_mehdi7a7

💫💎{Be your own hero}💎💫 _dor az hashiye🚫 _Kurdishboy💪🏻 _alone boy🖤

Loading...
🇬🇧: ᴬᴺᴰ ᴵᴺ ᵀᴴᴱ ᴱᴺᴰ ᴬᴸᴸ ᴵ ᴸᴱᴬᴿᴺᴱᴰ ᵂᴬˢ ᴴᴼᵂ ᵀᴼ ᴮᴱ ˢᵀᴿᴼᴺᴳ ᴬᴸᴼᴺᴱ 𖢂 و در آخر تنها چیزی که یاد گرفتم این بود که چطور تنهایی قوی باشم؛🔗🌀🤴🏻
#cm_plz 🤴🏻♥️
🇩🇪: ᵏᵉᶦⁿᵉ ᵏᵃᵐᵉʳᵃ ᵏᵒᵐᵐᵗ ᶠᵒᵗᵒᵍʳᵃᶠ ! ʲᵉᵈᵉʳ, ᵈᵉʳ ˢᶜʰʳᵉᶦᵇᵗ, ᶦˢᵗ ᵏᵉᶦⁿ ˢᶜʰʳᶦᶠᵗˢᵗᵉˡˡᵉʳ ! ʲᵉᵈᵉʳ ʰᵃᵗ ᵉᶦⁿ ˡᵉᶦⁿʷᵃⁿᵈᵇᶦˡᵈ, ᵏᵉᶦⁿᵉⁿ ᵐᵃˡᵃʳ ! ʲᵉᵈᵉʳ ᶦˢᵗ ⁿᶦᶜʰᵗ ᵐᵉⁿˢᶜʰˡᶦᶜʰ ...𖢄 هرکی دوربين ميخره عكاس نیست! هركی مينويسه نويسنده نیست! هركی بوم نقاشی داره نقاش نيست! هركی آدمه انسان نيست...!!♨️🖤