 1. Öz vәtәnindә işlәyәn şәхs; 2. Аlimlәrlә rаbitәsi оlаn şәхs; 3. Nаmаzlаrını cаmааtlа qılаn şәхs.” (“Bihаrul-әnvаr”, c. 71, sәh. 146.) “Аllаh üç şеyi sеvir: 1. Аz dаnışmаğı; 2. Аz yаtmаğı; 3. Аz yеmәyi.” (“Әl-Mәvаizul-әdәdiyyә”, sәh. 147.) “Duа rәhmәtin, dәstәmаz nаmаzın, nаmаz isә cәnnәtin аçаrıdır.” (“Nәhcul-fәsаhә”, sәh. 332.) “Üç әmәldә hеç kimә qаrşı müхаlif оlmаğа icаzә vе-rilmәyib: Әhdә vәfа еtmәk vаcibdir. İstәr kаfir оlsun, istәr müsәlmаn. Аtа-аnа ilә yахşı rәftаr еtmәk vаcibdir. İstәr kаfir оlsun, istәrsә dә müsәlmаn. Әmаnәti sаhibinә çаtdırmаq vаcibdir. İstәr müsәlmаnın mаlı оlsun, istәrsә dә kаfirin.” “Mömin hәmişә qәm-qüssәyә düçаr оlur ki, günаhlаrı mәhv оlsun.” (“Üsuli-kаfi”, c. 2, sәh. 446.) #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Ağılın tanıması başqa bir şeydir, qəlbin tanıması başqa bir şey. Onların tanımalarında olan bu fərq isə rabitə mərkəzlərinin fərqli olmasına görədir. Ağıl tanıması beyinlə əlaqədə olduğu halda, qəlb tanımasının qəlblə əlaqəsi vardır. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Ağılın – yeri beyindir. Qəsavət və riqqət isə qəlbdə yer alır”. Gözəl təbiət mənzərəsinə nəzər salan zaman demirik ki, gözüm və ya qulağım sevindi, deyirik ki, bu gözəlliyə görə qəlbim sevindi. Yəni, insan bu gözəlliyi qəlbi ilə dərk edər və tanıyar, ağlı ilə deyil. Əgər deyiriksə gözün aydın olsun, o deməkdir ki, qəlbin aydın olsun, nəinki zahiri gözün. Əksinə, insan ağır yol qəzalarını görən zaman və ya pis xəbər eşidən zaman demir ki, gözüm yandı və ya beynim yandı. Əslində deyir ki, bu hadisəyə görə qəlbim yandı və ağrıdı. Eşq – qəlbə aid olan tanımalardandır. Aşiq məşuqu qəlb gözü ilə görər və dərk edər, ağıl bu məsələdə arxa plana keçər. Ona görə də ağıl dərki ilə qəlb dərki arasında fərq vardır. Beyin əqli mövzuları dərk etməyə vəzifələndirildiyi halda, qəlb – hissləri, məhəbbət və nifrəti dərk etməyə vəzifələndirilmişdir. Ağıl və qəlb tanımasının ikinci fərqi isə tanıma növündədir. Ağıl tanıması elm və biliyə bərabər olduğu halda, qəlb tanıması vicdana, insafa bərabər olar. İnsan varlığında üç dərk qüvvəsi vardır: hiss, ağıl və qəlb. Beş hiss qüvvəsi (görmə, eşitmə, dadbilmə, iybilmə, lamisə) insana, onu əhatə edən dünya haqqında məlumatlar almasına yardım edər. Ağıl qüvvəsi insanın idrak və dərk etməsinə xidmət edər və bu yolda ona hiss qüvvələri yardım edər. Hiss və ağıl rabitədə olan zaman fəaliyyət göstərə bilirlər, heç biri o birisi olmadan öz vəzifəsini yerinə yetirə bilməz. Üçüncü tanıma qüvvəsi olan qəlb, üç mənada istifadə olunar: 1. Qanın dövr etdiyi mərkəz. 2. Fikir və düşüncə mərkəzi. 3. Qeyri hissi və qeyri-əqli tanıma mərkəzi. Nə zaman qəlb ağlın kənarında yer alar, qəlbin ikinci mənasına şamil olar. Beləliklə deyə bilərik ki, qəlb və ağıl tanımasının iki fərqi vardır. Biri rabitə mərkəzlərindədir, o birisi isə tanıma növlərindədir. Ağlın tanıma mərkəzi – beyindir. Qəlbin tanıma mərkəzi – qəlbdir. #ahlibeyt14mesum ARDI👇
#yaAllah ❤ 30 – ər-Rum ər-Rum (Rumlular) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 60 ayədir) Əbi Bəsirdən rəvayət olunub ki, imam Cəfər Sadiq (ə) belə buyurdu: Hər kəs mübarək Ramazan ayının iyirmi üçüncü gecəsi Ənkəbut və Rum surəsini oxusa, Allaha and olsun Beheşt əhlindən olacaqdır. Heç vaxt bir kəsi bu hökmdən istisna etmərik. Bu anda Allahın mənə bir günah yazacağından qorxmuram. Həqiqətən Allah yanındabu iki surə uca məqama malikdir. Allahın Rəsulu (s.ə.v.v) buyurdu: Bu surəni oxuyan kəsə yerdə və səmada pərvərdigarına təsbih deməyə məşğul olan mələklərdən on dəfə çox əcr verilər. Bu surəni oxuduğu gecə və gündüz əgər ondan bir savab iş əldən çıxsa, yenədə ona veriləcək. Haris həmədani deyir: Əmirəlmöminin (ə) buyurdu: Hər kəs şəfəq batanda bu ayəni "Fəsubhanəllahi hinə tumsunə və hinə tusbihunə, vələhul həmdu fissəmavati vəl ərzi və əşiyyən, və hinə tuzhurun." (Rum-17-180) üç dəfə oxusa, o gecə xeyir işlər əlindən çıxmaz, və bütün pisliklər ondan uzaqlaşar. Hər kəs sübh vaxtı deyilən ayəni üç dəfə oxusa, həmin gün o heç bir şey itirməz, və bütün şərr işlər ondan uzaqlaşar. Allahın Rəsulundan (s ə v v) rəvayət olunub ki, hər kəs sübh və şam vaxtı bu ayəni oxusa, həmin gün yaxud həmin gecə vaxtında qıla bilmədiyi ibadətlərin yerini doldurar. Həmçinin bu ayəni gündəlik vacibi namazlardan sonra oxumaqla yağışın damcıları ağacların yarpaqları, yer üzündəki torpağın sayı qədər, ona həsənat yazılar. Ayə: "Fəsubhanəllahi hinə tumsunə və hinə tusbihun. Və ləhul həmdu fissəmavati vələrzi və əşiyyən və hinə tuzhirun. Yuxricul həyyə minəl məyyiti və yuxricul məyyitə minəl həyyi və yuhyil ərzə bəədə məvtiha və kazalikə tuxrəcun." (Rum-17-18-19). #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Görmə qabiliyyətini gücləndimək üçün... Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: Daim Qurana baxan insan nə qədər ki, həyatdadır gözləri görəcək... Həzrət (s) buyurur: Qurana baxmaqla onu oxuyanın görmə qabiliyyəti qorunar. Göbələk və göz... Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: Göbələk behişt bitkilərindəndir. Göbələk suyu göz üçün faydalıdır... Göbələyin suyu gözə şəfa verər. Heyva və göz... Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: Heyva yeyin, bir-birinizə heyva bağışlayın. Çünki heyva gözü işıqlandırar, qəlbdə məhəbbət yaradar... Həzrət (s) buyurur: Heyva yemək gözün qaranlığını aradan qaldırar. İmam Hüseynə (ə) tövsiyələr... Həzrət Peyğəmbər (s) İmam Hüseynə (ə) buyurdu: Övladım arxan üstə yat ki, qarnın kiçik olsun. Suyu aram iç ki, ləzzət alasan. Sürmə çək ki, gözlərin işıqlansın. İki gündən bir bədəninə yağ çək ki, peyğəmbər sünnəsinə əməl etmiş olasan. Yeməkdən əvvəl və sonra... Yeməkdən əvvəl və sonra əlləri yumaq yoxsulluğu, qəm-qüssəni aradan qaldırır, gözlərə sağlamlıq verir. Hamilə qadın üçün... Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: Hamilə qadına kundur verin. Əgər bətindəki uşaq kundurla qidalansa ürəyi möhkəm, düşüncəsi güclü olar. Övlad oğlan olsa cəsarətli, qız olsa gözəl olar. İlk dəfə xurma... Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: Övladlarınızın ağzını xurma ilə açın. Həzrət Peyğəmbər (s) Həsənə beləcə xurma verdi... Doğuşdan sonra... Yeni doğmuş qadın üçün xurmadan, xəstə üçün baldan faydalı şey yoxdur... Həzrət (s) buyurdu: Yeni doğmuş qadının ilk yediyi şey xurma olsa yaxşıdır. Allah-Taala Məryəmə buyurdu ki, ağacın budağını silkələ, təzə xurma tökülsün... Yeddi ədəd Mədinə xurması, olmasa yeddi ədəd əyalət xurması yedirin. Allah buyurur ki, and olsun izzət və cəlalıma yeni doğmuş qadın xurma yesə övladı dözümlü olar. Südün təsiri... Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: Xəstə, gözü zəif qadını dayə tutmayın. Çünki südün təsiri var... Körpəyə ona süd verən qadının xüsusiyyəti sirayət edir. Bədəndə alanın səbədi... Beş şey bədəndə alaya səbəb olur: Cümə və çərşənbə günləri bədənə nurə çəkmək (tükü tökmək üçün), günəş altda qızmış su ilə dəstəmaz və qüsl, cünub halda nəsə yemək, heyz zövcə ilə yaxınlıq, tox ikən yemək. Tibbur-Rəsul (Peyğəmbər təbabəti) #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Hər kim bu surəni oxusa, Allah ona yəqin və afiyət verər. Hər kim onu sinə ağrısı üçün oxuyarsa və bu ağrıya görə onu yazarsa, Allah ona şəfa verər”. Burada söhbət "Şərh” surəsindən gedir. Həzrət (s) başqa yerdə buyurur: "Hər kəs "Şərh” surəsini qiraət edər, o kəs kimi olar ki, Həzrət Muhəmmədlə (s) görüşmüşdür. Əgər qəmgin və narahat olsa, Allah narahatlığını aradan qaldırar”. İmam Sadiq (ə) buyurur: "Hər kim "Şərh” surəsini gecə və gündüz çox oxuyarsa, elə bir bədən üzvü olmaz ki, Qiyamət günü onun faydasına şəhadət verməsin”. İmam Baqir (ə) buyurur: "Hər kim "Şərh” surəsini gecə və gündüz tilavət edərsə, dünyadan şəhid gedər. Şəhid dirildilər və o elə kəs kimidir ki, qılıncı ilə Həzrət Peyğəmbərin (s) yanında Allah yolunda mübarizə aparar”. Təbərsi deyir: "Ürək sıxıntısını aparmaq üçün hər gün iki dəfə həm səhər və həm də əsr vaxtı "Şərh” surəsini 17 dəfə oxumaq lazımdır”. Hər kim dəniz səyahətinə çıxarsa, "Şərh” surəsini oxuyarsa onu qorxu və dərdlərindən amanda saxlayar. O zamana qədər ki, gəmidən düşər. Səfər ayının son çərşənbə günü "Şərh”, "Tin”, "Nəsr” və "Tövhid” surəsini 7 dəfə oxumaq insana sərvət qazandırar. /Deyerler.org/ #ahlibeyt14mesum
Bismillahir Rəhmanir Rəhim #quran #iman #ahlibeyt14mesum #124000peğəmbər #12imam #
#yaAllah ❤ O kəsləri ki, iman gətiriblər və qəlbləri Allahı yada salmaqla rahatlıq tapır. Bilin! Qəlblər yalnız Allahı yada salmaqla rahatlıq tapır». ("Rəd” 28). Allahı yada salmağın çox sayda bərəkəti vardır. O cümlədən: 1) Onun nemətlərini yada salmaq - Allaha şükür etməyin amilidir. 2) Qüdrətini yada salmaq - Ona təvəkkül etməyin səbəbidir. 3) Onun lütfünü yada salmaq - İlahi məhəbbətin mənbəyidir. 4) Qəzəbini yada salmaq - Ondan qorxmağın amilidir. 5) Əzəmət və böyüklüyünü yada salmaq - Onun qarşısında təvazökar olmağa səbəb olar. 6) Aşkar və gizlində elmini yada salmaq - həya və iffətin mənbəyidir. 7) Əfv və kərəmini yada salmaq - ümid və tövbə mənbəyidir. 8) Ədalətini yada salmaq - təvqanın amilidir. Allahdan başqa hər şey məhduddur. Ürəyi sakitləşdirməz və rahat etməz. Namaz - İlahi zikr və rahatlıq mənbəyidir. "Şübhəsiz, bu Mənəm – tək Allah ki, Məndən başqa bir məbud yoxdur. Buna görə də Mənə ibadət et və namazı Məni anmaq üçün qıl!”. ("Taha” 14). Yəni insan o zaman ki, Allahın dərgahında olur ürəyi rahat olur, necə ki, Həzrət Nuh (ə) İlahi kəlam vasitəsilə rahat olur. "Və gəmini (onun hissələrini, həcmini, quruluşunu və zaman və məkanı) Bizim nəzarətimiz altında və Bizim vəhyimizlə (vəhyimizin göstərişləri ilə) düzəlt”. ("Hud” 37). Həqiqi bəndənin nişanəsi Allaha iman və yəqinlikdir. Ürək yəqinliyi olmadan iman kamil olmaz. Allahı dildə yada salmaq kifayət etməz, ürək yəqinliyi də lazımdır. Ancaq Allahı yada salmaq ürəklərin rahatlıq mənbəyi olar. Allah Təala bizləri Onu yada salanlardan qərar versin. /Deyerler.org/ #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ 29. «Әnkәbut»(«Әnkәbut» hörümçәk dеmәkdir; MӘKKӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR).Suаllаr: 150. İmаn gәtirәnlәr ilаhi sınаğа çәkilmirmi? 151. Hәqiqi mö’minlәr dildә imаn gәtirәnlәrdәn nеcә sеçilir? 152. İlаhi imtаhаn qаnunu bizә dә аiddirmi? 153. Аllаhdаn qеyrisini himаyәçi, hаkim sеçәnlәr bu surәdә nәyә bәnzәdilir? 154. Hörümçәk yuvаsı bаşqа еvlәrdәn nә ilә fәrqlәnir? Digәr vilаyәtlәr ilаhi vilаyәtdәn nеcә fәrqlәnir? 155. «Dünyа hәyаtı оyun-оyuncаqdаn bаşqа bir şеy dеyil» аyәsinin mәqsәdi nәdir vә hаnsı hәyаt hәqiqi hәyаtdır?Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin 1-3-cü аyәlәrindә охuyuruq: «Әlif, lаm, mim; yохsа insаnlаr gümаn еdirlәr ki, imаn gәtirdik» dеmәlәri ilә оnlаrdаn әl çәkilәcәk vә imtаhаn оlunmаyаcаqlаr?Şübhәsiz ki, оnlаrdаn әvvәlkilәri dә imtаhаnа çәkmişdik. Аllаh dоğru dаnışаnlаrı dа, yаlаnçılаrı dа yахşı tаnıyır.» Surәdәki аyәlәrdәn, хüsusi ilә dә, ilkin аyәlәrdәn bеlә bir nәticә әldә оlunur ki, Mәkkәdә hicrәtdәn qаbаq imаn gәtirmiş bә’zi şәхslәr müşriklәrin fitnәlәri qоrхusundаn әqidәlәrindәn dönmüşdülәr. Çünki müşriklәr hеç vәchlә müsәlmаnlаrdаn әl çәkmir, dаim оnlаrı hәdәlәyirdilәr. İmаn gәtirәnlәrә bildirilirdi ki, әgәr tutduqlаrı yоldаn dönsәlәr, оnlаrа dәyәn zәrәr ödәnәcәk. İmаnlаrındаn әl çәkmәyәcәklәri tәqdirdә, işgәncә yоlu ilә döndәrilәcәklәri vә’d оlunurdu. Bәli, surә Mәkkәdә bеlә bir şәrаitdә nаzil оldu. Surәdә bеlә bir nöqtә bәyаn оlunur ki, insаnlаrı imаnа dә’vәt еdәn Аllаh dil imаnını yох qәlb imаnını nәzәrdә tutur. Hәqiqi imаn tәzyiqlәr аrtdıqcа dаhа dа möhkәmlәnir vә dәrin kök аtır. Fitnәlәr vә аcı hаdisәlәr hәqiqi imаn gәtirәnlәri sаrsıdа bilmir. Оnа görә dә insаnlаr düşünmәmәlidirlәr ki, dildә imаn gәtirmәklә rаhаt burахılаcаqlаr. Оnlаr hökmәn imtаhаnа çәkilәcәklәr vә bu yоllа imаn dәrәcәlәri müәyyәnlәşdirilәcәk.Bәli, bәlа vә imtаhаn Аllаhın hәmişәlik qаnunudur. Аllаhın qаnunlаrı dәyişmәzdir vә bu qаnun kеçmiş ümmәtlәrә dә аid оlmuşdur. İnsаnlаrın dоğrudаn vә yа yаlаndаn imаn gәtirmәlәri әmәli imtаhаnlаr vаsitәsi ilә mә’lum оlur. İnsаnın bаtini mәhz imtаhаn mеydаnındа аçıqlаnır. Hәqiqi imаn sаhiblәri imtаhаn sәhnәsindә dаhа dа möhkәmlәnir, yаlаnçılаrın bоş iddiаlаrı isә fаş оlur. #ahlibeyt14mesum ARDI👇
#yaAllah ❤ Mərifət əhli deyir: “Yatan zaman insan bəzi əməlləri yerinə yetirməlidir ki, övliyalar yatan zaman onlara inayət olunan nemətlər, ona da çata bilsin. Bu əməllər ibarətdir: 1. Dəstəmazlı halda yatağa uzanmaq. 2. Üzü qibləyə uzanmaq. 3. “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim” demək. 4. Mübarək “Kəhf” surəsinin 110-cu ayəsini oxumaq. 5. Mübarək “Bəqərə” surəsinin 285-ci ayəsini oxumaq. 6. Həzrət Zəhranın (s.ə) təsbihatını demək. 7. “Ayətül-Kürsü”nü oxumaq. 8. “Tövhid” surəsini ya 3, ya da 11 dəfə demək. 9. Mübarək “Nisa” surəsinin 147-ci ayəsini 3 dəfə oxumaq. 10. Mübarək “Ali-İmran” surəsinin 18-ci ayəsini oxumaq. 11. İstiğfar zikrini demək. /Deyerler.org/ #ahlibeyt14mesum
Bir yetim gördükdə öz övladınızı onun yanında öpmməyin. Hz.əli (ə) . . . #hadise #ahlibeyt14mesum #ahlibeyt #azerbaijan #baku #lankaran #astara #turk #turkey #islam #imamali #yetim
#yaAllah ❤ İmam Əli (ə) həqiqi möminlərin nişanələrini bizlərə tanıtmış və buyurmuşdur: 1.“Mömin Pərvərdigarından hər bir halda razıdır”. Həqiqi mömin o kəsdir ki, heç bir zaman Allaha şikayət etməz. Allaha şükür etməyi heç bir zaman unutmaz. Gələn bəlanın da Allahın iradəsilə olduğunu bilir və səbir edər. İmam Hüseyn (ə) Aşura günü böyük bir bəlaya düçar olmasına baxmayaraq buyurur: “Pərvərdigara! Mən Sənin təqdirinə razıyam və əmrinə təsliməm”. 2. “Möminin yol getməyi təvazökarcasınadır”. Mömin nə təkəbbür edər və nə də zillətə boyun əyər. Mömin həm həyat yolunda, həm də yol gedən zaman təvazökar olar. Mömin Allaha itaət edən zaman da təvazökar olar. Bu təvazökarlıq nəinki zahiridir, həm də batinidir. İmam Əli (ə) buyurur: “O kəs ki, Allah Təala üçün təvazökar olar, bütün varlıqlar qarşısında təvazökar olar”. 3. “Mömin öz iqtisadına uyğun geyinər”. Əgər bu hədisin zahirinə nəzər salsaq, insanlar geyimlərinə görə üç dəstəyə bölünürlər: o kəslər ki, geyimdə israf edirlər. O kəslər ki, mötədil və orta geyinərlər. O kəslər ki, israfdan uzaq olmaq üçün təfrit edərlər. Hədislərin birində oxuyuruq: “Allah Təala sevir ki, nemətinin zühurunu bəndələrinin zahirində müşahidə etsin”. İslam dini hər bir şeydə mötədilliyi sevdiyi kimi geyimdə də mötədil olmağı sevir. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Üç şey insanın nicatına səbəb olar: Allahdan qorxmaq, yoxsulluqda və ya zənginlikdə mötədil olmaq, riza və ya qəzəb halında mötədil olmaq”. 3. “Dostluq möminin həsədini örtər”. Həsədin kökü düşmənçilikdir və əgər insan bu düşmənçiliyi dostluğa çevirə bilsə, həsədindən xilas ola bilər. Möminin başqalarına qarşı dostluğu o qədər güclü olar ki, həsədi aradan aparar. Sevgi - çox dəyərli amildir. Əxlaq alimlərinin nəzərinə görə, hər cür rəzil sifətdən xilas olmağın yolu - İlahi Övliyalara eşq bəsləməkdir. #ahlibeyt14mesum ARDI👇
#yaAllah ❤ Salam Aleykum Cüməniz mübarək Çox gözəl rahat anlaşılan bir kitabdır.Ərəb dilini öyrənmək istəyənlər yararlana bilərlər.. #yaMuhamməd #yaAli #Muhammad #islam #quran #islamicposts #dua #Allahuakbar #surah #surə #hədis #muselman #muslim #namaz #makkah #məkkə #madina #mədinə #kaaba #kəbə #islamlove #loveislam #karbala #kərbəla #məşəd #mashad #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Hər kim bu 5 ayəni hər gün 11 dəfə oxuyarsa, hər bir hacəti asan olar və tezliklə öz muradına çatar... 1. Ayətül-kürsü. 2. "Ali-İmran" surəsinin 2-ci ayəsi. "اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ 3. "Nisa" surəsinin 87-ci ayəsi. اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَیَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ لاَ رَیْبَ فِیهِ وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِیثًا 4. "Taha" surəsinin 8-ci ayəsi. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى 5. "Təğabun" surəsinin 13-ci ayəsi. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُوْمِنُونَ Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Elə bir ev yoxdur ki, "Ayətül-kürsü" ayəsi orada oxunsun, məgər o halda ki, şeytanlar 30 gün həmin evi tərk edərlər və ora sehr və sehrbaz gəlməz". İmam Əli (ə) buyurur: "Peyğəmbərdən (s) eştmişəm ki, buyurub: "Hər kim hər vacib namazdan sonra "Ayətül-kürsü"nü oxuyarsa, onu behiştə daxil olmaqdan saxlamaz. Hər kim onu yatağına gedən zaman qiraət edərsə, Allah ona aman verər və həmçinin qonşusuna, qonşusunun qonşusuna və ətrafında olan evlərə". İmam Əlinin (ə) səhabələri ən fəzilətli ayə haqqında söhbət edirdilər və İmam (ə) onlara buyurdu: "Siz "Ayətül-kürsü" haqqında nə deyirsiniz? Peyğəmbər (s) mənə buyurmuşdu: "Ey Əli! Bəşərin seyyidi insandır və ərəbin seyyidi Muhəmmədir (s) ki, burada fəxr olunmalı bir şey yoxdur. Sözlərin seyyidi Qurandır və Quranın seyyidi "Bəqərə"dir, "Bəqərə"nin seyyidi "Ayətül-kürsü"dür"". Abdullah ibni Ufə nəql edir: "Gecə yuxuda gördüm ki, Qiyamət olmuşdur və məni gətirdilər, hesabımı asan aldılar. Məni behiştə apardılar və mənə çoxlu saraylar göstərdilər. Mənə dedilər: "Bu sarayların qapılarını say". Mən də saydım və 50 qapısı var idi. Sonra dedilər: "Evlərini say". Gördüm ki, 175 ev vardır. Mənə dedilər ki, bu evlər sənindir. O qədər sevindim ki, yuxudan ayıldım və Allaha şükür etdim. Səhər olan kimi İbni Sirinin yanına getdim və yuxumu ona danışdım. O, dedi: "Məlumdur ki, sən Ayətül-kürsünü çox oxuyursan". Dedim: "Bəli". "Bəs sən haradan başa düşdün? Çünki bu ayənin 50 sözü və 175 hərfi vardır". Mən onun hafizəsinin zirəkliyindən təəccüb etdim. O, mənə dedi: #ahlibeyt14mesum ARDI👇
#yaAllah ❤ 28. «Qәsәs»(«Qәsәs» әhvаlаt dеmәkdir; MӘKKӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR).Suаllаr: 146. Bu surәdә mö’minlәrә hаnsı vә’dlәr vеrilir? 147. Hәzrәt Musаnın әhvаlаtı bu surәdә nә üçün yаd еdilir? 148. Qаrun kim idi vә оnun аqibәti nеcә оldu? 149. «Qәsәs» nә dеmәkdir vә surә nә üçün «Qәsәs аdlаndırılmışdır?Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin 5-ci аyәsindә охuyuruq: «İstәyirik ki, yеr üzündә zәifliyә düçаr еdilәnlәrә minnәt qоyаq, оnlаrı rәhbәr vә vаris qәrаr vеrәk.» Bu surә mö’minlәrә gözәllik vә’d еdir. Оnlаr Mәdinәyә hicrәtdәn qаbаq çох аz idilәr. Qürеyş zаlımlаrı Mәkkәdә оnlаrı zәiflәtmiş, çох çәtin bir şәrаit yаrаtmışdı. Surәdә Аllаh-tәаlа vә’d еdir ki, tеzliklә bu insаnlаr хаlqа rәhbәr vә yеr üzünә vаris оlаrlаr. Bеlә bir ilаhi müqәddәrаtа misаl оlаrаq, hәzrәt Musаnın (ә) әhvаlаtı yаd еdilir vә mö’minlәrә müjdә vеrilir ki, оnlаrа dа bеlә bir nе’mәt әtа оlunаr, zаlımlаrın әlindәn qurtulduqdаn sоnrа izzәtә çаtаrlаr.Hәzrәt Musа dünyаyа gәlәndә Fir’оn öz qüdrәtinin fövqünә çаtmış, Bәni-İsrаili хаr vә zәlil еtmişdi. О bu qövmün оğlаnlаrını öldürür, qızlаrını sаğ sахlаyırdı. Аllаh-tәаlа Musаnı Fir’оnun әtәyindә böyütdü. Nәhаyәt, Musа bоyа-bаşа çаtdı. Bu mәqаmdа Аllаh Musаyа Fir’оnun şәrindәn nicаt vеrdi vә оnu Fir’оn tәrәfdаrlаrı аrаsındаn Mәdyәn şәhәrinә gәtirdi. Bir müddәt sоnrа Аllаh-tәаlа Musаnı öz pеyğәmbәri kimi, mö’cüzәlәri ilә Fir’оnun üstünә göndәrdi. Nәhаyәt, Fir’оn vә оnun qоşunu sоn nәfәrinәdәk Nil çаyındа qәrq оldu vә Musаnın qövmü оnlаrın şәrindәn аmаndа qаldı.Qur’аn bu әhvаlаtı dаnışmаqlа mö’minlәrә bildirir ki, оnlаrı dа nә vахtsа qüdrәt sаhibi еdәcәkdir. Bildilәr ki, İslаm pеyğәmbәri vәtәnini tәrk еtdikdәn sоnrа hәmin tоrpаqlаrа yеnidәn әzәmәtlә qаyıdаcаq. Bu ilаhi qаnun hеç bir zаmаn-mәkаnа bаğlı оlmаyıb, hәmişә öz qüvvәsindәdir. Bu qаnundаn güc аlаn dünyа mәzumlаrı, müstәz’әflәr (zәifliyә düçаr еdilmişlәr) Аllаhа ümid vә tәvәkküllә öz mübаrizәlәrini dаvаm еtdirmәli vә әmin оlmаlıdırlаr ki, zаlımlаrın hаkimiyyәti dаvаmsızdır vә fәnаyа gеdir. 76-82-ci аyәlәrdә Qаrun vә оnun аqibәti hаqqındа dаnışılır. Аyәlәrdә bеlә bәyаn оlunur: Qаrun, dоğrudаn dа, Musа qövmündәn idi. О, Bәni-İsrаilә zülm еtmәkdә hәddi аşmışdı. #quran #ahlibeyt14mesum ARDI👇
#yaAllah ❤ Allah insanı gildən xəlq etmiş və ruhuna da Öz ruhundan üfürmüşdür. İnsanın ruh və cismini təkamülə çatmaq üçün bir vasitə qərar vermişdir. Bu ikisi bir-birindən ayrılmadan hidayət yolunu gedə bilər. Quşların iki qanadına bənzəyir ki, biri olmasa, uça bilməz. Ona görə də insanın həm cismi və həm də ruhu öz həqiqi inkişafına çatmalıdır. Hər biri inkişafdan qalsa, təkamül naqis olacaqdır. Qurani-Kərim insanın ruh və canından bəhs edən zaman qəlbinə işarə edir. Ürək, qəlb elə bir bədən üzvüdür ki, bədənə qan ötürmə və bədəni qanla təmin etmə vəzifəsi onun üzərinə qoyulmuşdur. Onun əsl işi bədəni qanla təhciz etməkdir. Əgər bu üzv dayanarsa, insan həyatı təhlükəyə düşər. Ancaq Quranda qəlb belə bir üzv kimi – ürək kimi tanıdılmamışdır. Quran qəlbdən söz açan zaman insanın can və ruhunu nəzərdə tutmuşdur. İnsan qəlbi kimi, ruhu da üç halda ola bilər: sağlam, xəstə və ölü. Qəlbin əhəmiyyəti Qəlb insanı ya hidayət edər, ya da yolundan azdırar. Həqiqətdə insanın varlığını təşkil edər. O, insanın Haqqın lütfündən bəhrələnməsi və ya məhrum olmasında aparıcı rol oynayır. Bu qəlbdir ki, bədənə hökm edir, bütün pislikləri və yaxşılıqları kəsb edir. “Allah sizi bihudə və boş yerə içdiyiniz andlara görə cəzalandırmayacaqdır. Lakin qəlblərinizin kəsb etdiyinə (həqiqi and içmək niyyətində olduğunuz şeyə) görə cəzalandıracaqdır. Allah çox bağışlayan və həlimdir”. (“Bəqərə” 225). Başqa sözlə desək, insanın bütün işləri qəlbindən asılıdır. Nə hökm verərsə, onu da edər. Bütün əməl və rəftarlarımız qəlbimizin halından xəbər verir, onun diri və ya ölü olmasını büruzə edər. Bu ikitərəfli bir məsələdir. Bir tərəfdən qəlbimiz fikir və əməllərimizə təsir qoyur. Həmin əməldən hasil olan nur və ya zülmət də qayıdıb qəlbə təsir qoyar. Onu nurani və ya qaranlıq edər. Qəlb haqla batili ayırar. Əgər bu üzv günaha batıbsa, işdən düşər və düzgün işləməz. “De: «Sizi yoxdan yaradan və sizə eşitmək qüvvəsi, gözlər və ürəklər verən Odur. Lakin siz az şükür edirsiniz!»”. (“Mulk” 23). Qəlb ona görə əhəmiyyətlidir ki, insanın hidayət və zəlalət yolunu təyin edər. Bu da qəlbin dünyadakı mərifəti kəsb etməyindən asılıdır. #ahlibeyt14mesum ARDI👇
#yaAllah ❤ Hər bir meyvəni və tərəvəzi öz mövsümündə yemək daha məsləhətlidir. Bu sıradan qış meyvələrinin yeyilməsi sağlamlıq baxımından çox yararlıdır. İslamınSəsi Aile.lent.az-a istinadən qışda şəfalı olan 8 meyvə haqqında məlumatı təqdim edir. Armud Sulu və şirin meyvə olan armud yeməkdən əvvəl yeyilməlidir. Zəngin karoten tərkibi səbəbindən sarı və yaşıl rəngə malikdir. A, B1, B2, B3, B6 və C vitamini ilə zəngindir. Qabıqlı yeyilməsi bağırsaq sağlamlığı baxımından çox faydalıdır. Qəbzliyi müalicə etmək üçün tez-tez yeyilməsi məsləhətdir. Qandakı törəmə turşusu və törəmə duzları xaricə ataraq böyrəklərin nizamlı işləməsini təmin edir. Armud soyutma təsiri ilə qızdırmanı salmaq qabiliyyətinə malikdir. Bir böyük stəkan armud suyu içmək qızdırmanı salmaqda təsirli ola bilər. Armuddakı antioksidant elementlər immunitet sistemini gücləndirir. Hər hansı soyuqdəymə narahatlığı hiss etdikdə armud suyu için. Armud suyunun iltihab əleyhinə təsiri var. Müxtəlif iltihab xəstəlikləri zamanı ağrını azaltmaq üçün istifadə edilir. armudda yüksək miqdarda bor elementi var. Bor bədəndə kalsiumu qoruyur, osteoporozun qarşısını alır və ya gecikdirir. Heyva Heyva xüsusən də qışda üşüyüb xəstələndikdə ilk köməyə gələn meyvədir. Ağciyər vərəminə və ağız yaralarına yaxşı təsir edir. Gümrahlıq verir. Heyva dənələri sıx pektin ehtiva etdiyi üçün ishalın qarşısını almaq üçün qaynadılıb suyu içilə bilər. Bronxit, xronik öskürək və vərəm müalicəsində istifadə edilir. Heyva damar sərtliyinə, qaraciyərin zəif işləməsinə yaxşı təsir edir, təzyiqi aşağı salır, öd kisəsinin işini nizamlayır. Heyva yarpaqlarını qaynadıb çay kimi içmək ürək ağrılarına yaxşı təsir edir, çünki sakitləşdirici xüsusiyyətə malikdir. Alma A və C vitamini bol olan almanın həll edilən və edilməyən lif tərkibli olması həm ishal, həm də qəbzlik müalicəsində ondan istifadə etməyə imkan verir. Sütun xərçəngindən qorunmaq üçün tez-tez yeyilə bilər. İmmunitet sistemini gücləndirir, həzmi asanlaşdırır. Xolesterola yaxşı təsir edir. Ətri rahatlandırcı təsirə malikdir və qan təzyiqini aşağı salır. Artrit, revmatizm və podaqra xəstəliklərinə qarşı xeyirlidir.  #ahlibeyt14mesum ARDI👇
#yaAllah ❤ Cümə günü müqəddəs və fəzilətli gündür. Həzrət Peyğəmbər (s) cümə gününü “günlərin sərvəri” adlandırmışdır. Cümə gününün fəzilətlərinə bunlar aiddir: 1. Həzrət Peyğəmbərdən (s) nəql edilir ki, cümə gününün gündüz ilə gecəsi 24 saatdır. Onun hər saatında Allah cəhənnəmdən 600 min nəfəri azad edir. 2. İmam Sadiqdən (ə) nəql edilir ki, hər kim cümə axşamının zöhründən cümə gününün zöhrünə qədər ölərsə, Allah onu qəbir əzabından saxlayar. 3. İmam Sadiqdən (ə) nəql edilir ki, cümənin böyük haqq və hörməti vardır. Bəs onun haqqını zay etməyin. Allahın ibadətindən heç bir şeyi boş buraxmayın və yaxşı işlər görərək, Pərvərdigara yaxınlaşın. İlahi haramları boş buraxın. Çünki bu günü Allah yaxşılıqları ikiqat edər və günahların cəzasını məhv edər. 4. İmam Sadiqdən (ə) nəql edilir ki, cümə gecəsi fəzilət baxımından gündüzü kimidir. Həqiqətən, Allah Təala cümə gecəsi mələkləri möminlərə hörmət etmələri üçün birinci səmaya göndərər ki, həsənələrini artırsın. Günahlarını bağışlasın. Ona görə də nə qədər bacarırsınızsa, cümə gecəsini oyaq qalın. Səhərə qədər dua edin. 5. Başqa yerdə İmam Sadiq (ə) buyurur ki, o zaman ki, cümə gecəsi gələr, balıqlar dənizdən başlarını qaldırar. Pərvərdigara səslənər ki, Allahım, insanların günahına görə bizə əzab vermə. 6. İmam Baqirdən (ə) nəql edilir ki, Allah Təala hər cümə gecəsi bir mələyi məmur edər ki, ərşin yuxarısından səslənsin ki, elə bir mömin bəndə vardırmı ki, ruzisi az olsun. “Cümə gününün səhəri açılmamışdan qabaq Məni çağırsın və Mən də ruzisini artırım”. “Mömin bəndə xəstə olarsa, cümə gününün səhəri açılmamışdan qabaq Məndən şəfa istəsin. Əlbəttə səhər açılmamış ona salamatlıq əta edərəm”. “Əgər mömin bəndə zindandadırsa, cümə günü səhər açılmamışdan qabaq Məndən azad olmasını istəsin və əlbəttə, duasını yerinə yetirərəm”. Bu mələk səhərə qədər nida edər. 7. İmam Əlidən (ə) nəql edilir ki, buyurub: “Cümə gününün fəzilətlərindəndir ki, hər kəs o günü Allahdan hacət istəyər, böyük Pərvərdigar onu yerinə yetirər. Əgər kimsə əzaba layiqdirsə, cümə günü və gecəsi dua edərsə, Allah onu həmin əzabdan qurtarar”. Cümə gecəsi bəyənilən əməllər: #ahlibeyt14mesum ARDI👇
#yaAllah ❤ Baş verən hər bir çətinlik və rahatlıqda Allahın məqsədi yalnız bəxş etmək və sınağa çəkməkdir. #book #bookstagram #bookshelf #bookclub #bookquotes #bookblogger #booklover #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Videonun davamını youtube kanalımdan və ya səyfədəki İGTV də baxa bilərsiz. Bütün paylaşımlara halallıq var. logonu silməyin #yaMuhamməd #yaAli #Muhammad #islam #quran #islamicposts #dua #Allahuakbar #surah #surə #hədis #muselman #muslim #namaz #makkah #məkkə #madina #mədinə #kaaba #kəbə #islamlove #loveislam #karbala #kərbəla #məşəd #mashad #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Bu gün səfər ayının 5-i Həzrəti Rüqəyyənin şəhadət günüdür Atasının kəsilmiş mübarək başın alnından və dodaqlarından öpən bala yanğı ilə ağlayaraq deyir: "Atacan, üzünü kim belə al-qanə qərq edib? Atacan, boynunun damarlarını kim kəsib? Atacan, kim bizi uşaq vaxtı yetim qoydu? Atacan, yetim uşaqlar böyüyənədək kimə pənah apararlar? Atacan, kaş torpağı özümə yastıq edəydim amma saqqalını qana boyanmış görməyəydim". Bu gün həzrəti İmam Hüseynin(ə) məzlum balası həzrəti Ruqəyyənın (s.ə) Şamın xarabasında şəhid olduğu gündür. Bu şəhadət münasibətilə başda həzrəti İmam Zaman (ə.f) olmaqla bütün Əhli-Beyt (ə) aşiqlərinə təsəlli deyirik. Həzrət Rüqəyyənin (s.ə) şəhadət tarixçəsi "Əsr vaxtı Şamın xarabasında bibisi həzrəti Zeynəbdən (s.ə) şamlı uşaqların ora-bura getdiklərinin görən bala bibisindən uşaqların hara getdiklərini soruşur. Bibisi uşaqların evlərinə getdiklərini bildirir. Qızcığaz bibi, bəs bizim evimiz yoxdur? - deyə soruşur. Həzər Zeynəb (s.ə) cavab verir ki, niyə yoxdur, bizim evimiz Mədinədədir. Bu zaman Xanım Ruqəyyənin (s.ə) atası ilə birlikdə yaşadıqları anlar yadına düşür və atasını istəyir. Xarabanın bir guşəsinə çəkilərək qəmli halda yuxuya gedir. Yuxuda atasını görən bala, hövlnak yuxudan ayılır və ağlayaraq atasını çağırmağa başlayır. Qızın ağlaması xarabadakı digər xanımları da ağladır. Xarabadan ucalan ah-nalə Yezidin sarayında da eşidilməyə başlayır. Yezidin məsələnin nə yerdə olduğunu bildikdə əmr edir ki, İmam Hüseynin (ə) kəsilmiş mübarək başını Xanım Ruqəyyəyə (s.ə) aparsınlar. İmam Hüseynin (ə) mübarək başını bir siniyə qoyub xarabaya gətirib qoyurlar Şəhidlər Sərvərinin qızının qabağında. Həzrəti Ruqəyyə (s.ə) sininin üzərindəki örtüyü kənara çəkən zaman atasının kəsilmiş başını görən kimi başı əlinə götürərək ağuşuna basır. Mübarək başın alnından və dodaqlarından öpən bala yanğı ilə ağlayaraq deyir: "Atacan, üzünü kim belə al-qanə qərq edib? Atacan, boynunun damarlarını kim kəsib? Atacan, kim bizi uşaq vaxtı yetim qoydu? Atacan, yetim uşaqlar böyüyənədək kimə pənah apararlar? Atacan, kaş torpağı özümə yastıq edəydim amma saqqalını qana boyanmış görməyəydim". #ahlibeyt14mesum ARDI👇
#yaAllah ❤ Bu ay niyə "Səfər" adlanıb? Bu ayın Səfər adlanması barədə əsasən iki versiya önə sürülür: Birinci səbəb kimi bu göstərilir ki, Səfər kəlməsi ərəbcə olan صُفْرَة “Sufrəh” kəlməsindən götürülüb ki, mənası “sarı” deməkdir. Və bu ayın adının qoyulmasının vaxtı payız fəsli olub və ağacların yarpaqları sarı olmuşdur. Qeyd olunan bu məna çox zəif versiyadır. İkinci səbəb kimi isə o göstərilir ki, Səfər kəlməsi صِفْر “Sifr” kəlməsindən götürülüb ki, mənası “boş” deməkdir. Bu ayı ona görə səfər adlandırıblar ki, bu ay Məhərrəm ayından sonra gəlir. Cahiliyyət dövründə insanlar Məhərrəm ayında haram ay olduğu üçün müharibə etməzdilər. Səfər ayı gələndə isə müharibəyə yollanardılar və evləri boş qalardı. Ona görə də bu aya”boş ay” deyərdilər. Bəzi fikirlərə görə bu ay nəhs bir ay kimi qələmə verilir. Lakin bunun dini əsası yoxdur əksinə həmin günlərdə sədəqə vermək, insanlara əl tutmaq bəyənilir. Allah Rəsulu (s) buyurur: “Bu (Səfər) ayda sən qardaşınla üzləşəndə gülərüz olsan, bu sənin üçün sədəqə sayılar. Bu ayda kimisə pis işdən çəkindirib, yaxşı işlərə sövq edə bilsən, bu da sədəqədir. Azmışlara yol göstərmək, yol təmizləmək də sədəqə sayılır.” Böyük təfsirçi və filosof Əllamə Təbatəbai yazır: “Əqli cəhətdən filan günün, filan vaxtın nəhs və ya səadətli olduğunu sübut edən dəlil yoxdur. Qurana baxdıqda görürük ki, gün öz-özlüyündə nəhs deyil, hadisələr və biz insanların əməlləri bu mövzünun əsl amilidir.” Şəhid Mütəhhəri də bu mövzunu tənqid edərək deyir: “Təəssüflər olsun ki, bəzi böyük alimlərimiz günlərə aid bəzi yazılar yazmışlar. Bu yazıları nəzərdən keçirib gördük ki, onlar da öz fikirlərincə, camaatı münəccimlərdən döndəriblər; quyudan çıxardıb çalaya salıblar, bəzi sənədsiz sözlər nəql ediblər . Amma bizim bu barədə çox mötəbər olan məlumatlarımızda: “Belə sözlərin arxasınca heç vaxt getməyin” yazılıb. (“Xurafat,” - Seyyid İsmayıl, Şakir Ərdəkani, səh. 65-68) Səfər ayı niyə ağır ay hesab olunur? 1-ci izah: Əvvəla bunu qeyd edək ki, Allah Rəsulu (s) Səfər ayında haqqa qovuşmuşdur. Səfər ayının ağırlığı deyildikdə nəzərdə tutulan mənəvi ağırlıqdır. Məlumdur ki, ayın ağırı və yüngülü olmaz. #ahlibeyt14mesum ARDI👇
#yaAllah ❤ Əssələmun Aleykum Cüməniz mübarək İltimasi dua🌹 #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Әziz Quran aşiqləri! Quran haqqında olan bəzi ümumi məsələləri əldə etmək istədikdə aşağıdakı verilmiş sualların cavabına diqqət yetirə bilərsiz. 1) Sual: Quran neçə surədən ibarətdir? Cavab: Quran 114 surədən təşkil tapmışdır. 2) Sual: Quran neçə cüz (hissə)dən ibarətdir? Cavab: Quran 30 cüzdən ibarətdir. 3) Sual: Quran neçə hizbdən (hissənin qismindən) təşkil tapır? Cavab: Quran 120 hizbdən ibarətdir. 4) Sual: Quranın neçə ayəsi vardır? Cavab: Quranın 6236 ayəsi vardır. 5) Sual: Qurani-Kərim neçə hərfdən ibarətdir? Cavab: Qurani-Kərim 323671 hərfdən ibarətdir. 6) Sual: Qurani-Kərim neçə kəlmədən təşkil tapır? Cavab: Qurani-Kərim 77807 kəlmədən təşkil tapmışdır. 7) Sual: Qurani-Kərimdə neçə dəfə Quran kəlməsi gəlmişdir? Cavab: Qurani-Kərimdə 70 dəfə Quran kəlməsi gəlmişdir. 8) Sual: Qurani-Kərimdə ən böyük ədəd hansıdır? Cavab: Quranda ən böyük ədəd 100000-dir ki, əs-Saffat surəsinin 147-ci ayəsində gəlmişdir. (37-ci surə) 9) Sual: Quranda ən çox işlədilmiş hərf hansıdır? Cavab: Quranda ən çox işlədilmiş hərf əlif(أ) hərfidir. 10) Sual: Quranda ən az işlədilmiş hərf hansıdır? Cavab: Quranda ən az işlədilmiş hərf za (ظ) hərfidir. 11) Sual: Quranda işarə olunmuş ən gözəl və üstün gecə hansıdır? Cavab: Quranda işarə olunmuş ən gözəl və üstün gecə “Qədr” gecəsidir. 12) Sual: Quranda buyurulmuş ən gözəl ay hansıdır? Cavab: Quranda buyurulmuş ən gözəl ay “Ramazan” ayıdır. 13) Sual: Quranda olan ən gözəl surə hansıdır? Cavab: Quranda olan ən gözəl surə “Yasin” surəsidir. (36-cı surə). 14) Sual: Quranın ən böyük surəsi hansıdır? Cavab: Quranın ən böyük surəsi “əl-Bəqərə” surəsidir ki, bu surə 286 ayədən ibarətdir. (2-ci surə). 15) Sual: Quranın ən kiçik surəsi hansıdır? Cavab: Quranın ən kiçik surəsi “əl-Kovsər” surəsidir ki bu surə isə 3 ayədən təşkil tapır. (108-ci surə). 16) Sual: Quranda ən böyük ayə hansıdır? Cavab: Quranda ən böyük ayə “əl-Bəqərə” surəsinin 282-ci ayəsidir. (2-ci surə). 17) Sual: Quranda ən kiçik ayə hansıdır? Cavab: Quranda ən kiçik ayə (Muqəttəə hərflərindən əlavə) مُدْهآمَّتَانِ “Mudhammətan” ayəsidir ki, ər-Rəhman surəsinin 64-ci ayəsi hesab olunur. (55-ci surə). #ahlibeyt14mesum ARDI👇
#yaAllah ❤ Doxsan üç ayədən ibarət olan “Nəml” surəsi Qurani-Kərimin 27-ci surəsidir və məşhur nəzərə görə, “Şüəra” surəsindən sonra Məkkədə, müxtəlif münasibətlərlə əlaqədar nazil olmuşdur. “Nəml” surəsi də “müqəttəə” – “Ta, sin” – hərfləri ilə başlayır və müqəttəə hərfləri ilə başlanılan surələrdə, bir qayda olaraq, Quranın vəsfindən danışıldığından, bu surədə də həmin hərflərdən sonrakı ayədə Quran vəsf edilir və buyurulur: ﻃﺲ ﺗِﻠْﻚَ ﺁﻳَﺎﺕُ ﺍﻟْﻘُﺮْﺁﻥِ ﻭَﻛِﺘَﺎﺏٍ ﻣُّﺒِﻴﻦٍ . ﻫُﺪًﻯ ﻭَﺑُﺸْﺮَﻯ ﻟِﻠْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ... “Ta, sin. Budur Quranın və açıq-aydın Kitabın ayələri! (Bu ayələr) mö minlərə hidayət (doğru yol göstərən rəhbər) və müjdədir...” Surənin 18-ci ayəsində qarışqalar və həzrət Süleymanın (ə) əhvalatından danışıldığından, surə “Nəml” (Qarışqa) adlandırılmışdır. Bəzi rəvayətlərdə bu surə üçün “Süleyman” və “Ta, sin” adları da qeyd olunmuşdur. “Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim” cümləsi bu surədə iki dəfə qeyd olunmuşdur: surənin başlanğıcında və 30-cu ayəsində – həzrət Süleymanın (ə) Səba mələkəsinə yazdığı məktubun əvvəlində. Məkkədə yaşayan azsaylı möminlərə təsəlli vermək, inadkar müşriklərə isə xəbərdarlıq etmək və onların keçmiş zalımların tarixinə nəzər yetirməklə ayılmaqları məqsədilə, surədə həzrət Musa, Davud, Süleyman, Saleh və Lut kimi beş böyük peyğəmbərin öz dövrünün azğınları ilə mübarizələrindən bəhs olunur. Bu əhvalatların ən genişində həzrət Süleymanın Səba mələkəsi ilə münasibətlərindən, mələkənin Allaha necə iman gətirməsindən danışılır. Surənin qalan hissəsində hud-hud (şanapipik) kimi quşların, qarışqa kimi həşəratların danışığı, Süleyman qoşununda və sarayında cinlərin hüzuru, nəhayət, Bilqeysin taxtının Yəməndən Şama bir göz qırpımında gətirilməsi bəyan olunur. Surə müjdə ilə başlayıb təhdidlə sona yetir; surənin əvvəlində Qurani-Kərimin namaz qılıb zəkat verən və axirətə möhkəm inanan möminlərə rəhbər və müjdə olduğundan söz açılır. Sonunda isə doğru yoldan çıxanlar Allahın əzabı ilə qorxudulur, Məkkə müşrikləri və kafirlərinə xəbərdarlıq edilir ki, Allaha-Taala Öz ayələrini, qüdrət nişanələrini sizə göstərəcək, siz də onları görüb tanıyacaqsınız və O, sizin etdiyiniz əməllərdən əsla xəbərsiz deyildir! #ahlibeyt14mesum ARDI👇
next page →