#catalancheese

360 posts

Loading...
What kind of cheese best represents Catalonia? 🧀 #linkinbio ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Quin tipus de formatge representa millor a Catalunya? 🧀 linkinbio⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ¿Qué tipo de queso representa mejor Cataluña? 🧀 linkinbio⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #friends #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #follow #tastingtable #thekitchen
The job of the cheesemaker is to control the spoiling of milk into cheese.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El treball del formatger és controlar el deteriorament de la llet en el formatge.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El trabajo del quesero es controlar el deterioro de la leche en el queso.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #elgranpep #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards #photoofthedey
Cheese is life! 🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El formatge és vida! 🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ¡El queso es vida! 🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #friends #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #follow #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
👨‍🏫Molding, aside from shaping the cheese, gives the desired size and facilitates the welding of the grains. The shape will also influence the maturation process. 🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👨‍🏫El amoldamiento, aparte de darle la forma al queso, le da el tamaño deseado y facilita la soldadura de los granos. La forma también influirá en el proceso de maduración. 🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👨‍🏫 El emmotllament, a part de donar-li la forma al formatge, li dóna la mida desitjada i facilita la soldadura dels grans. La forma també influirà en el procés de maduració.🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #elgranpep #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards #photoofthedey
In the past, cellars and caves were used to ripen cheeses instead of the current highly regulated process involving machinery and biochemistry. . En el passat es van utilitzar cellers i coves per a la maduració de formatges en comptes del procés actualment altament regulat que implica maquinària i bioquímica. . En el pasado, las bodegas y las cuevas se usaban para madurar quesos en lugar del actual proceso altamente regulado que involucraba maquinaria y bioquímica. . . . #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #alimentaria2018 #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #garrotxa #tastingtable #thekitchen #garrotxa
Garrotxa is a traditional Catalan goat's milk cheese. Almost extinct by the early 1980s, it has been revived by young cheesemakers and goat farmers' cooperative in the Garrotxa area of Catalonia.The revival began in 1981, and the cheese has since become widespread in artisanal production.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ La Garrotxa és un formatge tradicional català de llet de cabra. Gairebé extingit a principis dels vuitanta, ha estat ressuscitat per joves formatgers i cooperatives de cabres a la Garrotxa de Catalunya. El renaixement va començar el 1981 i el formatge s'ha estès a la producció artesanal.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ La Garrotxa es un queso tradicional catalán de leche de cabra. Casi extinguido a principios de la década de 1980, ha sido revivido por jóvenes productores de queso y cooperativas de cabra en la zona de la Garrotxa de Cataluña. El renacimiento comenzó en 1981, y el queso se ha generalizado desde entonces en la producción artesanal.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #alimentaria2018 #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #garrotxa #tastingtable #thekitchen #garrotxa
“Great things in business are never done by one person. They’re done by a team of people.” Steve Jobs . "Les coses grans en els negocis mai no són fetes per una sola persona. Ho fan un equip de persones ". Steve Jobs . "Las grandes cosas en los negocios nunca las hace una sola persona. Están hechos por un equipo de personas ". Steve Jobs . . . . . . #santgildalbio #albio #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #friends #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #lavalldelcorb #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
It's Friday. Just say cheese! 🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ És divendres. Nomès digues formatge 🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Es viernes. Di solo queso. 🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #friends #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #wine #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
Did you know...? 👩‍🏫 One of the first documentary news about Albió is in 1075, when Guillem, the son of Mir, donated to his wife Ermengarda half of an alou located in the castle of Albió. . Sabies que... 👩‍🏫 Una de les primeres notícies documentals sobre Albió és de l’any 1075, quan Guillem, fill de Mir, va fer donació a la seva esposa Ermengarda de la meitat d'un alou situat al castell d’Albió. . Sabías que...👩‍🏫 Una de las primeras noticias documentales sobre Albió es del año 1075, cuando Guillermo, hijo de Mir, hizo donación a su esposa Ermengarda de la mitad de un alodio situado en el castillo de Albió. . . . . . . #santgildalbio #albio #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #friends #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #lavalldelcorb #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
Ripening involves the careful control of humidity, temperature and oxygen levels to nurture the cheese to maturity.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El maduració implica un control acurat de la humitat, la temperatura i els nivells d'oxigen per alimentar el formatge fins a la maduresa.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ La maduración implica el control cuidadoso de la humedad, la temperatura y los niveles de oxígeno para nutrir el queso hasta la madurez.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #alimentaria2018 #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #garrotxa #tastingtable #thekitchen #elgranpep
One of our favorite Catalan 🇪🇸#goatcheese . 🐐Serrat Gros. It's tangy fresh and has a little more attitude and punch than traditional fresh goat cheese. Mountain -pastured goats make great milk for fantastic cheese. 🧀#rawmilkcheese #rawcheese #welovespanishcheese #postcardsfromthewedge #cheesemakers #queso #quesocabra ・・・ Dissabte Gros. Flipant amb dos dels millors #formatges catalans, Serrat Gros i Lo Pebrat d'Ossera de la #formatgeria Serrat Gros d'Ossera i la Josa del Cadí a l'Alt Urgell. La Pell de gallina!!! #serratgros #formatges #formatgeartesà #formatgedecabra #ossera #formatgedepastor #bestcheese #artisancheese #goatcheese #alturgell #catalancheese #Repost 🙏🏼📸 @smartgourmet
What do you cook with cheese? 🧀 . Què cuines amb formatge? 🧀 . ¿Qué cocinas con queso? 🧀 .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #friends #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #wine #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
Good morning at La Vall del Corb.. 🌿 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Bon dia a la Vall del Corb.🌿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Buenos días en La Vall del Corb.🌿 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #albió #catalunya #catalunyaexperience ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #f52grams #foodgawker #foods4thought #landscapes #landscape_lovers #landscapephotography #landscapelover #valldelcorb
Cheese 🧀, wine 🍷 and friends 👩‍👩‍👧‍👧 must be old to be good. What do you think?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El formatge 🧀, el vi 🍷 i els amics 👩‍👩‍👧‍👧 han de ser vells per ser bons. Què en penses?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El queso 🧀, el vino 🍷 y los amigos 👩‍👩‍👧‍👧 tienen que ser viejos para ser buenos. Qué opinas?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #friends #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #wine #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
🔬 There are a variety of additives that can be used to help in the cheese making process and or add character to your finished cheese. . 🔬 Hi ha una varietat d'additius que es poden utilitzar per ajudar en el procés de formatge i, o afegir caràcter al seu acabat. . 🔬 Hay una variedad de aditivos que se pueden usar para ayudar en el proceso de elaboración del queso y agregarle carácter al queso terminado. . . . . #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #photooftheday #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #garrotxa #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
👨‍🏫 Why Some Cheeses Come in Wheels?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Round and cylindrical cheese moulds simply proved far sturdier than the rectangular molds that, though space saving, broke easily and were more difficult to repair. 🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👨‍🏫 ¿Por qué algunos quesos vienen "en ruedas"?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Los moldes de queso redondos y cilíndricos simplemente demostraron ser mucho más robustos que los moldes rectangulares que, aunque ahorraban espacio, se rompían fácilmente y eran más difíciles de reparar.🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👨‍🏫 Per què alguns formatges venen "en rodes"?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Els motlles de formatge rodons i cilíndrics simplement van resultar molt més resistents que els motlles rectangulars que, tot i estalviar espai, es trencaven fàcilment i eren més difícils de reparar.🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #elgranpep #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards #photoofthedey
Love comes in many forms. Sliced. Shredded. Melted. So all you need is ...?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L'amor ve de moltes formes. Llescat. Esmicolat. Desfet. Així que tot el que necessites és ...?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El amor viene en muchas formas. Rebanado. Triturado. Derretido. Entonces, ¿todo lo que necesitas es ...?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #albió #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #f52grams #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #todayfood #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
*Big things come in small packages.* Mini-Garrotxa. Made from pasteurized goat milk, enzymatic curd and slightly acidic. Pressed and a bit salty, it is characterized by 6 weeks maturation. . *Al pot petit hi ha la bona confitura* Mni-Garrotxa. Elaborat amb llet pasteuritzada de cabra, de quallada enzimàtica i una mica àcida. Premsat i lleugerament salat, es caracteritza per la seva maduració de 6 setmanes. . *Al bote pequeño está la buena confitura* Mini-Garrotxa. Elaborado con leche pasteurizada de cabra, de cuajada enzimática y un poco ácida. Prensado y ligeramente salado, se caracteriza por su maduración de 6 semanas. . . . . #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #alimentaria2018 #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #garrotxa #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
Cheese cave. The last process of cheesemaking is aging. Aging is where cheese will really start to develop true flavor and is an art in itself. El Gran Pep is a 9 month aged goat's milk cheese. . Cova de formatges. L'últim procés d'elaboració dels formatges és l'envelliment. L'envelliment és on el formatge començarà a desenvolupar veritable sabor i és un art en si mateix. El Gran Pep és un formatge de llet de cabra de 9 mesos. . Cueva de los quesos. El último proceso de fabricación del queso es el envejecimiento. El envejecimiento es donde el queso realmente comenzará a desarrollar verdadero sabor y es un arte en sí mismo. El Gran Pep es un queso de leche de cabra de 9 meses de edad. . . . . #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #alimentaria2018 #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #garrotxa #tastingtable #thekitchen #elgranpep
Yay! We are 3000 cheese lovers! Thank you! ❤️👉🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ¡Ole! ¡Somos 3000 amantes del queso! ¡Gracias! ❤️👉🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Visca! Som 3000 amants dels formatges! Gràcies! ❤️👉🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #albió #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #f52grams #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #todayfood #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
Antique Scale Weight - used to calculate the weight of cheese. ⚖️🧀 . Escala de peso antiguo: se usaba para calcular el peso del queso. ⚖️🧀 . Escala de pes antic: s'usava per calcular el pes del formatge ⚖️🧀 . . . . . #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #antiquity #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #todayfood #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
Garrotxa de la Formatgeria Bauma, de Borredà, al #berguedà Premi al millor garrotxa a la fira Lactium, el cap de setmana passat. I des del primer dia el tenim a 12 Graus! Avui el podeu venir a buscar fins les 20:30!! . . www.formatgebauma.com #formatgeartesà #formatgecatalà #bojospelformatge #formatgedecabra #catalancheese #cheeselover #foodybarcelona #comerçdeproximitat #Gràcia #bailen238 #formatgeria12graus
El Gran Pep vs Pep. 🧀👨Who's who?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El Gran Pep vs en Pep. 🧀👨Qui és qui?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El Gran Pep vs Pep. 🧀👨 Quién es quién?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📷: El 9NOU.CAT⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #elgranpep #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #todayfood #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
What is the best cheese for cheeseburgers? 🍔Leave your comment below.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ¿Cuál es el mejor queso para hamburguesas con queso? 🍔Deja tu comentario a continuación.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Quin és el millor formatge per a les hamburgueses de formatge?🍔 Deixa el teu comentari a continuació.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #cheeseburger #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #spanishcheese #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #garrotxa #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
At Formatges Sant Gil, we build 'Cheese Towers' 😉 This tower [D'atura 🧀] is traveling to London! 🛫⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A Formatges Sant Gil, construim Castells 😉 Aquesta torre [D'atura 🧀] marxa cap a Londres! 🛫⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A Formatges Sant Gil, construimos Castells 😉 Esta torre [D'atura 🧀] se va hacia Londres! 🛫⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #alimentaria2018 #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #garrotxa #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
This weekend Formatges Sant Gil will travel to Vic, to form part of the sample of Catalan cheeses. We have passion for cheeses 🧀And you? 😉 . Aquest cap de setmana, Formatges Sant Gil viatjarà a Vic per formar part de la mostra de formatges catalans. Tenim passió pels formatges 🧀 i tu? 😉 . Este fin de semana Formatges Sant Gil viajará a Vic, para formar parte de la muestra de quesos catalanes. Tenemos pasión por los quesos 🧀 . ¿Y tu? 😉 . Repost @lactium
Dessert without cheese is like a beauty with only one eye. --Jean Anthelme Brillat-Savarin. What dessert goes with cheese?👇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Els postres sense formatge són com una bellesa amb un sol ull. --Jean Anthelme Brillat-Savarin. Quins postres van bé amb formatge?👇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Los postres sin queso son como una belleza con un solo ojo. - Jean Anthelme Brillat-Savarin. ¿Qué postre va con el queso?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #alimentaria2018 #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #garrotxa #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
Symmetry.- A sense of harmonious and beautiful proportion and balance. 😍 [Garrotxa 🧀]⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Simetria.- Un sentit de proporció i equilibri harmoniosos i bells.😍 [Garrotxa 🧀]⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Simetría.- Un sentido de proporción y equilibrio armonioso y hermoso.😍 [Garrotxa 🧀]⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #alimentaria2018 #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #garrotxa #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
Aquest any els cerdans baixarem al pla i sí que anirem al Lactium. El 12 i 13 de maig us esperem a Vic al parc Jaume Balmes. . . . . #molideger #formatgesdautor #lactium #vic #catalancheese #catalunya #descobreixcatalunya #fira
Go behind the scenes at Formatges Sant Gil d’Albió 👀👉🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ves entre bastidors a Formatges Sant Gil. 👀👉🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . Ves entre bastidores a Formatges Sant Gil. 👀👉🧀 .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #alimentaria2018 #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #todayfood #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
Why are some cheeses stinky? 🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Per què alguns formatges són pudents?🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ¿Por qué algunos quesos apestan?🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #alimentaria2018 #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #todayfood #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
On Friday we received a visit: Mr. Cang, responsible of the @wholefoods purchasing department in Northern California. Thank you @ranger_rad ! 😊🧀Enjoy your honeymoon!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El divendres vam rebre una visita: el Sr. Cang, responsable del departament de compres de Whole Foods al nord de Califòrnia. Gràcies Mr. Cang! 😊🧀Gaudeix de la teva lluna de mel!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El viernes recibimos una visita: el Sr. Cang, responsable del departamento de compras de Whole Foods en el norte de California. ¡Gracias Sr. Cang!😊🧀 ¡Disfruta tu luna de miel!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #alimentaria2018 #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #todayfood #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
What's in our fridge? A display of cheeses. 🧀🧀🧀Which one you haven't tried but you'd like to?😋 . Què hi ha a la nostra nevera? Una mostra de formatges.🧀🧀🧀 Quin no has provat però vols provar?😋 . ¿Qué hay en nuestra nevera? Una exhibición de quesos.🧀🧀🧀 ¿Cuál no has probado pero te gustaría probar?😋 . . . . . #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #alimentaria2018 #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #todayfood #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
Give us a word that includes 'cheese' 👉🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Doneu-nos una paraula que inclogui 'formatge'👉🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Danos una palabra que incluya 'queso' 👉🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #alimentaria2018 #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #todayfood #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
The medieval week has begun in Montblanc, a show of colors and life. Sant Gil d'Albió, with Princess Laia, could not miss it. Happy St. George's day! 🦖🌹📚⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ S'ha iniciat la @setmanamedieval a Montblanc, un espectacle de colors i de vida i, Sant Gil d'Albió, amb la princesa Laia, no podien faltar. Feliç diada de Sant Jordi!🦖🌹📚⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Se ha iniciado la semana medieval en Montblanc, un espectaculo de colores y de vida y, Sant Gil d'Albió, con la princesa Laia, no podían faltar. Feliz día de San Jorge! 🦖🌹📚⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #alimentaria2018 #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #todayfood #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
More than 140,000 visitors from 157 countries attended @alimentariabcn Anyone who hears Josep talking to visitors realizes that he is a master of the trade. 🧀🌟 . Més de 140.000 visitants de 157 països van assistir a l'Alimentaria. Qualsevol que escolta a Josep parlant amb els visitants, s'adona que és un mestre de l'ofici.🧀🌟 . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Más de 140,000 visitantes de 157 países asistieron a la Alimentaria. Cualquiera que escuche a Josep hablando con los visitantes se da cuenta de que es un maestro del oficio.🧀🌟 . . . . . . #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #alimentaria2018 #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #todayfood #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
Two great Catalan cheesemakers with two great Catalan cheeses! Pere from @molideger with his Puigpedros, and Josep from @formatgessantgil with his Gran Pep!
EL GRAN PEP 🧀 @lactium 🥇 will also be at @alimentariabcn in Barcelona from April 16th to 19th. Come say hello! 👋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EL GRAN PEP 🧀 Lactium 🥇 també hi serà a l'Alimentaria a Barcelona del 16 al 19 d'Abril. Vine i digue'ns hola! 👋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EL GRAN PEP 🧀 Lactium 🥇 también estará en la Alimentaria en Barcelona del 16 al 19 de Abril. Ven y dínos hola! 👋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #alimentaria2018 #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #todayfood #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
This year Sant Gil d'Albió will also attend @alimentariabcn Alimentaria is the leading trade show for food, drinks and gastronomy in both Spain and the Mediterranean Arc, and an international benchmark for the industry. We hope to see you there! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Este año, Sant Gil d'Albió también asistirá a Alimentaria. Alimentaria es la feria líder en alimentación, bebidas y gastronomía tanto en España como en el Arco Mediterráneo, y un referente internacional para la industria. ¡Esperamos verte ahí!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Enguany Sant Gil d'Albió també assistirà a Alimentaria. Alimentaria és la principal fira comercial d'aliments, begudes i gastronomia, tant a Espanya com a l'Arc Mediterrani, i un referent internacional per a la indústria. Esperem veure't allí!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Photo source: refetviu.cat⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #alimentaria2018 #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #todayfood #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
🧀 Cheese is milk's leap toward immortality.- Clifton Fadiman.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🧀 El formatge és el salt de la llet cap a la immortalitat.-Clifton Fadiman.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🧀 El queso es el salto de la leche hacia la inmortalidad. Clifton Fadiman.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #albió #catalunya #catalunyaexperience ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #f52grams #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #todayfood #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
GARROTXA de Sant Gil d'Albió. 🧀 Balance, elegance and personality, three defining characteristics of a goat cheese recognized both in national and international market. . Equilibri, elegància i personalitat. Tres característiques que defineixen un formatge de cabra que és reconegut tant en el mercat nacional com en l’internacional. . Equilibrio, elegancia y personalidad. Tres características que definen un queso de cabra reconocido tanto en el mercado nacional como en el internacional. . . . . #santgildalbio #albió #catalunya #catalunyaexperience ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #f52grams #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #todayfood #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
Seguim treballant el formatge blau català i per aquesta ocasió en farem el farcit d'unes hamburgueses de porc. Un contrapunt diferent per a una clàssica hamburguesa, passeu pel blog i vegeu-ne la recepta i totes les imatges. --> link a la bio <-- Bona collita! #hamburguesa #carndeporc #formatgeblau @formatgescamps #hamburguesagourmet #burguer #porkmeat #bluecheese #catalancheese #gourmetburger #foodporn #onion #garlic #spicedmeat #delicious #instafood #foodphotography #totataula #igersmaresme #igerscatalunya www.collitadel91.wordpress.com/2018/04/06/hamburguesa-de-porc-farcida-de-formatge-blau-catala
Photography: Sample Catalan Artisan Cheese at Parc del Riuet - Sort (Pallars Sobirà) last week. 🧀🧀🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Thank you for coming! 😊⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Fotografia: Mostra de Formatge Artesanal de Catalunya al Parc del Riuet - Sort (Pallars Sobirà) la passada setmana.🧀🧀🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Gràcies per venir! 😊⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Fotografía: Muestra de Queso Artesano Catalan en el Parc del Riuet - Sort (Pallars Sobirà) la pasada semana.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Gracias por venir! 😊⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #albió #catalunya #catalunyaexperience ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #f52grams #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #todayfood #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
Oh Goat Cheese!! you are awesome and delicious! This Artisan Goat 🐐 cheese "Garrotxa type" is made by @calquiteria a small Catalan cheese-maker proud to be producing high quality cheese using ancient methods. It is made from pasteurised Catalan goats’ milk. This cheese was awarded a Gold Medal at the 2017 and a Bronze Medal at 2011 and 2016 at the World Cheese Awards organised by the Guild of Fine Food. it pairs well with crusty bread, nuts and jams. Combine it with a glass of Verdejo. Order now at @eatapas : http://bit.ly/goatcheesecal #garrotxacheese #cheese #catalancheese #queso #goatcheese #quesodecabra #quesodecabra #calquiteria #eatapasmoments #eatapas #spanishcheese #museudelaconfitura #foodie #foodies #goat #verdejo #jams #mermeladas #worldcheeseawards #goldmedal #foodporn #spanishcheese
Amb el Blau de l'Avi Ton que vàrem comprar, farem un paté per untar torradetes amb el nostre protagonista i el seu millor acompanyant, les nous. Una recepta facilíssima i amb un resultat excel·lent, passeu pel blog per veure la recepta sencera. --> link a la bio <-- Bona collita! #patedeformatge #formatgeblau @formatgescamps #nous #formatgeinous #bluecheesecream #bluecheese #catalancheese #km0 #natural #organic #delicious #awesome #goatcheese #formatgedecabra #instafood #foodphotography #igerscatalunya #totataula #foodporn www.collitadel91.wordpress.com/2018/04/04/pate-de-formatge-blau-catala-i-nous/
Similarities between cheese and beer or wine? Yes! According to the book 'Cheese.'🧀 Farmers usually made their own cheese as it was a way to use up and preserve perishable milk. Yet, in medieval times, cheese was often made in monasteries that were also making beer and wine. 🍺🍷⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Similituds entre el formatge i la cervesa o el vi? Sí! Segons el llibre 'Cheese'.🧀 Els agricultors solien elaborar el seu propi formatge, ja que era una forma d'utilitzar i preservar la llet perible. No obstant això, a l'època medieval, el formatge es feia sovint en monestirs que també feien cervesa i vi.🍺🍷⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ¿Similitudes entre el queso y la cerveza o el vino? ¡Sí! De acuerdo con el libro 'Cheese'.🧀 Los granjeros generalmente elaboraban su propio queso ya que era una forma de consumir y conservar la leche perecedera. Sin embargo, en la época medieval, el queso se elaboraba a menudo en monasterios que también producían cerveza y vino.🍺🍷
Volíem fer protagonista d'aquesta setmana un bon formatge blau elaborat a casa nostra, a Catalunya hi tenim grandíssims formatgers i a Argentona una gran botiga de productes selectes, El nou Celler d'Argentona on hi hem trobat un formatge de cabra blau artesà, concretament el Blau de l'Avi Ton de @Formatgescamps , el fan al Pla d'Urgell i és una meravella. Dit això us expliquem alguna cosa més del formatge blau i d'aquest en concret, passeu pel blog per veure-ho tot. --> link a la bio <-- Bona collita! #formatgeblau #formatgecabra #blaudelaviton #formatgescamps #formatgecatalà #lletcrua #goatcheese #goatbluecheese #catalancheese #lleida #igerscatalunya #igersmaresme #awesome #cheese #bluecheese #delicious #km0 #natural #organic #foodphotography #instafood www.collitadel91.wordpress.com/2018/04/02/protagonista-de-la-setmana-el-formatge-blau-catala-el-blau-de-lavi-ton/
Queso fresco hecho en el restaurante, pedacito de #lebolut , cendrat, curado de oveja de Berga y #blaudejutglar mermeladas de tomate manzana y zanahoria. #catalancheese #formatge #queso
Sample Catalan Artisan Cheese at Parc del Riuet - Sort (Pallars Sobirà) March 30-31, 2018. 🧀🧀🧀 At Formatges Sant Gil, we are so excited to participate in this event. Stop by and say hello! 👋- Happy Easter 🐣 . Mostra de Formatge Artesanal de Catalunya al Parc del Riuet - Sort (Pallars Sobirà) del 30 al 31 de Març de 2018.🧀🧀🧀 A Formatges Sant Gil estem molt entusiasmats de participar en aquest esdeveniment. Passa-t’hi i diguen’s hola! 👋 — Bona Pasqua 🐣 . Muestra de Queso Artesano Catalan en el Parc del Riuet - Sort (Pallars Sobirà) del 30 al 31 de Marzo de 2018. En Formatges Sant Gil estamos muy entusiasmados de participar en este evento. Pásate y dinos hola 👋 — Felices Pascuas 🐣 . #Repost @ajuntamentsort @pallarssobiratourism 🧀🧀🧀🧀
"It's mine!"⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ "No. It's mine!"⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ That's what happens when one sees the cheese 'Garrotxa.' 🧀😅⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ "És meu!"⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ "No. És meu!"⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Això és el que passa quan un veu el formatge 'Garrotxa.' 🧀😅⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ "¡Es mio!"⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ "¡No es mío!"⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Eso es lo que sucede cuando uno ve el queso 'Garrotxa.'🧀😅⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #albió #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #f52grams #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #todayfood #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
When people know what to bring as a present : catalan goat cheese in rosmary rind 🙏💕🙌 No more stupid postcards and chocolate... just cheese!!! #cheese #goatcheese #love #cheesy #catalancheese #catalan #foodporn #cheeseporn #dailyfoodfeed #foodphotography #foodphoto #foodie #foodiegram #foodies #foodart #goodvibes #fromage
Empezamos el día con tostadas de pan de levadura madre de espelta y queso de cabra 🐐 fresco. 🔝Propiedades🔝 .Es más fácil de digerir,la leche de cabra tiene menos lactosa,caseína y partículas de grasa que la leche de 🐄,por eso se digiere mejor. .Es más adecuada para personas con intolerancias y problemas gástricos. .Tras la leche materna,la de cabra es la mejor alternativa por ser más similar en su estructura y la más equilibrada. 🐐🔝 .Alto contenido de nutrientes,buena fuente de vitaminas A,D,K,riboflavina,potasio,fósforo, hierro,niacina y tiamina. .Bajos niveles de sodio. .Mayor aporte de calcio y proteínas que los quesos de 🐄 .Indicado para prevenir la osteoporosis,la anemia,la presión arterial y los problemas respiratorios,ya que genera menos mucosidad. 🐐🔝 .Es más bajo en calorías,colesterol y grasas,aproximadamente un tercio menos. .Ideal para dietas bajas en colesterol y para diabéticos o personas con enfermedades cardiovasculares. 🔝🐐♥️ .Contiene probióticos y menos hormonas. .Mejoran la flora intestinal y el sistema inmunológico. .Aumenta la capacidad de absorber el calcio y sintetizar la vit B. .Menos aditivos que en los quesos de 🐄 🐐♥️🐐 Pero dentro de todos los quesos que podemos encontrar(oveja,vaca,cabra,búfala) destacar que todos tienen beneficios y grandes propiedades,me declaro 🧀 Queso-adicta❤️debemos vigilar con los curados,pero es un alimento recomendable para nuestra alimentación y paladar🤣🤣😋😋 Quesos famosos #quesopapoyo #sierradegrazalema #quesodelagarrotxa #catalancheese #quesomajorero #quesocanario #quesosaintemauredetouraine #quesofrances #quesosdecabra #worldcheeseawards #bajoencalorias #healthylifestyle #healthyfood #healthyrecipes #salud #desayunodecampeones #comounacabra #mireiaestetica #queso #quesoadicta #formatgeriaelmiracle
Myth! You don’t have to cut cheese out of your diet, keep cheese portions small and weigh them to reduce temptation.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Mite! No has de treure el formatge de la teva dieta, manté les porcions petites de formatge i pesar-les per reduir la temptació.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ¡Mito! No tienes que quitar el queso de tu dieta, mantén las porciones pequeñas de queso y pesarlas para reducir la tentación.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #albió #catalunya #catalunyaexperience ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #f52grams #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #todayfood #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
Goodbye to Winter? 😅 We thought so! We want Spring!🌿 . Adéu a l'hivern? 😅 Això ens pensàvem! Ja volem la primavera! 🌿 . ¿Adiós al invierno? 😅 ¡Pensábamos que sí! ¡Ya queremos la primavera! 🌿 . . . . . #santgildalbio #albió #catalunya #catalunyaexperience ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #f52grams #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #todayfood #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
Spring sprung at La Vall del Corb a couple of days ago. 🌿 Remember? But....you'll see what happens in the next post. 😅⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ La primavera va sorgir a la Vall del Corb fa un parell de dies.🌿 Recordes? Però...veuràs que succeeix al pròxim post.😅⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ La primavera surgió en La Vall del Corb hace un par de días.🌿 Recuerdas? Pero...verás que sucede en el próximo post.😅⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #albió #catalunya #catalunyaexperience ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #f52grams #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #todayfood #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
Which one do you prefer: Garrotxa or El Gran Pep? Leave your comments below.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Quin prefereixes: Garrotxa o El Gran Pep? Deixa els teus comentaris a continuació.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ¿Cuál prefieres: Garrotxa o El Gran Pep? Deja tus comentarios a continuación.
next page →