#hijabtutorial

991,886 posts

Loading...
๐Ÿ”ฅ ุงู„ุตูˆุฑุฉ ุฏูŠ ุจุฌุฏ ุนุฌุจุงู†ูŠ ุฌุฏุง ุฌุฏุง ุฌุฏุง ุฌุฏุง โคโค
Let your style reflect your personality โœจ
Wow ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ Natalia 3D - instant shawl ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ ๐Ÿ˜ Corak raya 2018 terbaru ๐Ÿ˜Beza dengan Natalia Double Loop ๐Ÿ˜ 2m x 0.75 m (bidang 60) ๐Ÿ˜ end curve bahagian hujung shawl (Exclusive) ๐Ÿ˜ minimal iron ๐Ÿ˜ Boleh adjust ๐Ÿ˜stock limited Promo price : Rm39 (sehelai) Combo price: Rm100 (3 helai) Postage Rm 8 untuk 1-4 helai #firdieyra #firdieyratiffanyseries #hijabstyle #hijabtutorial #hijabi #hijabista #tudungcorak #tudung #printedshawl #instantshawl #hijabootd #plainshawl #muslimahhijab #fesyenhijab #bajukurung #jubahmoden #tudungcorak #baju #dropshippermalaysia #dropship #hijabmalaysia #hijabbrunei #hijabsingapore #tudungonline #raya2018 #firdieyra #hargamurah #promosi
Wow ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ Natalia 3D - instant shawl ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ ๐Ÿ˜ Corak raya 2018 terbaru ๐Ÿ˜Beza dengan Natalia Double Loop ๐Ÿ˜ 2m x 0.75 m (bidang 60) ๐Ÿ˜ end curve bahagian hujung shawl (Exclusive) ๐Ÿ˜ minimal iron ๐Ÿ˜ Boleh adjust ๐Ÿ˜stock limited Promo price : Rm39 (sehelai) Combo price: Rm100 (3 helai) Postage Rm 8 untuk 1-4 helai #firdieyra #firdieyratiffanyseries #hijabstyle #hijabtutorial #hijabi #hijabista #tudungcorak #tudung #printedshawl #instantshawl #hijabootd #plainshawl #muslimahhijab #fesyenhijab #bajukurung #jubahmoden #tudungcorak #baju #dropshippermalaysia #dropship #hijabmalaysia #hijabbrunei #hijabsingapore #tudungonline #raya2018 #firdieyra #hargamurah #promosi
Wow ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ Natalia 3D - instant shawl ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ ๐Ÿ˜ Corak raya 2018 terbaru ๐Ÿ˜Beza dengan Natalia Double Loop ๐Ÿ˜ 2m x 0.75 m (bidang 60) ๐Ÿ˜ end curve bahagian hujung shawl (Exclusive) ๐Ÿ˜ minimal iron ๐Ÿ˜ Boleh adjust ๐Ÿ˜stock limited Promo price : Rm39 (sehelai) Combo price: Rm100 (3 helai) Postage Rm 8 untuk 1-4 helai #firdieyra #firdieyratiffanyseries #hijabstyle #hijabtutorial #hijabi #hijabista #tudungcorak #tudung #printedshawl #instantshawl #hijabootd #plainshawl #muslimahhijab #fesyenhijab #bajukurung #jubahmoden #tudungcorak #baju #dropshippermalaysia #dropship #hijabmalaysia #hijabbrunei #hijabsingapore #tudungonline #raya2018 #firdieyra #hargamurah #promosi
Wow ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ Natalia 3D - instant shawl ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ ๐Ÿ˜ Corak raya 2018 terbaru ๐Ÿ˜Beza dengan Natalia Double Loop ๐Ÿ˜ 2m x 0.75 m (bidang 60) ๐Ÿ˜ end curve bahagian hujung shawl (Exclusive) ๐Ÿ˜ minimal iron ๐Ÿ˜ Boleh adjust ๐Ÿ˜stock limited Promo price : Rm39 (sehelai) Combo price: Rm100 (3 helai) Postage Rm 8 untuk 1-4 helai #firdieyra #firdieyratiffanyseries #hijabstyle #hijabtutorial #hijabi #hijabista #tudungcorak #tudung #printedshawl #instantshawl #hijabootd #plainshawl #muslimahhijab #fesyenhijab #bajukurung #jubahmoden #tudungcorak #baju #dropshippermalaysia #dropship #hijabmalaysia #hijabbrunei #hijabsingapore #tudungonline #raya2018 #firdieyra #hargamurah #promosi
Wow ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ Natalia 3D - instant shawl ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ ๐Ÿ˜ Corak raya 2018 terbaru ๐Ÿ˜Beza dengan Natalia Double Loop ๐Ÿ˜ 2m x 0.75 m (bidang 60) ๐Ÿ˜ end curve bahagian hujung shawl (Exclusive) ๐Ÿ˜ minimal iron ๐Ÿ˜ Boleh adjust ๐Ÿ˜stock limited Promo price : Rm39 (sehelai) Combo price: Rm100 (3 helai) Postage Rm 8 untuk 1-4 helai #firdieyra #firdieyratiffanyseries #hijabstyle #hijabtutorial #hijabi #hijabista #tudungcorak #tudung #printedshawl #instantshawl #hijabootd #plainshawl #muslimahhijab #fesyenhijab #bajukurung #jubahmoden #tudungcorak #baju #dropshippermalaysia #dropship #hijabmalaysia #hijabbrunei #hijabsingapore #tudungonline #raya2018 #firdieyra #hargamurah #promosi
Wow ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ Natalia 3D - instant shawl ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ ๐Ÿ˜ Corak raya 2018 terbaru ๐Ÿ˜Beza dengan Natalia Double Loop ๐Ÿ˜ 2m x 0.75 m (bidang 60) ๐Ÿ˜ end curve bahagian hujung shawl (Exclusive) ๐Ÿ˜ minimal iron ๐Ÿ˜ Boleh adjust ๐Ÿ˜stock limited Promo price : Rm39 (sehelai) Combo price: Rm100 (3 helai) Postage Rm 8 untuk 1-4 helai #firdieyra #firdieyratiffanyseries #hijabstyle #hijabtutorial #hijabi #hijabista #tudungcorak #tudung #printedshawl #instantshawl #hijabootd #plainshawl #muslimahhijab #fesyenhijab #bajukurung #jubahmoden #tudungcorak #baju #dropshippermalaysia #dropship #hijabmalaysia #hijabbrunei #hijabsingapore #tudungonline #raya2018 #firdieyra #hargamurah #promosi
Wow ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ Natalia 3D - instant shawl ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ ๐Ÿ˜ Corak raya 2018 terbaru ๐Ÿ˜Beza dengan Natalia Double Loop ๐Ÿ˜ 2m x 0.75 m (bidang 60) ๐Ÿ˜ end curve bahagian hujung shawl (Exclusive) ๐Ÿ˜ minimal iron ๐Ÿ˜ Boleh adjust ๐Ÿ˜stock limited Promo price : Rm39 (sehelai) Combo price: Rm100 (3 helai) Postage Rm 8 untuk 1-4 helai #firdieyra #firdieyratiffanyseries #hijabstyle #hijabtutorial #hijabi #hijabista #tudungcorak #tudung #printedshawl #instantshawl #hijabootd #plainshawl #muslimahhijab #fesyenhijab #bajukurung #jubahmoden #tudungcorak #baju #dropshippermalaysia #dropship #hijabmalaysia #hijabbrunei #hijabsingapore #tudungonline #raya2018 #firdieyra #hargamurah #promosi
Wow ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ Natalia 3D - instant shawl ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ ๐Ÿ˜ Corak raya 2018 terbaru ๐Ÿ˜Beza dengan Natalia Double Loop ๐Ÿ˜ 2m x 0.75 m (bidang 60) ๐Ÿ˜ end curve bahagian hujung shawl (Exclusive) ๐Ÿ˜ minimal iron ๐Ÿ˜ Boleh adjust ๐Ÿ˜stock limited Promo price : Rm39 (sehelai) Combo price: Rm100 (3 helai) Postage Rm 8 untuk 1-4 helai #firdieyra #firdieyratiffanyseries #hijabstyle #hijabtutorial #hijabi #hijabista #tudungcorak #tudung #printedshawl #instantshawl #hijabootd #plainshawl #muslimahhijab #fesyenhijab #bajukurung #jubahmoden #tudungcorak #baju #dropshippermalaysia #dropship #hijabmalaysia #hijabbrunei #hijabsingapore #tudungonline #raya2018 #firdieyra #hargamurah #promosi
Wow ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ Natalia 3D - instant shawl ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ ๐Ÿ˜ Corak raya 2018 terbaru ๐Ÿ˜Beza dengan Natalia Double Loop ๐Ÿ˜ 2m x 0.75 m (bidang 60) ๐Ÿ˜ end curve bahagian hujung shawl (Exclusive) ๐Ÿ˜ minimal iron ๐Ÿ˜ Boleh adjust ๐Ÿ˜stock limited Promo price : Rm39 (sehelai) Combo price: Rm100 (3 helai) Postage Rm 8 untuk 1-4 helai #firdieyra #firdieyratiffanyseries #hijabstyle #hijabtutorial #hijabi #hijabista #tudungcorak #tudung #printedshawl #instantshawl #hijabootd #plainshawl #muslimahhijab #fesyenhijab #bajukurung #jubahmoden #tudungcorak #baju #dropshippermalaysia #dropship #hijabmalaysia #hijabbrunei #hijabsingapore #tudungonline #raya2018 #firdieyra #hargamurah #promosi
Wow ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ Natalia 3D - instant shawl ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ ๐Ÿ˜ Corak raya 2018 terbaru ๐Ÿ˜Beza dengan Natalia Double Loop ๐Ÿ˜ 2m x 0.75 m (bidang 60) ๐Ÿ˜ end curve bahagian hujung shawl (Exclusive) ๐Ÿ˜ minimal iron ๐Ÿ˜ Boleh adjust ๐Ÿ˜stock limited Promo price : Rm39 (sehelai) Combo price: Rm100 (3 helai) Postage Rm 8 untuk 1-4 helai #firdieyra #firdieyratiffanyseries #hijabstyle #hijabtutorial #hijabi #hijabista #tudungcorak #tudung #printedshawl #instantshawl #hijabootd #plainshawl #muslimahhijab #fesyenhijab #bajukurung #jubahmoden #tudungcorak #baju #dropshippermalaysia #dropship #hijabmalaysia #hijabbrunei #hijabsingapore #tudungonline #raya2018 #firdieyra #hargamurah #promosi
Wow ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ Natalia 3D - instant shawl ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ ๐Ÿ˜ Corak raya 2018 terbaru ๐Ÿ˜Beza dengan Natalia Double Loop ๐Ÿ˜ 2m x 0.75 m (bidang 60) ๐Ÿ˜ end curve bahagian hujung shawl (Exclusive) ๐Ÿ˜ minimal iron ๐Ÿ˜ Boleh adjust ๐Ÿ˜stock limited Promo price : Rm39 (sehelai) Combo price: Rm100 (3 helai) Postage Rm 8 untuk 1-4 helai #firdieyra #firdieyratiffanyseries #hijabstyle #hijabtutorial #hijabi #hijabista #tudungcorak #tudung #printedshawl #instantshawl #hijabootd #plainshawl #muslimahhijab #fesyenhijab #bajukurung #jubahmoden #tudungcorak #baju #dropshippermalaysia #dropship #hijabmalaysia #hijabbrunei #hijabsingapore #tudungonline #raya2018 #firdieyra #hargamurah #promosi
Wow ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ Natalia 3D - instant shawl ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ ๐Ÿ˜ Corak raya 2018 terbaru ๐Ÿ˜Beza dengan Natalia Double Loop ๐Ÿ˜ 2m x 0.75 m (bidang 60) ๐Ÿ˜ end curve bahagian hujung shawl (Exclusive) ๐Ÿ˜ minimal iron ๐Ÿ˜ Boleh adjust ๐Ÿ˜stock limited Promo price : Rm39 (sehelai) Combo price: Rm100 (3 helai) Postage Rm 8 untuk 1-4 helai #firdieyra #firdieyratiffanyseries #hijabstyle #hijabtutorial #hijabi #hijabista #tudungcorak #tudung #printedshawl #instantshawl #hijabootd #plainshawl #muslimahhijab #fesyenhijab #bajukurung #jubahmoden #tudungcorak #baju #dropshippermalaysia #dropship #hijabmalaysia #hijabbrunei #hijabsingapore #tudungonline #raya2018 #firdieyra #hargamurah #promosi
Wow ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ Natalia 3D - instant shawl ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ ๐Ÿ˜ Corak raya 2018 terbaru ๐Ÿ˜Beza dengan Natalia Double Loop ๐Ÿ˜ 2m x 0.75 m (bidang 60) ๐Ÿ˜ end curve bahagian hujung shawl (Exclusive) ๐Ÿ˜ minimal iron ๐Ÿ˜ Boleh adjust ๐Ÿ˜stock limited Promo price : Rm39 (sehelai) Combo price: Rm100 (3 helai) Postage Rm 8 untuk 1-4 helai #firdieyra #firdieyratiffanyseries #hijabstyle #hijabtutorial #hijabi #hijabista #tudungcorak #tudung #printedshawl #instantshawl #hijabootd #plainshawl #muslimahhijab #fesyenhijab #bajukurung #jubahmoden #tudungcorak #baju #dropshippermalaysia #dropship #hijabmalaysia #hijabbrunei #hijabsingapore #tudungonline #raya2018 #firdieyra #hargamurah #promosi
Wow ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ Natalia 3D - instant shawl ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ ๐Ÿ˜ Corak raya 2018 terbaru ๐Ÿ˜Beza dengan Natalia Double Loop ๐Ÿ˜ 2m x 0.75 m (bidang 60) ๐Ÿ˜ end curve bahagian hujung shawl (Exclusive) ๐Ÿ˜ minimal iron ๐Ÿ˜ Boleh adjust ๐Ÿ˜stock limited Promo price : Rm39 (sehelai) Combo price: Rm100 (3 helai) Postage Rm 8 untuk 1-4 helai #firdieyra #firdieyratiffanyseries #hijabstyle #hijabtutorial #hijabi #hijabista #tudungcorak #tudung #printedshawl #instantshawl #hijabootd #plainshawl #muslimahhijab #fesyenhijab #bajukurung #jubahmoden #tudungcorak #baju #dropshippermalaysia #dropship #hijabmalaysia #hijabbrunei #hijabsingapore #tudungonline #raya2018 #firdieyra #hargamurah #promosi
Wow ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ Natalia 3D - instant shawl ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ ๐Ÿ˜ Corak raya 2018 terbaru ๐Ÿ˜Beza dengan Natalia Double Loop ๐Ÿ˜ 2m x 0.75 m (bidang 60) ๐Ÿ˜ end curve bahagian hujung shawl (Exclusive) ๐Ÿ˜ minimal iron ๐Ÿ˜ Boleh adjust ๐Ÿ˜stock limited Promo price : Rm39 (sehelai) Combo price: Rm100 (3 helai) Postage Rm 8 untuk 1-4 helai #firdieyra #firdieyratiffanyseries #hijabstyle #hijabtutorial #hijabi #hijabista #tudungcorak #tudung #printedshawl #instantshawl #hijabootd #plainshawl #muslimahhijab #fesyenhijab #bajukurung #jubahmoden #tudungcorak #baju #dropshippermalaysia #dropship #hijabmalaysia #hijabbrunei #hijabsingapore #tudungonline #raya2018 #firdieyra #hargamurah #promosi
Wow ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ Natalia 3D - instant shawl ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ ๐Ÿ˜ Corak raya 2018 terbaru ๐Ÿ˜Beza dengan Natalia Double Loop ๐Ÿ˜ 2m x 0.75 m (bidang 60) ๐Ÿ˜ end curve bahagian hujung shawl (Exclusive) ๐Ÿ˜ minimal iron ๐Ÿ˜ Boleh adjust ๐Ÿ˜stock limited Promo price : Rm39 (sehelai) Combo price: Rm100 (3 helai) Postage Rm 8 untuk 1-4 helai #firdieyra #firdieyratiffanyseries #hijabstyle #hijabtutorial #hijabi #hijabista #tudungcorak #tudung #printedshawl #instantshawl #hijabootd #plainshawl #muslimahhijab #fesyenhijab #bajukurung #jubahmoden #tudungcorak #baju #dropshippermalaysia #dropship #hijabmalaysia #hijabbrunei #hijabsingapore #tudungonline #raya2018 #firdieyra #hargamurah #promosi
Wow ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ Natalia 3D - instant shawl ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ ๐Ÿ˜ Corak raya 2018 terbaru ๐Ÿ˜Beza dengan Natalia Double Loop ๐Ÿ˜ 2m x 0.75 m (bidang 60) ๐Ÿ˜ end curve bahagian hujung shawl (Exclusive) ๐Ÿ˜ minimal iron ๐Ÿ˜ Boleh adjust ๐Ÿ˜stock limited Promo price : Rm39 (sehelai) Combo price: Rm100 (3 helai) Postage Rm 8 untuk 1-4 helai #firdieyra #firdieyratiffanyseries #hijabstyle #hijabtutorial #hijabi #hijabista #tudungcorak #tudung #printedshawl #instantshawl #hijabootd #plainshawl #muslimahhijab #fesyenhijab #bajukurung #jubahmoden #tudungcorak #baju #dropshippermalaysia #dropship #hijabmalaysia #hijabbrunei #hijabsingapore #tudungonline #raya2018 #firdieyra #hargamurah #promosi
Wow ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ Natalia 3D - instant shawl ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ ๐Ÿ˜ Corak raya 2018 terbaru ๐Ÿ˜Beza dengan Natalia Double Loop ๐Ÿ˜ 2m x 0.75 m (bidang 60) ๐Ÿ˜ end curve bahagian hujung shawl (Exclusive) ๐Ÿ˜ minimal iron ๐Ÿ˜ Boleh adjust ๐Ÿ˜stock limited Promo price : Rm39 (sehelai) Combo price: Rm100 (3 helai) Postage Rm 8 untuk 1-4 helai #firdieyra #firdieyratiffanyseries #hijabstyle #hijabtutorial #hijabi #hijabista #tudungcorak #tudung #printedshawl #instantshawl #hijabootd #plainshawl #muslimahhijab #fesyenhijab #bajukurung #jubahmoden #tudungcorak #baju #dropshippermalaysia #dropship #hijabmalaysia #hijabbrunei #hijabsingapore #tudungonline #raya2018 #firdieyra #hargamurah #promosi
Wow ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ Natalia 3D - instant shawl ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ ๐Ÿ˜ Corak raya 2018 terbaru ๐Ÿ˜Beza dengan Natalia Double Loop ๐Ÿ˜ 2m x 0.75 m (bidang 60) ๐Ÿ˜ end curve bahagian hujung shawl (Exclusive) ๐Ÿ˜ minimal iron ๐Ÿ˜ Boleh adjust ๐Ÿ˜stock limited Promo price : Rm39 (sehelai) Combo price: Rm100 (3 helai) Postage Rm 8 untuk 1-4 helai #firdieyra #firdieyratiffanyseries #hijabstyle #hijabtutorial #hijabi #hijabista #tudungcorak #tudung #printedshawl #instantshawl #hijabootd #plainshawl #muslimahhijab #fesyenhijab #bajukurung #jubahmoden #tudungcorak #baju #dropshippermalaysia #dropship #hijabmalaysia #hijabbrunei #hijabsingapore #tudungonline #raya2018 #firdieyra #hargamurah #promosi
Wow ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ Natalia 3D - instant shawl ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ ๐Ÿ˜ Corak raya 2018 terbaru ๐Ÿ˜Beza dengan Natalia Double Loop ๐Ÿ˜ 2m x 0.75 m (bidang 60) ๐Ÿ˜ end curve bahagian hujung shawl (Exclusive) ๐Ÿ˜ minimal iron ๐Ÿ˜ Boleh adjust ๐Ÿ˜stock limited Promo price : Rm39 (sehelai) Combo price: Rm100 (3 helai) Postage Rm 8 untuk 1-4 helai #firdieyra #firdieyratiffanyseries #hijabstyle #hijabtutorial #hijabi #hijabista #tudungcorak #tudung #printedshawl #instantshawl #hijabootd #plainshawl #muslimahhijab #fesyenhijab #bajukurung #jubahmoden #tudungcorak #baju #dropshippermalaysia #dropship #hijabmalaysia #hijabbrunei #hijabsingapore #tudungonline #raya2018 #firdieyra #hargamurah #promosi
Kareem series โ€œEmboss Instant Cremeโ€ . Price : Rp 145,000 . Please contact our admin to order & fill this order form, Name : Order (Code, Quantity, Square/Instant) : Address : Phone : E-mail : . Happy shopping #plumesisters โœจ . #kareemseries #plumejourney . #kareemseries #plumejourney #hijab #hijabsquare #hijabsquaremotif #hijabsquaremurah #hijablacesquare #hijablacemurah #hijabinstant #hijabinstanmurah #hijablebaran #hijabmurah #hijabtutorial #hijablebaranmurah #hijabpontianak #muslimah
Wow ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ Natalia 3D - instant shawl ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ ๐Ÿ˜ Corak raya 2018 terbaru ๐Ÿ˜Beza dengan Natalia Double Loop ๐Ÿ˜ 2m x 0.75 m (bidang 60) ๐Ÿ˜ end curve bahagian hujung shawl (Exclusive) ๐Ÿ˜ minimal iron ๐Ÿ˜ Boleh adjust ๐Ÿ˜stock limited Promo price : Rm39 (sehelai) Combo price: Rm100 (3 helai) Postage Rm 8 untuk 1-4 helai #firdieyra #firdieyratiffanyseries #hijabstyle #hijabtutorial #hijabi #hijabista #tudungcorak #tudung #printedshawl #instantshawl #hijabootd #plainshawl #muslimahhijab #fesyenhijab #bajukurung #jubahmoden #tudungcorak #baju #dropshippermalaysia #dropship #hijabmalaysia #hijabbrunei #hijabsingapore #tudungonline #raya2018 #firdieyra #hargamurah #promosi
Kareem series โ€œEmboss Instant Cremeโ€ . Price : Rp 145,000 . Please contact our admin to order & fill this order form, Name : Order (Code, Quantity, Square/Instant) : Address : Phone : E-mail : . Happy shopping #plumesisters โœจ . #kareemseries #plumejourney . #kareemseries #plumejourney #hijab #hijabsquare #hijabsquaremotif #hijabsquaremurah #hijablacesquare #hijablacemurah #hijabinstant #hijabinstanmurah #hijablebaran #hijabmurah #hijabtutorial #hijablebaranmurah #hijabpontianak #muslimah
ramadhan cape White Bahan : wolfice kancing belakang kode : Mf83456 Order Now. Line@ : @pgl6964y Link join http://bit.ly/Pulukpuk WA : 087800111640 Dropshiper join Line Grup japri Admin aja ya ๐Ÿ˜‰ #hijabstyle #hijabers #hijab #hijabfashion #hijabmurah #hijabsyari #fashionhijab #hijabindonesia #supplierhijab #tutorialhijab #hijabinstan #hijabcantik #hijabstore #hijabbandung #hijabjakarta #hijabmuslim #hijabtutorial #hijab #hijabers #hijabfashion #hijabstyle #hijabsyari #bajuhijab #hijaber
Kadang sebagai emak emak kita lupa buat dendong...ya sekali kalinikut ginian gpp...๐Ÿ˜๐Ÿ‘Œ๐Ÿ‘Œ. Yang mau gabung cuss yak... #kopingevent #kopingngabuburit #kopingstory #beautyhijab #hijabers #makeuptutorial #hijabtutorial #ramadhancantik #momslife #beauty #beautyclass #workingspacejogja
PENASARAN DENGAN PARFUM CINTA CHOIROSE? YANG BISA TAHAN 10-12 JAM? Parfum Romantis Choirose adalah Parfum TANPA ALKOHOL dari inti rose yang diracik secara khusus sehingga menghasilkan aroma yang sangaaaat lembut dan tidak membosankan. Sehingga membuat ANDA SEMAKIN PERCAYA DIRI didekat siapapun TERUTAMA SUAMI ISTRI ANDA. Kandungan : - Bibit 67% impor dr Spanyol. Bahan pilihan dgn aroma yg lembut berkelas yg bisa menarik perhatian sekitar apalagi suami/pasangan - Zhymer impor dr jerman shingga disebut non alkohol - Romate sbg rahasia knpa parfum ini sangat awet dan dpt disandingkan dgn parfum branded yg mahal TIDAK MENGANDUNG BAHAN MISTIS YANG DIHARAMKAN Parfum Ini cocok untuk semua umur dan dibuat agar semua kalangan dapat merasakan aroma parfum sekelas parfum branded. Parfum yang aromanya sejenis Choirose hanganya sangat MAHAL yaitu sekitar 500rb-2 jutaan. Kamu pasti setuju apabila kamu adalah pemakai parfum bermerek. Itupun kadang kita merasa BELUM PUAS karena wanginya sangat menyengat. Berbeda dengan Parfum Choirose. Dengan harga yang sangat murah, mampu memeberikan aroma mawar yang saaaaangat lembut. Sebagaimana ciri-ciri parfum bermerek adalah WANGINYA YANG LEMBUT. Parfum choirose juga tanpa alkohol dan tahan lama. BERAPA SIH HARGANYA? Ukuran 30ml HANYA Rp 100.000 Ukuran 50ml HANYA Rp 120.000 : Paling Laku dan Laris . ADA DISKON Kalo Beli 2 . Dikirim dari "JAKARTA SELATAN" lewat ekspedisi TIKI & Gojek Cara pembelian Kirimkan Nama# Alamat_Lengkap# No_HP# Pilih(30ml/50ml# Jml_Beli KE: WHATSAPP : 0857-2666-9924 KLIK : bit.ly/minatparfumcinta Shopee : www.shopee.co.id/starfirm Tokopedia : www.tokopedia.com/parfumromantis Bukalapak : ALAZMI STORE Bukti resi : www.wahunik.com/resi PENASARAN? AYO PESAN SEKARANG #parfums #parfumpria #parfumunik #parfumcewe #parfumcowo #parfum #parfumoriginal #parfumori #parfumbranded #jualparfum #sepatucewe #sepatuonline #sepatumurmer #sepatukorea #sepatuheels #sepatuwanitamurah #taskulit #tasunik #tascewe #tasmurahberkualitas #tasbekas #tasimportbatam #tasslempang #hijabindo #sepatukantor #hijabonline #hijabtutorial #hijabmurmer #tasbrandedjakarta .J2
PENASARAN DENGAN PARFUM CINTA CHOIROSE? YANG BISA TAHAN 10-12 JAM? Parfum Romantis Choirose adalah Parfum TANPA ALKOHOL dari inti rose yang diracik secara khusus sehingga menghasilkan aroma yang sangaaaat lembut dan tidak membosankan. Sehingga membuat ANDA SEMAKIN PERCAYA DIRI didekat siapapun TERUTAMA SUAMI ISTRI ANDA. Kandungan : - Bibit 67% impor dr Spanyol. Bahan pilihan dgn aroma yg lembut berkelas yg bisa menarik perhatian sekitar apalagi suami/pasangan - Zhymer impor dr jerman shingga disebut non alkohol - Romate sbg rahasia knpa parfum ini sangat awet dan dpt disandingkan dgn parfum branded yg mahal TIDAK MENGANDUNG BAHAN MISTIS YANG DIHARAMKAN Parfum Ini cocok untuk semua umur dan dibuat agar semua kalangan dapat merasakan aroma parfum sekelas parfum branded. Parfum yang aromanya sejenis Choirose hanganya sangat MAHAL yaitu sekitar 500rb-2 jutaan. Kamu pasti setuju apabila kamu adalah pemakai parfum bermerek. Itupun kadang kita merasa BELUM PUAS karena wanginya sangat menyengat. Berbeda dengan Parfum Choirose. Dengan harga yang sangat murah, mampu memeberikan aroma mawar yang saaaaangat lembut. Sebagaimana ciri-ciri parfum bermerek adalah WANGINYA YANG LEMBUT. Parfum choirose juga tanpa alkohol dan tahan lama. BERAPA SIH HARGANYA? Ukuran 30ml HANYA Rp 100.000 Ukuran 50ml HANYA Rp 120.000 : Paling Laku dan Laris . ADA DISKON Kalo Beli 2 . Dikirim dari "JAKARTA SELATAN" lewat ekspedisi TIKI & Gojek Cara pembelian Kirimkan Nama# Alamat_Lengkap# No_HP# Pilih(30ml/50ml# Jml_Beli KE: WHATSAPP : 0857-2666-9924 KLIK : bit.ly/minatparfumcinta Shopee : www.shopee.co.id/starfirm Tokopedia : www.tokopedia.com/parfumromantis Bukalapak : ALAZMI STORE Bukti resi : www.wahunik.com/resi PENASARAN? AYO PESAN SEKARANG #parfums #parfumpria #parfumunik #parfumcewe #parfumcowo #parfum #parfumoriginal #parfumori #parfumbranded #jualparfum #sepatucewe #sepatuonline #sepatumurmer #sepatukorea #sepatuheels #sepatuwanitamurah #taskulit #tasunik #tascewe #tasmurahberkualitas #tasbekas #tasimportbatam #tasslempang #hijabindo #sepatukantor #hijabonline #hijabtutorial #hijabmurmer #tasbrandedjakarta .J2
PENASARAN DENGAN PARFUM CINTA CHOIROSE? YANG BISA TAHAN 10-12 JAM? Parfum Romantis Choirose adalah Parfum TANPA ALKOHOL dari inti rose yang diracik secara khusus sehingga menghasilkan aroma yang sangaaaat lembut dan tidak membosankan. Sehingga membuat ANDA SEMAKIN PERCAYA DIRI didekat siapapun TERUTAMA SUAMI ISTRI ANDA. Kandungan : - Bibit 67% impor dr Spanyol. Bahan pilihan dgn aroma yg lembut berkelas yg bisa menarik perhatian sekitar apalagi suami/pasangan - Zhymer impor dr jerman shingga disebut non alkohol - Romate sbg rahasia knpa parfum ini sangat awet dan dpt disandingkan dgn parfum branded yg mahal TIDAK MENGANDUNG BAHAN MISTIS YANG DIHARAMKAN Parfum Ini cocok untuk semua umur dan dibuat agar semua kalangan dapat merasakan aroma parfum sekelas parfum branded. Parfum yang aromanya sejenis Choirose hanganya sangat MAHAL yaitu sekitar 500rb-2 jutaan. Kamu pasti setuju apabila kamu adalah pemakai parfum bermerek. Itupun kadang kita merasa BELUM PUAS karena wanginya sangat menyengat. Berbeda dengan Parfum Choirose. Dengan harga yang sangat murah, mampu memeberikan aroma mawar yang saaaaangat lembut. Sebagaimana ciri-ciri parfum bermerek adalah WANGINYA YANG LEMBUT. Parfum choirose juga tanpa alkohol dan tahan lama. BERAPA SIH HARGANYA? Ukuran 30ml HANYA Rp 100.000 Ukuran 50ml HANYA Rp 120.000 : Paling Laku dan Laris . ADA DISKON Kalo Beli 2 . Dikirim dari "JAKARTA SELATAN" lewat ekspedisi TIKI & Gojek Cara pembelian Kirimkan Nama# Alamat_Lengkap# No_HP# Pilih(30ml/50ml# Jml_Beli KE: WHATSAPP : 0857-2666-9924 KLIK : bit.ly/minatparfumcinta Shopee : www.shopee.co.id/starfirm Tokopedia : www.tokopedia.com/parfumromantis Bukalapak : ALAZMI STORE Bukti resi : www.wahunik.com/resi PENASARAN? AYO PESAN SEKARANG #parfums #parfumpria #parfumunik #parfumcewe #parfumcowo #parfum #parfumoriginal #parfumori #parfumbranded #jualparfum #sepatucewe #sepatuonline #sepatumurmer #sepatukorea #sepatuheels #sepatuwanitamurah #taskulit #tasunik #tascewe #tasmurahberkualitas #tasbekas #tasimportbatam #tasslempang #hijabindo #sepatukantor #hijabonline #hijabtutorial #hijabmurmer #tasbrandedjakarta .J2
๐Ÿ’‹ Ready for Eid, come and have look at our collections. Abaya Comes navy, beige and pink.
ramadhan cape Mint mat: wolfice kancing belakang kode : Mf83222 Order Now. Line@ : @pgl6964y Link join http://bit.ly/Pulukpuk WA : 087800111640 Dropshiper join Line Grup japri Admin aja ya ๐Ÿ˜‰ #hijabstyle #hijabers #hijab #hijabfashion #hijabmurah #hijabsyari #fashionhijab #hijabindonesia #supplierhijab #tutorialhijab #hijabinstan #hijabcantik #hijabstore #hijabbandung #hijabjakarta #hijabmuslim #hijabtutorial #hijab #hijabers #hijabfashion #hijabstyle #hijabsyari #bajuhijab #hijaber
SAATNYA MASKERAN... Weekend sambil ngabuburit mending usir jerawat yu... Best seller di 11 negara loh 250 gr ( pemakaian 9Bulan) BPOM RI NE34130700105 Cocok utk semua jenis kulit: Kulit kering : gunakan 1x seminggu Kulit normal : gunakan 2x seminggu Kulit berminyak : gunakan 3ร— seminggu . . #obatjerawat #obatkomedo #maskerjafra #masker #jafragratis #sellertrusted #olshoptrusted #bisnisonline #testimudmask #mudmaskjafra #jafradiskon #gratisongkir #makserwajah #maskerherbal #olshopamanah #maskerwajah #maksermurah #maskerjerawat #beauty #kesehatan #kecantikan #infotasik #infopapua #infokalimantan #glowing #hijab #hijabers #hijabstyle #hijabfashion #hijabtutorial
Jilbab Katun Abstrak Update Stock : No.104 *Bahan katun tebal, Tegak didahi๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘Œ๐Ÿป Rp 100.000/Pcs๐Ÿ’ฐ Fix Price โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž– FORMAT ORDER Nama : Alamat lengkap : Nomor HP : Pesanan : #dianpelangi #hijabdianpelangi #kerudungdianpelangi #hijabfashion #hijabtutorial #dianpelangioriginal #dianpelangiori #dianpelangibandung #dianpelangibogor #dianpelangijkt #dianpelagiid #hijab #jualhijab #hijabmurah #jilbabdianpelangi #dianpelangisurabaya #dianpelangijogja #dianpelangijilbab #jilbabkatunabstrak #katunabstrakdp
Jilbab Katun Abstrak Update Stock : No.103 *Bahan katun tebal, Tegak didahi๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘Œ๐Ÿป Rp 100.000/Pcs๐Ÿ’ฐ Fix Price โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž– FORMAT ORDER Nama : Alamat lengkap : Nomor HP : Pesanan : #dianpelangi #hijabdianpelangi #kerudungdianpelangi #hijabfashion #hijabtutorial #dianpelangioriginal #dianpelangiori #dianpelangibandung #dianpelangibogor #dianpelangijkt #dianpelagiid #hijab #jualhijab #hijabmurah #jilbabdianpelangi #dianpelangisurabaya #dianpelangijogja #dianpelangijilbab #jilbabkatunabstrak #katunabstrakdp
Jilbab Katun Abstrak Update Stock : No.102 *Bahan katun tebal, Tegak didahi๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘Œ๐Ÿป Rp 100.000/Pcs๐Ÿ’ฐ Fix Price โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž– FORMAT ORDER Nama : Alamat lengkap : Nomor HP : Pesanan : #dianpelangi #hijabdianpelangi #kerudungdianpelangi #hijabfashion #hijabtutorial #dianpelangioriginal #dianpelangiori #dianpelangibandung #dianpelangibogor #dianpelangijkt #dianpelagiid #hijab #jualhijab #hijabmurah #jilbabdianpelangi #dianpelangisurabaya #dianpelangijogja #dianpelangijilbab #jilbabkatunabstrak #katunabstrakdp
Jilbab Katun Abstrak Update Stock : No.101 *Bahan katun tebal, Tegak didahi๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘Œ๐Ÿป Rp 100.000/Pcs๐Ÿ’ฐ Fix Price โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž– FORMAT ORDER Nama : Alamat lengkap : Nomor HP : Pesanan : #dianpelangi #hijabdianpelangi #kerudungdianpelangi #hijabfashion #hijabtutorial #dianpelangioriginal #dianpelangiori #dianpelangibandung #dianpelangibogor #dianpelangijkt #dianpelagiid #hijab #jualhijab #hijabmurah #jilbabdianpelangi #dianpelangisurabaya #dianpelangijogja #dianpelangijilbab #jilbabkatunabstrak #katunabstrakdp
ramadhan cape denim blue Bahan : wolfice kancing belakang kode : Mf83455 Order Now. Line@ : @pgl6964y Link join http://bit.ly/Pulukpuk WA : 087800111640 Dropshiper join Line Grup japri Admin aja ya ๐Ÿ˜‰ #hijabstyle #hijabers #hijab #hijabfashion #hijabmurah #hijabsyari #fashionhijab #hijabindonesia #supplierhijab #tutorialhijab #hijabinstan #hijabcantik #hijabstore #hijabbandung #hijabjakarta #hijabmuslim #hijabtutorial #hijab #hijabers #hijabfashion #hijabstyle #hijabsyari #bajuhijab #hijaber
Jilbab Katun Abstrak Update Stock : No.100 *Bahan katun tebal, Tegak didahi๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘Œ๐Ÿป Rp 100.000/Pcs๐Ÿ’ฐ Fix Price โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž– FORMAT ORDER Nama : Alamat lengkap : Nomor HP : Pesanan : #dianpelangi #hijabdianpelangi #kerudungdianpelangi #hijabfashion #hijabtutorial #dianpelangioriginal #dianpelangiori #dianpelangibandung #dianpelangibogor #dianpelangijkt #dianpelagiid #hijab #jualhijab #hijabmurah #jilbabdianpelangi #dianpelangisurabaya #dianpelangijogja #dianpelangijilbab #jilbabkatunabstrak #katunabstrakdp
Jilbab Katun Abstrak Update Stock : No.99 *Bahan katun tebal, Tegak didahi๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘Œ๐Ÿป Rp 100.000/Pcs๐Ÿ’ฐ Fix Price โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž– FORMAT ORDER Nama : Alamat lengkap : Nomor HP : Pesanan : #dianpelangi #hijabdianpelangi #kerudungdianpelangi #hijabfashion #hijabtutorial #dianpelangioriginal #dianpelangiori #dianpelangibandung #dianpelangibogor #dianpelangijkt #dianpelagiid #hijab #jualhijab #hijabmurah #jilbabdianpelangi #dianpelangisurabaya #dianpelangijogja #dianpelangijilbab #jilbabkatunabstrak #katunabstrakdp
Jilbab Katun Abstrak Update Stock : No.98 *Bahan katun tebal, Tegak didahi๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘Œ๐Ÿป Rp 100.000/Pcs๐Ÿ’ฐ Fix Price โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž– FORMAT ORDER Nama : Alamat lengkap : Nomor HP : Pesanan : #dianpelangi #hijabdianpelangi #kerudungdianpelangi #hijabfashion #hijabtutorial #dianpelangioriginal #dianpelangiori #dianpelangibandung #dianpelangibogor #dianpelangijkt #dianpelagiid #hijab #jualhijab #hijabmurah #jilbabdianpelangi #dianpelangisurabaya #dianpelangijogja #dianpelangijilbab #jilbabkatunabstrak #katunabstrakdp
BaลŸarฤฑnฤฑn sฤฑrrฤฑnฤฑ bilmiyorum ama baลŸarฤฑzฤฑlฤฑฤŸฤฑn yolu herkesi memnun etmeye รงalฤฑลŸmaktan geรงer. - Bill Cosby #proffessional #makeupartist #makeup #makeuptutorial #makeupobsessed #makeupaddict #mua #visagist #hijab #hijabi #hijabers #hijabstyle #hijabfashion #hijabtutorial #hijabista #makyaj #makyรถz #kesfet #beauty #billcosby #iger #igerturkey #amsterdam #food #ozlemapaydin_
next page →