#twojpoznan

4,174 posts

Loading...
Czy sekrety muszą kryć się daleko od domu? 😉 Okazuje się, że nie 👍🏻😊 #masoneria w samym centrum #poznań , na #jeżyce 😊 Setki jeśli nie tysiące ludzi dziennie mijają ten budynek i większość pewnie nie zdaje sobie sprawy z symboliki na jego ścianach... Wielu pewnie też nie zna (i może nigdy już nie pozna) tajemnic, jakie kryją się za historią tego miejsca. Ludzie, którzy je tworzyli umarli bądź odeszli, zmieniły się czasy, zmieniły się nawet kraje. Pozostały nam tylko budowle a z nimi tajemnice i ślady niejasnej historii. Dziś ten znak to być może nic więcej niż dekoracja ściany, ale kiedyś dla kogoś był ważny, może nawet był powodem do dumy. Pamiętajmy o tym i dbajmy o nasze symbole, aby nigdy nie stały się tylko ozdobami... === Do secrets have to be far from home? 😉 It turns out that it is not 👍🏻😊 #freemasonry in the center of #poznan , on #jezyce 😊 Hundreds if not thousands of people pass this #building a day and most of them probably do not realise the symbolism on its walls... Many probably do not know either (and maybe he will never know) the secrets behind the history of that place. People who created them dead or gone, times have changed, even countries have changed. We only have buildings left with mysteries and traces of obscure history. Today, this sign may be nothing more than #wall decoration, but once it was important to someone, maybe even a source of pride. Remember this and let's take care of our symbols so that they never become just ornaments ... #poland #polska #hdr #hdroftheday #architecture #polishcityview #city #cityscapes #cityscape #instapoznan #poznangram #architektura #street #cityview #cityphotography #twojpoznan #poznan360 #okiemignoranta #urbanphotography #hdr_lovers #sunset
Paper trash ⚡🛴📃📰
Pisałem już o tym jak bardzo boli mnie fakt dewastacji w pięknych kamienicach. Dzisiaj przykład jak takie wnętrze wyglądało w czasach jego świetności - piękne, bogate, kunsztowne. #jeżyce w #poznań kryją w sobie wiele takich perełek, ocalałych często przypadkiem ze smutnych czasów PRL i przywróconych do świetności. Wartość takich miejsc jest ogromna pokazują nam bowiem nie tylko artystyczny kunszt, opowiadają także historię ludzi, którzy poświęcili czas i ogromne środki aby upiększyć miejsce, w którym żyli. W #polska kamienice nadal najczęściej kojarzą się z podejrzanymi, nie ciekawymi miejscami a przecież dla ich dawnych właścicieli były najczęściej domem marzeń... Oby ich świetność powróciła kiedyś w pełnej skali😊 === I have already written about how much the devastation in beautiful tenements hurts me. Today, an example of how such an #interior looked in its heyday - beautiful, rich, elaborate. #jezyce in #poznan hides many such gems, survivors often by chance from the sad times of the PRL and restored to magnificence. The value of such places is huge because they show us not only artistic craftsmanship, they also tell the story of people who have devoted time and huge resources to beautify the place where they lived. In #poland , tenement houses are usually associated with suspicious, uninteresting places and yet, for their former owners, they were the home of dreams ... Let their splendor return once in full scale 😊 #architektura #architecture #building #polishcityview #city #cityscapes #cityscape #instapoznan #poznangram #canon #hdr #cityview #cityphotography #twojpoznan #poznan360 #okiemignoranta #urbanphotography #hdr_lovers #photooftheday #igerspoland #urbex #old
Pochody W ilu to pochodach, wiecach i marszach człowiek nie wziął udziału w swym życiu. Czy przeszedłem już 42,195 km? Oby na końcu, tak jak Greka Filippidesa, czekała dla mnie wiekopomna chwała, a dla Narodu wybawienie. Wrzucam trochę starszych zdjęć. #pochód #marsz #wiec #białoczerwoni #patriotyzm #pamięć #MatkaPartia #tb #throwback #boruczkowski #michałboruczkowski #michalboruczkowski #pis #prawoisprawiedliwosc #prawoisprawiedliwość #radny #radamiasta #radamiejska #radamiastapoznania #poznan #poznań #warszawa #instapoznan #poznagram #twojpoznan #polska #poland #polen #pologne #polonia
Park przy Starym Browarze Wejście od Półwiejskiej, Ogrodowej/Piekary, Ogrodowej/Ratajczaka, z galerii. Do dyspozycji leżaki, ławki, plac zabaw dla dzieci (co ważne w cieniu) , do do oglądania robale w mega skali. Miejsce idealne na wypoczynek. Mury Starego Browaru i wysokie drzewa skutecznie odcinają park od miejskiego zgiełku. #poznań #poznan #poznancity #poznanmojemiasto #instapoz #instapoznan #cityofpoznan #poland #polska #wielkopolska #miastopoznan #pokochajpoznan #igerspoznan #poznaninpixels #poznan360 #twojpoznan #poznaneye #visitpoznan #polska_w_obiektywie #polskajestpiekna #polskafotografia #polandphoto #polskanaweekend #poznagram #zaPARKuj
Kolorowy Stary Rynek 🌞 Słoneczne południe w Poznaniu 🇵🇱 Colorful Old Town Market 🤩 Sunny noon in Poznań 🇵🇱 Day with @zzztimazzz 👏🏼 #poznań #poznanmiastodoznan #poznan #poznan360 #instapoznan #igerspoznan #miastopoznan #twojpoznan #poznaninpixels #polandsights #polandphotos #poland #nikond5300 #wroclaw #gdansk #warsaw #krakow
PTTK Pomnik poświęcony prekursorom i pionierom zorganizowanej turystyki krajoznawstwa i przewodnictwa w Poznaniu i Wielkopolsce. Schowany pośród zieleni niedaleko pomnika poświęconego Żołnierzom Armii Poznań, który widać w tle. #poznań #poznan #poznancity #poznanmojemiasto #instapoz #instapoznan #cityofpoznan #poland #polska #wielkopolska #miastopoznan #pokochajpoznan #igerspoznan #poznaninpixels #poznan360 #twojpoznan #poznaneye #visitpoznan #polska_w_obiektywie #polskajestpiekna #polskafotografia #polandphoto #polskanaweekend #poznagram #pttk
Snapshots from the short promo for @zwinnemiasto 🦈🔥🛴⚡👀 stay tune for the full movie!
Czy #okno jest rzeczą, o której można powiedzieć coś ciekawego?🤔😊 Wydaje się przecież takie zwyczaje, powszechne 😋 A łączy się z nim tak wiele historii - od szkła, które kiedyś było tak cenne, że mało kto je stosował przez materiały, z których okna wytwarzamy aż do symboliki okna w naszej kulturze. A wszystkie te opowieści można snuć wokół jednego przedmiotu. Nawet najprostsza rzecz może być ciekawa, jeśli poświęcimy jej chwilę. I to samo dotyczy ludzi - ci, którzy na pierwszy rzut oka wydają się nudni, nieciekawi często zyskują przy głębszym poznaniu. Warto czasami trochę zwolnić, złapać kontekst - trochę jak z przechodzeniem przez ulicę: źle jest się zatrzymać, ale bezpieczniej jest rozglądać się bardzo uważnie 😁 === Is a #window something you can say something interesting about? 🤫🤔 It seems common 😋 But it is connected with so many stories - from glass, which was once so valuable, that hardly anyone used it; through materials, which windows we produce up to the symbolism of the window in our culture. And all these stories can be made around one subject. Even the simplest thing can be interesting if we give it a moment. And the same applies to people - those who at first glance seem boring, uninteresting often gain in deeper cognition. It is worth to slow down a bit, to catch the context - a bit like going through the street: it's bad to stop, but it's safer to look around very carefully 😁 #glass #shape #form #reflection #blue #poznan #poznań #okiemignoranta #instapoznan #poznan360 #poznangram #igerspoznan #polishcityview #city #cityscape #tamron #cityview #cityphotography #twojpoznan #poznan360 #cityscapes #urbanphotography #poznaninsta #urban #city #architektura #architecture
Night trip with my friend @darrenalff 🌃🛴⚡🚲👀
👻 👻 👻 🛴⚡🌃
Jak daleko sięga zbiorowa pamięć? Wydaje się, że daleko, ale kiedy próbowałem dowiedzieć się co znajdowało się w budynku za murem na zdjęciu to okazało się, że trudno to ustalić... Może zakłady tytoniowe, może kwatera służb... A przecież to budynek w centrum miasta, w gęsto zaludnionym terenie... Dlatego właśnie warto dbać o historię pisaną, katalogować zdjęcia, spisywać wspomnienia. Bo pamięć ludzka jest ulotna, a życie krótkie (na razie). I oczywiście historia najbardziej rozpoznawalnych budynków czy miejsc zostanie zapamiętana, ale wiele zniknie w pomroce dziejów. Po pierwsze szkoda, żeby tak się stało, po drugie pamięć o niektórych miejscach powinna trwać - ku przestrodze. === How far does collective memory go? It seems that far, but when I tried to find out what was in the building behind the wall in the picture it turned out that it is difficult to determine ... Maybe tobacco plant, maybe some police buildings... And yet it is a building in the #city center, in densely populated area... That's why it's worth taking care of written history, cataloging photos, writing down memories. Because human memory is fleeting, and life is short (for now). And of course, the history of the most recognisable buildings or places will be remembered, but many will disappear in the last moments of history. First of all it is a pity that this should happen, secondly, the memory of some places should last - to the point of warning. #poznan #poznań #poland #polska #hdr #architecture #building #polishcityview #cityscapes #cityscape #instapoznan #poznangram #architektura #street #cityview #cityphotography #twojpoznan #poznan360 #okiemignoranta #urbanphotography #igerspoland #graffiti #mural #graffitiart #art #urbex #streetphotography #streetart
This is such an amazing feeling to ride on this machine 😍🌇🛴⚡👀
Wydawałoby się, że produkcja rzemieślnicza powinna zniknąć w dzisiejszym zautomatyzowanym świecie. Mamy doskonałe maszyny i rozwiniętą technologię, więc wytwarzanie idealnych kopii nawet najbardziej skomplikowanych elementów nie powinno być problemem. I to prawda, ale czasami zależy nam właśnie na pewnej dozie niedoskonałości, która tworzy unikalne  i niepowtarzalne przedmioty. Rzemieślnik - nawet z całym swoim kunsztem wykonuje rzeczy podobne, lecz nie idealnie powtarzalne. Jest w nich dusza i odrębność związana z tym, co niektórzy nazywają entropią 😊 Dlatego ciągle wiele przedmiotów wytwarzamy ręcznie i ciągle takich przedmiotów poszukujemy 🙂 Maszynowy świat jest dokładny, ale też idealnie sterylny a ludzkość chyba tego nie lubi 😉 === It would seem that #craft production should disappear in today's automated world. We have excellent machines and developed technology, so making perfect copies of even the most complex elements should not be a problem. And that's true, but sometimes we just want a certain imperfection, which creates unique objects. Craftsman - even with all his artistry he does similar things, but not perfectly repetitive. There is a soul in them and a separateness connected with what some call entropy 😊 That is why we make many items manually and still look for such items 😊 The machine world is accurate, but also perfectly sterile and humanity probably does not like it 😉 #poznan #poznań #poland #polska #hdr #hdroftheday #architecture #building #polishcityview #city #cityscapes #cityscape #instapoznan #poznangram #architektura #street #cityview #cityphotography #twojpoznan #poznan360 #okiemignoranta #urbanphotography #hdr_lovers #igerspoland #details #gate #handmade #metalsmith
Wczoraj wrzuciłem zdjęcie #most w Stobnicy i tak naszła mnie taka refleksja - jak wiele kształtów i form przybyło w naszych miasta w ostatnich dziesięcioleciach... Nowe materiały, upowszechnienie się stali, nowoczesnych szalunków czy metod spawania - to wszystko sprawia, że dziś wybudować możemy wszystko i to właściwie w dowolnym kształcie. Marzenie o szklanych domach jest już za nami 🙂 Mnie to bardzo cieszy, chciałbym tylko zobaczyć co dawni mistrzowie #architektura wybudowali by mając do dyspozycji techniczne możliwości dzisiejszych czasów 😊 === Yesterday I post here a picture of the #bridge in Stobnica and I thought how many shapes and forms have appeared in our cities in recent decades ... New materials, the dissemination of steel, modern formwork or welding methods - all this means that we can build everything today and it may be actually in any shape. The dream of glass houses is already behind us 🙂 I am very happy, I would just like to see what former masters of #architecture would have built at the disposal of the technical capabilities of modern times 😊 #poland #polska #poznan #poznań #transport #sun #sunset #okiemignoranta #instapoznan #poznan360 #poznangram #igerspoznan #polishcityview #city #cityscape #tamron #cityview #cityphotography #twojpoznan #poznan360 #cityscapes #urbanphotography #poznaninsta #evening #sunset
Football team 🛴⚡👀⚽
next page →