#igersbnw

3,410,600 posts

Loading...
Arta este o alta dimensiune, in care artistul este capabil sa se regaseasca si sa renasca. #redbyrodicacioranica #avasdesign
In that case, always be a Unicorn!! 🦄
. حالا دو روز شد که تحت شکنجه ام و فقط باید تا ساعت ۴ صبح تحمل کنم تا تمام بشود. نه! تا تمام بشوم. صدای خنده هایشان در اتاق میپیچد. کاملا مست اند.مست از زندگی که نمیدانند امشب پایان میگیرد و برای دختران زیبا روی تلگراف میزنند که تاهفته اینده به دیدارشان خواهند رفت و شرط بندی میکنند برای شستن ظرف های اردوگاه. صدای رقص پوتین هایی که ساعتی قبل انگشت و انگشتر دست چپم را شکست از اتاق بغل می اید. مردی که عکس دختر پنج ساله اش را روی بازوی چاقش تتو کرده و دیروز برایش یک جعبه مداد رنگی خرید و حالا حتما خوشحال است که سه روز دیگر در کنار دختر و همسرش خواهد بود. میتوانم تصور کنم چقدر سرباز های نگهبان خسته اند و چه بسا بالاجبار قدم در جایی گذاشتند که مختصات مرگشان خواهد بود. کدام سرباز دوست دارد بمیرد؟ کدام یک از انان روزی ده نخ سیگار نمیکشد؟ کدامشان تابحال در برجک نگهبانی نگریسته؟ امشب اختتام درد های همه ماست. تمام ما که شاید اگر دیوانگی های پیرمرد های بی اختیار از نگهداشتن مدفوعشان ، که میخواهند سند بردگی ما را در دست های لرزانشان نگه دارند نبود؛ در کشتزارهایمان چغندر و تربچه میکاشتیم و گاهی برای یکدیگر دست تکان میدادیم.. تمام جبر ها امشب تمام میشود و انها سرمست از ندانستن گاهی چرت میزنند و میرقصند و مینوشند و من از درد دانستن ؛ شکستگی استخوان هایم را فراموش کردم.. حالا تنها ۳ ساعت مانده. . . . پ ن :ربط عکس ب متن را بیابید از یابنده تقاضا میشود ربط را در نزدیک ترین صندوق پست بیندازد . #موسی_علینژاد
next page →