#twojpoznan

6,026 posts

Loading...
[🇺🇸 version below]🇵🇱 #bałtyk - dawno go tutaj nie było ;) Ale pojawia się na moim profilu po raz kolejny i to samo w sobie świadczy o jakości tego projektu. Ten budynek spełnił swoje zadanie - stał się pozytywnym symbolem i wpisał się na stałe nie tylko w krajobraz miasta ale także w świadomość mieszkańców. Ale to było prostsze zadanie, największym wyzwaniem dla #architektura jest zestarzeć się z klasą, a to już nie jest takie łatwe. Mamy w #poznań budynki, które mimo upływu lat nie tracą na atrakcyjności, ale mamy też wiele miejsc, które pomimo raptem kilkunastu lat na karku, wyglądają okropnie. Mam nadzieję, że Bałtyk dołączy do tej pierwszej grupy. Prawdopodobnie tak będzie, bo większość tych szpetnych budowli powstała w trudnym czasie specyficznej estetyki polskich lat 90. === 🇺🇸 Bałtyk - it has not been here for a long time 😉 But it appears on my profile once again and this in itself is proof of the quality of this project. This #building fulfilled its task - it became a positive symbol and inscribed itself permanently not only in the #city landscape but also in the consciousness of the citizens. But it was a simpler task, the biggest challenge for #architecture is to grow old with class, and it is not so easy. We have buildings in #poznan that, despite the passage of years, do not lose their attractiveness, but we also have many places that despite a dozen or so years on the back of the neck, look terrible. I hope that the Baltic #skyscraper will join this first group. Probably it won't, because most of these ugly buildings were created during the difficult time of the specific aesthetics of the Polish 90s. #cityview #cityphotography #poland #poznangram #poznaninsta #poznaninpixels #okiemignoranta #photooftheday #poznagram #polandsights #polandgrams #igerspoland #instamiasto #instapoznan #igerspoznan_  #miastopoznan_ #photopoznan #polska #polishcityview #street #twojpoznan #urbanphotography
Widok na Estakadę Katowicką (właściwa nazwa Estakada nad doliną Obrzycy) na wysokości ulicy Inflanckiej. Sama konstrukcja jest już niemłoda jako że pierwsze samochody przejechały tędy 29.12.1976 roku, na tzw. Trasie Katowickiej łączy Dolny Taras Rataj z Górnym Tarasem Rataj. W 2017 zakończono jej przebudowę, dzięki czemu nie tylko trasa stała się wygodna ale i okolice pod wiaduktami bardzo zadbane. b. #estakada #estakadakatowicka #trasakatowicka #wiadukt #inflancka #viaduct #viaducts #wiadukty #bridge #instapoznan #twojpoznan #walk #instawalk #pocztowkazpolski #most #poznan360 #walk #cityexploration #miastopoznan #cityview #polskanaweekend #city #igerspoznan #poznaninpixels #poznań
W tym mieście, pośród gwiazd Nie ma tramwaju za którym nikt nie biegnie... Miuosh - Tramwaje i gwiazdy ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐👌 #miuosh #rap #rynek #poznan #miastodoznan #fotografia #samsung #polskadziewczyna #polishgirl #kochampoznan #instapoznan #twojpoznan
Mural na budynku przy ulicy Bosej (widoczny od strony Głogowskiej oraz Myśliwskiej). Bardzo dziwny to jest mural, ale niewątpliwie nawiązuje do Poznania i zwraca na siebie uwagę ;) b. #murale #koziolki #ratuszpoznan #miastopoznan #streetart #glogowska #instamural #urbangraffiti #poznań #mural #urbanart #poznanart #twojpoznan #art #city #walk #cityview #graffitiart #graffitipoznan #igerspoznan #poznangram #cityexploration #instapoznan #poznaninpixels #murals #instawalk
[🇺🇸 version below] 🇵🇱 Wrócę jeszcze na chwilę do #rzeźba lodowych na Starym Rynku w #poznań . To oczywiście wspaniałe widowisko i okazja do promocji miasta, ale jest to kolejny aspekt twórczości, przy którym możemy zastanawiać się co jest sztuką, a co nie... Czy już sam fakt stworzenia czegoś czyni z nas artystę? A jeśli nie, to gdzie jest granica pomiędzy byciem rzemieślnikiem a byciem twórcą? Zdaję sobie sprawę, że to trudne pytania i nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi, ale mam wrażenie, że wraz z rozwojem cywilizacji zyskują one na aktualności. W czasach, kiedy sztuczna inteligencja tworzy obrazy musimy na nowo postawić sobie te ważne pytania. Tyle pojawiło się nowych gatunków twórczości i środków wyrazu, że definicja sztuki i artysty staje się coraz trudniejsza... === 🇺🇸I will return for a moment to the #ice sculptures on the Old Market Square in #poznan . This is of course a great spectacle and an opportunity to promote the #city , but it is another aspect of creativity, where we can wonder what is art and what is not ... Is the fact of creating something that makes us an artist? And if not, where is the border between being a craftsman and being a creator? I realise that these are difficult questions and do not have an unambiguous answer to them, but I have the impression that with the development of civilisation they gain on relevance. At a time when artificial intelligence creates images, we must reinvent these important questions. There are so many new genres of creativity and means of expression that the definition of #art and artist is becoming more and more difficult ... #sculpture #icesculpture #poznaninsta #urbanphotography #twojpoznan #poznaninpixels #okiemignoranta #polishcityview #winter #december #photooftheday #poznagram #streetphotography #christmastime #polandsights #polandgrams #igerspoland #igerspoznan_ #poznangram #poznanicefestival #stihl_ice_city #staryrynekwpoznaniu  #miastopoznan_ #instapoznan
[🇺🇸 version below] 🇵🇱 #detal - moda na niego w #architektura nie przemija 😊 Zmienia się tylko to jaki on jest i co przedstawia. Dziś króluje geometria - wszyscy to wiemy - linie, skosy, figury, zdecydowane, wyraźne bryły. Ale w historii bywały okresy, kiedy detal był subtelniejszy. Co nie oznacza, że było go mniej 😉 Wręcz przeciwnie - o ile dziś dominują duże motywy w małych ilościach, tak w przeszłości przeważała duża ilość małych rzeczy. Dlaczego? Ciężko powiedzieć - to chyba wypadkowa kilku czynników: mody, technik produkcji, wydajności rzemieślników. Czasami ludzie spierają się, który styl jest ładniejszy. Ale czy możemy je w ogóle porównywać? Ja zestawić ze sobą XVI wieczny portal i nowoczesny wieżowiec? Przecież dzielą je epoki - zarówno czasowo, mentalnie jak i technologicznie... Pamiętajmy o tym, kiedy oglądamy nasze miasta 😊 === 🇺🇸 #detail - fashion for it in #architecture does not pass away 😉 Only what it is and what it presents changes. Today, the geometry reigns - we all know it - lines, slants, strong, solid figures. But in history there were periods when the detail was more subtle. Which does not mean that it was less 😉 On the contrary - while today large motifs dominate in small quantities, so in the past a large number of small things prevailed. Why? It's hard to say - it's probably the result of several factors: fashion, production techniques, and performance of craftsmen. Sometimes people argue about which style is nicer. But can we compare them at all? I put together a 16th century portal and a modern skyscraper? They are divided by ages - both temporarily, mentally and technologically... #poznan #poznań #polska #poland #building #instapoznan #hdr #okiemignoranta #minimal #minimalism #polishcityview #cityview #poznangram #poznaninsta #twojpoznan #poznaninpixels #photooftheday #poznagram #polandsights #polandgrams #igerspoland #instamiasto #igerspoznan_  #miastopoznan_ #photopoznan #igersoftheday_
[🇺🇸 version below]🇵🇱 #samolot - ucieleśnienie ludzkiego marzenia o lataniu. Ile już o nim napisano, o romantycznym wzbijaniu się w przestworza, o swobodzie, o przestrzeni... Ale mało kto skupia się na tym, że wraz z powstaniem samolotu pojawiło się jeszcze jedno marzenie - do dziś nie zrealizowane - o indywidualnym lataniu. Widzieliśmy dziesiątki filmów z latającymi samolotami, czytaliśmy o tym książki... Ale nadal nie ma ich na naszym niebie. Czy powinniśmy się tym martwić? Uważam, że nie. Przecież jeszcze kilkanaście lat temu osobiste komunikatory takie jak w serialu Star Trek były tylko fantazją a dziś widok ludzi mówiących do zegarka na ulicy nikogo nie dziwi 😊 Technologia cały czas się rozwija, tylko wyzwania są coraz większe. Wydaje mi się, że jeszcze za naszego życia nadejdzie epoka latających autonomicznych samochodów 😊 === 🇺🇸 #plane - the human dream of flying in one thing. How much has already been written about it, about the romantic rise in the sky, about freedom, about space... But hardly anyone focuses on the fact that with the emergence of the plane there was another dream - not realized today - about individual flying. We've seen dozens of movies with flying planes, we've read books about them ... But they're still out of our sky. Should we worry about it? I do not think so. After a dozen years ago, personal communicators such as Star Trek were just fantasy and today the view of people talking to the watch on the street is not surprising 😊 It seems to me that in our lifetime there will come an age of flying autonomous cars 😊 #planesofinstagram #aviation #airport #minimal #minimalism #polishcityview #cityview #cityphotography #poland #poznangram #poznan #poznań #poznaninsta #urbanphotography #twojpoznan #poznaninpixels #okiemignoranta #photooftheday #poznagram #polandsights #polandgrams #igerspoland #instamiasto #instapoznan #igerspoznan_  #miastopoznan_ #photopoznan #igersoftheday_
next page →