#love_u_yarro

101 posts

Loading...
મારી ખૂશી અમુક લોકો જોઇ નથી સકતા, પણ... એ લોકો મારુ કઈ ઊખાડી પણ નથી સકતા.😉😂😂 #brothers #love_u_yarro
ਨਾਮ ਕਰੇ ShiaÑe ਜਿਵੇ ਧੁੱਪ ਬੱਲੀਏ ਮੂੰਹਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਚੁੱਪ ਬੱਲੀਏ ਸ਼ਹਿਰ ਚ SuCCeSS ਰਹਿੰਦੀ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਸਾਡਾ ToP ਤੇ ਯਾਰਾ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬੱਲੀਏ .. #love_u_yarro #miss_u_yarro
ਮੇਰੇ #ਯ ਾਰ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਮੇਰੀ #ਮ ਿਹਨਤ ਆ ਕੂੰਜੀ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਊ ਈ ਬੜਾ ਏ ਕਈਆ ਲਈ ਆ ਭੈੜਾ ਕਈਉ ਕਹਿੰਦੇ ਅੜਵੈੜਾ ਕਈਆ ਲਈ ਤਾ #ਸ ਾਊ ਈ ਬੜਾ ਏ।। #LOVE_U_YARRO .😘😘😘 @garry_dhaliwal_1 @dhaliwal.kanwal @harwinderd517 #respectwomen #avoiddrugs #meharkaridateyaੴ #gymlover #simple
ਕੁਝ ਟੌਰ ਸੀ 👳‍♀️ਯਾਰਾਂ ਦੀ..ਕੁਝ ਯਾਰਾਂ👬 ਨੇ ਬਣਾਤੀ..! ਆ ਯਾਰੀ ਵਾਲੀ🤔 ਗੱਲ ਤਾਂ..ਰੱਬ ਨੇ ਜਮਾ ਹੀ siraaa ਲਾਤੀ #love_u_yarro #miss_you
#jindaan #yaarbelli ...😘😘 #love_u_yarro ..❤❤
Holi diaries .... #festivl_of_clrs Ithe sare yaar h apne.... #love_u_yarro
ਯਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ💪 ਆ ਹਿੱਕਾ ਤਾਨ ਖੜਦੇ ਆ #fukri 👧ਜਿਹੀ ਦੇ ਵੱਲ ਤਾ ਅੱਖ ਵੀ ਨਈ ਚੱਕਦੇ ਆ... #love_u_yarro #Yaraan_da_yarr #wmk
#Yarri रखी #Kaim मालका उतो वार दा गै #Gaddiyan ते #Naddiyan ... #Love_u_yarro 💪💪💣💣❤❤❤❤
हाम कदे दोस्त नी , भाईचारा बणाया करा हां #ज ाट #love_u_yarro #bachpan_sa_ab_tk_bhaichara_he _to_kamaya_ha_bs
😊ਕਰਦਾ #ਦ ੁਅਵਾਂ 🙏ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ� #ਹ ੱਸਦੇ😃 ।।। ਨੀ ਮੈ ਏਨਾ 👉ਵੀ ਨਹੀ #ਮ ਾੜਾ 😔ਜਿਨ੍ਹਾਂ #ਲ ੋਕ 👥ਦੱਸਦੇ ।।। 😏 . #Love_U_Yarro #MeNtAL #Sam
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਜਿਉਂਦੇ ਦੁੱਖ ਨੀ ਕਮਲੀਏ ਨੇੜੇ ਆਉਦੇ #Love_U_Yarro it's akashdandiwal
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ... ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ 🙏. #love_u_yarro
ਮੱਚਦੇ 😬ਸ਼ਰੀਕ ਸਾਡੀ ਟੌਹਰ 😎 ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਚਲਦੀ ਆ ਲਾਗ-ਡਾਟ ਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਸਦਾ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ........#love_u_yarro
ਮੱਚਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਟੋਹਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਵੱਖਰਾ ਨਜਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਚਾਉਣ ਦਾ.... ਫੁਕਰੇ ਬਥੇਰੇਂ ,ਲੰਡੀ ਬੁੰਚੀ firdii.. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸ਼ੌਕ ਵੈਰੀ ਤੜਫਾਉਣ ਦਾ....😉😉 #love_u_yarro
#Love_u_yarro 😘😘😘😘😘
#Love_u_Yarro ...😍😍😘😘
#hapPy_frieNdshiP_daY ...goD bleSS mY frienDss... #lOve_u_yaRRo ...
ਓ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜਰ ਜਾਵੇ ਲੱਗ ਨਾ ਓ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਕੋੲੀ ਵਿਖਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਓ ਕੲੀ ਕਰਦੇ ਤਰੀਫਾ ਕੲੀ ਸੜਦੇ ਬਾੲੀ ਓ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋ ਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਦੀ ਮੁੱਲ ਹਾਣੀ ੳ ਪਰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋ # jashan #LOVE_U_YARRO ਓ# ਦਾਣੇ #ਦ ਾਣੇ#ਦ ਾਣੇ ਦੱਬੀ ਹੋੲੀ ਸਰਾਬ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੇ#Jashan
#love_u_yarro ...😍😍😘😉 #endlesslove ....😜
ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ hundi ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ sada ਹੁਨਰ ! #love_u_yarro 😍
ਸੱਟਾ 🔨ਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਗਦੀਆ ਬੰਦਾ ਓਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਰਜੇ 👈ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈ ਸੂਰਮਾ ਮਰਦ ਓਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜਜੇ ... #love_u_yarro #GILL
#ल ोग_दौलत देखते हैं, हम #इज ़्ज़त देखते हैं,लोग #म ंज़िल देखते हैं, हम #सफ ़र देखते हैं,लोग #द ोस्ती बनाते हैं, #हम उसे #न िभाते हैं. #Love_u_yarro ....
SET ਕਰਦਾ ਦਾ Trend ਕਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ follow ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੋਲੋ Respect ੳੁਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਪੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਾੲੀ ਹੋੲੀ............🙏#love_u_yarro Hapoy brthday arun broo
ਓਹ ਦਿਨ ਨਹੀ ਭੁੱਲਦੇ, ਜਦ #ਯ ਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ , ਬਸ ਤੂੰ ਇੱਕ #ਥ ੱਪੜ ਮਾਰਦੀ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਾਂਭ #ਲਵ ਾਂਗੇ. #love_u_yarro
ਓਹ ਦਿਨ ਨਹੀ ਭੁੱਲਦੇ, ਜਦ #ਯ ਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ , ਬਸ ਤੂੰ ਇੱਕ #ਥ ੱਪੜ ਮਾਰਦੀ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਾਂਭ #ਲਵ ਾਂਗੇ. #love_u_yarro __Rajput__
ਓਹ ਦਿਨ ਨਹੀ ਭੁੱਲਦੇ, ਜਦ #ਯ ਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ , ਬਸ ਤੂੰ ਇੱਕ #ਥ ੱਪੜ ਮਾਰਦੀ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਾਂਭ #ਲਵ ਾਂਗੇ #love_u_yarro
ਹਦੋ ਵਧ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮਖੌਲ ਕਿਸੇ ਨੂ, ਜਦੋ sarea ਨੇ ਘੁਟ ਘੁਟ ਲਾਈ hundi ਆ , ਚੁਕਦੇ ਨੇ att ਪੈਂਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ਪ, ਜਦੋ ਜੱਟ ਕੌਮ ਆਈ ਉੱਤੇ ਆਈ hundi ਆ..! #Love_u_yarro
ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੀ ਰੱਬਾਨਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀ ਹਿੱਕ ਤਾਣਕੇ ਕੀਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਗੇ....!!! #Love_u_yarro
Hell Fun!!!!! #Reunion At #Mantras Of 12th #MCS So Much Fun!!!! #Dance #Food #mocktails #Icecream Unforgetable #Paper_dance 😘😘😌😍😍😍😘😘 At last #dairy_milk To all Mere Hise Ki Bhi De De MeinA #kurbani #Bestest_day_of_life But #paper_dance bhari Pada Pair Ki #Aamaa ho Gai!!!! but maza To aaya #all_iz_well #Just_unforgetable #love_u_yarro !!!!! 😊😍😘😍😘😍😘😚😚😎😎😎🎊