#premiumshoot

5,209 posts

Loading...
prewedding session of @wahyurian17 & @firdazanariyah . . taken by @arkproject_
prewedding session of @wahyurian17 & @firdazanariyah . . taken by @arkproject_
prewedding session of @wahyurian17 & @firdazanariyah . . taken by @arkproject_
prewedding session of @wahyurian17 & @firdazanariyah . . taken by @arkproject_
prewedding session of @wahyurian17 & @firdazanariyah . . taken by @arkproject_
prewedding session of @wahyurian17 & @firdazanariyah . . taken by @arkproject_
prewedding session of @wahyurian17 & @firdazanariyah . . taken by @arkproject_
prewedding session of @wahyurian17 & @firdazanariyah . . taken by @arkproject_
learn to do the bestπŸ™‡ - - - - - @streetshoot.jkt #streetshoot_jkt
Semono ugi aku, wong tuo ugi akeh klenta-klentunipun Kowe ugi ngagungna pangapura Ora luwih, kowe bisaa kabul kang dadi ancas lan dadi gegayuhanmu Ora luwih, aku wong tuwa mung bisa ndedonga marang Pangeran Iya, kowe dak pangestu #djakartaphotoshoot #nomadenisme #gnbgpeople #anakpengentenar #hypebeast #igirlsone #streetactivity # #premiumshoot #moodygrams #agameoftones #createcommune #womenpotrait #explorejakarta #ladyonshoot #moodyports #womeninframe #womenmagz #womenmagzjakarta #ladyinaquare #makeaportrait #instamagazine_ #womenmagz #heatercentral #womencapture #ladyinframeP #canonindonesia #photoshoot #model #bravogreatphoto #marvelous_shots
Kula sowan wonten ing ngarsanipun Ibu Sepisan, caos sembah pangabekti mugi katur ing ngarsanipun Ibu Ongko kalih, mbok bilih wonten klenta-klentunipun atur kula saklimah tuwin lampah kula satindak ingkang kula jarag lan mboten kula jarag ingkang mboten ndadosaken sarjuning panggalih Mugi Ibu kersa maringi gunging samodra pangaksami Kula suwun kaleburna ing dinten riyadi punika Lan ingkeng putra nyuwun berkah saha pangestu #djakartaphotoshoot #nomadenisme #gnbgpeople #anakpengentenar #hypebeast #igirlsone #streetactivity # #premiumshoot #moodygrams #agameoftones #createcommune #womenpotrait #explorejakarta #ladyonshoot #moodyports #womeninframe #womenmagz #womenmagzjakarta #ladyinaquare #makeaportrait #instamagazine_ #womenmagz #heatercentral #womencapture #ladyinframeP #canonindonesia #photoshoot #model #bravogreatphoto #marvelous_shots
"It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it." ~Aristoteles . . #Instagram
next page →