#firm

880,687 posts

Loading...
#สบ ู่สกินนี่ 👪ฟีเว่อร์ ใครๆก็ใช้ ทำให้แลดูสัดส่วนลดลงได้ แลดูลดเรือนรอยผิวเปลือกส้ม รอยแตกลายแลดูจางลง "แค่อาบน้ำถูสบู่แล้วนวดเบาๆ" 💛1วัน เริ่มรู้สึกได้ถึงผิวตึง ชุ่มชื้น 💛7วัน เริ่มรู้สึกได้ถึงความกระชับ 💛1ก้อน เริ่มรู้สึกได้ขิงการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณ อยากมี #‎ต้นแขน #‎ต้นขา #‎พุงสวย #‎เอวคอด #‎สะโพกงาม #‎ก้นงาม ยิ่งถูยิ่งนวดติดต่อกัน ยิ่งดีต่อตัวคุณ .. #สบ ู่สกินนี่ ขยี้เซลลูไลท์ได้ตรงจุด ไม่มั่นใจจุดไหน ก็จับสบู่แล้วเอาฟองลูบไล้ไปเลยคะ 🎯ขนาด 120 กรัม โปรโมชั่น 190 บาท ➰อยากอาบน้ำถูสบู่แล้วลดไขมันได้ด้วย แนะนำให้ทักมาคะ #skinnie #skinniesoap #soap #fit #firm #herb #health #slim
#สบ ู่สกินนี่ 👪ฟีเว่อร์ ใครๆก็ใช้ ทำให้แลดูสัดส่วนลดลงได้ แลดูลดเรือนรอยผิวเปลือกส้ม รอยแตกลายแลดูจางลง "แค่อาบน้ำถูสบู่แล้วนวดเบาๆ" 💛1วัน เริ่มรู้สึกได้ถึงผิวตึง ชุ่มชื้น 💛7วัน เริ่มรู้สึกได้ถึงความกระชับ 💛1ก้อน เริ่มรู้สึกได้ขิงการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณ อยากมี #‎ต้นแขน #‎ต้นขา #‎พุงสวย #‎เอวคอด #‎สะโพกงาม #‎ก้นงาม ยิ่งถูยิ่งนวดติดต่อกัน ยิ่งดีต่อตัวคุณ .. #สบ ู่สกินนี่ ขยี้เซลลูไลท์ได้ตรงจุด ไม่มั่นใจจุดไหน ก็จับสบู่แล้วเอาฟองลูบไล้ไปเลยคะ 🎯ขนาด 120 กรัม โปรโมชั่น 190 บาท ➰อยากอาบน้ำถูสบู่แล้วลดไขมันได้ด้วย แนะนำให้ทักมาคะ #skinnie #skinniesoap #soap #fit #firm #herb #health #slim
#สบ ู่สกินนี่ 👪ฟีเว่อร์ ใครๆก็ใช้ ทำให้แลดูสัดส่วนลดลงได้ แลดูลดเรือนรอยผิวเปลือกส้ม รอยแตกลายแลดูจางลง "แค่อาบน้ำถูสบู่แล้วนวดเบาๆ" 💛1วัน เริ่มรู้สึกได้ถึงผิวตึง ชุ่มชื้น 💛7วัน เริ่มรู้สึกได้ถึงความกระชับ 💛1ก้อน เริ่มรู้สึกได้ขิงการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณ อยากมี #‎ต้นแขน #‎ต้นขา #‎พุงสวย #‎เอวคอด #‎สะโพกงาม #‎ก้นงาม ยิ่งถูยิ่งนวดติดต่อกัน ยิ่งดีต่อตัวคุณ .. #สบ ู่สกินนี่ ขยี้เซลลูไลท์ได้ตรงจุด ไม่มั่นใจจุดไหน ก็จับสบู่แล้วเอาฟองลูบไล้ไปเลยคะ 🎯ขนาด 120 กรัม โปรโมชั่น 190 บาท ➰อยากอาบน้ำถูสบู่แล้วลดไขมันได้ด้วย แนะนำให้ทักมาคะ #skinnie #skinniesoap #soap #fit #firm #herb #health #slim
#สบ ู่สกินนี่ 👪ฟีเว่อร์ ใครๆก็ใช้ ทำให้แลดูสัดส่วนลดลงได้ แลดูลดเรือนรอยผิวเปลือกส้ม รอยแตกลายแลดูจางลง "แค่อาบน้ำถูสบู่แล้วนวดเบาๆ" 💛1วัน เริ่มรู้สึกได้ถึงผิวตึง ชุ่มชื้น 💛7วัน เริ่มรู้สึกได้ถึงความกระชับ 💛1ก้อน เริ่มรู้สึกได้ขิงการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณ อยากมี #‎ต้นแขน #‎ต้นขา #‎พุงสวย #‎เอวคอด #‎สะโพกงาม #‎ก้นงาม ยิ่งถูยิ่งนวดติดต่อกัน ยิ่งดีต่อตัวคุณ .. #สบ ู่สกินนี่ ขยี้เซลลูไลท์ได้ตรงจุด ไม่มั่นใจจุดไหน ก็จับสบู่แล้วเอาฟองลูบไล้ไปเลยคะ 🎯ขนาด 120 กรัม โปรโมชั่น 190 บาท ➰อยากอาบน้ำถูสบู่แล้วลดไขมันได้ด้วย แนะนำให้ทักมาคะ #skinnie #skinniesoap #soap #fit #firm #herb #health #slim
#สบ ู่สกินนี่ 👪ฟีเว่อร์ ใครๆก็ใช้ ทำให้แลดูสัดส่วนลดลงได้ แลดูลดเรือนรอยผิวเปลือกส้ม รอยแตกลายแลดูจางลง "แค่อาบน้ำถูสบู่แล้วนวดเบาๆ" 💛1วัน เริ่มรู้สึกได้ถึงผิวตึง ชุ่มชื้น 💛7วัน เริ่มรู้สึกได้ถึงความกระชับ 💛1ก้อน เริ่มรู้สึกได้ขิงการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณ อยากมี #‎ต้นแขน #‎ต้นขา #‎พุงสวย #‎เอวคอด #‎สะโพกงาม #‎ก้นงาม ยิ่งถูยิ่งนวดติดต่อกัน ยิ่งดีต่อตัวคุณ .. #สบ ู่สกินนี่ ขยี้เซลลูไลท์ได้ตรงจุด ไม่มั่นใจจุดไหน ก็จับสบู่แล้วเอาฟองลูบไล้ไปเลยคะ 🎯ขนาด 120 กรัม โปรโมชั่น 190 บาท ➰อยากอาบน้ำถูสบู่แล้วลดไขมันได้ด้วย แนะนำให้ทักมาคะ #skinnie #skinniesoap #soap #fit #firm #herb #health #slim
#สบ ู่สกินนี่ 👪ฟีเว่อร์ ใครๆก็ใช้ ทำให้แลดูสัดส่วนลดลงได้ แลดูลดเรือนรอยผิวเปลือกส้ม รอยแตกลายแลดูจางลง "แค่อาบน้ำถูสบู่แล้วนวดเบาๆ" 💛1วัน เริ่มรู้สึกได้ถึงผิวตึง ชุ่มชื้น 💛7วัน เริ่มรู้สึกได้ถึงความกระชับ 💛1ก้อน เริ่มรู้สึกได้ขิงการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณ อยากมี #‎ต้นแขน #‎ต้นขา #‎พุงสวย #‎เอวคอด #‎สะโพกงาม #‎ก้นงาม ยิ่งถูยิ่งนวดติดต่อกัน ยิ่งดีต่อตัวคุณ .. #สบ ู่สกินนี่ ขยี้เซลลูไลท์ได้ตรงจุด ไม่มั่นใจจุดไหน ก็จับสบู่แล้วเอาฟองลูบไล้ไปเลยคะ 🎯ขนาด 120 กรัม โปรโมชั่น 190 บาท ➰อยากอาบน้ำถูสบู่แล้วลดไขมันได้ด้วย แนะนำให้ทักมาคะ #skinnie #skinniesoap #soap #fit #firm #herb #health #slim
#สบ ู่สกินนี่ 👪ฟีเว่อร์ ใครๆก็ใช้ ทำให้แลดูสัดส่วนลดลงได้ แลดูลดเรือนรอยผิวเปลือกส้ม รอยแตกลายแลดูจางลง "แค่อาบน้ำถูสบู่แล้วนวดเบาๆ" 💛1วัน เริ่มรู้สึกได้ถึงผิวตึง ชุ่มชื้น 💛7วัน เริ่มรู้สึกได้ถึงความกระชับ 💛1ก้อน เริ่มรู้สึกได้ขิงการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณ อยากมี #‎ต้นแขน #‎ต้นขา #‎พุงสวย #‎เอวคอด #‎สะโพกงาม #‎ก้นงาม ยิ่งถูยิ่งนวดติดต่อกัน ยิ่งดีต่อตัวคุณ .. #สบ ู่สกินนี่ ขยี้เซลลูไลท์ได้ตรงจุด ไม่มั่นใจจุดไหน ก็จับสบู่แล้วเอาฟองลูบไล้ไปเลยคะ 🎯ขนาด 120 กรัม โปรโมชั่น 190 บาท ➰อยากอาบน้ำถูสบู่แล้วลดไขมันได้ด้วย แนะนำให้ทักมาคะ #skinnie #skinniesoap #soap #fit #firm #herb #health #slim
#สบ ู่สกินนี่ 👪ฟีเว่อร์ ใครๆก็ใช้ ทำให้แลดูสัดส่วนลดลงได้ แลดูลดเรือนรอยผิวเปลือกส้ม รอยแตกลายแลดูจางลง "แค่อาบน้ำถูสบู่แล้วนวดเบาๆ" 💛1วัน เริ่มรู้สึกได้ถึงผิวตึง ชุ่มชื้น 💛7วัน เริ่มรู้สึกได้ถึงความกระชับ 💛1ก้อน เริ่มรู้สึกได้ขิงการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณ อยากมี #‎ต้นแขน #‎ต้นขา #‎พุงสวย #‎เอวคอด #‎สะโพกงาม #‎ก้นงาม ยิ่งถูยิ่งนวดติดต่อกัน ยิ่งดีต่อตัวคุณ .. #สบ ู่สกินนี่ ขยี้เซลลูไลท์ได้ตรงจุด ไม่มั่นใจจุดไหน ก็จับสบู่แล้วเอาฟองลูบไล้ไปเลยคะ 🎯ขนาด 120 กรัม โปรโมชั่น 190 บาท ➰อยากอาบน้ำถูสบู่แล้วลดไขมันได้ด้วย แนะนำให้ทักมาคะ #skinnie #skinniesoap #soap #fit #firm #herb #health #slim
#สบ ู่สกินนี่ 👪ฟีเว่อร์ ใครๆก็ใช้ ทำให้แลดูสัดส่วนลดลงได้ แลดูลดเรือนรอยผิวเปลือกส้ม รอยแตกลายแลดูจางลง "แค่อาบน้ำถูสบู่แล้วนวดเบาๆ" 💛1วัน เริ่มรู้สึกได้ถึงผิวตึง ชุ่มชื้น 💛7วัน เริ่มรู้สึกได้ถึงความกระชับ 💛1ก้อน เริ่มรู้สึกได้ขิงการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณ อยากมี #‎ต้นแขน #‎ต้นขา #‎พุงสวย #‎เอวคอด #‎สะโพกงาม #‎ก้นงาม ยิ่งถูยิ่งนวดติดต่อกัน ยิ่งดีต่อตัวคุณ .. #สบ ู่สกินนี่ ขยี้เซลลูไลท์ได้ตรงจุด ไม่มั่นใจจุดไหน ก็จับสบู่แล้วเอาฟองลูบไล้ไปเลยคะ 🎯ขนาด 120 กรัม โปรโมชั่น 190 บาท ➰อยากอาบน้ำถูสบู่แล้วลดไขมันได้ด้วย แนะนำให้ทักมาคะ #skinnie #skinniesoap #soap #fit #firm #herb #health #slim
#สบ ู่สกินนี่ 👪ฟีเว่อร์ ใครๆก็ใช้ ทำให้แลดูสัดส่วนลดลงได้ แลดูลดเรือนรอยผิวเปลือกส้ม รอยแตกลายแลดูจางลง "แค่อาบน้ำถูสบู่แล้วนวดเบาๆ" 💛1วัน เริ่มรู้สึกได้ถึงผิวตึง ชุ่มชื้น 💛7วัน เริ่มรู้สึกได้ถึงความกระชับ 💛1ก้อน เริ่มรู้สึกได้ขิงการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณ อยากมี #‎ต้นแขน #‎ต้นขา #‎พุงสวย #‎เอวคอด #‎สะโพกงาม #‎ก้นงาม ยิ่งถูยิ่งนวดติดต่อกัน ยิ่งดีต่อตัวคุณ .. #สบ ู่สกินนี่ ขยี้เซลลูไลท์ได้ตรงจุด ไม่มั่นใจจุดไหน ก็จับสบู่แล้วเอาฟองลูบไล้ไปเลยคะ 🎯ขนาด 120 กรัม โปรโมชั่น 190 บาท ➰อยากอาบน้ำถูสบู่แล้วลดไขมันได้ด้วย แนะนำให้ทักมาคะ #skinnie #skinniesoap #soap #fit #firm #herb #health #slim
Hello Friday !! @absolute.cycle . . . #fridayride #Lunchbeat #rhythmcycling #cycling #cyclesquad #cycletothebeat #Workout #workoutinspiration #fit #firm . #มาไม ่ตามนัด #ไม ่นัดก็มาเจอได้ ❤️❤️❤️#goodtoseeyouall ❤️❤️❤️ #absolutecyclebangkok
ขอแนะนำสเปรย์น้ำแร่ #MENERVALAPIS สำหรับสาวๆ ที่ปัญหาแต่งไม่ติด ล็อคความชุ่มชื้นยาวนานตลอด 24 ชม. ลดการผลิตน้ำมันบนผิวหน้า ทำให้เครื่องสำอางติดทน นอกจากนี้ยังเพิ่มความGlow ความตึงกระชับ ให้กับผิวหน้า * อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระ ชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัย ให้ผิวมีความเปล่งปลั่งและดูอ่อนเยาว์ยิ่งขึ้น #MENERVALAPIS #MenervaLapis #Minearal #water #spray #Fresh #Firm #Glow #ม ิเนอร์ว่าลาพิส #น ้ำแร่ #น ้ำแร่ธรรมชาติ #บำร ุงผิวหน้า #สเปรย ์น้ำแร่ #สเปรย ์ฉีดหน้า #เมคอ ัพ #เมคอ ัพติดทนตั้งแต่เช้ายันเย็น #น ้ำแร่สเปย์ #ธรรมชาต#สดช ื่น
Yüz ve Boyun Elastikiyet Kaybına Karşı Bakım Kremi Yerçekimine karşı gelen hafif yapılı krem ve eşsiz dizaynıyla etkili çözümler sunan uygulama aparatı aktif içerikleri ile gevşemiş yüz kontörünü, boyun ve dekolte bölgesini hedef alır. Etkili şekilde sıkılığını kaybetmiş cildi toparlamaya yardımcı olur, yüz kontörünü desteklerken pürüzsüzleştirmeye ve hattı belirginleştirirken cildi aydınlatmaya yardımcı olur. Çok işlevsel bu krem boyun bölgesine ihtiyacı olan nemi ulaştırıp orada hapsederken çene altında oluşan sarkmış görünümü azaltılmasına yardımcı olur. Cilt yapısının güçlenmesine, elastikiyetin, sıkılığın artmasına ve belirsiz hatları belirginleştirmeye yardımcıdır. Kullanım:  Yukarıya doğru vuruşlarla dekolteden alt çene bölgesine, oradanda yüze doğru uygulanır. Talimatta belirtilen masaj tekniğini kullanarak, 2-3 dakika kontör aparatı ile masaj yapılır. Devamlı etki görülmesi için sürekli kullanımı önerilir.Sabah akşam temiz cilde uygulanır.  #etki #anında #firm #lifting #masaj #yüz #boyun #uygunfiyat #face #bakim #cilt
#สบ ู่สกินนี่ 👪ฟีเว่อร์ ใครๆก็ใช้ ทำให้แลดูสัดส่วนลดลงได้ แลดูลดเรือนรอยผิวเปลือกส้ม รอยแตกลายแลดูจางลง "แค่อาบน้ำถูสบู่แล้วนวดเบาๆ" 💛1วัน เริ่มรู้สึกได้ถึงผิวตึง ชุ่มชื้น 💛7วัน เริ่มรู้สึกได้ถึงความกระชับ 💛1ก้อน เริ่มรู้สึกได้ขิงการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณ อยากมี #‎ต้นแขน #‎ต้นขา #‎พุงสวย #‎เอวคอด #‎สะโพกงาม #‎ก้นงาม ยิ่งถูยิ่งนวดติดต่อกัน ยิ่งดีต่อตัวคุณ .. #สบ ู่สกินนี่ ขยี้เซลลูไลท์ได้ตรงจุด ไม่มั่นใจจุดไหน ก็จับสบู่แล้วเอาฟองลูบไล้ไปเลยคะ 🎯ขนาด 120 กรัม โปรโมชั่น 190 บาท ➰อยากอาบน้ำถูสบู่แล้วลดไขมันได้ด้วย แนะนำให้ทักมาคะ #skinnie #skinniesoap #soap #fit #firm #herb #health #slim
#สบ ู่สกินนี่ 👪ฟีเว่อร์ ใครๆก็ใช้ ทำให้แลดูสัดส่วนลดลงได้ แลดูลดเรือนรอยผิวเปลือกส้ม รอยแตกลายแลดูจางลง "แค่อาบน้ำถูสบู่แล้วนวดเบาๆ" 💛1วัน เริ่มรู้สึกได้ถึงผิวตึง ชุ่มชื้น 💛7วัน เริ่มรู้สึกได้ถึงความกระชับ 💛1ก้อน เริ่มรู้สึกได้ขิงการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณ อยากมี #‎ต้นแขน #‎ต้นขา #‎พุงสวย #‎เอวคอด #‎สะโพกงาม #‎ก้นงาม ยิ่งถูยิ่งนวดติดต่อกัน ยิ่งดีต่อตัวคุณ .. #สบ ู่สกินนี่ ขยี้เซลลูไลท์ได้ตรงจุด ไม่มั่นใจจุดไหน ก็จับสบู่แล้วเอาฟองลูบไล้ไปเลยคะ 🎯ขนาด 120 กรัม โปรโมชั่น 190 บาท ➰อยากอาบน้ำถูสบู่แล้วลดไขมันได้ด้วย แนะนำให้ทักมาคะ #skinnie #skinniesoap #soap #fit #firm #herb #health #slim
#สบ ู่สกินนี่ 👪ฟีเว่อร์ ใครๆก็ใช้ ทำให้แลดูสัดส่วนลดลงได้ แลดูลดเรือนรอยผิวเปลือกส้ม รอยแตกลายแลดูจางลง "แค่อาบน้ำถูสบู่แล้วนวดเบาๆ" 💛1วัน เริ่มรู้สึกได้ถึงผิวตึง ชุ่มชื้น 💛7วัน เริ่มรู้สึกได้ถึงความกระชับ 💛1ก้อน เริ่มรู้สึกได้ขิงการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณ อยากมี #‎ต้นแขน #‎ต้นขา #‎พุงสวย #‎เอวคอด #‎สะโพกงาม #‎ก้นงาม ยิ่งถูยิ่งนวดติดต่อกัน ยิ่งดีต่อตัวคุณ .. #สบ ู่สกินนี่ ขยี้เซลลูไลท์ได้ตรงจุด ไม่มั่นใจจุดไหน ก็จับสบู่แล้วเอาฟองลูบไล้ไปเลยคะ 🎯ขนาด 120 กรัม โปรโมชั่น 190 บาท ➰อยากอาบน้ำถูสบู่แล้วลดไขมันได้ด้วย แนะนำให้ทักมาคะ #skinnie #skinniesoap #soap #fit #firm #herb #health #slim
Love plasma skin tightening 😍these before and after photos speak volumes. @Regrann from @dermaprointernational - Amazing healed results from @dermaprointernational graduate @alissa_venusmicroblading • 🇺🇸🇨🇦Register now to become a certified Fibroblast Technician • A highly effective, non invasive treatment that instantly tightens and ELIMINATES loose skin. Used on eyelids, under eyes, sun spots, age spots, loose tummy skin, face lift, neck lift and more. • Visit www.DermaProInternational.com • Upcoming Training: LA/NYC/LAS VEGAS/TORONTO/WINNIPEG/VANCOUVER/CALGARY/EDMONTON . . . . #skincare #antiwrinkle #beforeandafter #beforeandafterphotos #vancouver #plasmaskintightening #medicalesthetics #nonsurgicalfacelift #plasticsurgeons #fibroblast #beauty #microblading #dermaprointernational #wrinklesbegone #skinremoval #skinrenewal #trainingacademy #dermaprocanada #dermaprointernational #aestheticarts #wow #look #amazing #results #beautiful #gorgeous #tighten #firm #plasmalift #antiaging
#สบ ู่สกินนี่ 👪ฟีเว่อร์ ใครๆก็ใช้ ทำให้แลดูสัดส่วนลดลงได้ แลดูลดเรือนรอยผิวเปลือกส้ม รอยแตกลายแลดูจางลง "แค่อาบน้ำถูสบู่แล้วนวดเบาๆ" 💛1วัน เริ่มรู้สึกได้ถึงผิวตึง ชุ่มชื้น 💛7วัน เริ่มรู้สึกได้ถึงความกระชับ 💛1ก้อน เริ่มรู้สึกได้ขิงการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณ อยากมี #‎ต้นแขน #‎ต้นขา #‎พุงสวย #‎เอวคอด #‎สะโพกงาม #‎ก้นงาม ยิ่งถูยิ่งนวดติดต่อกัน ยิ่งดีต่อตัวคุณ .. #สบ ู่สกินนี่ ขยี้เซลลูไลท์ได้ตรงจุด ไม่มั่นใจจุดไหน ก็จับสบู่แล้วเอาฟองลูบไล้ไปเลยคะ 🎯ขนาด 120 กรัม โปรโมชั่น 190 บาท ➰อยากอาบน้ำถูสบู่แล้วลดไขมันได้ด้วย แนะนำให้ทักมาคะ #skinnie #skinniesoap #soap #fit #firm #herb #health #slim
#สบ ู่สกินนี่ 👪ฟีเว่อร์ ใครๆก็ใช้ ทำให้แลดูสัดส่วนลดลงได้ แลดูลดเรือนรอยผิวเปลือกส้ม รอยแตกลายแลดูจางลง "แค่อาบน้ำถูสบู่แล้วนวดเบาๆ" 💛1วัน เริ่มรู้สึกได้ถึงผิวตึง ชุ่มชื้น 💛7วัน เริ่มรู้สึกได้ถึงความกระชับ 💛1ก้อน เริ่มรู้สึกได้ขิงการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณ อยากมี #‎ต้นแขน #‎ต้นขา #‎พุงสวย #‎เอวคอด #‎สะโพกงาม #‎ก้นงาม ยิ่งถูยิ่งนวดติดต่อกัน ยิ่งดีต่อตัวคุณ .. #สบ ู่สกินนี่ ขยี้เซลลูไลท์ได้ตรงจุด ไม่มั่นใจจุดไหน ก็จับสบู่แล้วเอาฟองลูบไล้ไปเลยคะ 🎯ขนาด 120 กรัม โปรโมชั่น 190 บาท ➰อยากอาบน้ำถูสบู่แล้วลดไขมันได้ด้วย แนะนำให้ทักมาคะ #skinnie #skinniesoap #soap #fit #firm #herb #health #slim
Anında Toparlayıcı Anti Aging Yüz Kremi İçeriğindeki A , E ve C vitaminleri cildin doğal yapısını korumayı destekler.Alın çizgilerini,iki kaş arasındaki "11" çizgisini, kazayağı çizgilerini,genişlemiş gözenekleri,mimik çizgilerini ve belirgin kırışıklıkların görünümünü yumuşatır.Tüm cilt tipleri için kullanıma uygundur. Kullanım Şekli:Temiz cilde ince bir tabaka halinde uygulayınız. Yüzünüzde her hangi bir mimik ifadesi yapmadan 3-7dk ürünün kurumasını bekleyiniz daha sonra bol su ile durulayınız. #antiaging #anındaetki #firm #yuz #bakim #davet #dugun #etkinlik #cilt #uygunfiyat
Ariel in Disney's "the little mermaid" signed a contract without reviewing it properly, giving Ursula the authority to manipulate her as she deemed fit. Always have a lawyer review any contract that you want to sign before you sign it or you could be signing your life away - Mamode Esq. #disney #thelittlemermaid #insta #fish #sea #suit #brief #business #creative #music #art #comic #ideas #trademark #law #firm #barrister #nigeria #lagos #edo #lawyer #contract #white #black #ink
A lot of social gatherings and parties happen in this festive month. Facial experts at Your Sanctuary Day Spa make sure you look your best all the time. . . . . #beautygram #makeupmess #skincare #face #beautiful #instabeauty #beautys #gloss #face #instagood #pictureoftheday #gorgeous #MOTD #hudabeauty #Spa #allnatural #firm #glamour #book #coffee #facelift #antiaging #nonsurgical #noninvasive #facial #Sydney #organic #woman #women #girl
Business has only two functions - marketing and innovation. #four #feathers #group #management #consultant #franchise #business #developement #firm #startup
ยอดส่งทะลุ กระจุยกระจาย... ของใครเอ่ย รอรับหุ่นสวยได้เยย @soulmehouse . สอบถาม สั่งซื้อ สมัครตัวแทนได้เลย👇 https://bit.ly/2JYzAxN Line : @vips IG : @soulmehouse . #howtoperfect #howtobeauty #ลดน ้ำหนัก #ลดความอ ้วน #ลดไขม ัน #ฉ ันจะผอม #ฉ ันจะสวย #ผ ิวกระชับ #ขายด#ร ีวิวเซเว่น #ลดราคา #ลดส ัดส่วน #ห ุ่นดี #ขาเร ียว #ผอม #morirosen #latoja #covergel #manami #slim #firm
ยอดส่งทะลุ กระจุยกระจาย... ของใครเอ่ย รอรับหุ่นสวยได้เยย @soulme.vip . สอบถาม สั่งซื้อ สมัครตัวแทนได้เลย👇 https://bit.ly/2JYzAxN Line : @vips IG : @soulme.vip . #howtoperfect #howtobeauty #ลดน ้ำหนัก #ลดความอ ้วน #ลดไขม ัน #ฉ ันจะผอม #ฉ ันจะสวย #ผ ิวกระชับ #ขายด#ร ีวิวเซเว่น #ลดราคา #ลดส ัดส่วน #ห ุ่นดี #ขาเร ียว #ผอม #morirosen #latoja #covergel #manami #slim #firm
Cagoule Black Reflective, Waterproof fabric // IDR 260K #pitchside
The long wait is over Dolls. The constant request for a breast firming product has been answered. Hydrolyzed Milk protein Collagen & vitamin C, E , B3 is herbally formulated to #FIRM and #LIFT your breasts naturally. It does so efficiently without causing any unwanted discomfort nor side effects. Every lady must try this product because it works amazing results that is most desirable 🙌🏽🙌🏽🙌🏽 Price - ¢150
☑️ READY ☑️ ----------------------------------------------------------------- Scarf City Series for Malang Material Knit Cotton Colour White & Navy Width 18cm Long 150cm IDR 250K ----------------------------------------------------------------- #cityseries #cityfirm #scarves #scarv #scarf #syal #slayer #bandana #buff #fans #fanatics #supporter #casual #casuals #ultra #ultras #hooligan #hooligans #clobber #terrace #firm #culture #awaydays #malang #arema #aremania #aremanita #arekmalang #nonamenoface #football
*YOU #WORK * as a #marketer for a #bank or #firm . And you are given a #target of about *N10m to N30m* to meet monthly👍. Your #salary is *50k - 200k*. 👉 You leave Your #house 🏠 *very early* in the morning. 👉Work for at least *8 hours*, receive *insults* and even get * harassed* by #potential #Clients 😍🏃. 👉 Get #home late and don't have time to prepare even a #decent #meal 👉No time for #family and #friends 👨‍👩‍👧‍👦 👉 Your #health is going down🌡 and You need 💊 to sleep. 👉 No real #savings 💶to Your name 👉You can't even afford a #vacation 🏊🏌 👉 Neither can you afford a #shopping spree*🛍 @ Shoprite sef. 👉 No time for *hubby/wifey/children/ boo*. 👉Not even time for *God*. YET at the end of the day, *you make millions for your #Employer 💰. My Dear, one day, Your *'engine'* will quench out of stress😰. And *your employer will quietly replace* you. Why not use all those ginger 💪💪💪and *build* something #worthwhile for yourself? With *HIGHER PAY AND LESS STRESS*. It's not all about *'HARD WORK'* but *'SMART WORK*' 🔥🔥🔥🔥. Do you want to be #financially free and still have all the time for friends and family? *Do Oriflame properly and see the answer.💰💰💰💰💰💰🤑🤑🤑🤑🤑🤑 whatsapp/call 08132872222 & ask me how.
❎ NOT FOR SALE ❎ ----------------------------------------------------------------- Ecstasy City Series Finis 32pc Material Combet 30s Colour White Print Plastisol ----------------------------------------------------------------- Order nama kota atau nama komunitasmu!!! (Minim 12pc) ----------------------------------------------------------------- #cityfirm #ecstasy #malang #cityseries #ekstasi #comunity #komunitas #ngalam #ngalambois #arema #aremafans #aremania #aremanita #fans #fanatics #supporter #acab #casual #casuals #ultra #ultras #hooligan #hooligans #boys #terrace #firm #culture #awaydays #passion #football
2018结束前 你有设定目标想瘦多少了吗? #十二星座减肥篇 01 居家体贴•巨蟹 热情大方•狮子 追求完美•处女 选择困难•天秤 永不放弃•天蝎 向往自由•射手 2019,要继续加油鸭! #coachviona #減肥 #減手臂 #減大腿 #減肚腩 #減磅 #減脂 #herbalifemy #代餐 #keepfit   #修身 #瘦身   #低gi #美肌 #減大脾   #c朗 #運動 #營養早餐 #康寶萊 #firm #減拜拜肉 #減下身 #蛋白粉 #草本茶 #herbalifeshake #herbalifeshakemy #減脂 #營養餐 #代餐
Hari2 saya minum kopi ni. Sedar2 eh dah kurus!!! Eh lemak dalam badan dah hilang 10kg😱😱 Dari pada korang minum cofee biasa tu,baik korang bertukar ke klubna laleh. Dah la sedap. Boleh kurus plak tu. jom dapatkan sekarang. . Harga : Klubna : RM39 Laleh : RM39 COMBO KLUBNA LALEH : RM78 (FREEGIFT MENARIK BAGI YANG TERAWAL!) . (Harga belum termasuk postage) Pos rm10sem/rm15ss . . kopiviral #klubna #laleh #kopikurus #klubnalaleh #kurus #sihat #trustedseller #agentklubnalaleh #teamakma #firm #slimming ##pahang #selangor #kualalumpur #johor #perak #penang #kelantan #terengganu #whatsapp #0134538350
Z Sleep Mattress Has: Layers of Advanced Comfort (iGel Memory Foam™ Technology) Degrees Cooler Than Competitors (Opti-Tex Comfort Cool System™) Longest Lasting Mattress! We are engineered to last 20 Years! The Mattress Has: Gel-Infused Head And Feet Zoned Memory Foam = Perfect Sleeping TempuratureSoft and Firm Support Memory Foam Sides (Choose your firmness level) !Super-Soft Circluar-Knit Fabrication (More comfortable night's rest) #bed #foam #organic #beds #tempurpedicmattress #backsupport #sleep #natural #adjustablebeds #Rest #memoryfoam #topper #therapeutic #health #cool #Warranty #ecofriendly #latex #luxury #furniture #mattress #soft #firm #winkbeds http://shrsl.com/1cg2s
Attention JetSetters ✈️ No matter where your adventure takes you, CocoJava keeps you glowing. Travel sets now available on-line and in-store @poshdhi ❤️ . #perfect #gift #madeinhawaii #allnatural beauty #skincare #coffee #caffeine #moisturizer #exfoliate #tighten #firm #edible #younger
Tri - it #firm #form
next page →