#emotionalbankaccount

429 posts

Loading...
ไม่มีหรอกลักยิ้ม.. มีแต่ยิ้มแล้วรัก..😂❤ บัญชีออมเงินไม่มี มีแต่บัญชีออมใจ #emotionalbankaccount #dimples #smile #captionthai #instrapic #instragram #me #lifequotes #love #funny #funforfriend
What makes a great client? I believe it’s a client that has a personal connection with you, where your partnership or relationship benefits both of you (win-win). I’ve discovered that if you can benefit each other early on, and produce big-wins, clients are far more likely to stay with you when things get rough or unknown. I call it the “emotional bank account”. A great client has you invested in them and they know it. . . . . #branding #brand #winnipegbrands #branddesign #leadership #alignment #winning #leadershipquotes #emotionalbankaccount #kreativinc
Today I was introduced to Stephen Covey’s Emotional Bank Account 💭 Much like a regular bank account in which we save, deposit and withdraw, he explains the emotional bank account as one built with trust instead of money. It’s a account based on how safe you feel with another person 👍🏻 This for me is very simple, and I’d like to think that although I am not perfect, I do deposit more often then I withdraw, and I love to invest in all my relationships. I also think that this explains perfectly why I have consciously drifted away from certain friendships and relationships over the years. I have had a number of people in my life that eventually did not deposit the same investments that I did, and that’s ok. But it was also ok for me to walk away from that! 💡 #lightbulbmoment #itssimple #stephencovey #rulestoliveby #emotionalbankaccount #growandchange #investinyourrelationships #friendships #change #trust #expectations #bekind #dowhatsgoodforyoursoul #invest
COACHES!! What does it mean to "Fill Someone's Emotional Bank Account"? How do you make a deposit? How do you make a with drawl? This runs parallel to integrity. You can fill your clients/athletes (anyone you want to have a relationship with) bank account by simply doing the things you say you are going to do. Compliments. Remember and acknowledging certain dates. Going to events to support your client especially on your long days. Offering to help your client/athlete with task outside of class. All the behaviors that are outside of your class that you "don't get paid for" fill emotional bank accounts. Fill everyone's bank because (1) you are a good person but also (2) when you need a favor, you have a number of people to ask help from :) *** #fitness #behavior #business #EmotionalBankAccount #entrepreneur #entrepreneurship #empathy #kindness #Good #DoGood #giveback #kindness #emotion #mental #mindset #mindfulness #coaching #Leadership #integrity #values #CoreValues
let that land. how are you managing your emotional bank account? it’s never too late to reimagine and redirect where your time, energy, and love is being deposited. take a breath and then take responsibility. if you’re feeling exhausted, unfulfilled, or dissatisfied with the relationships in your life; it’s time to clean shop and create space for the humans who understand the true meaning of giving and receiving. 💫#emotionalbankaccount #relationships #relationshipgoals #selfcare #dating #friendship #accountability #therapylounge #gottman #growthgamestrong #growon
Thankful Thursday. I’ve met 1000s of people in my life. Rich. Poor. Happy. Unhappy. And I’ve noticed that the happiest people do not have the most money in the bank, but their happiness bank account is full to overflowing and they’re happy to share it with others. Let’s stop exhausting ourselves by chasing money and let’s focus on what we already have. 🙏🏻💖
Nobody cares about your problems or complaints. What are you going to do about it is the real question. - Action beats all. Be grateful for what you got and stay in your own head. It’s worth the #happiness . - #factsoflife #grateful #action #thingstoliveby #quotestoliveby #moodygrams #createcommune #newstart #today #mindset #emotionalbankaccount #agameoftones #artofvisuals #color #solutions #way2ill
25/30 #randomtalkingvideo (Vid 3) This is a three parter- I am making an attempt to talk about vibration and raising it and how other people might affect it. However I’ve never spoken about this before so I’m giving it a go. 1: The first video I ponder how our thinking can make us feel 2: The second video is on perceived negativity 3: How loaded is the word ‘vibration’ & this is all an inside job . . PLEASE NOTE: I am in NO WAY WHATSOEVER implying that the inside job is easy in ANY WAY. However over time ... given attention... it might be.... after some sweating 😅 #emotionalbankaccount #insidejob #allforlove
25/30 #randomtalkingvideo (Vid 2) This is a three parter- I am making an attempt to talk about vibration and raising it and how other people might affect it. However I’ve never spoken about this before so I’m giving it a go. 1: The first video I ponder how our thinking can make us feel 2: The second video is on perceived negativity 3: How loaded is the word ‘vibration’ & this is all an inside job . . #emotionalbankaccount #insidejob #allforlove
25/30 #randomtalkingvideo (Vid 1) This is a three parter- I am making an attempt to talk about vibration and raising it and how other people might affect it. However I’ve never spoken about this before so I’m giving it a go. 1: The first video I ponder how our thinking can make us feel 2: The second video is on perceived negativity 3: How loaded is the word ‘vibration’ & this is all an inside job . . #emotionalbankaccount #insidejob #allforlove
the emotional bank account .. making deposits or withdrawals .. 5 to 1 is the lowest number you’ll see from research .. often 7-1, even 12-1 positive to negative inputs in order to grow and thrive .. what we say, how we say it matters .. what we hear changes us. blaming, shaming, transference .. human beings are fragile .. more fragile than we’ll ever understand, admit, or get used to .. the power of an encouraging word, an affirmation, is incalculable. . (illustrations from The Gottman Institute) . . #emotionalbankaccount
the emotional bank account .. making deposits or withdrawals .. 5 to 1 is the lowest number you’ll see from research .. often 7-1, even 12-1 positive to negative inputs in order to grow and thrive .. what we say, how we say it matters .. what we hear changes us. blaming, shaming, transference .. human beings are fragile .. more fragile than we’ll ever understand, admit, or get used to .. the power of an encouraging word, an affirmation, is incalculable. . (illustrations from The Gottman Institute) . . #emotionalbankaccount
START NOW.. ⠀⠀⠀💭⠀⠀⠀ ANYBODY MAKE A NEW HABIT.. ⠀⠀⠀💭⠀⠀⠀ When Are you going to Step up and Start a new Habit .. Your tired of feeling fat, ugly, and that you don’t belong.. You want hide rather than Shine..The Time Is Now... ⠀⠀⠀💭⠀⠀⠀ When I was 19 I had put the freshman 15 on.. I had a belly , I felt fat, I did not feel like I belonged, I was depressed and felt alone..I was tired of feeling that way so I joined my first Health Club.. I had gotten a taste of playing racquetball in college so I started to play and then I found the lifecycle .. the instructions said ride for 12,18 or 24 minutes for cardio.. I did waist it said.. then I found myself upstairs in the Wonans only weight room where I ran into my first instructor who immediately put me under her wing and gave me my first workout plan.. She told me to do it 3 times a week and I did.. I did exactly what she told me to do for the entire summer.. plus she told me to eat less so I halved my food portions .. By the end of the summer I looked good, I had more energy, And The depression lifted..I was ready to go back to college..Best Summer Ever.. ⠀⠀⠀💭⠀⠀⠀ Steps to Start a New Fitness regime How much Time do you have.. Once you figure time then put it in your schedule..repetition creates a new habit..Please make it Realistic especially just starting out.. this prevents burn out and giving up.. .........Convenience.. Make sure whatever you are going to do make it convenient in location and time.. Make it Doable .. Join a gym ........Hire a trainer especially if you feel self conscious also he/she will keep you accountable ........Can’t afford a gym or trainer.. grab a buddy .......Join a walking , hiking or Running club ........Most Importantly make sure it’s Fun and you find Value in your program ⠀⠀⠀💭⠀⠀⠀ What is your goal? Make them both Realistic and doable.. And don’t have a time frame.. It’s for Life..Keep it always in the front of your brain and feel it in the center of your core.. And ask the question? How bad do you want it? Repeat.. ⠀⠀⠀💭⠀⠀⠀ Start Now to build new Habits.. Your Worth it.. ⠀⠀⠀💭⠀⠀⠀ Follow me on Instagram, UTube and Facebook.. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ Superstar Supporters: Special Th
•The Emotional Bank Account• Ok, so this section really made a deep impression on me! The emotional bank account is really a metaphor for the amount of trust that is built into any relationship. Or as the book also put it “the feeling of safeness you have with another human being.” By making ‘deposits’ into that account through acts of kindness, courtesy, keeping commitments and understanding, the level of trust increases. It can increase to the point that even if mistakes are made the reserves that the emotional bank holds would be enough to compensate for it. However the same holds true if the opposite repeatedly occurs. Broken promises, lack of courtesy, no effort to understand, will result in the bank becoming so depleted that it becomes overdrawn. This is a powerful thought because it leads us to a choice. Either continue depleting those reserves (wether it’s consciously or unconsciously done) or to be proactive in our ‘Circle of Influence’ and to nurture the relationships in our lives through patience and true understanding of the other individual. What is one thing that you can do today to begin building up those emotional bank accounts? 🙌🏼😊 • • • • #readingchallenge #7habitsofhighlyeffectivepeople #personalblogger #emotionalbankaccount #startreading #alittleeachday #bekind #itsthelittlethings #circleofinfluence #live #starttoday #commitment
Building positive relationships with the people in our lives is like making deposits in a bank account. Read this great article from csefel.vanderbilt.edu about how to make emotional deposits to build relationships♥️ http://csefel.vanderbilt.edu/modules/module1/handout5.pdf #education #kindness #emotionalbankaccount #connection #community
I love going on a bike ride with my husband. 💕 🚲 Bike riding is one of his total favs and when I go with him he takes extra care to lead us on rides by lakes & good bird watching spots b/c he knows those are my favs. 💕🕊 What a good man! What a wonderful way to spend time together as a couple. 💞 If you are in love relationship, what can you do with your partner that honors what they love to do too? Keep building that loving friendship! Make deposits in your emotional bank account 💞 What are you doing this week to follow your bliss? Share below, it helps others have ideas of what might bring more joy 🤩😍 • • #followyourbliss #dateyourspouse #relationshipskills #emotionalbankaccount #lovinghim #bikeriding #playoutside #lovematters #couplestherapy #feelpeacenow ☮️
Be in control of your own destiny by taking charge of the purpose in your life. In today’s Lifestyle Video Olivia goes in depth into Stephen Covey’s “The 7 Habits of Highly Effective People” and how they can help you achieve true success and enduring happiness. Watch full video @ http://bit.ly/happynowolivia_the7habits Favorite 7 Habits Recommendation! http://bit.ly/happynowolivia_the7habitsofhighlyeffectivepeople Please help me spread my message of happiness, health, knowledge and inspiration by subscribing to my channel on YouTube. It’s free! :). You can subscribe at http://bit.ly/happynowolivia_subscribe Thank you for watching. Have a wonderful day! Sincerely, Olivia A complete and annotated list of all Happy Now Olivia! recommendations can be found at http://bit.ly/happynowolivia_recommendations #happynowolivia #healthvideos #inspirationalvideos #veteran #the7habits #the7habitsofhighlyeffectivepeople #thesevenhabits #thesevenhabitsofhighlyeffectivepeople #7habits #7habitsofhighlyeffectivepeople #stephencovey #circleofinfluence #emotionalbankaccount #timemanagement #timemanagementtips #timemanagementskills #personalleadership #leadership #leadershipdevelopment #leadershiptraining #effectiveliving #lifeskills #beproactive #beproactivenotreactive #seektounderstand #beginwiththeendinmind #franklincovey #franklincoveyplanner #familyvalues #values This description may contain affiliate links. If you click on one of the product links, and purchase it, I’ll receive a small commission. This will help support Happy Now Olivia! and allow me to continue to make videos like this. Thank you for the support! © Happy Now Olivia!, LLC, 2018.
To be effective the key is not to prioritize what’s on your schedule, but to schedule your priorities. ⠀ ⠀ In this Lifestyle Video Olivia goes in depth into Stephen Covey’s “The 7 Habits of Highly Effective People” and how they can help us achieve true success and enduring happiness. ⠀ ⠀ Watch Full Video @ Happy Now Olivia! on YouTube⠀ ⠀ Please help me spread my message of happiness, health, knowledge and inspiration by subscribing to my channel on YouTube. It’s free! :). You can subscribe at http://bit.ly/happynowolivia_subscribe⠀ ⠀ Thank you for watching. Have a wonderful day!
***NEW BLOG POST*** ⬆️⬆️Link in the Bio⬆️⬆️ “Mommy, do you love This Little Baby more than me?” Read about the moment I was asked to weigh my love by my own eldest child! 💔💗💞We have just got back from our family holiday. We hit up Weston Super Mare, Woolacombe and Ilfracombe. It was hard to swallow that, after weeks of the most beautiful summer weather, we spent the majority of the time in raincoats and hoodies. The boys still explored rock pools, dug in the sand, climbed precarious cliffs and ate luridly coloured ice cream. I managed to sneak an hour in the holiday camp’s spa but I spent twice as long in the laundrette, trying to dry damp clothes that couldn’t be hung outside our cloud shrouded caravan. At this time in our life, this is where we must be. The memories will be laughed about, shared and relived and that is what matters. I will keep browsing the All Inclusive deals until then... #woolacombe #ilfracombeharbour #ilfracombe #rockpools #sandyfeet #holidayswithkids #newblogpost #blog #mommyblogger #parentingblogger #blogpromotion #readmyblog #ukmoms #ukblogger #ukparents #emotionalbankaccount #memoriesaremadeofthis #ukholidays #greatbritishsummer #rainydays #beachdays #love #lovemychildren
It still surprises me that so much time is spent knocking people down instead of lifting them up. When was the last time we said "you look great" "thank you so much for what you did for me" "what a great job you did" " you have made a difference", "thank you". Instead of expecting others to make us feel good and lift us up. Maybe we should stop taking so much and starting giving more. Let's start focusing on lifting others, a simple kind word or complement will do. #makeadifference #happydubai #itsnotallaboutyou #ribbonoflife #liftingothers #selfawareness #coach #beaware #emotionalbankaccount #quotes #quotestoliveby
Building Emotional Wealth: When going through this game we call life. You have an emotional bank account that most people don't take the time to build up. And what ends up happening is that people break or snap. This is Part 1 of building the emotional bank account series. Be sure to like and subscribe to the channel. This is the intro to the channel. This channel is going in showing the journey Or go order Gentleman's Code Book with the link below: https://tinyurl.com/gentlemanscodeboo... #money #emotionalbankaccount #wealth #emotionalwealth #bankaccount #buildingwealth #gettingrich #gentlemanscode , #jojotwilliams #lifeskills , #mentorship #business #entrepreneur #mindset #belief #opportunity #wealth #spirituality #Health #emotional #emotions #buildingwealth #feelings #youtuber #youtube #youareenough Follow Me: Instagram: https://www.instagram.com/jojotwilliams/ Facebook: https://www.facebook.com/jojotwill/ Website: www.jojotwilliams.com Business Opportunity: https://www.amway.com/JojoWilliams Want To Mentored Or Meet Mentors? Send me a message. Just A Dude That Has Alot Of High Energy And Wants To Share Wisdom That He Has Learned From His Mentors And Help Other People Realize Their Ideal And Make Money Through Mentorship! DISCLAIMER: This video and description contain affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I’ll receive a small commission. This helps support the channel and allows us to continue to make videos like this. Thank you for the support!
Hello! I almost forgot that it’s a Wednesday!!! 🙈😆 Here’s your dose of #midweekboost where I share something that I am personally working on as well. I started it this week and it feels great! Watch the video to find out more. Have a great week! #midweekblues #happywednesday #emotionalbankaccount #investinrelationships #intentionalliving #mindfulness
Start today and do it every day: upload with positive actions your emotional bank account. Loaded your emotional account with positivity, will change your life forever. 😍😁😎💪🙏 Incepe schimbarea in viata ta adaugand actiuni pozitive in banca emotionala si asa iti vei schimba viata in mod pozitiv. #cristinaschmeiduk #positivity #todolist #emotionalbankaccount #blessings #kindness #letgoofcontrol
Takeaway Tip Tuesday. It’s wonderful to love others and to give love, compassion and kindness but you can’t give what you don’t have. This is a great tip to make sure your own emotional bank account is full to begin with.
Biar syantiiikkk selalu klo kata @sorayadonte Bener sih, energy positive gak hanya dirasa di hati tapi jugak memberikan efek di wajah dan sikap. Mempunyai wajah yang selalu tampak ceria dan bahagia jugak adalah salah satu rahmat Tuhan buat orang2 yang sulit jadi pembenci. Self reminder, jadilah orang yang mudah memaafkan biar gak perlu lg kedokter kecantikan 😂, krn klo cantiknya dari Rahmat Tuhan, you will get free, special, and limited edition ✨ @jonesdeasy @nia_laughlin @dedehrosnita @olafabiola.zayazu @indri.zhuo @syelvira.w #EBA #emotionalbankaccount #forgiveness #love #peaceful
😊Great time with my soul sister 😍😍😍🙏 #greatfriends #morethanmakeup #coffeetime#personalpleasure #emotionalbankaccount
HBD Khun Kim,may you have all the best wishes ka from all of us ✌️❤️🎂🍰 #happybirthday #dpgsupplies2018 #metroway #metrosystems #7habitsofhighlyeffectivepeople #emotionalbankaccount
I found these today. They are some of the notes I made for Nunu for her lunches in kindergarten. If I were to do a pile of all of the love notes she's made for me it would be overflowing. . . I know that two of her Love Languages are words of affirmation and gift giving. It feels good for her to receive them as well as give them. Knowing this brings me closer to her. . . As the Gottmam Institute's research shows, we need to know the "Love Maps" of those we are close to. What makes up their inner world? What makes them happy? What are their dreams? . And doing Small Things Often, like leaving note or telling someone how much you appreciated something that they did for you, no matter how small, brings us closer together. It fills our tank so when we do experience struggles, it's that much easier to handle. . . Have you filled someone's cup today? #lovemaps #bringingbabyhome #gottman #lovelanguages #smallthingsoften #consciousparenting #positivediscipline #positiveparenting #singlemom #coparenting #kindergarten #emotionalbankaccount
Are you listening to understand or to react? Habit 5: Seek first to understand, then to be understood. #the7habitsofhighlyeffectivepeople #saturdaywisdom #personaleffectiveness #personalgrowth #empowerment #emotionalbankaccount #ironovaries #womenscoach #womenstherapist
A final date with my love at our favorite chocolate shop in Berlin before we leave for home. We both make sure that we find time on holiday and in our regular lives to spend quality time together. It fills our emotional bank so that we can make withdrawals when we need without it depleting our relationship. We top it up in so many ways and enjoying a simple iced chocolate together is one of the most delicious 😋. . #happytime #timetogether #thoughtoftheday #icedchocolate #happymarriage #myguy #mixedmarriage #summerinberlin #emotionalbankaccount #filledwithlove #❤️ #cheektocheek #delicious
🙌🏾Hey #fitfam &#healthyfamily it’s Tea 🍵 Time talks with Ms.Dora Subject: Have you checked your emotional BankAccount ?🤔 @fitms.doralifestyle Invest wisely and watch your returns~Ms.Dora ✨ #healthyconversations #healthiswealth #healthishappiness #emotionalbankaccount #protectyourenergy #positiveenergy #positivevibes #healthyhappy #happiness #selflove #selfcare #womanempowerment #motivationalspeaker #motivation
What are you depositing in peoples Emotional Bank Account? _ In respecting each person’s individuality, we must recognise that everyone is motivated by different things. Often, people are drawn in by a relationship of trust and how one makes them feel — more or less by how much you invest in them (time, words, details to little things, communicating, keeping commitments or even, praying for/with them). That is, what you deposit into their Emotional Bank Account. _ Emotional Bank Accounts work in the same way our regular bank accounts work — except that the instrument here is not finance but trust. The same way we feel when we get ‘alerts’ of a deposit into our bank accounts is almost the same as how people feel when you make emotional deposits to build trust, respect/understand their individuality and a solid relationship. _ Be it in the workspace or at home, this is what makes people loyal and willing to give their best according to their ability. We must thus intentionally work on creating true heart connections with those God has placed around us; minimising withdrawals and constantly depositing good. Also, regularly assessing our commitments to people, in this light, will bring immeasurable growth to you and the other party. _ image: koinoniahomes.org
When you’re in #business with other people, it’s important to keep your word. If you can’t, immediate notify the other person and make arrangements to follow suit. This question is asked quite often and it’s a very good one. From #friends , to #business #associates , to #family members. The moment you don’t keep your word, withdrawals in the #emotionalbankaccount happen. You begin losing the #trust of another person and leads to a complete fallout; all of which can be avoided if you’re just a diligent person. Always keep this in mind! #life #entrepreneur #thailand
Bruce Lund, Founder & Director at @90daysales , shares the importance of focusing on progress over perfection and leveraging your connections. Be sure to visit www.FluentHustle.com to access all our VIDEOS & AUDIOS of the entrepreneurs we have interviewed.
Shvati drugoga kao što bi želio da on shvati tebe, a zatim postupaj u skladu s tim razumijevanjem 💕 #quotes #citati #razumijevanje #meduljudskiodnosi #understandingothers #emotionalbankaccount
Thank you for your participation in 2 days with 7 Habits of Highly Effective People #7habits #highly #effective #people (23-24 July,2018) #7habits #7habitsofhighlyeffectivepeople 📚 #EBA #EmotionalBankAccount
係呀,講得好好,比喻得好好 #emotionalbankaccount #情感儲蓄 有❤️便開❤️ 【婚前婚後】婚姻關係想白頭到老 記得同另一半投資呢樣嘢 http://s.nextmedia.com/apple_sub/a.php?i=20180719&sec_id=16510418&s=16510418&a=20453773
Do you know what kind of deposits to make in your partner's #EmotionalBankAccount
This weekend was full of friends and love. ❤️ You can’t pour from an empty cup. @ms_sunflower @littleraebird @scareolena @whitneygracebucke #emotionalbankaccount
Hello my awesome Mr&Mrs... . Welcome to the second half of the year. Time to make our marriages more beautiful than the first half. . . I want to encourage us to build emotional intimacy with our spouses. Most Wives always appreciate husbands who provide shelter, food, security for the family but sometimes the gap of emotional intimacy affects couples. Husbands especially and wives should also care about attending to the “two” of you in your marriage asides meeting the home needs. . . Fill the emotional bank account of your spouse by asking how they want it filled. You will be amazed how the switch can be e.g from boring to exciting marriage. A weekend getaway, gifts, encouragements, surprise flowers, touch (not sex), romantic outings at night e.t.c. Will go a long way in filling your spouses emotional bank account. . . Enjoy a winning half as you become intentional attending to your spouses emotional needs. Marital bliss is possible once you are intentional. Welcome to July . . #theknottymatter #maritalbliss #husband #wife #emotionalbankaccount #intentionalmarriage
Have you ever had someone tell you I will try to come, or I will be there and the time comes and they are nowhere to be seen. We’re talking about the Emotional Bank Account this week and 6 major deposits you want to make. The 5th deposit is Showing Personal Integrity - conforming reality to our words. This deposit Is so important. It shows up when we keep our promises, fulfill expectations, and one of the most important ways to have integrity is to be loyal to those who are not present. In this day and age we often make “sorta” or “maybe” commitments. Another one of these is, “I’ll try” which often means, “I probably won’t.” Having integrity means you tell the truth, and you don’t talk behind others backs or share secrets. It’s the gray area that makes withdrawals, so to make some of the best possible deposits, have courage, conform your words to your actions and to reality. Challenge: watch your words for a day and see if your actions truly align with your words. #EmotionalBankAccount #5ShowingPersonalIntegrity #livewithoutthenumber #inspireageless #Embraceyou #emptynesters #energy #gratitude #lifestyle #believe #qualityoflife #passion #ageless #healthy #thebestversionofyourself #abundance #lifestyleyoulove #intellect #enjoylife #brilliance #mom #focus #loveyourself #relentless #nature #success #influence #inspire #innovation #travel
I made a commitment to this guy 37+ years ago. We also make daily commitments to one another. Yesterday I committed to help him with some clean-up projects at the house. He committed to help me unload some boxes delivered to our home. Today we committed to work together on some clutter removal in the house. Typically I keep the house clean and he makes sure our bills are paid on time, as well as insuring the house stays in great working order. These big and small commitments insure that we daily are depositing into the emotional bank accounts for each other, especially with a smile and kind words. #makedeposits #EmotionalBankAccount #livewithoutthenumber #inspireageless #Embraceyou #emptynesters #life #energy #gratitude #lifestyle #believe #qualityoflife #passion #ageless #people #healthy #thebestversionofyourself #abundance #lifestyleyoulove #intellect #enjoylife #mom #loveyourself #relentless #success #influence #inspire #innovation #travel
Loving the sun at Werribee Mansion this week. Opening up conversations with leaders about “Going First”. • When we don’t have formal leadership authority but still need to influence, building and strengthening trust is essential. We all prefer to buy from people we know, like and trust. It’s no different in teams within a business. • How we show up, our mindset, our willingness to be accountable, the compassion and partnership we bring to conversations...all determine if others are open to our ideas, requests and contribution. • If teams aren’t working well across functions, it’s because relationships have broken down, people feel undervalued, disrespected or not heard, and are blaming each other. • Start with finding a way to build trust. It speeds business up! • • • #realleaders #realleadership #success #results #growth #mindset #trust #emotionalbankaccount #coach #mentor #trainer #werribee #werribeemansion
Never delineate from YOUR plan bc of a few bad opinions. Some will believe in you. Some won’t. So what. Instead stay focused on those who are in the boat with you. Who have your back. Who build you up. And.. do the same for them. #EmotionalBankAccount
On a recent vacation my hubby and I disagreed over where to eat. He was tired from driving and wanted to stop at the nearest chain restaurant, while I wanted to find out where the best local restaurant was. Keith wanted easy, and I wanted to celebrate reaching our destination by enjoying some local fresh seafoods. After I shared my philosophy on travel, and my love of experiencing local creations on vacations, Keith also agreed. The cause of almost all relationships difficulties stem from conflicting or ambiguous expectations around roles and goals. Without clarity in expectations the other person may feel like giving up and walking away. That’s why in new relationships or new situations it’s important to clarify expectations, rather than assume the other person knows what you mean. #EmotionalBankAccount #Deposit3ClarifyExpectations #livewithoutthenumber #inspireageless #Embraceyou #trends #life #energy #gratitude #lifestyle #believe #qualityoflife #passion #ageless #people #healthy #thebestversionofyourself #abundance #lifestyleyoulove #intellect #enjoylife #brilliance #mom #focus #loveyourself #relentless #nature #success #influence #inspire
These are my dear friends, they too have been married 37 years as have a Keith and I. They know and practice daily the little kindnesses and courtesies which are super important! While small discourtesies, little unkindnesses, little forms of disrespect make large withdrawals from the Emotional Bank Account. People are very tender, and sensitive regardless of how they may appear on the exterior. In relationships, the little things matter and become the big things. #livewithoutthenumber #inspireageless #Embraceyou #today #life #energy #gratitude #lifestyle #believe #qualityoflife #passion #ageless #people #healthy #thebestversionofyourself #abundance #lifestyleyoulove #intellect #enjoylife #brilliance #mom #focus #loveyourself #relentless #nature #success #influence #inspire #innovation #emotionalbankaccount
In honor of the beloved #FathersDay today, here’s a lil tip on. #socialhealth and building #healthyrelationships . Some of us are fortunate enough to get great exemplars of this in our home as we grow up, but others aren’t as fortunate, so I’ve seen strategies for building healthy relationships as a set of skill that should be taught. 👩‍🏫 There are a lot of moving parts to building a healthy relationship with someone, whether that someone is yourself or another human being. This lil diddy comes from one of my favorite mentors- #StevenCovey (later expounded on by #JohnGottman ) and is taught through the analogy of what he calls the #emotionalbankaccount . 💰 With an emotional bank account you can make deposits and withdrawals, but instead of the currency being dollars or another form of money, it’s an account of trust that gauges how safe you feel with another person. You make deposits into it by: 💡 👂🏻LISTENING INTENTLY to what the other person says and empathizing with how they feel to better understand them, 👍🏻KEEPING COMMITMENTS you make to them, 🗣CLEARLY COMMUNICATING your expectations, 💚doing the LITTLE THINGS that show we #respect and honor others- thing like asking how their day was, 👌🏻SHOWING PERSONAL INTEGRITY, and 🙏🏻APOLOGIZING when we do things that are a withdrawal and cause damage. • In his research done over 40 years on #married couples, #Gottman has come to find out that deposits and withdrawals don’t have the same weight. In fact, it takes at least 5 deposits to counter just 1 withdrawal. 🙊 So as you’re going through Father’s Day and giving your gifts of love, remember to make those emotional deposits, too,to really strengthen your relationships.  Happy Father’s Day! 👨‍👩‍👧‍👦 • 📸 @shop.goodgood 😍
Reading one of my favorite books this morning and this sweet boy came to lay in my lap and share some M&Ms. I love for moments like these.
Make deposits in your emotional bank. Sleep, healthy eating, reaching out to friends and family, and exercising are all investment you make in yourself that you can draw on when you need to. As Caregiver Warriors we need all the backup we can get! #caregiverwarrior #caregiversupport #caregiver #emotionalbankaccount #canva
**Part 2** How big is your emotional bank account? If you have not heard of this metaphor you don't want to miss the opportunity to make the necessary automatic deposits into the relationships that are closest to you! #Blessed #motivation #emotionalbankaccount #relationshipbuilding #splitlives #counselinglife #pilotlife #fitnesslife #masters #NCC #iamarmyfresh #selfimprovement #summerdays #flowerdress #postgradlife #helpingothers #shareknowledge #7habitsofhighlyeffective people
**Part 1** How big is your emotional bank account? If you have not heard of this metaphor you don't want to miss the opportunity to make the necessary automatic deposits into the relationships that are closest to you! #Blessed #motivation #emotionalbankaccount #relationshipbuilding #splitlives #counselinglife #pilotlife #fitnesslife #masters #NCC #iamarmyfresh #selfimprovement #summerdays #flowerdress #postgradlife #helpingothers #shareknowledge #7habitsofhighlyeffective people
Ceremonial sabay-idikit-ang-souvenir-magnet-sa-ref-pagkatapos-ng-bakasyon. Ginagawa namin ito nang sa ganoon ay may "psychological closure" ang maikling paglalamyerda. Kapag nakita mo ang mga bills at resibo mo sa ref, tiyak alam mong back to reality at back to kayod ka na nga. 😂 #MarriageRituals #emotionalbankaccount
next page →