#mədinə

568 posts

Loading...
Hə birdə kimsəyə güvenmiyib sert olanların.. #senkaybet #senkaybettin 🎧 #huzur #huzurkokulum #mədinə #mədinəgülü 💓#aze #azer #azeribaycan #baku #bakı #facebook #twitter #😕😯
izləyicim @badira_suleymanli isdəyilə #Mədinə
-MəşəAllah🌿 Qari:@mevlankurtishi 55.ər-Rahmən surəsi Mərhəmətli" surəsi, 78 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! 1.Mərhəmətli Allah 2.Quranı öyrətdi. 3.İnsanı yaratdı, 4.ona danışmağı öyrətdi. 5.Günəş və ay müəyyən bir ölçü ilə hərəkət edir. 6.Otlar da, ağaclar da səcdə edir. 7.Allah göyü ucaltdı Və tərəzini qoydu ki, 8.çəkidə həddi aşmayasınız. 9.Əşyaları tərəzidə insafla çəkin və çəkini əskiltməyin. 10.O, yeri məxluqat üçün döşədi... ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ #quran #sünnə #ixlas #din #islam #Allah #təqva #namaz #haram #müsəlman #Məkkə #Mədinə #Cənnət #Cəhənnəm #tövhid #zəkat #sədəqə
Ey iman gətirənlər! Şərab da (içki də), qumar da, bütlər də, fal oxları da Şeytan əməlindən olan murdar bir şeydir. Bunlardan çəkinin ki, bəlkə, nicat tapasınız!” (əl-Maidə (Süfrə) surəsi, 90). @_istiftaat_ _________________________________________________ #azərbaycan #instagram #din #kəbə #kərbəla #sistani #islam #islami #quran #şərab #icki #içki #şəriət #məkkə #mədinə #əhlibeyt
•...⭐ Peyğəmbər(sallallahu aleyhi və səlləm) buyurur: "Mən, haqlı ol­du­ğu halda belə mübahisədən əl çəkən kimsənin Cənnətin güşə­sin­də bir evi olacağına, habelə, za­rafatla olsa belə yalan danışmayan kimsənin Cənnətin ortasında bir evi olacağına və bir də əx­la­qı gö­zəl olan kimsənin Cənnətin ən yüksək təbəqəsində bir evi ola­ca­ğı­na zəmanət ve­ri­rəm!" ~(Əbu Davud, 4800)~ ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ #quran #sünnə #ixlas #din #islam #Allah #təqva #namaz #haram #müsəlman #Məkkə #Mədinə #Cənnət #Cəhənnəm #tövhid #zəkat #sədəqə
•...🌸 Salehə bir xanım, cəmiyyətin gerçək memarıdır. Çünki o, nəslin qorunması və xeyirli övlad tərbiyəsi kimi ülvi bir məsuliyyəti ürəyində daşıyır. ` Ona görə də: "Bir oğlan övladını tərbiyə etsəniz, bir insan yetişdirmiş olarsınız. Bir xanımı tərbiyə etsəniz, bir ailəni, hətta cəmiyyətin böyük bir hissəsini yetişdirmiş olarsınız", - deyilmişdir. ` Uşağın təhsil aldığı ilk sinif, ana ürəyidir. "Ana bir məktəbdir" sözü də bu həqiqətin bir ifadəsidir. Ananın ağzından çıxan hər bir söz, uşağın şəxsiyyətinin inşasında istifadə olunan bir kərpic kimidir. ` Salehə bir xanım; ` Ailənin hüzurunu təmin edən və könülləri işıqlandıran büllur bir çilçıraqdır. ` Ailəsinə cənnət səadəti bəxş edən xoş qoxulu bir çiçək, səadət bağçalarının ən qiymətli bəzəyidir. ` Şəfqət, mərhəmət, iffət, ədəb, həya, təvazö, comərdlik, təfəkkür və hissiyat ilə zirvələşən fəzilət abidəsidir. ` Evinin işlərini, yoldaşının və uşaqlarının xidmətini əda edərkən belə Qurani-Kərim ilə ünsiyyətini ehmal etməyən salehə xanımdır. ` Ətrafındakı insanlarla çox lətif bir dillə, nəzakət və dözüm ilə rəftar edən bir zəriflik nümunəsidir. ` Onun ürəyi öz balası ilə yanaşı, yer üzündəki bütün aciz, möhtac uşaqları qucaqlayan bir rəhmət dərgahıdır. ` Salehə xanım, möminin təqvadan sonra sahib ola biləcəyi ən xeyirli nemətdir. ` Necə ki, Peyğəmbərimiz (sallalahu aleyhi və səlləm) bir hədisi-şərifində: “Mənə dünyanızdan, qadın və gözəl qoxu sevdirildi, namaz da gözümün nuru qılındı”,- buyurmuşdur. Yəni salehə bir xanımı Cənabı-Haqq sevmiş və Həbibinə də sevdirmişdir. ` Ayədə: "Ey Rəbbimiz! Bizə gözümüzü işıqlandıracaq zövcələr və övladlar ehsan buyur ..." (Furqan 74) - buyrulması da salehə xanım yetişdirmənin əhəmiyyətinə diqqət çəkir. ` Allah subhanə və taəla'dan ilk öncə özümə,sonrada bütün subay qardaşlara imanlı,əxlaqlı,iffətli həyalı,elmli,imanımızın artmasına yardımçı olacaq,əməlisaleh axirət yoldaşı xeyirli bir zövcə qismət etməsini arzu edirəm.. ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ #quran #sünnə #ixlas #din #islam #Allah #təqva #namaz #haram #müsəlman #Məkkə #Mədinə #Cənnət #Cəhənnəm #tövhid #zəkat #sədəqə
•...🌱 İbn Qeyyim ( Allah ona rəhmət etsin ) demişdir : ` İxlas qulun əməllərinin gizlində və aşkarda eyni səviyyədə olmasıdır.Riya isə aşkarda etdiyi əməllərin gizlində olanda daha yaxşı olmasıdır. İxlasda səmimi olmaq gizlində etdiyi əməlin aşkarda olandan daha yaxşı səviyyədə olmasıdır. ` 📚Mədəricus Salikin səh 95. ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ #quran #sünnə #ixlas #din #islam #Allah #təqva #namaz #haram #müsəlman #Məkkə #Mədinə #Cənnət #Cəhənnəm #tövhid #zəkat #sədəqə
•...🍁 İBNUL QEYYİMİN (rahiməhullah) DƏYƏRLI SÖZLƏRİ: ` “Əgər sədəqə verən kəs, verdiyi sədəqənin kasıbın əlinə düşməzdən əvvəl Allahın Əlinə düşdüyünü bilsəydi, sədəqəni verən kəsin daddığı ləzzət, alan kəsin daddığı ləzzətdən daha çox olardı.” ` 📚(“Mədəricus Səlikin”, 1/26) ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ #quran #sünnə #ixlas #din #islam #Allah #təqva #namaz #haram #müsəlman #Məkkə #Mədinə #Cənnət #Cəhənnəm #tövhid #zəkat #sədəqə
-CAVAB:⤵ Ədalətlə davranacağı təqdirdə kişinin bir neçə qadınla evlənə bilməsi Allahın hökmüdür. Allahın hökmü isə ən ədalətli və hamı üçün xeyirli olan hökmdür. ` O, buyurur:"...xoşunuza gələn halal qadınlardan ikisi, üçü və dördü ilə evlənin. Əgər o qadınlarla ədalətlə dolanmayacağınızdan qorxursunuzsa, onda onlardan biri ilə və yaxud sahib olduğunuz cariyələrlə kifayətlənin. Bu, haqsızlıq etməməyə daha yaxındır". (ən-Nisa, 3). ` Neçə-neçə dul, boşanmış qadınlar var ki, onların da ailə quraraq maddi və mənəvi baxımdan kişi himayəsinə, qayğısına, övlad sahibi olmasına ehtiyacları var. Bu, həmçinin cəmiyyətdə zinanın və fitnə-fəsadın qarşısını alan səbəblərdəndir. Odur ki, müsəlman qadın Allah rizası üçün qısqanclığını bir kənara qoyub Allahın bu barədə olan əmrinə qarşı gəlməməli və özünə istədiyini müsəlmanlara da istəməlidir. ` Peyğəmbər (salləllahu aleyhi və səlləm) demişdir: "Sizlərdən hər hansı biriniz özünə istədiyini müsəlman qardaşına istəməyincə, kamil iman gətirmiş sayılmaz". (əl-Buxari "Kitabul-İman", 1/14; №: 13; Muslim "Kitabul-İman", 1/67, №: 45). ` Müsəlman həmçinin Allahın hökmlərinə tabe olaraq onları sorğu-sual etməməlidir. Uca Allah buyurur: "Allah gördüyü işlər haqqında sorğu-sual olunmaz; onlar (bəndələr) isə sorğu-sual olunacaqlar".(əl-Ənbiya, 23). ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ #quran #sünnə #ixlas #din #islam #Allah #təqva #namaz #haram #müsəlman #Məkkə #Mədinə #Cənnət #Cəhənnəm #tövhid #zəkat #sədəqə
-CAVAB:⤵ Dini öyrənin, ibadətləri çoxaldın, evdə Quran oxuyun, dinləyin və digər əməllərlə evinizdə İslami abu-hava yaradın. Xeyirli əməllərinizlə ərinizə nümunə olun və kefinin yaxşı olduğu vaxtlarda ərinizə Allahı tanıdın, namaza və xeyirli əməllərə təşviq edin, ona içki içməyin böyük günah olması və cəzasının ağır olması haqqında ayə və hədisləri çatdırın. Həmçinin ərinizi pis dostlardan çəkindirməyə çalışın, mömin dostlarla oturub-durmağa və məscidə getməyə həvəsləndirin. Bütün bunlarla bərabər Allaha çoxlu dua edin.. ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ #quran #sünnə #ixlas #din #islam #Allah #təqva #namaz #haram #müsəlman #Məkkə #Mədinə #Cənnət #Cəhənnəm #tövhid #zəkat #sədəqə
-CAVAB:⤵ Qadın yalnız öz həyat yoldaşı və məhrəmlərin yanında bəzənə bilər. Sürmə çəkərək küçəyə çıxması isə qadağandır. ` Uca Allah buyurur: "Evlərinizdə qərar tutun. İlkin Cahiliyyat dövründəki kimi açıq-saçıq olmayın. (Bər-bəzəyinizi taxaraq evdən çıxıb özünüzü, gözəlliyinizi yad kişilərə göstərməyin!)..."(əl-Əhzab, 33) ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ #quran #sünnə #ixlas #din #islam #Allah #təqva #namaz #haram #müsəlman #Məkkə #Mədinə #Cənnət #Cəhənnəm #tövhid #zəkat #sədəqə
•...🍀 HƏDİSİ ŞƏRİFLƏR: Muaz ibn Cəbəl (radiyallahu anhu)rəvayət edir ki, Allah Rəsulu ﷺ belə buyurdu: “Əgər qadın ərinə bu dünyada əziyyət verərsə onun {Cənnətdəki} hurilərdən olan zövcəsi həmin qadına xitab edərək deyər: Allah səni öldürsün, ona əziyyət vermə! O sənin yanında müvəqqətidir, bizim yanımıza gəlməsinə az qalıb.”* (📚 Tirmizi 1174. Albani, silsilə sahiha 173.) ` Muaz ibn Cəbəl (radiyallahu anhu) Allah Rəsulu ﷺbelə buyurdu: *“Əgər qadın ərinin haqqını bilsəydi, əri yemək yeyib qurtarana kimi ayaq üstə onun xidmətində durardı.”* (Tabərani 20/333. Albani, sahihul cami 5259.) ` Zeyd ibn Ərqam (radiyallahu anhu)rəvayət edir ki Peyğəmbər ﷺbelə buyurdu: *“Əgər kiməsə Allahdan başqasına səcdə etməyi əmr etsəydim, qadına əmr edərdim ki, ərinə səcdə etsin. Qadının əri onu miniyin üzərində belə tələb etsə və o da özünü təslim etsə, yenə də ərinin haqqını verə bilməz.” (İbn Macə 1515. Albani, silsilə sahiha 3366.) ` Abu Hureyra (radiyallahu anhu)rəvayət edir ki Allah Rəsulu ﷺbelə buyurdu: *“Əgər kişi qadınını yatağa çağırarsa və o da gəlməzsə, əri ona qəzəbli halda gecələyərsə, mələklər səhərə kimi o qadını lənətləyərlər.”* (Buxari 3237. Muslim 1436.) ` Sovbən (radiyallahu anhu)rəvayət edir ki Allah Rəsulu ﷺ belə buyurdu: *“Hər hansı bir qadın, heç bir səbəb olmadan ərindən boşanmaq istəyərsə, Cənnətin iyi ona haram olar.”* (Tirmizi 1187. Albani sahihul cami 2706.) ` Abdullah ibn Abbas (radiyallahu anhumə)rəvayət edir ki Allah Rəsulu ﷺbelə buyurdu: ` *“Cəhənnəm əhlinin çoxunun qadınlar olduğunu gördüm. Soruşdular: Nəyə görə ya Rasulallah? «Küfr etdiklərinə görə» deyə cavab verir. Allaha küfr etdiklərinə görəmi? Soruşduqda, Peyğəmbər ﷺ dedi: «Yaşayışa küfr {nankoluq} edirlər, yaxşılığa küfr {nankorluq} edirlər. Onlardan birinə ömrü boyu yaxşılıq etsən, sonra da səndən {xoşuna gəlməyən} bir şey görsə deyər ki, səndən heç bir yaxşılıq görmədim.”* (Buxari 1052. Muslim 907) ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ #quran #sünnə #ixlas #din #islam #Allah #təqva #namaz #haram #müsəlman #Məkkə #Mədinə #Cənnət #Cəhənnəm #tövhid #zəkat #sədəqə
-MəşəAllah🍁 Qari:@mevlankurtishi 94. əş-Şərh "Açma" surəsi, 8 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! 1.Məgər Biz sənin üçün köksünü açmadıqmı? 2.Yükünü səndən götürmədikmi? 3.Onlar belini bükürdü. 4.Biz adını sənə görə ucaltmadıqmı? 5.Sözsüz ki, hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir. 6.Sözsüz ki, hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir. 7.İşlərini qurtaran kimi Allah yolunda çalış! 8.Ancaq Rəbbinə üz tut! ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ #quran #sünnə #ixlas #din #islam #Allah #təqva #namaz #haram #müsəlman #Məkkə #Mədinə #Cənnət #Cəhənnəm #tövhid #zəkat #sədəqə
Bütün islam dünyasının ramazan bayramı mübarək olsun.Allah oruc ,namazlarınızı qəbul eləsin.Neçə belə ğözəl illərə hüzurla ,sağlıqla ,ruzi -bərəkətlə çıxaq.Allah mərdiməzardan , pis ğözlərdən ,namardlərdən qorusun bizləri .Allah bütün uşaqları qorusun , müharibələr olmasın .Həmişə sülh - əminamanlıq olsun .Kimin ürəyində nə arzu - dilləyi varsa Allah yetirsin. Amin ❤ --------------------------- Happy Ramadan.Happy muslim day ❤ #ramadan #ramadan2018 #ramadanmubarak #ramazan #ramazanbayramı #happyholiday #happyramadhan #muslim #islam #namaz #oruc #zəkat #həcc #məkkə #mədinə #azerbaycan 🇦🇿
•...🌴@quran.sunne.ixlas 🌴 1."O Saat yaxınlaşdı və ay bölündü." 2."Onlar bir möcüzə gördükdə üz döndərib: "Bu, tez keçib-gedən bir sehrdir" deyirlər." 3."Onlar Peyğəmbəri yalançı saydılar və öz nəfslərinin istəklərinə tabe oldular. Halbuki hər bir iş bərqərar olacaqdır." 4."Onlara küfrdən çəkindirən neçə-neçə xəbərlər gəlmişdir." 5."Bu böyük bir hikmətdir. Lakin arxa çevirənlərə təhdidlər nə fayda verə bilər?!" 6."Sən də onları tərk et! Carçının onları xoşagəlməz bir şeyə çağıracağı gün 7.onlar zəlil baxışlarla gözlərini aşağı dikmiş halda ətrafa yayılan çəyirtkələr kimi qəbirlərindən çıxacaqlar." (əl-Qamər 1-7) ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ #quran #sünnə #ixlas #din #islam #Allah #təqva #namaz #haram #müsəlman #Məkkə #Mədinə #Cənnət #Cəhənnəm #tövhid #zəkat #sədəqə
•...🍂 ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ 1."Əlif Ləm Mim." 2."Bu, qətiyyən şübhə doğurmayan, müttəqilərə doğru yol göstərən bir Kitabdır." 3."O kəslər ki, qeybə iman gətirir,namaz qılır və Bizim onlara verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyirlər;" 4."O kəslər ki, sənə nazil olana və səndən əvvəl nazil olanlara iman gətirir, axirətə də yəqinliklə inanırlar." 5."Onlar öz Rəbbindən gələn doğru yoldadırlar Məhz onlar nicat tapanlardır" (Quran: Bəqəra 1-5) ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ #quran #sünnə #ixlas #din #islam #Allah #təqva #namaz #haram #müsəlman #Məkkə #Mədinə #Cənnət #Cəhənnəm #tövhid #zəkat #sədəqə
•..🍃 "Əgər Allahın nemətlərini saymalı olsanız, onları sayıb qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir." (ən-Nəhl 18) ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ #quran #sünnə #ixlas #din #islam #Allah #təqva #namaz #haram #müsəlman #Məkkə #Mədinə #Cənnət #Cəhənnəm #tövhid #zəkat #sədəqə
😌💫 #mədinə
#yaAllah ❤ Mərifət əhli deyir: “Yatan zaman insan bəzi əməlləri yerinə yetirməlidir ki, övliyalar yatan zaman onlara inayət olunan nemətlər, ona da çata bilsin. Bu əməllər ibarətdir: 1. Dəstəmazlı halda yatağa uzanmaq. 2. Üzü qibləyə uzanmaq. 3. “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim” demək. 4. Mübarək “Kəhf” surəsinin 110-cu ayəsini oxumaq. 5. Mübarək “Bəqərə” surəsinin 285-ci ayəsini oxumaq. 6. Həzrət Zəhranın (s.ə) təsbihatını demək. 7. “Ayətül-Kürsü”nü oxumaq. 8. “Tövhid” surəsini ya 3, ya da 11 dəfə demək. 9. Mübarək “Nisa” surəsinin 147-ci ayəsini 3 dəfə oxumaq. 10. Mübarək “Ali-İmran” surəsinin 18-ci ayəsini oxumaq. 11. İstiğfar zikrini demək. /Deyerler.org/ #yaMuhamməd #yaAli #Muhammad #islam #quran #islamicposts #dua #Allahuakbar #surah #surə #hadis #hədis #muselman #muslim #namaz #makkah #məkkə #madina #mədinə #kaaba #kəbə #islamlove #loveislam #karbala #kərbəla #məşəd #mashad #ahlibeyt14mesum
-CAVAB:⤵ Namazda qadın kişilərə imam ola bilməz. Qadın yalnız qadınlara imamlıq edə bilər. Ancaq bir şərtlə ki, kişilərdən fərqli olaraq namaz vaxtı qadın imam olanda camaatla eyni səfdə (cərgədə), ortada durmalıdır. . Əli ibn Əbu Talib (Allah ondan razı olsun) nəql etmişdir ki, bir gün Allah Elçisi (salləllahu aleyhi və səlləm) ilə birlikdə Ummu Sələmənin (Allah ondan razı olsun) evinə getdik. Evdə namaz qılan qadınlar vardı. . Allahın Rəsulu (salləllahu aleyhi və səlləm) onların hansı namazı qıldıqlarını soruşdu. Ummu Sələmə (radıyəllahu anhə) fərz namazı qıldıqlarını dedikdə belə buyurdu: "Ey Ummu Sələmə! Onlara imamlıq etməli deyildinmi?" Ummu Sələmə (radıyəllahu anhə), "bəli daha yaxşı olardı" - dedi. Peyğəmbər (salləllahu aleyhi və səlləm) belə buyurdu: "Belə olduqda (namaz qıldırarkən) cərgədə onların nə qabağında, nə də arxasında, tam ortalarında dur.Beləlikə onlar sənin sağında və solunda olsunlar". . (Zeyd ibn Əli "Musnəd" əsəri, cəm edən əl-Bağdadi, "Darul-Kutubil-İlmiyyə", Beyrut nəşri səh: 111, 112). ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ #quran #sünnə #ixlas #din #islam #Allah #təqva #namaz #haram #müsəlman #Məkkə #Mədinə #Cənnət #Cəhənnəm #tövhid #zəkat #sədəqə
•...☘ Qari: Şeyx @raadalkurdy Aişə radıyallahu anhə rəvayət edir ki, dedim ki: . "Ey Allahın Rəsulu, əgər mən Qədr gecəsini bilsəm orada nə deyim?" . Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) buyurdu: "De ki: اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عني. Allahummə, innəkə 'Afuvvun tuhibbul-'afvə fə'fu 'anni. . Allahummə, həqiqətən də Sən bağışlamağı sevirsən, məni də bağışla." . 📒(Əhməd, Şeyx Albani səhihləşdirmişdir. 7/1011) . #quran #sünnə #ixlas #din #islam #Allah #təqva #namaz #haram #müsəlman #Məkkə #Mədinə #Cənnət #Cəhənnəm #tövhid #zəkat #sədəqə
next page →