#pencilsketch

2,225,796 posts

Loading...
ਇਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਰੂਰ ਲਿਖੋ ਤੇ ਜਪੋ ਜੀ ☬ ᴄʀᴇᴅɪᴛ ᴛᴏ :- @beardoholicsingh ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴇᴍᴘʟᴇ ᴏғғɪᴄɪᴀʟ ᴘᴀɢᴇ™✅ ᴡᴏʀʟᴅ ʟᴀʀɢᴇsᴛ sɪᴋʜɪsᴍ ᴘᴀɢᴇ 🌏 ᴅᴀɪʟʏ ᴡᴏʀʟᴅᴡɪᴅᴇ ᴜᴘᴅᴀᴛᴇ 📋 ʜᴜᴋᴀᴍɴᴀᴍᴀ sᴀʜɪʙ 🎥 ᴅᴀɪʟʏ sɪᴋʜ ᴜᴘᴅᴀᴛᴇs & ᴠɪᴅᴇᴏs _________________________________________________________ 🅝🅞🅣🅔 :- ᴛʜᴇsᴇ ᴘʜᴏᴛᴏs ᴡʜɪᴄʜ ᴡᴇ ᴀʀᴇ ᴘᴏsᴛɪɴɢ ᴏғ ɢᴜʀᴜ sᴀʜɪʙᴀɴ's ᴀʀᴇ ᴊᴜsᴛ ɪᴍᴀɢɪɴᴀᴛɪᴏɴ ᴛʜɪs ɪs ᴊᴜsᴛ ᴏᴜʀ ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ʜᴏᴡ ᴏᴜʀ ɢᴜʀᴜ's ʟᴏᴏᴋ ʟɪᴋᴇ, sᴏ ɪ ʀᴇǫᴜᴇsᴛ ʏᴏᴜ ᴀʟʟ ᴘʟᴇᴀsᴇ ᴅᴏ ᴘᴀᴛʜ ᴀɴᴅ ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ɪɴ sʀɪ ɢᴜʀᴜ ɢʀᴀɴᴛʜ sᴀʜɪʙ ᴊɪ ᴍᴀʜᴀʀᴀᴊ. ᴏɴʟʏ ʜɪsᴛᴏʀɪᴄᴀʟ , ɢᴜʀᴜᴅᴡᴀʀᴀs ᴇᴛᴄ ᴀʀᴇ ʀᴇᴀʟ. ᴅᴇsᴛɪɴᴀᴛɪᴏɴ ғᴏʀ ʟᴇᴀʀɴɪɴɢ & sᴘʀᴇᴀᴅɪɴɢ ɢᴏᴏᴅ ᴛʜᴏᴜɢʜᴛs - ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਆਡੇ ਅਗੇ ਕਿ DM ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਆਡੇ ਵਲੋਂ SEND ਕੀਤਾ ਫੋਟੋ ਜਰੂਰ SHARE ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਆਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕੇ DM ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਵਕ਼ਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਕਿ ਤੁਆਡੇ DM ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਜਰੂਰ ਦਿੱਤੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ _________________________________________________________ 🅟🅐🅖🅔 🅐🅓🅜🅘🅝🅢 👳 @Beardoholicsingh@pb02walajoban _________________________________________________________ ᴋɪɴᴅʟʏ ᴘʟᴇᴀsᴇ ғᴏʟʟᴏᴡ ᴛʜᴇ 🅐🅓🅜🅘🅝🅢 ᴛᴏ ʙᴇ ғᴇᴀᴛᴜʀᴇᴅ ________________ᴄʜᴇᴄᴋ ᴏᴜʀ ᴏᴛʜᴇʀ ᴘᴀɢᴇs_______________ __________ ☬☬ @jattattitude ☬☬ _______ _________ ☬☬ @Turbanking ☬☬ ________ ________☬☬ @welovegurbani ☬☬ _______ ______☬☬ @patialashahi_sardar ☬☬ ______ _______ ☬☬ @shrihemkuntsahib ☬☬ _____ ________ ☬☬ @shrisisganjsahib ☬☬ _____ _________________________________________________ sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡ @gurwinderbatth sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡ @sardar_amandeep sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡@ammyvirk sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡@harishverma_ sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡@sikhidaily ♛________________________♛________________________♛ #picoftheday #welovegurbani #Turbanking #sridarbarsahib #sardarnoorsinghpoetry #artist #sardarnoorsingh #kaur #mrandmrssingh #art #pencilsketch #beardoholicsingh #sikhism #religion #sketch #illustration #amritsar #punjab #diljitdosanjh #juliehyatttipsy #turban #ammyvirk #photograph #muslim #hindu #budhist #dslr #shrihemkuntsahib #sridarbarsahibhumanity #christain ਨੋਟ :- ਜੇ ਤੁਆਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ
I nailed the drawing this time. 😂 I need another angle. #dailydrawing 2nd semester 2019: #piawurtzbach #missuniverse #drawing #sketch #art #artist #dailyart #dailysketch #pencil #pencilart #pencildrawing #pencilsketch
ਇਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਰੂਰ ਲਿਖੋ ਤੇ ਜਪੋ ਜੀ ☬ ᴄʀᴇᴅɪᴛ ᴛᴏ :- @beardoholicsingh ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴇᴍᴘʟᴇ ᴏғғɪᴄɪᴀʟ ᴘᴀɢᴇ™✅ ᴡᴏʀʟᴅ ʟᴀʀɢᴇsᴛ sɪᴋʜɪsᴍ ᴘᴀɢᴇ 🌏 ᴅᴀɪʟʏ ᴡᴏʀʟᴅᴡɪᴅᴇ ᴜᴘᴅᴀᴛᴇ 📋 ʜᴜᴋᴀᴍɴᴀᴍᴀ sᴀʜɪʙ 🎥 ᴅᴀɪʟʏ sɪᴋʜ ᴜᴘᴅᴀᴛᴇs & ᴠɪᴅᴇᴏs _________________________________________________________ 🅝🅞🅣🅔 :- ᴛʜᴇsᴇ ᴘʜᴏᴛᴏs ᴡʜɪᴄʜ ᴡᴇ ᴀʀᴇ ᴘᴏsᴛɪɴɢ ᴏғ ɢᴜʀᴜ sᴀʜɪʙᴀɴ's ᴀʀᴇ ᴊᴜsᴛ ɪᴍᴀɢɪɴᴀᴛɪᴏɴ ᴛʜɪs ɪs ᴊᴜsᴛ ᴏᴜʀ ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ʜᴏᴡ ᴏᴜʀ ɢᴜʀᴜ's ʟᴏᴏᴋ ʟɪᴋᴇ, sᴏ ɪ ʀᴇǫᴜᴇsᴛ ʏᴏᴜ ᴀʟʟ ᴘʟᴇᴀsᴇ ᴅᴏ ᴘᴀᴛʜ ᴀɴᴅ ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ɪɴ sʀɪ ɢᴜʀᴜ ɢʀᴀɴᴛʜ sᴀʜɪʙ ᴊɪ ᴍᴀʜᴀʀᴀᴊ. ᴏɴʟʏ ʜɪsᴛᴏʀɪᴄᴀʟ , ɢᴜʀᴜᴅᴡᴀʀᴀs ᴇᴛᴄ ᴀʀᴇ ʀᴇᴀʟ. ᴅᴇsᴛɪɴᴀᴛɪᴏɴ ғᴏʀ ʟᴇᴀʀɴɪɴɢ & sᴘʀᴇᴀᴅɪɴɢ ɢᴏᴏᴅ ᴛʜᴏᴜɢʜᴛs - ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਆਡੇ ਅਗੇ ਕਿ DM ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਆਡੇ ਵਲੋਂ SEND ਕੀਤਾ ਫੋਟੋ ਜਰੂਰ SHARE ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਆਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕੇ DM ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਵਕ਼ਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਕਿ ਤੁਆਡੇ DM ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਜਰੂਰ ਦਿੱਤੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ _________________________________________________________ 🅟🅐🅖🅔 🅐🅓🅜🅘🅝🅢 👳 @Beardoholicsingh@pb02walajoban _________________________________________________________ ᴋɪɴᴅʟʏ ᴘʟᴇᴀsᴇ ғᴏʟʟᴏᴡ ᴛʜᴇ 🅐🅓🅜🅘🅝🅢 ᴛᴏ ʙᴇ ғᴇᴀᴛᴜʀᴇᴅ ________________ᴄʜᴇᴄᴋ ᴏᴜʀ ᴏᴛʜᴇʀ ᴘᴀɢᴇs_______________ __________ ☬☬ @jattattitude ☬☬ _______ _________ ☬☬ @Turbanking ☬☬ ________ ________☬☬ @welovegurbani ☬☬ _______ ______☬☬ @patialashahi_sardar ☬☬ ______ _______ ☬☬ @shrihemkuntsahib ☬☬ _____ ________ ☬☬ @shrisisganjsahib ☬☬ _____ _________________________________________________ sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡ @gurwinderbatth sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡ @sardar_amandeep sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡@ammyvirk sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡@harishverma_ sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡@sikhidaily ♛________________________♛________________________♛ #picoftheday #welovegurbani #Turbanking #sridarbarsahib #sardarnoorsinghpoetry #artist #sardarnoorsingh #kaur #mrandmrssingh #art #pencilsketch #beardoholicsingh #sikhism #religion #sketch #illustration #amritsar #punjab #diljitdosanjh #juliehyatttipsy #turban #ammyvirk #photograph #muslim #hindu #budhist #dslr #shrihemkuntsahib #sridarbarsahibhumanity #christain ਨੋਟ :- ਜੇ ਤੁਆਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ
Still on the business Of portraits 😋keep the the orders coming and i will wow u😊 #artist #artistsoninstagram #art_spotlight #nigerianart #nigerianartist #niajaart #pencildrawing #pencilsketch #pencilart #artpromoter
Let's play the victim in a village of barracks, and make a scene. #sketch #doodle #vocaloid #snobbism #kagaminelen #pencilsketch
“If you're good at something, never do it for free.” Today marks 11 years since He leaves Gotham city. After all this time? Always. Remembering the Legend Miss You 💔 #heathledger #darknight #BatmanBegins #ChristopherNolan #joker #sketch #sketchers #art #artworld #drawing #doodlelove #movie #penonpaper #illustration #pencil #beautiful #inkart #pictures #ink #pencilsketch #pencildrawings #dailysketches #sketchbook #artist #inkart #paintings #painter #portraits
Lineart Get rich or die tryin, Blackshow's art gallery, and Draco.......... #odrozz #2banguz #instaart #lineart #simpsons #blackshowbob #sideshowbob #pencil #pencildrawing #pencilsketch #art #anime #inst #odrozzart
Pencil Love with Pencilov 🤣🤣🤣 Face „Mr. Beanp“ digital from 1001 Face Study Challenge The daily work I always post at first on Patreon.com/evgenpencilov Patrons get: - For free twitch stream @ Twitch.tv/evgen_pencilov - For free youtube stream @ youtube.com/c/sketchfields - concept sketch tier one - color painting + concept sketch tier two - gif animation + color painting + concept sketch tier three - video + gif animation + color painting + concept sketch tier four -------------------------------------------------PayPal.me/sketchfields -------------------------------------------------- #pencil #illustration #pen #pencildrawing #artist #drawings #artwork #sketch_daily #pencilsketch #sketchoftheday #sketchy #paper #sketchart #digitalart #doodles #painting #dailysketch #sketchaday #instaart #sketchtattoo #ink #sketchdaily #pencilart #traditionalart #graphite #pencillove #artsy #pencilov #sketches #series
Some head sketches. Watercolor pencil and regular pencil ✏️
REEFER pending... #art #pencildrawing #pencilsketch
House is still clean, so more time for sketching (you have no idea how much of a feat it is that the house has remained clean for longer than a day or two). . . . . . #pencildrawing #pencilsketch #sketchbook #girlswhodraw
Here’s a few practice sketches I did! I’m trying to get better at anatomy 🐛 • • • • • #sketch #traditionalart #pencil #pencils #pencilsketch #drawing #pencildrawing #anatomy #anatomypractice #dollatelier
FAIR is my Love and cruel as she 's fair;  Her brow-shades frown, although her eyes are sunny.  Her smiles are lightning, though her pride despair,  And her disdains are gall, her favours honey:  A modest maid, deck'd with a blush of honour,  Whose feet do tread green paths of youth and love;  The wonder of all eyes that look upon her,  Sacred on earth, design'd a Saint above.  Chastity and Beauty, which were deadly foes,  Live reconciled friends within her brow;  And had she Pity to conjoin with those,  Then who had heard the plaints I utter now?  For had she not been fair, and thus unkind,  My Muse had slept, and none had known my mind.  My spotless love hovers with purest wings,  About the temple of the proudest frame,  Where blaze those lights, fairest of earthly things,  Which clear our clouded world with brightest flame.  My ambitious thoughts, confined in her face,  Affect no honour but what she can give;  My hopes do rest in limits of her grace;  I weigh no comfort unless she relieve.  For she, that can my heart imparadise,  Holds in her fairest hand what dearest is;  My Fortune's wheel 's the circle of her eyes,  Whose rolling grace deign once a turn of bliss.  All my life's sweet consists in her alone;  So much I love the most Unloving one.  #penciltechnique #pencilcase #pencil_art #pencilcolors #pencildrawings #pencilsketch #artis #artist #artoftheday #artcollective #artistry #love #loveis #lover #loveyourself #draw 🎨 #drawstring #drawingthesoul #drawingday #coloradosprings #coloredpencil #colorguard #girlpower #girly #girlsgeneration
The face of this lady didn't turn out so well - sticker to the rescue! It is supposed to snow today and i can't wait ☃️ #pencilsketch #redpencil #pencildrawing #bleidtiftskizze #bleistiftzeichnung #sketchbookart #midori #midorimd
Just ran out of mechanical pencil leads so I guess I will have to stick yo this for now:( #art #artists #artist #artlover #artoninstagram #artsy #arty #traditionalart #pencilsketch #artonpaper #traditionalartist #artwork #artdaily #arts #art #draw #drawing #cutedrawings
Sin & punishment (WIP)
42. Finding Neverland. It’s the 24th birthday of the best friend I’ve ever had. I sketched characters and moments I liked from her favorite movie, finding neverland. One of my favorite too. There’s many interesting characters in this film. I wanted to draw many more, maybe I will. Fairies, mermaids, beautiful scenes in the theatre with old time tuxes and gowns. I miss watching this movie with you my friend. I love you. #365 #365daychallenge #365daysofart #character #characterart #pencildrawing #pencil #pencilsketch #pencilart #pencildrawings #sketch #sketchbook #sketching #sketches #pencilsketches #roughsketch #roughsketches #findingneverland #neverland #jmbarrie #peterpan #katewinslet #johnnydepp #nevergrowingup #illustration
I'm siccccc again hnggg
Zzzz / ☕️ / Art • __ Me ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________#MOOD________________ #drawing #painting #art_help #artpainting #inspiration #artist #canvaspainting #paintings #ink #photooftheday #pencilsketch #inspiration #instaart #canvas #horse #instapainting #instagood #artwork #fine art #collection #sketch #liked #blackandwhite #challenge #likesforlike #like4likes #artcollective #likemyrecent #metime
Love these memories Facebook reminds me of ❤️ they remind me of the time when I was practicing every day to improve my skills and joining challenges like drawing-a-day and every day matters (EDM challenge), and That makes me want to bring back this habit again, keeping practicing is really important for artists of all levels. #throwback #drawing #practicing #pencildrawing #pencil #pencilsketch #fineart #finearts #artist #art #sketch #sketchbook #sketching #sketcheveryday #everydaymatterschallenge #everydaymatters #drawingsketch #sketches #sketchers #pen #pendrawing #coloredpencils #artistsoninstagram #artsy #arts #artlovers
Almost about to finish the first one☺️🐘🌿🌳 . . . I’ve used pencil colours for this, on medium tooth paper 📝 . . . The reference photograph is not owned by me. I really Love the picture and the landscape, it’s gorgeous ❤️ . . You can like me on Facebook . www.facebook.com/loveleen251 . . My YouTube page . . www.youtube.com/loveleen251 . . Email- drawmeloveleen@gmail.com . . #artistsoninstagram #artist #artwork #elephant #artworks #draw #drawing #drawings #artists #naturephotography #nature #landscape #forest #wildlife #wildlifephotography #pencildrawing #sketch #pencilsketch #sketchinstadaily #pencilcolor #young_artists_help #wildanimals #instaart #instaartwork #hyperrealism #elephants #showyourvogueindia #instaartist #animals #art
Finished Drawing☺️😍😌✨✍🏻 . . 79 hours of progress 😄✍🏻✏️ . . Used black, green, violet, browns, reds and yellows to create this Art piece💛🧡❤️ Inspired by heather12ooney . . Original for sale, send me DM for any information . . You may watch my drawing videos☺️📹 . . www.youtube.com/loveleen251 Please subscribe 🔔 . . You can Like my Facebook page 👍 . www.facebook.com/loveleen251 . . Contact : drawmeloveleen@gmail.com . . Please follow for more updates ☺️ . . . #artist #artists #pencildrawing #drawing #draw #drawings #sketch #pencilsketch #king #lionking #lion #liontattoo #dogsofinstagram #pencilcolor #young_artists_help #wildanimals #instaart #instaartwork #hyperrealism #sketchinstadaily #artistsoninstagram #artwork #animal #vogue #cat #catsofinstagram #showyourvogueindia #instaartist #animals #art
next page →