#blacktourmaline

86,193 posts

Loading...
​Blacktourmaline in Quartz หรือ​ แก้วขนเหล็ก ทรงแท่งหกเหลี่ยม เนื้อควอตซ์สีขาวภายในมีลักษณะเหมือนขนแปรงเป็นเส้นๆสีดำอยู่ภายใน ด้านความเชื่อเป็นหินที่มีพลังด้านการปกป้องคุ้มครอง จากพลังงานด้านลบและรังสีจากคอมพิวเตอร์ ช่วยเสริมด้านความเสมอภาคเป็นกลาง ความยุติธรรม ชิ้นนีมีรุ้ง No.5 ขนาด 2.8x3.2x8.8CM. ราคา 2,400 บาท พร้อมส่ง ​ลทบ.ฟรี ต้องการดูรูป รายละเอียดเพิ่มเติม Line มาขอได้ที่ ID: nature_stoneshop หรือ inbox มาได้ตลอดคะ #Designs_of_nature #ห ินสี #blacktourmaline #Quartz #clearquartz #แก ้วขนเหล็ก #แบล ็คทัวร์มาลีน #ควอตซ#ร ูไทล์ควอตซ์ #ห ินธรรมชาติ
Holding the fort @supplementstop with my wolf🌑 I wearing my #BlackTourmaline & #TigersEye from @gypsealunaco ❤️🔮🌙💫 🤙🏾
Travel protection charm. This charm hangs from the revision mirror in my car. I love it's energy. #travelprotection #charms #vibrations #blacktourmaline #smokeyquartz #whitesage #lavender #carprotection #crystals
Even know it’s the weekend, we don’t stop working. Sometimes the best way to overcome workplace stress is to attack the issues head on. Amazonite and st Christopher double will give you the energy to do so 😍 Amazonite has healing powers to help with physical ailments, emotional issues, and in Energy Healing and chakra balancing. Amazonite crystal therapies are primarily associated with filtering out stresses, healing traumas, and soothing energies in the home and workplace. Many people choose to wear a St. Christopher necklace during traveling for added protection. The Saint Christopher medal can also be placed in cars, purses, or suitcases, for those looking for the sense of protection without wearing the accessory. #crystals #holistic #mensfashion #pendant #chain #jewellery #fashion #healing #powers #citrine #rosequartz #blacktourmaline #amethyst #clearquartz #bespoke 🔮✨💫💎
First gig in forever.... went well. Bit rusty. But I missed it.. need to get back to song writing. #music #musiclife #girlswithpericings #redhair #crystalnecklace #blacktourmaline #protection #livemusic #chickswhosing #curvygirl
**Green-Line Quartz and Black Tourmaline** ...it's not often I make sets of anything, but I couldn't resist with these stones. They make a very warm, earthy & glamorous combination......so I thought I'd make a wrap and necklace to match. (Swipe left) Black Tourmaline is known primarily for its excellent protective qualities and the Green Line Quartz for its healing properties (a wonderful partnership!). Both are online and ready to go...(with 20% off when bought as a set message for details) . . . #greenlinequartz #blacktourmaline #knottednecklace #sarisilk #sarisilktassel #sarisilknecklace #wrapbracelets #womanownedbusiness #leatherwrapbracelets #boholiving #twistedroot #twistedrootjewellery #artisan #artisanjewelry #artisanjewellery #bohostyle #bohemianjewelry #bohemianjewellery #scandistyle #artisanmade #handmade #slowfashion #buylesschoosewell #positivevibes #jewelleryforsale #lovethelifeyoulive #healingstones #healingcrystals #globalstyle #capturemycraft
So thankful to @soberano_zar for my healing crystals set - #lapislazuli #sodalite and #blacktourmaline And I love my free #bloodstone ring! You're one of the best sellers I've transacted with in Shopee! ❤❤❤
#quartz #crystal #cluster points from #Brazil with #blacktourmaline and #goldenrutile formed by #mothernature into a floating island. #imagination #crystals Comment Sold $18 to claim.
www.Etsy.com/Shop/LadyArtCollective
Chunky Black Tourmaline. One of the most important parts of any Metaphysical Diet and for keeping bad energy or people at Bay. #schorl #blacktourmaline #tourmaline #negativeenergy #positiveenergy #metaphysical #electronicprotection #energyprotection #goodvibes #healingvibes #pegmatiteminerals #largetourmaline #beachlife 🌴 #artwork #music #sandiego #vibrationaltherapy
. H a l l o w e e n || on the evening of October 31st, it is said that the veil between the worlds of the living and the dead is at its thinnest. . To celebrate the occasion we have created a Halloween themed candle. . It is infused with Black Tourmaline to protect us from any evil spirits that may come through the veil; Orange Calcite for its ability to get positive energy flowing through the body and Carnelian for its vibrant orange aesthetic. . Obviously being Halloween it needed something “gruesome”.... I chose a spider because they give me the heebie jeebies! My darling children have already stolen some and hidden them around the house to scare the crap out of me 🕷😂 . . Available in two sizes tomorrow @trovemarketbendigo . . . #halloween #allhallowseve #pagan #spider #crystalcandle #crystalcandles #carnelian #orangecalcite #blacktourmaline #halloweendecorations #orangeandblack #protection #protectionfromevil #october #october31st
I'm trying to grow followers for my #smallbusiness jewelry page organically, but that's quite hard to do in the beginning. I will eventually move almost all my jewelry stuff to the other IG @sparklesofsol , but it's a huge part of my life right now so I'll keep it here for the time being. . The other day, I formally formally started the process for leaving my current full time job, and I feel like I found my sparks of creativity just in time- as I embark on a brand new future with the hubs and my cats to another country, and new home. I started posting up listing for my #etsyshop a couple days ago as well. It's all coming together slowly, but surely. I know I could plan a lot better and make a stunning #etsy with 20 listings on launch day, but I also think if I do it that way, it'll never come up. I'd rather put it out there, make mistakes, and learn from them. I've got nothing to lose. Afterall, this is a hobby that makes my heart sing whether I make money from it or not. With that said, these are a bunch of listings that I put up in @sparklesofsol. They're bigger if you want to take a closer look. I also put up a lot more jewelry stuff there. If you like my stuff, and want to support, head on over. I take orders through IG DM, facebook message, or etsy. Time to start thinking about Christmas presents? It is for me! I'm hoping to get tons of orders so I'm getting ready! . I work with #healingcrystals to create your one-of-a-kind jewelry. This picture has examples of: #fireopal #fireopalring (for $23 USD w added swarovski accents) #cherryquartz #cherryquartzring (Simple rings are $22 and come in a variety of colors and other #healingstones , such as the #blacktourmaline #blacktourmalinering shown on the bottom right) #redjasper #redjasperring (for $33. Statement rings are harder to make so more expensive. #malachite #malachitenecklace #malachitependant (for $44) . Buy any 2 of the same product, and get the third free! Free shipping on all orders.All jewelry is cleared of negative energy through smudging and #reikiblessed by a level 2 attuned #reikipractioner . (me!) . #reikio #talisman #reikijewelry #smudgedjewelry
Peacock & Goose Copper Medicine Tool With Ruby Aura point Within Mahogany Obsidian, Green Aventurine, Pyrite, Clear Quartz, Black Tourmaline, Peridot, Labradorite & Mookaite $55 Goose gives a questing call for travels, imagination and communication. Imagination is stirred for fulfilling creative endeavors. He teaches how to move along the spiritual path with power and strength which may involve community efforts. He aids in finding happiness and joy in the small things. Goose teaches to swim through the emotional waters with a smooth calming action. He will help discern truths in order for you to progress onward, sometimes this involves letting things go that is not conducive to your new spiritual ideals. Goose medicine demonstrates soaring to new levels often with the cooperation of others which will help gain a tremendous amount of resources, knowledge and insight Peacock will teach the power of watchfulness and the strength of mental, emotional and spiritual foundations and the structure and balance of those qualities. He allows greater wisdom to be accessed along with the awareness of the many different aspects of beauty that surrounds you. Peacock attunes us to see the entire moment with no past or future and instills confidence and dignity. There is an air of showmanship with Peacock so it's time to take pride in your endeavors. Arohanui#copper #healingtool #animalmedicine #peacock #goose #mahoganyobsidian #greenaventurine #clearquartz #blacktourmaline #peridot #labradorite #mookaite #crystals #medicinetool #magicallyeccentric #rubyaura #mybliss #medicinewoman #healer #mytwachers #mybliss #mypassion #magicallyeccentric #aroha
​Blacktourmaline in Quartz หรือ​ แก้วขนเหล็ก ทรงแท่งหกเหลี่ยม เนื้อควอตซ์สีขาวภายในมีลักษณะเหมือนขนแปรงเป็นเส้นๆสีดำอยู่ภายใน ด้านความเชื่อเป็นหินที่มีพลังด้านการปกป้องคุ้มครอง จากพลังงานด้านลบและรังสีจากคอมพิวเตอร์ ช่วยเสริมด้านความเสมอภาคเป็นกลาง ความยุติธรรม No.4 ขนาด 2.7x2.4x8.4CM. ราคา 1,600 บาท พร้อมส่ง ​ลทบ.ฟรี ต้องการดูรูป รายละเอียดเพิ่มเติม Line มาขอได้ค่ะ พร้อมจัดส่งแบบลงทะเบียนฟรี สอบถามได้ที่ ID: nature_stoneshop #Designs_of_nature #blacktourmaline #Quartz #clearquartz #แก ้วขนเหล็ก #แบล ็คทัวร์มาลีน #ควอตซ#ร ูไทล์ควอตซ์
Mαʅα ԋιҽɾႦα ɳυɳƈα ɱυҽɾҽ 🖤🌙 #blacktourmaline
Guinea Fowl Copper Medicine Tool Tangerine Quartz Point within the Copper is Black Tourmaline, Mookaite, Amethyst & Smokey Quartz $55 As spirit animals, guinea fowls represent protection and groundedness. Watching them as they browsed the grasses and feasted on seeds, they reminded me of a tribe of soul sisters chattering, trading stories and sharing secrets. The saying “Birds of a feather flock together” never rang more true than in that moment. It is a beautiful thing to be in the company of soul sisters and to have the love and support of a like-minded tribe. So many dreams are made with the support of fellow believers standing beside you – soul connections who are there to cheer you on, who believe in you and have so much faith in your ability to manifest the vision in your heart.arohanui#guineafowl #tangerinequartz #sistermedicine #tribemedicine #blacktourmaline #mookaite #amethyst #smokeyquartz #medicinetool #animalmedicine #healing #crystals #medicinewoman #magicallyeccentric #mybliss #mypath #followingmypassion #copper #amplified #potent #aroha
Thank you @soulridekreations for the bath soaks infuse with loving, purifying, and grounding energy. It smells so good I can’t wait for Friday to use it. #blackobsidian #blacktourmaline #golden #bluekyanite #hematite #crystals #crystal #floridawater #peace #rosemary #cedarwood #sage #frankincense
I’m In Love with Nature, for All the Days of My Life, I’ll be Your Faithful Wife... You Give Me Life, Literally.. it’s like You, I Want To Be. Wild & Free. . . . . . #divinefeminine #makeup #magic #freethenipple #nature #flowers #socal #desertflower #singer #blacktourmaline #singersongwriter #poet #crystal #iam #humanity #wizyd #lace #wild #wildlife #freakyfriday #fridayvibes #goodvibes #yinyang #grow
🙌20% Off ENTIRE SHOP until Sun!!🙌 ⚡️Large Serpentine Evil Eye Necklace - Reiki Infused✨ Serpentine is sometimes referred to as "new Jade" and it is extremely powerful in removing old and stuck energies, as well as help us to awaken to our true purpose in life. It helps to stimulate Kundalini energy that lays at the base of the spine and can assist in easing the rising of this energy for those working strongly with awakening their Kundalini energy. It is an excellent stone to work with when looking to attract abundance of all kinds and helps to align your energy with the Divine and harness your true power. The Evil Eye is something that has shown up in many cultures around the world for thousands of years. When it is worn, it is said to protect the wearer from evil forces and negative energy. ✧ ✧ ✧ ✨www.hawkcouture.etsy.com (link in bio)✨ #hawkcouture • • • ⚡️A portion of purchases support Domestic Abuse Survivors in gaining #Freedom through Financial Independence⚡️
How cute is this Custom “Quartz Of Love” Candle!!! Last day to order before I leave on vacation! 💙 (Buttercream Bliss scent - Citrine crystal within - blue color with a custom label) www.quartzoflove.com
🙌20% Off ENTIRE SHOP until Sun!!🙌 ⚡️Silver Titanium Quartz Necklace - Reiki Infused⚡️ Titanium Quartz Crystals have a magical uplifting energy to them, brightening any cloudy vibrations you may encounter. The color silver is correlated with the moon and the depths that lie within our emotions and unconscious. In addition, they are helpful in enhancing intuitive abilities, such as clairvoyance and reading energy. In addition, I infuse each of these necklaces with Reiki energy and charge and clear them with sunlight, moonlight, and sage, which amplifies not only the stones but your intentions as well. ✧ ✧ ✧ ✧ ✨www.hawkcouture.etsy.com (link in bio)✨ #hawkcouture • • • ⚡️A portion of purchases support Domestic Abuse Survivors in gaining #Freedom through Financial Independence⚡️
So I’ve owned this piece of black tourmaline for a while now. I only ever held it in the light this week, I hadn’t a clue it would light up amber colored. There is another harder to photograph section that has green and purple fire. ©ale #DoTheArt ™️ #spoonieartist #fibromyalgiaawareness #reynaudsawareness #aukeymacro #aukey #macro #healingstones #blacktourmaline
✨Do you have any Gem Babies or Little Gems in your family?✨ Even the little ones in our Gemstone family have their favorite crémes. This little one chooses 💚Jade 💚every time. He connects with its grounding protective goodness. Have you tried Gemstone Organic on your little gems?✨ #gemstones #gembabies #gemkids #familybusiness #jade #grounding #energyhealing #indigochild #organicskincare #naturalskincare #naturalskincareforchildren #calming #sweetchildomine #bedtimeroutine #thyme #vetiver #soothing #blacktourmaline #bedtime #organicmama #organicmom #naturalparenting
Here is a handy and helpful reference for protection crystals. What crystals are your favorites? . . . . . . . . . . #crystal #crystals #crystalhealing #protection #crystalsforprotection #labradorite #amethyst #prechnite #smokeyquartz #obsidian #blacktourmaline #onyx #intuition #intuitive
Because some days I need some of my favorite things beside me. Crystals really do help me to get centered and to be more mindful. I cannot get over the awesomeness that is my Dream Catcher from @aliceswhiterabbitco 💞🔮🐰 with Rhodochrosite and my nice, big piece of Black Tourmaline from @thesaltyblossom , soaking up the negativity of the day. Gotta get the energy flowing up in here and get grounded. Can’t forget my Apophyllite from @adamrabbitjewelry who introduced me to the amazing crystal. That is Apophyllite, my Amethyst, and my calming Pink Opal necklace from @peachykeencreations. Did some reading, writing, and dreaming. Setting up all of the beautiful things I love helps remind me to be grateful. No, today wasn’t a good one but I can still be thankful and happy. Once I got my hands on my crystals and meditated a little, I felt more aligned with the light side of life. Some days I just need more crystals. #healingcrystals #mypretties #afewofmyfavoritethings #apophyllite #blacktourmaline #amethyst #mytools #colorsonpoint #refocus #meditate #findthebalance #raiseyourvibration #shopsmall #begrateful #flowlife
✨ 20% off Sitewide ✨ Crystals and the human body have very similar spiral structures, we both vibrate with quiet electrical energy. By thinking of the human body as an electric entity, it's easier to understand why we respond emotionally and physically to the electrical properties inherent in crystals and gemstones, as well as how we can use that knowledge to manipulate our internal currents to maximize energy flow. Enjoy the connection and the magic. Use code AUTUMN at checkout to take 20% off sitewide! 💎🔮 www.VictoryCrystals.com
Caught @poppin_caprocks checking out a #quartzpoint we found today at the claim. Fun day, found some nice #blacktourmaline and moved some rock.
•🕷• L I V E • A U C T I O N •🕷• . . ••• C R Y S T A L • L O T ••• 👉Included in this lot are a tumbled oco, black tourmaline with mica, clear quartz tower, tumbled shungite, sacred geometry wood pendant. . . 💰Starting bid $10 . . . RULES👇 🕸Bid ONLY in increments of at least $1 🕷Please TAG the person you outbid. 🦇Please ask any  questions prior to bidding. 🕸Payments will go through PayPal. 🕷Winner MUST pay within 24 hours of winning an auction. 🦇Non-payment will result in you being banned from future auctions.☡ 🕸Auctions end on 10/21/18 - 3pm EST . ✨Good luck and happy bidding! ☺️ • • 👉Please add $3 shipping. I offer combined shipping on multiple wins. • • • 👁This item is in no way affiliated with or endorsed by Instagram. . . . . . . . . . . . . . . . #crystallot #quartz #blacktourmaline #sacredgeometry #borromeanrings
HALLOWEEN HARVEST COLLECTION HAS ARRIVED! All available; top left- diamond brass earrings (1.25” long) with amethyst, bottom left- sterling silver ring ready for a ring band in any size! Please DM or hit the text button in my profile to claim this and tell me what size you’d like! Right middle- Black tourmaline and brass crescent moon woman necklace, right necklace- brass crescent woman with amethyst necklace.
Some cool Crystal's I got for myself and my Padres, for Vegas. As we will be going into a haunted museum known for having possessed artifacts (and I'm extremely sensitive to energies), I want to protect us with these cleansing beauties. On left is black tourmaline and on right is smoky quartz #protect #cleansing #love #crystals #blacktourmaline #smokyquartz
New Products!!! Full Moon and New Moon Meditation Kits - prayers are intensified during these moon phases. . . . . Each item created by women. #supportwomen #femaleartists #healer #woundedwarrior #meditate #sage #palosanto #moon #moonritual #omshanti #candle #crystal #blacktourmaline #onyx #clearquartz #manifest #ladyartcollective #purpose #happiness #witchkit #alchemy #alchemy #goldglitter #silverglitter #artgirl
🖤🖤✨ Polished Black Tourmaline palm stone. $40 Shipped 📦📫 DM to claim 🖤🖤✨
New fall collection now at Chosen Vintage! If you don’t already give them a follow and keep updated 💛@escnw #shoplocalspokane 💛🧡💛 - - - - - - Always follow the path that raises your vibration and excites your soul. • • • #model #photography #lightworker #oneness #carnelian #blacktourmaline #sacredgeometry #jewelry #vintage #inspire #intuition #crystals #insight #synchronicity #nature #fall #crystaljewelry #crystalhealing #PNW #spokane #spokanewashington #spokanedoesntsuck #style #bohemian #hippie #handmadejewelry #love #light #thegreatpnw
Halloween Magics! 🕸Test tubes filled with Black Tourmaline, Clear Quartz & Carnelian Chips! And, some Sage too, of course. In the shop now. I love crystal chips, you can put them in just about anything. Sprinkle some Magic wherever you go! 👻 * * * * * #halloweenmagic #crystalsofig #ilovecrystals #mothernaturerocks #makeyourownmagic #carnelian #blacktourmaline #clearquartz #crystalchips #sagesmudge #witchythings #crystallove #moonlover #crystalwitch #rockhound #buycrystals #fallvibes 🍃🍂 #crystalshopping #crystalshop #rocksandscents 🎃
Chasing Shadows- Smudge Spray using Palo Santo, lavender and sage to transmute unwanted energies from yourself and your space. Perfect for use in situations where you could not use smoke to purify such as public areas, airplanes, schools, hospitals, work place Etc. Gemstone and essential oil infused to create a defense energy Vortex where no harm can reach you.#smudging #transmutation #neutralize #banishnegativevibes #restoreharmony #sage #lavender #palosanto #highvibe #archangelmichael #petalite #blacktourmaline #selenite
🙌20% Off ENTIRE SHOP until Sun!!🙌 🌙GIANT Amethyst Crescent Moon Geode Raw Crystal Healing Necklace🌙 This particular necklace is perfect for someone who is harnessing their intuitive powers and wishing to keep their Crown and Third Eye Chakras opened, cleared, and aligned with their highest truth. Amethyst protects from negative energy and is wonderful at helping you stay true to you, be in touch with your intuition and spirituality. The Crescent Moon is to remind you of the natural rhythms and cycles of our lives and of Mother Earth and the potency of your intentions when aligned with those energies. In addition, I infuse each of my designs with Reiki energy and charge and clear them with sunlight, moonlight, and sage, which amplifies not only the stones but your intentions as well. ✧ ✧ ✧ ✨www.hawkcouture.etsy.com (link in bio)✨ #hawkcouture • • • ⚡️A portion of purchases support Domestic Abuse Survivors in gaining #Freedom through Financial Independence⚡️
Grab your candles tonight! Last day to order before I leave for vacation! Every “Destiny Candle - Let your stone choose you” will come with an additional stone inside! 🌴🥥🔥 - www.quartzoflove.com
🍭WKND AUCTIONS🍭 • Erongo Tourmaline 🕷 Namibia • 👻Starting Bid: $10 • + US or International Shipping Combined shipping available with multiple purchases &/or with Live Sale purchases • 👉🏼 Follow our home account @SacredMotherEarth.Crystals for the latest shop updates & LIVE SALES every Thursday!🎉 • • 🧛🏻‍♀️AUCTION RULES🧛🏻‍♀️ • 🦇To win this item you must be the highest Bidder before the auction ends 🏁 • 🕸Bidding on an item is your commitment to purchasing the item if you win the Auction with the highest Bid • 🕯For a Bid to count, it must be placed in $1 increments & Tag the previous Bidder • 🦇TAG the previous Bidder when placing a higher bid 🚨 • 🕸No Retracting Bids Please • 🕯Get your bids in before the Auction Ends!👻 Any bids placed after the stated closing time below👇🏼 are not eligible to win. • 🦇This Crystal Auction is currently open for Bids until: SUNDAY OCT 21 ~ 10pm EST/ 9C/ 7PST • 🕸The Winner of the Crystal Auction will be notified in the comments of this post after the Auction has ended 🎉 • 🕯To complete your purchase, please send The Sacred Space a DM within 24HRS after being notified of your win 🎉 ~include your Email & Zip Code to recieve an emailed invoice please • 🦇Invoices must be paid within 24HRS ⏱ • 🕸Please see our Story Highlights for shop policies & more info • • The Auction Rules have been created in order to keep things fair here at The Sacred Space 🙏🔮🖤 Thank you so much for your support & Happy Bidding!🧡🎃🍂 • • • • • #SacredMotherEarthCrystals #SacredMotherEarth #SacredSpace #crystals #crystalsale #crystalsforsale #crystalauction #crystalsofig #crystalhealing #crystallove #crystalcollection #sacred #spiritual #igdaily #instagood #hobby #rockhound #chakras #naturelover #peaceandlove #wanderlust #smallshop #namaste #blessedbe #rootchakra #tourmaline #blacktourmaline #rocknerd
♥**CUSTOM ORDER, NFS**♥ Sending this Black Tourmaline set out tomorrow morning, I'm going to miss them all so much! They are so Beautiful!♥😍👍 **I will DEFINITELY be making more like this in every color, I have a fun shop update idea planned!♥😘👍😘♥** ♥Let me know what you guys think about these, I would love to hear your input!♥
Handcrafted, custom designed pendant with Moldavite, Black Tourmaline, Pink Tourmaline & Amber. Made with .925 Sterling Silver. Helen H. Designs will show at the Victoria Public Market; Friday, October 19th & Saturday, October 20th 2018. Come and see our many beautiful new designs .... We ship anywhere. #hudsondistrictyyj #prettythings #touristdestinationyyj #victoriatourism #.925 #blacktourmaline #pinktourmaline #moldavite #amber #gemstonejewelry #925sterlingsilver #pendant #beautifuljewelry #handmade #victoriabc #prettyjewelry #fabjewelry #gemstones #natural #likeforlike #instajewelry #love #2018 #jewelry # wcwomansshow #jewels #womanlovemyjewelry #womanlove #fall2018
The two #limitededition reversible Anne Choi artbead sterling silver sugar skulls I was hoarding were both claimed last week. Both assemblage pendants flew off to their new homes today...!!! Just a reminder, when I say it’s limited edition, I mean it :-) #snoozeyoulose #sterlingsilver #blacktourmaline #moonstone #assemblagejewelry #halloweenjewelry #diadelosmuertos #sugarskull
Ultra-clear teardrop #quartz #cabochon with #blacktourmaline and #hematite #flowers and #goldenrutile hairs in a most interesting #unique #rare formation within the #crystal perfect for the #rutile #collector or #jewelrymaker whether #wirewrapped or otherwise. Swipe left for video. Comment Sold $93 to claim.
🙌20% Off ENTIRE SHOP until Sun!!🙌 ✨NEW✨Iolite and Crescent Moon Necklace - Reiki Infused✨ Iolite is known as the "Viking's Compass" as it was used by Viking explorers as a polarizing lens so that they could view the sun's location and navigate safely through the Atlantic Ocean (crystalvaults.com). In an energetic sense, it is used to help one navigate between energetic realms and environments safely as well. Iolite is an excellent energy to work with when feeling a lack of motivation and inspiration...as if you feel that you have "lost your way", Iolite helps to focus, organize and reignite one's direction in life. In addition, it is known to be an excellent energy to work with when learning to manage finances better and eliminating debt. The Crescent Moon is to remind you of the natural rhythms and cycles of our lives and of Mother Earth and that working with them makes intentions and rituals more potent. In addition, I infuse each of my designs with Reiki energy and charge and clear them with sunlight, moonlight, and sage, which amplifies not only the stones but your intentions as well. ✧ ✧ ✧ ✨www.hawkcouture.etsy.com (link in bio)✨ #hawkcouture • • • ⚡️A portion of purchases support Domestic Abuse Survivors in gaining #Freedom through Financial Independence⚡️
Handcrafted & such a unique bracelet of Herkimers with Black Tourmaline set with .925 Sterling Silver. Helen H. Designs will show at the Victoria Public Market; Friday, October 19th & Saturday, October 20th 2018. Come and see our many beautiful new designs .... We ship anywhere. #hudsondistrictyyj #prettythings #touristdestinationyyj #victoriatourism #.925 #herkimers #bracelet #blacktourmaline #sterlingsilver #gemstonejewelry #925sterlingsilver #pendant #beautifuljewelry #handmade #victoriabc #prettyjewelry #fabjewelry #gemstones #natural #likeforlike #instajewelry #love #2018 #jewelry # wcwomansshow #jewels #womanlovemyjewelry #womanlove #fall2018
Been shooting some crystals to list online 📸 Here's a couple of my favourites from today! - Mel
De todas los tipos de #turmalina la negra es la más conocida y usada por su gran poder protector. - Neutraliza el stress, el miedo y la angustia ya que absorbe lo negativo, no solo de los demás sino de uno mismo. - Al usarse junto al #cuarzocristal desbloquean los chakras y alejar situaciones fatales, creando ambientes limpios y sanos energeticamente. - De las gemas más usadas contra el "mal de ojo" o "ataque psíquico". - Al igual que el cuarzo rutilado la turmalina es útil para personas sensibles que trabajan o se encuentran constantemente en ambientes fuertes como médicos, abogados, comercio en general ya que filtra esa energía externa. * * * Información escribir al directo. Pedidos vía WhatsApp 04163066967 de 9am a 5pm lunes a viernes. -- Info please DM. Orders WhatsApp +584163066967. Monday to a Friday. 9am - 5pm. #turmalina #blacktourmaline #joyasdeproteccion #magicjewelry #azarpiedras
Bracelets, Bracelets, Crystal Bracelets Everywhere! We have our work cut out for us, all this has to be photographed and listed on the website... WWW.EARTHSTREASURES.CO.NZ #crystalbracelet #crystalbracelets #amethyst #rosequartz #rutile #goldenrutile #quartz #jade #obsidian #rainbowobsidian #tourmaline #agate #citrine #tigerseye #hawkeye #redtigerseye #amazonite #fluorite #chrysoprase #topaz #lepidolite #jasper #opalite - synthetic #smokyquartz #jadeite #pounamu #mookaite #blacktourmaline #tourmalatedquartz WWW.EARTHSTREASURES.CO.NZ www.earthstreasures.co.nz
Halloween is almost upon us ! What are you dressing up as this year ? Check out our website for lots of creepy, mystical gems....This one’s called Montezuma and is made from fine sterling silver and rough, midnight black Tourmaline crystals, a statement piece that turns heads 🖤 #necklace #necklaces #instagood #instadaily #picoftheday #jewelleryoftheday #witchesofinstagram #vegan #halloween #autumn #goth #gothgoth #halloweenoutfit #blacktourmaline #crystals #healingcrystals #boholife #bohojewellery #magic #talesofwolves
Gifts from the heart! 🙌🏼✨💛 I have the best friends ever! #soblessed
Did you hear?! All of our deals are live! That means if you missed any deals this week you can snag them NOW! Like these LARGE BLACK TOURMALINE 😍 . . . #blackstone #blacktourmaline #groundingvibrations #grounded #EMF #emfprotection #protectivestone #protectyourchakras #protectyourenergy #groundingstone #groundyourspirit #rocksofig
Happy Friday everyone!! Today I felt the call to make a Orgone Energy and Crystal grid for energetic protection. In the center of this grid sits a Black Tourmaline Orgone Energy Gem. Around it are selenite blades and raw Amethyst chunks. In the outer rings clear quartz chunks and raw black tourmaline amplify its power. I really like the color combination of black and purple and it sure does pack an energetic punch!! .#disruptingtheemf #emfprotection #crystaladdict #witchylife #heartchakra #orgoneenergy #orgonite #orgone #orgonitejewelry #higherfrequencies #positiveenergyonly #witchthings #witchtips #witchesofinstagram 🔮🌙 #solitarywitch #instawitch #witch 🔮 #wiccanlife #witchesofig #witchvibes #crystalpower #orgonites #smallshopsnetworking #paganwitch #spellwork #crystalgrid #Blacktourmaline #quartz #selenite #amethyst
So in love with this custom piece I did for @leilitaaa ! #blacktourmaline is my favorite #stone for #protection . It shields us from negative #energy and reflects it back to its source to be transmuted into the #growth that is needed. Black tourmaline is a wonderfully #grounding Stone and works in #harmony with the #rootchakra to #promote #stability and #strength . If you’re interested in a #custom piece, shoot me a DM!
Gold bracelet with Black Tourmaline and little tanzanite, labradorite and moss aqua charms #lovelightshine #shiningsouljewelry @shiningsouljewelry #madeinhawaii #handmade #blacktourmaline #protection
AUCTION ENDS TONIGHT AT 9PM EST. . . TONIGHT'S SPECIAL 💗 🌿Rough Cut ,Black Tourmaline & Sterling Silver Ring US Ring Size: 6 . . . STARTING BID : $ 24 + $5 Shipping in the US/ International shipping available . . . 🌿PLEASE BID IN WHOLE DOLLAR INCREMENTS ONLY. 🌿TAG THE PERSON YOU OUTBID. 🌿 No Retracting Bids. 🌿PLEASE BE PREPARED TO PAY FOR ITEMS WON... WINNER WILL BE NOTIFIED AND HAS 24 HOURS TO PAY IN FULL, IF NOT, NEXT HIGHEST BID WINS, IF NO OTHER BIDS, ITEM WILL BE PLACED BACK AS AVAILABLE. . #blacktourmaline #tourmaline #black #protection #love #cleansing #positivevibes #positivevibesonly #natural #beautiful #earthscreations #healingcrystals #lightworker #reiki #roughcrystals
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Tourmaline, Black (Schorl) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Potent psychic protection. - Grounding through Earth energy. - Keeps auric field free of imbalances, even when near destructive energies. - Helps rid self of anxieties, negativity, anger & ideas of unworthiness. - Protects against attachments, entities, and energetic debris. - Useful if high levels of stress. - Helps purify body of toxins, wastes, heavy metals, and environmental pollutants. - Soothes panic attacks, especially caused by claustrophobia, fear of doctors, and fear of the dentist. - Protection against emotional vampires, whiners, moaners. - Enhances sense of smell, including pheromones, which can produce an aphrodisiac effect. - Treats motion sickness. - Restores lustre to hair and nails. Namibia ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #blacktourmaline crystallographygems #seattle #protection #aphrodisiac #healing #energy #metaphysical #earth #crystals #crystallovers
When I’m back at ground zero with projects, I pull out a pallet of stones that makes me happy and make bezels for them. These will likely all be made into simple framed rings and pendants.
xo~🌬 When u’ve been up since 3am and done all u can do... bed tyme came early on a Friday early evening or late afternoon; grab ur crystals, computer... lay ur #BlackTourmaline crystal in bed between u and ur computer and watch videos about #crystals while resting 🔮 7Lovaste’ 💋 💫 Black Tourmaline stone is a powerful crystal absorbing Electromagnetic Radiation from computes, mobile phone and other devices. Computers are virtually indispensable today on work places, as educational tool and entertainment but are essential to take protection of electromagnetic radiation emanating from these devices. Electromagnetic radiation (EMF) has been implicated in the following afflictions: headaches, fatigue, irritability, depression, hypertension, decreased memory, jet lag, arthritis, brain tumors, leukemia, lymphoma, frequent infections, allergies, reproductive system cancers, sexual dysfunction, insomnia, birth defects and sudden infant death syndrome (SIDS). Numerous studies, in Germany, England, Japan and Sweden, have linked diseases like leukemia and cancer to this harmful radiation. The EPA (Environmental Protection Agency) released a report linking electromagnetic fields to leukemia and brain cancer in children. Place black tourmaline stones in front or around your PC . Repeated testing of this product has indicated that users have a healthier, more balanced brainwave patterns. Normal radiations from electronic devices and appliances such as computer equipment, telephones, WIFI routers, cell phones, stereo equipment, electrical panels, florescent lights, microwave ovens, hot water heaters and electric blankets, can be eliminated. #emfRadiation You may also interested in wearing a Back Tourmaline pendant or bracelet or just a rock in ur sock 🧦 😂 or pocket for protection on the go or as additional protection for its many other awesome properties and uses 🔮🌿💫 💫 Wellness Sage🌿 xo~🌬 Universal Principles in Nature xo #7Lovaste ’ 💋 . #oxygentherapy #Wellness #Sage #FlowerOfLife #AncientHistory #SeaMoss Water Cosmos herbs 🍃 mydailytea 🍵 NaturalHealing #WaterMemory abaloneshell 🐚 #Ankh motherearth #meditation eatclean #ancestors Indigenous #chakras #SunGazing
next page →