#iambabbumann

5 posts

Loading...
Chann ,sagar ,ratt te tere yaad hai jawaan, Mathi mathi agg ute bhun bhun bale gam tera baimann 🙌 #iambabbumann
#endlaata ..... labhni ni awaaz #mannsaab wargi #iambabbumann