#dhamma

109,659 posts

Loading...
** Quando você ama cogumelos e nem precisa comprar porque ele dá em casa 🍄 When you are a mushroom addicted and you don’t even need to buy it because they grow at home YEAH! ** . . • . . #mushrooms #shitake #oyster #foodlover #veggiegarden #growyourownfood #nature #fungi #autumn #harvest #yumi #azores #floresisland #portugal #countrylife #lifestyle #dhamma #selfretreat #topoucomeditando
"ใจนี้สำคัญมากทีเดียว พาให้คนเป็นบ้าอยู่นี้ก็คือใจ ใจนี้มีความโลภไม่มีประมาณ น้ำมหาสมุทรยังมีฝั่ง ความโลภไม่มีฝั่ง" . - หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน - . . . กราบนอบน้อมเมตตาธรรม พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยเศียรเกล้า ขออนุญาตเผยแพร่เมตตาเนื้อหาธรรมะเป็นธรรมทาน ขอขอบพระคุณ🙏 . . #ธรรมะ #หลวงตามหาบ ัว #ธรรม #ธรรมทาน #ธรรมชาต#ธรรมะสอนใจ #ธรรมะสว ัสดี #คำคม #คต#ตามรอยธรรม #พระพ ุทธศาสนา #กำล ังใจ #สต#ความเพ ียร #ปฏ ิบัติธรรม #ช ีวิต #ข ้อคิด #คต ิสอนใจ #dhamma #dhammatan #instadham
"We feel a spectrum of emotions, but as they arise, see them with regard to both yourself and the 'other' as just patterns of emotion arising. It isn't necessary to see 'a person here' and 'a person there'. It isn't necessary to create a 'self'. All of this is not-self. This is all just feeling, perception, mental formation, consciousness, just patterns of the five khandas arising and passing away. " - Ajahn Amaro, "The Breakthrough". #Buddhism #happiness #ethics #philosophy #spirituality #meditation #morality #dhamma #recovery #sobriety #odaat #sober #recoveryispossible #higherpower #mindfulness #space #emptiness #galaxy
My Buddhist library, vol. 19: ’The Heart Sutra’, translation and commentary by Red Pine. Central to Mahāyāna Buddhism, ’The Heart Sutra’ contains essential teachings by the Buddha. * #buddhism #buddha #thebuddha #meditation #buddhistmeditation #vipassana #vipassanameditation #theravada #sangha #dharma #dhamma #samatha #buddhist #lordbuddha #theheartsutra #heartsutra #redpine #billporter #mahayana #mahayanabuddhism #buddhistlibrary #mybuddhistlibrary
The heart is just the heart . Thoughts and feelings are just thoughts and feelings . Let things be just as they are .,( Ajahn Chah ) . #meditation #buddhism #dhamma #wisdom #peaceofmind #awekening #enlightenment
#repost from @inspirasidhamma . . . ————- Check out all the products I review and 👉🏻Follow @sage.days for product reviews, beautiful photography, and deep inspirational quotes! . . #buddhist #buddhism #dhamma #love #forgive #peace #truth #positivequotes #spiritual #namaste #meditation #mindfulness #buddhaquotes #buddhistquotes #dhammapada #qoutes #life #lifequotes #metta #mudita #karuna #upekkha #katabijak #inspirasidhamma #happiness
La importancia de entender no a través de la inteligencia intelectual el cuerpo-materia sino de experimentarlo tantas veces que ya no habrá cabida para el apego, la desdicha, el sufrimiento. Donde ser consciente de la impermanencia del surgir y desaparecer a través de las sensaciones de la materia harán que el deseo y la aversión estén bajo control cuando nos pongamos en contacto con los objetos externos a través de las puertas de los sentidos de percepción. Finalizado mi 6to vipassana e indagando en uno de los sermones de buda más importantes sobre mente-materia satipatthana sutta. Feliz de haber encontrado mi Dhamma💗 Feliz de ser Vipassanera veterana💗 👉 Último escrito en mividaenunamochila.blog ✨✨✨✨✨✨✨✨🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 The importance of understanding not through intellectual intelligence the body-matter but to experience it so many times that there will be no room for attachment, misery, suffering. Where to be aware of the impermanence of arising and disappearing through the sensations of matter will make desire and aversion come under control when we get in touch with external objects through the doors of the senses of perception. I finished my 6th vipassana and inquired into one of the most important Buddha sermons on mind-matter satipatthana suta. Happy to have found my Dhamma💗 Happy to be Veteran Vipassana💗 👉 Last written in mividaenunamochila.blog ✨🙏 #Vipassana #vipassanameditation #dhamma #goenka #india #myanmar #silence #meditation
มันยาก มันยากจริงๆ #quotes #strong #sadquotes #fuckin #dhamma #sad #love #lovequotes #lifequotes #life #hate #done #qheartt
Repost from @kangyongcai This is #dhamma Reminds me of a book I read on the teaching from #ajahnchah 🙏 This is my interpretation : When you get praised. Don't be happy, a simple thank you will do. When you have expectations to get praised for whatever you do, your mind is dependent on the stimulation of senses, and you will not find peace and tranquility. When our senses are stimulated, we become agitated and the senses become our antagonists. They antagonize us because we are still foolish and don’t have the wisdom to deal with them. In reality they are our teachers, but, because of our ignorance, we don’t see it that way. When we lived in the city we never thought that our senses could teach us anything. As long as true wisdom has not yet manifested, we continue to see the senses and their objects as enemies. Once true wisdom arises, they are no longer our enemies but become the doorway to insight and clear understanding. ¤¤¤The Teachings of Ajahn Chah¤¤¤ #bestill #peacewithyourself #truejoyiswithin #nullandvoid #nothingness
"खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही रास्ता है।"-गौतम बुद्ध बुद्धम शरणम् गच्छामि ।💐💐🙏🙏 नमो बुद्धाय।💐💐🙏🙏 #buddha #buddhaquotes #buddhism #buddhist #buddhalove #peace #peaceofmind #peaceful #life #faithful #ambedkar #babasaheb #jaybhim #jaibhim #dhamma #sangh #spirituality #prey #love #maharashtra #mumbai #india #culture #gujarat #surat #asia #world #buddhabless #care #nation
Apa sih pentingnya belajar? ***** Ayo belajar, merenung, dan meditasi Dharma di Indonesia Lamrim Retreat 2018! Kupas tuntas metode mempelajari, merenungkan, dan memeditasikan Dharma dalam sebuah peta, garis besar yang singkat, bertahap dan sistematis berdasarkan teks "Instruksi Guru yang Berharga". INDONESIA LAMRIM RETREAT Oleh Y.M. Biksu Bhadra Ruci 21 Desember 2018 – 01 Januari 2019 Prasadha Jinarakkhita, Jl Kembangan Raya Blok JJ, Jakarta Barat Daftarkan diri Anda melalui tautan: www.lamrimretreat.id Informasi lebih lanjut, hubungi: 1. Michael Tanaka (081287270762) 2. Loecia (087875923352) IG : @lamrimretreatid FB : LamrimRetreatID Sarwa Manggalam, Panitia Indonesia Lamrim Retreat 2018 #InstruksiGuruyangBerharga #LamrimRetreatID #lamrim #dhamma #dharma #retreat #retret #Buddha #buddhism #atisha #dipamkara #Indonesia #yppln
อารักขกรรมฐาน คือกรรมฐานที่พึงสงวนไว้เป็นข้อปฏิบัติ มีอยู่ ๔ ประการ คือ ๑. พุทธานุสสติ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ๒. อสุภกรรมฐาน พิจารณากายให้เป็นของอสุภะ เป็นสิ่งที่น่าเกลียด โสโครก ปฏิกูล ๓. การเจริญเมตตา ๔. มรณสติ การระลึกถึงความตาย . . จากในหนังสือ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (หลวงปู่ใหญ่ จันทร์ สิริจนฺโท) โครงการหนังสือบูรพาจารย์เล่ม ๑๕ . . 🙏🙏🙏 #ธรรมข ูดกิเลส #ธรรมเต ือนตน💛💟 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #ig_myshot #naturephotography #peaceful #naturelover #nature #bluesky #earth #thailand #exploremore #keepitwild #skylover #countryside #dhamma #ธรรมทาน #buddhism #spiritual #gottalove_a_ #thailandia #ig_shotz
Sorry guys that we haven't been very active with our posts in the last 2 weeks although my team did a very good job keeping you updated with IG stories. I actually was very fortunate to have a chance to attend a 10-Day Silent Meditation course at the Dhamma Kunja Northwest Vipassana Center in Onalaska, Washington. Beautiful scenery and lots and lots of hard diligent persistent work to purify my mind. Physically challenged to meditate for a total of 110 hours in 10 days with 3 1-hour motionless sittings a day, it was a serious test of patience and endless spiritual and emotional cleansing. With that said, there are a lot of things in the works at Purple Sprout: 🎁 Holiday Specials and Gifts 🍜 Vegan Eco Bowls - fast service 🚀 Hopeful Expansion - looking for sponsors and investors 🌱 Looking for a Grill/Line Cook 🏢 Looking for a General Manager Please stay tuned for further announcements! #vipassana #meditation #dhamma #generalmanager #cook #hiringnow #wheelingjobs #jobsearch #restaurantwork #holidayspecials #healthygifts Photo by @vipassanaorg
The book of life 📝 also good... also bad... it depends on what you did "บัญชีชีวิต" คนทุกคนเกิดมามีบัญชีติดตัวมาด้วย เป็นบัญชีที่ติดมากับใจหรือจิต ซึ่งบันทึกเรื่องราวต่างๆ ไว้มากมาย ทั้งเรื่องดีและเรื่องชั่วจากการกระทำของตน เรื่องที่แต่ละบุคคลทำไว้เรียกว่า “กรรม” นับแต่อดีตอันยาวนาน ตลอดจนชาติปัจจุบันได้รับการบันทึกสะสมไว้ในจิต "จิต" ไม่มีมีวันตาย การตายในแต่ละชาติ ตายเพียงร่างกาย ด้วยเหตุนี้จิตแต่ละดวงของทุกชีวิต จึงบันทึกความดี - ชั่วจากการกระทำของตน “ความดี” เรียกว่า “บุญ” จะช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูชีวิต นำความสุขมากให้ “ความชั่ว” เรียกว่า “บาป” จะคอยบั่นทอน เป็นอุปสรรคขัดขวางชีวิต นำทุกข์มาให้ ชาวโลกมีทัศนคติถือเอาทรัพย์สิน โดยเฉพาะ “เงิน” เป็นตัววัดฐานะของบุคคลในสังคม หากเปรียบในรูปของบัญชี “บุญ” จึงเปรียบได้กับ “ทรัพย์สิน” ใครมีมากก็จะร่ำรวย มีความเป็นอยู่สะดวกสบาย เป็นพื้นฐานของความสุข “บาป” เปรียบได้กับ “หนี้สิน” ใครเป็นหนี้ใครก็ถูกเจ้าหนี้เขามาตามทวง ต้องใช้หนี้เขาคืน บางรายเป็นหนี้เล็กๆ น้อยๆ การใช้คืนก็ไม่กระทบกระเทือนนัก บางรายเป็นหนี้ใหญ่ เวลาใช้คืนย่อมกระทบกระเทือนต่อสถานะความเป็นอยู่ของตนเป็นธรรมดา เมื่อเป็นเช่นนี้เวลาได้รับเคราะห์กรรมหนักๆ ก็อย่าไปโทษใครเลย เป็นหนี้ที่เราติดค้างเขาอยุ่ เขามาทวงคืน ใช้เขาไปเสียจะได้สิ้นเรื่อง ในทางบัญชีนั้น ใครๆ ก็อยากมีทรัพย์สินมากๆ ไม่มีใครอยากมีหนี้สิน “แต่ใครเล่าเป็นผู้สร้างหนี้สินให้กับตน ถ้าไม่ใช่ตนเองเป็นผู้ก่อ” ที่มา: บัญชีชีวิต (พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ) #ธรรมด ีได้ดีEasylife #ธรรมะ #คำคม #dhamma #buddhism #life #motto #quotes #book #Thailand
"Giving protection from fear means actually doing whatever you can to help others in difficulty. It includes, for instance, providing a refuge for those without any place of safety, giving protection to those without any protector, and being with those who have no other companion. In particular, it refers to such actions as forbidding hunting and fishing wherever you have the power to do so, buying back sheep on the way to slaughter, and saving the lives of dying fish, worms, flies, and other creatures. For the Buddha taught that of all relative good actions, saving lives is the most beneficial." - Patrul Rinpoche (Source: Erik Pema Kunsang's book "Jewels of Enlightenment: Wisdom Teachings from the Great Tibetan Masters")
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขอทำบุญกุศลแจกหนังสือสวดมนต์จำนวนนี้ให้เป็นธรรมทาน อุทิศบุญให้คุณพ่อสุวรรณ เรืองแสง เทวดาประจำตัว และเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติที่ผ่านมาและชาติปัจจุบันค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ #dhamma #makemerit #สาธ#ธรรมะ #หน ังสือสวดมนต์ #buddhist
ธรรมะบนเขา⛰ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ #Ajansuchart   #teacher   #teaching   #Dhamma   #instaDham   #theravada   #Buddhism   #forest_tradition   #forest_sangha   #Buddhist   #Monastery   #Mind   #Practice   #Noble   #truth   #wisdom   #Nature
🌟หนึ่งคำถามประจำวัน🌟 ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ คำถาม: กราบเรียนถามท่านพระอาจารย์ที่เคารพบูชาอย่างยิ่ง สังเกตพระพุทธรูปทั้งปางยืนและปางนั่งที่พระหัตถ์ปลายนิ้วหัวแม่มือจีบกับปลายนิ้วชี้ พระองค์ท่านสื่อความหมายอะไรหรือสื่อเกี่ยวกับให้เรามีสติตลอดเวลาครับผม กราบเรียนถามด้วยความเคารพยิ่ง. จากโยม Kongsakdi 🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️ พระปิยสุโข แอดมินLINE@ ส่งคำถามได้ที่ LINE (apichato) มี@ด้วย #Ajansuchart   #teacher   #teaching   #Dhamma   #instaDham   #theravada   #Buddhism   #forest_tradition   #forest_sangha   #Buddhist   #Monastery   #Mind   #Practice   #Noble   #truth   #wisdom   #Nature
ธรรมะโดนใจ ❤ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ #Ajansuchart   #teacher   #teaching   #Dhamma   #instaDham   #theravada   #Buddhism   #forest_tradition   #forest_sangha   #Buddhist   #Monastery   #Mind   #Practice   #Noble   #truth   #wisdom   #Nature
ยกให้เป็น the best of 2018 1. แนวคำสอนสมเด็จโต สมาธิ ทางสงบ ถอดจิต 2. คู่มือฝึกถอดจิต ประสบการณ์จากสมาธิ-วิญญาณ3 3. คู่มือฝึกพลังจิต ประสบการณ์จากสมาธิ-วิญญาณ1 #แสงอร ุณกุศล #meditationpractice #สมาธ#ทำสมาธ#outofbodyexperience #meditativeabsorption #สมเด ็จโตพรหมรังษี #สมเด ็จพุฒาจารย์โต #ชมรมธรรมไมตร#ธรรมทาน #dhamma
Apa sih pentingnya merenung? ***** Ayo belajar, merenung, dan meditasi Dharma di Indonesia Lamrim Retreat 2018! Kupas tuntas metode mempelajari, merenungkan, dan memeditasikan Dharma dalam sebuah peta, garis besar yang singkat, bertahap dan sistematis berdasarkan teks "Instruksi Guru yang Berharga". INDONESIA LAMRIM RETREAT Oleh Y.M. Biksu Bhadra Ruci 21 Desember 2018 – 01 Januari 2019 Prasadha Jinarakkhita, Jl Kembangan Raya Blok JJ, Jakarta Barat Daftarkan diri Anda melalui tautan: www.lamrimretreat.id Informasi lebih lanjut, hubungi: 1. Michael Tanaka (081287270762) 2. Loecia (087875923352) IG : @lamrimretreatid FB : LamrimRetreatID Sarwa Manggalam, Panitia Indonesia Lamrim Retreat 2018 #InstruksiGuruyangBerharga #LamrimRetreatID #lamrim #dhamma #dharma #retreat #retret #Buddha #buddhism #atisha #dipamkara #Indonesia #yppln
All my people move Look at the rhythm how it controls them I make music that entertains My music has them dancing strong and this is how you do it #migente #ณสต ิจับใจ #upekkha #nasatijabjai #sati #dhamma #quotes #dhammaquotes #buddha #buddhism #buddhist #mind #mindfulness #meditation #peace #peaceful #peacefulquotes #life #lifequotes #kindness #metta #karuna #mudhita #upekkha
“We spend a large amount of our time dwelling on the past and anticipating the future without realising that even the present cannot be grasped. We never engage the ‘present mind’ in the present. We engage the ‘present mind’ for the past and future. therefore, one’s present or ‘real time’, the only time truly available to us, is not used constructively or appropriately.” —Awaken Issue 38 . #dhamma #dharma #buddhaquotes #quotes #quoteoftheday #quotestoliveby #quotestagram #mind #mindful #mindfulness #mindfullife #livemindfully #livemindful #spiritual #awake #awaken #awakening #present #presentmind #presentmoment #staypresent #presenttime #liveinpresent #liveinpeace #practitioner #seize #seizethemoment #seizetheday #dharmapractice #spiritualawakening
Jika sekarang saja kita susah mengendalikan emosi kita, apalagi jika kita sudah tua? Badan sakit, mata buram, susah bergerak... #keongbergema #buddhism #buddhist #dharma #dhamma #quote #dharmaquotes
#ธรรมะ #Dhamma #instadham เมื่อหมดเหตุ..ผลจึงไม่มี เกิดที่ใจ..จบที่ใจ จบที่จะสร้างเหตุต่อไป.."พ้นทุกข์" #หลวงตาณรงค ์ศักดิ์ ขีณาลโย @luangta.narongsak Official instagram ติดตามธรรมะได้ที่ 》 www.luangtanarongsak.org Fb: luangta.narongsak
RENASCER :: O homem faz seus planos e Deus dá risada Meu plano inicial era chegar em Nova Delhi ao norte da India e, então, seguir em direção ao sul. Meu o objetivo era conhecer toda a India. O homem faz seus planos e Deus dá risada… logo no terceiro dia em Nova Delhi tive diarréia e fui parar na UTI do hospital com desidratação profunda. O médico nepalês, todo de preto, me criticava dizendo que eu poderia ter morrido. Não morri e comecei a questionar Deus. Dizem que tudo que acontece em sua vida tem seu lado bom. Eu perguntava para Deus: Por favor, me mostra onde está o lado bom de estar internado na UTI de um hospital da India, sozinho, sem ninguém para me ajudar. A resposta não veio. Continue lendo-renascendo... @chalesgrandevista #retirotaodoriomanso #india #meditação #yoga #espiritualidade #alesamyama #vipassana #dhamma
▪11 Mereka yang menganggap ketidakbenaran sebagai kebenaran, dan kebenaran sebagai ketidakbenaran, maka mereka yang mempunyai Pikiran Keliru seperti itu, tak akan pernah dapat menyelami kebenaran. . . . ▪12 Mereka yang mengetahui kebenaran sebagai kebenaran, dan ketidakbenaran sebagai ketidak benaran, maka mereka yang mempunyai Pikiran Benar seperti itu, akan dapat menyelami kebenaran. . . . ▪Dhammapada • Yamaka Vagga . Bait 11 & 12 . . #dhamma #buddhadharma #buddha #buddhadhamma #buddhaquotes #buddhateachings #buddhaway #dhammaeveryday #mydirection #ajarankebenaran #ajaranbuddha #buddhaindia #learndhamma #sharingeveryday
Cruz celta Visconti-Sforza. Las cartas describen a una persona incapaz de mostrar afecto alguno. Únicamente le importa el dinero y el lujo. Con tendencia a humillar a los demás. Su meta se centra en obtener bienes materiales. Es agolatra y reflexivo. Su vida dará un cambio importante hacia nuevas aventuras. Seguirá centrándose en sí mismo para obtener el equilibrio en lo material. Es responsable, organizado y manipulador, todo tiene que estar planificado. En ocasiones usa su gran imaginación y habilidades para hacer daño. Conseguirá cumplir sus sueños, y tendrá mucho éxito material. #springcleanyourchakras #botanical #iputaspellonyou #brujas #piedrasnaturales #piedras #piedrassemipreciosas #magic #magicball #plumas #boladecristal #magicbook #elboticario #cuarzorosa #pinkcuartz #tarot #tarotcards #tarotcards #cartasdeltarot #chakras #buda #dhamma #dhammapada #palosanto #incienso
Berhati hati dalam tutur kata. Lidah lebih tajam daripada pedang. @bkamsai #bhantekamsai #Vihara #Dhamma #wisdomquotes #pm_jakasampurna #pmaj #pondokmeditasiasrijakasampurna
#เต ือนตนสอนตน : #เต ือนตัวเอง #ธรรมะ #ธรรมทาน #ธรรม #dhamma #dhammatan #instadham #คำคม #คต ิธรรม #ข ้อคิด #spiritual #ความร ู้สึก #เต ือนใจ #กรรม #กำล ังใจ #ความส ุข #เต ือนสติ #บ ุญ #สต#คลายเคร ียด #เศร ้า #สอนใจ #ปล ่อยวาง #ปฏ ิบัติธรรม #แบ ่งปันธรรมะ #ทำด#buddhism #พระอาจารย ์ชยสาโร #ขออน ุโมทนาบุญกับเจ้าของภาพและทุกๆท่านด้วยค่ะ 🙏
#dhamdee : #ธรรมด#ทำด#คำสอนด ีๆ #ธรรมะ #ธรรมทาน #dhamma #ธรรม #instadham #คำคม #สอนใจ #สอนต ัวเอง #ข ้อคิด #เต ือนใจ #คต ิธรรม #spiritual #เต ือนสติ #คำบ ันดาลใจ #กำล ังใจ #ความส ุข #ความท ุกข์ #ส ุขใจ #ท ุกข์ใจ #คลายเคร ียด #คลายท ุกข์ #ปล ่อยวาง #คำสอน #buddhism #หลวงป ู่เทสก์ #ขอขอบค ุณขออนุโมทนาบุญและขออนุญาตเจ้าของภาพทุกภาพและทุกๆท่านด้วยค่ะ🙏
#remindmedham : #เต ือนตัวเอง #ธรรมะ #ธรรมทาน #ธรรม #dhamma #thamma #instadham #คำคม #ความท ุกข์ #ข ้อคิด #เต ือนสติ #เต ือนใจ #คต ิธรรม #ธรรมะสอนใจ #กำล ังใจ #ความส ุข #ความจร ิง #บ ุญ #สต#คลายเคร ียด #เศร ้า #สอนใจ #ปล ่อยวาง #ปฏ ิบัติธรรม #แบ ่งปันธรรมะ #ทำด#buddhism #พ ุทธทาสภิกขุ #ขออน ุญาตเจ้าของภาพขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยค่ะ🙏
#samathi456 : #samathi #สมาธ#ทำบ ุญ #ธรรมะ #ธรรมทาน #dhamma #เต ือนใจ #instadham #คำคม #สอนใจ #ธรรม #ข ้อคิด #บ ุญ #คต ิธรรม #ข ้อคิดดีๆ #ทำด#คำบ ันดาลใจ #กำล ังใจ #เต ือนสติ #ทำบ ุญ #spiritual #คลายท ุกข์ #ธรรมะสอนใจ #คลายเคร ียด #ปล ่อยวาง #คำสอน #buddhism #พระอาจารย ์ชยสาโร #ขออน ุญาตเจ้าของภาพทุกท่านและขอขอบคุณขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ🙏😊
#Dhammaforme : #ธรรมะเต ือนตน #ธรรมะเพ ื่อตนเอง #ธรรมะประจำว ัน #ธรรมะ #ธรรมทาน #ธรรม #dhamma #instadham #thamma #คำคม #สอนใจ #ข ้อคิด #ความร ัก #ความร ู้สึก #ป ัญหาชีวิต #ธรรมมะสว ัสดี #คำบ ันดาลใจ #กำล ังใจ #ความส ุข #ส ุขใจ #ท ุกข์ใจ #คลายเคร ียด #พระธรรม #คำสอน #ปล ่อยวาง #buddhism #spiritual #หลวงพ ่อเฟื่อง #ขออน ุญาตเจ้าของภาพทุกท่านและขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่เผยแผ่ธรรมและส่งเสริมธรรม🙏🙏🙏
มองตัวเองบ้าง -- เห็นเขามี เลวบ้าง ช่างหัวเขา มองตัวเรา มีเลวบ้าง อย่างเขาไหม จะนินทา ฤษยา เขาทำไม รีบแก้ไข ชั่วของเรา ให้เบาบาง . ธรรมมะของท่านพระพุทธทาสภิกขุ -- #dhamma #shotoniphone #Iphone5 #Nature #autumn #Thailand
Hallo sahabat Lokuttara Dhamma 😊 Yuk join whatsapp kami dengan registrasi di nomor +62818 0817 9111 Dengan registrasi anda akan menerima notification seputar dhamma baik quotes dhamma ataupun terbitan komik Lokuttara yg terbaru. Belajar dhamma pada waktu yang sesuai adalah berkah utama 😊 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #buddies #buddhistquotes #buddhist #dhamma #dhammaquote #dhammapada #buddhism #buddha #dhammapadaquotes #lokuttaradhamma #quotesoftheday #quote #quotes #comments #photography #instapic #tweegram #quoteoftheday #song #funny #life #instagood #love #photooftheday #igers #tbt #instadaily #true #instamood #nofilterneeded
🍁⛩ #พระอาจารย ์ววชิรเมธี #ข ้อคิด #ช ีวิต #คำคม #dhammainmind #dhamma #instadham #dhammatan #ธรรมะ #คต ิธรรม #ความร ู้ #สาระ #กำล ังใจ #ววช ิรเมธี
#Vipassana in #MelbourneCBD Are you an old #Vipassana student living/working in the city? I live right off Flagstaff/Southern Cross stations and am throwing the house open for one-hour #Vipassana group #meditation every Friday at 5:30pm. We are a small number right now. Can take some more. Come sit with us. 🌻 DM if keen. Tell friends too. Let's make this happen. #BhavatuSabbaMangalam 🙏
साधू 🙏 साधू 🙏 साधू 🙏 मराठीत बुद्ध विचार मिळवण्यासाठी कृपया आमच्या पेजला लाईक/फॉलो करा 🙏🙏🙏 #मर ाठीबुध्दवचने #मर ाठी #मर ाठीबुध्दवचन #ब ुध्दयान #ब ुध्द #ब ुध्दविचार #धम ्मचक्र #धम ्म #धम ्मपद #MarathiBuddhaVachan #Marathi #buddhayaan #Buddhism #buddhismquotes #buddhistmonk #buddhaquotes #BuddhaThoughts #BuddhistThoughtsInMarathi #buddhastatue #peace #Buddha #dhammapada #dhamma
next page →