#everythingaboutislam

475 posts

Loading...
สิ่งที่คิดว่ามันมี.. จริงๆแล้วมันไม่มีอยู่ในโลกใบนี้ เพราะโลกใบนี้.. แท้จริงแล้วมันก็ไม่มีเหมือนทุกๆสิ่ง รวมทั้งตัวเรา.. มันก็ไม่มีมาตั้งแต่แรกแล้วเหมือนกัน . . #เต ือนสติตนเอง #ช ีวิตที่ดีมากๆ #ค ิดดีทำดี #จ ิตใจดีชีวิตดี #ทางนำช ีวิต #ย ินดีที่รู้จัก #ค ิดนอกกรอบ #ความส ุขอยู่แค่เอื้อม #อ ัลลอฮฺ #อ ิสลาม #ม ุสลิม #looktumvichit #pp #God #Allah #Islam #Muslim #PrayForAllah #EverythingAboutIslam
พลังอำนาจทั้งหมดทั้งมวลเป็นของอัลลอฮฺ แล้วจะกังวลไปอยู่ใย ถ้าวันนึงเราต้องกลับไปอยู่ในสภาพที่ออกแรงทำได้แค่เพียงกระพริบตา.. @the_power_of_the_positive . . #ช ีวิตที่ดีมากๆ #ค ิดดีทำดี #จ ิตใจดีชีวิตดี #ทางนำช ีวิต #ย ินดีที่รู้จัก #ค ิดนอกกรอบ #ความส ุขอยู่แค่เอื้อม #อ ัลลอฮฺ #อ ิสลาม #ม ุสลิม #looktumvichit #pp #God #Allah #Islam #Muslim #PrayForAllah #EverythingAboutIslam
- เมื่อท่านช่วยเหลือผู้อื่น อัลลอฮฺก็จะช่วยท่านกลับคืน - @iamtotokusyanto #ช ีวิตที่ดีมากๆ #คำคมโดนๆ #ค ิดดีทำดี #จ ิตใจดีชีวิตดี #ทางนำช ีวิต #ย ินดีที่รู้จัก #ค ิดนอกกรอบ #ความส ุขอยู่แค่เอื้อม #อ ัลลอฮฺ #อ ิสลาม #ม ุสลิม #looktumvichit #pp #God #Allah #Islam #Muslim #PrayForAllah #EverythingAboutIslam
จงอย่าเสียใจกับความบกพร่องของตัวเอง เพราะถ้าพระเจ้าต้องการความสมบูรณ์แบบแล้ว พระองค์ก็จะทรงสร้างเราเป็นดั่งทูตสวรรค์แทน 📷@masonstrehl #ช ีวิตที่ดีมากๆ #คำคมโดนๆ #ค ิดดีทำดี #จ ิตใจดีชีวิตดี #ทางนำช ีวิต #ย ินดีที่รู้จัก #ค ิดนอกกรอบ #ความส ุขอยู่แค่เอื้อม #รอบร ู้ในศาสนาอิสลาม #อ ัลลอฮฺ #ศาสนาอ ิสลาม #อ ิสลาม #ม ุสลิม #looktumvichit #pp #God #Allah #Islam #Muslim #PrayForAllah #EverythingAboutIslam
ถ้าเราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป แล้วอีกฝ่ายไม่ตอบรับหรือไม่เห็นด้วย หรือไม่สอดคล้องกับความคิดของอีกฝ่าย ให้เราพยายามหาข้อแก้ตัวที่ดีๆ ให้กับอีกฝ่ายที่ไม่ตอบรับ ให้ได้ 70 ข้อ ถ้าได้ครบ 70 ข้อแล้วความรู้สึกเรายังไม่คลาย ให้เรากลับมาตำหนิตัวเอง ว่าเราน่าจะทำอะไรที่ผิดพลาดไป อ.มุญาฮิด ลาตีฟี #เต ือนสติตนเอง #ช ีวิตที่ดีมากๆ #คำคมโดนๆ #ค ิดดีทำดี #จ ิตใจดีชีวิตดี #ทางนำช ีวิต #ย ินดีที่รู้จัก #ค ิดนอกกรอบ #ความส ุขอยู่แค่เอื้อม #อ ัลลอฮฺ #อ ิสลาม #ม ุสลิม #looktumvichit #pp #God #Allah #Islam #Muslim #PrayForAllah #EverythingAboutIslam
ท่ามกลางปัญหาอันหลากหลาย และความวุ่นวายสับสนที่ถาโถมเข้ามา สติอันมั่นคงและศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวเท่านั้น ที่จะพาเราข้ามผ่านบททดสอบนี้ไปได้ . - ไร้ตัวตน - . #เต ือนสติตัวเอง #ช ีวิตที่ดีมากๆ #ค ิดดีทำดี #จ ิตใจดีชีวิตดี #ทางนำช ีวิต #ย ินดีที่รู้จัก #ค ิดนอกกรอบ #ความส ุขอยู่แค่เอื้อม #อ ัลลอฮฺ #อ ิสลาม #ม ุสลิม #looktumvichit #pp #God #Allah #Islam #Muslim #PrayForAllah #EverythingAboutIslam
next page →