#bappamajhapune30

3,670 posts

Loading...
।। तुळशीबाग महागणपती, पुणे ।। PC - Ameet Dabade 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️ #Bappamajhapune30 #Bappagrapher #insta #Pune #indian #festivals #Maharashtra #india #punekar #pune_ig #puneinstagrammers #puneri #punekar #mumbai_ig #mumbaikar #र ाष्ट्रप्रथम #Hindusthan #व ंदेमातरम #४वर ्षअभिमानाचीपरंपरेची #Tulshibag #Mahaganpati 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳🇮🇳 Follow Us On Instagram For More Updates www.instagram.com/bappamajhapune30
•|| डोंबिवलीचा महाराजा आगमन सोहळा २०१८ ||• ----------------------------------------------------- Follow :- @bappamajha_dombivli ----------------------------------------------------- Pic Credits :- @ud_gaikwad_ ----------------------------------------------------- #dholtasha #akhandgajar #aagman #Dombivli #Dombivlikar #dombivlichaganeshotsav #dombivlicha_ganeshotsav #maghiganeshutsav #ganeshotsav2018 #chintamani #lalbaugcharaja #dombivlichamaharaja #Ganpatibappa #ganesha #bappa #gopro #amazingdombivli #maharashtra_ig #icchapurti #maharaja #devmajha #bappamajha #aplamaharashtra #aplautsav #ganeshotsav #ganeshutsav #nyarautsav #ig #bappamajha05 #bappamajhapune30
•|| डोंबिवलीतील सर्वात पहिला आगमन सोहळा, अस्तित्व प्रतिष्ठान, डोंबिवलीचा प्रती चिंतामणी :- २ फेब्रुवारी रोजी ||• ----------------------------------------------------- Follow :- @bappamajha_dombivli ----------------------------------------------------- Pic Credits :- @mangalmurtiarts_ankush_kambli ----------------------------------------------------- #dholtasha #akhandgajar #aagman #Dombivli #Dombivlikar #dombivlichaganeshotsav #dombivlicha_ganeshotsav #maghiganeshutsav #ganeshotsav2018 #chintamani #lalbaugcharaja #dombivlichamaharaja #Ganpatibappa #ganesha #bappa #gopro #amazingdombivli #maharashtra_ig #icchapurti #maharaja #devmajha #bappamajha #aplamaharashtra #aplautsav #ganeshotsav #ganeshutsav #nyarautsav #ig #bappamajha05 #bappamajhapune30
•|| आगमनाची एक नवीन संकल्पना घेऊन येत आहेत श्री विघ्नेश्वर मित्र मंडळ लवकरच ||• @dombivlicha_morya ----------------------------------------------------- Follow :- @bappamajha_dombivli ----------------------------------------------------- Pic Credits :- @padgham_utsavanche ----------------------------------------------------- #dholtasha #akhandgajar #aagman #Dombivli #Dombivlikar #dombivlichaganeshotsav #dombivlicha_ganeshotsav #maghiganeshutsav #ganeshotsav2018 #chintamani #lalbaugcharaja #dombivlichamaharaja #Ganpatibappa #ganesha #bappa #gopro #amazingdombivli #maharashtra_ig #icchapurti #maharaja #devmajha #bappamajha #aplamaharashtra #aplautsav #ganeshotsav #ganeshutsav #nyarautsav #ig #bappamajha05 #bappamajhapune30
•|| डोंबिवली नगरी मधील सर्वात मोठा मानाचा माघी गणेश जयंती उत्सव...... वर्षे १३वे...... आतुरता पुन्हा एकदा नव्या रूपाची लाडका लंबोदरचा... आगमन सोहळा दिनाक ७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी स्थळ- द्वारका हाँटेल जवळ डोंबिवली(प) 🙏🙏🙏 मूर्तिकार - अमोल इंगळे (चारकोप) ||• ----------------------------------------------------- Follow :- @bappamajha_dombivli ----------------------------------------------------- Pic Credits :- @omii0604 ----------------------------------------------------- #dholtasha #akhandgajar #aagman #Dombivli #Dombivlikar #dombivlichaganeshotsav #dombivlicha_ganeshotsav #maghiganeshutsav #ganeshotsav2018 #chintamani #lalbaugcharaja #dombivlichamaharaja #Ganpatibappa #ganesha #bappa #gopro #amazingdombivli #maharashtra_ig #icchapurti #maharaja #devmajha #bappamajha #aplamaharashtra #aplautsav #ganeshotsav #ganeshutsav #nyarautsav #ig #bappamajha05 #bappamajhapune30
बाप्पा आणि बाप्पा फँन  @bappa_morya___  #bappa_morya___ ___________________________________.  clikc and graphics :- @ramesstudios ____________________________________. To get Feature - #bappa_morya___ #kolhapurganeshustav #puneganeshustav  stay tuned for more updates of Ganesh ustav @bappa_morya___   _  ___________❣ मुंबई गणेशोत्सव २०१८❣________ _____________________________________________ *॥गणपती बाप्पा मोरया॥* Follow==👇👇👇👇👇 @bappa_morya___ ☝☝☝☝☝☝☝☝ ____Follow @bappa_morya___ @p_c_clicks_official #bappa_morya___ #ganesha #ganpatiutsav #bappa #bappamajha #bappalovers #bappaclick #ganeshutsav #mumbai_ganesh_utsav_ #ganpatibappamorya #ganpatifestival #ganesha #ganeshautsav #ganpati #mazabappamazautsavpune #ganeshchaturthi #bappamajhapune30 #ganpatibappamorya #bappa_maza #festival   #ganpati #morya #pune #mumbai #mumbai_ganesh_utsav_ #india #bappagrapher #ganeshostav2018 #ganpaticlickart #p_c_clicks_official #sm_sarkar_________
।। मानाचा पहिला गणपती #कसब ा गणपती , पुणे ।। PC - Vishu kasture 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️ #Bappamajhapune30 #Bappagrapher #insta #Pune #indian #festivals #Maharashtra #india #punekar #pune_ig #puneinstagrammers #puneri #punekar #mumbai_ig #mumbaikar #र ाष्ट्रप्रथम #Hindusthan #व ंदेमातरम #४वर ्षअभिमानाचीपरंपरेची #ShriKasbaGanpati 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳🇮🇳 Follow Us On Instagram For More Updates www.instagram.com/bappamajhapune30
बाप्पा आणि बाप्पा फँन  @bappa_morya___  #bappa_morya___ ___________________________________.  clikc and graphics :- @ramesstudios ____________________________________. To get Feature - #bappa_morya___ #kolhapurganeshustav #puneganeshustav  stay tuned for more updates of Ganesh ustav @bappa_morya___   _  ___________❣ मुंबई गणेशोत्सव २०१८❣________ _____________________________________________ *॥गणपती बाप्पा मोरया॥* Follow==👇👇👇👇👇 @bappa_morya___ ☝☝☝☝☝☝☝☝ ____Follow @bappa_morya___ @p_c_clicks_official #bappa_morya___ #ganesha #ganpatiutsav #bappa #bappamajha #bappalovers #bappaclick #ganeshutsav #mumbai_ganesh_utsav_ #ganpatibappamorya #ganpatifestival #ganesha #ganeshautsav #ganpati #mazabappamazautsavpune #ganeshchaturthi #bappamajhapune30 #ganpatibappamorya #bappa_maza #festival   #ganpati #morya #pune #mumbai #mumbai_ganesh_utsav_ #india #bappagrapher #ganeshostav2018 #ganpaticlickart #p_c_clicks_official #sm_sarkar_________
।। शारदा गजानन, अखिल मंडई मंडळ, पुणे ।। PC - Kedar Waychal 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️ #Bappamajhapune30 #Bappagrapher #insta #Pune #indian #festivals #Maharashtra #india #punekar #pune_ig #puneinstagrammers #puneri #punekar #mumbai_ig #mumbaikar #र ाष्ट्रप्रथम #Hindusthan #व ंदेमातरम #४वर ्षअभिमानाचीपरंपरेची #ShardaGajanan 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳🇮🇳 Follow Us On Instagram For More Updates www.instagram.com/bappamajhapune30
बाप्पा आणि बाप्पा फँन  @bappa_morya___  #bappa_morya___ ___________________________________. ____________________________________. To get Feature - #bappa_morya___ #kolhapurganeshustav #puneganeshustav  stay tuned for more updates of Ganesh ustav @bappa_morya___   _  ___________❣ मुंबई गणेशोत्सव २०१८❣________ _____________________________________________ *॥गणपती बाप्पा मोरया॥* Follow==👇👇👇👇👇 @bappa_morya___ ☝☝☝☝☝☝☝☝ ____Follow @bappa_morya___ @p_c_clicks_official #bappa_morya___ #ganesha #ganpatiutsav #bappa #bappamajha #bappalovers #bappaclick #ganeshutsav #mumbai_ganesh_utsav_ #ganpatibappamorya #ganpatifestival #ganesha #ganeshautsav #ganpati #mazabappamazautsavpune #ganeshchaturthi #bappamajhapune30 #ganpatibappamorya #bappa_maza #festival   #ganpati #morya #pune #mumbai #mumbai_ganesh_utsav_ #india #bappagrapher #ganeshostav2018 #ganpaticlickart #p_c_clicks_official #sm_sarkar_________
#तव_स ुप्रभातम ।। नवसाचा गणपती, हुतात्मा बाबू गेनू गपती मंडळ, पुणे ।। PC -Kedar Waychal 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️ #Bappamajhapune30 #Bappagrapher #insta #Pune #indian #festivals #Maharashtra #india #punekar #pune_ig #puneinstagrammers #puneri #punekar #mumbai_ig #mumbaikar #र ाष्ट्रप्रथम #Hindusthan #व ंदेमातरम #४वर ्षअभिमानाचीपरंपरेची #NavsachaGanpati 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳🇮🇳 Follow Us On Instagram For More Updates www.instagram.com/bappamajhapune30
बाप्पा आणि बाप्पा फँन  @bappa_morya___  #bappa_morya___ ___________________________________.  Photo credit - @p_c_clicks_official ____________________________________. To get Feature - #bappa_morya___ #kolhapurganeshustav #puneganeshustav  stay tuned for more updates of Ganesh ustav @bappa_morya___   _  ___________❣ मुंबई गणेशोत्सव २०१८❣________ _____________________________________________ *॥गणपती बाप्पा मोरया॥* Follow==👇👇👇👇👇 @bappa_morya___ ☝☝☝☝☝☝☝☝ ____Follow @bappa_morya___ @p_c_clicks_official #bappa_morya___ #ganesha #ganpatiutsav #bappa #bappamajha #bappalovers #bappaclick #ganeshutsav #mumbai_ganesh_utsav_ #ganpatibappamorya #ganpatifestival #ganesha #ganeshautsav #ganpati #mazabappamazautsavpune #ganeshchaturthi #bappamajhapune30 #ganpatibappamorya #bappa_maza #festival   #ganpati #morya #pune #mumbai #mumbai_ganesh_utsav_ #india #bappagrapher #ganeshostav2018 #ganpaticlickart #p_c_clicks_official #sm_sarkar_________
।। छत्रपती राजाराम मित्र मंडळ, पुणे ।। PC - Shantanu Pataskar 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️ #Bappamajhapune30 #Bappagrapher #insta #Pune #indian #festivals #Maharashtra #india #punekar #pune_ig #puneinstagrammers #puneri #punekar #mumbai_ig #mumbaikar #र ाष्ट्रप्रथम #Hindusthan #व ंदेमातरम #४वर ्षअभिमानाचीपरंपरेची 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳🇮🇳 Follow Us On Instagram For More Updates www.instagram.com/bappamajhapune30
शेवटची आरती करून दिला जरी निरोप तुला तरी आम्हा भक्तांचा भेटीला पुन्हा आगमनायचंय तुला..!💞🙏😍 ●||खेतवाडीचा लंबोदर||● मूर्तिकार: निलेश गावडे 🙏खेतवाडी ४थी क्रॉस लेन सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ🙏 वर्षे: ६१ वे #khetwadichalambodar #jailambodar #khetwadiganpati #khetwadichaganeshutsav #khetwadi #lalbaugh #parel #chinchpokali #girgaon #mumbai #ganeshchaturthi #ganpatibappamorya #mangalmurtimorya #ganeshutsav #ganeshfestival #ganpatifestival #ganpatibappamorya_ #bappa_majha_official #bappamajha #bappamajha05 #bappamajhapune30 #mumbai_ganesh_utsav_ #mumbai_ganesh_utsav_ #morya #ganpati #bappa #lambodar #dslr #photooftheday #photography #festival
कांदिवलीचा श्री 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️ #Bappamajhapune30 #Bappagrapher #insta #Pune #indian #festivals #Maharashtra #india #punekar #pune_ig #puneinstagrammers #puneri #punekar #mumbai_ig #mumbaikar #र ाष्ट्रप्रथम #Hindusthan #व ंदेमातरम #४वर ्षअभिमानाचीपरंपरेची #NavsachaGanpati
बाप्पा आणि बाप्पा फँन  @bappa_morya___  #bappa_morya___ ___________________________________.  Photo credit - @p_c_clicks_official ____________________________________. To get Feature - #bappa_morya___ #kolhapurganeshustav #puneganeshustav  stay tuned for more updates of Ganesh ustav @bappa_morya___   _  ___________❣ मुंबई गणेशोत्सव २०१८❣________ _____________________________________________ *॥गणपती बाप्पा मोरया॥* Follow==👇👇👇👇👇 @bappa_morya___ ☝☝☝☝☝☝☝☝ ____Follow @bappa_morya___ @p_c_clicks_official #bappa_morya___ #ganesha #ganpatiutsav #bappa #bappamajha #bappalovers #bappaclick #ganeshutsav #mumbai_ganesh_utsav_ #ganpatibappamorya #ganpatifestival #ganesha #ganeshautsav #ganpati #mazabappamazautsavpune #ganeshchaturthi #bappamajhapune30 #ganpatibappamorya #bappa_maza #festival   #ganpati #morya #pune #mumbai #mumbai_ganesh_utsav_ #india #bappagrapher #ganeshostav2018 #ganpaticlickart #p_c_clicks_official #sm_sarkar_________
।। मानाचा दुसरा गणपती. तांबडी जोगेश्वरी.पुणे ।। PC - Vishu Kasture 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️ #Bappamajhapune30 #Bappagrapher #insta #Pune #indian #festivals #Maharashtra #india #punekar #pune_ig #puneinstagrammers #puneri #punekar #mumbai_ig #mumbaikar #र ाष्ट्रप्रथम #Hindusthan #व ंदेमातरम #४वर ्षअभिमानाचीपरंपरेची #ShriTambadiJogeshwari 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳🇮🇳 Follow Us On Instagram For More Updates www.instagram.com/bappamajhapune30
शेवटची आरती करून दिला जरी निरोप तुला तरी आम्हा भक्तांचा भेटीला पुन्हा आगमनायचंय तुला..!💞🙏😍 ●||खेतवाडीचा लंबोदर||● मूर्तिकार: निलेश गावडे 🙏खेतवाडी ४थी क्रॉस लेन सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ🙏 वर्षे: ६१ वे #khetwadichalambodar #jailambodar #khetwadiganpati #khetwadichaganeshutsav #khetwadi #lalbaugh #parel #chinchpokali #girgaon #mumbai #ganeshchaturthi #ganpatibappamorya #mangalmurtimorya #ganeshutsav #ganeshfestival #ganpatifestival #ganpatibappamorya_ #bappa_majha_official #bappamajha #bappamajha05 #bappamajhapune30 #mumbai_ganesh_utsav_ #mumbai_ganesh_utsav_ #morya #ganpati #bappa #lambodar #dslr #photooftheday #photography #festival
बाप्पा आणि बाप्पा फँन  @bappa_morya___  #bappa_morya___ ___________________________________.  Photo credit - @p_c_clicks_official ____________________________________. To get Feature - #bappa_morya___ #kolhapurganeshustav #puneganeshustav  stay tuned for more updates of Ganesh ustav @bappa_morya___   _  ___________❣ मुंबई गणेशोत्सव २०१८❣________ _____________________________________________ *॥गणपती बाप्पा मोरया॥* Follow==👇👇👇👇👇 @bappa_morya___ ☝☝☝☝☝☝☝☝ ____Follow @bappa_morya___ @p_c_clicks_official #bappa_morya___ #ganesha #ganpatiutsav #bappa #bappamajha #bappalovers #bappaclick #ganeshutsav #mumbai_ganesh_utsav_ #ganpatibappamorya #ganpatifestival #ganesha #ganeshautsav #ganpati #mazabappamazautsavpune #ganeshchaturthi #bappamajhapune30 #ganpatibappamorya #bappa_maza #festival   #ganpati #morya #pune #mumbai #mumbai_ganesh_utsav_ #india #bappagrapher #ganeshostav2018 #ganpaticlickart #p_c_clicks_official #sm_sarkar_________
#तव_स ुप्रभातम ।। श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी गणपती, पुणे ।। PC - Vishal Bondve 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️ #Bappamajhapune30 #Bappagrapher #insta #Pune #indian #festivals #Maharashtra #india #punekar #pune_ig #puneinstagrammers #puneri #punekar #mumbai_ig #mumbaikar #र ाष्ट्रप्रथम #Hindusthan #व ंदेमातरम #४वर ्षअभिमानाचीपरंपरेची #Shrimant #BhausahebRangari 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳🇮🇳 Follow Us On Instagram For More Updates www.instagram.com/bappamajhapune30
🌹॥श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती॥🌹 .. ॥निराकार ओंकार निर्गुण रूप गणेशा तुझे रूप तेजःस्वरूप॥ ॥तुझ्या आरतीला नभि लक्ष द्विप कसे सांग वर्णू तुझे विश्वरूप॥ . __________________________ CLICKS & GRAPHICS :-@p_c_clicks_official ____________________________________. . #p_c_clicks_official #pb__photography_ #ganesha #ganpatiutsav #bappa #bappamajha #bappalovers #bappaclick #ganeshutsav #mumbai_ganesh_utsav_ #ganpatibappamorya #ganpatifestival #ganesha #ganeshautsav #ganpati #mazabappamazautsavpune #ganeshchaturthi #bappamajhapune30 #ganpatibappamorya #bappa_maza #festival #ganpati #morya #pune #mumbai #mumbai_ganesh_utsav_ #india #bappagrapher #ganeshostav2017 #ganpaticlickart #nagpur #nashik #maharastra #bappamorya
बाप्पा आणि बाप्पा फँन  @bappa_morya___  #bappa_morya___ ___________________________________. ____________________________________. To get Feature - #bappa_morya___ #kolhapurganeshustav #puneganeshustav  stay tuned for more updates of Ganesh ustav @bappa_morya___   _  ___________❣ मुंबई गणेशोत्सव २०१८❣________ _____________________________________________ *॥गणपती बाप्पा मोरया॥* Follow==👇👇👇👇👇 @bappa_morya___ ☝☝☝☝☝☝☝☝ ____Follow @bappa_morya___ @p_c_clicks_official #bappa_morya___ #ganesha #ganpatiutsav #bappa #bappamajha #bappalovers #bappaclick #ganeshutsav #mumbai_ganesh_utsav_ #ganpatibappamorya #ganpatifestival #ganesha #ganeshautsav #ganpati #mazabappamazautsavpune #ganeshchaturthi #bappamajhapune30 #ganpatibappamorya #bappa_maza #festival   #ganpati #morya #pune #mumbai #mumbai_ganesh_utsav_ #india #bappagrapher #ganeshostav2018 #ganpaticlickart #p_c_clicks_official #sm_sarkar_________
🌹॥जय गणेश ॥🌹 .. .. . ॥तु विघ्नांचा विघ्नहर्ता...श्री गजानन विघ्ननायका, तु सकलांचा पाठीराखा...हे भक्तांचा मायबापा, माता गौरीचा हृदय नंदना...मोरया !मोरया !मोरया !॥ . __________________________ CLICKS & GRAPHICS :-@parth_chauhan_21 Mandal :- @bhausaheb_rangari ____________________________________ . #p_c_clicks_official #pb__photography_ #ganesha #ganpatiutsav #bappa #bappamajha #bappalovers #bappaclick #ganeshutsav #mumbai_ganesh_utsav_ #ganpatibappamorya #ganpatifestival #ganesha #ganeshautsav #ganpati #mazabappamazautsavpune #ganeshchaturthi #bappamajhapune30 #ganpatibappamorya #bappa_maza #festival #ganpati #morya #pune #mumbai #mumbai_ganesh_utsav_ #india #bappagrapher #ganeshostav2017 #ganpaticlickart #nagpur #nashik #maharastra #bappamorya
बाप्पा आणि बाप्पा फँन  @bappa_morya___  #bappa_morya___ ___________________________________.  Photo credit - ____________________________________. To get Feature - #bappa_morya___ #kolhapurganeshustav #puneganeshustav  stay tuned for more updates of Ganesh ustav @bappa_morya___   _  ___________❣ मुंबई गणेशोत्सव २०१८❣________ _____________________________________________ *॥गणपती बाप्पा मोरया॥* Follow==👇👇👇👇👇 @bappa_morya___ ☝☝☝☝☝☝☝☝ ____Follow @bappa_morya___ @p_c_clicks_official #bappa_morya___ #ganesha #ganpatiutsav #bappa #bappamajha #bappalovers #bappaclick #ganeshutsav #mumbai_ganesh_utsav_ #ganpatibappamorya #ganpatifestival #ganesha #ganeshautsav #ganpati #mazabappamazautsavpune #ganeshchaturthi #bappamajhapune30 #ganpatibappamorya #bappa_maza #festival   #ganpati #morya #pune #mumbai #mumbai_ganesh_utsav_ #india #bappagrapher #ganeshostav2018 #ganpaticlickart #p_c_clicks_official #sm_sarkar_________
बाप्पा आणि बाप्पा फँन  @bappa_morya___  #bappa_morya___ ___________________________________.  Photo credit - @uv_klicks ____________________________________. To get Feature - #bappa_morya___ #kolhapurganeshustav #puneganeshustav  stay tuned for more updates of Ganesh ustav @bappa_morya___   _  ___________❣ मुंबई गणेशोत्सव २०१८❣________ _____________________________________________ *॥गणपती बाप्पा मोरया॥* Follow==👇👇👇👇👇 @bappa_morya___ ☝☝☝☝☝☝☝☝ ____Follow @bappa_morya___ @p_c_clicks_official #bappa_morya___ #ganesha #ganpatiutsav #bappa #bappamajha #bappalovers #bappaclick #ganeshutsav #mumbai_ganesh_utsav_ #ganpatibappamorya #ganpatifestival #ganesha #ganeshautsav #ganpati #mazabappamazautsavpune #ganeshchaturthi #bappamajhapune30 #ganpatibappamorya #bappa_maza #festival   #ganpati #morya #pune #mumbai #mumbai_ganesh_utsav_ #india #bappagrapher #ganeshostav2018 #ganpaticlickart #p_c_clicks_official #sm_sarkar_________
।। कांदिवली चा श्री ।। PC - Shailesh Kode 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️ #Bappamajhapune30 #Bappagrapher #insta #Pune #indian #festivals #Maharashtra #india #punekar #pune_ig #puneinstagrammers #puneri #punekar #mumbai_ig #mumbaikar #र ाष्ट्रप्रथम #Hindusthan #व ंदेमातरम #४वर ्षअभिमानाचीपरंपरेची #KandivalichaShree 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳🇮🇳 Follow Us On Instagram For More Updates www.instagram.com/bappamajhapune30
।। पुण्याचा #र ाजा मानाचा तिसरा गणपती. पुणे ।। PC - Vishu Kasture 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️ #Bappamajhapune30 #Bappagrapher #insta #Pune #indian #festivals #Maharashtra #india #punekar #pune_ig #puneinstagrammers #puneri #punekar #mumbai_ig #mumbaikar #र ाष्ट्रप्रथम #Hindusthan #व ंदेमातरम #४वर ्षअभिमानाचीपरंपरेची #PunyachaRaja 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳🇮🇳 Follow Us On Instagram For More Updates www.instagram.com/bappamajhapune30
बाप्पा आणि बाप्पा फँन  @bappa_morya___  #bappa_morya___ ___________________________________.  Photo credit - @rohan_halankar ____________________________________. To get Feature - #bappa_morya___ #kolhapurganeshustav #puneganeshustav  stay tuned for more updates of Ganesh ustav @bappa_morya___   _  ___________❣ मुंबई गणेशोत्सव २०१८❣________ _____________________________________________ *॥गणपती बाप्पा मोरया॥* Follow==👇👇👇👇👇 @bappa_morya___ ☝☝☝☝☝☝☝☝ ____Follow @bappa_morya___ @p_c_clicks_official #bappa_morya___ #ganesha #ganpatiutsav #bappa #bappamajha #bappalovers #bappaclick #ganeshutsav #mumbai_ganesh_utsav_ #ganpatibappamorya #ganpatifestival #ganesha #ganeshautsav #ganpati #mazabappamazautsavpune #ganeshchaturthi #bappamajhapune30 #ganpatibappamorya #bappa_maza #festival   #ganpati #morya #pune #mumbai #mumbai_ganesh_utsav_ #india #bappagrapher #ganeshostav2018 #ganpaticlickart #p_c_clicks_official #sm_sarkar_________
।। मानाचा पाचवा केसरीवाडा गणपती, पुणे ।। PC - Rohan Gujar 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️ #Bappamajhapune30 #Bappagrapher #insta #Pune #indian #festivals #Maharashtra #india #punekar #pune_ig #puneinstagrammers #puneri #punekar #mumbai_ig #mumbaikar #र ाष्ट्रप्रथम #Hindusthan #व ंदेमातरम #४वर ्षअभिमानाचीपरंपरेची #KesriwadaGanpati 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳🇮🇳 Follow Us On Instagram For More Updates www.instagram.com/bappamajhapune30
बाप्पा आणि बाप्पा फँन  @bappa_morya___  #bappa_morya___ ___________________________________. Click:- @gauvyk ____________________________________. To get Feature - #bappa_morya___ #kolhapurganeshustav #puneganeshustav  stay tuned for more updates of Ganesh ustav @bappa_morya___   _  ___________❣ मुंबई गणेशोत्सव २०१८❣________ _____________________________________________ *॥गणपती बाप्पा मोरया॥* Follow==👇👇👇👇👇 @bappa_morya___ ☝☝☝☝☝☝☝☝ ____Follow @bappa_morya___ @p_c_clicks_official #bappa_morya___ #ganesha #ganpatiutsav #bappa #bappamajha #bappalovers #bappaclick #ganeshutsav #mumbai_ganesh_utsav_ #ganpatibappamorya #ganpatifestival #ganesha #ganeshautsav #ganpati #mazabappamazautsavpune #ganeshchaturthi #bappamajhapune30 #ganpatibappamorya #bappa_maza #festival   #ganpati #morya #pune #mumbai #mumbai_ganesh_utsav_ #india #bappagrapher #ganeshostav2018 #ganpaticlickart #p_c_clicks_official #sm_sarkar_________
बाप्पा आणि बाप्पा फँन  @bappa_morya___  #bappa_morya___ ___________________________________.  Photo credit - @p_c_clicks_official ____________________________________. To get Feature - #bappa_morya___ #kolhapurganeshustav #puneganeshustav  stay tuned for more updates of Ganesh ustav @bappa_morya___   _  ___________❣ मुंबई गणेशोत्सव २०१८❣________ _____________________________________________ *॥गणपती बाप्पा मोरया॥* Follow==👇👇👇👇👇 @bappa_morya___ ☝☝☝☝☝☝☝☝ ____Follow @bappa_morya___ @p_c_clicks_official #bappa_morya___ #ganesha #ganpatiutsav #bappa #bappamajha #bappalovers #bappaclick #ganeshutsav #mumbai_ganesh_utsav_ #ganpatibappamorya #ganpatifestival #ganesha #ganeshautsav #ganpati #mazabappamazautsavpune #ganeshchaturthi #bappamajhapune30 #ganpatibappamorya #bappa_maza #festival   #ganpati #morya #pune #mumbai #mumbai_ganesh_utsav_ #india #bappagrapher #ganeshostav2018 #ganpaticlickart #p_c_clicks_official #sm_sarkar_________
🌹॥जय गणेश ॥🌹 .. .. . ॥तु विघ्नांचा विघ्नहर्ता...श्री गजानन विघ्ननायका, तु सकलांचा पाठीराखा...हे भक्तांचा मायबापा, माता गौरीचा हृदय नंदना...मोरया !मोरया !मोरया !॥ . __________________________ CLICKS & GRAPHICS :-@parth_chauhan_21 Mandal :- @akhilmandaimandal ____________________________________ . #p_c_clicks_official #pb__photography_ #ganesha #ganpatiutsav #bappa #bappamajha #bappalovers #bappaclick #ganeshutsav #mumbai_ganesh_utsav_ #ganpatibappamorya #ganpatifestival #ganesha #ganeshautsav #ganpati #mazabappamazautsavpune #ganeshchaturthi #bappamajhapune30 #ganpatibappamorya #bappa_maza #festival #ganpati #morya #pune #mumbai #mumbai_ganesh_utsav_ #india #bappagrapher #ganeshostav2017 #ganpaticlickart #nagpur #nashik #maharastra #bappamorya
#तव_स ुप्रभातम ।। मानाचा चौथा तुळशीबाग महागणपती, पुणे ।। PC - Shubham Raut 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️ #Bappamajhapune30 #Bappagrapher #insta #Pune #indian #festivals #Maharashtra #india #punekar #pune_ig #puneinstagrammers #puneri #punekar #mumbai_ig #mumbaikar #र ाष्ट्रप्रथम #Hindusthan #व ंदेमातरम #४वर ्षअभिमानाचीपरंपरेची #Tulshibag #Mahaganpati 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳🇮🇳 Follow Us On Instagram For More Updates www.instagram.com/bappamajhapune30
Pic :@rahulsawant_clicks_edits @rahul_0427_ Accounts:-@malwani_cha_ganeshutsav @crazyboy_malvanicha_yuvraj @malwani_cha_morya @malwanicha_raja @malwanicha_shree @malwani_cha_icchapurti @malwanicha_chintamani_official @upnagarcha_ganraj @malwanicha_maharaja_official01 @upnagar_cha_vighnaharta_ @malwanicha_gajanana @malwanicha_moreshwar @rajayuvakcha @malwanicha_ganadhish @malwanichamoreshwar_official @ncc_cha_raja @malvanichasai_ncc_cha_raja @malwani_jangal_cha_raja @abhimaan_malwani_cha @malwanichaomshreeganesh @om_sai_mitra_mandal @malwanichapeshwa @malwani_jangal_cha_raja @malwani_cha_durvansh @malwanicha_________________________ Follow account:- @sprdhaankoganeshotsvhawa @morya_majha @mumbai_cha_raja__ @chinchpokalicha_chintamani @bappa_lover_official @mumbai_devi_utsav_official @mumbai_ganesh_utsav_ @bappa_clicks @bappamajha_official @crazyboy_malvanicha_yuvraj @hum_hai_bappa_ke_dewane @ommitramandal @mumbai_ganpati ________________ #spardha_nako_utsav_hava #mumbaiindians #mumbai_cha _ganpati #mumbai bappa#Mumbai cha raja#Mumbaicha festival#bappa maza#bappamorya #bappamaza05 #bappa #bappamazapune05 #bappamajha #bappa #bappamajhapune30 #ganpatifestival #bappamorya #ganpatibappamorya #ganpatidarshan #ganpativisarjan #ganpati_bappa_clickography #ganpati_bappa_official_ @_360 #ganpatibappamorya #mumbaifestival #mumbai_cha_raja #mumbai_ganesha #mumbai_street #mumbaichapeshwa #म ुंबई_चे_गणेश #MumbaichaGanpati #mumbai_cha_ganeah_utsavjalloshganpatibappachyaaagmanacha
।। शारदा गजानन, अखिल मंडई मंडळ,पुणे ।। PC - Ameya Dani 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️ #Bappamajhapune30 #Bappagrapher #insta #Pune #indian #festivals #Maharashtra #india #punekar #pune_ig #puneinstagrammers #puneri #punekar #mumbai_ig #mumbaikar #र ाष्ट्रप्रथम #Hindusthan #व ंदेमातरम #४वर ्षअभिमानाचीपरंपरेची #ShardaGajanan 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳🇮🇳 Follow Us On Instagram For More Updates www.instagram.com/bappamajhapune30
।। श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी गणपती, पुणे ।। PC - Ameya Dani 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️ #Bappamajhapune30 #Bappagrapher #insta #Pune #indian #festivals #Maharashtra #india #punekar #pune_ig #puneinstagrammers #puneri #punekar #mumbai_ig #mumbaikar #र ाष्ट्रप्रथम #Hindusthan #व ंदेमातरम #४वर ्षअभिमानाचीपरंपरेची #Shrimant #BhausahebRangari 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳🇮🇳 Follow Us On Instagram For More Updates www.instagram.com/bappamajhapune30
🌹॥मानाचा चौथा-श्री तुळशीबाग गणपती॥🌹 .. .. . ॥रुप तुझे पाहता नयनी,आनंद येई आमच्या जीवनी रुप तुझे मोहक सुंदर, नाव तुझे लंबोदर.॥ . __________________________ GRAPHICS :-@p_c_clicks_official Mandal :- @tulshibaug_ganpati_mandal_ . . #morya_clicks #pb__photography_ #ganesha #ganpatiutsav #bappa #bappamajha #bappalovers #bappaclick #ganeshutsav #mumbai_ganesh_utsav_ #ganpatibappamorya #ganpatifestival #ganesha #ganeshautsav #ganpati #mazabappamazautsavpune #ganeshchaturthi #bappamajhapune30 #ganpatibappamorya #bappa_maza #festival #ganpati #morya #pune #mumbai #mumbai_ganesh_utsav_ #india #bappagrapher #ganeshostav2017 #ganpaticlickart
।। तेजस मारणे यांच्या घरातील बाप्पा ।। PC - Tejas Marne 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️ #Bappamajhapune30 #Bappagrapher #insta #Pune #indian #festivals #Maharashtra #india #punekar #pune_ig #puneinstagrammers #puneri #punekar #mumbai_ig #mumbaikar #र ाष्ट्रप्रथम #Hindusthan #व ंदेमातरम #४वर ्षअभिमानाचीपरंपरेची 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳🇮🇳 Follow Us On Instagram For More Updates www.instagram.com/bappamajhapune30
आज भारतीय सेना दिवस आपल्या प्राणांची काळजी न करता आपल्या भारतमातेची सदैव सेवा करणाऱ्या तमाम भारतीय सेनेला बाप्पा माझातर्फे त्रिवार मुजरा आणि अभिमान. #Bappamajhapune30 #Bappagrapher #insta #Pune #indian #festivals #Maharashtra #india #punekar #pune_ig #puneinstagrammers #puneri #punekar #mumbai_ig #mumbaikar #र ाष्ट्रप्रथम #Hindusthan #व ंदेमातरम #४वर ्षअभिमानाचीपरंपरेची #IndianArmyDay
तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला.... बाप्पा माझातर्फे सर्वाना मकरसंक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा... #Bappamajhapune30 #Bappagrapher #insta #Pune #indian #festivals #Maharashtra #india #punekar #pune_ig #puneinstagrammers #puneri #punekar #mumbai_ig #mumbaikar #र ाष्ट्रप्रथम #Hindusthan #व ंदेमातरम #४वर ्षअभिमानाचीपरंपरेची
तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला.... बाप्पा माझातर्फे सर्वाना मकरसंक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा... #Bappamajhapune30 #Bappagrapher #insta #Pune #indian #festivals #Maharashtra #india #punekar #pune_ig #puneinstagrammers #puneri #punekar #mumbai_ig #mumbaikar #र ाष्ट्रप्रथम #Hindusthan #व ंदेमातरम #४वर ्षअभिमानाचीपरंपरेची
#तव_स ुप्रभातम ।। चिंचपोकळीचा चिंतामणी ।। मकरसंक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा PC - Omkar Patil 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️ #Bappamajhapune30 #Bappagrapher #insta #Pune #indian #festivals #Maharashtra #india #punekar #pune_ig #puneinstagrammers #puneri #punekar #mumbai_ig #mumbaikar #र ाष्ट्रप्रथम #Hindusthan #व ंदेमातरम #४वर ्षअभिमानाचीपरंपरेची #Chinchpokli #Chintamani 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳🇮🇳 Follow Us On Instagram For More Updates www.instagram.com/bappamajhapune30
🌹॥मानाचा दुसरा-श्री तांबडी जोगेश्वरी गणपती॥🌹 .. .. . ॥तु विघ्नांचा विघ्नहर्ता...श्री गजानन विघ्ननायका, तु सकलांचा पाठीराखा...हे भक्तांचा मायबापा, माता गौरीचा हृदय नंदना...मोरया !मोरया !मोरया !॥ . __________________________ CLICKS & GRAPHICS :-@p_c_clicks_official ____________________________________ . #p_c_clicks_official #pb__photography_ #ganesha #ganpatiutsav #bappa #bappamajha #bappalovers #bappaclick #ganeshutsav #mumbai_ganesh_utsav_ #ganpatibappamorya #ganpatifestival #ganesha #ganeshautsav #ganpati #mazabappamazautsavpune #ganeshchaturthi #bappamajhapune30 #ganpatibappamorya #bappa_maza #festival #ganpati #morya #pune #mumbai #mumbai_ganesh_utsav_ #india #bappagrapher #ganeshostav2017 #ganpaticlickart #nagpur #nashik #maharastra #bappamorya tambadijogeshwari
🌹॥श्री हुतात्मा बाबूगेनू गणपती ॥🌹 .. .. . ॥तु विघ्नांचा विघ्नहर्ता...श्री गजानन विघ्ननायका, तु सकलांचा पाठीराखा...हे भक्तांचा मायबापा, माता गौरीचा हृदय नंदना...मोरया !मोरया !मोरया !॥ . __________________________ CLICKS & GRAPHICS :-@parth_chauhan_21 ____________________________________ . #p_c_clicks_official #pb__photography_ #ganesha #ganpatiutsav #bappa #bappamajha #bappalovers #bappaclick #ganeshutsav #mumbai_ganesh_utsav_ #ganpatibappamorya #ganpatifestival #ganesha #ganeshautsav #ganpati #mazabappamazautsavpune #ganeshchaturthi #bappamajhapune30 #ganpatibappamorya #bappa_maza #festival #ganpati #morya #pune #mumbai #mumbai_ganesh_utsav_ #india #bappagrapher #ganeshostav2017 #ganpaticlickart #nagpur #nashik #maharastra #bappamorya
।। मुंबईचा राजा, गणेशगल्ली ।। PC - Omkar Patil 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️ #Bappamajhapune30 #Bappagrapher #insta #Pune #indian #festivals #Maharashtra #india #punekar #pune_ig #puneinstagrammers #puneri #punekar #mumbai_ig #mumbaikar #र ाष्ट्रप्रथम #Hindusthan #व ंदेमातरम #४वर ्षअभिमानाचीपरंपरेची 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳🇮🇳 Follow Us On Instagram For More Updates www.instagram.com/bappamajhapune30
।। स्वीकार करलो भक्तोकी सेवा.।। PC - Aniket Bhawari 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️ #Bappamajhapune30 #Bappagrapher #insta #Pune #indian #festivals #Maharashtra #india #punekar #pune_ig #puneinstagrammers #puneri #punekar #mumbai_ig #mumbaikar #र ाष्ट्रप्रथम #Hindusthan #व ंदेमातरम #४वर ्षअभिमानाचीपरंपरेची 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳🇮🇳 Follow Us On Instagram For More Updates www.instagram.com/bappamajhapune30
।। शिवशक्ती मित्र मंडळ, पुणे ।। 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️ #Bappamajhapune30 #Bappagrapher #insta #Pune #indian #festivals #Maharashtra #india #punekar #pune_ig #puneinstagrammers #puneri #punekar #mumbai_ig #mumbaikar #र ाष्ट्रप्रथम #Hindusthan #व ंदेमातरम #४वर ्षअभिमानाचीपरंपरेची #Shrimant #DagdushethGanpati 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳🇮🇳 Follow Us On Instagram For More Updates www.instagram.com/bappamajhapune30
#तव_स ुप्रभातम ।। श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती, पुणे ।। PC - Akash Vasav 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️ #Bappamajhapune30 #Bappagrapher #insta #Pune #indian #festivals #Maharashtra #india #punekar #pune_ig #puneinstagrammers #puneri #punekar #mumbai_ig #mumbaikar #र ाष्ट्रप्रथम #Hindusthan #व ंदेमातरम #४वर ्षअभिमानाचीपरंपरेची #Shrimant #DagdushethGanpati 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳🇮🇳 Follow Us On Instagram For More Updates www.instagram.com/bappamajhapune30
•|| डोंबिवलीचा लाडका लंबोदर आगमन सोहळा :- ७ फेब्रुवारी २०१९ ||• ----------------------------------------------------- Follow :- @bappamajha_dombivli ----------------------------------------------------- Pic Credits :- @dombivlicha_ladka_lambodar ----------------------------------------------------- #dholtasha #akhandgajar #aagman #Dombivli #Dombivlikar #dombivlichaganeshotsav #dombivlicha_ganeshotsav #maghiganeshutsav #ganeshotsav2018 #chintamani #lalbaugcharaja #dombivlichamaharaja #Ganpatibappa #ganesha #bappa #gopro #amazingdombivli #maharashtra_ig #icchapurti #maharaja #devmajha #bappamajha #aplamaharashtra #aplautsav #ganeshotsav #ganeshutsav #nyarautsav #ig #bappamajha05 #bappamajhapune30
#श ुभरात्री ।। मोरया बाप्पा।। PC - Rohan R Pillay 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️ #Bappamajhapune30 #Bappagrapher #insta #Pune #indian #festivals #Maharashtra #india #punekar #pune_ig #puneinstagrammers #puneri #punekar #mumbai_ig #mumbaikar #र ाष्ट्रप्रथम #Hindusthan #व ंदेमातरम #४वर ्षअभिमानाचीपरंपरेची 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳🇮🇳 Follow Us On Instagram For More Updates www.instagram.com/bappamajhapune30
#तव_स ुप्रभातम ।। वैभव जोशी यांच्या घरचा फोटो।। PC - Vaibhav Joshi Gatkoper mumbai 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️ #Bappamajhapune30 #Bappagrapher #insta #Pune #indian #festivals #Maharashtra #india #punekar #pune_ig #puneinstagrammers #puneri #punekar #mumbai_ig #mumbaikar #र ाष्ट्रप्रथम #Hindusthan #व ंदेमातरम #४वर ्षअभिमानाचीपरंपरेची 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳🇮🇳 Follow Us On Instagram For More Updates www.instagram.com/bappamajhapune30
भारताचे लाडके पुत्र स्वामी विवेकानंद यांच्या जयंती निमित्त त्रिवार वंदन. हा दिवस देशामद्ये राष्ट्रीय युवा दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️ #Bappamajhapune30 #Bappagrapher #insta #Pune #indian #festivals #Maharashtra #india #punekar #pune_ig #puneinstagrammers #puneri #punekar #mumbai_ig #mumbaikar #र ाष्ट्रप्रथम #Hindusthan #व ंदेमातरम #४वर ्षअभिमानाचीपरंपरेची
।। ऐश्वर्यसौख्यदाता ।। PC - Soham Afandkar 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️ #Bappamajhapune30 #Bappagrapher #insta #Pune #indian #festivals #Maharashtra #india #punekar #pune_ig #puneinstagrammers #puneri #punekar #mumbai_ig #mumbaikar #र ाष्ट्रप्रथम #Hindusthan #व ंदेमातरम #४वर ्षअभिमानाचीपरंपरेची 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳🇮🇳 Follow Us On Instagram For More Updates www.instagram.com/bappamajhapune30
.।। गुरुजी तालिम ।। 🌺 . . ।। पुण्यनगरीचा मानाचा ३रा गणाधिश ।। 🙏🏻. . . . .©Pranav Tiwatane . #gurujitalimganapati #3rdman #visarjan2k18 #pranavphotography #bappamajhapune30 #canonclikz #festivaltime #bappa_maza #pune @archives.of.pune @igers_maharashtra @mazabappa_mazautsav @bappamajapune30 @punetimes @puneganpati @bappamajha_official @punyache_bappa5 @puneganpati @punetimes @ganpatibappamorya_
समुद्राच्या पाण्यात जंजिरा ची सावली... शिवरायांना जन्म देणारी धन्य ती माऊली!🙏🏻एक नाहीतर दोन छत्रपतींना घडवणार्या जिजाऊ मासाहेबांना त्रिवार मानाचा मुजरा जिजाऊ जन्मोत्सवाच्या शिव शुभेच्छा!!!💐💐🚩🚩⚔ 🚩जय जिजाऊ 🚩जय शिवराय 🚩 #jaiganesh #jaijijau #jijau #rajmata #jaishivaji #jaibhavani #ganpati_bappa_morya #jaiganesh #bappa #bappamajhapune30 #bapple #google #varadvinayak #jaishivray #raygad #raigad #janjira #mumbaikar #mumbai #puneganpatifestival #pune #punegram #prathamaradhya #jaiganesh #bappavighnaharta #bappa_morya___ #ganapati_bappa #india
@malwanicha_maharaja_official01 @historytv18 Accounts:-@malwani_cha_ganeshutsav @crazyboy_malvanicha_yuvraj @malwani_cha_morya @malwanicha_raja @malwanicha_shree @malwani_cha_icchapurti @malwanicha_chintamani_official @upnagarcha_ganraj @malwanicha_maharaja_official01 @upnagar_cha_vighnaharta_ @malwanicha_gajanana @malwanicha_moreshwar @rajayuvakcha @malwanicha_ganadhish @malwanichamoreshwar_official @ncc_cha_raja @malvanichasai_ncc_cha_raja @malwani_jangal_cha_raja @abhimaan_malwani_cha @malwanichaomshreeganesh @om_sai_mitra_mandal @malwanichapeshwa @malwani_jangal_cha_raja @malwani_cha_durvansh @malwanicha_________________________ Follow account:- @sprdhaankoganeshotsvhawa @morya_majha @mumbai_cha_raja__ @chinchpokalicha_chintamani @bappa_lover_official @mumbai_devi_utsav_official @mumbai_ganesh_utsav_ @bappa_clicks @bappamajha_official @crazyboy_malvanicha_yuvraj @hum_hai_bappa_ke_dewane @ommitramandal @mumbai_ganpati ________________ #spardha_nako_utsav_hava #mumbaiindians #mumbai_cha _ganpati #mumbai bappa#Mumbai cha raja#Mumbaicha festival#bappa maza#bappamorya #bappamaza05 #bappa #bappamazapune05 #bappamajha #bappa #bappamajhapune30 #ganpatifestival #bappamorya #ganpatibappamorya #ganpatidarshan #ganpativisarjan #ganpati_bappa_clickography #ganpati_bappa_official_ @_360 #ganpatibappamorya #mumbaifestival #mumbai_cha_raja #mumbai_ganesha #mumbai_street #mumbaichapeshwa #म ुंबई_चे_गणेश #MumbaichaGanpati #mumbai_cha_ganeah_utsavjalloshganpatibappachyaaagmanacha
स्वराज्यजननी जिजाऊमाँसाहेब यांच्या जयंती निमित्त बाप्पा माझातर्फे माँसाहेबाना त्रिवार वंदन. 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️ #Bappamajhapune30 #Bappagrapher #insta #Pune #indian #festivals #Maharashtra #india #punekar #pune_ig #puneinstagrammers #puneri #punekar #mumbai_ig #mumbaikar #र ाष्ट्रप्रथम #Hindusthan #व ंदेमातरम #४वर ्षअभिमानाचीपरंपरेची
#तव_स ुप्रभातम ।। ताडदेवचा राजा ।। PC - Soham Afandkar 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️ #Bappamajhapune30 #Bappagrapher #insta #Pune #indian #festivals #Maharashtra #india #punekar #pune_ig #puneinstagrammers #puneri #punekar #mumbai_ig #mumbaikar #र ाष्ट्रप्रथम #Hindusthan #व ंदेमातरम #४वर ्षअभिमानाचीपरंपरेची 🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳️🇮🇳🇮🇳 Follow Us On Instagram For More Updates www.instagram.com/bappamajhapune30
next page →