#peygember

6,812 posts

Loading...
«Çocuklar, bu son saattir. Mesih Karşıtı'nın* geleceğini duydunuz. Nitekim şimdiden çok sayıda Mesih karşıtı türemiş bulunuyor. Son saat olduğunu bundan biliyoruz. Bunlar aramızdan çıktılar, ama bizden değildiler. Bizden olsalardı, bizimle kalırlardı. Ayrılmaları hiçbirinin bizden olmadığını ortaya çıkardı. Sizlerse Kutsal Olan tarafından meshedildiniz; hepiniz bilgilisiniz. Gerçeği bilmediğiniz için değil, gerçeği ve hiçbir yalanın gerçekle ilgisi olmadığını bildiğiniz için size yazıyorum. İsa'nın Mesih olduğunu yadsıyan yalancı değilse, kim yalancıdır? Baba'yı ve Oğul'u yadsıyan Mesih karşıtıdır. Oğul'u yadsıyanda Baba da yoktur; Oğul'u açıkça kabul edende Baba da vardır.» ‭‭1.YUHANNA‬ ‭2:18-23‬
💜بسم الله الرحمن الرحیم💜 💜Bismilləhir Rahmənir Rahim💜 . #zuhuradogruvideo #allah #imam #peygember #muselman #hicab #din #islam #mescid #namaz #quran #ehlibeyt #oruc #meshed #qum #kerbela #azerbaycan #baku #lenkeran
«Dünyayı da dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin Baba'ya sevgisi yoktur. Çünkü dünyaya ait olan her şey –benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur– Baba'dan değil, dünyadandır. Dünya da dünyasal tutkular da geçer, ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar.» ‭‭1.YUHANNA‬ ‭2:15-17‬ ‭
💜بسم الله الرحمن الرحیم💜 💜Bismilləhir Rahmənir Rahim💜 #zuhuradogruhedis #allah #imam #peygember #muselman #hicab #din #islam #mescid #namaz #quran #ehlibeyt #oruc #meshed #qum #kerbela #azerbaycan #baku #lenkeran
«Işıkta olduğunu söyleyip de kardeşinden nefret eden hâlâ karanlıktadır. Kardeşini seven ışıkta yaşar ve başkasının tökezlemesine neden olmaz. Ama kardeşinden nefret eden karanlıktadır, karanlıkta yürür ve nereye gittiğini bilmez. Çünkü karanlık gözlerini kör etmiştir.» ‭‭1.YUHANNA‬ ‭2:9-11‬ ‭ —————————————— ✝️«“Tanrı'yı seviyorum” deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Tanrı'yı sevemez.» ‭‭1.YUHANNA‬ ‭4:20‬ ‭
«O günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır. Buyruklarını yerine getirirsek, O'nu tanıdığımızdan emin olabiliriz. “O'nu tanıyorum” deyip de buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır, kendisinde gerçek yoktur. Ama O'nun sözüne uyan kişinin Tanrı'ya olan sevgisi gerçekten yetkinleşmiştir. Tanrı'da olduğumuzu bununla anlarız. “Tanrı'da yaşıyorum” diyen, Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir.» ‭‭1.YUHANNA‬ ‭2:2-6‬ ‭
💜بسم الله الرحمن الرحیم💜 💜Bismilləhir Rahmənir Rahim💜 #alimlerinhuzurunda #allah #imam #peygember #muselman #hicab #din #islam #mescid #namaz #quran #ehlibeyt #oruc #meshed #qum #kerbela #asura #azerbaycan #baku #lenkeran
YA ALLAH🌹🙏🏼🌹♥️♥️🙏🏼🙏🏼🌹#allah #allahi ̇m #yaallah #rebbi ̇m #i ̇lahi̇ #peygember #peygamberimiz #muhammet #muxammad #islam #islam ❤️ #muslim #kuran #quran #🙏🏼
«Mesih'ten işittiğimiz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur: Tanrı ışıktır, O'nda hiç karanlık yoktur. O'nunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz. Ama O ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve Oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Günah işlemedik dersek, O'nu yalancı durumuna düşürmüş oluruz; O'nun sözü içimizde olmaz.» ‭‭1.YUHANNA‬ ‭1:5-10‬ ‭
💜بسم الله الرحمن الرحیم💜 💜Bismilləhir Rahmənir Rahim💜 . Allah Təala hər kəsə Kərbəla ziyarəti nəsib eləsin. İlahi Amin 👐 . #zuhuradogruvideo #allah #imam #peygember #muselman #hicab #din #islam #mescid #namaz #quran #ehlibeyt #oruc #meshed #qum #kerbela #azerbaycan #baku #lenkeran
💜بسم الله الرحمن الرحیم💜 💜Bismilləhir Rahmənir Rahim💜 #zuhuradogruhedis #allah #imam #peygember #muselman #hicab #din #islam #mescid #namaz #quran #ehlibeyt #oruc #meshed #qum #kerbela #azerbaycan #baku #lenkeran
«Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.» ‭‭1.YUHANNA‬ ‭1:9‬ ‭
«Korkma, çünkü ben seninleyim, Yılma, çünkü Tanrın benim. Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim; Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım.» ‭‭YEŞAYA‬ ‭41:10‬
«Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize “Tanrı'nın çocukları” deniyor! Gerçekten de öyleyiz. Dünya Baba'yı tanımadığı için bizi de tanımıyor.» ‭‭1.YUHANNA‬ ‭3:1‬ ‭♥️
«Canımı hiç önemsemiyorum, ona değer vermiyorum. Yeter ki yarışı bitireyim ve Rab İsa'dan aldığım görevi, Tanrı'nın lütfunu bildiren Müjde'ye tanıklık etme görevini tamamlayayım.» ‭‭ELÇİLERİN İŞLERİ‬ ‭20:24‬
💜بسم الله الرحمن الرحیم💜 💜Bismilləhir Rahmənir Rahim💜 #alimlerinhuzurunda #allah #imam #peygember #muselman #hicab #din #islam #mescid #namaz #quran #ehlibeyt #oruc #meshed #qum #kerbela #asura #azerbaycan #baku #lenkeran
💜بسم الله الرحمن الرحیم💜 💜Bismilləhir Rahmənir Rahim💜 . Allah Təala hər kəsə xeyirli, əməli-saleh övladlar nəsib etsin. İlahi Amin 👐 . #zuhuradogruvideo #allah #imam #peygember #muselman #hicab #din #islam #mescid #namaz #quran #ehlibeyt #oruc #meshed #qum #kerbela #azerbaycan #baku #lenkeran
💜بسم الله الرحمن الرحیم💜 💜Bismilləhir Rahmənir Rahim💜 #zuhura_dogru_ #allah #imam #peygember #muselman #hicab #din #islam #mescid #namaz #quran #ehlibeyt #oruc #meshed #qum #kerbela #azerbaycan #baku #lenkeran
💜بسم الله الرحمن الرحیم💜 💜Bismilləhir Rahmənir Rahim💜 #alimlerinhuzurunda #allah #imam #peygember #muselman #hicab #din #islam #mescid #namaz #quran #ehlibeyt #oruc #meshed #qum #kerbela #asura #azerbaycan #baku #lenkeran
«Seni seviyorum, gücüm sensin, ya RAB! RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır, Tanrım, kayam, sığınacak yerimdir, Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır!» ‭‭MEZMURLAR‬ ‭18:1-2‬
💜بسم الله الرحمن الرحیم💜 💜Bismilləhir Rahmənir Rahim💜 . #zuhuradogruvideo #allah #imam #peygember #muselman #hicab #din #islam #mescid #namaz #quran #ehlibeyt #oruc #meshed #qum #kerbela #azerbaycan #baku #lenkeran
💜بسم الله الرحمن الرحیم💜 💜Bismilləhir Rahmənir Rahim💜 #zuhura_dogru_ #allah #imam #peygember #muselman #hicab #din #islam #mescid #namaz #quran #ehlibeyt #oruc #meshed #qum #kerbela #azerbaycan #baku #lenkeran
«“Haydi çağır, seni yanıtlayan çıkacak mı? Meleklerin hangisine yöneleceksin? “Oysa ben Tanrı'ya yönelir, Davamı O'na bırakırdım.» ‭‭EYÜP‬ ‭5:1, 8‬ ‭ ———————————— ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
💜بسم الله الرحمن الرحیم💜 💜Bismilləhir Rahmənir Rahim💜 #alimlerinhuzurunda #allah #imam #peygember #muselman #hicab #din #islam #mescid #namaz #quran #ehlibeyt #oruc #meshed #qum #kerbela #asura #azerbaycan #baku #lenkeran
«Şimdi yüreğinizi ve canınızı Tanrınız RAB'be adayarak O'na yönelin. RAB Tanrı'nın Tapınağı'nı yapmaya başlayın. Öyle ki, RAB'bin adına kuracağınız tapınağa RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı* ve Tanrı'ya ait kutsal eşyaları getiresiniz.”» ‭‭1.TARİHLER‬ ‭22:19‬
💜بسم الله الرحمن الرحیم💜 💜Bismilləhir Rahmənir Rahim💜 #alimlerinhuzurunda #allah #imam #peygember #muselman #hicab #din #islam #mescid #namaz #quran #ehlibeyt #oruc #meshed #qum #kerbela #asura #azerbaycan #baku #lenkeran
next page →