#catalancheese

403 posts

Loading...
Tip on how to cut cheese: When cutting cheese, its shape will determine the best way to cut it. For example, round pieces should be cut into wedges.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Sugerencia sobre cómo cortar queso: al cortar queso, su forma determinará la mejor manera de cortarlo. Por ejemplo, las piezas redondas deben cortarse en cuñas.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Suggeriment sobre com tallar formatge: quan es talla el formatge, la seva forma determinarà la millor manera de tallar-la. Per exemple, les peces rodones s'han de tallar en falques.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #elgranpep #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards #photooftheday
The process of cheese ripening affects the taste of the final product. If the product is not ripened, the resulting cheese is tasteless.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El proceso de maduración del queso afecta el sabor del producto final. Si el producto no está maduro, el queso resultante no tiene sabor.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El procés de maduració del formatge afecta el sabor del producte final. Si el producte no madura, el formatge resultant és insípid.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #elgranpep #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards #photooftheday
Tip of the day: Leave cheese out for at least an hour before serving, and longer if you can. 🧀 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Consejo del día: Deje el queso fuera durante al menos una hora antes de servir, y más tiempo si puede. 🧀 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Consell del dia: Deixeu el formatge fora durant almenys una hora abans de servir, i més temps si es pot. 🧀 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #elgranpep #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards #photooftheday
The Six big Steps of Cheesemaking: Acidification, Coagulation, Curds and Whey, Salting, Shaping, and Ripening.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Els sis grans passos de la fabricació de formatges: acidificació, coagulació, quall i sèrum, salat, forma i maduració.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Los seis grandes pasos de la fabricación de queso: acidificación, coagulación, cuajada y suero de leche, salazón, modelado y maduración.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #albió #catalunya #catalunyaexperience ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #f52grams #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #todayfood #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
SUAU DE LA SEGARRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Cheese elaborated with pasteurized cow milk, with enzymatic coagulation and pressed paste, in a four weeks maturation. With a mild taste and a creamy texture, it is perfect to melt and enjoy warm.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Formatge elaborat amb llet pasteuritzada de vaca, de coagulació enzimàtica i pasta premsada amb una maduració de 4 setmanes. De gust suau i textura cremosa, és perfecte per a fondre’l i assaborir-lo calent.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Queso elaborado con leche pasteurizada de vaca, de coagulación enzimática y pasta prensada con una maduración de 4 semanas. De sabor suave y textura cremosa, es perfecto para fundirlo y degustarlo caliente.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #albió #catalunya #catalunyaexperience ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #f52grams #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #todayfood #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
Made from pasteurised Catalan 🐐 goats’ milk, this Artisan Goat Cheese 🧀 “Garrotxa” type, is a perfect breakfast to kick off your day!! Click the 👉Link in Bio👈 for all Eatapas products #goatcheese #quesodecabra #calquiteria #foodie #cheese #spanishcheese #catalancheese #garrotxacheese #queso #tapas #breakfast #healthy #healthycheese #spanishtapas #eatapasmoments #eatapasproducts #garrotxa #cheeseboard #cheeseplate #goat #goldmedal #worldcheeseawards
7,200 years: That’s how long humans have been making soft cheeses and yogurts, according to new excavations on the Dalmatian Coast of Croatia. 🧀 👨⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7,200 años: Ese es el tiempo que los humanos han estado haciendo quesos blandos y yogures, según las nuevas excavaciones en la costa dálmata de Croacia.🧀 👨⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.200 anys: Aquest és el temps que els humans han estat fent formatges suaus i iogurts, segons noves excavacions a la costa dàlmata de Croàcia. 🧀 👨⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #elgranpep #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards #photooftheday
At 1600 meters, doing La Ruta de las Golondrinas, we found a French family that makes a very god sheep milk cheese, with raw milk. In the cabin they mature the cheese and then they transported it in donkeys. . A 1600 metres, fent la Ruta de les Golondrines, ens vàrem trobar una família francesa que fa un molt bon formatge d’ovella, amb llet crua. A la cabana maduren el formatge i el baixen amb burros. . A 1600 metros, haciendo la Ruta de las Golondrinas, nos encontramos a una familia francesa que hace un muy buen queso de oveja, con leche cruda. En la cabaña maduran el queso y la bajan en burros. . . . . .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #albió #catalunya #catalunyaexperience ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #f52grams #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #todayfood #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
I like you because you are cheesy! 🧀 😉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #elgranpep #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards #photoofthedey
GARROTXA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Semi matured cheese with a creamy texture. Lightly salted and with a touch of acidity, its flavor is mild and equilibrated, reminding us the smell of the nuts. The Garrotxa cheese, in a rustic appearance, is sold with a moldy bark.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Formatge semimadurat i de textura cremosa. Lleugerament salat i amb un punt d'acidesa, el seu sabor és suau i equilibrat, recordant-nos l'aroma de les nous. Formatge tipus Garrotxa, d'aparença rústica, es comercialitza amb l'escorça florida.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Queso semimadurado y de textura cremosa. Ligeramente salado y con un punto de acidez, su sabor es suave y equilibrado, recordándonos el aroma de las nueces. Queso tipo Garrotxa, de apariencia rústica, se comercializa con la corteza enmohecida.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #albió #catalunya #catalunyaexperience ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #f52grams #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #todayfood #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
I cook wit cheese 🧀 Sometimes I even add food to it. And you?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Cocino con queso 🧀 Algunas veces incluso le agrego comida. ¿Y tú?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Cuino amb formatge 🧀 A vegades, fins i tot, afegeixo menjar. I tu?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #elgranpep #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards #photoofthedey
Made some Mató with raw milk. Yum! #mato #catalancheese #rawmilk
SANT GIL EN OLI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Goat cheese with more than 6 months maturation and stored in olive oil.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Formatge de cabra Sant Gil de més de 6 mesos de maduració i conservat en oli d’oliva.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Queso de cabra Sant Gil de más de 6 meses de maduración y conservado en aceite de oliva.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #elgranpep #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards #photoofthedey
Good cheese 🧀 comes to those who wait. Who's waiting?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El buen queso 🧀 llega a los que esperan. ¿Quién está esperando?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El bon formatge 🧀 arriba als que esperen. Qui està esperant?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #elgranpep #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards #photoofthedey
Ready to age.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Llest per madurar.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Listo para madurar⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #albio #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #santgildalbio #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards #photooftheday
Cheesemonger is someone who sells cheese whereas cheesemaker is someone who makes cheese.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El quesero es alguien que vende queso, mientras que el artesano es alguien que hace el queso.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El formatger és algú que ven formatge, mentre que l'artesà és el que el fa.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #elgranpep #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards #photooftheday y
Sant Gil d’Albió ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Made with pasteurized goat’s milk, enzymatic curd and two months of maturation, with moldy/mildewed bark. . Elaborat amb llet pasteuritzada de cabra, de quallada enzimàtica i 2 mesos de maduració, amb la pell florida. . Elaborado con leche pasteurizada de cabra, de cuajada enzimática y 2 meses de maduración, con la corteza enmohecida. . . . #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #albio #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #santgildalbio #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards #photooftheday
Who's your best friend? It's okay if cheese is one of your best friends. 😆🧀 . Qui és el teu millor amic? Està bé si el formatge és un dels teus millors amics.😆🧀 . ¿Quién es tu mejor amigo? Está bien si el queso es uno de tus mejores amigos.😆 🧀 . . . #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #elgranpep #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards #photoofthedey
Sant Gil d’Albió - Boles ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Cheese made from pasteurized goat’s milk in a lactic coagulation. Very creamy, acid and mild flavor. . Queso elaborado con leche pasteurizada de cabra, de coagulación láctea. Muy cremoso, ácido y de sabor suave. . Formatge elaborat amb llet pasteuritzada de cabra, de coagulació làctica. Molt cremós, àcid i de sabor suau. . . . . #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #elgranpep #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards #photoofthedey
What cheese is made from sheep’s milk? . Quin formatge es fa amb llet d’ovella? . ¿Qué queso está hecho de leche de oveja? . . . #Repost @globe_visuals ・・・ ⚪️ ******************************* Photographer: @eliseo_miciu Location: Patagonia, Argentina ******************************* #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #elgranpep #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
Good cheese always leads to good conversation. Agree or disagree?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Un bon formatge siempre condueix a una bona conversa. Esteu d'acord o en desacord?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El buen queso siempre conduce a una buena conversación. ¿Estáis de acuerdo o en desacuerdo?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #elgranpep #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards #photoofthedey
SANT GIL EN OLI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Goat cheese with more than 6 months maturation and stored in olive oil.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Formatge de cabra Sant Gil de més de 6 mesos de maduració i conservat en oli d’oliva.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Queso de cabra Sant Gil de más de 6 meses de maduración y conservado en aceite de oliva.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #elgranpep #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards #photoofthedey
👨‍🏫There are many theories about the origins of cheese. Cheesemaking may have originated from nomadic herdsmen who stored milk in vessels made from the sheep's and goats' stomachs. Because their stomach linings contains a mix of lactic acid, wild bacteria as milk contaminants and rennet, the milk would ferment and coagulate. 🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👨‍🏫Hay muchas teorías sobre los orígenes del queso. La elaboración del queso puede haberse originado de pastores nómadas que almacenaban la leche en recipientes hechos de los estómagos de las ovejas y las cabras. Debido a que sus revestimientos del estómago contienen una mezcla de ácido láctico, bacterias silvestres como contaminantes de la leche y cuajo, la leche fermenta y se coagula. 🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👨‍🏫Hi ha moltes teories sobre els orígens del formatge. L'elaboració de formatges pot haver-se originat a partir de pastors nòmades que emmagatzemaven llet en recipients fets amb estómacs d'oví i cabrum. A causa de que els seus folres estomacals contenen una barreja d'àcid làctic, bacteris silvestres com a contaminants de la llet i el quall, la llet es fermentaria i coagularia 🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #elgranpep #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards #photoofthedey
What kind of cheese best represents Catalonia? 🧀 #linkinbio ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Quin tipus de formatge representa millor a Catalunya? 🧀 linkinbio⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ¿Qué tipo de queso representa mejor Cataluña? 🧀 linkinbio⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #friends #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #follow #tastingtable #thekitchen
The job of the cheesemaker is to control the spoiling of milk into cheese.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El treball del formatger és controlar el deteriorament de la llet en el formatge.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El trabajo del quesero es controlar el deterioro de la leche en el queso.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #elgranpep #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards #photoofthedey
Cheese is life! 🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El formatge és vida! 🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ¡El queso es vida! 🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #friends #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #follow #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
👨‍🏫Molding, aside from shaping the cheese, gives the desired size and facilitates the welding of the grains. The shape will also influence the maturation process. 🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👨‍🏫El amoldamiento, aparte de darle la forma al queso, le da el tamaño deseado y facilita la soldadura de los granos. La forma también influirá en el proceso de maduración. 🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👨‍🏫 El emmotllament, a part de donar-li la forma al formatge, li dóna la mida desitjada i facilita la soldadura dels grans. La forma també influirà en el procés de maduració.🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #elgranpep #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards #photoofthedey
In the past, cellars and caves were used to ripen cheeses instead of the current highly regulated process involving machinery and biochemistry. . En el passat es van utilitzar cellers i coves per a la maduració de formatges en comptes del procés actualment altament regulat que implica maquinària i bioquímica. . En el pasado, las bodegas y las cuevas se usaban para madurar quesos en lugar del actual proceso altamente regulado que involucraba maquinaria y bioquímica. . . . #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #alimentaria2018 #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #garrotxa #tastingtable #thekitchen #garrotxa
Garrotxa is a traditional Catalan goat's milk cheese. Almost extinct by the early 1980s, it has been revived by young cheesemakers and goat farmers' cooperative in the Garrotxa area of Catalonia.The revival began in 1981, and the cheese has since become widespread in artisanal production.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ La Garrotxa és un formatge tradicional català de llet de cabra. Gairebé extingit a principis dels vuitanta, ha estat ressuscitat per joves formatgers i cooperatives de cabres a la Garrotxa de Catalunya. El renaixement va començar el 1981 i el formatge s'ha estès a la producció artesanal.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ La Garrotxa es un queso tradicional catalán de leche de cabra. Casi extinguido a principios de la década de 1980, ha sido revivido por jóvenes productores de queso y cooperativas de cabra en la zona de la Garrotxa de Cataluña. El renacimiento comenzó en 1981, y el queso se ha generalizado desde entonces en la producción artesanal.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #alimentaria2018 #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #garrotxa #tastingtable #thekitchen #garrotxa
“Great things in business are never done by one person. They’re done by a team of people.” Steve Jobs . "Les coses grans en els negocis mai no són fetes per una sola persona. Ho fan un equip de persones ". Steve Jobs . "Las grandes cosas en los negocios nunca las hace una sola persona. Están hechos por un equipo de personas ". Steve Jobs . . . . . . #santgildalbio #albio #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #friends #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #lavalldelcorb #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
It's Friday. Just say cheese! 🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ És divendres. Nomès digues formatge 🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Es viernes. Di solo queso. 🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #friends #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #wine #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
Did you know...? 👩‍🏫 One of the first documentary news about Albió is in 1075, when Guillem, the son of Mir, donated to his wife Ermengarda half of an alou located in the castle of Albió. . Sabies que... 👩‍🏫 Una de les primeres notícies documentals sobre Albió és de l’any 1075, quan Guillem, fill de Mir, va fer donació a la seva esposa Ermengarda de la meitat d'un alou situat al castell d’Albió. . Sabías que...👩‍🏫 Una de las primeras noticias documentales sobre Albió es del año 1075, cuando Guillermo, hijo de Mir, hizo donación a su esposa Ermengarda de la mitad de un alodio situado en el castillo de Albió. . . . . . . #santgildalbio #albio #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #friends #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #lavalldelcorb #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
Ripening involves the careful control of humidity, temperature and oxygen levels to nurture the cheese to maturity.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El maduració implica un control acurat de la humitat, la temperatura i els nivells d'oxigen per alimentar el formatge fins a la maduresa.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ La maduración implica el control cuidadoso de la humedad, la temperatura y los niveles de oxígeno para nutrir el queso hasta la madurez.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #alimentaria2018 #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #garrotxa #tastingtable #thekitchen #elgranpep
One of our favorite Catalan 🇪🇸#goatcheese . 🐐Serrat Gros. It's tangy fresh and has a little more attitude and punch than traditional fresh goat cheese. Mountain -pastured goats make great milk for fantastic cheese. 🧀#rawmilkcheese #rawcheese #welovespanishcheese #postcardsfromthewedge #cheesemakers #queso #quesocabra ・・・ Dissabte Gros. Flipant amb dos dels millors #formatges catalans, Serrat Gros i Lo Pebrat d'Ossera de la #formatgeria Serrat Gros d'Ossera i la Josa del Cadí a l'Alt Urgell. La Pell de gallina!!! #serratgros #formatges #formatgeartesà #formatgedecabra #ossera #formatgedepastor #bestcheese #artisancheese #goatcheese #alturgell #catalancheese #Repost 🙏🏼📸 @smartgourmet
What do you cook with cheese? 🧀 . Què cuines amb formatge? 🧀 . ¿Qué cocinas con queso? 🧀 .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #friends #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #wine #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
Good morning at La Vall del Corb.. 🌿 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Bon dia a la Vall del Corb.🌿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Buenos días en La Vall del Corb.🌿 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #albió #catalunya #catalunyaexperience ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #f52grams #foodgawker #foods4thought #landscapes #landscape_lovers #landscapephotography #landscapelover #valldelcorb
Cheese 🧀, wine 🍷 and friends 👩‍👩‍👧‍👧 must be old to be good. What do you think?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El formatge 🧀, el vi 🍷 i els amics 👩‍👩‍👧‍👧 han de ser vells per ser bons. Què en penses?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El queso 🧀, el vino 🍷 y los amigos 👩‍👩‍👧‍👧 tienen que ser viejos para ser buenos. Qué opinas?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #friends #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #wine #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
🔬 There are a variety of additives that can be used to help in the cheese making process and or add character to your finished cheese. . 🔬 Hi ha una varietat d'additius que es poden utilitzar per ajudar en el procés de formatge i, o afegir caràcter al seu acabat. . 🔬 Hay una variedad de aditivos que se pueden usar para ayudar en el proceso de elaboración del queso y agregarle carácter al queso terminado. . . . . #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #photooftheday #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #garrotxa #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
👨‍🏫 Why Some Cheeses Come in Wheels?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Round and cylindrical cheese moulds simply proved far sturdier than the rectangular molds that, though space saving, broke easily and were more difficult to repair. 🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👨‍🏫 ¿Por qué algunos quesos vienen "en ruedas"?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Los moldes de queso redondos y cilíndricos simplemente demostraron ser mucho más robustos que los moldes rectangulares que, aunque ahorraban espacio, se rompían fácilmente y eran más difíciles de reparar.🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👨‍🏫 Per què alguns formatges venen "en rodes"?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Els motlles de formatge rodons i cilíndrics simplement van resultar molt més resistents que els motlles rectangulars que, tot i estalviar espai, es trencaven fàcilment i eren més difícils de reparar.🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #elgranpep #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards #photoofthedey
Love comes in many forms. Sliced. Shredded. Melted. So all you need is ...?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L'amor ve de moltes formes. Llescat. Esmicolat. Desfet. Així que tot el que necessites és ...?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El amor viene en muchas formas. Rebanado. Triturado. Derretido. Entonces, ¿todo lo que necesitas es ...?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #albió #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #f52grams #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #todayfood #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
*Big things come in small packages.* Mini-Garrotxa. Made from pasteurized goat milk, enzymatic curd and slightly acidic. Pressed and a bit salty, it is characterized by 6 weeks maturation. . *Al pot petit hi ha la bona confitura* Mni-Garrotxa. Elaborat amb llet pasteuritzada de cabra, de quallada enzimàtica i una mica àcida. Premsat i lleugerament salat, es caracteritza per la seva maduració de 6 setmanes. . *Al bote pequeño está la buena confitura* Mini-Garrotxa. Elaborado con leche pasteurizada de cabra, de cuajada enzimática y un poco ácida. Prensado y ligeramente salado, se caracteriza por su maduración de 6 semanas. . . . . #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #garrotxa #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #alimentaria2018 #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #garrotxa #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
Cheese cave. The last process of cheesemaking is aging. Aging is where cheese will really start to develop true flavor and is an art in itself. El Gran Pep is a 9 month aged goat's milk cheese. . Cova de formatges. L'últim procés d'elaboració dels formatges és l'envelliment. L'envelliment és on el formatge començarà a desenvolupar veritable sabor i és un art en si mateix. El Gran Pep és un formatge de llet de cabra de 9 mesos. . Cueva de los quesos. El último proceso de fabricación del queso es el envejecimiento. El envejecimiento es donde el queso realmente comenzará a desarrollar verdadero sabor y es un arte en sí mismo. El Gran Pep es un queso de leche de cabra de 9 meses de edad. . . . . #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #alimentaria2018 #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #garrotxa #tastingtable #thekitchen #elgranpep
Yay! We are 3000 cheese lovers! Thank you! ❤️👉🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ¡Ole! ¡Somos 3000 amantes del queso! ¡Gracias! ❤️👉🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Visca! Som 3000 amants dels formatges! Gràcies! ❤️👉🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #albió #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #f52grams #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #todayfood #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
Antique Scale Weight - used to calculate the weight of cheese. ⚖️🧀 . Escala de peso antiguo: se usaba para calcular el peso del queso. ⚖️🧀 . Escala de pes antic: s'usava per calcular el pes del formatge ⚖️🧀 . . . . . #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #antiquity #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #todayfood #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
Garrotxa de la Formatgeria Bauma, de Borredà, al #berguedà Premi al millor garrotxa a la fira Lactium, el cap de setmana passat. I des del primer dia el tenim a 12 Graus! Avui el podeu venir a buscar fins les 20:30!! . . www.formatgebauma.com #formatgeartesà #formatgecatalà #bojospelformatge #formatgedecabra #catalancheese #cheeselover #foodybarcelona #comerçdeproximitat #Gràcia #bailen238 #formatgeria12graus
El Gran Pep vs Pep. 🧀👨Who's who?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El Gran Pep vs en Pep. 🧀👨Qui és qui?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El Gran Pep vs Pep. 🧀👨 Quién es quién?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📷: El 9NOU.CAT⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #elgranpep #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #todayfood #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
What is the best cheese for cheeseburgers? 🍔Leave your comment below.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ¿Cuál es el mejor queso para hamburguesas con queso? 🍔Deja tu comentario a continuación.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Quin és el millor formatge per a les hamburgueses de formatge?🍔 Deixa el teu comentari a continuació.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #cheeseburger #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #spanishcheese #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #garrotxa #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
At Formatges Sant Gil, we build 'Cheese Towers' 😉 This tower [D'atura 🧀] is traveling to London! 🛫⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A Formatges Sant Gil, construim Castells 😉 Aquesta torre [D'atura 🧀] marxa cap a Londres! 🛫⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A Formatges Sant Gil, construimos Castells 😉 Esta torre [D'atura 🧀] se va hacia Londres! 🛫⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #alimentaria2018 #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #garrotxa #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
This weekend Formatges Sant Gil will travel to Vic, to form part of the sample of Catalan cheeses. We have passion for cheeses 🧀And you? 😉 . Aquest cap de setmana, Formatges Sant Gil viatjarà a Vic per formar part de la mostra de formatges catalans. Tenim passió pels formatges 🧀 i tu? 😉 . Este fin de semana Formatges Sant Gil viajará a Vic, para formar parte de la muestra de quesos catalanes. Tenemos pasión por los quesos 🧀 . ¿Y tu? 😉 . Repost @lactium
Dessert without cheese is like a beauty with only one eye. --Jean Anthelme Brillat-Savarin. What dessert goes with cheese?👇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Els postres sense formatge són com una bellesa amb un sol ull. --Jean Anthelme Brillat-Savarin. Quins postres van bé amb formatge?👇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Los postres sin queso son como una belleza con un solo ojo. - Jean Anthelme Brillat-Savarin. ¿Qué postre va con el queso?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #alimentaria2018 #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #garrotxa #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
Symmetry.- A sense of harmonious and beautiful proportion and balance. 😍 [Garrotxa 🧀]⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Simetria.- Un sentit de proporció i equilibri harmoniosos i bells.😍 [Garrotxa 🧀]⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Simetría.- Un sentido de proporción y equilibrio armonioso y hermoso.😍 [Garrotxa 🧀]⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #alimentaria2018 #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #garrotxa #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
Aquest any els cerdans baixarem al pla i sí que anirem al Lactium. El 12 i 13 de maig us esperem a Vic al parc Jaume Balmes. . . . . #molideger #formatgesdautor #lactium #vic #catalancheese #catalunya #descobreixcatalunya #fira
Go behind the scenes at Formatges Sant Gil d’Albió 👀👉🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ves entre bastidors a Formatges Sant Gil. 👀👉🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . Ves entre bastidores a Formatges Sant Gil. 👀👉🧀 .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #santgildalbio #barcelona #catalunya #catalunyaexperience #cheese #catalancheese #spanishcheese #queso #formatge #fromage #formaggio #queijo #feedfeed #thefeedfeed #huffposttaste #foodie_features #foodoftheday #foodpost #foodaddict #foodlife #foodinsta #beautifulcuisines #alimentaria2018 #foodgawker #foods4thought #foodblogfeed #todayfood #tastingtable #thekitchen #worldcheeseawards
next page →