#zaufanie

17,986 posts

Loading...
*moje* Tylko trzech rzeczy nie można ukryć: - słońce, - księżyc, - prawda... A ty jak myślisz? #cytaty #fakelove #fałszywość #zaufanie #krajobraz #słońce #zachód #wschódsłońca #wschód #teenwolf
(J 2, 1-11) O co proszę? O żywą więź z Jezusem i zaufanie Mu pośród codziennych spraw...⠀ Kontemplując scenę opisaną przez Jana, będę towarzyszył Jezusowi, który opuszcza dom rodzinny i rozpoczyna swoją misję wśród ludzi. Razem z Jezusem i Maryją chcę uczestniczyć w wydarzeniu w Kanie Galilejskiej. Wejdę w atmosferę wesela (ww. 1-2).⠀ Popatrzę na zatroskanie Maryi z powodu braku wina i posłucham, jak rozmawia z Synem. Maryja potrafi zwykłe wydarzenia życia odnosić do Jezusa. Rozmawia z Nim o codziennych sprawach, z wiarą prosi o pomoc (ww. 3-4).⠀ Co mogę powiedzieć o przeżywaniu mojej codzienności z Jezusem? Czy zapraszam Go w moje codzienne „wesela” i troski? Czy radzę się i pytam Go o zdanie w chwilach wyborów i bezradności?⠀ „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (w. 5). Jakie uczucia wywołują we mnie słowa Maryi? Czy stać mnie w tej chwili na spełnienie wszystkiego, czego zapragnąłby ode mnie Jezus?⠀ Będę się przyglądał sługom, którzy wypełniają każde słowo Jezusa: „Napełnili stągwie aż po brzegi”. Czy potrafi łbym podjąć każde wezwanie Jezusa? Jakich żądań bałbym się usłyszeć? Wypowiem to szczerze przed Jezusem.⠀ Powiem szczerze Jezusowi o moich oporach wewnętrznych, które utrudniają mi przyjmowanie na co dzień Jego woli. Czego dotyczą moje opory? Zwierzę się z nich także Maryi i poproszę, by pomogła mi je pokonywać. Będę w sercu wzywał: „Maryjo, pomóż mi ufać Jezusowi tak jak Ty”.⠀ ❄️⠀ Ks. Krzysztof Wons SDS⠀ ❄️⠀ #SłowoBoże #Biblia #PismoŚwięte #Ewangelia #medytacja #kontemplacja #komentarzbiblijny #czytamBiblię #Bógmówidomnie #Bógmówidociebie #Bógwmojejcodzienności #Bógwmoimbałaganie #Bóg #Jezus #Chrystus #wiara #duchowośćkobieca #kobieta #całapiękna #zaufanie #zawierzenie #posłuszeństwo #byćjakMaryja #KanaGalilejska #kobietazanurzonawBogu
W dniu 20 października będę udzielała porad prawnych w biurze Kancelarii w Lelowie przy ul. Brzozowej 28. Wszystkich zainteresowanych proszę o umówienie spotkania w godzinach pracy Kancelarii pod nr 883 768 968. #company #ilovemyjob #mecenaska #radcaprawnyzawiercie #radcaprawnywpracy #adwokat #prawo #radcaprawny #kancelaria #firma #prawogospodarcze #mecenas #praworodzinne #zawiercie #kobieta #bizneswoman #zaufanie #kobietasukcesu #śląsk #Katowice #specjalista #kawa #polishwoman
Wniosek o zabezpieczenie alimentów na rzecz dziecka można złożyć wraz z pozwem o alimenty (także rozwód) jak i w trakcie trwania postępowania. Jego rozpoznanie powinno nastąpić niezwłocznie, co do zasady po wcześniejszym wysłuchaniu obojga rodziców. Postanowienie o zabezpieczeniu alimentów ma za zadanie zabezpieczyć interes dziecka na czas trwania postępowania sądowego poprzez zagwarantowanie mu środków utrzymania. We wniosku o zabezpieczenie należy wykazać, że jego ustanowienie jest konieczne dla dobra małoletniego, a zaniechanie bieżącego regulowania alimentów wyrządza mu szkodę. #company #ilovemyjob #mecenaska #radcaprawnyzawiercie #radcaprawnywpracy #adwokat #prawo #radcaprawny #kancelaria #firma #prawogospodarcze #mecenas #praworodzinne #zawiercie #kobieta #bizneswoman #zaufanie #kobietasukcesu #śląsk #Katowice #specjalista #kawa #polishwoman
Często korzystamy z pomocy bliskich nam osób. Niejednokrotnie jest to pomóc w formie niewielkiej pożyczki, którą udzielają mam członkowie najbliższej rodziny. Co do zasady, zawarcie umowy pożyczki pociąga za sobą konieczność odprowadzenia z tego tytułu podatku do urzędu skarbowego, jednak przepisy prawa podatkowego przewidują całkowite zwolnienie od podatku pożyczki udzielonej w kręgu najbliższej rodziny do kwoty 9.637 zł. Jest to górny limit pożyczki uzyskanej od jednej osoby w tzw. I grupie podatkowej. Do członków najbliższej rodziny należy zaliczyć: małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, poczyna, macochę i teściów. Ponadto w przypadku pożyczek udzielanych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę istnieje możliwość uzyskania zwolnienia podatkowego ponad kwotę 9637 zł. #company #ilovemyjob #mecenaska #radcaprawnyzawiercie #radcaprawnywpracy #adwokat #prawo #radcaprawny #kancelaria #firma #prawogospodarcze #mecenas #praworodzinne #zawiercie #kobieta #bizneswoman #zaufanie #kobietasukcesu #śląsk #Katowice #specjalista #kawa #polishwoman
W drodze po całodziennej rozprawie w Sądzie Okręgowegym w Bielsku Białej... Zgodnie z wczorajszą obietnicą, dzisiaj kilka słów o rozwodzie. Ile czasu musi upłynąć aby można było skutecznie złożyć pozew o rozwód? Przepisy prawa nie udzielają odpowiedzi na to pytanie. Określają natomiast przesłanki jakie muszą być spełnione, aby taki pozew pozytywnie rozpoznać. Są nimi całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Wnoszący pozew musi przekonać sąd, że nie ma szans na to, aby więzi pomiędzy małżonkami zostały odbudowane, a sytuacja istniejąca między nimi nie ma jedynie charakteru przejściowego. Bywa jednak, że spełnienie tych przesłanek nie będzie wystarczające do orzeczenia rozwodu, o czym będzie mowa w kolejnych wpisach. www.legeartis-kancelaria.pl #company #ilovemyjob #mecenaska #radcaprawnyzawiercie #radcaprawnywpracy #adwokat #prawo #radcaprawny #kancelaria #firma #prawogospodarcze #mecenas #praworodzinne #zawiercie #kobieta #bizneswoman #zaufanie #kobietasukcesu #śląsk #Katowice #specjalista #kawa #polishwoman
Co do zasady niechciany spadek można odrzucić w każdej sytuacji w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o tym, że jest się spadkobiercą. Wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenie przez sądem lub przed notariuszem. Ani sędziego ani też notariusza nie będą interesowały przyczyny odrzucenia spadku. Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana w przypadku odrzucenia spadku w imieniu małoletnich. Rodzice będą mogli to uczynić dopiero po uzyskaniu zgody sądu na dokonanie takiej czynności, a wydanie orzeczenia w tym przedmiocie będzie wymagało szczegółowego zbadania zarówno stanu spadku jak i interesów małoletniego. #company #ilovemyjob #mecenaska #radcaprawnyzawiercie #radcaprawnywpracy #adwokat #prawo #radcaprawny #kancelaria #firma #prawogospodarcze #mecenas #praworodzinne #zawiercie #kobieta #bizneswoman #zaufanie #kobietasukcesu #śląsk #Katowice #specjalista #kawa #polishwoman
Często w swojej praktyce zawodowej spotykam się z pytaniem: Jak często można występować o podwyższenie alimentów? Czy można to zrobić już po upływie 6 miesięcy od ostatniego ustalenia ich wysokości czy trzeba odczekać kilka lat? Odpowiedz brzmi: To zależy. Bywają sytuacje gdy upływ zaledwie kilku miesięcy będzie wystarczający do tego aby skutecznie domagać się wyższych alimentów jak również takie, gdy upływ nawet kilku lat nie będzie uzasadniał takiego podniesienia. Do każdej sprawy należy podejść indywidualnie, albowiem każde dziecko ma podobne - choć nie takie same potrzeby, tak jak rodzice mają różne możliwości finansowe. www.legeartis-kancelaria.pl #company #ilovemyjob #mecenaska #radcaprawnyzawiercie #radcaprawnywpracy #adwokat #prawo #radcaprawny #kancelaria #firma #prawogospodarcze #mecenas #praworodzinne #zawiercie #kobieta #bizneswoman #zaufanie #kobietasukcesu #śląsk #Katowice #specjalista #kawa #polishwoman
Niewykonywanie kontaktów z dzieckiem-konsekwencje finansowe Rozwód rodziców często niesie ze sobą problem utrudniania przez nich kontaktów z ich wspólnym potomkiem. Bywają też sytuacje odwrotne, kiedy rodzic zapomina o powinnościach wynikających z faktu posiadania dziecka z nieudanego związku. W takich sytuacjach, Sąd opiekuńczy może zagrozić nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku, a następnie nałożyć sankcję finansową stanowiącą iloczyn kwoty, którą sąd zagroził za każde naruszenie oraz liczby naruszeń. https://legeartis-kancelaria.pl/blog/12/niewykonywanie-kontaktow-z-dzieckiem---konsekwencje-finansowe--czesc-pierwsza-/ Foto pixaby.com #company #ilovemyjob #mecenaska #radcaprawnyzawiercie #radcaprawnywpracy #adwokat #prawo #radcaprawny #kancelaria #firma #prawogospodarcze #mecenas #praworodzinne #zawiercie #kobieta #bizneswoman #zaufanie #kobietasukcesu #śląsk #Katowice #specjalista #kawa #polishwoman
22 września udzielam porad prawnych w biurze Kancelarii w Lelowie przy ul. Brzozowej 28. Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt w godzinach pracy Kancelarii pod nr tel. 873 768 968 #company #ilovemyjob #mecenaska #radcaprawnyzawiercie #radcaprawnywpracy #adwokat #prawo #radcaprawny #kancelaria #firma #prawogospodarcze #mecenas #praworodzinne #zawiercie #kobieta #bizneswoman #zaufanie #kobietasukcesu #śląsk #Katowice #specjalista #kawa #polishwoman
Podziękowania za odbyte praktyki w Kancelarii. Dziewczyny uczyły się pilnie. Szybko zaklimatyzowały się z zespołem. Czekamy na nie za rok... #company #ilovemyjob #mecenaska #radcaprawnyzawiercie #radcaprawnywpracy #adwokat #prawo #radcaprawny #kancelaria #firma #prawogospodarcze #mecenas #praworodzinne #zawiercie #kobieta #bizneswoman #zaufanie #kobietasukcesu #śląsk #Katowice #specjalista #kawa #polishwoman
W drodze do Nosalowego Dworu. Przygotowania do największej konferencji na styku ekologii i biznesu w Polsce - Eko Forum Zakopane. W najbliższych dniach odbędą się panele i debaty dotyczące największego programu powojennej Polski - POLSKA 3.0, który Angelika koordynuje. W debacie na EkoForum opowiem o aspektach prawnych związanych z wdrażaniem ekologicznych projektów na szczeblu regionalnym, a także o innowacyjnych rozwiązaniach, które przyczynią się do rozwoju lokalnych firm i przyciąną nowych inwestorów. #ekoforumzakopane #company #ilovemyjob #mecenaska #radcaprawnyzawiercie #radcaprawnywpracy #adwokat #prawo #radcaprawny #kancelaria #firma #prawogospodarcze #mecenas #praworodzinne #zawiercie #kobieta #bizneswoman #zaufanie #kobietasukcesu #śląsk #Katowice #specjalista #kawa #polishwoman #modeling
next page →